Введення: подальший розвиток місцевого самоврядування неможливо без інтеграції та об'єднання зусиль всіх зацікавлених сторін з метою вирішення соціально-економічних проблем локальних територій. Ця обставина зумовила значне підвищення наукового інтересу до вивчення агломераційних процесів як форми територіальної організації простору. При цьому, як правило, процеси агломерування розглядаються вченими в прив'язці до великого міста і сусіднім з ним територіях (муніципалітетам). Однак уже сьогодні реально стали проявлятися ознаки агломерування і тенденції до його стимулювання і в сільській місцевості. Мета: аналіз ознак агломерування муніципальних утворень на рівні поселень і районів як фактора просторового розвитку територій. Методи: системний підхід, в рамках якого агломерація розглядається як комплексний процес, що включає сукупність взаємопов'язаних елементів; описовий, структурно-функціональний, формально-юридичний та аналітичний методи, а також порівняльний аналіз. Результати: на матеріалах Суксунского і Кішертском муніципальних районів Пермського краю зроблена спроба перевірити гіпотезу про наявність ознак агломерування в неміських територіях Пермського краю. Було встановлено, що процеси агломерування найчастіше виникають в суміжних між собою територіях, що об'єднуються спільністю: економічних і соціально-культурних умов; природно-ресурсного та соціально-економічного потенціалів як основи для економічного зростання; інфраструктури, яка може можливо здійснювати спільно, в тому числі шляхом подальшого розвитку транспортного каркаса прикордонних територій. Як потенційно сприятливого середовища для виникнення і подальшого розвитку агломерування було розглянуто соціально-економічний простір кількох муніципальних утворень Прикам'я: Лисьвенський міської округ і Чусовской муніципальний район; Кизеловский, Олександрівський муніципальні райони і Губахінський міської округ; Очерский, Верещагинський, Нитвенскій муніципальні райони. Встановлено, що території зазначених муніципалітетів в повному обсязі охоплені агломераційних процесами. При цьому вже існуючі взаємодії можуть розглядатися як деякі ознаки агломерування, в даний час вони мають обмежений і локальний характер і поки не дозволяють говорити про виникнення синергетичного ефекту, що досягається в процесі агломерування. Висновки: стала можливою спроба «накладення» певних ознак агломерування з метою виявлення тих територій, де виникають передумови для прояву агломераційних процесів. Це дало підстави вважати, що не тільки в міській, а й у сільській місцевості Прикам'я є можливості для стимулювання агломераційних процесів в напрямку підвищення ефективності соціально-економічного розвитку муніципальних утворень за рахунок об'єднання їх зусиль в підготовці і проведенні інтеграційних процесів.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Блусь П.І., Шестакова Н.О..


Область наук:

 • Соціальна та економічна географія

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал: ARS ADMINISTRANDI


  Наукова стаття на тему 'Аналіз ознак агломерирования в муніципальних утвореннях Пермського краю'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз ознак агломерирования в муніципальних утвореннях Пермського краю»

  ?МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ

  УДК 332.15 (470.53)

  DOI: 10.17072 / 2218-9173-2018-1-235-256

  АНАЛІЗ ОЗНАК агломерування в муніципальних утвореннях Пермського краю

  П. І. БЛУСЬ

  Пермський державний національний дослідницький університет, г. Пермь, Росія

  Н. О. ШЕСТАКОВА

  Пермський державний національний дослідницький університет, г. Пермь, Росія

  Для цитування:

  Блусь П. І., Шестакова Н. О. Аналіз ознак агломерирования в муніципальних утвореннях Пермського краю // Ars Administrandi (Мистецтво управління). 2018. Том 10, № 2. С. 235-256. DOI: 10.17072 / 2218-9173-2018-1-235-256.

  Введення: подальший розвиток місцевого самоврядування неможливо без інтеграції та об'єднання зусиль всіх зацікавлених сторін з метою вирішення соціально-економічних проблем локальних територій. Ця обставина зумовила значне підвищення наукового інтересу до вивчення агломераційних процесів як форми територіальної організації простору. При цьому, як правило, процеси агломерування розглядаються вченими в прив'язці до великого міста і сусіднім з ним територіях (муніципалітетам). Однак уже сьогодні реально стали проявлятися ознаки агломерирования і тенденції до його стимулювання і в сільській місцевості.

  Мета: аналіз ознак агломерирования муніципальних утворень на рівні поселень і районів як фактора просторового розвитку територій.

  Методи: системний підхід, в рамках якого агломерація розглядається як комплексний процес, що включає сукупність взаємопов'язаних елементів; описовий, структурно-функціональний, формально-юридичний та аналітичний методи, а також порівняльний аналіз.

  Результати: на матеріалах Суксунского і Кішертском муніципальних районів Пермського краю зроблена спроба перевірити гіпотезу про наявність ознак агломерирования в неміських територіях Пермського краю. Було встановлено, що процеси агломерування найчастіше виникають в суміжних між собою територіях, що об'єднуються спільністю: економічних і соціально-культурних умов; природно-ресурсного та соціально-економічного потенціалів як основи для економічного зростання; інфраструктури, яка може можливо здійснювати спільно, в тому числі шляхом подальшого розвитку транспортного каркаса прикордонних територій.

  © Блусь П.І., Шестакова Н. О., 2018

  235

  Як потенційно сприятливого середовища для виникнення і подальшого розвитку агломерирования було розглянуто соціально-економічний простір кількох муніципальних утворень Прикам'я: Лисьвенський міської округ і Чу-Совської муніципальний район; Кизеловский, Олександрівський муніципальні райони і Губахінський міської округ; Очерский, Верещагинський, Нитвенскій муніципальні райони. Встановлено, що території зазначених муніципалітетів в повному обсязі охоплені агломераційних процесами. При цьому вже існуючі взаємодії можуть розглядатися як деякі ознаки агломерирования, в даний час вони мають обмежений і локальний характер і поки не дозволяють говорити про виникнення сі-нергетіческого ефекту, що досягається в процесі агломерування.

  Висновки: стала можливою спроба «накладення» певних ознак агломерирования з метою виявлення тих територій, де виникають передумови для прояву агломераційних процесів. Це дало підстави вважати, що не тільки в міській, а й у сільській місцевості Прикам'я є можливості для стимулювання агломераційних процесів в напрямку підвищення ефективності соціально-економічного розвитку муніципальних утворень за рахунок об'єднання їх зусиль в підготовці і проведенні інтеграційних процесів.

  Ключові слова: агломераційні процеси; агломерація; міські та неміські агломерації; муніципальні освіти

  ВСТУП

  В силу формування в Російській Федерації єдиної системи стратегічного планування значну увагу стало приділятися також територіального планування і розвитку, оскільки ці два вектори визначення перспектив території пов'язані один з одним. Необхідність вирішення соціально-економічних проблем, як на регіональному, так і на муніципальному рівнях, зумовила значний науковий інтерес до вивчення агломераційних процесів як форми територіальної організації суспільних процесів в просторі.

  Найбільш вивченим результатом процесу агломерування є міські агломерації, зацікавленість у формуванні та підтримці розвитку яких в останні десятиліття неодноразово декларувалася як на федеральному уровне1, так і на регіональному (Селіванова, 2011 року; Коритний та ін., 2008; Аралбаєво і ін., 2014 року). Міські агломерації стали помітним явищем соціально-економічного розвитку Росії, а світовий досвід становлення та функціонування агломерацій (Рубл, 2013; Camagni et al., 2016 року; Castells-Quintana and Royuela, 2014; Єлшин, 2015) показує, що вони є найбільш раціональними формами організації територій.

  Згідно з даними наукових досліджень процеси агломерування найчастіше аналізуються стосовно до великого міста (місту-ядру агломерації) і сусіднім з ним територіях - міським та сільським населеним пунктам і поселенням, міст-супутників, що знаходяться в межах просторово-часових меж доступності (Harrison and Heley,

  1 Уряд і адміністрація Президента задумали переділ Росії [Електронний ресурс]. URL: https://www.vedomosti.rU/politics/articles/2010/11/16/peredel_rossii#ixzz15t0W9e8n (дата звернення: 03.12.2017).

  2015; Lee, 2015; Mulligan, 1984; Zambon et al. 2017). Процес формування агломерацій тісно пов'язаний із зростанням економічної ефективності розвитку території, що, в свою чергу, визначає традиційне розгляд в працях, присвячених агломерациям, основних економічних категорій: агломераційний процес (просторово-часова динаміка концентрації економічної, інноваційної та ділової активності як ступінь концентрації виробництва) ; спеціалізація (структура зайнятості, переважання або розподіл виробництв); агломераційний ефект (оцінка економічної вигоди внаслідок ефекту масштабу, залучення суміжних виробництв в територію, підвищення продуктивності, концентрація виробників кінцевих товарів і послуг). Особливо розвинений такий підхід в роботах зарубіжних колег (Kim et al., 2008; Schoenberger and Walker 2017). Агломераційний ефект веде до розширення ринку різноманітних послуг, стимулює появу нових сфер обслуговування.

  Є підстави також вважати, що саме муніципалітети і складові їх населені пункти є середовищем виникнення та подальшого розвитку агломераційних процесів. Результати раніше проведених наших досліджень дозволяють зміцнитися в такому припущенні (Блусь і ін., 2016a; Блусь і ін., 2016b; Красильников і ін., 2016 року; Сухих та ін. 2017), Сучасне стан справ такий, що стали проявлятися ознаки агломерирования і можливості його стимулювання не тільки в межах великих міських центрів, а й у сільській місцевості, також володіє факторами, необхідними для виникнення агломераційних процесів (підіпріть-гора, 2014 року). Саме тому вивчення муніципальних утворень в якості середовища агломераційних процесів представляє особливий теоретичний і практичний інтерес, незважаючи на те, що подібні дослідження в російській практиці зустрічаються досить рідко.

  МЕТОДОЛОГІЯ (Теоретичні основи) ДОСЛІДЖЕННЯ

  В науковий обіг термін «агломерація» був введений А. Вебером, який запропонував в 1909 році розглядати це явище як «зосередження промислового виробництва в будь-якому місці» (Вебер, 1926, с. 86). Розвиваючи галузевий підхід, А. Маршалл збагатив теорію агломерації і прирівняв агломерацію до «локалізованої галузі», довівши при цьому наявність агломераційного ефекту, який виникає в результаті економії простору (Маршалл, 1993, с. 348). Мішель Руже в 1973 році став першим дослідником, який використовував термін «агломерація» щодо розселення населення: «Агломерація виникає, коли концентрація міських видів діяльності виходить за межі адміністративних кордонів і поширюється за сусідні населені пункти» (Петров, 1988, с. 8) . У Франції існують агломерації, де сільські поселення об'єднують свої зусилля в частині розробки спільних планів та проектів, пов'язаних з виробництвом і переробкою продукції. Звідси випливає, що цінність агломерацій полягає не в їх масштабності, а в можливості об'єднання ресурсів, координації управління, наявності спільної інфраструктури з метою ефективного раз-

  витку території, а також досягнення синергетичного ефекту від об'єднання можливостей усіх поселень (Mulligan, 1984; Scott and Storper, 2015; Волчкова і ін., 2015).

  З французьким досвідом схожі підходи ряду вітчизняних авторів. Так, піонером у вивченні ареалів сільського розселення, в межах яких при відповідних умовах виникають процеси агломерування, став В. П. Семенов-Тян-Шанський, який звернув увагу на процеси територіального зближення і зрощення забудови сусідніх населених пунктів (Нефедова, 2001). Про подібні явища в сільському розселенні писав і С. А. Ковальов. У своїй класичній праці «Сільське розселення (географічне дослідження)» він вказує на формування агломерацій в сільській місцевості «в результаті поступового зрощення групи сусідніх селищ» (Ковальов, 1963, с. 8-9). Інший класик соціально-економічної географії - Е. Б. Алаєв - вважав агломерацію типовою системою розселення і відзначав, що «агломерація спостерігається і навколо невеликих міст і навіть навколо значних сільських поселень» (Алаев, 1983, с. 217-219).

  І. В. Пілецький і А. І. Пілецький пропонують використовувати особливий підхід до організації сільськогосподарського виробництва в контексті агрого-родков як центрів сільських агломерацій, що створюються з урахуванням грунтово-кліматичних умов самодостатнього регіону, а не на підставі адміністративного поділу (Пілецький і Пілецький, 2012). Однак в подібних дослідженнях сільських агломерацій слід зазначити деяку обмеженість пропонованих методичних аспектів, а також супутні труднощі у виявленні і подальшому аналізі складаються явищ територіальної організації простору, що виникають нових факторів розвитку територій, яким, можливо, є агломерація муніципальних утворень.

  А. І. Алексєєв у праці «Багатолика село» вказує, що з «містом» пов'язане уявлення про великому скупченні людей, багатоповерхової забудови, інтенсивному русі (як транспорту, так і пішоходів), а за статистикою більшості країн світу найбільш поширений показник для розмежування міста і села - чисельність населення: мається на увазі, що місто - це, перш за все, щось більше. Так фіксуються зовнішні, «видимі» ознаки міста і села. Причини цих відмінностей не лежать на поверхні, їх слід шукати в закономірностях територіальної організації окремих видів діяльності людей (Алексєєв, 1990, с. 11).

  У І. Мересте і С. Я. Ниммік виділяють за цим критерієм три види діяльності:

  1. рурально (сільське і лісове господарство), яка складає основу рассредоточенного сільського розселення;

  2. полуруральную (видобуток корисних копалин), що формує осередкове розселення в районах розробки корисних копалин (обидва ці види діяльності жорстко прив'язують населення до природних ресурсів і тим самим стримують концентрацію населення);

  3. неруральную (обробна промисловість і невиробнича сфера) діяльність, складову основний компонент міст,

  особливо великих, і майже прив'язує безпосередньо розселення до ресурсів території і тому сприяє концентрації населення (Мересте і Ниммік, 1984).

  Відмінність також полягає в залежності від того, на який «грунті» виникають міста і села. Міста в основному виникають «на зв'язках» - в них надходить сировина, напівфабрикати, паливо, енергія, продовольство, а вивозиться готова або оброблена продукція. Сільські поселення виникають «на ресурсах», оскільки їх головна виробнича функція - експлуатація земельних ресурсів та виробництво сільськогосподарської продукції: частково для власного споживання, частково на продаж. Особливістю сільській місцевості є те, що її можна розглядати як територіальну цілісність лише в більшому масштабі, оскільки самі сільські населені пункти входять до складу муніципальних районів (Алексєєв, 1990).

  С. А. Ковальов визначив сільську місцевість як населену територію, що знаходиться поза міських поселень (Ковальов, 1980). Однак зрозуміло, що межа між населеної і безлюдній територією носить досить умовний характер. В цьому випадку можна розрізняти території, зайняті людьми постійно, і території, зайняті тимчасово, а серед них - відвідувані населенням з різною частотою.

  Існує ряд термінів, які характеризують таке агломерація: «сільська агломерація», «сукупність вогнищ міського середовища серед сільської місцевості», «неміських агломерація».

  Так, наприклад, цілий ряд підходів до дослідження сільських агломерацій представлений в роботах М. В. Шемякіної (Шемякіна, 2011а, с. 158-164; Шемякіна, 2011б, с. 64-66). Автор пропонує ряд методичних рекомендацій для виявлення і аналізу подібних поселень, а саме: географічне дослідження сільської агломерації повинна мати на увазі вивчення ареалу сільського розселення, тобто групи близько розташованих сільських населених пунктів; виявлення приміських ареалів сільського розселення необхідно починати з визначення одиночних населених пунктів і / або груп по периметру міської межі; при дослідженні сільській агломерації доцільно, крім її складу, аналізувати демографічні особливості, а також умови життя населення поселень, що входять до складу такої агломерації. Вже зараз деякі ознаки сільських агломерацій як форми сільського розселення можна виявити в приміських зонах великих і малих міст, навколо залізничних станцій (Волчкова і ін., 2015).

  Розуміння агломерирования як сукупності вогнищ міського середовища серед сільської місцевості додає до визначення даного поняття такої характерна ознака, як мінливість зовнішніх кордонів. Це означає, що з плином часу відбувається не залежить від адміністративних рішень розмивання кордонів, а в орбіту невеликих міст можуть включатися нові сільські населені пункти і навіть цілі сільські поселення. Таке бачення і пояснення процесів ми зустрічаємо в зарубіжних дослідженнях (Harrison and Heley, 2015; Zagroba 2017).

  Крім того, Ю. В. Подопригора, досліджуючи поняття неміське агломерації, говорить про неї як про форму організації територіально-економічної

  системи сільських поселень, що має на увазі наявність інтенсивних взаємодій всередині неї. При цьому він відзначає зростання ролі неміських агломерацій, що представляють собою групу сільських поселень зі схожими соціально-економічними закономірностями, тенденціями і перспективами розвитку (земельні угіддя, сільськогосподарське виробництво, ресурси, спеціалізація, кооперація, побут, звичаї) (Подопригора, 2014 року).

  Таким чином, в умовах пошуку шляхів збереження і модернізації поки що зберігається «тканини» сільській місцевості, яка, незважаючи на те, що відбувається її «занепад» і «утоньшение», продовжує поєднувати собою вузли концентрації життя населення в містах, процесу формування «неміських агломерацій» слід приділяти підвищену увагу, оскільки вони як раз і є другий рівень зосередження продуктивних сил в системі «центр-периферія» і можуть стати «точками» збереження та про-пульсівного розвитку сільської місцевості.

  Методологічною базою дослідження є системний підхід, в рамках якого агломерація розглядається нами як цілісна система, що включає сукупність взаємопов'язаних елементів, в числі яких: нормативно-правове забезпечення, теоретико-методологічна вивченість цього процесу вченими різних наукових галузей і напрямів, існуюча практика проектування і стимулювання агломераційних процесів, а також вже досягнуті результати. Агломерація, як форма просторової організації суспільства і соціально-економічних процесів в ньому, включає в себе сукупність економічного, політичного, містобудівного, соціального, транспортного, інфраструктурного та інших напрямків, за якими виникають і реалізуються взаємодії між суб'єктами - учасниками таких процесів. Тому вивчення процесу агломерування через системний підхід дає змогу побачити, з одного боку, цілісність цього процесу, оскільки агломерація, як і його природа, носить цілісний характер, а з іншого, показати ступінь впливу кожної з елементарних частин, в нашому випадку - муніципальних утворень.

  РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Вивчивши умови і практики агломераційних процесів між муніципалітетами Пермського краю, а також фактори, що зумовлюють такі процеси, і проаналізувавши вже наявні зв'язки між муніципалітетами і підстави для взаємодії сільських або міських населених пунктів на матеріалах Суксунского2 і Кішертского3 муніципальних районів,

  2 Інвестиційна стратегія Суксунского муніципального району на 2016-2026 роки [Електронний ресурс]: затв. постановою Адміністрації Суксун. муницип. району від 01.07.2016 № 142. URL: http://suksun.ru/investoram/investpolitika/investstrategija/ (дата звернення: 03.12.2017).

  3 Стратегія соціально-економічного розвитку Кішертском муніципального району на 2017-2030 роки [Електронний ресурс]: затв. Рішенням Зем. Собр. Кишерть. муницип. району від 21.02.2017 № 56. URL: http://kishert.permarea.ru/programmy_i_projekty/strategija_socialno-ekonomicheskogo_razvitija_rajona_na_2017-2030_gody/ (дата звернення: 03.12.2017).

  ми вважаємо за можливе зазначити наступні ознаки агломерирования муніципальних утворень.

  В першу чергу, на що слід звернути увагу, - це територіальна близькість і прикордонне положення муніципалітетів або населених пунктів. Іншим фактором, що обумовлює взаємодію територій і їх окремих місць, є наявність «точки зростання», центру економічного розвитку або унікального виробництва, т. Е. Того атрибуту, який представляє цінність території, здатний «притягувати» різного роду ресурси - економічні, людські, територіальні та ін.

  Як показує практика, спільне використання об'єктів інфраструктури, що з'являються, як правило, в силу діяльності таких «точок зростання», також є фактором агломерирования територій. Іншої такої причиною стає необхідність транспортного сполучення між територіями, якість якого досягається саме за рахунок створюваної інфраструктури, що забезпечує населенню комфортну життєдіяльність і користування благами сусіднього муніципалітету. Сюди ж можна віднести і транзитность, консолідуючу муніципальні освіти.

  У розглянутих нами територіях, де формуються і розвиваються зв'язки, властиві агломерування, часто пролягають федеральні траси (наприклад, Р-242 в Пермі і Пермському муніципальному районі, Р-343, що з'єднує Березники і Соликамск) або дороги регіонального або міжмуніципального значення (траса Кунгур- Солікамск, що з'єднує міста Лисьва і Чусовой, або автодорога, що з'єднує Осінцевское сільське поселення Кішертском муніципального району з Поедугінскім сільським поселення Суксунского муніципального району), що дозволяє вже мати або в перспективі організувати регулярне автомобільне і автобусне сполучення. Окремим фактором при інтенсифікації взаємодії територій можуть стати спільні національні традиції та історичне коріння (див. Малюнок).

  Проаналізувавши досвід агломерирования територій всередині Пермської і Березниковско-Соликамском агломерацій, а також наявні можливості для виникнення і прояву агломераційних процесів серед муніципальних утворень на прикладі Кішертском і Суксунского муніципальних районів, вивчимо деякі муніципалітети Пермського краю, взаємодії між якими можуть стати сприятливим середовищем для виникнення і подальшого стимулювання і розвитку агломераційних процесів.

  В першу чергу пропонуємо в якості такого прикладу розглядати наявні тенденції до взаємодії територій Лисьвенського міського округу і Чусовського муніципального району, де, на наш погляд, існує сприятливе середовище для подальшого наростання агломераційних процесів:

  - створення цілий чинного міжмуніципального центру розвитку спорту для оздоровлення дітей і молоді обох територій;

  - будівництво міжмуніципального полігону твердих комунальних відходів;

  - впровадження передових технологій у виробництво вузлів і деталей електроустаткування за допомогою кооперації підприємницької спільноти Лисьвенського міського округу і Чусовського муніципального району;

  - регулярне пасажирське сполучення між цими муніципалітетами за рахунок наявності автомобільної та залізничної доріг;

  - розташування електричної підстанції ПС 500 «Калино» - центру живлення споживачів Лисьвенського міського округу і Чусовського району електроенергією від Пермської ГРЕС.

  Мал. Ознаки агломерирования і міжмуніципального взаємодії в деяких муніципальних утвореннях Пермського краю / Fig. Agglomeration features and intermunicipal interaction in several municipal units in the Perm Region

  Джерело: складено авторами.

  Як інший приклад територій, в межах яких існують сприятливі умови для виникнення і стимулювання агломераційних процесів, ми вважаємо за можливе розглядати Кизеловский, Олександрівський і Губахінський муніципальні райони, що входять до складу Кизеловского локальної системи розселення (ЛСР) - однієї з одинадцяти, виділених в регіоні в відповідно до Схемою територіального планування Пермського края4. Територія Кизеловского ЛСР становить 7 928,5 кв. км. За оцінками на 1 січня 2016 року тут проживають 85 199 чол., Або 3,2% населення Пермського краю. Ядром Кизеловского ЛСР є місто Губаха, де проживають 20 645 чол. (2015 рік).

  В даний час Кизеловская ЛСР за своїм рівнем розвитку і одержуваних ефектів ні по одному з критеріїв не може вважатися агломерацією, що, тим не менш, не виключає можливостей для прояву деяких ознак процесу агломерування. Безумовно, сучасні дослідження ринку землі та житлового будівництва показують, що в останні роки в Кизеловского ЛСР не спостерігається інтенсифікація процесів розвитку: обсяги продажів земельних ділянок в муніципальних утвореннях локальної системи незначні. Слід також враховувати, що в процесі «стихійного» освоєння земельних ресурсів сільських і міських територій Кизеловского ЛСР в цілях промислового і житлового будівництва формуються тенденції, які в майбутньому можуть привести до зниження капіталізації землі та забудови на території муніципалітетів, підвищення соціальної напруженості, зниження інвестиційної привабливості і конкурентоспроможності Пермського краю в цілому.

  Особливість економіко-географічного положення Кизеловского ЛСР обумовлена ​​як її входженням до складу Кизеловского вугільного басейну (КУБ) (Кизеловского-Губахінського промислового вузла), що зазнає вплив глибоких депресивних процесів, так і посилюється впливом Березниковско-Соликамском агломерації (Березниковско-Солікамський промисловий вузол). У зв'язку з цим Олександрівський муніципальний район, наприклад, будучи своєрідною сполучною ланкою між цими, різними за своєю природою, «ядрами тяжіння», відчуває в конкурентній боротьбі за мобільні людські ресурси ризики різноспрямованого впливу: розвивається центру видобутку корисних копалин зі зростаючим попитом на кваліфіковану робочу силу , з одного боку, і депресивної території КУБу, орієнтованої на соціальне забезпечення проживає тут населення, - з іншого.

  Ситуація «посилюється» динамічним розвитком р Губахи, підприємства якого збільшують обсяги виробництва і мають потребу в робочій силі (400 нових робочих місць5). Сполучною всі муніципалітети Кизеев-

  4 Про затвердження Схеми територіального планування Пермського краю [Електронний ресурс]: постанова Уряду Перм. краю від 27.10.2009 № 780-п. URL: http://msa.permkrai.rU/about/gradostroitelnaya-deyatelnost/filter/444/2017/0/ (дата звернення: 22.11.2017).

  5 Пермський край і компанія «Метафракс» підписали меморандум про намір укласти спецінвестконтракт [Електронний ресурс]. URL: http://gubakha.permarea.ru/informacionnyj_razdel_ administracii_gubernatora_permskogo_kraja_ / 2016/11/14/83367 / (дата звернення: 03.12.2017).

  Ловска ЛСР транспортної віссю є проходить по території КУБу електрифікована залізниця Чусовская-Солікамск і регіональна автодорога Р-343 (Кунгур-Солікамск).

  Позначимо існуючі і перспективні ознаки агломерирования території Олександрівської-Губахінського системи6:

  1) спільність природно-ресурсного потенціалу території (ПРПТ). До що зберігається все ще значним ПРПТ р кизел відноситься кам'яне вугілля, де за доступністю видобутку інтерес представляє родовище «Косьва-Глибоке», що знаходиться на території м Губахи. Іншим елементом ПРПТ є мінеральні води. «Башмаковское» родовище розташоване в 8 км від м кизел на території Олександрівського району. Зв'язок з селищем Башмаки здійснюється через територію р кизел. Також на території Кизеловского і Губахінського муніципальних районів знаходиться штучне Широківське водосховище, яке представляє певний інтерес в якості рекреаційного елемента ПРПТ. Крім того, водопостачання кизел і селища вугле-Ральський сусіднього Губахінського району здійснюється від Ключевського водозабору, що знаходиться на території Губахінського району на відстані 12 км від м кизел;

  2) ПРПТ з метою подальшого економічного розвитку території дає підстави для організаційного оформлення і подальшого розвитку горнохимического кластера, що об'єднує ряд експортно-орієнтованих підприємств Пермського краю. У зв'язку з цим на території міст Алексан-дровска і кизел можливе розміщення деяких виробництв і виділення перспективних майданчиків для розвитку підприємств цього кластера;

  3) має сенс поблизу міст Олександрівська, кизел, Губахи створювати пріоритетні майданчики для розміщення підприємств будівельного кластера, що спеціалізуються на виробництві будівельних матеріалов7. Для цього напрямку спільного використання території є достатній ресурсний потенціал: запаси п'яти родовищ вапняків, є найпоширенішим корисних копалин Олександрівського району і суміжних територій; два родовища цегельних глин, одне родовище керамзитових глин і Усть-Ігумское родовище глин світлих кольорів;

  4) водопостачання селища Шахта Кизеловского району здійснюється від Луньевского водозабору підземних вод, розташованого на кордоні з Олександрівським районом;

  5) поховання неутилізованих відходів та твердих комунальних відходів (ТКО) Олександрівського муніципального району здійснюється відповідно до лімітів на полігонах ТКО п. Яйва (Олександрівський район) та міста кизел;

  6 Програма соціально-економічного розвитку Кизеловского муніципального району на 2015-2020 роки [Електронний ресурс]: затв. Рішенням Зем. Собр. Кізел. муницип. району від 27.03.2015 № 20. URL: http://www.kizelraion.ru/index/socialno_ehkonomicheskoe_razvitie/0-150 (дата звернення: 02.12.2017).

  7 Про затвердження Схеми територіального планування Пермського краю...

  6) Олександрівський-Губахінського локальна система розселення включає також зони перспективного спільного містобудівного розвитку та перспективні туристично-рекреаційні зони, а також невелику плановану особливо охоронювану природну територію;

  7) розвиток спортивної інфраструктури також відкриває нові можливості для розвитку міжмуніципальних зв'язків і посилення добових і тижневих міграційних потоків між центрами трьох муніципальних утворень. Так, вважаємо, що відкриття спорткомплексу «Іванов Лог» дозволить повернути місту кизел колишню славу центру з організації та проведення змагань зі стрибків на лижах з трампліна та лижного двоборства. Введення в експлуатацію в 2014 році в м Олександрівську критої ковзанки «Алекс-Арена» дозволив, з одного боку, підняти на якісно новий рівень організацію дитячо-юнацького спорту в Олександрівську і Олександрівському районі, а з іншого боку, підвищити дозвільної привабливість міста для жителів суміжних територій. Юні спортсмени, а також дорослі жителі кизел, Губахи і інших сусідніх населених пунктів стали частими гостями проведених тут змагань хокеїстів і фігуристів міжмуніципального і крайового рівня, а також масового катання на коньках8;

  8) посилення межмунціпальних зв'язків сприяє і той факт, що в межах розглянутої нами території Олександрівського і Кизеловского муніципальних районів, а також Губахінського міського округу здійснюють свою діяльність кілька структурних підрозділів територіальних органів федеральних і регіональних органів виконавчої влади: відділ військового комісаріату Пермського краю по містах Олександрівську і кизел; відділ судових приставів по місту кизел і місту Олександрівську; міжмуніципальний відділ МВС Росії «Губахінський», що включає відділи поліції Губахінського і Кизеловского муніципальних районів; територіальне управління Міністерства соціального розвитку Пермського краю по Олександрівському і Кизеловского муніципальним районам. Тут же організовано роботу «Центру соціального захисту населення по Олександрівському і Кизеловского муніципальним районам» 9.

  Ще одним прикладом прояву певних ознак агломерирования є перспективні напрямки соціально-економічного розвитку Очерского муніципального району, закріплені в Стратегії його розвитку на 2018-2030 роки, яка була затверджена Земським Зборами Очерского району в лютому 2018 року10. У документі обґрунтовується необ-

  8 Лід і полум'я. В Олександрівську з'явився спортивний комплекс [Електронний ресурс] // Аргументи і Факти. 2014. 7 жовтня. URL: http://www.perm.aif.ru/society/details/1355832 (дата звернення: 03.12.2017).

  9 Звіт про результати виконаних НДР «Оцінка існуючого стану і сформованих трендів соціально-економічного розвитку Олександрівського муніципального району. Проблеми і перспективи розвитку ». Перм: Перм. держ. нац. дослідні. ун-т., 2016. 92 с.

  10 Стратегія соціально-економічного розвитку Очерского муніципального району на 2018-2030 роки: затв. Рішенням Зем. Собр. Очер. муницип. району від 16.02.2018 № 6 [Електронний ресурс]. URL: http://ocher.permarea.ru/upload/versions/11505/111274/Reshenije_Zemskogo_ Sobranija_0cherskogo_municipalnogo_rajona_Permskogo_kraja_N_6_ot_16.02.2018_goda / (дата звернення: 24.02.2018).

  ходимость зміни парадигми розвитку Очерского муніципального району: на перше місце повинна бути виведена включеність, інтеграція району в міжмуніципальні виробничі процеси, пошук нових ніш в територіальному і регіональному поділі праці, у створенні умов для залучення нових виробництв, що функціонують в рамках мережевого або кластерного взаємодії.

  Для Очерского муніципального району, історично не має значного ресурсного потенціалу добувної промисловості, такий новий вектор розвитку стає реальним шансом для переходу від стратегії виживання до стратегії розвитку, в основу якої покладено використання унікальної можливості сусідського знаходження Очерского муніципального району з Нитвенскім і краснокамск районами на сході, тяжіють до Пермської міської агломерації, а також з великим залізничним вузлом на північному заході - м Верещагино і адміністративним центром сільськогосподарського району на півдні - з. Велика Соснова11.

  Використання такого становища за рахунок розвитку і зміцнення міжмуніципальних зв'язків і стимулювання агломераційних процесів дозволить в перспективі вирішити цілий ряд проблем як самого Очерского району, так і зазначених суміжних територій:

  - нестачі кваліфікованих трудових ресурсів;

  - нерозвиненості виробничого, інфраструктурного, інноваційного, освітнього, фінансового та споживчого потенціалу;

  - необхідності формування нових ареалів сільського розселення, що мають високий потенціал розвитку (Очерского-Павловський, Кіпріно-Спешковскій і Нововознесенська) в рамках реалізації містобудівного проекту «Великий Очер», спрямованого на збереження існуючого промислового потенціалу і розвитку сфери пізнавального туризму, зміцнення соціальної інфраструктури, формування ареалу комфортного міського середовища в межах локальної агломерації м Очера, смт Павловський, сіл Спешково і Кіпріно та інших сільських населених пунктів.

  В основу спеціалізації такий формується сільській агломерації, виходячи з історично сформованого громадського поділу праці та найбільш ефективного використання наявних ресурсів в сучасних умовах (економічні санкції, політика імпортозаміщення, пріоритет збереження системи розселення за рахунок закріплення населення на території історичного проживання) з урахуванням переваг, які забезпечуються агломераційних процесами в розвитку сільської території, повинні бути покладені харчова промисловість, сільськогосподарське виробництво і рекреаційна діяльність. Розвиток проекту «Великий Очер» має здійснюватися з упором на індустріальні типи сільськогосподарських виробництв і за рахунок включення в діловий обіг невикористовуваних земель сільгосппризначення. Одночасно доцільно формування системи кооперації в сфері дрібнотоварного виробництва сільськогосподарської

  11 Чи є потенційними «точки зростання» і центрами опорного каркаса розселення в західній частині Пермського краю.

  продукції - переробки - фасування - зберігання - реалізації. Включення в оборот невикористовуваних земель, підвищення продуктивності сільськогосподарського виробництва і зростання обсягів виробництва, що дозволяє в кооперації з іншими сільськогосподарськими районами організувати власну глибоку переробку сільгосппродукції або забезпечити прийнятні закупівельні ціни у великих переробників, в перспективі збільшать виробничий і податковий потенціал території.

  Відсутність власних переробних підприємств знижує потенціал сільськогосподарського виробництва, закріплюючи його сировинний характер. У зв'язку з цим актуальною стає завдання консолідації зусиль виробників сільськогосподарської продукції щодо забезпечення її глибокої переробки з метою отримання кінцевого продукту з більш високою доданою вартістю. Однією з форм вирішення цього завдання може стати міжмуніципального кооперація і координація діяльності сільгоспвиробників та переробників в рамках галузевих угод (м Нитва, с. Велика Соснова). Крім того, харчова промисловість «Великого Очера» цілком може стати «локомотивом» розвитку території за рахунок збільшення обсягів виробництва продуктів переробки дикоросів, що поставляються з північних територій Пермського краю (райони Комі-Пермяцкого округу, Красновишерский район і ін.). У той же час вважаємо за можливе, що мале підприємництво Очерского району отримає доступ до ринків сільгосппродукції двох агломерацій - Пермської і Іжевської для її безбар'єрного реалізації через оптово-роздрібні ринки сільгосппродукції для місцевих товаровиробників.

  Промислове виробництво має перспективи свого розвитку в рамках Пермського кластера сільгоспмашинобудування на базі підприємств м Краснокамска. Відповідне розвиток має можливість отримати і система середньої професійної освіти з опорою на систему навчальних закладів на території як Очерского, так і суміжних Большесосновского, Верещагинського і Нитвенского муніципальних районів.

  Досвід стратегічного планування просторового розвитку старопромислових територій і територій мономіст дозволяє зробити висновок про необхідність міжмуніципальних підходів до розробки перспектив сталого розвитку кожного окремого муніципалітету. Найбільш виправданою в сучасних умовах стає політика формування економічних районів, які об'єднують муніціпаплітети за галузевим чи кластерним принципом з позитивним синергетическим ефектом від такої взаємодії.

  Слід зауважити, що прообраз такого підходу був позначений в проектних і програмних документах соціально-економічного розвитку Пермського краю до 2015 року. Зокрема зазначалося, що вже сформувався Центральний приміський район, який включає смугу, утворену центральними державними районами: верещагінський, краснокамск, Лись-віденським, Нитвенскім, Очерского, Оханском, Пермським, Чусовська. «Каркас» цього району утворений мережею інфраструктури, комунікацій, включаючи

  залізничні, автомобільні, річкові шляхи, які пов'язують в єдине ціле центри споживання і переробки сільськогосподарської сировини та продовольства, постачання і збуту матеріальними ресурсами і т.п.12

  В цьому плані сьогодні доцільно говорити про такий вектор розвитку Очерского муніципального району, як участь у формуванні краснокамск-Верещагинського економічного району з єдиної транспортної, виробничої і сільськогосподарської інфраструктурою, оптимальним розподілом праці у відповідності зі сформованою спеціалізацією і наявними ресурсами (потенціалом) розвитку.

  Реалізація проекту створення краснокамск-Верещагинського економічного району передбачає посилення агломерирования і інтенсифікацію міжмуніципальних зв'язків за наступними напрямками:

  - забезпечення питною водою м Краснокамска (формування дрібнооптової та роздрібної мережі);

  - входження в Пермський кластер сільгоспмашинобудування (м Червоно-Камський);

  - забезпечення мережевої взаємодії в освітній сфері середньої професійної, вищої та додаткової освіти;

  - формування системи санітарної очистки територій муніципалітетів, що входять в економічний район;

  - формування сільськогосподарського кластера з виробництва та глибокої переробки сільськогосподарської продукції;

  - входження в схему туристичних маршрутів Пермського краю.

  ВИСНОВОК

  Проведене дослідження показало, що виникають зв'язку між муніципалітетами, для яких характерні відмічені нами вище ознаки агломерирования, стають імпульсом для виникнення і подальшого розвитку агломераційних процесів. Результати аналізу процесів агломерування дозволяють зробити висновок про те, що, як правило, сприятливим середовищем для них є територія або кілька територій, що відрізняються тіснотою і різноманітністю просторово-часових зв'язків, складових суть процесів агломерування. Такі процеси найчастіше виникають в умовах: прикордонних (суміжних) територій, що мають єдине історичне, соціально-економічне минуле; наявності ефективного спільного використання територіальних та інших спільних ресурсів; наявної бази для економічного зростання; інфраструктури, яка може можливо здійснювати спільно; розвиненого транспортного сполучення.

  Аналіз деяких ознак агломерирования, властивих територіям Лисьвенського міського округу і Чусовського муніципального району, тер-

  12 Див .: Проект програми соціально-економічного розвитку Пермського краю [Електронний ресурс]. URL: http://textarchive.ru/c-1157042-pall.html (дата звернення: 12.01.2018); Проект Програми соціально-економічного розвитку Пермського краю в 2006-2010 рр. і на період до 2015 року [Електронний ресурс]. URL: https://refdb.ru/look/3670785-pall.html (дата звернення: 12.01.2018).

  ритор Кизеловского, Олександрівського муніципальних районів і Губа-хінского міського округу, а також Очерского, Верещагинського і Нитві-ського муніципальних районів, свідчить про те, що ці території в даний час в повному обсязі включені в агломераційні процеси. Тому сьогодні доводиться констатувати факти явно недостатньою залучення муніципалітетів в агломерація, відповідно і відсутність яскраво вираженого агломераційного ефекту. Разом з тим наявні в зазначених територіях деякі ознаки агломерирования, що носять поки обмежений і локальний характер і не дозволяють в нинішніх умовах говорити про виникнення синергетичного ефекту розвитку територій, що досягається в умовах інтенсивних агломераційних процесів, проте дають надію на те, що в перспективі, при наявності відповідних сприятливих соціально-економічних умов, агломераційні процеси потенційно можуть посилитися, а ефекти від них будуть більш очевидні. Судити так нам дозволяють приклади Олександрівського і Очер-ського муніципальних районів, додатковим стимулом розвитку і більш ефективного використання ресурсів яких може стати позитивний потенціал межмунціпального співпраці.

  Як вже було зазначено, обидва розглянутих нами муніципальних району, перебуваючи на стику двох локальних систем розселення: Олександрівський муніципальний район між Березниковско-Соликамском агломерацією і Кизеловского ЛСР, а Очерский - між верещагінський ЛСР і Пермської агломерацією, - «приречені» орієнтуватися на формований ними попит на його ресурси розвитку «першої» і «другий» пріроди13. Історично транспортна мережа дозволяє районам тісно взаємодіяти з центрами економічного розвитку: в першому випадку з Березняківській і Губахінського міськими округами, а в другому - з верещагінський, Нитвенскім і краснокамск муніципальними районами.

  Відповідно, можна зробити висновок: багато перспективні проекти розвитку Олександрівського і Очерского муніципальних районів можуть бути найбільш ефективно реалізовані в результаті посилення інтеграційних і агломераційних процесів - виконання міжмуніципальних проектів і розвитку відносин субпідряду і субконтрактинга.

  13 Перспективи розвитку будь-якої території в першу чергу обумовлені базовими факторами, які формують переваги або бар'єри її просторового розвитку. У «нової» економічної географії виділяють дві групи таких факторів. Фактори «першої природи» включають: 1) природно-сировинні: - забезпеченість природними ресурсами, які затребувані ринком (мінеральними, земельними, лісовими, водними); - клімат і екологічні-ність; 2) геоекономічні: - географічне положення території; - розвиненість транспортної інфраструктури, в тому числі положення на шляхах глобальної (регіональної) торгівлі;

  - сусідське положення з іншими територіями, що володіють потенціалом розвитку. Фактори «другої природи»: - агломераційний ефект і висока щільність населення, що дають економію за рахунок масштабів процесів; - розвинена інфраструктура, що скорочує економічне відстань (цей фактор для Росії особливо важливий через протяжності її території);

  - людський капітал (освіта, здоров'я, трудові мотивації, мобільність і адаптивність населення); - інститути, що сприяють поліпшенню підприємницького клімату, зростання мобільності населення, поширення інновацій.

  бібліографічний список

  Алаев Е. Б. Соціально-економічна географія: понятійно-термінологічний словник. М .: Думка, 1983. 350 с.

  Алексєєв А. І. Багатолика село: населення і територія. М .: Думка, 1990. 266 с.

  Аралбаєво Ф. З., Ахметов Д. А., Ахмадуліна А. Т. Делімітація кордонів міських агломерацій Оренбурзької області // Вісник Оренбурзького державного університету. 2014. № 4. С. 45-52.

  Блусь П. І., Ганін О. Б., Ганін І. О., Сибіряков А. П. Агломераційний підхід до обґрунтування нової парадигми стратегії соціально-економічного розвитку Пермського муніципального району на 2016-2030 роки // Ars Administrandi (Мистецтво управління) . 2016а. № 1. С. 133-159.

  Блусь П. І., Ганін О. Б., Ганін І. О., Сибіряков А. П. Просторові аспекти стратегічного планування розвитку муніципалітетів (на прикладі Пермського муніципального району) // Ars Administrandi (Мистецтво управління). 2016b. № 2. С. 69-103.

  Вебер А. Теорія розміщення промисловості / під ред. і з предисл. Н. Н. Баранського. Л., М .: Книга, 1926. 223 с.

  Волчкова І. В., Подопригора Ю. В., Уфімцева Е. В. Управління агломераційних процесами в Росії: зміст і специфіка // Питання управління. 2015. № 6. С. 85-90.

  Єлшин А. А. Міські агломерації: теоретичні проблеми і аналіз зарубіжного досвіду [Електронний ресурс] // Сучасні наукові дослідження та інновації. 2015. № 7, ч. 3. URL: http://web.snauka.ru/issues/2015/07/56419 (дата звернення: 14.02.2018).

  Ковальов С. А. Вивчення сільській місцевості в економічній і соціальній географії // Питання географії. 1980. № 115. С. 172-184.

  Ковальов С. А. Сільське розселення (географічне дослідження). М .: Изд-во Моск. ун-ту, 1963. 300 с.

  Коритний Л. М., Бардаш О. В., Богданов В. Н., Воробйов Н. В. Географічні аспекти обґрунтування розвитку агломерації «Великий Іркутськ» // Географія та природні ресурси. 2008. № 3. С. 103-110.

  Красильников Д. Г., Блусь П. І., Ганін О. Б., Ганін І. О., Сибіряков А. П., Квітів В. Ю., Цвікілевіч А. В. Стратегування розвитку муніципалітету в соціально-економічному просторі регіону : аналіз, динаміка, механізми. Перм: Вид-во Перм. ун-ту, 2016. 224 с.

  Маршалл А. Принципи економічної науки: в 3 т. Т.1. М .: Прогрес. 1993. 416 с.

  Мересте У. І., Ниммік С. Я. Сучасна географія: питання теорії. М .: Думка, 1984. 296 с.

  Нефедова Т. Г. Господарство російського села і населення // Полян П., Нефедова Т., Лаппо Г. М. Місто і село в Європейській Росії: сто років змін. Пам'яті Веніаміна Петровича Семенова-Тян-Шанського. М .: ОГИ, 2001. С. 285315.

  Петров Н. В. Міські агломерації: склад, підходи до делімітації // Проблеми територіальної організації простору і розселення в урбанізованих районах. Свердловськ, 1988. 262 с.

  Пілецький І. В., Пілецький А. І. Сільські агломерації культурних ландшафтів як фактор підвищення конкурентоспроможності національної аграрної економіки // Проблеми безпеки російського суспільства. 2012. № 3. С. 95-106.

  Подопригора Ю. В. неміських агломерації як фактор інтенсивного розвитку економіки // Економіка і підприємництво. 2014. № 4-2. С. 309-312.

  Рубл Б. А. Світовий досвід в епоху міських агломерацій: уроки для управління Москвою / пер. з англ. К. Майорової // Логос. 2013. № 4. С. 267-287. URL: http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/6609 (дата звернення: 25.02.2018).

  Селіванова Т. І. Географічні особливості міського агломерирования в пострадянській Росії: автореф ... дис. канд. геогр. наук. М .: Изд-во Моск. пед. держ. ун-ту, 2011. 30 с.

  Сухих В. А., Блусь П. І., Ганін О. Б. Агломераційні процеси як фактор розвитку муніципальних утворень // Регіональна економіка: виклики, пріоритети, стратегічні орієнтири / під ред. Я. П. Силіна. Єкатеринбург: Изд-во Урал. держ. екон. ун-ту, 2017. С. 92-99.

  Шемякіна M. B. Сільські агломерації в передмісті Твері: досвід виявлення і дослідження // Матеріали наукової студентської конференції. Твер, 2011а. С. 64-66.

  Шемякіна М. В. Сільська агломерація в міському просторі. Творча спадщина В. В. Докучаєва і сучасність: Матеріали Всеросійської науково-практичної конференції молодих вчених. Смоленськ, 2011б. С. 158-164.

  Camagni R. P., Capello R., Caragliu A. Static vs. Dynamic Agglomeration Economies. Spatial Context and Structural Evolution behind Urban Growth // Papers in Regional Science. 2016. Vol. 95, № 1. P. 133-158. DOI: 10.1111 / pirs.12182.

  Castells-Quintana D., Royuela V. Agglomeration, Inequality and Economic Growth // Annals of Regional Science. 2014. Vol. 52, № 2. P. 343-366. DOI: 10.1007 / s00168-014-0589-1.

  Harrison J., Heley J. Governing beyond the Metropolis: Placing the Rural in City-Region Development // Urban Studies. 2015. Vol. 52, № 6. P. 1113-1133. DOI: 10.1177 / 0042098014532853.

  Kim S.-H., Kim E., Kim B. H. S. The Effect of Municipal Consolidation on Urban Manufacturing Productivity // International Journal of Urban Sciences. 2008. Vol. 12, № 2. P. 104-115. DOI: 10.1080 / 12265934.2008.9693634.

  Lee C. I. Agglomeration, Search Frictions and Growth of Cities in Developing Economies // Annals of Regional Science. 2015. Vol. 55, № 2-3. P. 421-451. DOI: 10.1007 / s00168-015-0708-7.

  Mulligan G. F. Agglomeration and Central Place Theory: A Review of the Literature // International Regional Science Review. 1984. Vol. 9, № 1. P. 1-42. DOI: 10.1 177/016001768400900101.

  Schoenberger E., Walker R. A. Beyond Exchange and Agglomeration: Resource Flows and City Environments as Wellsprings of Urban Growth // Journal of Economic Geography. 2017. Vol. 17, № 5. P. 935-958. DOI: 10.1093 / jeg / lbw012.

  Scott A. J., Storper M. The Nature of Cities: The Scope and Limits of Urban Theory // International Journal of Urban and Regional Research. 2015. Vol. 39, № 1. P. 1-15. DOI: 10.1111 / 1468-2427.12134.

  Zagroba M. Problems of Rural Development in Vicinity of Urban Agglomeration // Proceedings of the 16th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development. Jelgava, Latvia. 2017. May 24-26. P. 1446-1451. DOI: 10.22616 / ERDev2017.16.N327.

  Zambon I., Serra P., Grigoriadis E., Carlucci M., Salvati L. Emerging Urban Cen-trality: An Entropy-Based Indicator of Polycentric Development and Economic Growth // Land Use Policy. 2017. Vol. 68. P. 365-371. DOI: 10.1016 / j.landuse-pol.2017.07.063.

  Інформація про авторів

  Блусь Павло Іванович - канд. геогр. наук, доцент, професор кафедри Государственнного і муніципального управління ФГБОУ ВО «Пермський державний національний дослідницький університет», 614990, г. Пермь, ул. Букірева, 15

  ORCID: 0000-0002-8332-7951 ResearcherID: E-5253-2018 Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Шестакова Наталія Олегівна - магістрант освітньої програми «Стратегування в державному і муніципальному управлінні» ФГБОУ ВО «Пермський державний національний дослідницький університет», 614990, г. Пермь, ул. Букірева, 15 ORCID: 0000-0001-5202-8249 ResearcherID: E-5582-2018 Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття отримана 6 березня 2018 року UDC 332.15 (470.53)

  DOI: 10.17072 / 2218-9173-2018-2-235-256.

  ANALYSIS of AGGLoMERATIoN FEATuRES in municipal units in the perm region

  Pavel I. Blus

  Perm State University, 15 Bukirev str., Perm, 614990, Russia ORCID: 0000-0002-8332-7951 ResearcherID: E-5253-2018 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Nataliia О. Shestakova

  Perm State University, 15 Bukirev str., Perm, 614990, Russia ORCID: 0000-0001-5202-8249 ResearcherlD: E-5582-2018 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  For citation:

  Blus P. I., Shestakova N. O. (2018), "Analysis of Agglomeration Features in Municipal Units in the Perm Region", Ars Administrandi, vol. 10, no. 2, pp. 235-256, doi: 10.17072 / 2218-9173-2018-2-235-256.

  Introduction. A further development of local self-government is impossible with no integration and consolidation of the efforts from the stakeholders to face the social and economic challenges. This becomes the main reason for a growing academic interest towards the exploration of agglomeration processes as a form of spatial organization. Along with that, agglomeration processes are typically considered to be connected with the development of a metropolis and neighboring territories (municipal units). However, currently both the metropolises and towns are likely to be characterized by the agglomeration processes and by the trends for their development.

  Aims. The paper is to analyze the agglomeration features of municipal units as a spatial factor for territory development at both settlement and regional levels.

  Methods. The authors focus on a comprehensive approach, where agglomeration is considered to be a multi-faceted process with a set of interconnected elements. This approach reveals the integrity and a particular development vector for this process. What is more, the paper applies descriptive, structural and functional, formal-legal and analytical methods, as well as a comparative analysis.

  Results. The materials of Suksun and Kishert municipal regions in the Perm Region were employed in an attempt to check a hypothesis about the presence of agglomeration features in nonmetropolitan areas. The authors found that the agglomeration processes occurred between bordering territories with similar economic and social cultural conditions, natural resources and socio-economic potential as the basis for economic growth; similar infrastructure which can be mutually beneficial, including further traffic infrastructure development in the bordering areas.

  A socio-economic area of ​​several Prikamye municipal units, such as Lysva city territory, Chusovskoi municipal district, Kizel, Aleksandrovsk municipal districts and Gubakha city territory, Ocher, Vereshchagino, Nytva municipal districts, was looked at as a potentially favorable environment for agglomeration formation and development. The authors found that the territories of the mentioned municipalities are not completely involved into agglomeration processes. In their turn, the existing interactions can be considered to have only some agglomeration features, but they are limited and local in their nature and do not show any synergetic effect seen in the agglomeration processes.

  Conclusion. Practices in city agglomeration analyses made it possible to apply the agglomeration features to reveal the territories with the prerequisites for agglomeration processes. This is the reason to think that both urban and countryside areas in Prikamye have enough possibilities to promote the agglomeration processes to improve the socio-economic development of the municipal units through consolidating efforts in preparing and implementing integration processes.

  Keywords: agglomeration processes; agglomeration; city ​​and nonmetropolitan agglomerations; municipal units

  References

  Alaev, E. B. (1983), Sotsialno-ekonomicheskaia geografiia: poniantiino-ter-minologicheskii slovar [Social and economic geography: Dictionary of concepts and terms], Mysl, Moscow, Russia.

  Alekseev, A. I. (1990), Mnogolikaia derevnia: naselenie i territoriia [Diverse village: inhabitants and territory], Mysl ', Moscow, Russia.

  Aralbaeva, F. Z., Akhmetov, D. A. and Akhmadulina, A. T. (2014 року), "Delimitation of Boundaries of Urban Agglomerations Orenburg Region", Vestnik Orenburgskogo Gosudarstvennogo Universiteta, no. 4, pp. 45-52.

  Blus, P. I., Ganin, O. B., Ganin, I. O. and Sibiriakov, A. P. (2016), "Agglomera-tive Approach to Justify a New Paradigm of Social Economic Development Strategy in Perm Minucipal District for 2016-2030", Ars Administrandi, no. 1, pp. 133-159.

  Blus, P. I., Ganin, O. B., Ganin, I. O. and Sibiriakov, A. P. (2016), "Spatial Aspects of Strategic Planning of Municipal Development (The Case of Perm Municipal District)", Ars Administrandi, no. 2, pp. 69-103.

  Weber, A. (1926), Teoriia razmeshcheniia promyshlennosti [Theory of Industrial Location], Kniga, Moscow, Russia.

  Volchkova, I. V., Podoprigora, Yu. V. and Ufimtseva, E. V. (2015), "Management of agglomeration processes in Russia: content and specifics", Voprosy Upravleniia, no. 6, pp. 85-90.

  Yolshina, A. A. (2015), "Urban agglomerations: theoretical problems and the analysis of foreign experience", Modern Scientific Researches and Innovations, no. 7, part 3, pp. 21-27 [Online], available at: http://web.snauka.ru/ issues / 2015/07/56419 (Accessed February 14, 2018).

  Kovalev, S. A. (1980), "Studying countryside areas in economic and social geographies", Voprosy Geografii, no. 115, pp. 172-184.

  Kovalev, S. A. (1963), Selskoe rasselenie (geograficheskoe issledovanie) [Village settlement (geographic research)], MSU Publishing House, Moscow, Russia.

  Korytnyi, L. M., Bardash, A. V., Bogdanov, V. N. and Vorobyev, N. V. (2008), "Geographical factors for substantiation of the« Great Irkutsk »agglomeration development", Geography and Natural Resources, no. 3, pp. 103-110.

  Krasilnikov, D. G., Blus, P. I., Ganin, O. B., Ganin, I. O., Sibiriakov, A. P., Tsvet-kov, V. Yu. and Tsvikilevich, A. V. (2016), Strategirovanie razvitiia munitsipaliteta v sotsialno-ekonomicheskom prostranstve regiona: analiz, dinamika, mekhanizmy

  [Municipality development strategizing in social and economic space of a region: analysis, dynamics, mechanisms], PSU Publishing House, Perm, Russia.

  Marshall, A. (1993), Printsipy ekonomicheskoi nauki: v 3 tomah. Tom 1 [Principles of economics: in 3 volumes. Vol. 1], Progress, Moscow, Russia.

  Mereste, U. I. and Nymmik, S. Ia. (1984), Sovremennaia geografiia: voprosy teorii [Modern geography: theoretical issues], Mysl ', Moscow, Russia.

  Nefedova, T. G. (2001), "Economy of the Russian villages and inhabitants", in Polyan, P. M., Nefedova, T. G. and Lappo, G. M. (ed.), Gorod i derevnia v evro-peiskoi Rossii: sto let peremen. Pamiati Veniamina Petrovicha Semenova-Tian-Shanskogo [City and village in a European Russia: one hundred years of changes. To the memory of Veniamin Petrovich Semenov-Tian-Shanskii], OGI, Moscow, Russia, pp. 285-315.

  Petrov, N. V. (1988), "City agglomerations: structure, approaches to delimitation", in Problemy territorialnoi ogranizatsii prostranstva i rasseleniia v urbanizirovannykh raionakh [The problems of territorial organization of space and settlement in urban areas], Sverdlovsk, Russia.

  Piletsky I. V. and Piletsky A. I. (2012), "Rural agglomerations of cultural landscapes as a factor of increase of national agrarian economy competitiveness", Problemy Bezopasnosti Rossiiskogo Obtschestva, no. 3, pp. 95-106.

  Podoprigora, Yu. V. (2014 року), "Nonmetropolitan agglomerations as a factor for economy intensive development", Journal of Economy and Entrepreneurship, no. 4-2, pp. 309-312.

  Ruble, B. A. (2013), "Lessons from Around the World for Moscow Governance in a Global Metropolitan Age", Translated by Maiorova, K. A., Logos, no. 4, pp. 267287 [Online], available at: http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/6609 (Accessed February 25, 2018).

  Selivanova, T. I. (2011), "Geographical peculiarities of city agglomeration in post-Soviet Russia", Abstract of Ph.D. dissertation, Economic, social, political and recreational geography, Institute of Geography, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

  Sukhikh, V. A., Blus, P. I. and Ganin, O. B. (2017), "Agglomeration processes as a development factor for municipal units", in Silin Ya. P. (ed.), Regionalnaia ekono-mika: vyzovt, prioritety, strategicheskie orientiry [Regional economy: challenges, priorities, strategic goals], Ural State Economics University, Yekaterinburg, Russia, pp. 92-99.

  Shemiakina, M. V. (2011a), "Countryside agglomerations in Tver suburbs: practices in their identification and research", in Materialy nauchnoi studencheskoi kon-ferentsii [Proceedings of the scientific student conference], Tver, Russia, pp. 64-66.

  Shemiakina, MV (2011b), "Village agglomeration in an urban space", in Tvorcheskoe nasledie VV Dokuchaeva i sovremennost: Materialy Vserossiiskoi nauchno-practicheskoi konferentsii molodykh uchenykh [Legacy of Dokuchaev, VV and modern times: Proceedings of All-Russian scientific conference of young scientists], Smolensk, Russia, pp. 158-164.

  Camagni, R. P., Capello, R. and Caragliu, A. (2016), "Static vs. Dynamic Agglomeration Economies. Spatial Context and Structural Evolution behind Urban Growth", Papers in Regional Science, vol. 95, no. 1, pp. 133-158, doi: 10.1111 / pirs.12182.

  Castells-Quintana, D. and Royuela, V. (2014 року), "Agglomeration, Inequality and Economic Growth", Annals of Regional Science, vol. 52, no. 2, pp. 343-366, doi: 10.1007 / s00168-014-0589-1.

  Harrison, J. and Heley, J. (2015), "Governing beyond the Metropolis: Placing the Rural in City-Region Development", Urban Studies, vol. 52, no. 6, pp. 1113-1133, doi: 10.1177 / 0042098014532853.

  Kim, S.-H., Kim, E. and Kim, B. H. S. (2008), "The Effect of Municipal Consolidation on Urban Manufacturing Productivity", International Journal of Urban Sciences, vol. 12, no. 2, pp. 104-115, doi: 10.1080 / 12265934.2008.9693634.

  Lee, C. I. (2015), "Agglomeration, Search Frictions and Growth of Cities in Developing Economies", Annals of Regional Science, vol. 55, no. 2-3, pp. 421-451, doi: 10.1007 / s00168-015-0708-7.

  Mulligan, G. F. (1984), "Agglomeration and Central Place Theory: A Review of the Literature", International Regional Science Review, vol. 9, no. 1, pp. 1-42, doi: 10.1177 / 016001768400900101.

  Schoenberger, E. and Walker, R. A. (2017), "Beyond Exchange and Agglomeration: Resource Flows and City Environments as Wellsprings of Urban Growth", Journal of Economic Geography, vol. 17, no. 5, pp. 935-958, doi: 10.1093 / jeg / lbw012.

  Scott, A. J. and Storper, M. (2015), "The Nature of Cities: The Scope and Limits of Urban Theory", International Journal of Urban and Regional Research, vol. 39, no. 1, pp. 1-15, doi: 10.1111 / 1468-2427.12134.

  Zagroba, M. (2017), "Problems of Rural Development in Vicinity of Urban Agglomeration", Proceedings of the 16th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development, Jelgava, Latvia, May, 24-26, pp. 1446-1451, doi: 10.22616 / ERDev2017.16.N327.

  Zambon, I., Serra, P., Grigoriadis, E., Carlucci, M. and Salvati, L. (2017), "Emerging Urban Centrality: An Entropy-Based Indicator of Polycentric Development and Economic Growth", Land Use Policy, vol. 68, pp. 365-371, doi: 10.1016 / j.landusepol.2017.07.063.

  Received March 6, 2018


  Ключові слова: агломераційнихпроцесом /агломерування /МІСЬКІ І неміських АГЛОМЕРАЦІЇ /МУНІЦИПАЛЬНІ ОСВІТИ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити