Проведено аналіз утворення відходів сільськогосподарськими підприємствами на території Брянської області за 2013-2015 р.р. Дослідження проводилося за видами відходів та класів небезпеки. Також були розглянуті сільськогосподарські підприємства, утворили найбільшу кількість відходів за даний період часу, і їх види діяльності. Проаналізовано розподіл різних видів відходів цих підприємств за класами небезпеки. Запропоновано заходи щодо переробці органічних відходів сільськогосподарських підприємств.

Анотація наукової статті з наук про Землю і суміжних екологічних наук, автор наукової роботи - Иванченкова О.А., Луцевич А.А.


THE ANALYSIS OF FORMATION OF THE WASTE THE AGRICULTURAL ENTERPRISES IN TERRITORY OF THE BRYANSK REGION

The analysis of formation of a waste by the agricultural enterprises in territory of the Bryansk region for 2013-2015. Research is carried out was spent by kinds of a waste and danger classes. Also the agricultural enterprises which have formed the greatest quantity of a waste for the given period of time, and their kinds of activity have been considered. Distribution of various kinds of a waste of these enterprises for danger classes is analysed. Actions for processing of an organic waste of the agricultural enterprises are offered.


Область наук:
 • Науки про Землю та суміжні екологічні науки
 • Рік видавництва діє до: 2016
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ОСВІТИ ВІДХОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ТЕРИТОРІЇ Брянської області'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ОСВІТИ ВІДХОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ТЕРИТОРІЇ Брянської області»

  ?Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Internet-zhurnal: Novaja Moskva [Jelektronnyj resurs]. URL: http://newmos.info/ (Data obrashhenija 15.07.2013). [Internet magazine: New Moscow [Electronic resource]. URL: http://newmos.info/ (accessed 15.07.2013)]. [In Russian]

  2. Doklad «O sostojanii okruzhajushhej sredy v gorode Moskve v 2015 godu» [Jelektronnyj resurs]. URL: http://www.mosecom.org.ua/reports/ (Data obrashhenija 1.09.2016). [The report On the state of environment in Moscow in 2015 »[Electronic resource]. URL: http://www.mosecom.org.ua/reports/ (accessed 1.09.2016)]. [In Russian]

  3. Kompleks gradostroitel'noj politiki i stroitel'stva goroda Moskvy [Jelektronnyj resurs]. URL: https://stroi.mos.org.ua/stroitelstvo-v-okrugah-raionah/stroitelstvo-v-tinao/scherbinka/ (Data obrashhenija 14.09.2016). [Complex urban policy and construction of Moscow city [Electronic resource]. URL: https://stroi.mos.org.ua/stroitelstvo-v-okrugah-raionah/stroitelstvo-v-tinao/scherbinka/ (accessed 14.09.2016)]. [In Russian]

  4. Oficial'nyj sajt gosudarstvennogo prirodoohrannogo bjudzhetnogo uchrezhdenija: «Mosjekomonitoring» [Jelektronnyj resurs]. URL: http://www.mosecom.org.ua/ (Data obrashhenija 8.08.2016) [The official website of the state environmental budget companies: "mosekomonitoring" [Electronic resource]. URL: http://www.mosecom.org.ua/ (accessed 8.08.2016)]. [In Russian]

  DOI: 10.18454 / IRJ.2016.53.136

  Иванченкова О.А.1, Луцевич А.А.2 1ORCID: 0000-0001-6103-0084, Кандидат сільськогосподарських наук, Брянський державний інженерно-технологічний університет

  20RCID: 0000-0002-1597-9667, Старший викладач, Брянський державний інженерно-технологічний університет АНАЛІЗ ОСВІТИ ВІДХОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ТЕРИТОРІЇ Брянської області

  анотація

  Проведено аналіз утворення відходів сільськогосподарськими підприємствами на території Брянської області за 2013-2015 р.р. Дослідження проводилося за видами відходів та класів небезпеки. Також були розглянуті сільськогосподарські підприємства, які утворили найбільшу кількість відходів за даний період часу, і їх види діяльності. Проаналізовано розподіл різних видів відходів цих підприємств за класами небезпеки. Запропоновано заходи з переробки органічних відходів сільськогосподарських підприємств.

  Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, рослинництво, тваринництво, навколишнє середовище, органічні відходи, неорганічні відходи, переробка, клас небезпеки відходів.

  Ivanchenkova O.A.1, Lucevich A.A.2

  10RCID: 0000-0001 -6103-0084, The candidate of agricultural sciences, Bryansk state engineering-technological university,

  20RCID: 0000-0002-1597-9667, senior lecturer, Bryansk state engineering-technological university

  THE ANALYSIS OF FORMATION OF THE WASTE THE AGRICULTURAL ENTERPRISES IN TERRITORY

  OF THE BRYANSK REGION

  Abstract

  The analysis of formation of a waste by the agricultural enterprises in territory of the Bryansk region for 2013-2015. Research is carried out was spent by kinds of a waste and danger classes. Also the agricultural enterprises which have formed the greatest quantity of a waste for the given period of time, and their kinds of activity have been considered. Distribution of various kinds of a waste of these enterprises for danger classes is analysed. Actions for processing of an organic waste of the agricultural enterprises are offered.

  Keywords: The agricultural enterprises, plant growing, animal industries, environment, organic waste, inorganic waste, processing, class of danger of a waste.

  Розвиток сільськогосподарського сектора в нашій країні привело до закономірного збільшення виробництва і споживання. Географічні та природно - кліматичні умови Брянської області сприяють розвитку даної галузі в цьому регіоні. В останні роки на території області спостерігається зростання сільськогосподарського виробництва, який є основною рушійною силою для збільшення освіти кількості відходів.

  На кількісний та якісний склад відходів, що надходять від підприємств сільськогосподарського сектора, впливають різні чинники. До основних з них можна віднести наступні: вид діяльності підприємства, його потужність, а також використовувані технології.

  Джерелами утворення відходів є технологічне обладнання, технологічний процес, структурні підрозділи, які визначають вид відходів, що утворюються і їх клас небезпеки [2, С.7]. На підставі цього проведено аналіз накопичення відходів сільськогосподарськими підприємствами Брянської області за їх видами та класами небезпеки. На території даного регіону розташовано понад 25 підприємств займаються сільськогосподарською діяльністю. Основним видом діяльності, яких є рослинництво у поєднанні з тваринництвом (змішане сільське господарство). Крім цього, багато підприємств займаються:

  - вирощуванням зернових і зернобобових, олійних і кормових культур;

  - заготівлею рослинних кормів;

  - розведенням великої рогатої худоби;

  - виробництвом і торгівлею м'ясом і харчовими субпродуктами великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, тварин родини конячих;

  - виробництвом та оптовою торгівлею кормами для сільськогосподарських тварин.

  На малюнку 1 представлені сільськогосподарські підприємства, які утворили найбільшу кількість відходів за 2013-2015 р.р. Вони є одними з найбільших в цьому регіоні.

  Мал. 1 - Розподіл сільськогосподарських підприємств Брянської області за освітою відходів

  У порівнянні з 2013 роком спостерігається зростання накопичення відходів утворених сільськогосподарським сектором. Це відображено на діаграмі рісунка1.

  В ході виробничої діяльності підприємств утворюються відходи усіх класів небезпеки.

  Відповідно до наказу Міністерства природних ресурсів і екології РФ від 4 грудня 2014 р N 536 "Про затвердження Критеріїв віднесення відходів до I-V класів небезпеки за ступенем негативного впливу на навколишнє середовище". Критеріями віднесення відходів до I-V класів небезпеки за ступенем негативного впливу на навколишнє середовище є:

  - ступінь небезпеки відходу для навколишнього середовища;

  - кратність розведення водної витяжки з відходу, при якій шкідливий вплив на гідробіонти відсутня.

  Встановлено ступеня небезпеки відходу для навколишнього середовища за класами небезпеки:

  - I клас - надзвичайно небезпечні (106 > До > 104);

  - II клас - високонебезпечні (104 > До > 103);

  - III клас - помірно небезпечні (103 > До > 102);

  - IV клас - малонебезпечні (102 > До > 10);

  - V клас - практично безпечні (К < 10) [1, С. 5].

  Розподіл відходів, утворених сільськогосподарськими підприємствами на території Брянської області, за класами небезпеки, представлено в таблиці 1 і на малюнку 2.

  Таблиця 1 - Розподіл відходів за класами небезпеки

  Класи небезпеки Накопичення відходів, т / рік

  2015 2014 2013

  I клас небезпеки 2,23 0,99 0,90

  II клас небезпеки 4,6 1,03 5,92

  III клас небезпеки 167410,83 10619,42 7252,38

  IV клас небезпеки 742505,24 614503,62 450166,59

  V клас небезпеки 13498,51 22447,66 23249,41

  Загальний обсяг відходів, утворений усіма галузями виробництва 1292236,00 1043568,12 928498,19

  Аналізуючи дані таблиці, можна зробити наступні висновки:

  - сільськогосподарський сектор є джерелом накопичення значної частки відходів від загального обсягу виробництва;

  - при зростанні загального обсягу відходів з усіх галузей виробництва, частка утворення відходів, яка припадає на сільськогосподарські підприємства, не знижується;

  - спостерігається зростання утворення відходів I, III і IV класів небезпеки, що вимагає знаходження додаткових шляхів їх переробки і утилізації;

  - накопичення відходів II і V класів небезпеки в незначній мірі знижується. Однак, незважаючи на це, дані види відходів виробництва повинні піддаватися переробці і утилізації.

  Мал. 2 - Розподіл відходів за класами небезпеки

  Виходячи з аналізу діаграми на малюнку 2 видно, що на території Брянської області переважає накопичення відходів IV класу небезпеки, що становить понад 80% від загальної частки відходів, утворених сільськогосподарськими підприємствами. Вони представлені в основному відходами органічного походження - це гній великої рогатої худоби, коней і свиней, курячий послід, а також відходи з вигрібних ям.

  У меншій мірі відбувається утворення відходів V класу, що становить трохи більше 4% від загальної частки. Вони представлені відходами як органічного, так і неорганічного походження. Це більшою мірою сміття виробничих, офісних і побутових приміщень, відпрацьовані автомобільні шини та покришки, тара поліпропіленова, поліетиленова, тара з чорних металів, відходи абразивних матеріалів, а також відходи деревини та механічної очистки зерна, очищення овочевої сировини та інші.

  В значно меншій мірі відбувається накопичення відходів III класу небезпеки, вони становить понад 1,5% від загальної частки, утворених сільськогосподарськими підприємствами. Це в основному відходи неорганічного походження, представлені відпрацьованими моторними маслами різного генезису і фільтрами очищення масла.

  Відходи I і II класів небезпеки представлені такими, що втратили споживчі властивості лампами ртутними, ртутно - кварцовими, люмінесцентними і відпрацьованими свинцевими акумуляторами. Ці види відходів вимагають спеціальної переробки та утилізації.

  Відходи органічного походження можна використовувати як добриво, попередньо піддавши їх переробці за допомогою живих організмів (дощових і гнойових черв'яків, водоростей і мікроорганізмів) Цей спосіб дозволяє переробити гній, харчові та зернові відходи, сіно і тирсу в добрива для сільського господарства. Тирса повинні пролежати на повітрі більше двох років, щоб з них пішла кислотність, далі можна годувати ними черв'яків [3. С. 85-86].

  Ще один спосіб переробки органічних відходів - піроліз, високотехнологічний метод розкладання «органіки» в спеціальних камерах без доступу кисню, так з гною можна отримати піролізний газ.

  Суть процесу переробки полягає у виробництві пального газу за допомогою нагрівання органічної сировини. Моно оксид вуглецю, метиловий газ, метан, водень, газоподібні вуглеводні і інші компоненти в різних пропорціях виходять за допомогою нагрівання або спалювання відходів в умовах відсутності або недостатньої кількості кисню. В основі технологічного процесу виробництва енергоресурсів з сільськогосподарських відходів лежать принципи термо - хімічної газифікації [3. С. 80-82] .Ісходя з проведеного аналізу, можна зробити висновки:

  - сільськогосподарський сектор Брянської області вносить значний вклад в утворення відходів, в порівнянні з іншими галузями економіки;

  - розвиток підприємств сільського господарства призводить до збільшення накопичення відходів;

  - сільськогосподарське виробництво є джерелом утворення відходів усіх класів небезпеки;

  - переважає накопичення відходів IV класу небезпеки, що становить понад 80% від загальної частки відходів, утворених сільськогосподарськими підприємствами, вони представлені в основному відходами органічного походження;

  - утворені відходи усіх класів небезпеки необхідно піддавати переробці і утилізації.

  Список літератури / References

  1. Наказ Міністерства природних ресурсів і екології РФ від 4 грудня 2014 р N 536 "Про затвердження Критеріїв віднесення відходів до I-V класів небезпеки за ступенем негативного впливу на навколишнє середовище" -11 з.

  2. Правила поводження з відходами виробництва та споживання на території міста Брянська. - Брянськ, 2009. -26 з.

  3. Сметанін, В.І. Захист навколишнього середовища від відходів виробництва та споживання В.І.. Сметанін - М .: Колос, 2003. - 230 с., Іл.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Prikaz Ministerstva prirodnyh resursov i jekologii RF ot 4 dekabrja 2014 № 536 "Ob utverzhdenii Kriteriev otnesenija othodov k IV klassam opasnosti po stepeni negativnogo vozdejstvija na okruzhajushhuju sredu" [The order of the Ministry of natural resources and ecology of the Russian Federation from December , 4th, 2014 N 536 "About the statement of Criteria of reference of a waste to IV to danger classes on degree of negative influence on environment"] - 11 P. [in Russian]

  2. Pravila obrashhenija s othodami proizvodstva i potreblenija na territorii goroda Bijanska [Rules of the reference with production wastes and consumption on a city territory of Bryansk] - Brjansk, 2009. - 26 P. [in Russian]

  3. Smetanin, V.I. Zashhita okruzhajushhej sredy ot othodov proizvodstva i potreblenija [Protection of environment against production wastes and consumption] /V.I. Smetanin - M .: Koloss, 2003. - 230 P. [in Russian]

  DOI: 10.18454 / IRJ.2016.53.084 Іслямова А. А.

  ORCID: 0000-0002-1790-1732, асистент кафедри геофізики Національний дослідницький Томський політехнічний університет, Томськ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ тріщинуватими І ПОРИСТОСТІ гірських порід НА

  сейсмічні СИГНАЛ

  анотація

  В роботі розглянуті сейсмічні хвилі в тріщинуватої або пористої середовищі, характерної для колекторів вуглеводнів. Виявлення ознак проходження сейсмічної хвилі через тріщинуваті (пористі) зони дозволяє більш ефективно прогнозувати властивості нафтогазових родовищ. Створено сейсмогеологічних моделі, що описують шаруваті, тріщинуваті і пористі зони з різною геометрією. Методом математичного моделювання вивчені спектральні характеристики сейсмічних хвиль, що пройшли через складені моделі. Результати порівнюються з опублікованими даними інших авторів, в тому числі з результатами лабораторного моделювання. Отримано генералізовані якісні та кількісні характеристики, які можуть служити для обробки та інтерпретації польових даних.

  Ключові слова: сейсморозвідка, тріщинуватість, пористість, математичне моделювання, спектр Фур'є.

  Islyamova A.A.

  ORCID: 0000-0002-1790-1732, assistant of the Geophysics Department National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk MODELING OF SEISMIC SIGNAL IN FRACTURED AND POROUS ROCKS

  Abstract

  The paper deals with field of seismic waves in fractured or porous media, characteristic of hydrocarbon reservoirs. The determination of seismic wave propagation through fractured (porous) zone allows to predict properties of oil and gas fields more efficiently. Seismic models describing layered, fractured and porous zones with different geometry were created. Spectral characteristics of seismic waves passing through the created models were studied by mathematical modeling. The results were compared with published data of other authors, including the results of laboratory experiments. The obtained quantitative and qualitative characteristics that can be used for processing and interpretation offield data.

  Keywords: seismic survey, fractured medium, porous medium, mathematical modeling, Fourier spectrum.

  Т'веденіе

  ^^ При розробці родовищ нафти і газу знання фільтраційно-ємнісних властивостей терригенного колектора дозволяє вирішувати безліч завдань. В умовах осадового чохла ключову роль при цьому грає пористість пісковиків, що вміщають вуглеводні. При освоєнні покладів нафти з карбонатними колекторами особливу роль відіграє також трещиноватость, тому що нерівномірність розподілу тріщин в продуктивній товщі робить вирішальний вплив на фільтраційно-ємнісні властивості колекторів, оскільки в таких умовах дебіти видобувних свердловин багато в чому визначаються не структурним фактором, а трещиноватостью колекторів. У пропонованій роботі деякі аспекти впливу обох факторів - і пористості, і тріщинуватості - на сейсмічне поле будуть вивчені за допомогою кінцево-різницевого моделювання.

  Метод звичайно-різницевого моделювання

  Моделювання процесів поширення сейсмічних хвиль в зразках застосовується досить широко. У фізичних експериментах в основному оцінюються швидкості поздовжньої і поперечних хвиль, рідше амплітудні і частотні характеристики. Лабораторні моделі пористого середовища створюються на базі зразків гірських порід або схожих синтетичних матеріалів, причому необхідно враховувати вимоги подібності реальним геологічним ситуацій. Крім того, присутні складності зі зміною властивостей мінерального скелета, флюїду і структури


  Ключові слова: СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА / AGRICULTURAL ENTERPRISES / РОСЛИННИЦТВО / PLANT GROWING / ТВАРИННИЦТВО / ANIMAL INDUSTRIES / ДОВКІЛЛЯ / ENVIRONMENT / Органічні ВІДХОДИ / ORGANIC WASTE / НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВІДХОДИ / INORGANIC WASTE / ПЕРЕРОБКА / PROCESSING / КЛАС НЕБЕЗПЕКИ ВІДХОДІВ / CLASS OF DANGER OF A WASTE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити