якість молока, як і іншої продукції тваринництва, регламентується єдиними вимогами, що пред'являються до даного виду продукції на підставі діючих нормативних актів-стандартів. У статті викладені і проаналізовані нормативні та законодавчі документи у відповідності зі стандартами, які визначають вимоги якості молока в молочній промисловості нашої країни. Додатково в статті представлена ​​еволюція розвитку нормативних документів за якістю молока у Російській Федерації. А також виділені основні нормативні документи, які пред'являються до якості молока, для різних економічних зон, а, саме, для: Російської Федерації, Європейського економічного союзу, Митного союзу, причому кількість основних показників якості молока варіюється 3, 5 і 2 показника, відповідно. Представлена ​​інформація, яка пред'являється по вимогам до якості сирого молока в США, ЄС, РФ, ТС, ЄЕС. Стандарти допомагають здійсненню організаційних, технологічних, економічних та інших заходів, спрямованих на підвищення якості продукції

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Самарін Геннадій Миколайович, Мамахай Анжела Канвековна, мушкетів В'ячеслав Анатолійович, Евентьева Олена Олександрівна


ANALYSIS OF REGULATORY DOCUMENTS DETERMINING THE REQUIREMENTS FOR RAW MILK MATERIAL IN VARIOUS ECONOMIC ZONES

The quality of milk, as well as other livestock products, is regulated by the uniform requirements for this type of product on the basis of existing regulatory acts-standards. The article sets out and analyzes the regulatory and legislative documents in accordance with the standards that determine the quality requirements of milk in the dairy industry of our country. Additionally, the article presents the evolution of the development of regulatory documents on milk quality in the Russian Federation. We have also highlighted main regulatory documents that are presented for milk quality for different economic zones, namely, for: the Russian Federation, the European Economic Union, the Customs Union, and the number of basic indicators of milk quality varies 3, 5 and 2 indicators, respectively. The information presented sets the requirements for the quality of raw milk in the USA, EU, RF, CU, EEC. Standards help implement organizational, technological, economic and other measures aimed at improving product quality


Область наук:
 • Тваринництво і молочне справа
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Політематичний мережевий електронний науковий журнал Кубанського державного аграрного університету
  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, визначає вимоги до МОЛОКУ-сировині В РІЗНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОНАХ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, визначає вимоги до МОЛОКУ-сировині В РІЗНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОНАХ»

  ?УДК 637.131

  05.20.01 - Технології та засоби механізації сільського господарства (технічні науки)

  АНАЛІЗ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, визначає вимоги до МОЛОКУ-сировині В РІЗНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОНАХ

  Самарін Геннадій Миколайович д-р техн. наук, доцент БРШ-код: 3903-0454 ЛіШогГО: 428559 ОЯСГОЮ: 0000-0002-4972-8647 До ^ еагеІегГО: "-5222-2018 8атагшап @ у апёех. ги

  Мамахай Анжела Канвековна фахівець

  ОЯСГОЮ: 0000-0002-8582-1080 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Федеральний науковий агроінженерний центр ВІМ, г. Москва, Росія

  Мушкетів В'ячеслав Анатолійович канд. техн. наук, доцент БРШ-код: 8134-7231 ЛіШогГО: 715750 ORCIDiD: 0000-0003-3011-639х ruzhev Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Санкт-Петербурзький державний аграрний університет, м Санкт-Петербург, Росія

  Евентьева Олена Олександрівна старший викладач БРШ-код: 5270-1688 ЛіШогГО: 943991 ORCIDiD: 0000-0002-9565-8512 eventeva @ vandex. ги

  Великолукская державна сільськогосподарська академія, Псковська обл., М Великі Луки, Росія

  Якість молока, як і іншої продукції тваринництва, регламентується єдиними вимогами, що пред'являються до даного виду продукції на підставі діючих нормативних актів-стандартів. У статті викладені і проаналізовані нормативні та законодавчі документи у відповідності зі стандартами, які визначають вимоги якості молока в молочній промисловості нашої країни. Додатково в статті представлена ​​еволюція розвитку нормативних документів за якістю молока в Російській Федерації. А також виділені основні нормативні документи, які пред'являються до якості молока, для різних економічних зон, а, саме, для: Російської Федерації, Європейського економічного союзу, Митного союзу, причому до-

  UDC 637.131

  05.20.01 - Technologies and means of agricultural mechanization (technical sciences)

  ANALYSIS OF REGULATORY DOCUMENTS DETERMINING THE REQUIREMENTS FOR RAW MILK MATERIAL IN VARIOUS ECONOMIC ZONES

  Samarin Gennady Nikolaevich Dr.Sci.Tech., Associate professor RSCI SPIN-code: 3903-0454 AuthorlD: 428559 ORCIDiD: 0000-0002-4972-8647 ResearcherlD: W-5222-2018 samaringn @ y andex. ru

  Mamakhay Anzhela Kanvekovna laboratory specialist ORCIDiD: 0000-0002-8582-1080 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russia

  Ruzhev Vyacheslav Anatolievich Cand.Tech.Sci., Associate Professor RSCI SPIN-code: 8134-7231 AuthorID: 715750 ORCIDiD: 0000-0003-3011-639х ruzhev Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  St. Petersburg State Agrarian University, St. Petersburg, Russia

  Eventeva Elena Alexandrovna senior lecturer

  RSCI SPIN-code: 5270-1688 AuthorID: 943991 ORCIDiD: 0000-0002-9565-8512 eventeva @ yandex. ru

  Velikiye Luki State Agricultural Academy, Pskov Region, Velikie Luki, Russia

  The quality of milk, as well as other livestock products, is regulated by the uniform requirements for this type of product on the basis of existing regulatory acts-standards. The article sets out and analyzes the regulatory and legislative documents in accordance with the standards that determine the quality requirements of milk in the dairy industry of our country. Additionally, the article presents the evolution of the development of regulatory documents on milk quality in the Russian Federation. We have also highlighted main regulatory documents that are presented for milk quality for different economic zones, namely, for: the Russian Federation, the European Economic Union, the Customs Union, and the number of basic indicators of milk quality varies - 3, 5 and 2 indicators, respectively. The information presented sets the requirements for the

  личество основних показників якості молока quality of raw milk in the USA, EU, RF, CU, EEC. варіюється - 3, 5 і 2 показника, відповідно. Standards help implement organizational, technologi-Представлена ​​інформація, яка пред'являється cal, economic and other measures aimed at improving за вимогами до якості сирого молока в США, product quality ЄС, РФ, ТС, ЄЕС. Стандарти допомагають здійсненню організаційних, технологічних, економічних та інших заходів, спрямованих на підвищення якості продукції

  Ключові слова: МОЛОКО, ГОСТ, ТУ, ТР, тре Keywords: MILK, GOST, TU, TR, REQUIRE-бованіям ДО ЯКОСТІ СИРОГО МОЛОКА MENTS FOR THE QUALITY OF RAW MILK

  DOI: http://dx.doi.org/10.21515/1990-4665-154-034

  Позначення і скорочення

  ГОСТ - Державний стандарт ТР - Технічний регламент ТУ - Технічні умови

  ЄЕС - Європейський економічний союз

  США - Сполучені Штати Америки

  "" СНД - Співдружності Незалежних Держав

  РФ - Російська Федерація л ^ г ^ ла

  г ^ п г ^ "МГ С - Міждержавна рада з стандартами-

  ТС - Митний союз

  тизации, метрології та сертифікації ІСО - Міжнародна організація по стандартизації

  ЕАС - Євразійський союз ЄС - Європейський Союз ФЗ - Федеральний закон

  Вступ. На сьогоднішній день Росія - один з найбільших в світі виробників молока і молочної продукції, однак, має порівняно низьку частку товарного молока в загальному обсязі виробництва -57%, а по продуктивності поголів'я програє розвиненим країнам більш ніж в два рази [1, 2]. Збільшення виробництва обсягів товарного молока є важливою функцією для будь-якої держави, яка впливає на економіку сільського господарства і рівень постачання продуктами населення.

  Останнім часом в нашій країні спостерігається підвищення обсягів виробництва молочних продуктів, головними причинами цього процесу можна відзначити: по-перше - відмова поставки в нашу країну молочної продукції з ряду країн (з 09.2014 р); по-друге - знецінення національної валюти (основний спад стався в другій половині 2014 г.). Наприклад, зіставлення обсягів виробництва молока і молочних продуктів в народному господарстві РФ за 2013 рік до 2017 року показує, що виробництво молока збільшилось на 15,2%, сироватки - на 85,1%, сиру -

  на 35,2%, продуктів сирних - на 122,0%, сиру - на 31,8%, масла вершкового - на 22,8% [3].

  Введення в 2014 р. зустрічних економічних санкцій проти країн ЄС, США та інших держав має ряд наслідків для галузі. По-перше, всі іноземні компанії, які завозили молочну продукцію у вигляді сировини - сухого молока або готової продукції - твердих сирів, були змушені піти з ринку. Тому сформувалася можливість імпортозаміщення молочної продукції за рахунок збільшення виробництва вітчизняних компаній і обмеження кількості зарубіжних компаній. Слід зазначити, що частка імпорту в роздрібній торгівлі знизилося в порівнянні з показниками 2013 року в три рази, при цьому головним імпортером залишилася Республіка Білорусь [4].

  Господарства, які раніше знаходили можливість розвитку виробництва, переходили на сучасні технології в основному за західними стандартами. Однак придбані закордонні технології та обладнання часто не відповідали вітчизняним виробничим умовам і підвищували собівартість молока [2, 5].

  На території РФ існують нормативні документи, що визначають вимоги до молока-сировини:

  > це найбільш поширена і дісталася нам у спадок від радянських часів абревіатура ГОСТ (Державний стандарт). За інформацією довідкових систем [6, 7]: «ГОСТ (Державний стандарт) - одна з основних категорій стандартів в радянські часи, сьогодні Міждержавна рада зі стандартизації, метрології та сертифікації. Співдружності Незалежних Держав (МГС СНД) є регіональною організацією зі стандартизації та нормативної документації в країнах СНД. У радянські часи всі ГОСТ були обов'язковими для застосування в тих областях, які визначалися преамбулою самого стандарту ».

  В даний час відповідно до [6, 8] діє на території Російської Федерації (РФ) Федеральний закон (ФЗ) «Про технічне регулювання №184-ФЗ від 27 грудня 2002 р розділені поняття« технічний регламент »і« стандарт »в зв'язку, з ніж всі ГОСТ повинні втратити обов'язковий характер і застосовуватися добровільно. Але в перехідний період (до прийняття відповідних технічних регламентів) закон передбачає обов'язкове виконання вимог стандартів в частині, що відповідає цілям захисту життя чи здоров'я громадян, майна фізичних або юридичних осіб, державного або муніципального майна; охорони навколишнього середовища, життя або здоров'я тварин і рослин; попередження дій, що вводять в оману набувачів. Оскільки після переходу на технічні регламенти будуть скасовані сертифікати відповідності, на якому заробляють гроші органи по сертифікації, реформа техрегулювання успішно гальмувалася з 2002р. Ростехрегулюванням »[9].

  > відповідно літературних джерел [4, 6, 10] за визначенням: «Технічний регламент - документ на відміну від ІСО, ГОСТ, ТУ та інших стандартів, що мають добровільне застосування». Поняття Регламент і Технічний регламент в Росії вперше введені зміною №2 (1996 г.) в ГОСТР 1.0-92. Згідно з цими визначеннями Регламент-документ, що містить обов'язкові правові норми і прийнятий органами влади ».

  Технічний регламент - регламент, що встановлює характеристики продукції (послуги) або пов'язаних з нею процесів і методів виробництва. Він може також включати вимоги до термінології, символів, пакування, маркування чи етикетування, або бути цілком присвяченим цим питанням [10].

  Концепція «Стандарт» (від англ. Standard - норма, зразок) в широкому сенсі слова - зразок, еталон, модель, прийняті за вихідні для зіставлення з ними інших подібних об'єктів.

  Сертифікація молочної продукції в РФ і країнах МС замінена процедурою декларування відповідності, тобто, замість сертифіката на молочну продукцію оформляється декларація. Згідно з вимогами технічного регламенту ТС «Про безпеку молока і молочної продукції», підтвердження відповідності молочної продукції має проводитися у формі декларування відповідності. Сертифікат відповідності (в Росії) - документ, що засвідчує відповідність об'єкта вимогам технічних регламентів, положенням стандартів, зводів правил або умов договорів [6, 11].

  Додатково в країнах СНД діють Міждержавні стандарти, такі як, наприклад, ГОСТ 2.114-95 Група Т52 Міждержавний стандарт. Згідно з визначенням «ГОСТ 2.114-95 група Т52 Міждержавний стандарт Єдина система конструкторської документації Технічні умови (ТУ) документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати конкретний виріб, матеріал, речовина або їх група. ГОСТ має силу (якщо не замінений національним стандартом) в наступних країнах: Азербайджанська Республіка; Республіка Арменія; Республіка Білорусь; Республіка Грузія; Республіка Казахстан; Киргизька Республіка; Республіка Молдова; Російська Федерація; Республіка Таджикистан; Туркменістан; Республіка Узбекистан; Україна »[12].

  У підсумку можна виділити для різних економічних зон такі основні нормативні документи:

  Для Російської Федерації: ФЗ-88 і Ф3-163 «Технічний регламент на молоко і молочну продукцію» - загальні і специфічні требо-

  вання безпеки; ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко натуральне коров'яче-сировину» - загальні вимоги для виробництва всіх видів молочних продуктів; ТУ 9811-153-04610209-2004 «Молоко-сировина для сироваріння», загальні та специфічні вимоги для сироваріння, включаючи коров'яче, козяче та овече молоко ».

  Для Європейського економічного союзу: «Директива Ради ЄЕС / 46/92 в області санітарно-гігієнічного контролю молока сирого, пастеризованого і продуктів на молочній основі; Директива Ради 2002/99 / ЄС від 16 грудня 2002 р., Регламент (ЄС) №852 / 2004 Європейського парламенту; Регламент (ЄС) №853 / 2004 Європейського парламенту; Регламент (ЄС) №854 / 2004 Європейського парламенту; Регламент (ЄС) №882 / 2004 Європейського парламенту »[13].

  Для Митного союзу: «ТР ТЗ 033/2013. Технічний регламент Митного союзу. Про безпеку молока і молочної продукції »[14].

  Показники якості молока. Фактично сортність - це градація якості. З часів Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР) і аж до початку 2016 р молоко в Росії поділялося на сорти -вищий, перший і другий (в порядку убування якості). Після них молоко вважалося несортовим. Все, що було нижче другого сорту, не приймалося. У будь-якому випадку, до молока були і загальні для всіх сортів вимоги, які визначав ГОСТ 13264-88.

  Згідно з ним, молоко не можна заморожувати, і воно повинно бути натуральним, мати білий або слабо-кремовий колір, не містити пластівців і інших опадів, крім того, в ньому не повинно бути нейтралізують і інгібуючих речовин (таких як соди, аміаку, перекису водню і антибіотиків).

  Вимоги до молока за якістю, як до сировини, пред'являється згідно стандарту ГОСТ 13264-88 «Молоко коров'яче. Вимоги при закуп-

  ках ». Воно повинно бути натуральним, отримано від здорових корів. Якісна оцінка дається за трьома показниками:

  1 - органолептичними (зовнішній вигляд, колір продукту, смак, запах): однорідна чиста рідина без згустків білка і грудочок жиру, без осаду, від білого до світло-кремового відтінку; смак солодкуватий, запах приємний;

  2 - санітарно-ветеринарним: молоко від хворих або підозрюваних у захворюванні корів, використання якого дозволяється ветеринарним наглядом тільки після теплової обробки, приймають як несортовое і переробляють окремо;

  3 - фізико-хімічним: як фізико-хімічних показників молока визначають: вміст жиру, кислотність, що титрує і щільність. Сире молоко ділять на три сорти - вищий, перший і другий і їх основні фізико-хімічні показники представлені в таблиці 1.

  Таблиця 1 - Фізико-хімічні показники коров'ячого незбираного молока по ГОСТ 3662-97 [15] _

  Показник Норма для сорту

  вищого першого другого

  Кислотність, ° Т 16 ... 17 < 19 < 20

  Ступінь чистоти за еталоном, група I I II

  Бактеріальна забрудненість, тис. / См3 < 300 < 500 < 3000

  Температура, ° С < 8 < 10 * < 10 *

  Масова частка сухих знежирених речовин молока (СОМО),%, не менше > 11,8 > 11,5 > 10,6

  Кількість соматичних клітин, тис. / См3 < 400 < 600 < 800

  * Молоко, яке відповідає вимогам вищого, першого і другого сорту з температурою вище 10 ° С, приймають за домовленістю сторін як неохолоджене.

  Для сирого молока ще був ГОСТ Р 52054-2003. По ньому базисна загальноросійська норма масової частки жиру молока - 3,4%, базисна норма масової частки білка - 3,0%. Температура замерзання не вище 0,520 ° С. Молоко після доїння повинно бути профільтровано. Охолодження молока проводять у господарствах не пізніше 2 год. Після доїння до температури

  (4 ± 2) ° С. Сорт визначався в залежності від трьох головних показників: бактеріального обсіменіння, кислотності і вмісту соматичних клітин [15].

  Згідно ГОСТу Р 52054-2003 показники повинні були бути наступними:

  - Вищий сорт: кислотність 16 ... 18 ° Т, бактеріальна засіяний-

  3

  ність до 300 тис. / см, вміст в молоці соматичних клітин - 500 тис. / см;

  - Перший сорт: кислотність 16 ... 18 ° Т, бактеріальна засіяний-ність до 300.500 тис. / См3, вміст в молоці соматичних клітин -1000 тис. / См3;

  - Другий сорт: кислотність 18 ... 20 ° Т, бактеріальна засіяний-ність до 500.4000 тис. / См3, вміст в молоці соматичних клітин -1000 тис. / См3.

  З 2016 р зникло поділ на сорти, тому що замість технічного регламенту Росії з 1 січня 2016 року став діяти технічний регламент Митного союзу. У ньому було вирішено відмовитися від сортності. Федеральні закони «Технічний регламент на молоко і молочну продукцію» і «Про внесення змін до Федерального закону Технічний регламент на молоко і молочну продукцію» більше не працюють [16].

  Головний висновок, який можна зробити, що вимоги до якості молока і продуктів стали єдиними в трьох країнах: Росії, Україні і Республіці Казахстан. З інших змін ТР ТС можна виділити 10 найбільш важливих позицій: «більше немає поділу на сорти; посилено вимоги до змісту залишків трьох груп антибіотиків - левоміцетину (хлорамфеніколу), стрептоміцину і тетрацік-линів групи; з'явилися поняття: «відновлене молоко» - це коли воно проводиться з сухого, концентрованого або згущеного мо-

  лока з додаванням води. При цьому на упаковці зобов'язали писати великими літерами, що молоко відновлене; «Збагачене молоко» - це будь-яка сировина або питне молоко, куди додали додатково вітаміном, мікро- і макроелементів, харчових волокон, пребіотиків і багато іншого; «Частково знежирене сухе молоко» - це сухий молочний продукт, в якому масова частка сухих речовин молока становить не менше 95%, масова частка молочного білка в сухих знежирених речовин молока - не менше 34% і масова частка молочного жиру - більше 1,5% , але менше 26%; «Національний молочний продукт» - це продукт переробки молока, який робиться з урахуванням місцевих історично сформованих традицій і технологій; більше не можна використовувати консерванти при виготовленні зернового сиру і сирної маси; більше не потрібна обов'язкова сертифікація молочної продукції. Залишилася тільки декларування відповідності та державна реєстрація; молоко сире, вершки сирі і молоко сире знежирене більше не потребують оформлення декларацій на кордоні. Потрібен тільки ветеринарний документ; посилено вимоги до якості за багатьма показниками. Наприклад, за змістом залишкових кількостей левоміцетину, тетрацикліну і стрептоміцину, за окремими показниками ідентифікації продуктів дитячого харчування, зокрема, за вмістом цукрів, по стафіллококковой токсинів в м'яких сирах »[16].

  Вимоги до якості сирого молока в США: всупереч поширеній думці, сортність сирого молока використовується і в США. Там застосовується лише два сорти - «А» (пастеризоване) і «В». Перший використовується для прямих продажів, в тому числі в магазинах, після пастеризації, а другий - в основному для виробництва сиру. Хоча в минулому було ще два сорти - «АА» і «US» Extra Grade, в даний час їх не використовують. У підсумку, вимоги до американського «вищого» сорту молока м'якше, ніж були до російського. Наприклад, вміст соматичних кле-

  ток повинно знаходитися в межах 400.300 тис. / см. Слід зазначити, що виробництво з сирого молока сиру при цьому сильно обмежена. Вимоги щодо зберігання, перевезення і обсіменіння сирого молока практично не відрізняються від російських значень [15].

  Вимоги до якості сирого молока в ЄС: в ЄС вимоги до якості сирого молока суворіше, ніж в Росії, але значно ліберальніше, ніж в США. Допустиме дозволений вміст соматичних клітин знаходяться в межах 400 тис. / См. При цьому раніше межа була 100 тис. / См, тобто відбулося послаблення показника в 4 рази. Однак в ЄС можливо виробляти сири і з сирого молока [16].

  Загальні критерії безпеки молока сирого в різних економічних зонах представлені в таблиці 2.

  Таблиця 2 - Загальні критерії безпеки молока сирого в різних економічних зонах

  Критерій РФ ТС ЄЕС

  Здоров'я тварин Повинні відповідати вимогам законодавства про ветеринарію

  Зміст соматичних клітин, тис. В 1 см3, не більше 400.1000 (в залежності від сорту) 400 400

  Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели, відсутні в м 25 25 -

  Клас по редуктазної пробі 1 ... Ш (в залежності від сорту) - -

  Кислотність, ° Т 16.21 (в залежності від сорту) - -

  Інгібуючі речовини Відсутні Відсутні -

  Антибіотики, афлатоксин М, токсичні елементи, радіонуклєїди, норма Повинні відповідати вимогам нормативних документів

  Висновки. У різних економічних зонах кількість основних показників якості молока варіюється: 2 показника в ТС, 3 показника в РФ, 5 показників в ЄЕС. Згідно ГОСТу Р 52054-2003: «У РФ показники якості молока повинні були бути наступними: вищий сорт молока

  - тітріруемая кислотність 16 ... 180т, бактеріальна забрудненість до

  3 3

  300 тис. / См, вміст в молоці соматичних клітин - 500 тис. / См ».

  В ЄЕС: «тітріруемая кислотність 16 ... 180т, вміст жиру > 3,4% і білка > 3,0%, загальна кількість бактерій < 100 тис. КУО / см3, кількість соматичних клітин < 400 тис. / См3 ». У нашій країні в перехідний період деякі ГОСТи втратили силу, і розділені на поняття «технічний регламент» і «стандарт», в зв'язку з законом про технічне регулювання №184-ФЗ від 27 грудня 2002 р Так само змінилися, вимоги до якості молока з 2016р. зникло поділ на сорти.

  бібліографічний список

  1. Національна спілка виробників молока «Союзмолоко». Проект. Розвиток молочної галузі до 2020. Результати проекту, липень 2014.

  2. Попова М. М. Теоретичні передумови до обгрунтування проекту сімейної ферми на 20 фуражних голів з цехом для переробки молока / М. Н. Попова, В. А. мушкетів, Е. Е. бадун // Роль молодих вчених у вирішенні актуальних завдань АПК: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (Санкт-Петербург, 25-27 лютого 2016 г.). - СПб .: СПбГАУ. - 2016. - С. 219-221.

  3. Експертно-аналітичний центр агробізнесу. Про виробництво молока і молочних продуктів з вигляду в Росії, вересень 2018. - Режим доступу: Ьйр8: //аЬ-centre.ru/news/o-proizvodstve-moloka-i-molochnyh-produktov-po-vidu-v-rossii- dannye-na-sentyabr-2018-goda

  4. Щербаков А. Веселіше, молочники, випало вам / Огляд російського ринку молочної продукції / А. Щербаков // Російський продовольчий ринок. - 2016. - № 3. - С. 155-158.

  5. Самарін Г. Н. Обробка молока на малих підприємствах альтернативними методами / Г. Н. Самарін, В. А. мушкетів, Е. В. Шилін // Вісник АПК Ставропілля. -2017. - №1 (25). - С. 49-54.

  6. ГОСТ, ТР. Професійна довідкова система «Техексперт», «Кодекс». Електронний фонд правової та нормативно-технічної документації [Електронний ресурс] - Електрон. текстові дан. Москва 2019 г. Режим доступу: http://docs.cntd.ru/document.

  7. Державний стандарт СРСР ГОСТ 26809-86 «Молоко і молочні продукти. Правила приймання, методи відбору і підготовка проб до аналізу ». М .: Стандар-тінформ, 2009. - 24 с.

  8. РФ Федеральний закон Технічний регламент на молоко і молочну продукцію (зі змінами на 22.07.2010) (редакція, чинна з 27.07.2011) (втратив чинність з 01.01.2016. На підставі ФЗ від 02.05.2015. №126-ФЗ) . М .: АТ Кодекс, 2015. - 20 с.

  9. Федеральний закон «Про технічне регулювання» від 27.12.2002. № 184. -М .: Кодекс, 2015. - 20 с.

  10. ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизація в Російській Федерації. Основні положення. М .: ІПК Видавництво стандартів, 2005. - 22 с.

  11. ГОСТ Р 5б934-201б Оцінка відповідності. Порядок обов'язкового підтвердження відповідності продукції вимогам технічного регламенту Митного союзу «Про безпеку молока і молочної продукції». М .: Стандартинформ, 201б. - 20 з.

  12. ГОСТ 2.114-95 Єдина система конструкторської документації. М .: Стандартинформ, 2011. - 20 с.

  13. Росія в цифрах. 2018: Крат. стат. зб. / Росстат. - M., 2018. - 522 с.

  14. Рибалова Т. Ціна на молоко як визначальний фактор розвитку галузі / Т. Рибалова // Переробка молока. - 2013. - №4. - С. 10-12.

  15. Показники якості молока в РФ і за кордоном. Milknews - Новини молочного ринку [Електронний ресурс] - Електрон. текстові дан. Москва 201б. - Режим доступу: http://milknews.ru/index/novosti-moloko_6294.html.

  16. Коулс К. «Інформація щодо вимог США для ввезення молока і молочної продукції» / Департамент сільського господарства штату Вашингтон. Програма безпеки продуктів харчування // Milknews - Новини молочного ринку [Електронний ресурс] - Електрон. текстові дан. Москва 201б. - Режим доступу: http://milknews.ru/index/novosti-moloko_6294.html.

  References

  1. Nacional'nyj sojuz proizvoditelej moloka «SOJuZMOLOKO». Proekt. Raz-vitie mo-lochnoj otrasli do 2020. Rezul'taty proekta, iJul '2014.

  2. Popova MN Teoreticheskie predposylki k obosnovaniJu proekta semeJnoJ fermy na 20 furazhnyh golov s cehom dlJa pererabotki moloka / MN Popova, VA Ruzh'ev, EE Badunov // Rol 'molodyh uchenyh v reshenii aktual'nyh zadach APK: mate-rialy Mezhdu- narodnoJ nauchno-prakticheskoJ konferencii molodyh uchenyh i studentov (Sankt-Peterburg, 25-27 fevralJa 201б g.). - SPb .: SPbGAU. - 201б. - S. 219-221.

  3. Jekspertno-analiticheskij centr agrobiznesa. O proizvodstve moloka i moloch-nyh produktov po vidu v Rossii, sentjabr '2018. - Rezhim dostupa: https://ab-centre.ru/news/o-proizvodstve-moloka-i-molochnyh-produktov-po-vidu-v -rossii-dannye-na-sentyabr-2018-goda

  4. Shherbakov A. Veselej, molochniki, vypalo vam / Obzor rossijskogo rynka mo-lochnoj produkcii / A. Shherbakov // Rossijskij prodovol'stvennyj rynok. - 201б. - № 3. - S. 155-158.

  5. Samarin G. N. Obrabotka moloka na malyh predprijatijah al'ternativnymi me-todami / G. N. Samarin, V. A. Ruzh'ev, E. V. Shilin // Vestnik APK Stavropol'ja. - 2017. - №1 (25). - S. 49-54.

  6. GOST, TR. Professional'naja spravochnaja sistema «Tehjekspert», «Kodeks». Jelektronnyj fond pravovoj i normativno-tehnicheskoj dokumentacii [Jelektronnyj resurs]? Jel-ektron. tekstovye dan. Moskva 2019 g. Rezhim dostupa: http://docs.cntd.ru/document.

  7. Gosudarstvennyj standart SSSR GOST 2б809-8б «Moloko i molochnye produk-ty. Pravila priemki, metody otbora i podgotovka prob k analizu ». M .: Standartin-form, 2009. - 24 s.

  8. RF Federal'nyj zakon Tehnicheskij reglament na moloko i molochnuju produk-ciju (s izmenenijami na 22.07.2010) (redakcija, dejstvujushhaja s 27.07.2011) (utratil silu s 01.01.201б. Na osnovanii FZ ot 02.05.2015. № 126-Fz). M .: AO Kodeks, 2015. - 20 s.

  9. Federal'nyj zakon «O tehnicheskom regulirovanii» ot 27.12.2002. № 184. - M .: Kodeks, 2015. - 20 s.

  10. GOST R 1.0-2004 Standartizacija v Rossijskoj Federacii. Osnovnye polozhe-nija. M .: IPK Izdatel'stvo standartov, 2005. - 22 s.

  11. GOST R 56934-2016 Ocenka sootvetstvija. Porjadok objazatel'nogo podtver-zhde-nija sootvetstvija produkcii trebovanijam tehnicheskogo reglamenta Tamozhennogo sojuza «O bezopasnosti moloka i molochnoj produkcii». M .: Standartinform, 2016. - 20 s.

  12. GOST 2.114-95 Edinaja sistema konstruktorskoj dokumentacii. M .: Standartinform, 2011. - 20 s.

  13. Rossija v cifrah. 2018: Krat. stat. sb. / Rosstat. - M., 2018. - 522 s.

  14. Rybalova T. Cena na moloko kak opredeljajushhij faktor razvitija otrasli / T. Rybalova // Pererabotka moloka. - 2013. - №4. - S. 10-12.

  15. Pokazateli kachestva moloka v RF i za rubezhom. Milknews? Novosti mo-lochnogo rynka [Jelektronnyj resurs]? Jelektron. tekstovye dan. Moskva 2016. - Rezhim dostupa: http://milknews.ru/index/novosti-moloko_6294.html.

  16. Kouls K. «Informacija v otnoshenii trebovanij SShA dlja vvoza moloka i molochnoj produkcii» / Departament sel'skogo hozjajstva shtata Vashington. Programma bezopasnosti produktov pitanija // Milknews? Novosti molochnogo rynka [Jelektronnyj re-surs]? Jelektron. tekstovye dan. Moskva 2016. - Rezhim dostupa: http://milknews.ru/index/novosti-moloko_6294.html.


  Ключові слова: МОЛОКО / ГОСТ / ТУ / ТР / Вимоги до якості СИРОГО МОЛОКА / MILK / GOST / TU / TR / REQUIREMENTS FOR THE QUALITY OF RAW MILK

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити