В даний час на федеральному рівні прийняті необхідні нормативні правові акти, що встановлюють організаційно-правові основи функціонування Всеросійського фізкультурно-спортивного комплексу «Готовий до праці і оборони» (далі комплекс ГТО). У зв'язку з цим актуальним завданням стає розробка механізмів правового та організаційного регулювання відносин між учасниками процесу реалізації комплексу ГТО в рамках етапів впровадження комплексу в Міністерстві оборони Російської Федерації (далі МО РФ). У даній статті представлений аналіз нормативно-правової бази для реалізації комплексу ГТО на федеральному і відомчому (МО РФ) рівнях, визначені учасники процесу реалізації комплексу ГТО в МО РФ, виявлено ряд проблемних питань. На основі проведеного дослідження авторами пропонуються механізми правового та організаційного регулювання по реалізації комплексу ГТО в МО РФ. Результати дослідження розширюють базу знань про правове забезпечення фізичної підготовки в ЗС РФ.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Степкин Михайло Анатолійович, Антрофіков Сергій Анатолійович


Analysis of legal and regulatory framework of All-Russian physical culture and sports complex "Ready for Labour and Defense" implementation in the Russian Federation Ministry of Defense

At the present time, at the federal level, the necessary regulatory documents have been adopted that establish the legal and organizational basis for the all-Russian spots complex "Ready for Labour and Defense". In this regard, the actual task is to develop mechanisms for legal and organizational regulation of relations between participants in the implementation of the complex. This article presents an analysis of the regulatory and legal framework for the implementation of the sports complex at the federal and departmental levels, participants in the process of implementing the complex, identified a number of problematic issues.


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВСЕРОСІЙСЬКОГО ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ ГТО У МО РФ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВСЕРОСІЙСЬКОГО ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ ГТО У МО РФ»

  ?6. Order ofthe Government ofthe Russian Federation of 07.08.2009 N 1101-p "about the approval of Strategy of development of physical culture and sport in the Russian Federation for the period till 2020", available at: http: //www.consultant .ru / document / cons_doc_LAW_90500 /.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 20.09.2018

  УДК 796.06

  АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВСЕРОСІЙСЬКОГО ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ ГТО В

  МО РФ

  Михайло Анатолійович Степкин, кандидат педагогічних наук, доцент, начальник НДВ НДЦ, Сергій Анатолійович Антрофіков, заступник начальника НДВ НДЦ, Військовий інститут фізичної культури, Санкт-Петербург

  анотація

  В даний час на федеральному рівні прийняті необхідні нормативні правові акти, що встановлюють організаційно-правові основи функціонування Всеросійського фізкультурно-спортивного комплексу «Готовий до праці і оборони» (далі - комплекс ГТО). У зв'язку з цим актуальним завданням стає розробка механізмів правового та організаційного регулювання відносин між учасниками процесу реалізації комплексу ГТО в рамках етапів впровадження комплексу в Міністерстві оборони Російської Федерації (далі - МО РФ). У даній статті представлений аналіз нормативно-правової бази для реалізації комплексу ГТО на федеральному і відомчому (МО РФ) рівнях, визначені учасники процесу реалізації комплексу ГТО в МО РФ, виявлено ряд проблемних питань. На основі проведеного дослідження авторами пропонуються механізми правового та організаційного регулювання по реалізації комплексу ГТО в МО РФ. Результати дослідження розширюють базу знань про правове забезпечення фізичної підготовки в ЗС РФ.

  Ключові слова: нормативно-правова база, комплекс ГТО, реалізації комплексу ГТО, учасники процесу реалізації комплексу ГТО.

  ANALYSIS OF LEGAL AND REGULATORY FRAMEWORK OF ALL-RUSSIAN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS COMPLEX "READY FOR LABOUR AND DEFENSE" IMPLEMENTATION IN THE RUSSIAN FEDERATION MINISTRY OF

  DEFENSE

  Mikhail Anatolievich Stepkin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, head of

  scientific research department of the Scientific research centre, Sergei Anatolievich Antro-fikov, the deputy head of scientific research department of the Scientific research centre, Military Institute of Physical Training, St. Petersburg

  Annotation

  At the present time, at the federal level, the necessary regulatory documents have been adopted that establish the legal and organizational basis for the all-Russian spots complex "Ready for Labour and Defense". In this regard, the actual task is to develop mechanisms for legal and organizational regulation of relations between participants in the implementation of the complex. This article presents an analysis of the regulatory and legal framework for the implementation of the sports complex at the federal and departmental levels, participants in the process of implementing the complex, identified a number of problematic issues.

  Keywords: regulatory framework, complex "Ready for labour and defense", realization of the complex "Ready for labour and defense", implementing process, participants of the complex "Ready for labour and defense".

  ВСТУП

  У Російській Федерації для вирішення завдань в області фізичної культури і спорту, і поліпшення стану здоров'я всіх верств населення з 1 вересня 2014 року Указом Президента Російської Федерації введений в дію Всеросійський фізкультурно-

  спортивний комплекс «Готовий до праці і оборони» [1]. Цілями комплексу є [3]:

  - підвищення ефективності використання можливостей фізичної культури і спорту в зміцненні здоров'я;

  - гармонійне і всебічний розвиток особистості засобами фізичної культури і спорту;

  - виховання патріотизму;

  - забезпечення наступності в здійсненні фізичного виховання населення.

  Завдання комплексу [3]:

  - збільшення числа громадян, які систематично займаються фізичною культурою і спортом в Російській Федерації;

  - підвищення рівня фізичної підготовленості та тривалості життя громадян країни;

  - формування у громадян усвідомлених потреб в систематичних заняттях фізичною культурою і спортом, фізичному вдосконаленні, ведення здорового способу життя;

  - підвищення загального рівня знань про засоби, методи і форми організації самостійних занять, в тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій.

  Досягнення вищезазначених цілей і рішення задач комплексу ГТО повинні здійснюватися за обов'язкової участі МО РФ.

  ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Указ Президента Російської Федерації від 24.03.2014 № 172 «Про Всеросійському фізкультурно-спортивному комплексі« Готовий до праці і оборони »ГТО» дозволив почати формувати нормативно-правову базу комплексу, і в даний час на федеральному рівні прийняті нормативні правові акти, що встановлюють організаційно правові основи функціонування комплексу ГТО, серед них:

  1. Федеральний закон від 04.12.2007 № 329-ФЗ «Про фізичну культуру і спорт в Російській Федерації».

  2. Федеральний закон від 29.12.2014 № 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації».

  3. Постанова Уряду РФ від 15.04.2014 № 302 (ред. Від 23.05.2017) «Про затвердження державної програми Російської Федерації" Розвиток фізичної культури і спорту "».

  4. Постанова Уряду Російської Федерації від 11.06.2014 № 540 «Про затвердження Положення про Всеросійському фізкультурно-спортивному комплексі« Готовий до праці і оборони »(ГТО).

  5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.06.2014 № 1165-р «Про затвердження Плану заходів щодо поетапного впровадження Всеросійського фіз-культурно-спортивного комплексу« Готовий до праці і оборони »(ГТО)».

  6. Наказ Мінспорту Росії від 28.01.2016 № 54 «Про затвердження порядку організації і проведення тестування з виконання нормативів випробувань (тестів) Всеросійського фізкультурно-спортивного комплексу" Готовий до праці й оборони "(ГТО)».

  7. Наказ Мінспорту Росії від 19.06.2017 № 542 «Про затвердження державних вимог Всеросійського фізкультурно-спортивного комплексу« Готовий до праці і оборони »(ГТО) на 2018-2021 роки».

  8. Наказ Мінспорту Росії від 25.12.2015 № 1248 «Про затвердження рекомендацій для роботодавців з організації, підготовки та виконання нормативів Всеросійського фізкультурно-спортивного комплексу« Готовий до праці і оборони »(ГТО) для осіб, які здійснюють трудову діяльність».

  Виходячи з цілей і завдань комплексу ГТО і відповідно до державної програми Російської Федерації по «Розвитку фізичної культури і спорту» [2] до 2020 року:

  • кількість осіб Російської Федерації, які займаються фізичною культурою і спортом, в загальній чисельності населення Російської Федерації у віці від 3 до 79 років повинна скласти 40%;

  • кількість осіб Російської Федерації, які виконали нормативи комплексу ГТО, в загальній чисельності населення, що взяв участь у виконанні нормативів комплексу ГТО, повинна скласти 40%, з них учнів та студентів - 70%.

  Такі високі показники виконання нормативів комплексу ГТО важко показати без участі МО РФ, так як в армії і флоті, в навчальних закладах МО РФ (курсантів і вихованців військово-освітніх організацій), цивільного персоналу МО РФ і осіб, які підлягають призову на військову службу, досить великий відсоток учасників.

  У зв'язку з цим виникає актуальне завдання - розробити механізм правового та організаційного регулювання взаємодії між учасниками при реалізації комплексу ГТО в рамках етапів його впровадження в МО РФ.

  План заходів щодо поетапного впровадження комплексу ГТО [4] передбачає такі етапи на федеральному, регіональному і місцевому рівнях:

  1) організаційно-експериментальний етап впровадження комплексу ГТО серед учнів освітніх організацій в окремих суб'єктах Російської Федерації;

  2) етап впровадження комплексу ГТО серед учнів всіх освітніх організацій країни та інших категорій населення в окремих суб'єктах Російської Федерації;

  3) етап повсюдного впровадження комплексу ГТО серед всіх категорій населення Російської Федерації;

  4) етап реалізації Всеросійського фізкультурно-спортивного комплексу «Готовий до праці і оборони» (ГТО) серед всіх категорій населення Російської Федерації.

  Комплекс ГТО складається з 11 ступенів відповідно до віковими групами населення від 6 до 70 років і старше і нормативів по 3 рівнями складності, відповідних золотому, срібному та бронзовому знакам.

  До учасників процесу реалізації комплексу ГТО в рамках етапів впровадження комплексу в Міністерстві оборони Російської Федерації (МО РФ) відносяться:

  Для довузівських загальноосвітніх організацій МО РФ

  3 ступінь - хлопчики і дівчатка від 11 до 12 років (5-6 клас);

  4 ступінь - юнаки та дівчата від 13 до 15 років (7-9 клас);

  5 ступінь - юнаки та дівчата від 16 до 17 років (10-11 клас);

  Для цивільного персоналу МО РФ

  6 щабель - чоловіки і жінки від 18 до 29 років;

  7 щабель - чоловіки і жінки від 30 до 39 років;

  8 щабель - чоловіки і жінки від 40 до 49 років;

  9 щабель - чоловіки і жінки від 50 до 59 років;

  10 щабель - чоловіки і жінки від 60 до 69 років;

  11 щабель - чоловіки і жінки старше 70 років.

  Важливо відзначити, що для кожної групи віку призначені свої нормативи. Щоб здати випробування даються рекомендації до підготовки для здачі нормативів комплексу. Комплекс може також містити оцінку знань щодо дотримання гігієни на заняттях з фізичної культури, основ історії розвитку фізичної культури і методики самостійних занять.

  Загальним проблемним питанням реалізації комплексу ГТО в МО РФ, на наш погляд, залишається нормативно-правова база відомчого рівня МО РФ, яка регламентує

  реалізацію комплексу ГТО. До основних невирішених питань слід віднести:

  1) протиріччя чинного в даний час наказу Міністра оборони РФ від 28.09.2015 № 575 «Про затвердження Порядку організації та проведення тестування осіб, які підлягають призову на військову службу, осіб, які навчаються в загальноосвітніх організаціях Міністерства оборони Російської Федерації, і цивільного персоналу Збройних Сил Російської Федерації в рамках Всеросійського фізкультурно-спор-тивного комплексу «Готовий до праці і оборони» (ГТО) », що регламентує тестування зазначених осіб з діючими нормативно-правовими актами Російської Федерації (Наказ Мінспорту Росії від 28.01.2016 № 54« Про затвердження порядку організації та проведення тестування з виконання нормативів Всеросійського фізкультурно-спортивного комплексу «Готовий до праці і оборони» (ГТО) »(Зареєстровано в Мін'юсті Росії 04.03.2016 № 41328)).

  2) відсутність регламенту підготовки учасників комплексу ГТО (навчаються в довузівських загальноосвітніх організаціях МО РФ і цивільного персоналу МО РФ) на нормативно-правовому рівні.

  3) відсутність визначення ролі фахівця з фізичної підготовки при реалізації та впровадженні комплексу ГТО серед учнів в довузівських загальноосвітніх організаціях МО РФ і цивільного персоналу МО РФ.

  Рішення вищевикладених проблемних питань, на нашу думку, повинно привести до позитивного ефекту впровадження комплексу ГТО в МО РФ.

  На підставі проведеного дослідження пропонується:

  1. Розробити методичні рекомендації щодо реалізації комплексу ГТО в МО РФ, що містять:

  - загальні положення реалізації Всеросійського фізкультурно-спортивного комплексу «Готовий до праці і оборони» (ГТО) »в МО РФ;

  - порядок реалізації комплексу ГТО в військових частинах, організаціях МО РФ;

  - порядок реалізації комплексу ГТО в вищих освітніх організаціях МО РФ;

  - порядок реалізації комплексу ГТО в загальноосвітніх організаціях МО

  РФ;

  - обов'язки фахівців з фізичної підготовки при реалізації ГТО в організаціях та військових частинах МО РФ;

  - порядок взаємодії фахівців з фізичної підготовки з органами місцевого самоврядування та центрами тестування по реалізації Всеросійського фіз-культурно-спортивного комплексу «Готовий до праці і оборони» (ГТО) ».

  2. Визначити зміст спільної роботи і розробити єдину Інструкцію щодо порядку взаємодії МО РФ з Загальноросійської суспільно-державною організацією «Добровільним товариством сприяння армії, авіації і флоту Росії» в проведенні заходів з фізичного виховання осіб, що проходять підготовку з військово-обліковими спеціальностями в освітніх установах організації ДОСАФ, які підлягають призову на військову службу, з прийняттям нормативів ГТО.

  Відповідно до розглянутим матеріалом, основним змістом діяльності фахівця з фізичної підготовки у військовій частині по реалізації комплексу ГТО, повинні стати:

  - розробка у військовій частині (організації) Положення про реалізацію комплексу

  ГТО;

  - включення до переліку заходів плану спортивно-масової роботи на рік етапів підготовки цивільного персона МО РФ і членів сімей військовослужбовців;

  - включення до переліку плану спортивно-масової роботи на рік, фізкультурних і спортивних заходів, що містять виконання цивільним персоналом МО РФ і членами сімей військовослужбовців нормативів окремих випробувань (тестів) з комплексу

  ГТО;

  - підготовка пропозицій для включення командирами (начальниками) в трудовий договір умов підготовки і здачі норм ГТО і стимулювання цивільного персоналу МО РФ за виконання нормативів і вимог комплексу ГТО на основі з Рекомендацій для роботодавців з організації, підготовки та виконання нормативів Всеросійського фізкультурно-спортивного комплексу «Готовий до праці і оборони »(ГТО) для осіб, які здійснюють трудову діяльність [5];

  - організація і проведення запланованих заходів реалізації комплексу ГТО у військовій частині (організації).

  ВИСНОВОК

  Ефективність роботи по впровадженню та реалізації комплексу ГТО в МО РФ обумовлюється багатьма факторами, одним з яких є нормативно-правова база МО РФ, яка регламентує реалізацію комплексу.

  Виявлені проблемні питання в результаті проведеного аналізу нормативно-правової бази реалізації комплексу ГТО на федеральному і відомчому (МО РФ) рівнях, а також, запропоновані механізми правового та організаційного регулювання реалізації комплексу ГТО в МО РФ є одним з етапів підвищення якості роботи по впровадженню та реалізації комплексу ГТО в МО РФ. Результати дослідження розширюють базу знань про правове забезпечення фізичної підготовки в ЗС РФ.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Указ Президента Російської Федерації від 24.03.2014 № 172 «Про Всеросійському фіз-культурно-спортивному комплексі« Готовий до праці і оборони »ГТО» [Електронний ресурс] // URL: http://base.garant.ru/70619520/ (дата звернення: 01.09.2018).

  2. Постанова Уряду РФ від 15.04.2014 № 302 (ред. Від 23.05.2017) «Про затвердження державної програми Російської Федерації" Розвиток фізичної культури і спорту "» [Електронний ресурс] // URL: http: //base.garant. ru / 77668952 / (дата звернення: 01.09.2018).

  3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.06.2014 № 540 «Про затвердження Положення про Всеросійському фізкультурно-спортивному комплексі« Готовий до праці і оборони »(ГТО)» [Електронний ресурс] // URL: http://base.garant.ru / 70675222 / (дата звернення: 01.09.2018).

  4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.06.2014 № 1165-р «Про затвердження Плану заходів щодо поетапного впровадження Всеросійського фізкультурно-спортивного комплексу« Готовий до праці і оборони »(ГТО)» [Електронний ресурс] // URL: http: // sh270.krsl.gov.spb.ru/SSK/2015-2016/rasporjazhenie_1165_gto.pdf (дата звернення: 01.09.2018).

  5. Наказ Мінспорту Росії від 25.12.2015 № 1248 «Про затвердження рекомендацій для роботодавців з організації, підготовки та виконання нормативів Всеросійського фіз-турне-спортивного комплексу« Готовий до праці і оборони »(ГТО) для осіб, які здійснюють трудову діяльність» [Електронний ресурс] // URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71242604/ (дата звернення: 01.09.2018).

  REFERENCES

  1. Decree of the President of the Russian Federation No. 172 of March 24, 2014 "On the All-Russia Physical Culture and Sports Complex" Ready for Labor and Defense "of the TRP", available at: http://base.garant.ru/70619520/.

  2. Decree of the Government of the Russian Federation of April 15, 2014 No. 302 (as amended on May 23 2017) "On approval of the state program of the Russian Federation" Development of Physical Culture and Sports ", available at: http://base.garant.ru/77668952/.

  3. Decree of the Government of the Russian Federation of June 11, 2014 No. 540 "On approval of the Regulations on the All-Russia Sports and Physical Complex" Ready for Labor and Defense "(TRP)", available at: http://base.garant.ru/70675222/.

  4. Order of the Government of the Russian Federation of June 30, 2014 No. 1165-r "On approval of the Plan of measures for the phased introduction of the All-Russian Physical Culture and Sports Complex

  "Ready for Work and Defense" (TRP) ", available at: http://sh270.krsl.gov.spb.ru/SSK/2015-2016/rasporjazhenie_1165_gto.pdf.

  5. Order of the Ministry of Sport of Russia from 12/12/2015 № 1248 "On approval of recommendations for employers on the organization, preparation and implementation of the standards of the All-Russian physical culture and sports complex" Ready for Work and Defense "(TRP) for persons engaged in labor activity", available at: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71242604/.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 24.09.2018

  УДК 378.172

  НЕОБХІДНІСТЬ ОБЛІКУ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТУДЕНТІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ ПРИ ФОРМУВАННІ МОТИВАЦІЇ ДО

  аматорського спорту

  Олена Олегівна Федорова, асистент, Світлана Ярославна Біктіна, старший викладач, Магнітогорський державний технічний університет імені Г. І. Носова,

  (МГТУ ім. Г. І. Носова)

  анотація

  У статті авторами розглянуто сучасна система фізичного виховання студентської молоді не фізкультурних вузів. Проведено аналіз проблеми формування мотивації до занять фізичною культурою. Автори провели дослідження щодо формування мотивації до занять фізичною культурою і аматорським спортом. Проведене дослідження дозволило виділити психологічні особливості студентів, що займаються аматорським спортом.

  Ключові слова: фізична культура, мотивація, аматорський спорт, психологічні особливості.

  NECESSITY OF ACCOUNTING THE PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF STUDENTS OF JUNIOR COURSES IN FORMATION OF MOTIVATION TO

  AMATEUR SPORTS

  Alena Olegovna Fedorova, the assistant, Svetlana Yaroslavovna Biktina, the senior teacher, Nosov Magnitogorsk State Technical University

  Annotation

  In the article the authors consider the modern system of physical education of students of non-physical higher educational institutions. The analysis of the problem of the formation of motivation for physical training is carried out. The authors conducted the study on the formation of motivation to physical education and amateur sports. The carried-out research has allowed allocating psychological features of the students who are engaged in amateur sports.

  Keywords: physical culture, motivation, amateur sport, psychological features.

  В даний час, в епоху інформаційних технологій, люди майже всіх вікових груп проводять велику кількість часу за комп'ютерами, ведуть малорухливий спосіб життя. Через це зі шкільних років у багатьох дітей наблюдется викривлення хребта, в студентські роки чимало молодих людей, які страждають на остеохондроз хребта [1].

  Крім цього, більшість людей нехтують режимом дня, неправильно харчуються, мають шкідливі звички. У зв'язку з цим зростає актуальність в залученні молодих людей до занять аматорським спортом.

  Раніше ми проводили дослідження, які дозволили нам встановити, що така цінність як здоров'я зараз не в пріоритеті у студентської молоді [5], молодих людей більше цікавить матеріальний достаток, взаємини з протилежною статтю, досягнення цілей. Також ми з'ясовували ставлення молодих людей до правил


  Ключові слова: НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА /КОМПЛЕКС ГТО /РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСУ ГТО /УЧАСНИКИ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСУ ГТО

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити