Практичні потреби повсякденного життя ставлять фізіологів і лікарів перед необхідністю вироблення точних кількісних критеріїв, що визначають різні стани організму. У цьому дослідженні наведені результати комп'ютерного моделювання різних режимів кардіодінамікі і умов переходу між цими режимами. Для цього була спеціально розроблена двоконтурна математична модель регуляції серцевого ритму. Модель ґрунтується на відомих принципах електрофізіології серця, що описують поширення збудження в його різних структурах. Результати комп'ютерного моделювання демонструють наявність 3 режимів кардіодінамікі: лінійний, хаос 1 ступеня та хаос 2 ступеня і двох критичних точок, що визначають переходи між цими режимами. Результати обговорюються з позицій норми і патології, оборотності і незворотності різних режимів кардіодінамікі.

Анотація наукової статті за медичними технологіями, автор наукової роботи - Мезенцева Л. В.


THE ANALYSIS OF TRANSITIONS AMONG VARIOUS RIGIMES OF HEART RATE DYNAMICS BY MEANS OF THE METHOD OF COMPUTER MODELLING

Practical requirements of a daily life put physiologists and doctors before the necessity of developing exact quantitative criteria defining various states of organism. The present study presents the results of computer modelling various regimes of heart rate dynamics and transition conditions among those regimes. For this purpose a two-contour mathematical model of heart rate regulation has been specially developed. The model is based on quantitative characteristics of impulse conduction in the cardiac conduction system. The computer modelling displays the following three regimes of heart rate variability: linear dynamics, 1 st degree chaos and 2 nd degree chaos and two critical points defining transition among these regimes. Questions of norm, pathology, reversibility and irreversibility of these regimes are discussed.


Область наук:

 • Медичні технології

 • Рік видавництва: 2012


  Журнал: Вісник нових медичних технологій


  Наукова стаття на тему 'Аналіз переходів між різними режимами функціонування кардіодінамікі методом комп'ютерного моделювання'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз переходів між різними режимами функціонування кардіодінамікі методом комп'ютерного моделювання»

  ?Розділ I БИОЛОГИЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ. МАТЕМАТИЧНА БИОЛОГИЯ та біоінформатики У МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ

  УДК 616. 12-073

  АНАЛІЗ ПЕРЕХОДІВ МІЖ РІЗНИМИ РЕЖИМАМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ кардіодінамікі МЕТОДОМ КОМП'ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

  Л.В. МЕЗЕНЦЕВА *

  Практичні потреби повсякденного життя ставлять фізіологів і лікарів перед необхідністю вироблення точних кількісних критеріїв, що визначають різні стани організму. У цьому дослідженні наведені результати комп'ютерного моделювання різних режимів кардіодінамікі і умов переходу між цими режимами. Для цього була спеціально розроблена двоконтурна математична модель регуляції серцевого ритму. Модель ґрунтується на відомих принципах електрофізіології серця, що описують поширення збудження в його різних структурах. Результати комп'ютерного моделювання демонструють наявність 3 режимів кардіодінамікі: лінійний, хаос 1 ступеня та хаос 2 ступеня і двох критичних точок, що визначають переходи між цими режимами. Результати обговорюються з позицій норми і патології, оборотності і незворотності різних режимів кардіодінамікі.

  Ключові слова: серцевий ритм, нормальні і патологічні режими, хаотична динаміка, комп'ютерна модель.

  Матеріали і методи дослідження. У цьому дослідженні використовується кібернетичний підхід, заснований на поданні організму людини у вигляді чорного ящика (рис.1), на вхід якого надходять різноманітні впливу зовнішнього середовища, що описуються сукупністю параметрів Х (1) = {х] x2j ..... хк] }, де ху 0) - інтенсивність впливу 1-

  го фактора навколишнього середовища, що надходить на] -ю функціональну систему організму; до - загальне число факторів навколишнього середовища. Виходом такої системи є узагальнений

  показник фізіологічного стану У (1) = {у] у2], ...... УД],},

  інтегрально характеризує системну відповідь організму. Тут ут] - ш-й показник] -й функціональної системи; ш = 1,2 .... п -загальна кількість показників, що характеризують стан] -й функціональної системи; ] = 1,2 .... N - загальне число функціональних

  систем.

  Рис.1. Залежність системної відповіді організму від параметрів зовнішніх

  впливів. Х (1) = {х1, х2] .... хк] - вхідні зовнішні впливи;

  до - загальне число факторів зовнішнього середовища,

  У (1:) = {у1_] ', у2] ,. УД]',} - узагальнений показник фізіологічного

  стану організму. Тут уш | - ш-й показник _] '- й функціональної системи; ш = 1,2..п - загальне число показників, що характеризують стан _] '- й функціональної системи; ] = 1,2...............

  N - загальне число функціональних систем.

  Передавальні функції Уу (Х), що характеризують реакцію організму на вхідні впливу, визначають вихідний фізіологічний процес. При цьому очевидно, що якщо на вході норма, то і на виході буде норма. І, навпаки, при відхиленнях від норми вхідного сигналу, на виході також будуть відхилення від норми. Справжня робота присвячена вивченню найпростішого варіанту вище сформульованої задачі: к = 1 і N = 1, тобто розглядається одна функціональна система - система рітмоге-неза в серце і один зовнішній вхідний вплив. дослідження

  проводиться методом комп'ютерного моделювання. Передавальні функції, що характеризують реакцію кардіорітма на вхідні впливу, задаються у вигляді математичної моделі, заснованої на відомих принципах експериментальної електрофізіології серця, що описують поширення електричного збудження в його різних структурах [1,5]. Математична модель викладена в наших попередніх роботах [3,4]. Справжня робота є подальшим продовженням цих досліджень з використанням двухконтурной моделі регуляції ритму серця, що враховує затримки проведення електричного імпульсу в синоатріальної (СА) і атріовентрикулярному (АВ) вузлах. Під екстремальними зовнішніми впливами на серце маються на увазі такі види впливів, які супроводжуються надходженням зовнішньої Екстракардіальні імпульсації на синоатріальний вузол. Вхідний вплив Х (1) моделюється періодичної импульсацией, що надходить на вхід СА вузла. Причому передбачається, що чим більше частота вхідний Екстракардіальні імпульсації, тим сильніше зовнішній вплив. Це припущення не позбавлене підстав, так як, на думку деяких авторів, потенційним джерелом серцевих аритмій при стресових навантаженнях є надмірна активація симпатичних нервів [6,7].

  На рис.2 показана схема поширення збудження по провідній системі серця для двоконтурної моделі регуляції ритму серця. Виходячи з цієї схеми, інтервали між послідовними возбуждениями шлуночків визначаються наступними величинами: тривалістю інтервалу (Т) між збудженнями СА вузла; величиною затримки в СА вузлі (ред Са); абсолютним рефрактерним періодом СА вузла (ДСА); величиною затримки в атріовентрикулярному вузлі ('ав); абсолютним рефрактерним періодом АВ вузла (гав).

  Затримки проведення'са і'ав аппроксимируются кусочно-гіперболічної функцією:

  12 (шт) при К / 2 (шт) < t його

  Z (t)

  К11 при r < t < KIZ (min)

  при 1 < г імпульс випадає. Тут г = г (аЬв) - абсолютний рефрактерний період СА або АВ вузла відповідно; 7 (шт) -мінімальне значення затримки видання Са і видання ав; К - постійна, що характеризує крутизну функції видання (1). Передбачається, що на вхід СА вузла надходить екстракардіальні періодична їм-пульсація, частота якої (Б) постійна і перевищує власну частоту пейсмекера СА вузла.

  * ГУ НДІ нормальної фізіології ім.П.К.Анохіна РАМН. 125009, Москва, Мохова 11, кор.4, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Рис.2. Схема поширення збудження в різних структурах провідної системи серця. Позначення: П - передсердя;

  Ж - шлуночки; ДСА - абсолютний рефрактерний періодом СА вузла;

  Гав - абсолютний рефрактерний період АВ вузла;

  Ред са - затримка проведення в СА вузлі; Ред ав - затримка проведення в АВ вузлі; Т - інтервал часу між збудженнями СА вузла.

  Математично постановка задачі двухконтурной моделі регуляції серцевого ритму формулюється так: по відомим функцій затримок видання са (1) = К са / 1 та видання ав (1) = Кав / 1, заданим значенням констант К са, Кав,'са (шт), ред ав (шт), г са, Гав, періоду вхідний імпульсації Т і початкових умов'Са (0), видання ав (0) і ЯК (0), визначити часові ряди: РР [1],'са [1], видання АВ [1] = Р<2 [1], ЮЦ1], 1 = 1, 2, .. N де N -

  довжина аналізованого масиву кардіоінтервалів.

  Модель реалізована у вигляді комп'ютерної програми МОЕ2К, що дозволяє розраховувати вихідні фізіологічні показники У (1), що характеризують кардіодінамікі. Такими показниками є: тимчасові ряди РР, Р2 і ЯЯ інтервалів і характеристики варіабельності і хаотичної динаміки серцевого ритму при різних значеннях частоти вхідних екстракарді-альної імпульсації. Частотний діапазон вхідних впливів задавався таким чином, щоб можна було спостерігати різні режими функціонування кардіодінамікі, як лінійні, так і хаотичні з різним рівнем хаотичної компоненти. Приймалися наступні значення констант, що входять в розрахункову модель: рефрактерні періоди СА і АВ вузлів г са = 2, Гав = 5; мінімальні значення затримок проведення імпульсу в СА і АВ вузлах:'са (ш1п) = 5, видання ав (ш1п) = 10, Коефіцієнт (К), який визначає кривизну функцій реституції (функцій затримок) СА і АВ вузлів: До са = 676, Кав = 1500. При виборі чисельних значень параметрів моделі ми прагнули до досягнення якісного відповідності між результатами наших експериментів, виконаних на собаках, і результатами комп'ютерного моделювання. Початкові умови для всіх видів вхідних впливів були однаковими:'Са (0) = 5, видання ав (0) = 10, ЯЯ (0) = Т. Такий вибір початкових умов - найбільш простий випадок, який забезпечує плавний перехід з лінійних режимів в нелінійні . Всі розрахунки проводилися в умовних одиницях.

  Результати та їх обговорення. Результати обчислювального експерименту показали, що в діапазоні значень частоти вхідних Екстракардіальні імпульсації від 10 до 13усл.ед. мав місце стійкий (лінійний) режим кардіодінамікі. При подальшому зростанні частоти вхідних імпульсації виявлено дві критичні точки, при яких відбувається стрибкоподібний перехід з одного режиму функціонування кардіодінамікі в інший. Перша критична точка (Б1кр = 13 ум.од.) розділяє стійкий (лінійний) режим від хаотичного (нелінійного) режиму. Друга критична точка (Б2кр = 19 ум.од.) розділяє між собою різні режими нелінійної динамки, що відрізняються кількісними показниками ступеня нерегулярності серцевого ритму. Таким чином, результати комп'ютерного моделювання виявили 3 різних режиму функціонування карліодінамікі:

  1. Б<Б1кр - лінійний режим;

  2. Б1кр<Б<Б2кр - нелінійний режим, в якому рітмоге-нез в серце визначається одним джерелом нерегулярності (затримка проведення збудження в АВ вузлі). Ця точка визначає критичну частоту засвоєння ритму, тобто функціональну лабільність серця.

  3. Б>Б2кр - нелінійний режим, в якому рітмогенеза в серце визначається двома джерелами нерегулярності (СА вузол і АВ вузол). Для позначення цих двох нелінійних режимів в даній роботі використовується термінологія «хаос 1 ступеня» і «хаос 2 ступеня».

  На рис.3 показано зміна показників варіабельності ритму серця при поступовому зростанні частоти Екстракардіальні імпульсації показано. Тут представлені статистичні характеристики Р2 інтервалів (рис.3), і ЯЯ інтервалів (ріс.3б). З рис.3 можна бачити, що існують дві критичні точки Б1кр і Б2кр, що відображають переходи між різними режимами функціонування кардіодінамікі. Перша критична точка Б1кр визначає перехід кардіодінамікі з лінійного режиму в нелінійний - хаос 1 ступеня, при якому нерегулярності Р2 інтервалів обумовлені одним джерелом нерегулярностей - АВ вузлом. Можна бачити, що якщо в лінійному режимі (Б<Б1кр) має місце поступове зростання величини Р2 інтервалу з ростом частоти імпульсації Б, то при переході через критичну точку (Б>Б1кр) в нелінійний режим виникає нерегулярне чергування Р2 інтервалів різної тривалості, що відбивається в збільшенні варіабельності і середнього значення Р2 інтервалів. При цьому залежно статистичних характеристик Р2 інтервалів від частоти вхідних імпульсації набувають нелінійний, хвилеподібний характер. При подальшому зростанні частоти імпульсації в точці Б2кр відбувається перехід між різними нелінійними (хаотичними) режимами. На рис. 3 Б показані залежності статистичних характеристик ЯЯ інтервалів від частоти вхідних Екстракардіальні імпульсації. Тут можна також бачити наявність двох критичних точок Б1кр і Б2кр. Якщо в лінійному режимі має місце поступове зменшення величин ЯЯ інтервалів з ростом частоти вхідних Екстракардіальні імпульсації, то при переході через критичну точку (Б> Б1кр) виникає нерегулярне чергування ЯЯ інтервалів різної тривалості, що відбивається в збільшенні варіабельності ЯЯ інтервалів і нелінійному, хвилеподібне характер залежності цієї величини від частоти вхідних імпульсації Б. Далі в точці Б2кр відбувається перехід між різними хаотичними режимами.

  Завис », юсть статистичних характерістікРО лттбр валів від частоти вхідному ш.лртьсацші

  120 F1 ф F2np

  а?

  i 1 80 'A t

  II- 1

  з і |

  - M (PQ)

  - SD (PQ) -F2<p "F1kp

  Частота 1 * НГТ / л>иц | * 1 F (jiCfl.e, n)

  Залежність статистичних характеристик RR іпсрсапт від частоти вхідних ш.лртьсацші

  FlKp F2KP

  Л-Д /

  -M (RF& -SD№ -F2<p "F1kp

  10 15 20 25

  Частота ш.ттут'саді FiVcneA)

  Рис.3. Залежність показників ВСР від частоти вхідних імпульсації. А. Залежність статистичних характеристик PQ інтервалів від частоти вхідних імпульсації. Вісь абсцис - частота імпульсації F, усл.ед. Вісь ординат: M (PQ) - середні значення PQ інтервалів, усл.ед;

  SD (PQ) - стандартні відхилення PQ інтервалів, усл.ед.

  FlKp - критична точка переходу кардіодінамікі в нелінійний режим (хаос 1 ступеня). F2kp - критична точка переходу кардіодінамікі з режиму "хаос 1-го ступеня" в режим "хаос 2-го ступеня". Б. Залежність статистичних характеристик RR інтервалів від частоти вхідних імпульсації. Вісь абсцис - частота імпульсації Б, усл.ед. Вісь ординат: M (RR) -середні значення RR інтервалів, усл.ед; SD (RR) - стандартні відхилення RR інтервалів, усл.ед. Б1кр - критична точка переходу кардіодінамікі в нелінійний режим (хаос 1 ступеня).

  Б2кр - критична точка переходу кардіодінамікі з режиму "хаос 1 ступеня" в режим "хаос 2 ступеня".

  Класифікація різних режимів функціонування кардіодінамікі за показниками ступеня нерегулярності RR інтервалів використовується багатьма авторами [8-10]. Робота [10] присвячена пошуку кількісних характеристик, що дозволяють розмежувати нормальні і патологічні режими кардіодінамікі, у трьох різних груп пацієнтів: 1) молодих і здорових; 2) осіб старшого віку 3) хворих із серцевою недостатністю. Для вирішення цього завдання автори використовували показник «відносного рівня хаосу», що дозволяє диференціювати хаотичні складові різних частотних діапазонів спектра потужності кардіорітма (HF і LF діапазони). Показано, що 'HF chaos' був однаковий у молодих і старих пацієнтів, незважаючи на пропорційне вікове зниження спектральних потужностей в HF і LF діапазонах. У той же час у хворих з серцевою недостатністю відзначалося зниження рівня хаосу, на тлі якого виникали епізодичні ектопічні порушення і патологічні зміни ЕКГ-комплексів. Автори показали, що переходи між нормальними і патологічними режимами кардіодінамікі супроводжуються змінами характеристик ступеня нерегулярності серцевого ритму. Результати цього дослідження не тільки підтверджують ці результати, а й дозволяють теоретично передбачити критичні точки, при яких відбуваються переходи між різними режимами кардіодінамікі. Отримані нами результати дозволяють відповісти на питання про межі між нормою і патологією, який завжди хвилювало клініцистів. В одних випадках стресові впливу є нормальною адаптивною реакцією організму і після припинення стресор-ного впливу, організм повертається в колишнє нормальний стан. Але якщо стрес занадто сильний, то в результаті можуть виникати порушення серцевого ритму різного ступеня тяжкості аж до фібриляції шлуночків і раптової смерті. Де ж межа між номою і патологією? Ми отримали кількісні вирази для двох критичних точок: перша критична точка F1Kp - точка повернення, а друга критична точка F2Kp - точка квазівозврата, точка переходу норми в патологію. Точка F1Kp - оборотна, це точка розділяє лінійний режим від хаотичного 1 ступеня, який є нормальною адаптивною реакцією на стрессорное вплив. Точка F2Kp - точка виникнення незворотних порушень серцевого ритму, точка переходу норми в патологію. При переході через цю точку в організмі виникають патологічні зміни, які можуть

  бути частково незворотними. Тому точка Б2кр є точкою квазівозврата, тобто частково оборотною. І, нарешті, очевидно, що існує 3 критична точка (Б3кр), яка визначає межу між життям і смертю. Цей перехід є повністю необоротним. Тому Б3кр - точка неповернення.

  Отримані в даній роботі результати знаходяться у відповідності класифікацією зовнішніх впливів, запропонованих в роботі [2], в якій були визначені наступні класи показників, що характеризують типологічні стану організму:

  ОП - оптимальні показники;

  ДП - допустимі показники;

  ПДП - гранично допустимі показники;

  ППП - гранично переносяться показники.

  НП - нестерпні показники

  Кожному типологічного станом організму відповідає певний рівень вхідних впливів того чи іншого чинника навколишнього середовища. Відповідно до класифікації, запропонованої в даній роботі, лінійний діапазон вхідних впливів (Б<ПКР) відповідає ОП-діапазону (норма); діапазон «хаос 1 ступеня» визначає допустимі показники (ДП, адаптація до стресу); діапазон «хаос 2 ступеня» визначає гранично допустимі показники (ПДП, патологія). Третя критична точка (Б3кр), яка визначає межу між життям і смертю, є точкою переходу між ППП і НП - показниками. Це ілюструє рис. 4, на якому показані різні режими функціонування кардіодінамікі і критичні точки, при яких відбуваються переходи між цими режимами.

  FlKp F2Kp F3KP

  нелінійний нелінійний

  Лінійний режим режим: хаос режим: хаос Летальний

  Норма 1-го ступеня 2-го ступеня

  Адаптація Патологія режим

  - ОП •: ДП ПЛП 3-І * -НП

  Сила воздаїсгвія (усл.ед.)

  Рис.4. Класифікація зовнішніх екстремальних впливів.

  Результати цього дослідження свідчать, що закономірності, що описують переходи між різними режимами кардіодінамікі, можуть бути сформульовані у вигляді наступних 3 фундаментальних принципів рітмогенеза в серці:

  1. Принцип єдності переривану і безперервної складової серцевого рітмогенеза.

  Безперервна складова реалізується у вигляді поступової зміни характеристик кардіорітма при поступовому зростанні зовнішнього екстремального впливу. Безперервна складова реалізується у вигляді існування якісно різних режимів функціонування кардіодінамікі, переходи між якими мають стрибкоподібний характер.

  2. Принцип існування критичних точок, які поділяють нормальні і патологічні режими функціонування кардіодінамікі.

  Перша критична точка (ПКР) визначає межу між лінійним і нелінійним режимом кардіодінамікі, функціональну лабільність серця і адаптивні можливості організму до екстремальних зовнішніх впливів. Друга критична точка (Б2кр) визначає фізіологічну кордон переходу між нормою і патологією, тобто початок незворотних патологічних режимів, включаючи серцеві аритмії різного ступеня тяжкості. Третя критична точка (Б3кр) визначає межу переходу між життям і смертю.

  3. Принцип єдності і універсальності законів, що лежать основі формування серцевого рітмогенеза при екстремальних зовнішніх впливах.

  Всі види порушень серцевого ритму, включаючи серцеві аритмії, мають єдину природу і можуть бути описані в рамках єдиної математичної моделі, заснованої на фундаментальних закономірностях проведення електричних імпульсів по провідній системі серця. Індивідуальні та видові структурно-функціональні відмінності характеристик провідної системи серця зумовлюють відмінності крутизни функції реституції, функціональної лабільності і стрес-стійкості живих організмів.

  література

  1. Де Місяць, А.Б. Керівництво по клінічній ЕКГ / А.Б. Де Луна.- М. Медицина, 1993.

  2. Медведєв, В.І. Проблеми фізіологічного нормування. Фізіологічна нормування у трудовій діяльності В.І. Медведев.- Л .: Наука, 1988.- с.3-18.

  3. Мезенцева, Л.В. Математичне моделювання варіабельності ритму серця / Л.В. Мезенцева // Росс. Фізіолого. Ж. ім. І.М.Сеченова.- 2008.- Т.94.- №5.- С. 512-522.

  4. Мезенцева, Л.В. Аналіз стійкості серцевого ритму до стресових навантажень методом математичного моделювання / Л.В. Мезенцева // Росс.Фізіол.Ж .. ім. І.М.Сеченова.-2010.- Т. 96.- № 2.- С.106-114.

  5. Фізіологія людини (під ред. Шмідта Р. і Тевса Г.) .- T.2.-М .: Світ, 1996..

  6. Sympathetic activity in major depressive disorder: Identifying those at increased cardiac risk? / D.A. Barton [et al.] // Journal of Hypertension.- 2007.- V. 25.- P. 2117-2124.

  7. Esler, M. Aqute mental stress responses: neural mechanisms of adverse cardiac consequences / M. Esler, E. Lambert, M. Alvarenga // Stress and Health.- 2008.- V.24.- P. 196-202.

  8. Michaels, DC, Chaotic activity in a mathematical model of the vagally driven sinoatrial node / D.C. Michaels, D.R.Chialvo, E.P. Matyas, J. Jalife // Circ. Res.- 1989.- V65.- №5.- P. 1350-60.

  9. Platisa, M.M, Gal V Correlation properties of heartbeat dynamics / M.M. Platisa, V. Gal // Eur Biophys J.- 2008.- V.37.- №7.-P.1247-52.

  10. Chaotic signatures of heart rate variability and its power spectrum in health, aging and heart failure / G.Q. Wu [et al] // PLoS One.- 2009.- V.4.- №2.- P.4323-37.

  THE ANALYSIS OF TRANSITIONS AMONG VARIOUS RIGIMES OF HEART RATE DYNAMICS BY MEANS OF THE METHOD OF COMPUTER MODELLING

  L.V.MEZENTSEVA

  Russian Academy of Medical Sciences, Institute of Normal Physiology after P.K. Anokhin, Moscow

  Practical requirements of a daily life put physiologists and doctors before the necessity of developing exact quantitative criteria defining various states of organism. The present study presents the results of computer modelling various regimes of heart rate dynamics and transition conditions among those regimes. For this purpose a two-contour mathematical model of heart rate regulation has been specially developed. The model is based on quantitative characteristics of impulse conduction in the cardiac conduction system. The computer modelling displays the following three regimes of heart rate variability: linear dynamics, 1st degree chaos and 2nd degree chaos and two critical points defining transition among these regimes. Questions of norm, pathology, reversibility and irreversibility of these regimes are discussed.

  Key words: heart rate, normal and pathological regimes, chaotic dynamics, computer model.

  УДК 612.179

  ДОСЛІДЖЕННЯ еволюційної фізіології ЛЮДИНИ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ сфигмография

  М.А. ІВАНОВА *

  Стаття присвячена використанню нового методу вимірювання жорсткості стінок артерій для оцінки серцево-судинного ризику людини і ризику гіпервентиляції і раптової смерті водолазів і пірнальників. можуть бути створені комплексні біомедичні системи. Ключові слова: натрій, еволюція, гіпертонія, сфигмография.

  Основою для проведення дослідження послужило припущення, що еволюція виду Homo sapiens йшла під впливом пристосування до видобутку морських їжаків, молюсків і т. Д., Що вимагало, зокрема, здібностей пірнати, що відрізняє сучасну людину від інших вищих приматів [8,13,14 ], і використовувати знаряддя праці. Можливо, що сучасні людиноподібні мавпи також походять від водних мавп, але, на відміну від людини, втратили пристосування до водного способу життя. Пристосування людини до життя в умовах помірного і холодного клімату і сучасної цивілізації відбувалося пізніше при утворенні неафриканським рас за рахунок гібридизації з уже створили землеробство, ремесла і культурне товариство іншими давнішими гомінін, що не володіли членороздільної промовою [1,2]. Ці гомініни були видами того ж роду або підвидами Homo Sapiens, тобто, також відбулися

  * Ленінградський науково-технічний і інформаційний центр "Борей". Санкт-Петербург, Проспект освіти, 35, пом. 327


  Ключові слова: СЕРДЕЧНИЙ РИТМ /НОРМАЛЬНІ І ПАТОЛОГІЧНІ РЕЖИМИ /хаотична динаміка /КОМП'ЮТЕРНА МОДЕЛЬ /HEART RATE /NORMAL AND PATHOLOGICAL REGIMES /CHAOTIC DYNAMICS /COMPUTER MODEL

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити