Область наук:
 • фізика
 • Рік видавництва: 2005
  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки
  Наукова стаття на тему 'Аналіз параметрів ТВД і ВВД і їх гвинтів з метою розробки методології розрахунку висотно-швидкісних характеристик для визначення ЛТХ проектованих літаків'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз параметрів ТВД і ВВД і їх гвинтів з метою розробки методології розрахунку висотно-швидкісних характеристик для визначення ЛТХ проектованих літаків»

  ?УДК: 629.735. (33 + 35) .001

  Л.Г. Фортіно, Н.А. Оголилася, В.О. Терешко, В.І. Сердюков, Е.Е. Бублей.

  АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ ТВД І ВВД І ЇХ гвинт З МЕТОЮ РОЗРОБКИ МЕТОДОЛОГІЇ РОЗРАХУНКУ висотно-ШВИДКІСНИХ

  ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЛТХ ПРОЕКТОВАНИХ ЛІТАКІВ

  Визначення льотно-технічних характеристик (ЛТХ) розробляються літаків є однією з важливих задач аеродинамічного розрахунку на крейсерському режимі польоту. Укорінений універсальний для більшості типів літаків метод тяг, запропонований Н. Е. Жуковським [1], вимагає, щоб двигуни ТВД і ВВД були представлені залежностями величини тяги для фіксованих висот польоту в залежності від швидкості польоту (або числа М), званими ВСХ. На кафедрі ЛА ТРТУ розроблена методологія розрахунку ВСХ турбореактивних двигунів (ТРД і ДТРД) [4]. Вона базується на макроанализе, а не на детальному математичному описі складних газодинамічних процесів в трактах двигунів, що є складною проблемою. Аналогічний підхід збережений при створенні методології для ТВД і ВВД: в ній знайдений ряд напівемпіричних залежностей, які забезпечують отримання ВСХ за формою, представленої в технічній літературі [2, 3], а також досягнення задовільною збіжності (точності до 20%) розрахункових результатів з характеристиками реальних ТВД і ВВД для заданої висоти Н і числа М польоту. У новій методології в результаті дослідження також отримані значення ККД аеродинамічних гвинтів в залежності від Н і М польоту. В результаті створено алгоритм розрахунку ВСХ, що дозволяє вбудовувати його в оригінальну методологію проектувального розрахунку літака. Методологія і практичні рекомендації базуються на результатах аналізу показників 24 ТВД і одного ВВД (Д-27).

  Основні теоретичні залежності розроблені д.т.н. Фортіновим Л.Г. з використанням окремих рекомендацій Н.А. Оголева провідного спеціаліста ТАНТК ім. Г.М. Бериева, Статистичні матеріали зібрані і зведені в систему В.О. Терешко і В.І. Сердюковим. В даних розробках наводяться матеріали з розрахунку ВСХ вінтовентіляторниє двигуна Д - 27.

  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:

  1. Остославський І.В., Аеродинаміка літаків, - М .: Госиздат оборонної промисловості, 1957.

  2. Під ред. Егера С.М., Проектування дозвукових літаків, М .: Машинобудування, 1983.

  3. Торенбік Е., Проектування дозвукових літаків, М .: Машинобудування, 1983.

  4. Фортіно Л.Г., оголивши Н.А., Терешко В.О., Сердюков В.І., Бублей Е.Е, Розрахунок висотно-швидкісних характеристик ТРД і ДТРД дозвукових літаків, Таганрог: ТРТУ, 1998..


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити