Стаття присвячена аналізу основних змін в правилах змагань в тхеквондо, версій (ІТФ) та (ВТФ). В даному дослідженні авторами, проведений аналіз зміни правил змагань в дисципліні поєдинки в версіях (ІТФ) та (ВТФ), які незмінно вплинуть на техніку і тактику ведення змагального поєдинку.

Анотація наукової статті по наукам про освіту, автор наукової роботи - Таймазов Володимир Олександрович, Бакулев Сергій Євгенович, Симаков Олександр Михайлович, Павленко Антон Валерійович, Чистяков Володимир Анатолійович


Analysis of main changes in rules of competitions in taekwondo, versions (ITF) and (WTF)

Article is devoted to the analysis of the main changes in rules of competitions in taekwondo, versions (ITF) and (WTF). In this research the authors have carried out the analysis of changes in rules of competitions in discipline duels in versions (ITF) and (WTF), which steadily will affect the technique and tactics of maintaining the competitive duel.


Область наук:

 • Науки про освіту

 • Рік видавництва: 2017


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'Аналіз основних змін в правилах змагань в тхеквондо, версій (ІТФ) та (ВТФ)'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз основних змін в правилах змагань в тхеквондо, версій (ІТФ) та (ВТФ)»

  ?7. Розвиток творчого потенціалу. В процесі занять кожному тренеру даються завдання придумати нові вправи, спрямовані на розвиток запропонованих якостей або вдосконалення певних техніко-тактичних дій. Тренерам даються домашні завдання, при виконанні яких необхідно проаналізувати тактику гри команди суперників і розробити стратегію і тактику гри своєї команди. Окремо вивчаються теми, пов'язані з творчістю кращих вітчизняних і зарубіжних баскетбольних тренерів (Яхонтов Є.Р., 2014 року).

  ВИСНОВОК

  Реалізація перерахованих вище принципів дозволила не тільки оптимізувати навчальний процес у ВШТ, але і підвищити інтерес тренерів до навчання, зробити його більш цікавим і цілеспрямованим, а також вирішити ряд важливих завдань у процесі довгострокового підвищення кваліфікації баскетбольних тренерських кадрів:

  - сприяти формуванню індивідуального професійного світогляду (бачення світу професії і свого місця в ньому):

  - підвищити професійну ерудицію за рахунок освоєння нових технологій і передового тренерського досвіду;

  - інтегрувати сучасні знання в професійну діяльність тренерів;

  - розкрити аналітичний і творчий потенціал тренерів.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 05.05.2017

  УДК 796.856.2

  АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗМІН ДО ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ У ТХЕКВОНДО, ВЕРСІЙ (ІТФ) І (ВТФ)

  Володимир Олександрович Таймазов, доктор педагогічних наук, професор, Сергій Євгенович Бакулев, доктор педагогічних наук, професор, Олександр Михайлович Симаков, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри, Антон Валерійович Павленко, кандидат педагогічних наук, доцент, Володимир Анатолійович Чистяков, доктор педагогічних наук , професор, Національний державний університет фізичної культури, спорту і здоров'я імені П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НДУ ім. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург)

  анотація

  Стаття присвячена аналізу основних змін в правилах змагань в тхеквондо, версій (ІТФ) та (ВТФ). В даному дослідженні авторами, проведений аналіз зміни правил змагань у дисципліні поєдинки в версіях (ІТФ) та (ВТФ), які незмінно вплинуть на техніку і тактику ведення змагального поєдинку.

  Ключові слова: тхеквондо, правила змагань, спортивна дисципліна, аналіз.

  ANALYSIS OF MAIN CHANGES IN RULES OF COMPETITIONS IN TAEKWONDO,

  VERSIONS (ITF) AND (WTF) Vladimir Aleksandrovich Taymazov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Sergey Evgenyevich Bakulev, the doctor of pedagogical sciences, professor, Alexander Mikhailovich Simakov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, department chairman, Anton Valerievich Pavlenko, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Vladimir Ana-tolyevich Chistyakov, the doctor of pedagogical sciences, professor, The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg

  Annotation

  Article is devoted to the analysis of the main changes in rules of competitions in taekwondo, versions (ITF) and (WTF). In this research the authors have carried out the analysis of changes in rules of

  competitions in discipline duels in versions (ITF) and (WTF), which steadily will affect the technique and tactics of maintaining the competitive duel.

  Keywords: taekwondo, basic technical actions, comparative analysis.

  Зміни в правилах проведення змагань в спортивних єдиноборствах відбуваються регулярно, часом ці зміни носять значний характер. Зміни в правилах змагань впливають на техніку і тактику ведення поєдинку в цих видах спорту. Так само, в рамках різних видів спортивних єдиноборств, з'являються нові змагальні дисципліни, які потім динамічно розвиваються. Треба відзначити, що в окремих спортивних єдиноборствах має місце поділ на версії. Наприклад, в спортивному єдиноборстві тхеквондо, є кілька сформованих версій. У даній статті ми розглянемо дві найбільш масові та популярні версії: тхеквондо (ВТФ) та тхеквондо (ІТФ) [2,11]. Обидві версії мають спільні історичні корені виникнення, термінологію і технічну базу, проте версії тхеквондо (ВТФ) та (ІТФ) досить сильно відрізняються один від одного в техніці і тактиці ведення спортивного поєдинку. У даній статті розглянуті останні зміни в правилах змагань версій тхеквондо (ВТФ) та (ІТФ) в спортивній дисципліні поєдинки [10,12].

  Версії тхеквондо (ВТФ) та (ІТФ), маючи загальну технічну базу, закладену ще засновником тхеквондо корейським генералом Чой Хонг Хі в середині XX століття [12,14,15]. На даний момент дані версії сильно відрізняються один від одного в правилах проведення змагань і як наслідок в техніко-тактичному аспекті [1-15]. На думку ряду авторів (Верхошанский Ю. В., 1988; Дахнівський В. С., Лещенко С. С., 1989; Булатова М. М., 1997; Арзютов Г. Н., 1999; Матвєєв Л. П., 1999. ; Платонов В.М., 2004; Мунтян В. С., 2006): «Техніка постійно змінюється за рахунок більш глибокого вивчення її біомеханічних основ, вдосконалення методик навчання і застосовуваних технічних засобів, підвищення рівня фізичних якостей спортсменів. При вдосконаленні технічних дій слід виходити з періоду підготовки і поставлених перед спортсменом завдань з урахуванням його індивідуальних особливостей, рівня тактичної і психологічної підготовленості. У предсоревновательном періоді технічну підготовку слід розглядати через призму поставлених стратегічних і тактичних завдань ».

  Основне значення, що надає на зміну техніки і тактики ведення поєдинку, є зміна в нарахування балів в змагальній дисципліні поєдинки. Правила змагань, в кожній з версій, пред'являють свої вимоги до нарахування балів за технічні дії в поєдинках, що в свою чергу визначає особливості їх виконання.

  Нарахування балів в поєдинках за версією (ВТФ):

  • 1 бал:

  - удар рукою в тулуб;

  • 2 бали:

  - удар ногою в тулуб;

  • 3 бали:

  - удар ногою в голову;

  - удар ногою в тулуб з поворотом на 180 ° і більше;

  • 4 бали;

  - удар ногою в голову з поворотом на 180 ° і більше;

  Нарахування балів в поєдинках за версією (ІТФ):

  • 1 бал:

  - удар ногою в тулуб без стрибка;

  - удар рукою в голову і тулуб без стрибка;

  - удар рукою в тулуб в стрибку;

  • 2 бали:

  - удар ногою в голову без стрибка;

  - удар ногою в тулуб в стрибку;

  - удар рукою в голову в стрибку;

  • 3 бали:

  - удар в стрибку в голову без повороту;

  - удар ногою в тулуб в стрибку з поворотом на 180 °;

  - удар рукою в голову в стрибку з поворотом на 180 ° і більше;

  • 4 бали:

  - удар ногою в голову в стрибку з поворотом на 180 °;

  - удар ногою в тулуб в стрибку з поворотом на 360 ° і більше;

  • 5 балів:

  - удар ногою в голову в стрибку з поворотом на 360 ° і більше;

  При уявній схожості регламенту нарахування балів, специфіка поєдинків в кожній з версій тхеквондо, накладає істотний відбиток на техніко-тактичний малюнок ведення бою [1-15].

  Крім того, істотне значення на результат поєдинку впливають зауваження і попередження, які так само зазнають змін. У версії тхеквондо (ВТФ) штрафних балів «кенго» (+0,5 бали супернику) більше немає, за всі порушення дається «камджом» (+1 бал супернику). При отриманні спортсменом 10 «камджом» (+10 балів супернику), відбувається автоматично дискваліфікація за зауваженнями. Так само зупинка бою і присудження перемоги в разі різниці в рахунку в 20 балів, виняток півфінали і фінали на міжнародних змаганнях.

  1. Заборонені дії, за які оголошується попередження «камджом»:

  1.1 Перетин обмежувальної лінії.

  1.2 Падіння.

  1.3 Відхід від поєдинку або ухилення від поєдинку.

  1.4 Захоплення або поштовх противника.

  1.5 Підйом ноги для блокування атакуючої ноги суперника або / і удару по атакуючій нозі суперника, з метою перешкодити атаці противника, або підняття ноги або ударам ногою в повітрі більше 3 секунд для утруднення можливих дій або удар був націлений нижче пояса.

  1.6 Атака нижче пояса.

  1.7 Атака суперника після команди «калё».

  1.8 Атака рукою голови опонента.

  1.9 Атака головою або атака коліном.

  1.10 Атака впав суперника.

  1.11 Неналежна поведінка з боку спортсмена або тренера:

  - Невиконання команд рефері або установок.

  - Неприпустимий протест (поведінку) рішень посадових осіб.

  - Неприпустимі спроби втрутитися або вплинути на результат матчу.

  - Провокації або образи іншого спортсмена або тренера.

  - Чи не акредитований доктор / фізіотерапевт.

  - Будь-яке некоректне або неспортивну поведінку спортсмена або тренера.

  2. Потенційні порушення поведінки спортсменом, які можуть спричинити за собою дискваліфікацію:

  2.1 Непокора спортсмена команді рефері, для будь-яких стандартних процедур поєдинку включаючи, але, що не обмежуючи уклін для опонента в кінці матчу, а також в процедурі оголошення переможця.

  2.2 Кидок в її / його екіпіровку (шолом, рукавички і т.д.).

  2.3 Відмова покинути зону поєдинку після закінчення матчу.

  2.4 Відмова продовжувати поєдинок після перерви між раундами.

  2.5 Невиконання правил або команд посадових осіб.

  2.6 Маніпулювання системою суддівства, сенсорами або ПСС.

  2.7 Будь-яке серйозне не спортивне поведінку на протязі поєдинку або агресивні вчинки по відношенню до офіційних осіб.

  У версії тхеквондо (ІТФ) дещо інша система штрафних балів.

  1. Заборонені дії, за які оголошується зауваження «чуй»:

  1. 1 Атака в заборонену область.

  1.2 Вихід з рингу (обома ногами).

  1.3 Дотик статі будь-якою частиною тіла крім ступні.

  1.4 Захвати або утримання.

  1.5 Поштовхи.

  1.6 Симуляція травми.

  1.7 Навмисне уникнення спарингу.

  1.8 Три і більше послідовних удару руками.

  1.9 Постійна симуляція попадання підняттям руки.

  1.10 Навмисний поворот спиною для уникнення бою.

  1.11 Зайві розмови під час поєдинку.

  1.12 Ігнорування інструкцій центрального рефері.

  - 1 бал знімається за кожні 3 зауваження «чуй».

  - За зняття 3-х і більше балів за зауваження «чуй» дискваліфікацію не слід.

  2. Заборонені дії, за які оголошується попередження «камджом» (-1

  бал):

  2.1 Образа противника будь-яким способом.

  2.2 Кусання, дряпання, хапання.

  2.3 Атака впав суперника або після зупинки бою рефері.

  2.4 Жорсткий контакт.

  2.5 Атака чолом.

  Ще один істотний нюанс в правилах версії тхеквондо (ІТФ), віднімаються 2-а бала із загального рахунку спортсмена, якщо він не зміг виконати один або більше ударів ногою в стрибку з розворотом на 180 ° і більше в кожному раунді поєдинку. Враховуватися повинні тільки удари ногою в стрибку з розворотом на 180 ° і більше, виконані під час атаки або захисту під час контактних дій з суперником.

  3. Дискваліфікація (червона картка) за наступні порушення:

  3.1 Некоректна поведінка щодо суддів.

  3.2 Ігнорування вказівок центрального рефері.

  3.3 Нездатність противника продовжувати бій в результаті жорсткого контакту.

  3.4 Підозра в тому, що учасник знаходиться під дією алкогольного сп'яніння або наркотиків.

  3.5 Три попередження «камджом» за один поєдинок.

  Цілі, переслідувані при зміні в правилах змагань, двох версій тхеквондо зводяться до одного:

  - підвищення видовищності поєдинків;

  - підвищення активності спортсменів і щільності поєдинків;

  - підвищення об'єктивності виявлення переможців;

  - зрозумілість критеріїв виявлення переможців глядачам;

  - зменшення травматизму.

  Підводячи підсумки вище сказаного, ми можемо визначити, що в найближчому майбутньому в версіях тхеквондо (ВТФ) та (ІТФ) тривати зміни в правилах змагань, які незмінно вплинуть на техніку і тактику ведення змагального поєдинку, що спричинить за собою зміну сформованої системи підготовки в обох версіях тхеквондо [1-9].

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Аналіз застосування в поєдинках сложнокоордінационниє технічних дій висококваліфікованими спортсменами різних версій тхеквондо / В.А. Таймазов, С.Є. Бакулев, А.М. Симаков, А.В. Павленко // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта.

  - 2016. - № 12 (142). - С. 130-135.

  2. Бакулев, С.Є. Аспекти становлення інтегральної підготовленості юних тхеквондистів (ІТФ): технічна підготовленість / С.Є. Бакулев, А.М. Симаков, Д.А. Момот // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2008. - № 1 (35). - С. 13-17.

  3. Бакулев, С.Є. Сучасне тхеквондо як комплексне єдиноборство / С.Є. Бакулев, А.В. Павленко, В.А. Чистяков // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2007. - № 6 (28). - С. 15-20.

  4. Інтегральна підготовка юних тхеквондистів: навч. посібник / С.Є. Бакулев, В.А. Таймазов, В.А. Чистяков, А.М. Симаков. - СПб. : Изд-во політехн. ун-ту, 2010. - 122 с.

  5. До питання про застосування електронних систем суддівства в тхеквондо (ВТФ) / В.А. Таймазов, С.Є. Бакулев, А.В. Павленко, А.М. Симаков, В.А. Чистяков // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2013. - № 4 (98). - С. 155-160.

  6. Павленко, А.В. Кінематичні характеристики рухових дій тхеквондо в безопорному положенні / А.В. Павленко, М.А. Рогожников // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2014. - № 9 (115). - С. 110-114.

  7. Пономарьов, Н.І. Інформаційна теорія типологічних груп і формування на її основі взаємодії тренера і спортсмена / Н.І. Пономарьов, В.А. Чистяков // Теорія і практика фізичної культури. - 2001. - № 2. - С. 54-56.

  8. Розширення рівня функціональних можливостей юних тхеквондистів під час навчання складно-координаційним технічним діям / В.А. Таймазов, С.Є. Бакулев, А.М. Симаков, А.В. Павленко, М.А. Рогожников // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2016. - № 10 (140). - С. 180-184.

  9. Симаков, А.М. Актуальні питання підготовки в тхеквондо на початковому етапі навчально-тренувального процесу / А.М. Симаков, С.Є. Бакулев, В.А. Чистяков // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2014. - № 1 (107). - С. 148-155.

  10. Симаков, А.М. Інтегральна підготовка тхеквондистів на початковому етапі навчально-тренувального процесу: навчальний посібник / А.М. Симаков - СПб. : Изд-во політехн. ун-ту, 2014.

  - 172 з.

  11. Симаков, А.М. Ігровий метод як засіб інтегральної підготовки в тхеквондо на початковому етапі навчально-тренувального процесу / А.М. Симаков // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2014. - № 7 (113). - С. 155-159.

  12. Порівняльний аналіз технічних дій тхеквондо версій (ІТФ) та (ВТФ) / В.А. Таймазов, С.Є. Бакулев, А.М. Симаков, А.В. Павленко, В.А. Чистяков // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2014. - № 11 (117). - С. 148-154.

  13. Таймазов, В.А. Прогнозування успішності змагальної діяльності спортсменів з урахуванням генетичних основ тренируемости / В.А. Таймазов, С.Є. Бакулев // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2005. - Вип. 18. - С. 81-91.

  14. Тхеквондо версій ІТФ і ВТФ - точки дотику / В.А. Таймазов, С.Є. Бакулев, А.М. Симаков, А.В. Павленко, В.А. Чистяков // Вчені записки університету імені П.Ф. Лесгафта. - 2014. - № 10 (116). - С. 122-127.

  15. Чой, Хонг Хі. Таеквондо (Корейське національне мистецтво самооборони) [Електронний ресурс]: енциклопедія: в 15 т. / Хонг Хі Чой; Інтернаціональна Федерація Таеквондо (ІТФ). 5-е изд. Волгоград, 2000. // URL: http://tkdtat.ru/enciklopediya.html. - Дата звернення 03.03.2017.

  REFERENCES

  1. Taymazov V.A., Bakulev, S.E., Simakov, A.M., Pavlenko (2016), "Analysis of application of difficult coordination technical actions for duels by highly skilled athletes in various versions of taekwondo", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 142, No. 12, pp. 130-135.

  2. Bakulev, S.E. Simakov, A.M. and Momot, D. A. (2008), "Aspects of formation of integrated readiness of young taekwondist (ITF): technical readiness", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 35, No. 1, pp. 13-17.

  3. Bakulev, S.E., Pavlenko, A.V. and Chistyakov, V.A. (2007), "Modern taekwondo as complex single combat", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 28, No. 6, pp. 15-20.

  4. Bakulev, S.E., Taymazov, V.A., Chistyakov, V.A. and Simakov, A.M. (2010), Integrated preparation of young taekwondist: studies. grant, publishing house Polytechnical University, St. Petersburg.

  5. Taymazov, V.A., Bakulev, S.E., Pavlenko, A.V., Simakov, A.M. and Chistyakov, V.A.

  (2013), "To a question of electronic refereeing systems application in taekwondo (VTF)", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 98, No. 4, pp. 155-160.

  6. Pavlenko, A.V. and Rogozhnikov, M.A. (2014 року), "Kinematic characteristics of the motor actions in taekwondo in support-free position", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 115, No. 9, pp. 110-114.

  7. Ponomarev, N. I. and Chistyakov, V.A. (2001) "Information theory of typological groups and formation on its basis of interaction of the trainer and the athlete", Theory and practice of physical culture, No. 2, pp. 54-56.

  8. Taymazov V.A., Bakulev, S.E., Simakov, A.M., Pavlenko, A.V., Rogozhnikov, A.M. (2016), "Expansion of level of functionality of young taekwondo fighters during training to difficult coordination technical actions", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 10 (140). - Page 180-184.

  9. Simakov, A.M., Bakulev, S.E. and Chistyakov, V.A. (2014 року), "Topical issues of preparation in taekwondo at the initial stage of educational and training process", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 107, No. 1, pp. 148-155.

  10. Simakov, A.M. (2014 року), Integrated preparation of taekwondist at the initial stage of educational and training process, manual, publishing house Polytechnical University, St. Petersburg.

  11. Simakov A.M. (2014 року), "Game method as means of the integrated preparation in taekwondo at the initial stage of the educational and training process", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 113, No. 7, pp. 155-159.

  12. Taymazov, V.A., Bakulev, S.E., Simakov, A.M., Pavlenko, A.V. and Chistyakov, V.A.

  (2014 року), "Analysis of application of difficult coordination technical actions for duels by highly skilled athletes in various versions of taekwondo", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 117, No. 11, pp. 148-154.

  13. Taymazov, V.A. and Bakulev, S.E. (2005), "Forecasting of success of competitive activity of athletes taking into account genetic bases of a training", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Issue 18, pp. 81-91.

  14. Taymazov, V.A., Bakulev, S.E., Simakov, A.M., Pavlenko, A.V. and Chistyakov, V.A. (2014 року), "Taekwondo of versions of ITF and VTF - a common ground", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 116, No. 10, pp. 122-127.

  15. Choi, Hong Hee (2000), Taekwondo, (Korean national art of self-defense): Encyclopedia: in 15 Vol., Available at: http://tkdtat.ru/enciklopediya.html.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 09.05.2017

  УДК 796.88

  МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ АБСОЛЮТНОГО ПЕРЕМОЖЦЯ ЗМАГАНЬ В пауерліфтингу та ВАЖКОЇ АТЛЕТИКИ

  Віктор Михайлович терських, кандидат технічних наук, Сибірський федеральний університет (СФУ), м Красноярськ

  анотація

  У статті наводиться аналіз методу Уїлкса, що застосовується в пауерліфтингу для визначення абсолютних результатів спортсменів, нормалізованих з урахуванням різних мас їхніх тіл. Вихідними експериментальними даними послужили світові і російські рекорди в пауерліфтингу та важкої атлетики. На основі статистичного аналізу доводиться невідповідність регресії Вілкса експериментальними даними. Тому автор пропонує власний метод для порівняння результатів спортсменів з різною масою тіла, на основі виявленої їм залежності: величина ваги, що піднімається атлетами рівного рівня змінюється прямо пропорційно квад-


  Ключові слова: ТХЕКВОНДО /ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ /СПОРТИВНА ДИСЦИПЛІНА /АНАЛІЗ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити