Бездоглядними за російським законодавством вважаються тварини, які не перебувають під опікою господаря. Проводити аналіз патологій у таких собак і кішок важливо, оскільки це допомагає контролювати ситуацію з антропозоонозами. Крім того, мешкаючи в природних умовах, вони є свого роду «біологічними моделями», що є безцінним науковим досвідом. Моніторингу секційних даних по ниркам у бездоглядних тварин в доступній нам літературі немає. Метою роботи стало провести аналіз патологій нирок у бездоглядних тварин за результатами секційних досліджень. Об'єктами досліджень послужили нирки бездоглядних безпородних собак, загиблих від різних причин на території м Барнаула в період з 2013-2019 рр. і тимчасово містилися у волонтерів або благодійних зоозахисних організацій. Методи досліджень: реєстрація тваринного із зазначенням виду, статі, віку, породи, масті, анамнестичних даних і попередньої причини смерті (при наявності таких); патологоанатомічний розтин за методом Шора з визначенням патологоанатомічних змін в досліджуваному органі; аналіз отриманих даних з встановленням причинно-наслідкових зв'язків. Аналіз патологій нирок у бездоглядних тварин за результатами секційних досліджень наступний: патології нирок зареєстровані у 56,7% досліджуваних тварин. Для порівняння, за нашими даними патології шлунково-кишкового тракту складають 87%. 30% припадає на розлади кровообігу в нирках, 18% дистрофічні процеси, 12% запальні процеси. Максимальне число патологій нирок виявлено у вікових групах 1,5-5 і 5-8 років. Пояснюємо це проявом захисно-пристосувальних процесів в фізіологічно сформованої системі сечовиділення.

Анотація наукової статті по ветеринарним наук, автор наукової роботи - Ткаченко Лія Вікторівна


ANALYSIS OF KIDNEY PATHOLOGIES IN STRAY ANIMALS (PATHOANATOMICAL STUDY)

According to the Russian legislation, the animals that are not under the care of the owner are considered to be stray animals. It is important to analyze the pathologies in such dogs and cats because it helps to control the situation regarding anthropozoonotic diseases. In addition, the animals living under natural conditions are a kind of "biological models" and present invaluable scientific experience. There are no reviews of sectional data on the kidneys of stray animals in the available literature. The research goal was to analyze kidney pathologies in stray animals by the results of sectional studies. The research targets were the kidneys of stray mongrel dogs which died for various reasons in the City of Barnaul from 2013 through 2019 and were temporarily kept by volunteers or charitable animal protection organizations. The research procedure was as following: making registration record of an animal with the indication of the species, sex, age, breed, color, history data and preliminary cause of death (if any); pathoanatomical autopsy according to Schor with the definition of pathoanatomical changes in the investigated organ; data analysis and causal relationship establishment. The findings of the analysis of kidney pathologies in stray animals by the results of sectional studies are as following: kidney pathologies were detected in 56.7% of the animals under study; for comparison, according to our data, the gastrointestinal pathologies account for 87%. Thirty percent of kidney pathologies account for circulation failures in the kidneys; 18% dystrophic processes; 12% inflammatory processes. The maximum number of kidney pathologies was found in the age groups from 1.5 to 5 years, and from 5 to 8 years. We explain this fact by the manifestation of protective-adaptive processes in the physiologically formed urinary system.


Область наук:

 • ветеринарні науки

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Вісник Алтайського державного аграрного університету


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ПАТОЛОГІЙ ПОЧЕК У бездоглядних тварин (ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ПАТОЛОГІЙ ПОЧЕК У бездоглядних тварин (ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)»

  ?УДК 636.02

  Л.В. Ткаченко L.V. Tkachenko

  АНАЛІЗ ПАТОЛОГІЙ ПОЧЕК У бездоглядних тварин (ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

  ANALYSIS OF KIDNEY PATHOLOGIES IN STRAY ANIMALS (PATHOANATOMICAL STUDY)

  Ключові слова: бездоглядні тварини, нирки, собаки, секційні дослідження, розлад кровообігу, дистрофія, запалення.

  Бездоглядними за російським законодавством вважаються тварини, які не перебувають під опікою господаря. Проводити аналіз патологій у таких собак і кішок важливо, оскільки це допомагає контролювати ситуацію з антропозоонозами. Крім того, мешкаючи в природних умовах, вони є свого роду «біологічними моделями», що є безцінним науковим досвідом. Моніторингу секційних даних по нирках у бездоглядних тварин в доступній нам літературі немає. Метою роботи стало провести аналіз патологій нирок у бездоглядних тварин за результатами секційних досліджень. Об'єктами досліджень послужили нирки бездоглядних безпородних собак, загиблих від різних причин на території м Барнаула в період з 20132019 рр. і тимчасово містилися у волонтерів або благодійних зоозахисних організацій. Методи досліджень: реєстрація тваринного із зазначенням виду, статі, віку, породи, масті, анамнестичних даних і попередньої причини смерті (при наявності таких); патологоанатомічний розтин за методом Шора з визначенням патологоанатомічних змін в досліджуваному органі; аналіз отриманих даних з встановленням причинно-наслідкових зв'язків. Аналіз патологій нирок у бездоглядних тварин за результатами секційних досліджень наступний: патології нирок зареєстровані у 56,7% досліджуваних тварин. Для порівняння, за нашими даними патології шлунково-кишкового тракту складають 87%. 30% припадає на розлади кровообігу в нирках, 18% - дистрофічні процеси, 12% - запальні процеси. Максимальне число патологій нирок виявлено у вікових групах 1,5-5 і 5-8 років. Пояснюємо це проявом захисно-пристосувальних процесів в фізіологічно сформованої системі сечовиділення.

  Keywords: stray animals, kidneys, dogs, sectional studies, circulatory disorders, dystrophy, inflammation.

  According to the Russian legislation, the animals that are not under the care of the owner are considered to be stray animals. It is important to analyze the pathologies in such dogs and cats because it helps to control the situation regarding anthropozoonotic diseases. In addition, the animals living under natural conditions are a kind of "biological models" and present invaluable scientific experience. There are no reviews of sectional data on the kidneys of stray animals in the available literature. The research goal was to analyze kidney pathologies in stray animals by the results of sectional studies. The research targets were the kidneys of stray mongrel dogs which died for various reasons in the City of Barnaul from 2013 through 2019 and were temporarily kept by volunteers or charitable animal protection organizations. The research procedure was as following: making registration record of an animal with the indication of the species, sex, age, breed, color, history data and preliminary cause of death (if any); pathoanatomical autopsy according to Schor with the definition of pathoanatomical changes in the investigated organ; data analysis and causal relationship establishment. The findings of the analysis of kidney pathologies in stray animals by the results of sectional studies are as following: kidney pathologies were detected in 56.7% of the animals under study; for comparison, according to our data, the gastrointestinal pathologies account for 87%. Thirty percent of kidney pathologies account for circulation failures in the kidneys; 18% - dystrophic processes; 12% - inflammatory processes. The maximum number of kidney pathologies was found in the age groups from 1.5 to 5 years, and from 5 to 8 years. We explain this fact by the manifestation of protective-adaptive processes in the physiologically formed urinary system.

  Ткаченко Лія Вікторівна, д.б.н., доцент каф. анатомії і гістології, Алтайський державний аграрний університет. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Tkachenko Liya Viktorovna, Dr. Bio. Sci., Assoc. Prof., Chair of Anatomy and Histology, Altai State Agricultural University. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Собака відноситься до класу Ссавці (Mammalia), загону Хижі (Carnivore Bowdich), мешкає на всіх континентах, за винятком Антарктиди [1].

  Органи сечовиділення - огдапа ігороейса представлені нирками, сечоводами, сечовим міхуром і сечівником.

  Нирки беруть участь в діурезі, підтримують на відносно сталому рівні осмотичний тиск і реакцію крові, виконують секреторну функцію і беруть участь в обміні речовин [2].

  Нирки у собаки за даними [3] закладаються в предплодний періоді, тобто приблизно на 21-й день після запліднення. На 36-ту добу починається плодовий період, в який відбувається обмін речовин між материнським організмом і плодом. Нирки виділяють сечу, яка надходить в аллантоіс. Остаточне морфо-функціональне формування нирок закінчується в період фізіологічної зрілості або від 7-8 до 12-14 міс. [4].

  У постнатальному періоді морфометричні показники нирок вказують на їхнє інтенсивне зростання, наприклад, у безпородних собак в період 15-25 днів, 6-7 і 24-36 міс. Після 4 років починається зменшення таких показників, що пов'язано з інволюційними процесами [5].

  Ці дані підтверджуються і статистикою по захворюваннях нирок у домашніх собак (клінічні дослідження): патології даного органу зустрічаються в 80% випадків у тварин старше 4 років. Пік звернень з даною проблемою доводиться на осінній період [6, 7].

  Бездоглядними тваринами за російським законодавством називають тварин, які не перебувають під опікою господаря [8].

  Проводити аналіз патологій різних органів у таких тварин дуже важливо, оскільки вони є переносниками захворювань, небезпечних як для тварин, так і для людини. Постійний моніторинг стану здоров'я бездомних тварин допомагає контролювати ситуацію з антропозоонозами.

  Крім того, перебуваючи без нагляду з боку людини, мешкаючи в природних умовах, вони є свого роду «біологічними моделями», на яких впливають різні фактори навколишнього середовища, що є безцінним науковим досвідом.

  Моніторингу секційних даних по патологій нирок у бездоглядним тваринам в доступній нам літературі немає.

  У зв'язку з цим метою досліджень стало проведення аналізу патологій нирок у бездоглядних тварин за результатами секційних досліджень.

  Об'єкти і методи досліджень

  Об'єктами для досліджень послужили нирки бездоглядних безпородних собак, загиблих від різних причин на території м Барнаула в період з 2013-2019 рр. і тимчасово містилися у волонтерів або благодійних зооза-захисних організацій (табл. 1).

  Таблиця 1

  Характеристика собак, які беруть участь в дослідженні «Аналіз патологій нирок у бездоглядних тварин» (м Барнаул, 2013-2019 рр.)

  Вікові групи Пол

  пси суки

  7-8 міс. - 1,5 року 1 2

  1,5-5 років 8 8

  5-8 років 8 3

  8 років і старше 3 -

  Разом 20 13

  33

  Всіх досліджених тварин розділили на вікові групи, грунтуючись на наступ фізіологічної зрілості [9, 10].

  методи досліджень

  1. Реєстрація тваринного із зазначенням виду, статі, віку, породи, масті, анамнестичних даних і попередньої причини смерті (при наявності таких). Визначення віку по роботі [11].

  2. Патологоанатомічне розтин за методом Шора з визначенням патологоанатомічних змін в досліджуваному органі [12].

  3. Аналіз отриманих даних з встановленням причинно-наслідкових зв'язків [13].

  Результати досліджень та їх обговорення

  Аналіз результатів патолого-анатомічного розтину показав, що патології нирок зареєстровані у 56,7% досліджуваних тварин (табл. 2). Наприклад, для порівняння, в цій групі бездоглядних тварин, за нашими даними, патології шлунково-кишкового тракту складають 87%.

  Структура патологій нирок представлена ​​в таблиці 2.

  Аналіз даних таблиці 2 показав, що: розлади кровообігу (гостра застійна гіперемія нирок) займають провідне місце в структурі патологій, тобто складають 30% відповідно.

  Таблиця 2

  Структура патологій нирок у бездоглядних тварин (м Барнаул, 2013-2019 рр.)

  Патологічні процеси 7 міс. - 1,5 року 1,5-5 років 5-8 років 8 років і старше

  Розлади кровообігу 1 * 5 3 1

  Дистрофічні зміни - 3 3 -

  Запальні процеси:

  Гострі запальні процеси - - 2 -

  Хронічні запальні процеси - 1 | 2 -

  Примітка. * Дана патологія зареєстрована у однієї тварини.

  У вікових групах 7 міс. - 1,5 року і 8 років і старше - 3%; 1,5 міс. - 5 років - 15%, а у тварин 5-8 років - 9%.

  Розлади кровообігу в представлених випадках - місцева запальна артеріальна гіперемія, є виходячи з аналізу результатів патвскритія, супутником запального процесу в організмі. Реєстрація даної патології в вікових групах від 1,5 до 8 років пояснюється, на наш погляд, максимальним проявом захисно-пристосувальних процесів в фізіологічно сформованої системі сечовиділення, що частково узгоджується з даними [6], але необхідно враховувати, що автор посилається на дані по домашнім улюбленцем.

  Дистрофічні процеси в нирках (білкова, жирова дистрофія) були зареєстровані у 18% досліджених тварин. У вікових групах 1,5-5 і 5-8 років в рівній мірі - 9%.

  Дистрофія - процес порушення клітинного метаболізму. В цілому, кажучи про патогенез дистрофічних змін в нирках досліджених тварин, ми припускаємо поєднане дію наступних факторах: розлади ауторегуля-ції клітин нирок, порушення функціонування транспортних систем або нейро-гуморальної регуляції. Все це можливо як наслідок запальних процесів в організмі (що підтверджується статистикою розлади кровообігу і даних по шлунково-кишковому тракту). На тлі повного або часткового голодування або незбалансованого харчування, що супроводжується порушенням метаболізму клітини, а також спадковим фактором, стресом.

  Запальні процеси зареєстрували у 12% досліджених собак. Гострі запальні процеси (гострий серозний і гострий серози-но-геморагічний нефрит) відзначали у 6% тварин у віковій групі 5-8 років. Хронічні запальні процеси (хронічний серозний нефрит) реєстрували у 9% досліджених

  тварин: у віковій групі 1,5-5 років у 3%, 5-8 років - у 6% собак.

  Якщо врахувати часткова відсутність даних про умови життя бездоглядних тварин, то захисно-пристосувальна реакція (запалення) в даному дослідженні могла розвинутися в результаті дії наступних факторів: інфекційного початку (збудника чуми м'ясоїдних, паразитарних та інших захворювань невиявлено-ної патології), впливу екзогенних токсичних речовин і вогнищ аутоинтоксикации (запальні процеси в шлунково-кишковому тракті).

  висновок

  Аналіз патологій нирок у бездоглядних тварин за результатами секційних досліджень показав: 30% припадає на розлади кровообігу, 18% - дистрофічні процеси, 12% - запальні процеси.

  Максимальне число патологій нирок виявлено у вікових групах 1,5-5 років і 5-8 років. Пояснюємо це проявом захисно-пристосувальних процесів в фізіологічно сформованої системі сечовиділення.

  бібліографічний список

  1. Життя тварин. Ссавці / під ред. В.Є. Соколова. - 2-е изд., Перераб. - М .: Просвещение, 1989. - Т. 7. - С. 205-215.

  2. Дінченка О. І. Особливості уролітіазу собак і кішок в умовах мегаполісу: поширення, етіологія, патогенез, діагностика та терапія: дис. ... канд. вет. наук: 16.00.02, 16.00.01. -М., 2005. - 166 с.

  3. Сотская М.Н. Племінне розведення собак. - Режим доступу: URL: https://bio.wikireading.ru/ 9550 (дата звернення 12.04.2019).

  4. Класифікація вікових періодів лабораторних тварин. Частина 1. - Режим доступу: URL: http: //handcent.rn/laboratomye-zhivotnye/223-klassifikaciya-vozrastnyh-periodov-laboratomyh-zhivotnyh-chast-1.html (дата звернення 12.04.2019).

  5. Матвєєв О.А. Породні та вікові особливості морфології нирок собак: дис. ... канд. біол. наук: 16.00.02. - Оренбург, 2004. - 179 с.

  6. Хвороби нирок у собак: симптоми і лікування. - Режим доступу: URL: http://dogipedia.ru/bolezni-pochek-u-sobak-simptomy-i-lechenie/ (дата звернення 20.04.2019).

  7. Ваден Ш., Нолл Д., Сміт Ф., Тіллі Л. Повне керівництво по лабораторним і інструментальним дослідженням у собак і кішок. - М .: Акваріум, 2013. - С. 725-732.

  8. ГК РФ. Стаття 230. Бездоглядні тварини. «Цивільний кодекс Російської Федерації (частина перша)» від 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. Від

  03.08.2018) (з ізм. І доп., Вступ. В силу з

  01.01.2019). - Режим доступу: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5 142 / 863964fdf9eaac8c379fed5b7d18e9cb8ce7a07c. / (Дата звернення 20.05.2019).

  9. Акаевскім А.І., Юдічев Ю.Ф., Михайлов Н.В., Хрустальова І.В. Анатомія свійських тварин. -М .: Колос, 1984. - С. 521-530; 538-539.

  10. Мазовер А., Заводчиків П., Курбатов В. Довідкова книга з собаківництва - Режим доступу: URL: https://www.e-reading.club/book.php? book = 147510 (дата звернення 4.05.2019).

  11. Кравцов А.П., Лущай Ю.С., Ткаченко Л.В. Судово-ветеринарна експертиза: навчальний посібник. - СПб .: Лань, 2018. - 72 с.

  12. Струков А.І., Сєров В.В. Патологічна анатомія: підручник / за ред. В.С. Паукова. -6-е изд., Перераб. і доп. - М .: ГЕОТАР-Медіа, 2015. - 880 с. - ISBN 978-5-9704-3551-9 - Режим доступу: URL: http://www.studmedlib.ru/book/ ISBN9785970435519.html (дата звернення 20.05.2019).

  13. Большаков О.П., Незнанів Н.Г., бабах-Нян Р. В. Дидактичні та етичні аспекти проведення досліджень на біомоделях і на лабораторних тваринах // Якісна клінічна практика. - 2002. - № 1. - С. 58-61.

  References

  1. Zhizn zhivotnykh. Mlekopitayushchie / pod. red. V.Ye. Sokolova. - 2-e izd., Pererab. - M .: Prosveshchenie, 1989. - T. 7. - S. 205-215.

  2. Dinchenko O.I. Osobennosti urolitiaza sobak i koshek v usloviyakh megapolisa: rasprostranenie, etiologiya, patogenez, diagnostika i terapiya: dis. ... kand. vet. nauk: 16.00.02, 16.00.01. - M., 2005. -166 s.

  3. Sotskaya M.N. Plemennoe razvedenie sobak.

  - URL: https://bio.wikireading.ru/9550. (Data obrash-cheniya 12.04.2019).

  4. Klassifikatsiya vozrastnykh periodov labora-tornykh zhivotnykh (chast 1). - URL: http://handcent.ru/laboratornye-zhivotnye/223-klassifikaciya-vozrastnyh-periodov-laboratornyh-zhivotnyh-chast-1.html. (Data obrashcheniya 12.04.2019).

  5. Matveev O.A. Porodnye i vozrastnye osobennosti morfologii pochek sobak: dis. ... kand. biol. nauk: 16.00.02. - Orenburg, 2004. - 179 s.

  6. Bolezni pochek u sobak: simptomy i lechenie.

  - URL: http://dogipedia.ru/bolezni-pochek-u-sobak-simptomy-i-lechenie/ (Data obrashcheniya 20.04.2019).

  7. Vaden Sh. Polnoe rukovodstvo po labora-tornym i instrumentalnym issledovaniyam u sobak i koshek / Sh. Vaden, D. Noll, F. Smit, L. Tilley. - M .: Akvarium, 2013. - S. 725-732.

  8. GK RF. Statya 230. Beznadzornye zhivotnye. "Grazhdanskiy kodeks Rossiyskoy Federatsii (chast pervaya)" ot 30.11.1994 N 51-FZ (red. Ot 03.08.2018) (s izm. I dop., Vstup. V silu s 01.01.2019). - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5 142 / 863964fdf9eaac8c379fed5b7d18e9cb8ce7a07c.

  / (Data obrashcheniya 20.05.2019).

  9. Akaevskiy A.I. Anatomiya domashnikh zhivotnykh / A.I. Akaevskiy, Yu.F. Yudichev, N.V. Mikhay-lov, I.V. Khrustaleva. - M .: Kolos, 1984. - S. 521 530, 538-539.

  10. Mazover A. Spravochnaya kniga po sobako-vodstvu / A. Mazover, P. Zavodchikov, V. Kurbatov. -URL: https://www.e-reading.club/book.php?book = 147510. (Data obrashcheniya 4.05.2019).

  11. Kravtsov A.P., Lushchay Yu.S., Tkachen-ko L.V. Sudebno-veterinarnaya ekspertiza: uchebnoe posobie. - SPb .: Lan, 2018. - 72 s.

  12. Strukov A.I. Patologicheskaya anatomiya [Elektronnyy resurs]: uchebnik / A.I. Strukov, V.V. Serov; pod red. V.S. Paukova. - 6-e izd., Pererab. i dop. - M .: GEOTAR-Media, 2015. - 880 s. -ISBN 978-5-9704-3551-9. - URL: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435519. html. (Data obrashcheniya 20.05.2019).

  13. Bolshakov O.P. Didakticheskie i eticheskie aspekty provedeniya issledovaniy na biomodelyakh i na laboratornykh zhivotnykh / O.P. Bolshakov, N.G. Neznanov, R.V. Babakhanyan // Kachestven-naya klinicheskaya praktika. - 2002. - No. 1. -S. 58-61.

  + + +


  Ключові слова: бездоглядних тварин /НИРКИ /СОБАКИ /Секційні ДОСЛІДЖЕННЯ /розлади кровообігу /ДИСТРОФІЯ /Запалення /STRAY ANIMALS /KIDNEYS /DOGS /SECTIONAL STUDIES /CIRCULATORY DISORDERS /DYSTROPHY /INFLAMMATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити