Виконано аналіз результатів статистичної обробки осколкових мас, напів-чинних при випробуваннях стандартних осколкових циліндрів (СОЦ, або RSFС - Russian Standard Fragmenting Cylinder) Закритого типу № 12, споряджених тре-ма типами штатних вибухових речовин, чотирма новими литними і чотирма новими холодно-пресовими вибуховими речовинами, розробленими в АТ «ДержНДІ« Кристал ». Корпуси осколкових макетів виготовлені гострінням і штампуванням з сталей С-60 і 80Г2С. На прикладі комбінацій С-60 - ДАРС-8 і С-60 - ДАРС-12 розглянуті особливості статистичної обробки осколкових мас RSFС № 12 за новим способом обробки осколкового спектра - способу Одинцова (патент № 2362968 РФ). проаналізовано кореляційні залежності двох основних масово-числових характеристик (число осколків масою понад 025 г; масова частка середньої фракції осколків) осколкових спектрів RSFС № 12, виготовлених штампуванням з нормалізованої снарядної стали С-60 і евтектоїдной стали 80Г2С, від властивостей вибухових складів: Швидкості детонації, тиску Чепмена - Жуге і швидкості розширення оболонки - за методикою Т-20. Встановлено високу тіснота зв'язків швидкості розширення мідної циліндричної оболонки з числом осколків масою понад 025 г і з масовим вмістом середньої фракції осколків (коефіцієнт кореляції r більш 0,94), що свідчить про існування наближається до функціональної залежності між метальної здатністю і дробить дією вибухових складів

Анотація наукової статті за технологіями матеріалів, автор наукової роботи - Бармин Олексій Володимирович, Пєчєнєв Юрій Геннадійович, Одинцов Володимир Олексійович, Імховік Микола Олександрович, Мачнева Ірина Петрівна


Analysis of fragmentation and brisance characteristics of new explosive compositions using the Russian Standard Fragmenting Cylinder no. 12

We analysed the results of statistical processing of fragment masses obtained in testing closed-end standard fragmenting cylinders no. 12 (RSFС - Russian Standard Fragmenting Cylinder) Filled with the following explosive materials: four standard types and eight newly developed by the JSC State scientific research institute Kristall (four castable and four cold-pressed compositions). RSFC casings were manufactured from the C60 and 80G2S steels by lathing and stamping. We used the following combinations of steel and explosive to discuss the specifics of statistical fragment mass processing for the RSFC no. 12 according to a new fragmentation spectrum processing technique, the Odintsov method (patent no. 2362968RU): C60 - GASS-8 and C60 - GASS-12. We analysed the correlations between two main mass and numerical fragmentation spectrum characteristics of the no. 12 RSFС stamped out of normalised artillery shell steel C60 and eutectoid steel 80G2S, and the following explosive composition properties: detonation velocity, Chapman-Jouguet pressure and shell expansion rate - according to the T-20 technique. We determined that there exist these very close associations between expansion speed of a copper cylindrical shell and the number of fragments of mass more than 0,25 gram, as well as between expansion speed of a copper cylindrical shell and mass fraction of fragment (correlation coefficient r equals or is more than 0,94), which indicates that the dependence between acceleration potential and brisance of explosive compositions is close to being a function


Область наук:

 • технології матеріалів

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал

  Інженерний журнал: наука та інновації


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ осколково-дробящихся ВЛАСТИВОСТЕЙ НОВИХ ВИБУХОВИХ СОСТАВІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СТАНДАРТНОГО осколкові ЦИЛІНДРА RSFС № 12'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ осколково-дробящихся ВЛАСТИВОСТЕЙ НОВИХ ВИБУХОВИХ СОСТАВІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СТАНДАРТНОГО осколкові ЦИЛІНДРА RSFС № 12»

  ?УДК 623.45 DOI: 10.18698 / 2308-6033-2018-8-1795

  Аналіз осколково-дроблять властивостей нових вибухових складів з використанням стандартного осколкового циліндра RSFC № 12

  © А.В. Бармін1, Ю Г. Печенев1, В.А. Одінцов2,

  2 + 2 Н А. Імховік, І.П. Мачнева

  1АО «ДержНДІ« Кристал », Дзержинськ, Нижегородська обл., 606007, Росія 2МГТУ ім. Н.е. Баумана, Москва, 105005, Росія

  Виконано аналіз результатів статистичної обробки осколкових мас, отриманих при випробуваннях стандартних осколкових циліндрів (СОЦ, або RSFC - Russian Standard Fragmenting Cylinder) закритого типу № 12, споряджених трьома типами штатних вибухових речовин, чотирма новими литними і чотирма новими холодно-пресовими вибуховими речовинами, розробленими в АТ «ДержНДІ« Кристал ». Корпуси осколкових макетів виготовлені гострінням і штампуванням з сталей С-60 і 80Г2С. На прикладі комбінацій С-60 - ДАРС-8 і С-60 - ДАРС-12 розглянуті особливості статистичної обробки осколкових мас RSFC № 12 за новим способом обробки осколкового спектра - способу Одинцова (патент № 2362968 РФ). Проаналізовано кореляційні залежності двох основних масово-числових характеристик (N0 25, | с) осколкових

  спектрів RSFC № 12, виготовлених штампуванням з нормалізованої снарядної стали С-60 і евтектоїдной стали 80Г2С, від властивостей вибухових складів: швидкості детонації, тиску Чепмена - Жуге і швидкості розширення оболонки W15 - за методикою Т-20. Встановлено високу тіснота зв'язків W15 - N0 25 і W15 - | 1с (коефіцієнт кореляції r > 0,94), що свідчить про існування наближається до функціональної залежності між метальної здатністю і дробить дією вибухових складів.

  Ключові слова: стандартний осколковий циліндр, вибуховий руйнування, осколковий спектр, вибухові склади, детонаційні характеристики, метальна здатність, кореляційні залежності

  Вступ. Як відомо, основними способами підвищення могутності дії осколкових і осколково-фугасних боєприпасів (БП) загального призначення є [1-3] наступні:

  • використання нових, більш потужних вибухових речовин (ВВ) і вибухових складів (ВС);

  • збільшення коефіцієнта наповнення БП (в тому числі в результаті підвищення початкової щільності розривного заряду вибухової речовини);

  • застосування нових високоосколочних марок сталі (що особливо актуально для осколкових і осколково-фугасних БП з корпусами природного дроблення);

  • спільна оптимізація властивостей «метал - ВВ» (вибір оптимальних комбінацій матеріалу корпусу (снарядної стали) і вибухової речовини).

  Для попереднього відбору перспективних високоосколочних марок сталі, пошуку оптимальних комбінацій «метал - ВВ», встановлення загальних фізичних закономірностей вибухового руйнування металевих оболонок, споряджених бризантними ВВ, особливий інтерес представляють дослідження, виконані з використанням стандартного осколкового циліндра (СОЦ), або Russian Standard Fragmenting Cylinder (RSFC) [4-6], а також його зарубіжних аналогів [7, 8]. Випробування в вітчизняних СОЦ c корпусами закритого типу (зокрема, СОЦ № 12) - в даний час найбільш обгрунтований і доступний експериментальний метод вивчення характеристик спектра руйнування металевих циліндрів і порівняльної оцінки осколково-дроблять властивостей штатних ВВ і нових потужних вибухових композицій, призначених для спорядження перспективних осколкових і осколково-фугасних БП з корпусами природного дроблення [1, 3-6].

  Відповідно до ГОСТ В 25430-82 осколковий циліндр № 12 і його модифікації використовувалися в дослідженнях організаціями різних міністерств і відомств. За допомогою RSFC № 12 знайдені нові високоосколочние стали, в тому числі кремниста сталь марки 60С2 (патенти № 2079099 РФ, № 2095740 РФ), евтектоїдна сталь 80Г2С (патент № 2153024 РФ) і 80С2 (сталь Одинцова - Ботвінов, патент № 2368691 РФ) . Сталь 80Г2С, розроблена спільно з Т.Ф. Волинова, впроваджена у виробництво 100-мм осколково-фугасних снарядів до гармати 2А70 бойової машини піхоти БМП-3. За даними випробувань циліндрів RSFС № 12 знайдені і запатентовані два нові потяги ВВ (патенти № 2326335 РФ, № 2363915 РФ), а також розроблений новий спосіб статистичної обробки осколкової маси (спосіб Одинцова, патент № 2362968 РФ), що включає вимір маси і довжини кожного осколка.

  Виходячи з даних експериментальних досліджень і уявлень про бімодальною (двухкомпонентной) природі осколкового спектра [4, 5], В.А. Одинцов запропонував нову статистичну модель спектра - гиперекспониціональне трипараметричної розподіл [9].

  Порівняльні дослідження метальними-дробить дії 10 індивідуальних і сумішевих ВР в уніфікованих осколкових циліндрах, виготовлених методом точіння з нормалізованої снарядної стали С-60, виконані в роботах [10, 11]. Аналогічні дослідження [12] проведено для СОЦ № 12, виготовлених штампуванням з перспективною високоосколочной стали 80Г2С і споряджених вибух-

  чатимі складами шести типів (три штатних ВВ - ТНТ, А-1Х-2, ок-фол - і три нових пластизольним складу - ОЛД-20, ОЛА-8, ОЛА-15). У недавно опублікованих роботах [13, 14] показано, що СОЦ № 12 використовувалися для оцінки метальними-дробить дії нетрадиційних для області осколково-фугасних БП видів ЗС - високоенергетичних детонаційному-здатних твердих ракетних топ-лів баллиститного та сумішевого типу (корпусу СОЦ виготовлені штампуванням зі сталі С-60 і випробувані на базі ФГУП «ФЦДТ« СОЮЗ »).

  У даній роботі узагальнені результати експериментальних досліджень [10-12, 15-20], виконаних з використанням СОЦ № 12 на випробувальній базі АТ «ДержНДІ« Кристал », проаналізовані масово-числові характеристики осколкових спектрів СОЦ, споряджених різними типами ВВ (в тому числі три штатних складу і вісім нових перспективних ВС), виконана порівняльна оцінка якісних і кількісних показників осколково-дробить дії для нових ВС. Проаналізовано результати статистичної обробки осколкових мас СОЦ по новому способу - способу Одинцова. Встановлено також кореляційні залежності між масово-числовими характеристиками осколкового спектра СОЦ № 12 і властивостями ВВ, які використовувалися для їх спорядження.

  Як варіанти спорядження макетів СОЦ № 12, виготовлених двома методами - гострінням і штампуванням з найбільш масової снарядної стали С-60 і одним методом - штампуванням з високоосколочной евтектоїдной стали 80Г2С, використовувалися і широко відомі штатні ВВ (ТНТ, А-1Х-2, окфол), і нові перспективні ВС розробки АТ «ДержНДІ« Кристал »:

  • холодно-пресові ДАРС-8, ДАРС-12, ТАСС-12 і Гекфал-12км на основі гексогену - Г (або тена - Т), алюмінію - А (вміст А1 ~ 8 або 12%) і флегматизатора - зв'язуючого;

  • ливарні - ГЛА-15, ОЛА-8, ОЛА-15 і ОЛД-20 на основі гексогену - Г (або октогена - О), пластизольним зв'язки і алюмінію - А1 (зміст А1 8 або 15%).

  На прикладі ВС поряд з якісним і кількісним порівнянням характеристик їх дробить з характеристиками штатних ВВ розглянемо особливості та переваги статистичної обробки осколкових мас СОЦ і натурних виробів (осколково-фугасних БП) за запропонованим і запатентованому МГТУ ім. Н.е. Баумана нового способу обробки осколкового спектра - способу Одинцова (патент № 2362968 РФ), проаналізуємо залежності масово-числових характеристик осколкового спектра СОЦ № 12, виготовленого штампуванням з сталей С-60 і 80Г2С, від основних властивостей ВВ - швидкості детонації, тиску Чепмена -Жуге і швидкості метання оболонки за методикою Т-20 (табл. 1).

  Таблиця 1

  Основні характеристики досліджених вибухових складів

  Вибухова речовина р0, г / см3 Б, км / с Рс-J, ГПа Ш15, км / с

  ТНТ 1,59 6,89 18,4 1,40

  А-1Х-2 1,77 8,10 22,6 1,63

  Окфол-3,5 1,77 8,59 28,9 1,72

  ДАРС-8 1,77 8,42 27,2 1,74

  ДАРС-12 1,79 8,31 25,8 1,73

  ТАСС-12 1,76 8,01 23,9 1,72

  Гекфал-12 1,77 8,31 25,8 1,73

  ГЛА-15 1,79 7,90 23,1 1,69

  ОЛД-20 1,77 8,43 31,5 1,74

  ОЛА-8 1,82 8,45 28,4 1,77

  ОЛА-15 1,82 8,14 25,4 1,74

  Позначення: р0 - щільність заряду вибухової речовини; Б - швидкість детонації; рс-- тиск у фронті детонаційної хвилі (тиск чемп - Жуге); Ж15 - швидкість розширення мідної циліндричної оболонки (при радіусі АЕ = 15 мм).

  Порівняльна оцінка дробить штатних і нових вибухових складів. Оцінка дроблять властивостей нових ВС, відповідних, на думку розробників, сучасним вимогам по технологічності і експлуатаційної безпеки, які пред'являються до перспективних ВВ і ВС, а також попередньо «оптимізованих» для отримання високих швидкостей метання і якісного дроблення оболонок, проведена в АТ «ДержНДІ« кристал »відповідно до ГОСТ в 25430-82.

  Схема проведення експерименту дана на (рис. 1, а). Теоретичні та методичні питання застосування осколкових циліндрів викладені в роботах [4-6]. СОЦ № 12 закритого типу (рис. 1, б і в) характеризується подовженням камери X0 = Ь00 / йа = 4 і обсягом V = 200 см, відносна товщина стінки складає 1/6 об'єму камери. Пропорції циліндра захищені патентом № 2025646 РФ. Оцінка дробить ВС виконана на підставі підрахунку числа осколків різних масових фракцій, зібраних у вибуховій камері після досвіду. Як уловлює середовища використовувалися тирсу. Для нових ВС вдалося досягти високого рівня збору осколкової маси. Зокрема, для ДАРС-8 і ДАРС-12 цей показник склав 98,5 і 98,3% відповідно.

  Результати досліджень по визначенню осколково-дробить дії нових ливарних і холодно-пресових ВС в порівнянні з даними для штатних ВВ (ТНТ, А-1Х-2, окфол) наведені в табл. 2. Циліндри виготовлені гострінням зі сталі С-60 і штампуванням цієї стали і нової евтектоїдной кремнисто-марганцевої сталі 80Г2С.

  Мал. 1. Схема експерименту (а), схематичне (б) і загальний (в) вид стандартних осколкових циліндрів ЯЕРС № 12 закритого типу:

  1 - макет СОЦ; 2 - картонний циліндр; 3 - хромонікелевий циліндр (уловлювач); 4 - гальмує середовище (деревна тирса); 5 - корпус; 6 - заряд ВВ; 7 - додатковий детонатор; 8 - кришка

  Таблиця 2

  Порівняльні характеристики дробить штатних вибухових речовин і нових вибухових складів

  Марка стали Метод виготовлення корпусу Вибухова речовина Щільність вибухової речовини р0, г / см3 Кількість осколків Відносний вміст фракцій осколків

  N0,25 N0,5 N1,0 Нм Нс Нк

  З-60 Штамповка ТНТ 1,59 745 607 451 0,113 0,221 0,665

  А-1Х-2 1,77 984 751 527 0,153 0,304 0,542

  Окфол 1,77 1216 933 626 0,213 0,390 0,397

  З-60 Точіння ДАРС-8 1,77 1647 1150 739 0,275 0,499 0,226

  З-60 ДАРС-12 1,78 1528 1115 720 0,259 0,485 0,256

  З-60 ТАСС-12 1,76 1344 966 624 0,227 0,374 0,398

  З-60 Гекфал-12км 1,77 1519 1055 684 0,288 0,452 0,260

  З-60 ГЛА-15 1,79 1545 1110 714 0,270 0,488 0,241

  З-60 ОЛА-8 1,82 1649 1155 750 0,282 0,507 0,211

  З-60 Штамповка ення: А'о) 25, N - соответс (т > 4 г) фр ОЛА-8 1,82 1132 840 604 0,175 0,347 0,478

  З-60 ОЛА-15 1,82 1234 919 631 0,190 0,375 0,435

  80Г2С ОЛА-8 1,82 1712 1166 717 0,281 0,502 0,209

  80Г2С ОЛА-15 1,82 1758 1256 770 0,317 0,513 0,170

  80Г2С ОЛД-20 1,77 1829 1251 720 0,356 0,454 0,189

  80Г2С ТНТ 1,59 948 737 536 0,15 0,30 0,55

  80Г2С ТНТ 1,59 1087 862 630 0,162 0,373 0,465

  80Г2С Обознач Н-м; Н-с; Н-Е великої А-1Х-2 0,5, N1,0 -з твенно мас акцій. 1,77 відповідально звое утримуючи 1499 числа про ня крейда 1070 сколков кой (т 659 масою < 1 г), з 0,265 більш редней (0,422) Д5, 0,5 1 г < т 0,313 і 1,0 г; : 4 г) і

  Розроблено класифікаційну діаграма якості дроблення СОЦ № 12 зі сталі марок С-60 і 80Г2С, споряджених розглянутими вище ВС (рис. 2).

  Чи не

  0,50 0,45 0,40

  0,30

  0,20

  Гекфал-12км ^

  Окфол<> XAtc.12 ОЛА-15<> А

  I A-IX-2

  ГЛА-15фФ0ЛА-8 А ТНТ

  111 ОЛА-8 ПОЛА-15. 1

  ДАРС-8. | A-IX-2 (0,7) ДАРС-12 АІ

  ГЛА-15 ^. Окфол

  A-IX-2 ОДД391

  Гекфал- 12ICM Окфол

  A-IX-2 (0,9)

  500

  1000

  1500

  2000

  Nc

  0,25

  Мал. 2. Класифікаційна діаграма якості дроблення стандартного осколкового циліндра RSFC № 12:

  1-1У - області високоякісного, якісного, задовільного та незадовільного дроблення відповідно; 1 - штампований СОЦ (сталь 80Г2С); 2 - точений СОЦ (сталь С-60); 3 - штампований СОЦ (сталь С-60)

  Класифікація рівнів якості дроблення СОЦ № 12 і умови, при яких вони досягаються, наведені в табл. 3.

  Таблиця 3

  Класифікація рівнів якості дроблення СОЦ

  умови Дроблення

  N0,25 > 2000; Цс > 0,45; Qf > 900 Високоякісне (клас I)

  N0,25 > 1500; Цс > 0,4; Qf > 600 Якісне (клас II)

  N0,25 > 1000; Цс > 0,3; Qf > 300 Задовільний (клас III)

  Закінчення табл. 3

  умови Дроблення

  N ^ 25 < 1000; Цс < 0,3; QF < 300 Незадовільний (клас IV)

  Для проведення порівняльної оцінки якості дроблення СОЦ № 12 різними ВС в деяких випадках доцільно використовувати однопараметричними показник QF (див. Табл. 3), що визначається за формулою

  QF = N0,25 Цс,

  де И0 25 - число осколків з масою понад 025 г; цс - масове

  зміст середньої (1 г < т < 4 г) фракції.

  Аналіз даних по осколкової ефективності нових ВС (див. Табл. 2, рис. 2) в порівнянні з даними для штатних ВВ (ТНТ, А-1Х-2, окфол) показує, що використані в дослідах нові холодно-пресові та ливарні пластизольні ВС (з вмістом А1 8, 12 і 15%) в поєднанні з нормалізувати снарядної сталлю с-60 і евтектоїдной кремнисто-марганцевої сталлю 80Г2С за основними осколковим характеристикам (цс, ^, 25, N0,5, М, 0) забезпечують прийнятний рівень дроблення , що перевищує рівень базового складу А-1Х-2 (штатного ВВ для вітчизняних осколково-фугасних боєприпасів) і наближається до рівня окфола - одного з найпотужніших вітчизняних ВВ, використовуваних, як правило, в кумулятивних БП.

  Особливий інтерес з точки зору перспектив підвищення осколкової ефективності БП являє статистична обробка осколкових мас, отриманих при випробуваннях макетів СОЦ № 12 з розробленою в 1982 р Т.Ф. Волинова і В.А. Одінцовим евтектоїдной стали 80Г2С (0,8% С, 2% Мп, 1% Б1). Проведені тоді ж випробування зазначеної стали на СОЦ при спорядженні складом А-1Х-2 підтвердили її високі осколкові властивості [6] (див. Рис. 2, в дужках зазначено процентний вміст С в штатному складі А-1Х-2 стали).

  Для штампованих СОЦ (рис. 3, див. Рис. 2) зі сталі 80Г2С в поєднанні з трьома новими пластизольним складами - ОЛД-20, ОЛА-8 і ОЛА-15 - хоча і не досягнуто потрапляння в зону високоякісного дроблення (область I) , але, зокрема, для складу ОЛА-15 умова високоякісного дроблення QF = N0,5 Цс > 900 виконується (на межі). Відзначимо також, що для зазначених трьох складів виконується і критично важлива умова Цс > 0,45 за відносним вмістом середньої фракції осколків (1 г < т < 4 г), що є найбільш продуктивною частиною осколкової маси.

  Цс

  0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25

  ОЛА-15Т

  ОЛА-8Т1

  Окфол Окфол _

  ОЛД-20 $ 0ЛА-15Т

  а 1 аФ а "1Х" 2. ^ Л ОЛА-8Т А-1Х-2 ^? _

  ОЛД-20.

  А-1Х-2

  500

  1000

  1500 а

  2000

  II

  III

  IV

  ^ 0,25 »ШТ

  б

  Мал. 3. Класифікаційна діаграма якості дроблення (а) і трикутна фракційна діаграма Розебома (б) для СОЦ № 12, виготовлених штампуванням зі сталі марок С-60 і 80Г2С:

  • - сталь С-60; |, | - сталь 80Г2С; 1,11 - ТНТ; 2,12,14,15 - А-1Х-2; 3,13 - окфол; 4, 8 - ОЛД-20; 5, 9 - ОЛА-8Т; 6,10 - ОЛА- 15Т; 7 - гла- 15Т

  Згідно рис. 3 (дані авторів - синій колір, дані з монографії [6] - червоний, точені циліндри виключені), для штампованих СОЦ з найбільш масової снарядної стали С-60 (нормализованной), навіть при спорядженні циліндрів новими потужними ВВ, показники, 25 і Qp істотно нижче, ніж показники спектра для СОЦ зі сталі 80Г2С (зокрема, Qp < 600), і знаходяться в області задовільного дроблення (клас III).

  З практики відомо, що нормалізована снарядна сталь С-60 не відрізняється повноцінним дробленням [1-6, 10, 11], і дані експерименти це також підтверджують. Про це, зокрема, свідчить наявність в спектрі СОЦ наддовгих осколків, або так званих шабель, з відносним подовженням X > 12 ... 15 (рис. 4).

  а б

  Мал. 4. Форма найдовших осколків СОЦ № 12 зі сталі С-60, споряджених ДАРС-8 (а) і ДАРС-12 (б)

  Значення показника X визначається співвідношенням

  1 2

  X: ......

  У о1 3

  т

  де у0 - щільність металу, г / мм (для стали у0 = 7,85 -10 г / мм); I - довжина осколка, мм; т - маса осколка, г.

  Саблеобразованіе пов'язано з швидким поширенням за фронтом детонаційної хвилі системи поздовжніх магістральних тріщин. Їм сприяють відносно низькі значення розтягуючих осьових напружень в процесі розширення оболонки [4-6]. При певних умовах можливе утворення «прутів» т. Е. Осколків-шабель, що мають довжину, рівну довжині циліндра. Саблеобразо-вання - головна перешкода в отриманні високоякісних осколкових спектрів і натурних виробів (осколково-фугасних боєприпасів). У той же час залишається досить потужний резерв для поліпшення якісних і кількісних показників осколкового спектра БП.

  Встановлено характеристики п'яти найбільш довгих осколків, що дозволяють оцінити схильність процесу дроблення нормалізованої сталі С-60 до саблеобразованію (табл. 4). Основні морфолого-

  ня характеристики осколкових спектрів СОЦ для даних комбінацій «сталь - ВВ» (С-60Т - ДАРС-8 і С-60Т - ДАРС-12) представлені в табл. 5.

  Таблиця 4

  Характеристики для вибірки п'яти найбільш довгих осколків СОЦ № 12 зі сталі С-60, споряджених ДАРС-8 [17] і ДАРС-12

  Номер осколка /, мм т, г

  ДАРС-8 ДАРС-12 ДАРС-8 ДАРС-12 ДАРС-8 ДАРС-12

  1 91,40 70,85 19,4 5,77 17,6 22,0

  2 77,85 57,85 6,64 10,5 23,75 12,0

  3 57,15 56,45 12,51 11,4 10,82 11,12

  4 51,1 51,8 7,66 10,4 11,7 10,24

  5 49,9 48,05 10,04 7,13 9,85 11,05

  Таблиця 5

  Морфологічні характеристики осколкових спектрів

  Вибухова речовина 1тах, мм Х / тах / 20, мм X 20 1100, мм Х100 1300, мм Х300

  ДАРС-8 91,4 17,6 48,0 11,11 34,45 8,07 25,44 6,11

  ДАРС-12 Позначення: 70,85 1тах, Х / 22,1 тах 46,3 максима 11,2 1ьние д 33,7 лина і 7,9 удлин 26,18 ення про 6,30 відколка;

  / 2о, Х20 - середні довжина і подовження 20 найбільш довгих осколків; / 10о і / 300, А, 1С1о і Х300 - то ж відповідно для 100 і 300 найбільш довгих осколків.

  Обробка осколкових мас СОЦ № 12 за способом Одинцова.

  У МГТУ ім. Н.е. Баумана запропоновано новий спосіб обробки осколкового спектра - спосіб Одинцова (патент № 2362968 РФ). Його технічна реалізація полягає в тому, що маса, довжина, максимальна, мінімальна і середня площі проекцій визначаються для всіх осколків спектра СОЦ (рис. 5, а) [21]. У першому наближенні найбільш простим і доступним є визначення двох характеристик спектра осколків, таких як маса і довжина для кожного осколка. За масою і довжині осколка можна отримати наступні характеристики:

  • відносне подовження осколка X;

  • обсяг осколка V, см3;

  • середню площу поперечного перерізу осколка В, мм 2;

  • питому масу осколка т ';

  • максимальну поперечну навантаження осколка дтах.

  В якості додаткової інформації для кожного осколка може бути визначений морфологічний тип осколка (рис. 5, б) за такими ознаками:

  тип А - осколок, що містить обидві вихідні поверхні; тип В - осколок, що містить одну вихідну поверхню (В '- осколок контактної зони, що примикає до заряду; В "- осколок зовнішньої поверхні циліндра).

  Мал. 5. Рентгенограма процесу вибуху СОЦ № 12 зі сталі С-60 [21] (а) і схема формування осколкового спектра циліндрів, виготовлених з середньо- і високовуглецевих сталей (б): А, В - основні і супутні осколки; Я - поверхню крихкого відривного руйнування; S - поверхня зсувного руйнування по майданчиках ковзання; у - глибина

  зони відривного руйнування

  Спосіб Одинцова значно більш трудомісткий, ніж звичайна сортування по масовим групам, але забезпечує отримання істотно більшого обсягу інформації.

  Уявімо результати статистичної обробки не всієї осколкової маси СОЦ № 12, а тільки її частини - для осколків масою понад 2 м Відповідний двовимірний спектр в координатах т - I (первинні вимірювання) і т - X (перебудовані дані) представлений на рис. 6 і 7.

  /, ММ -А

  10

  Про _I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 т, г

  Мал. 6. Осколковий спектр стандартного осколкового циліндра, спорядженого ДАРС-12, в координатах т - I

  З даних на рис. 6 випливає, що компоненти випадкового вектора (т, /} є залежними, а з рис. 7 - що осколки значного подовження X (подовжені і довгі) у великих кількостях присутні і в групах середніх по масі (1 г < т < 4 г) осколків.

  Я

  20

  16 12 8

  А

  , А} * 1 »4 АА 1 * АА * А * Л

  А

  0 ............ 1 + 1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 т, г

  Мал. 7. Осколковий спектр стандартного осколкового циліндра, спорядженого ДАРС-12, в координатах т - X

  В ході досліджень з вишукування нових сталей з'ясувалося, що граничне значення X між нормальними і довгими осколками (Х = 8), прийняте в роботі [6], сильно завищена (Х = 7,5 для кременистих сталей вже не можна вважати нормальним). Однак діапазон довгих осколків (X = 8 ... 15) занадто широкий, що не дозволяє обґрунтовано підходити до відбору снарядних сталей. Вважаємо за доцільне введення нової шкали: X < 4 - нормальні, 4 < X < 8 - подовжені, 8 < X < 12 - довгі і X > 12 - наддовгі осколки.

  Таким чином, статистична обробка осколкових мас за способом Одинцова, виконана в даній роботі (в розвиток більш ранніх досліджень [18-20] і інших робіт, присвячених аналізу осколкових спектрів СОЦ № 12 і натурних виробів зі сталі С-60 в поєднанні з різними типами ВВ), дозволила встановити, що велике подовження характерно не тільки для важких фракцій осколків. подовження X > 4 (і навіть X > 8) властиво і для середніх осколків масою 2.3 г (см. Рис. 7), і для легких (т = 0,25.1,0 г), т. Е. Має універсальний характер. Це вимагає подальшого, більш детального вивчення явища саблеобразованія і пов'язаних з ним факторів (вирішальної ролі поздовжніх магістральних тріщин, кувальної анізотропії, розгалуження тріщин і т. П.).

  Встановлення кореляційних залежностей. Безсумнівний практичний інтерес представляють встановлення і порівняльний

  аналіз кореляційних залежностей масово-числових характеристик осколкового спектра СОЦ № 12, виготовлених штампуванням [12, 22, 23], від властивостей ВВ (подібні залежності для циліндрів зі сталі С-60, виготовлених гострінням, наведені в роботах [10, 11]).

  На рис. 8 представлені рівняння ліній регресії і коефіцієнти кореляції: Жо, 25 = Я (В); цс = Я (В); N0,25 = Я (^); цс =); N0,25 = Я (РС,]) і цс = Я (РС), побудовані по експериментальних точок для семи різних комбінацій «метал (сталь С-60, штампування) - ВВ».

  Рівняння регресії і коефіцієнти кореляції можна порівняти з рівняннями, отриманими в роботі [12] для шести комбінацій «сталь марки 80Г2С - ВВ» (табл. 6).

  Як випливає з аналізу даних на рис. 8 і в табл. 6, для стали С-60 найбільш тісний зв'язок відзначається між масово-числовими характеристиками спектру (N025, Цс) і такими властивостями ВВ, як швидкість детонації (коефіцієнт кореляції трохи більше 0,9) і швидкість метання мідної циліндричної оболонки (коефіцієнт кореляції близько 0 , 94). Тіснота зв'язку між характеристиками спектру (N0,25, Цс) і тиском детонації трохи нижче (коефіцієнт кореляції близько 0,87). Відзначимо, що розрахунок тиску РС :) для всіх розглянутих ВС виконаний по експрес-методикою [24], на відміну від В і Ж15, визначених у АТ «ДержНДІ« Кристал »експериментально - за методикою Т-20.

  Для стали 80Г2С також відзначається тісний кореляційний зв'язок між характеристиками спектру (N0,25, Цс) і метальної здатністю ВВ. Найвищий коефіцієнт кореляції г = 0,967 отримано саме для залежності Ж15 - N025. Для відносної маси середньої фракції цс, як і в попередньому випадку, найбільш тісним є залежність від величини Ж15 (г = 0,963).

  Відзначимо, що встановлена ​​висока тіснота зв'язків Ж15 - N0 25 і Ж15 - цс (г > 0,94) вказує на існування наближається до функціональної залежності між метальної здатністю і дробить дією даного ВС. Це дозволяє істотно спростити вельми громіздкі і трудомісткі щитові випробування натурних виробів - осколково-фугасних боєприпасів (зокрема, на етапі пошуку найбільш перспективних комбінацій «метал - ВВ»), а в певних випадках і зовсім виключити їх. Подальші теоретичні дослідження повинні бути спрямовані на уточнення кількісних залежностей параметрів розподілу осколкових

  ^ 0,25 1200

  1000

  800

  600

  • 6

  • 5

  • 2

  ч 1 | | |

  N.

  0,25

  1200 1100 1000 900 800 700

  - • 6 1 / "• 5 •

  -

  | | | | |

  ^ 0,25 1200

  1000

  800

  600

  6

  _ 3 * 4-

  >7

  _____________

  - | 1 1 + 1

  1,35 1,45 1,55 1,65 1,75 Щ5, км / с д

  0,35 0,30 0,25

  4 • 6 у /

  -

  - »2

  <1 | | |

  6,8 7,2 7,6 8,0 8,4 8,8 Д км / с

  18 20 22 24 26 28 30 32

  Рс-.Ь ГПа в

  18 20 22 24 26 28 30 32 Р ^, ГПа

  г

  Цс

  0,35 0,30 0,25 0,20

  - <<7 '5

  -

  "1 | | |

  1,35 1,45 1,55 1,65 1,75 Щ5, км / с е

  Мал. 8. Регресійна залежність і експериментальні точки для семи комбінацій «сталь С-60 - вибухова речовина»:

  1 - ТНТ; 2 - А-1Х-2; 3 - окфол; 4 - ОЛД-20; 5 - ОЛА-8Т; 6-ОЛА-15Т; 7 - ГЛА-15М

  Таблиця 6

  Рівняння регресії і коефіцієнти кореляції

  Аргумент Корреляционно-залежна величина Рівняння регресії Коефіцієнт кореляції Марка стали

  Б N0,25 М), 25 = 276,78Б -1149,5 0,902 С-60

  Ж0,25 = 459,38Б - 2170,2 0,893 80Г2С

  тз N0,25 = 1299,8 ^ 15 -1086,1 0,941 С-60

  N0,25 = 2226,1Г15 -2159,3 0,967 80Г2С

  Закінчення табл. 6

  Аргумент Корреляционно-залежна величина Рівняння регресії Коефіцієнт кореляції Марка стали

  Рс- J N0,25 N0,25 = 34,142рс- J + 214,92 0,871 С-60

  N0,25 = 57,669рс _ J + 59,132 0,860 80Г2С

  Б Цс Цс = 0,0929Б - 0,4142 0,916 З-60

  цс = 0,156Б - 0,4874 0,907 80Г2С

  тз цс = 0,427 ^ 15 - 0,3774 0,936 З-60

  Цс = 0,5492 ^ 15 - 0,4665 0,963 80Г2С

  Рс- J Цс = 0,0112 рс-J + 0,0504 0,864 З-60

  цс = 0,0128 РС J + 0,117 0,772 80Г2С

  спектрів стандартних циліндрів і натурних виробів (осколково-фугасних боєприпасів) від властивостей металу і ВВ, в тому числі стосовно нової гиперекспониціональне статистичної моделі осколкового спектра, що отримала останнім часом подвійне найменування: модель Одинцова - Греді [9, 25, 26].

  Висновок. Проведено аналіз основних масово-числових і морфологічних характеристик осколкових спектрів СОЦ закритого типу № 12, виготовлених методами точіння і / або штампування зі сталі марок С-60 і 80Г2С і споряджених новими литними і холодно-пресовими ВС, розробленими в АТ «ДержНДІ« Кристал ».

  На прикладі комбінацій С-60 - ДАРС-8 і С-60 - ДАРС-12 розглянуті особливості та попередні результати статистичної обробки осколкових мас СОЦ за запропонованим в МГТУ ім. Н.е. Баумана нового способу обробки осколкового спектра - способу Одинцова. Встановлено, що велика відносне подовження (X > 4 ... 8) характерно не тільки для важких фракцій осколків: подовження 4 <X<8 (і навіть X> 8) властиво і для середніх фракцій осколків масою 2.3 г, і для легких (т = 0,25. 1,0 г), т. Е. Має універсальний характер.

  Проаналізовано кореляційні залежності масово-числових характеристик осколкових спектрів СОЦ № 12, виготовлених штампуванням зі сталі марок С-60 і 80Г2С, від властивостей ВВ: швидкості детонації, тиску Чепмена - Жуге і метальної здатності ВР (визначається швидкістю розширення оболонки Ж15 за методикою Т-20 ). Встановлена ​​висока тіснота зв'язків Ж15 - N0,25 і Ж15 - цс (г > 0,94) вказує на існування наближається до функ-

  циональной залежності між метальної здатністю і дробить дією вибухових складів.

  В якості одного з перспективних напрямків продовження експериментально-теоретичних досліджень з використанням стандартних осколкових циліндрів запропоновано уточнення кількісних залежностей параметрів розподілу осколкових спектрів COЦ (а в подальшому і натурних виробів - осколково-фугасних боєприпасів) від властивостей металу (матеріалу корпусу) і ВВ, в тому числі стосовно нової гиперекспониціональне статистичної моделі осколкового спектра - моделі Одинцова - Греді.

  ЛІТЕРАТУРА

  [1] Бабкін А.В., Велданов В.А., Грязнов Е.Ф. та ін. Боєприпаси. У 2 т. &Чи-ванів В.В., ред. 3-е изд., Испр. Москва, Изд-во МГТУ ім. Н.е. Баумана, 2G16, т. 1, 5G6 з.

  [2] Осипова Л., Парфьонов Д., Никифоров В. Модернізація lGG-мм пострілів з OФC для об'єктів бронетанкової техніки. Огляд армії і флоту, 2GG7, № 2, с. 32-35.

  [3] Одинцов В.А. Конструкції осколкових боєприпасів. Частина 2. Aртіллe-рійська снаряди. Москва, Изд-во МГТУ ім. Н.е. Баумана, 2GG2, 56 з.

  [4] Одинцов В.А. Двокомпонентна модель спектра руйнування циліндрів. Механіка імпульсних процесів. Тр. МВТУ ім. Н.е. Баумана, № 3S7. Москва, МВТУ ім. Н.е. Баумана, 19S2, 56 з.

  [5] Одинцов В.А. Моделювання процесів фрагментації за допомогою уніфікованих циліндрів. Москва, Изд-во МГТУ ім. Н.е. Баумана, 1991, 6G з.

  [6] Андрєєв CX., Бабкін А.В., Баум Ф.А. та ін. Фізика вибуху. У 2 т. Т. 2. Ор-ленко Л.П., ред. Вид. 3-е, испр. Москва, Фізматліт, 2004, 656 с.

  [7] Sternberg H.M. Fragmrnt wieght distributions from natural fragmenting cylinders loaded with various explosives. NOLTR 73-83, Naval Ordnance Laboratory, Maryland, 1973.

  [В] Crowe C.R., Mock W., Holt W.H., Criffin O.H. Dynamic fracture and fragmentation of cylinders. TR-3449, Naval Surface Weapon Center, Dahlren laboratory, 1976.

  [9] Одинцов В.А. Гиперекспониціональне спектри вибухового руйнування металевих циліндрів. Известия PAH. Механіка твердого тіла, 1992, № 5, с. 4S-55.

  [10] Одинцов В.А., Шкалябін І.О. Дроблять дію сумішевих ВР в уніфікованих циліндрах. Фізика горіння і вибуху, 1994, № 3, с. 147-150.

  [11] Шкалябін І.О., Одинцов В.А., Колганов Є.В. Прогнозування ефективності сумішевих та індивідуальних ВВ в осколкових боєприпасах. Зб. доп. науч. конф. ВРЦ PAPAH: Сучасні методи проектування і відпрацювання ракетно-артилерійського озброєння. Cаров, Изд-во ВНІІЕФ, 2GGG, с. 404-407.

  [12] Одинцов В.А., Бармин А.В., Імховік Н.А. Осколкові спектри стандартних циліндрів RSFC, виготовлених з нової високоосколочной стали BG ^ C. Інженерний журнал: наука та інновації, 2G13, вип. 1 (13).

  DOI: 10.1В69В / 230В-6033-2013-1-565

  [13] Куликов В.М., Осавчук А.Н., Імховік Н.А., Одинцов В.А. Детонаційні характеристики і метальний-дроблять дію багатокомпонентних вибухових складів. Інженерний журнал: наука та інновації, 2013, вип. 1 (13). Б01: 10.18698 / 2308-6033-2013-1-564

  [14] Імховік Н.А., Одинцов В.А., Осавчук А.Н., Куликов В.М. Осколково-кінетичні боєприпаси з адаптивними зарядами ВВ подвійного призначення (на основі високоенергетичних балістичних і сумішевих ТРП). Боєприпаси і високоенергетичні конденсовані системи 2017, № 2, с. 86-95.

  [15] Кожевников В.Г., Бармин А.В., Евстифеев М.Є., Карачов А.Г., Колганов Є.В., Одинцов В.А., Імховік Н.А. Дроблять дію складу ОЛА-8 в стандартному осколкові циліндрі № 12. Боєприпаси й високоенергетичні конденсовані системи, 2010, № 1, с. 38-42.

  [16] Бармин А.В., Евстифеев М.Є., Ільїн В.П., Кожевников В.Г., Одинцов В.А., Імховік Н.А. Осколковий спектр стандартного циліндра № 12 Я ^ БС, спорядженого пластизольним вибуховою складом. Оборонна техніка, 2010, № 1-2, с. 15-19.

  [17] Бармин А.В., Пєчєнєв Ю.Г., Карачов А.Г., Кожевников В.Г., Шкалябін І.О., Ільїн В.П., Колганов Є.В., Одинцов В.А. , Імховік Н.А. Випробування стандартного осколкового циліндра ЯЕРС № 12, спорядженого складом ДАРС-8. Оборонна техніка, 2011, № 2-3, с. 15-20.

  [18] Бармин А.В., Шкалябін І.О., Кожевников В.Г., Колганов Є.В., Ільїн В.П., Імховік Н.А., Одинцов В.А. Осколкові спектри стандартних циліндрів RSFC № 12, споряджених новими алюмінізірованной ВВ. Горіння і вибух, 2012 т. 5, № 5, с. 366-372.

  [19] Бармин А.В., Карачов А.Г., Кожевников В.Г., Колганов Є.В., Пєчєнєв Ю.Г., Одинцов В.А., Імховік Н.А. Осколки корпусів природного дроблення як фактор ризику при оцінці протівоосколочной стійкості засобів індивідуального захисту. Питання оборонної техніки. Сер. 16. Технічні засоби протидії тероризму, 2011, вип. 1-2, с. 27-35.

  [20] Одинцов В.А., Колганов Є.В., Бармин А.В., Імховік Н.А., Шкалябін І.О. Залежність масово-числових характеристик осколкових спектрів стандартних осколкових циліндрів від параметрів вибірки довгих осколків. Питання оборонної техніки. Сер. 16. Технічні засоби протидії тероризму, 2012 вип. 9-10, с. 13-18.

  [21] Бармин А.В., Гладцінов А.В., Власов М.А., Одинцов В.А., Імховік Н.А. Вивчення процесу вибуху стандартних осколкових циліндрів RSFC, споряджених вибуховими речовинами ОЛД-20 і ГЛА-15, з використанням методу рентгеноімпульсной зйомки і пристроїв для уловлювання осколків. Горіння і вибух, 2013, т. 6, № 6, с. 315-319.

  [22] Бармин А.В., Пєчєнєв Ю.Г., Евстифеев М.Є., Карачов А.Г., Одинцов В.А., Імховік Н.А. Залежність осколкових спектрів стандартного циліндра № 12 від характеристик вибухових складів. Горіння і вибух, 2013, т. 6, № 6, с. 320-326.

  [23] Бармин А.В., Пєчєнєв Ю.Г., Одинцов В.А., Імховік Н.А., Мачнева І.П. Аналіз осколкової ефективності нових вибухових складів з використанням стандартного осколкового циліндра Я ^ БС № 12. Матеріали VIII Всерос. конф. «Енергетичні конденсовані системи». Чорноголова, Дзержинський, Изд-во ІПХФ РАН, 2016, с. 231-235.

  [24] Колганов Є.В., Смирнов С.П., Смирнов А.С. Прості методи розрахунку характеристик детонації і загальна методологія розробки методів оцінки параметрів вибуху. Тр. Міжнар. конф. «IX Харітоновскіе тематичних-

  ські наукові читання »: Екстремальне стан речовини, детонація, ударні хвилі. Саров, Изд-во Російський федеральний ядерний центр у Сарові, 2007, с. 144-146.

  [25] Бармин А.В., Шкалябін І.О., Кожевников В.Г., Колганов Є.В., Ільїн В.П., Імховік Н.А., Одинцов В.А., Резнічук І.Ю. Подання осколкових спектрів стандартних циліндрів RSFC № 12, споряджених новими алю-мінізірованнимі ВВ, з використанням гиперекспониціональне статистичної моделі. Горіння і вибух, 2012 т. 5, № 5, с. 373-378.

  [26] Grady D. Fragmentation of Rings and Shells: The Legacy of N.F. Mott Publisher: Springer; 1st Edition, November 23, 2006.

  Стаття надійшла до редакції 12.04.2018

  Посилання на цю статтю просимо оформляти наступним чином: Бармин А.В., Пєчєнєв Ю.Г., Одинцов В.А., Імховік Н.А., Мачнева І.П. Аналіз осколково-дроблять властивостей нових вибухових складів з використанням стандартного осколкового циліндра RSFC № 12. Інженерний журнал: наука та інновації, 2018, вип. 8. http://dx.doi.org/10.18698/2308-6033-2018-8-1795

  Бармин Олексій Володимирович - інженер АТ «ДержНДІ« Кристал ». Автор 20 наукових праць і винаходів в області фізики вибуху, механіки руйнування, методів випробувань і основ теорії осколкових боєприпасів.

  Пєчєнєв Юрій Геннадійович - канд. техн. наук, директор з науки АТ «ДержНДІ« Кристал ». Автор понад 100 наукових праць, двох монографій і понад 40 патентів.

  Одинцов Володимир Олексійович - засновник сучасної наукової школи теорії осколкових боєприпасів. Автор понад 200 наукових праць і понад 120 патентів, автор ГОСТу на випробування стандартних осколкових циліндрів.

  Імховік Микола Олександрович - канд. техн. наук, доцент кафедри «Високоточні літальні апарати» МГТУ ім. Н.е. Баумана, чл.-кор. РАПН. Автор понад 150 наукових робіт і 10 винаходів в області хімічної фізики процесів горіння і вибуху, теорії енергетичних матеріалів, чисельного моделювання детонації, теорії проектування і дії боєприпасів. e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Мачнева Ірина Петрівна - канд. техн. наук, доцент кафедри «Високоточні літальні апарати» МГТУ ім. Н.е. Баумана. Автор 35 наукових робіт і 8 винаходів в області теорії осколкової дії боєприпасів, теорії енергетичних матеріалів, хімічної фізики процесів горіння і вибуху.

  Analysis of fragmentation and brisance characteristics of new explosive compositions using the Russian Standard Fragmenting Cylinder no. 12

  © A.V. Barmin1, Yu.G. Pechenev1, V.A. Odintsov2, N.A. Imkhovik2,

  I.P. Machneva2

  1 JSC State scientific research institute Kristall, Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod Region, 606007, Russia 2 Bauman Moscow State Technical University, Moscow, 105005, Russia

  We analysed the results of statistical processing of fragment masses obtained in testing closed-end standard fragmenting cylinders no. 12 (RSFС - Russian Standard Fragmenting Cylinder) filled with the following explosive materials: four standard types and eight newly developed by the JSC State scientific research institute Kristall (four castable and four cold-pressed compositions). RSFC casings were manufactured from the C60 and 80G2S steels by lathing and stamping. We used the following combinations of steel and explosive to discuss the specifics of statistical fragment mass processing for the RSFC no. 12 according to a new fragmentation spectrum processing technique, the Odintsov method (patent no. 2362968RU): C60 - GASS-8 and C60 - GASS-12. We analysed the correlations between two main mass and numerical fragmentation spectrum characteristics (N0,25, | c) of the no. 12 RSFС stamped out of normalised artillery shell steel C60 and eutectoid steel 80G2S, and the following explosive composition properties: detonation velocity, Chapman-Jouguetpressure and shell expansion rate W15 - according to the T-20 technique. We determined that there exist these very close associations: W15 - N0,25 and W15 - | c (correlation coefficient r > 0,94), which indicates that the dependence between acceleration potential and brisance of explosive compositions is close to being a function.

  Keywords: Russian Standard Fragmenting Cylinder, explosive fragmentation, fragmentation spectrum, explosive compositions, detonation properties, acceleration potential, correlations

  REFERENCES

  [1] Babkin A.V., Veldanov V.A., Gryaznov E.F. et al. Boepripasy [Munitions]. In 2 vols. Vol. 1. Selivanov V.V., ed. 3rd ed., Revised. Moscow, BMSTU Publ., 2016, 506 p.

  [2] Osipova L., Parfenov D., Nikiforov V. Obozrenie armii i flota - Army and Navy Review, 2007, no. 2, pp. 32-35.

  [3] Odintsov V.A. Konstruktsii oskolochnykh boepripasov [Fragmentation munition designs]. Part 2. Artilleriyskie snaryady [Artillery shells]. Moscow, BMSTU Publ., 2002 56 p.

  [4] Odintsov V.A. Dvukhkomponentnaya model spektra razrusheniya tsilindrov [Dual-lobe model of cylinder fragmentation spectrum]. Mekhanika impulsnykh protsessov. Tr. MVTU im. N.E. Baumana [Pulse process mechanics. Proc. of the Bauman MHTS], no. 387. Moscow, Bauman Moscow Higher Technical School, 1982, 56 p.

  [5] Odintsov V.A. Modelirovanie protsessov fragmentatsii s pomoshchyu unifitsirovannykh tsilindrov [Simulating fragmentation processes using standard cylinders]. Moscow, BMSTU Publ., 1991, 60 p.

  [6] Andreev S.G., Babkin A.V., Baum F.A. et al. Fizika vzryva [Physics of Explosion]. In 2 vols. Vol. 2. Orlenko L.P., ed. 3rd ed., Revised. Moscow, FIZMATLIT Publ., 2004, 656 p.

  [7] Sternberg H.M. Fragment weight distributions from natural fragmenting cylinders loaded with various explosives. NOLTR 73-83, Naval Ordnance Laboratory, Maryland, 1973.

  [8] Crowe C.R., Mock W., Holt W.H., Criffin O.H. Dynamic fracture and fragmentation of cylinders. TR-3449, Naval Surface Weapon Center, Dahlren laboratory, 1976.

  [9] Odintsov V.A. Izvestiya RAN. Mekhanika tverdogo tela - Mechanics of Solids, 1992, no. 5, pp. 48-55.

  [10] Odintsov V.A., Shkalyabin I.O. Fizika goreniya i vzryva - Combustion, Explosion and Shock Waves, 1994, no. 3, pp. 147-150.

  [11] Shkalyabin I.O., Odintsov V.A., Kolganov E.V. Prognozirovanie effektivnosti smesevykh i individualnykh VV v oskolochnykh boepripasakh [Predicting fragmenation munition performance of composite and chemically pure compound explosives]. Sb. dokl. nauch. konf. VRTs RARAN: Sovremennye metody proektirovaniya i otrabotki raketno-artilleriyskogo vooruzheniya [Proc. of the Scientific Conference of the Volga Regional Center, Russian Academy of Missile and Artillery Sciences: Contemporary design and testing methods for missiles and artillery]. Sarov, All-Russian Research Institute Of Experimental Physics Publ., 2000., pp. 404-407.

  [12] Odintsov V.A., Barmin A.V., Imkhovik N.A. Inzhenernyy zhurnal: nauka i innovatsii - Engineering Journal: Science and Innovation, 2013, iss. 1 (13). DOI: 10.18698 / 2308-6033-2013-1-565

  [13] Kulikov V.N., Osavchuk A.N., Imkhovik N.A., Odintsov V.A. Inzhenernyy zhurnal: nauka i innovatsii - Engineering Journal: Science and Innovation, 2013, iss. 1 (13). DOI: 10.18698 / 2308-6033-2013-1-564

  [14] Imkhovik N.A., Odintsov V.A., Osavchuk A.N., Kulikov V.N. Boepripasy i vysokoenergeticheskie kondensirovannye sistemy (Munitions and high-energy condensed systems) 2017, no. 2, pp. 86-95.

  [15] Kozhevnikov V.G., Barmin A.V., Evstifeev M.E., Karachev A.G., Kolganov E.V., Odintsov V.A., Imkhovik N.A. Boepripasy i vysokoenergeticheskie kondensi-rovannye sistemy (Munitions and high-energy condensed systems), 2010 no. 1, pp. 38-42.

  [16] Barmin A. V., Evstifeev M.E., Ilin V.P., Kozhevnikov V.G., Odintsov V.A., Imkhovik N.A. Oboronnaya tekhnika - Defence technology 2010, no. 1-2, pp. 15-19.

  [17] Barmin A.V., Pechenev Yu.G., Karachev A.G., Kozhevnikov V.G., Shkalyabin I.O., Ilin V.P., Kolganov E.V., Odintsov V.A., Imkhovik N.A. Oboronnaya tekhnika - Defence technology, 2011, no. 2-3, pp. 15-20.

  [18] Barmin A.V., Shkalyabin I.O., Kozhevnikov V.G., Kolganov E.V., Ilin V.P., Imkhovik N.A., Odintsov V.A. Gorenie i vzryv - Combustion and Explosion 2012, vol. 5, no. 5, pp. 366-372.

  [19] Barmin A.V., Karachev A.G., Kozhevnikov V.G., Kolganov E.V., Pechenev Yu.G., Odintsov V.A., Imkhovik N.A. Voprosy oboronnoy tekhniki. Ser. 16. Tekhnicheskie sredstva protivodeystviya terrorizmu - Military Enginery. Scientific and Technical Journal. Counter-terrorism technical devices. Issue 16, 2011, iss. 1-2, pp. 27-35.

  [20] Odintsov V.A., Kolganov E.V., Barmin A.V., Imkhovik N.A., Shkalyabin I.O. Voprosy oboronnoy tekhniki. Ser. 16. Tekhnicheskie sredstva protivodeystviya terrorizmu - Military Enginery. Scientific and Technical Journal. Counter-terrorism technical devices. Issue 16, 2012 iss. 9-10, pp. 13-18.

  [21] Barmin A.V., Gladtsinov A.V., Vlasov M.A., Odintsov V.A., Imkhovik N.A.

  Gorenie i vzryv - Combustion and Explosion, 2013, vol. 6, no. 6, pp. 315-319.

  [22] Barmin A.V., Pechenev Yu.G., Evstifeev M.E., Karachev A.G., Odintsov V.A., Imkhovik N.A. Gorenie i vzryv - Combustion and Explosion, 2013, vol. 6, no. 6, pp. 320-326.

  [23] Barmin A.V., Pechenev Yu.G., Odintsov V.A., Imkhovik N.A., Machneva I.P. Analiz oskolochnoy effektivnosti novykh vzryvchatykh sostavov s ispolzovaniem standartnogo oskolochnogo tsilindra RSFС № 12 [Fragmentation performance analysis of new explosive compositions using the no. 12 Russian Standard Fragmenting Cylinder]. Materialy VIII Vseros. konf. "Energeticheskie kondensirovannye sistemy" [Proc. of 8th All-Russian conference Condensed Energy Systems]. Chernogolovka, Dzerzhinskiy, Institute of Problems of Chemical Physics of RAS Publ., 2016, pp. 231-235.

  [24] Kolganov E.V., Smirnov S.P., Smirnov A.S. Prostye metody rascheta kharakteristik detonatsii i obshchaya metodologiya razrabotki metodov otsenki parametrov vzryva [Simple methods of computing detonation characteristics and general methodology for developing explosion parameter estimation methods]. Tr. Mezhdunar. konf. "IX Kharitonovskie tematicheskie nauchnye chteniya": Ekstremalnye sostoyaniya veshchestva, detonatsiya, udarnye volny [Proc. of the International conference 9th Khariton Readings: Extreme states of matter, detonation, shock waves]. Sarov, Russian Federal Nuclear Center - All-Russian Research Institute of Experimental Physics Publ., 2007, pp. 144-146.

  [25] Barmin A.V., Shkalyabin I.O., Kozhevnikov V.G., Kolganov E.V., Ilin V.P., Imkhovik N.A., Odintsov V.A., Reznichuk I.Yu. Gorenie i vzryv - Combustion and Explosion 2012, vol. 5, no. 5, pp. 373-378.

  [26] Grady D. Fragmentation of Rings and Shells: The Legacy of N.F. Mott. Springer, 2006, 376 p.

  Barmin A.V., Engineer, JSC State scientific research institute Kristall. Author of 20 scientific publications and inventions in the field of physics of explosion, fracture mechanics, test techniques and foundations of fragmentation munition theory.

  Pechenev Yu.G., Cand. Sc. (Eng.), Scientific Director, JSC State scientific research institute Kristall. Author of over 100 scientific publications, two monographs and over 40 patents.

  Odintsov V.A., founder of the modern scientific school in the fragmentation munition theory. Author of over 200 scientific publications and over 120 patents, author of the GOST State Standard for standard fragmenting cylinder testing.

  Imkhovik N.A., Cand. Sc. (Eng.), Assoc.Professor, Department of High-Precision Airborne Devices, Bauman Moscow State Technical University; Corresponding Member, Russian Academy of Natural Sciences. Author of over 150 scientific publications and 10 inventions in the field of chemical physics of combustion and explosion, theory of energetic materials, numerical simulation of detonation, theory of munition design and effect. e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Machneva I.P., Cand. Sc. (Eng.), Assoc.Professor, Department of High-Precision Airborne Devices, Bauman Moscow State Technical University. Author of 35 scientific publications and 8 inventions in the field of fragmentation munition effect theory, theory of energetic materials, chemical physics of combustion and explosion.


  Ключові слова: СТАНДАРТНИЙ осколкові ЦИЛИНДР /RUSSIAN STANDARD FRAGMENTING CYLINDER /ВИБУХОВА РУЙНУВАННЯ /осколкові СПЕКТР /ВИБУХОВІ сКЛАДИ /ДЕТОНАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ /DETONATION PROPERTIES /метальні ЗДАТНІСТЬ /КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗАЛЕЖНО /CORRELATIONS /EXPLOSIVE FRAGMENTATION /FRAGMENTATION SPECTRUM /EXPLOSIVE COMPOSITIONS /ACCELERATION POTENTIAL

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити