У статті актуалізується важливість розвитку промисловості будівельних матеріалів в Російській Федерації з позиції необхідності нівелювання існуючих диспропорцій в соціально-економічному розвитку регіонів. на матеріалах Республіки Башкортостан одного з провідних суб'єктів РФ аналізуються основні тенденції, проблеми та перспективи розвитку промисловості будівельних матеріалів. У 1990-2000-і роки реформування економіки в будівельному комплексі країни були зруйновані централізовані управлінські структури, деформована галузева і просторова структура комплексу, порушені взаємозв'язки між постачальниками і споживачами будівельних матеріалів і конструкцій, що призвело до банкрутства більшості найбільших будівельних трестів, зменшення обсягів і темпів будівельно-монтажних робіт. В Республіці Башкортостан збільшилася частка приватних будівельних компаній при зменшенні питомої ваги державних підприємств і підприємств змішаної форми власності. Через кризового становища ряду республіканських виробників будматеріалів ростуть обсяги незавершеного будівництва, потреби регіону в будівельних матеріалах і конструкціях не покриває в достатній мірі. За підсумками аналізу розвитку будівельного комплексу регіону обґрунтовується необхідність структурно-технологічної модернізації промисловості будівельних матеріалів на основі структурної перебудови економіки регіону, впровадження у виробництво новітніх науково-технічних досягнень, прогресивної техніки і технологічних процесів, ефективних структурних зрушень та інституційних перетворень. З урахуванням передового зарубіжного та вітчизняного досвіду (м Москви, Московської області, Санкт-Петербургу, Свердловської, Воронезької, Калузької, Липецької, Новосибірській, Самарської, Саратовської областей і Республіки Татарстан) науково обгрунтовані пріоритетні напрямки та механізми структурної модернізації промисловості будівельних матеріалів Республіки Башкортостан за рахунок застосування кластерного підходу.

Анотація наукової статті з будівництва та архітектури, автор наукової роботи - Ісянбаев Мазгар Насіповіч, Ахметов Вілюра Ямілевіч, Байгільдіна Альбіна Ураловна, Чувашаева Ельвіра Рифовна, Акчулпанов Юлай Кіньябаевіч


Analysis of the main trends, problems and prospects of the building materials industry of the Republic of Bashkortostan

The article actualizes the importance of the development of the construction materials industry in the Russian Federation from the point of view of the need to level the existing imbalances in the socio-economic development of the regions. The main trends, problems and prospects of development of the construction materials industry are analyzed on the materials of the Republic of Bashkortostan one of the leading subjects of the Russian Federation. In the 1990-2000-ies of economic reform in the construction complex of the country were destroyed centralized management structures, deformed industry and spatial structure of the complex, violated the relationship between suppliers and consumers of building materials and structures, which led to the bankruptcy of most of the largest construction trusts, reducing the volume and pace of construction and installation work. In the Republic of Bashkortostan, the share of private construction companies has increased with a decrease in the share of state-owned enterprises and enterprises of mixed ownership. Due to the crisis situation of a number of Republican manufacturers of building materials, the volume of unfinished construction is growing, the needs of the region in construction materials and structures are not covered sufficiently. The results of the analysis of development of construction complex of the region and substantiates the need for structural and technological modernization of the industry of construction materials based on the structural transformation of the economy of the region, introduction of the latest scientific and technical achievements, advanced machinery and technological processes, effective structural changes and institutional reforms. Taking into account the advanced foreign and domestic experience (Moscow, Moscow region, St. Petersburg, Sverdlovsk, Voronezh, Kaluga, Lipetsk, Novosibirsk, Samara, Saratov regions and the Republic of Tatarstan), the priority directions and mechanisms of structural modernization of the construction materials industry of the Republic of Bashkortostan through the use of the cluster approach are scientifically justified.


Область наук:
 • Будівництво та архітектура
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Вісник євразійської науки
  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ, ПРОБЛЕМ І ПЕРСПЕКТИВ ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ РЕСПУБЛІКИ БАШКОРТОСТАН'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ, ПРОБЛЕМ І ПЕРСПЕКТИВ ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ РЕСПУБЛІКИ БАШКОРТОСТАН»

  ?Вісник Євразійської науки / The Eurasian Scientific Journal https: //esj.todav 2019, №6, Том 11/2019, No 6, Vol 11 https://esj.today/issue-6-2019.html URL статті: https: //esj.today/PDF/76ECVN619.pdf DOI: 10.15862 / 76ECVN619 (http://dx.doi.org/10.15862/76ECVN619) Посилання для цитування цієї статті:

  Ісянбаев М.Н., Ахметов В.Я., Байгільдіна А.У., Чувашаева Е.Р., Акчулпанов Ю.К. Аналіз основних тенденцій, проблем і перспектив промисловості будівельних матеріалів Республіки Башкортостан // Вісник Євразійської науки, 2019 №6, https://esj.today/PDF/76ECVN619.pdf (доступ вільний). Загл. з екрану. Яз. рус., англ. DOI: 10.15862 / 76ECVN619

  For citation:

  Isyanbaev M.N., Akhmetov V.Ya., Baygildina A.U., Chuvashaeva E.R., Akchulpanov Yu.K. (2019). Analysis of the main trends, problems and prospects of the building materials industry of the Republic of Bashkortostan. The Eurasian Scientific Journal, [online] 6 (11). Available at: https://esj.today/PDF/76ECVN619.pdf (in Russian). DOI: 10.15862 / 76ECVN619

  Дане дослідження виконане за підтримки гранту РФФД № 19-410-020008 ра «Стратегічні напрямки структурно-технологічної модернізації промисловості будівельних матеріалів Республіки Башкортостан»

  УДК 332.146.2 ДРНТІ 06.61.33

  Ісянбаев Мазгар Насіповіч

  ФГБНУ «Уфимський федеральний дослідницький центр Російської академії наук», Уфа, Росія Інститут соціально-економічних досліджень - відокремлений структурний підрозділ

  Сектор економіки та управління розвитком територій

  Головний науковий співробітник Доктор економічних наук, професор E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. РИНЦ: http: // elibrary. ru / author_profile. asp? id = 524560 Researcher ID: http: //www.researcherid. com / rid / 0-4537-2015

  Ахметов Вілюра Ямілевіч1

  ФГБНУ «Уфимський федеральний дослідницький центр Російської академії наук», Уфа, Росія Інститут соціально-економічних досліджень - відокремлений структурний підрозділ

  Сектор економіки та управління розвитком територій

  Старший науковий співробітник Кандидат економічних наук, доцент E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0575-0903 РИНЦ: http: // elibrary. ru / author_profile.asp? id = 264862 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/K-1679-2018

  Байгільдіна Альбіна Ураловна2

  АНОО ВО ЦРФ «Російський університет кооперації» Башкирська кооперативний інститут (філія), Уфа, Росія Проректор з навчальної та наукової роботи Кандидат економічних наук E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. РИНЦ: http: // elibrary. ru / author_profile.asp? id = 716374

  1 Сторінка в соціальній мережі «В контакті»: https://vk.com/id29036598

  2 Сторінка в соціальній мережі «В контакті»: https://vk.com/id35864255

  Чувашаева Ельвіра Рифовна

  ФГБНУ «Уфимський федеральний дослідницький центр Російської академії наук», Уфа, Росія Інститут соціально-економічних досліджень - відокремлений структурний підрозділ

  Сектор економіки та управління розвитком територій Молодший науковий співробітник E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. РИНЦ: http: // elibrary. ru / author_profile.asp? id = 620492 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/K-1829-2018

  Акчулпанов Юлай Кіньябаевіч3

  ДАНУ «Інститут стратегічних досліджень» Академії наук Республіки Башкортостан, Уфа, Росія

  Вчений секретар E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. РИНЦ: http://elibrary.ru/author profile.asp? Id = 848332

  Аналіз основних тенденцій, проблем і перспектив промисловості будівельних матеріалів Республіки Башкортостан

  Анотація. У статті актуалізується важливість розвитку промисловості будівельних матеріалів в Російській Федерації з позиції необхідності нівелювання існуючих диспропорцій в соціально-економічному розвитку регіонів. На матеріалах Республіки Башкортостан - одного з провідних суб'єктів РФ аналізуються основні тенденції, проблеми та перспективи розвитку промисловості будівельних матеріалів.

  У 1990-2000-і роки реформування економіки в будівельному комплексі країни були зруйновані централізовані управлінські структури, деформована галузева і просторова структура комплексу, порушені взаємозв'язки між постачальниками і споживачами будівельних матеріалів і конструкцій, що призвело до банкрутства більшості найбільших будівельних трестів, зменшення обсягів і темпів будівельно-монтажних робіт.

  У Республіці Башкортостан збільшилася частка приватних будівельних компаній при зменшенні питомої ваги державних підприємств і підприємств змішаної форми власності. Через кризового становища ряду республіканських виробників будматеріалів ростуть обсяги незавершеного будівництва, потреби регіону в будівельних матеріалах і конструкціях не покриває в достатній мірі.

  За підсумками аналізу розвитку будівельного комплексу регіону обґрунтовується необхідність структурно-технологічної модернізації промисловості будівельних матеріалів на основі структурної перебудови економіки регіону, впровадження у виробництво новітніх науково-технічних досягнень, прогресивної техніки і технологічних процесів, ефективних структурних зрушень та інституційних перетворень.

  З урахуванням передового зарубіжного та вітчизняного досвіду (м Москви, Московської області, Санкт-Петербургу, Свердловської, Воронезької, Калузької, Липецької, Новосибірській, Самарської, Саратовської областей і Республіки Татарстан) науково обгрунтовані пріоритетні напрямки та механізми структурної модернізації промисловості будівельних матеріалів Республіки Башкортостан за рахунок застосування кластерного підходу.

  3 Сторінка в соціальній мережі «В контакті»: https://vk.com/id29528612 Сторінка 2 з 14

  Ключові слова: будівельна галузь; будівельний комплекс; будівельний кластер; регіон; Республіка Башкортостан

  Промисловість будівельних матеріалів є одним з ключових і найважливіших секторів економіки країни, базовою галуззю для розвитку практично всіх інших галузей народного господарства. Вона здатна нівелювати існуючі диспропорції в соціально-економічному розвитку регіонів.

  Місце і її функціональна роль в структурі економічного простору країни та її регіонів визначаються двома обставинами: по-перше, промисловість будівельних матеріалів є важливою складовою частиною промислового комплексу, що виробляє широкий асортимент предметів праці для потреб будівельної індустрії; по-друге, вона, як основа функціонування будівельного комплексу, покликана здійснювати відтворювальні процеси в економічному просторі регіонів на основі модернізації виробничих фондів на сучасній технічній базі, реконструкції та технічного переозброєння виробництва, вдосконалення соціальної сфери і т. д. [1].

  Ефективний розвиток промисловості будматеріалів дає мультиплікативний ефект в економіці, сприяє підвищенню якості життя в регіонах за рахунок своєчасного і якісного виконання будівельно-монтажних робіт, введення в дію нових виробничих потужностей та об'єктів в ході реконструкції, технічного переозброєння, нового будівництва або розширення діючих підприємств. Відомо, що одне робоче місце в будівництві створює від 8 до 12 місць в суміжних галузях. В кооперації з машинобудуванням будівництво здійснює розширене відтворення основних фондів галузей, забезпечуючи тим самим економічний розвиток. Будівництво формує 5,5% ВВП Росії і забезпечує зайнятість майже 5,5 млн осіб [2].

  Сучасний будівельний комплекс Республіки Башкортостан представлений підприємствами з виробництва бетону, залізобетонних, бетонних виробів і конструкцій, деталей великопанельного домобудівництва, дрібноштучних стінових матеріалів, теплоізоляційних і покрівельних матеріалів, будівельних матеріалів і виробів з деревини, нерудних, полімерних будівельних матеріалів і т. Д. [3 ].

  У 1990-2000-і рр. в будівельному комплексі як Російської Федерації в цілому, так і Республіки Башкортостан, були зруйновані централізовані управлінські структури, деформована галузева і просторова структура комплексу, порушені взаємозв'язки між постачальниками і споживачами будівельних матеріалів і конструкцій [4].

  Актуальність досліджуваної проблематики

  Аналіз сучасних тенденцій і проблем будівельної галузі Республіки Башкортостан

  Багато найбільші будівельні трести Башкортостану, виконують величезні обсяги будівельно-монтажних робіт в 1960-1980-і рр. і забезпечують тисячі робочих місць (таблиця 1), збанкрутували в 1990-і рр. після невдалих процедур акціонування і приватизації.

  Таблиця 1

  Перелік найбільших будівельних трестів, що діяли на території Республіки Башкортостан в 1965-1980 годи4

  Найменування тресту Мінімальні і максимальні значення показників

  Обсяг виконуваних робіт, млн. Руб. Чисельність працівників, тис. Осіб

  Востокнефтепроводстрой 55,0-183,0 1,2-4,8

  Востокнефтезаводмонтаж 32,0-60,0 3,5-4,8

  Башнефтепромстрой 21,0-57,2 2,1-4,0

  Туймазинефтестрой 17,0-50,2 2,9-5,0

  Стерлітамакстрой 31,0-55,0 2,0-5,3

  Трест ККД 17,0-54,9 1,7-2,8

  № 21 34,0-56,0 2,9-5,0

  Ішімбайжілстрой 27,5-48,0 2,7-4,8

  Башнефтезаводстрой 25,0-47,8 3,6-5,5

  Салаватстрой 26,0-42,8 2,2-5,5

  Башсантехмонтаж 15,0-42,0 2,0-3,3

  Башнефтехімремстрой 25,0-40,0 3,2-4,6

  Башелектромонтаж 14,0-40,0 2,0-3,0

  Уфімтрансстрой 14,0-38,0 2,7-5,0

  № 3 23,0-37,0 2,5-5,1

  Башремстрой 13,0-32,5 4,0-6,0

  Башсельстрой 7,4-32,3 3,0-7,0

  Будмеханізація № 2 11,0-31,0 4,0-5,2

  Шкаповнефтестрой 10,0-30,0 2,9-3,8

  Салаватнефтехімремстрой 12,5-29,0 1,8-3,8

  Башспецнефтестрой 17,3-28,8 1,9-2,7

  Башгражданстрой 10,0-17,0 1,1-1,8

  Це призвело до того, що у віддалених районах Башкортостану, зокрема, в південно- та північно-східних, практично не залишилося місцевих будівельних організацій, що займаються виробництвом будматеріалів і будівництвом різних об'єктів.

  Станом на 1 січня 2017 року за даними Територіального органу федеральної служби державної статистики Республіки Башкортостан в регіоні налічувалося всього 8084 будівельних організацій, в тому числі державної форми власності - 7, муніципальної - 13, приватної - 8057, змішаної - 4, інші - 35.

  На рис. 1 представлені питомі ваги організацій різних форм власності в загальному обсязі робіт, виконаних за видом діяльності «Будівництво» з 1991 до 2016 року.

  Загальною тенденцією було збільшення частки приватних будівельних компаній при зменшенні питомої ваги державних підприємств і підприємств змішаної форми власності.

  4 Башкортостан на рубежі століть. Історія і сучасність: Статистичний збірник / Територіальний орган Федеральної служби державної статистики по Республіці Башкортостан. - Уфа: Кітап, 2007. - 256 с .: іл. - С. 515.

  5 Інвестиційна та будівельна діяльність в Республіці Башкортостан: Статистичний збірник -Уфа: Башкортостанстат 2017 г. - 125 с.

  1991 1995 2000 2005 2010 2015 2016

  ? Державна? Приватна? Змішана? Інші

  Малюнок 1. Обсяг робіт, виконаних за видом діяльності «Будівництво» організаціями різних форм власності (в%) 6

  До основних сучасним підприємствам будіндустрії Республіки Башкортостан відносяться наступні:

  1. У центральній економічній зоні: ВАТ «ГлавБашСтрой» »(Уфимський район), ТОВ« Уфимський ЗКД », ВАТ« Уфимський ЖБЗ-2 », ТОВ« ДСК КПД »(г. Уфа), ВАТ« Благовіщенський ЖБ », ЗЗБВ« еколог-БСНС », ТОВ« 1-й ЖБЗ », ТОВ« КСМ »(г. Уфа), ТОВ« стройконструкцій »тр. БНЗС.

  2. У західній економічній зоні: ТОВ «Залізобетон» (м Октябрьск), ТОВ «Стройснабсервис» (м Белебей), ТОВ «Дюртюлістройдеталь», ТОВ «Залізобетон» (м Туймази).

  3. У північно-західній економічній зоні: ЗЗБВ ВАТ «БНПС» (м Нефтекамськ), ТОВ «ЖБЗ» (м Нефтекамськ), ЗСМК ТОВ «Нефтекамськ-Строй».

  4. У південній економічній зоні: ТОВ «ЖБЗ С», ТОВ «ЖБЗ-1» (м Стерлітамак), ТОВ «АН-ГРУП», ТОВ «ЗСМіК» (м Салават), ВАТ «Мелеузовський ЗЗБК», ТОВ « Будіндустрія »(г. Кумертау).

  5. В Уральській економічній зоні: ЗАТ «Будмеханізація» (м Сибай) [5].

  За підсумками вищенаведеної угруповання підприємств будіндустрії в розрізі економічних зон Башкортостану видно, що їх кількість зонально сильно диференційовано. Найбільша кількість підприємств припадає на Центральну економічну зону, а в Уральської економічній зоні, з огляду на проходження процедури

  6 Башкортостан на рубежі століть. Історія і сучасність: Статистичний збірник / Територіальний орган Федеральної служби державної статистики по Республіці Башкортостан. - Уфа: Кітап, 2007. - 256 с .: іл. - С. 516.

  банкрутства ЗАТ «Будмеханізація», місцевих великих підприємств будіндустрії практично не залишилося. Деякі з вищевказаних підприємств інших зон РБ також знаходяться на стадії банкрутства, в тому числі через відсутність чіткої взаємодії між організаціями в будівельній галузі.

  За даними Держкомітету Республіки Башкортостан з будівництва та архітектури фактичний обсяг виробництва виробів, конструкцій і матеріалів із застосуванням бетону на підприємствах будівельної індустрії регіону за січень-липень 2019 року склав 470,8 тис. Куб. м, що відповідає 102,9% до аналогічного періоду 2018 року. Збірного залізобетону випущено 343,9 тис. Куб. м (98,0%), бетонних виробів - 62,2 тис. куб. м (117,6%).

  Знизили обсяги виробництва 9 підприємств, з них: ТОВ «ЖБЗ-1» м Стерлітамак на 35,7%; ТОВ «ЖБЗ С» м Стерлітамак на 32,5%; ВАТ «Благовіщенський ЖБ» на 22,5%.

  14 підприємств збільшили обсяги виробництва, з них: ТОВ «Залізобетон» м Туймази на 141,9%; ТОВ «Нефтекамский завод ЗБВ» на 74,2%; ВАТ «Уфимський ЖБЗ-2» на 54,0%.

  Найвищі рівні завантаження потужностей були на: ТОВ «Залізобетон-Стронег» м Жовтневий - 100,0%; ТОВ БЗ «Залізобетон-Стронег» м Белебей - 100,0%; ТОВ ДЗ «Залізобетон-Стронег» м Дюртюли - 100,0%.

  Однак середнє завантаження підприємств збірного залізобетону і деталей ККД склала всього 45,5% проти 46,4% за відповідний період минулого року.

  Деталі ККД в звітному періоді випускалися ТОВ «ДСК КПД» г. Уфа (серія 121-у), виробництво склало 92,8% до рівня 2018 року за завантаженні виробничих потужностей 49,7%.

  ЗАТ «Будмеханізація» м Сибай виробництва в звітному періоді не здійснювало,

  7

  підприємство зупинено з економічних причин .

  За січень-липень 2019 року випуск дрібноштучних стінових матеріалів по республіці склав 271,1 млн шт. умовної цегли або 101,5% по відношенню до відповідного періоду минулого року (без урахування цегли будівельного з цементу, бетону чи штучного каменю).

  Випуск керамічної цегли склав 182,5 млн шт. умовної цегли (99,2% до відповідного періоду 2018 року) силікатної - 37,5 млн шт. умовної цегли (115,6%). Використання виробничих потужностей по галузі склало 49,8%, по керамічної цегли - 53,3%, по силікатній - 27,8%.

  Керамічна цегла в республіці випускають 28 заводів; в тому числі 21 завод оснащені вітчизняним, білоруським і українським обладнанням; 7 заводів - імпортним.

  З заводів, що працюють на вітчизняному обладнанні, за звітний період із зростанням по відношенню до відповідного періоду минулого року спрацювали 8 заводів, з них: ТОВ «Толбазінскій цегла» - 162,0% по відношенню до аналогічного періоду минулого року (далі - АППГ) ( завантаження потужностей - 100,0%); ТОВ «Чекмагушевський цегельний завод» (Група компаній «Цегла Холдинг») - 113,2% по відношенню до АППГ (завантаження потужностей - 100,0%).

  7 Турсуков С.А. Виробництво продукції підприємствами будівельної індустрії Республіки Башкортостан за січень-липень 2019 року. 2 вересня 2019. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://building.bashkortostan.ru/upload/uf/ec9/Otchet-ZHBI-iyul19.pdf (Дата звернення: 20.11.2019).

  2 заводу допустили зниження випуску продукції: ТОВ «Стройкерамика» - на 9,8% по відношенню до АППГ (завантаження потужностей - 42,8%); ТОВ «Туймазинское кераміка» - на 2,3% по відношенню до АППГ (завантаження потужностей - 76,9%).

  11 заводів зупинені через економічні причини. У 2018 році ліквідовано виробництво керамічної цегли ТОВ «КерамікСтрой». Устаткування реалізовано. Майданчик заводу віддана під забудову.

  З заводів, що працюють на імпортному обладнанні, за звітний період із зростанням по відношенню до відповідного періоду минулого року спрацювало 4 заводи, з них: ТОВ «Дюртюли-Кераміка» - в 2,6 рази по відношенню до АППГ (завантаження потужностей - 95,7 %); ТОВ «Стерлитамакский цегельний завод» - 102,1% по відношенню до АППГ (завантаження потужностей -83,1%).

  ТОВ «Арланское цегельний завод» в 2019 році знову відновило виробництво, в 2018 році випуск продукції не здійснювало. На даний момент провадження зупинено, в зв'язку з ремонтом обладнання.

  3 заводи допустили зниження випуску продукції: ВАТ «Кераміка» - на 14,2% по відношенню до АППГ (завантаження потужностей - 100,0%); ТОВ «Цегельний завод« Ажемак »- на 2,7% до АППГ (завантаження потужностей - 82,8%). ТОВ «Цегельний завод« Амстрон »- на 24,2% до АППГ (завантаження потужностей - 45,1%).

  Силікатна цегла в республіці випускають 3 заводи: ТОВ «Башкирська цегла» п. Кабакова - 118,6% до рівня минулого року (завантаження потужності - 45,2%); ТОВ «Стерлитамакский завод силікатної цегли» - 112,1% до рівня минулого року (завантаження потужності - 31,1%); ТОВ «Джут СТ» виробництво в поточному році не здійснювало, зупинено з економічних причин.

  Виробництво газосилікатних блоків - ВАТ «ГлавБашСтрой» - 100,7% по відношенню до АППГ (завантаження потужностей - 75,7%) 8.

  По таблиці 2 наочна видно нестабільність в обсязі робіт, виконаних власними силами підприємств та організацій, за видом діяльності «Будівництво» з 1991 до 2016 року.

  Таблиця 2

  Обсяг робіт, виконаних власними силами підприємств та організацій, за видом діяльності «Будівництво» (у фактично діючих цінах) 6

  Обсяг робіт по чистому У% до обсяг робіт по чистому У% до

  Роки видом діяльності «Будівництво», млн руб. попереднього року (у порівнянних цінах) Роки видом діяльності «Будівництво», млн руб. попереднього року (у порівнянних цінах)

  1991 3,0 101,9 2004 32090,6 110,4

  1992 47,1 93,8 2005 46438,6 125,5

  1993 563,7 116,3 2006 56203,4 105,4

  1994 1848,9 80,0 2007 83096,3 126,3

  1995 4841,9 103,1 2008 102727,3 105,6

  1996 7164,8 92,6 2009 81341,1 84,5

  1997 6796,6 98,2 2010 80890,0 96,2

  1998 7314,2 94,4 2011 99076,6 102,9

  1999 9287,7 104,6 2012 135626,7 112,8

  8 Турсуков С.А. Виробництво дрібноштучних стінових матеріалів в Республіці Башкортостан за січень-липень 2019 року. 2 вересня 2019 [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://building.bashkortostan.ru/upload/uf/d78/VICV-07.2019.pdf (Дата звернення: 20.11.2019).

  Роки Обсяг робіт по чистому виду діяльності «Будівництво», млн руб. У% до попереднього року (у порівнянних цінах) Роки Обсяг робіт по чистому виду діяльності «Будівництво», млн руб. У% до попереднього року (у порівнянних цінах)

  2000 15676,8 114,2 2013 139640,9 97,2

  2001 21241,6 107,7 2014 145411,6 101,1

  2002 19988,7 84,7 2015 180738,9 103,6

  2003 25365,0 109,5 2016 191359,1 97,5

  У таблиці 3 наводяться дані з 1990 по 2016 рік за введення в дію житлових будинків в розрахунку на 1000 осіб населення по Республіці Башкортостан в порівнянні з загальноросійськими показниками.

  Якщо до 2010 року ми іноді входили в першу десятку російських регіонів за цим показником, то в останні роки входимо тільки в Т0П-20 суб'єктів.

  В цілому, промисловість будівельних матеріалів та будіндустрії Республіки Башкортостан мають потенціал вводити до 3 млн кв. м житла в рік.

  Однак високий рівень морального і фізичного зносу обладнання підприємств будіндустрії, банкрутство в останні роки ряду підприємств, які не дозволяють забезпечувати заплановані темпи зростання обсягів будівництва, виробляти сучасні високоякісні ресурсозберігаючі матеріали і вироби [6].

  Таблиця 3

  Введення в дію житлових будинків в розрахунку на 1000 осіб населення (квадратних метрів загальної площі) 9

  Роки Республіка Башкортостан Російська Федерація Місце серед суб'єктів Російської Федерації

  1990 484 417 31

  1995 404 277 4

  1996 316 233 9

  1997 367 223 7

  1998 367 209 6

  1999 357 219 9

  2000 305 207 7

  2001 341 217 9

  2002 343 233 8

  2003 358 252 10

  2004 369 285 10

  2005 395 304 11

  2006 420 353 13

  2007 458 429 17

  2008 580 449 11

  2009 579 419 9

  2010 493 409 15

  2011 518 436 14

  2012 572 459 13

  2013 611 491 15

  2014 651 573 16

  2015 661 583 19

  2016 663 547 16

  9 Башкортостан на рубежі століть. Історія і сучасність: Статистичний збірник / Територіальний орган Федеральної служби державної статистики по Республіці Башкортостан. - Уфа: Кітап, 2007. - 256 с .: іл. - С. 518.

  Погіршення роботи республіканських виробників будматеріалів є основною причиною того, що потреби РБ в будівельних матеріалах і конструкціях не покриває в достатній мірі. У підсумку в даний час допускаються економічно неефективні, на далекі відстані перевезення будматеріалів в республіку з сусідніх регіонів. З цими обставинами пов'язані зростання обсягів незавершеного будівництва, подорожчання собівартості будматеріалів та вартості будівельно-монтажних робіт, зниження продуктивності праці в будівельній сфері.

  На підприємствах галузі створюється несприятлива ринкова кон'юнктура, незбалансована економічна структура, спостерігається низька конкурентоспроможність регіональних вітчизняних будівельних фірм по відношенню до іноземних підрядників та виробникам окремих видів продукції. Будівельно-монтажні роботи з використанням імпортної сировини сприяє значного подорожчання будівництва, залежно від імпортних поставок будматеріалів і зарубіжних технологій.

  З огляду на ту обставину, що розвиток будівельної галузі для регіонів Росії, в тому числі для Республіки Башкортостан, в стратегічному плані в світлі сучасної політики імпортозаміщення вкрай важливо і необхідно, зараз перед будівельниками ставляться найважливіші завдання.

  У найближчі 6 років будівельному комплексу регіону належить серйозно наростити

  темпи.

  Згідно з Указом Глави Республіки Башкортостан Р.Ф. Хабірова від 23 вересня 2019 року № УГ-310 «Про стратегічні напрями соціально-економічного розвитку Республіки Башкортостан до 2024 року» очікується масштабне будівництво в усіх містах і районах республіки.

  Виділяються серйозні державні і приватні інвестиції в промислові проекти, зміцнення інфраструктури, формування комфортного міського середовища, благоустрій сіл і сіл, зведення житла і соціальних об'єктів.

  З найбільш масштабних проектів можна виділити заплановане будівництво нового корпусу Республіканського кардіологічного центру, Центру дитячої онкології та гематології Республіканської дитячої клінічної лікарні, багатофункціонального лікарняного комплексу в мікрорайоні затон р Уфи, 2 пологових будинків, 12 поліклінік, міжвузівського студентського містечка (кампусу), Будинку музики , хоспісу в м Уфі, будівництво та реконструкцію 60 шкіл і 50 дошкільних освітніх організацій, 40 сільських багатофункціональних будинків культури, 10 дитячому х шкіл іскусств10.

  Тому стає нагальною проблема подолання кризових явищ в промисловості будівельних матеріалів регіону на основі модернізації галузевої та просторової структури галузі за рахунок організації нових підприємств промисловості будматеріалів (рис. 2), підвищення її конкурентоспроможності [7].

  10 Указ Глави Республіки Башкортостан від 23 вересня 2019 року №УГ-310 «Про стратегічні напрями соціально-економічного розвитку Республіки Башкортостан до 2024 року» [Електронний ресурс] // Офіційний Інтернет-портал правової інформації. - Режим доступу: https://npa.bashkortostan.ru/25191/ (дата звернення: 20.09.2019).

  Сторінка 9 з 14

  висновок

  76ECVN619

  За вищезгаданому Указу Глави РБ, в республіці заплановано будівництво 3 заводів по індустріальному житловому будівництву і виробництву будівельних та оздоблювальних матеріалів.

  Крім будівництва нових великих, середніх і малих будівельних підприємств, необхідно максимальне об'єднання всіх підприємств будівельної індустрії і обслуговуючих його організацій в єдиний інноваційний будівельний кластер [8], який може носити як регіональний, так і міжрегіональний характер [9].

  виробництво керамічного

  цегли і поризованих блоків

  Виробництво газосилікатних виробів

  виробництва

  цементу і будівельної

  Виробництво базальтового волокна

  Малюнок 2. Схема розташування споруджуваних підприємств промисловості будматеріалів

  Для ефективної реалізації кластерного підходу в будівельному комплексі республіки доцільно попереднє вивчення передового зарубіжного та вітчизняного досвіду (м Москви, Московської області, Санкт-Петербургу, Свердловської, Воронезької, Калузької, Липецької, Новосибірській, Самарської, Саратовської областей і Республіки Татарстан) в цій галузі [10].

  До складу регіонального будівельного кластера РБ разом з будівельними організаціями повинні входити і постачальники будматеріалів, техніки, обладнання, інженерні організації, підприємства енергетики, проектні та консалтингові організації, дизайн-студії, науково-дослідні та освітні інститути, центри, машинобудівні підприємства, які виробляють будівельну техніку та обладнання для будівельних потреб, тим самим вони забезпечують відсутніми ланками технологічні ланцюжки, для більш якісно й роботи кластера [11].

  В результаті реалізації системних заходів щодо кластеризації будівельної індустрії повинна вдосконалюватися галузева і територіальна структура в цілому економіки Республіки Башкортостан [12], що сприятиме більш ефективному вирішенню проблем підвищення зайнятості та якості життя населення у всіх районах регіону, в тому числі в депресивних південно- та північно-східних районах [13].

  Кластеризація будівельного бізнесу Республіки Башкортостан призведе до підвищення конкурентоспроможності будівельних підприємств і організацій, що випускається ними продукції і послуг, підвищення рівня забезпеченості населення житлом і сучасними об'єктами соціальної інфраструктури; більш ефективному задоволенню потреб внутрішнього і зовнішнього будівельних ринків; збільшення обсягів виробництва місцевих будівельних матеріалів; технічного переозброєння підприємств, в тому числі за допомогою оновлення основних виробничих фондів і впровадження прогресивних інноваційних технологій, що забезпечують зниження собівартості будівництва та нерухомості, зниження ціни на місцеві будматеріали. Це також дозволить реалізовувати на території республіки більшу кількість інвестиційних соціально-орієнтованих економічних проектів.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Муллахмедова С.С., Магомедова Т.В., Гаджієв І.М. Роль будівельних організацій в перетворенні економіки регіону [Текст] // Транспортне справа Росії. - № 4. - 2008. - С. 89-91.

  2. Басін Є.В. Будівництво - головний стимул розвитку російської економіки / [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

  http://www.ids55.ru/ais/articles/official/829-1------r.html (дата звернення:

  12.10.2019).

  3. Чувашаева Е.Р., Ісянбаев М.Н., Ахметов В.Я. Структурна модернізація промисловості будівельних матеріалів регіону: сутність, зміст [Електронний ресурс] // Проблеми функціонування та розвитку територіальних соціально-економічних систем: матеріали XIII міжнародної науково-практичної конференції (15 жовтня - 15 листопада 2019 р, м Уфа, ІСЕІ Уфиции РАН ) - Уфа: ІСЕІ Уфиции РАН, 2019. Режим доступу: http: //konf.ufa-i sei .гі / chuvasheva-i syanbaev_ahmetov-2019 /.

  4. Ахметов В.Я., Ісянбаев М.Н., Чувашаева Е.Р. Проблеми і перспективи організації будівельного кластера в Республіці Башкортостан [Текст] // Інноваційні технології управління соціально-економічним розвитком регіонів Росії: Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. - Уфа: ІСЕІ УНЦ РАН, 2017. - С. 25-27.

  5. Ісянбаев М.Н., Ахметов В.Я., Чувашаева Е.Р. Будівельний кластер Республіки Башкортостан: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку [Текст] // Економіка і підприємництво. - 2017. - № 6. - С. 388-396.

  6. Махмудов Х.М. Республіка Башкортостан: будівельний комплекс [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.secuteck.ru/artic1es2/Regandstan/respyb1ika-bashkortostan-stroite1nii-komp1eks/ (дата звернення: 23.03.2017).

  7. Ісянбаев М.Н., Чувашаева Е.Р. Структурна модернізація промисловості будівельних матеріалів регіону (на прикладі Республіки Башкортостан): Монографія [Текст] / за редакцією д.е.н., проф. Р.Ф. Гатауллина - Уфа: ІСЕІ УНЦ РАН, 2017. - 124 с.

  8. Асаул А.Н. Будівельний кластер - нова регіональна виробнича система [Текст] // Економіка будівництва. - 2004. - № 6. - С. 16-25.

  9. Муллахмедова С.С., Магомедова Т.В., Гаджієв І.М. Роль будівельних організацій в перетворенні економіки регіону [Текст] // Транспортне справа Росії. - № 4. - 2008. - С. 89-91.

  10. скупити Б.А. Практичні початку формування кластерного підходу в будівництві. 5 червня 2015 г. [Електронний ресурс] // Будівельний експерт: мережевий журн. 2015. Режим доступу: http://ardexpert.ru/article/3706 (дата звернення: 23.10.2018).

  11. Ахметов В.Я., Чувашаева Е.Р., Ісянбаев М.Н. Роль будівельного комплексу в трансформації економіки регіонів [Електронний ресурс] // Проблеми функціонування та розвитку територіальних соціально-економічних систем: матеріали XIII міжнародної науково-практичної конференції (15 жовтня - 15 листопада 2019 р, м Уфа, ІСЕІ Уфиции РАН) - Уфа : ІСЕІ Уфиции РАН, 2019. Режим доступу: http: //konf.ufa-i sei .ru / ahmetov_chuvasheva_i syanbaev_2019 /.

  12. Ахметов Т.Р. Формування і реалізація стратегічних пріоритетів інноваційної підсистеми територіальної соціально-економічної системи в умовах глобальних викликів [Текст] // Конкурентоспроможність в глобальному світі: економіка, наука, технології. - 2017. - №11 (ч.2). - С. 153 159.

  13. Ісянбаев М.Н., Ахметов В.Я., Чувашаева Е.Р., Акчулпанов Ю.К. Роль будівельного комплексу в структурної модернізації економіки та сталий розвиток сільських районів Республіки Башкортостан [Текст] // Сталий розвиток територій: теорія і практика: матеріали X Всеросійської науково-практичної конференції c міжнародною участю (14-16 листопада 2019 р, м Сибай) . - в 2 томах. Т. 1. - Сибай: Сібайскій інформаційний центр - філія ГУП РБ Видавничий дім «Республіка Башкортостан», 2019. - С. 64-67.

  Isyanbaev Mazgar Nasipovich

  Ufa Federal research center Russian academy of sciences, Ufa, Russia Institute of social and economic research is a separate structural subdivision

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Akhmetov Vilyur Yamilevich

  Ufa Federal research center Russian academy of sciences, Ufa, Russia Institute of social and economic research is a separate structural subdivision

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Baygildina Albina Uralovna

  Russian university of cooperation Bashkir cooperative institute (branch), Ufa, Russia

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Chuvashaeva Elvira Rifovna

  Ufa Federal research center Russian academy of sciences, Ufa, Russia Institute of social and economic research is a separate structural subdivision

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Akchulpanov Yulai Kinyabaevich

  Institute for strategic studies, academy of sciences of the republic of Bashkortostan, Ufa, Russia

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Analysis of the main trends, problems and prospects of the building materials industry of the Republic of Bashkortostan

  Abstract. The article actualizes the importance of the development of the construction materials industry in the Russian Federation from the point of view of the need to level the existing imbalances in the socio-economic development of the regions. The main trends, problems and prospects of development of the construction materials industry are analyzed on the materials of the Republic of Bashkortostan - one of the leading subjects of the Russian Federation.

  In the 1990-2000-ies of economic reform in the construction complex of the country were destroyed centralized management structures, deformed industry and spatial structure of the complex, violated the relationship between suppliers and consumers of building materials and structures, which led to the bankruptcy of most of the largest construction trusts, reducing the volume and pace of construction and installation work.

  In the Republic of Bashkortostan, the share of private construction companies has increased with a decrease in the share of state-owned enterprises and enterprises of mixed ownership. Due to the crisis situation of a number of Republican manufacturers of building materials, the volume of unfinished construction is growing, the needs of the region in construction materials and structures are not covered sufficiently.

  The results of the analysis of development of construction complex of the region and substantiates the need for structural and technological modernization of the industry of construction materials based on the structural transformation of the economy of the region, introduction of the latest scientific and technical achievements, advanced machinery and technological processes, effective structural changes and institutional reforms.

  Taking into account the advanced foreign and domestic experience (Moscow, Moscow region, St. Petersburg, Sverdlovsk, Voronezh, Kaluga, Lipetsk, Novosibirsk, Samara, Saratov regions and the Republic of Tatarstan), the priority directions and mechanisms of structural modernization of the

  construction materials industry of the Republic of Bashkortostan through the use of the cluster approach are scientifically justified.

  Keywords: construction industry; construction complex; construction cluster; region; Republic of Bashkortostan

  76ECVN619


  Ключові слова: БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ / БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС / БУДІВЕЛЬНИЙ КЛАСТЕР / РЕГІОН / РЕСПУБЛІКА БАШКОРТОСТАН / CONSTRUCTION INDUSTRY / CONSTRUCTION COMPLEX / CONSTRUCTION CLUSTER / REGION / REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити