Виконаний комплекс досліджень в рамках цієї статті присвячений геомеханической оцінці безпечної відпрацювання запасів руди, в тому числі бар'єрних ціликів, в межах запобіжного (охоронного) цілини стовбура РЕШ Іртишського рудника з визначенням ступеня впливу виникаючих напруг і деформацій в масиві порід на його стан, а також капітальні вироблення і земну поверхню. Внаслідок відсутності активного відтворення запасів мінеральної сировини на діючих рудниках питання повторної розробки ціликів стають надзвичайно актуальними. Встановлено, що втрати в межах запобіжних ціликів під об'єкти, що охороняються на деяких родовищах досягають 30 і більше відсотків від балансових запасів. На основі аналітичних рішень і тривимірного математичного моделювання методом кінцевих елементів з урахуванням умов Іртишського рудника обгрунтована можливість безпечної виїмки частини запасів запобіжного цілика стовбура РЕШ без негативних наслідків на його експлуатацію, а також об'єкти, розташовані на денний поверхні. Найбільш значущим в публікації, з позиції вирішення поставленого завдання, є використання поряд з нормативною документацією математичного моделювання, яке з урахуванням геолог-структурних особливостей родовища, літології масиву, фізико-механічних властивостей порід і геометричної (конструктивної) складності гірських об'єктів істотно розширює знання у вивченні питань оцінки стійкості виробок і стану земної поверхні. Встановлено, що при погашенні запасів запобіжного цілика слід в якості основного заходу охорони для забезпечення схоронності стовбура РЕШ залишати рудні бар'єрні цілики.

Анотація наукової статті з енергетики та раціонального природокористування, автор наукової роботи - Неверов Сергій Олексійович, Шапошник Юрій Миколайович, Нікольський Олександр Михайлович


ANALISYS OF SOLID STRESS-STRAIN BEHAVIOR WHEN PROTECTIVE PILLAR OF VERTICAL SHAFT IS DEVELOPED

In the context of the paper, carried out study complex is devoted to geomechanical estimation of safe development of ore reserves including barrier pillar within protective pillar of shaft of Irtishskaya Ore Mine with determination of influence rate of occurring stresses and strains in a solid on its condition and on capital workings and ground surface. Due to absence of active reserve reproduction of mineral raw materials at active ore mines, issues of pillar redevelopment become extremely important. It is established that in some deposits, losses in boundaries of protective pillars for protective objects reach 30 and more percent from balanced reserves. The possibility of safe extraction of parts of reserves from protective pillar of shaft without negative consequences for mine operation and for objects located at daylight surface is justified, based on analytical solutions and finite-element simulation in terms of Irtishskaya Mine. The most significant issue in the paper is using of mathematical simulation considering geo-structural features of the deposit, solid lithology, physical and mechanical properties of rock geo-metrical difficulty of mining objects and regulatory documentation for significant of extension of knowledge about studying of stability estimation of workings and ground surface. It is established that as main safety way for mine shaft ore barrier pillars should be leaved when reserves from protective pillar is depleted.


Область наук:

 • Енергетика і раціональне природокористування

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Інтерекспо Гео-Сибір


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ МАСИВУ ПОРОД при відпрацюванні запобіжних ціликів вертикальних стволів'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ МАСИВУ ПОРОД при відпрацюванні запобіжних ціликів вертикальних стволів»

  ?УДК 622.27

  DOI: 10.33764 / 2618-981 Х-2019-2-4-200-211

  АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ МАСИВУ ПОРОД при відпрацюванні запобіжних ціликів вертикальних стволів

  Сергій Олексійович Неверов

  Інститут гірничої справи ім. Н. А. Чінакала СО РАН, 630091, Росія, Новосибірськ, Червоний пр., 54, кандидат технічних наук, зав. лабораторією підземної розробки рудних родовищ, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Юрій Миколайович Шапошник

  Інститут гірничої справи ім. Н. А. Чінакала СО РАН, 630091, Росія, Новосибірськ, Червоний пр., 54, доктор технічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії фізико-технічних геотехнологій, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Олександр Михайлович Нікольський

  Інститут гірничої справи ім. Н. А. Чінакала СО РАН, 630091, Росія, Новосибірськ, Червоний пр., 54, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник лабораторії підземної розробки вугільних родовищ, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Виконаний комплекс досліджень в рамках цієї статті присвячений геомеханической оцінці безпечної відпрацювання запасів руди, в тому числі бар'єрних ціликів, в межах запобіжного (охоронного) цілини стовбура РЕШ Іртишського рудника з визначенням ступеня впливу виникаючих напруг і деформацій в масиві порід на його стан, а також капітальні вироблення і земну поверхню.

  Внаслідок відсутності активного відтворення запасів мінеральної сировини на діючих рудниках питання повторної розробки ціликів стають надзвичайно актуальними. Встановлено, що втрати в межах запобіжних ціликів під об'єкти, що охороняються на деяких родовищах досягають 30 і більше відсотків від балансових запасів.

  На основі аналітичних рішень і тривимірного математичного моделювання методом кінцевих елементів з урахуванням умов Іртишського рудника обгрунтована можливість безпечної виїмки частини запасів запобіжного цілика стовбура РЕШ без негативних наслідків на його експлуатацію, а також об'єкти, розташовані на денний поверхні.

  Найбільш значущим в публікації, з позиції вирішення поставленого завдання, є використання поряд з нормативною документацією математичного моделювання, яке з урахуванням геолог-структурних особливостей родовища, літології масиву, фізико-механічних властивостей порід і геометричної (конструктивної) складності гірських об'єктів істотно розширює знання у вивченні питань оцінки стійкості виробок і стану земної поверхні.

  Встановлено, що при погашенні запасів запобіжного цілика слід в якості основного заходу охорони для забезпечення схоронності стовбура РЕШ залишати рудні бар'єрні цілики.

  Ключові слова: гірський масив, запобіжний цілик, напруги, деформації, стійкість, геотехнологія, безпеку.

  ANALISYS OF SOLID STRESS-STRAIN BEHAVIOR WHEN PROTECTIVE PILLAR OF VERTICAL SHAFT IS DEVELOPED

  Sergey A. Neverov

  Chinakal Institute of Mining SB RAS, 54, Krasny Prospect St., Novosibirsk, 630091, Russia, Ph. D., Head of Underground Ore Deposit Development Laboratory, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Yuri N. Shaposhnik

  Chinakal Institute of Mining SB RAS, 54, Krasny Prospect St., Novosibirsk, 630091, Russia, D. Sc., Leading Researcher, Laboratory of Physical and Technical Geo-Technologies, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Alexander M. Hikolsky

  Chinakal Institute of Mining SB RAS, 54, Krasny Prospect St., Novosibirsk, 630091, Russia, Ph. D., Senior Researcher, Underground Coal Deposit Development Laboratory, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  In the context of the paper, carried out study complex is devoted to geomechanical estimation of safe development of ore reserves including barrier pillar within protective pillar of shaft of Irtishskaya Ore Mine with determination of influence rate of occurring stresses and strains in a solid on its condition and on capital workings and ground surface.

  Due to absence of active reserve reproduction of mineral raw materials at active ore mines, issues of pillar redevelopment become extremely important. It is established that in some deposits, losses in boundaries of protective pillars for protective objects reach 30 and more percent from balanced reserves.

  The possibility of safe extraction of parts of reserves from protective pillar of shaft without negative consequences for mine operation and for objects located at daylight surface is justified, based on analytical solutions and finite-element simulation in terms of Irtishskaya Mine.

  The most significant issue in the paper is using of mathematical simulation considering geo-structural features of the deposit, solid lithology, physical and mechanical properties of rock geometrical difficulty of mining objects and regulatory documentation for significant of extension of knowledge about studying of stability estimation of workings and ground surface.

  It is established that as main safety way for mine shaft ore barrier pillars should be leaved when reserves from protective pillar is depleted.

  Key words: solid, protective pillar, stresses, strains, stability, geo-technology, safety.

  Вступ

  Відомо, що однією з основних гірських заходів охорони розкривають вертикальних стволів від впливу очисної виїмки є залишення запобіжних (охоронних) ціликів [1-5]. На більшості діючих рудних родовищ в них зосереджено до 30% підтверджених балансових запасів. Вельми складні гірничо-геологічні умови залягання рудних покладів і зменшення обсягів розкритих запасів з ростом глибини змушують шукати шляхи вирішення проблеми поповнення сировинної бази. У даних умовах повторна розробка раніше залишених ціликів, в тому числі, охоронних, є затребуваною, що вимагає більш якісного опрацьовування і обґрунтувань технічних рішень по їх витяганню [6-9].

  В даний час єдиним способом безпечного відпрацьовування даного роду ціликів є використання систем розробки із закладкою виробленого простору. З одного боку, дані технології практично виключають негативний вплив гірського тиску на капітальні вироблення, а також небезпечні деформації земної поверхні, з іншого - непомірне зростання вартості твердіє закладки при малої та середньої цінності руд унеможливлює забезпечити ефективну відпрацювання запасів. Тому, розробка технічних рішень щодо безпечної виїмки даного роду ціликів є вельми відповідальним завданням [10-14].

  У цій статті стосовно до стовбура РЕШ Іртишського рудника наводиться комплекс досліджень, спрямованих на обгрунтування технічної можливості відпрацювання частини запасів охоронного цілика системами без закладки з залишенням тільки ряду бар'єрних ціликів (БЦ).

  Гірничотехнічна ситуація і методи вирішення завдань

  Для вирішення поставлених завдань була розроблена параметрична 3-0 модель гірничотехнічної ситуації в районі стовбура РЕШ, що включає вироблення відкотних горизонтів № 0-13, вироблені простори, утворені від ведення гірських робіт між горизонтами № 0-13, вертикальні які вироблення, междукамерних (МКЦ) , міжповерхові (МЕЦ) і бар'єрні (БЦ) цілики.

  Вибір порядку, послідовності і ділянок відпрацювання запасів запобіжного цілика були розглянуті 3 сценарії очисної виїмки:

  1 сценарій - оцінка ступеня впливу напружено-деформованого стану (НДС) масиву порід на стовбур РЕШ і денну поверхню виїмкою камерних запасів системами підповерхових штреків і магазинированием руди, а також междукамерних МКЦ і бар'єрних БЦ-3, 4, і 5 ціликів технологією поверхового обвалення з ліквідацією відкритих камер на 10-13 горизонтах в межах запобіжного цілика стовбура РЕШ з залишенням міжповерхових ціликів МЕЦ (рис. 1).

  2 сценарій - (граничний випадок) виїмка запасів системами підповерхових штреків і магазинированием руди, а також междукамерних МКЦ, міжповерхових МЕЦ і бар'єрних БЦ ціликів технологією поверхового обвалення з ліквідацією виробленого простору на 9-13 горизонтах в межах запобіжного цілика стовбура РЕШ (погашення запасів запобіжного цілика стовбура РЕШ в інтервалі глибин 9-13 горизонтів з підробітком верхніх виробок і власне денної поверхні).

  3 сценарій (аналогічний 2-му сценарієм) - передбачає розгляд гірничотехнічної ситуації, при якій здійснюється погашення запасів запобіжного цілика стовбура РЕШ в інтервалі глибин 9-13 горизонтів з залишенням тільки бар'єрних ціликів БЦ-3, 4 і 5 (рис. 2).

  вироблені простору

  Мал. 1. Сценарій № 1. Варіант погашення запасів руди в межах охоронного цілика стовбура РЕШ до 13-го горизонту без залишення бар'єрних ціликів БЦ при наявності ціликів МЕЦ (висота між горизонтами 50 м)

  БЦ-3 БЦ-4 БЦ-5

  вироблені простору

  Мал. 2. Сценарій № 3. Варіант погашення запасів руди в камерах, МКЦ, МЕЦ в межах запобіжного цілика стовбура РЕШ в інтервалі глибин 9-13 горизонтів з залишенням бар'єрних ціликів БЦ-3, 4 і 5

  На рис. 3, 4 представлена ​​візуалізація отриманих результатів (розподіл напружень) за характерними перетинах (розрізах) як у вертикальній площині по простяганню, навхрест простягання, так і в плані по горизонтах 9-13:

  - по центру бар'єрних ціликів хрестом простягання (перетину 1-3);

  - перетин хрестом простягання покладу по стовбуру РЕШ - розріз 2, по простяганню - розріз II);

  - перетину хрестом простягання по вентиляційних шурфів - розрізи 3-4, по простяганню - розрізи I, III);

  - в породах лежачого боку (перетин по простяганню покладу IV).

  Мал. 3. Загальний вигляд розрізів і планів в межах геомеханической моделі

  Мал. 4. Аналізовані розрізи геомеханической моделі у вертикальній площині при оцінці впливу розвитку гірничих робіт і відпрацювання бар'єрних ціликів на стан земної поверхні, стовбура РЕШ і капітальних виробок відкотних горизонтів

  Визначення умов безпечної підробітки будівель, споруд, комунікацій, вертикальних стволів, вибір заходів їх охорони ґрунтуються на порівнянні розрахункових деформацій масиву порід і земної поверхні з допустимими і граничними значеннями.

  При відомих допустимих, граничних і розрахункових деформаціях земної поверхні підробіток будівель і споруд допускається:

  - якщо очікувані деформації менше допустимих - безперешкодно;

  - якщо очікувані деформації більше за величиною граничних - необхідно застосування гірських заходів захисту з метою їх зменшення;

  В якості основного методу досліджень прийнято чисельну кінцево-елементне моделювання (МСЕ) напружено-деформованого стану масиву гірських порід [15-18]. У розрахунках прийнято: вісь у - спрямована вертикально, вісь г - навхрест простягання покладу; вісь х - по простяганню покладу (тобто су = Ун, сг = ДГАУ = 0,9Н, сх = дхсу = 0,8Н). Оцінка стійкості масиву порід здійснювалася на основі його ПДВ [19-24].

  Додатково до математичного моделювання були виконані аналітичні розрахунки за прогнозом деформацій підроблюваних об'єктів при відпрацюванні запобіжного цілика стовбура РЕШ [25-27].

  При цьому максимальні осідання земної поверхні визначаються як:

  = Кт х ка х Ь хВххте 1? Тах (2Я0 + А) 2 (1)

  де кт, ка - коефіцієнти, що враховують фізико-механічні властивості, структуру масиву порід і кут падіння рудного покладу, рівні відповідно 0,43 і 1,0; Ь, Н0 - відповідно, розміри виробленого простору по падінню, по простяганню і глибина залягання його верхньої межі; ТЕ -Ефективна потужність виробленого простору.

  Для розрахунку очікуваних деформацій товщі і поверхні скористаємося методикою типових кривих [28-31], прийнятої на вугільних родовищах. Розрахунок зрушень і деформацій в будь-якій точці мульди зрушення вівся за формулами:

  ^^ хід (2)

  I тах

  х ^ (2) (3)

  Ь

  С = 0,5а0 х ^ таххОД (4)

  ? = ^ "^ Тах х Рц2) (5)

  де г = х / Ь - відносна координата розглянутої точки в напівмульді зрушення; х - поточна координата точки в напівмульді зрушення, отсчіти-

  ваемая від центру мульди (точки максимального осідання); Ь1 - довжина напівмульди зрушення (ь1 - по повстанню рудного покладу, в лежачому боці; Ь2 - по падінню рудного покладу, у висячому боці); $>(2),? (2),? (2) - типові функції розподілу в напівмульді відповідно осідань, нахилів і горизонтальних зсувів, горизонтальних деформацій розтягування-стиснення, що задаються таблично в залежності від відносної координати 2; I - нахили; % - горизонтальне зрушення; ? - горизонтальна деформація розтягу-стиску; а0 - коефіцієнт, що дорівнює 0,3.

  Граничні кути приймалися рівними Р01 = 60 ° (в лежачому боці покладів), Ро = 55 ° (у висячому боці покладів). Тоді довжина напівмульди в лежачому боці буде дорівнює ь1 = 420 м. Відстань від центру мульди зрушення до гирла ствола РЕШ одно х = 180 м. Звідси, відносна координата гирла ствола РЕШ в напівмульді зрушення складе: 2 = 180/420 = 0,43.

  Значення типових функцій $ (2) і? (2) для заданих значень 2 наведені в табл. 1.

  Таблиця 1

  Значення функцій $ (2) і? (2)

  Об'єкт 2 $ (2)? (2)? (2)

  Стовбур РЕШ 0,43 0,52 0,78 0,86

  Горизонтальні зміщення% гирла ствола в бік виробленого простору розраховуються за формулою (4). Довжина викривлених ділянок стовбура і за рахунок горизонтального зміщення масиву в бік виробленого простору орієнтовно приймається: і = 428 м.

  Відхилення осі стовбурів від вертикалі Iв визначаються за формулою:

  к = (6)

  Допустимі відхилення осі ствола від вертикалі 1в складають 1/5000 від довжини викривленого ділянки, тобто 1в = 0,2 мм / м.

  Аналіз результатів досліджень

  Розрахунками встановлено, що (рис. 5):

  - віддаленість польових штреків від поклади забезпечує їх зберігання;

  - наявність ціликів МЕЦ на 7-12 гір. в умовах 1 сценарію перешкоджає розвитку критичних деформацій в масиві порід поблизу стовбура РЕШ;

  - рівень виникає горизонтальних деформацій в масиві порід стовбура РЕШ не перевищують граничних значень;

  РЕ

  сценарій 3

  5 гір.

  8 гір.

  БЦ-

  13 гір.

  розріз 2

  максимальні головні

  зони руйнувань порід в плані по гір. № 12

  про ?

  горизонтальні нормальні деформації 8Х і рр в плані по гір. № 12 (Сценарій 3)

  13 * 10 ° 0.9 "10 0: 6» «Г * 0.25 * 10 -01 * 10

  напруги О]

  48 40 32 24 І 8 0 1 білизна 3 40 " '0 9-10"

  1.5 «ю 1.1 * 10 0.7-10 ° о.зісг -о, 1" Ю "

  ,-) П с. . л "." 1

  0 5-10 ° 0 1 * 10 ° -0 3-10

  44 36 28 20 12 4 МПа

  Мал. 5. Фрагменти результатів моделювання НДС масиву в межах запобіжного цілика стовбура РЕШ

  - відпрацювання запасів запобіжного цілика по 2-му сценарієм (граничний випадок) в інтервалі 9-13 гір. з формуванням виробленого простору прольотом по падінню 250 м характеризується зростанням деформацій е2 в масиві порід стовбура РЕШ в районі 5-8 і 13 гір (е2 = 0,3 х 10) і зниженням е2 на рівні 9-11 гір. від стискають до розтягуючих (е2 < 0,1 х 10). Тому, на початковому етапі необхідно з метою безпеки передбачити залишення ціликів БЦ як тимчасово неактивних, з можливістю подальшого (на завершальному етапі) їх погашення;

  - наявність ціликів БЦ (3 сценарій) позитивно позначається на характер розподілу і величини горизонтальних нормальних деформацій ех і е2 в масиві порід стовбура РЕШ, і особливо на нижніх горизонтах. Діапазон змін горизонтальних деформацій е2 в масиві порід свідчить про відсутність граничних їх значень в районі стовбура РЕШ.

  Результати аналітичний розрахунків зведені в табл. 2. Виявлено, що очікувані величини деформацій підроблюваних об'єктів на земній поверхні знаходяться в допустимих межах, а саме: горизонтальні деформації земної поверхні у гирла стовбура РЕШ:

  - майже в 1,8 разів нижче допустимих для гірських виробок;

  - приблизно в 12-30 разів менше, ніж допустимі показники деформації земної поверхні для побутових, цивільних і промислових будівель.

  Таблиця 2

  Розрахунок зрушень і деформацій масиву порід при відпрацюванні запасів руди в межах запобіжного цілика стовбура РЕШ з погашенням виробленого простору обваленням до 13 гір

  Розрахункові значення Значення

  Максимальна осідання поверхні, м 0,54

  Довжина напівмульди по повстанню (в лежачому боці) ь1, м 420

  Відстань від центру мульди зрушення до гирла ст. РЕШ х, м 180

  Відносні координати гирла ствола "РЕШ" в напівмульді 2 0,43

  Значення функції $ (2): 0,52

  Значення функції? (2): 0,78

  Значення функції? (. 2): 0,86

  Очікувані осідання гирла ствола, м 0,28

  Очікувані нахили в районі гирла ствола /, мм / м 1,00

  Горизонтальні зміщення устя ствола, мм 63

  Довжини викривлених ділянок стовбура 4 м 428

  Відхилення осі стовбура від вертикалі 1в, мм / м 0,15

  Довжина напівмульди по падінню (у висячому боці) Ь2, м 420

  Очікувані горизонтальні деформації поверхні у гирла ствола, мм / м 0,16

  висновки

  Відпрацювання запасів в контурі запобіжного цілика стовбура РЕШ з погашенням виробленого простору обваленням порід лежачого і висячого боків поклади (використання технологій без закладки) не викликає небезпечних деформацій підроблюваних об'єктів на земній поверхні. Обумовлено це незначною потужністю рудної поклади (шср ~ 2,0-4,0 м). Для забезпечення безпечної експлуатації шахтного стовбура РЕШ при погашенні запасів запобіжного цілика необхідно на початковому етапі передбачити залишення ціликів БЦ як тимчасово неактивних, з можливістю подальшого їх погашення при обов'язковому виконанні постійного геомеханічного моніторингу.

  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

  1. Акімов А.Г., Хакимов Х.Х. Забезпечення безпечної експлуатації шахтних стволів // М .: Недра. - 1988. - 216 с.

  2. Фрейдин А. М. Підземна розробка рудних родовищ / А. М. Фрейдин, А. А. Неверов, С. А. Неверов // Навчальний посібник. - Під ред. чл.-кор. РАН В.Н. Опарін. -Частина 1, 2. - К .: ИГД СО РАН - НГУ. - 2012.

  3. А.І. Імангалієв, В. А. Урам, Ж.Х. Тайжанов. Технологія відпрацювання бар'єрних ціликів великої протяжності і значної ширини під охоронюваними об'єктами // Гірський журнал. - № 11 - 1993.

  4. Н. Г. Валієв, і ін. Проблеми відпрацювання запобіжних ціликів при експлуатації рудних родовищ // Известия вузів. Гірський журнал. - 2018. - № 2.

  5. Єременко А.А., Гахов Л.Н., Конурін А.І., Колтишев В.Н., Приб В.В., Узун Е.Е. Оцінка геомеханічного стану масиву гірських порід при відпрацюванні двох зближених рудних тіл на Шерегешевском родовищі // Гірський інформаційно-аналітичний бюлетень (науково-технічний журнал). - 2018. - № 1. - С. 67-75.

  6. Валієв Н.Г., Беркович В.Х., Пропп В.Д., Кокарев К.В. Проблеми відпрацювання запобіжних ціликів при експлуатації рудних родовищ // Известия вищих навчальних закладів. Гірський журнал УГГУ. - № 2. - 2018.

  7. Звездкін В.А., Зуєв Б.Ю., Істомін Р.С., Шабаров А.Н. Фізичне моделювання геомеханічних процесів при виїмці запасів руд, законсервованих в охоронних цілинах / Природничі та технічні науки. - № 4. - 2013.

  8. Єременко В.О., барні Н.Г., Кондратенко А.С., Тімонін В.В. Спосіб розробки крутопадаючих малопотужних жильних родовищ // Гірський журнал. - 2016. - № 12. -С. 45-50.

  9. Жирнов А.А., Шапошник Ю.М., Неверов С.А., Нікольський А.М. Геомеханічна оцінка гірничотехнічної ситуації на іртишських родовищі і обгрунтування параметрів систем розробки // Гірський журнал. - 2018. - № 1. - С. 48-54.

  10. І.Т. Слащілін, Х.И. Анлюков, Г.П. Скакун. Досвід застосування закладки на шахті магнетитових при відпрацюванні охоронного цілика // Гірський журнал № 8 1991.

  11. Беркович В. Х. Відпрацювання запобіжних ціликів // Изв. вузів. Гірський журнал. - 1996. - № 3-4. - С. 93-104.

  12. Аглюков Х.И. Ущільнена закладка при відпрацюванні охоронних ціликів // ФТПРПІ - № 3. - 2004.

  13. Potvin Y., Giles G. The development of a new high-energy absorption mesh // Australasian Institute of Mining and Metallurgy Publication Series. - 2008. - pp. 89-94.

  14. Фрейдин А.М., Неверов С.А., Неверов А.А., Конурін А.І. До обгрунтування вибору і визначення параметрів геотехнологій видобутку руд з урахуванням виду напружено-деформованого стану гірських порід // Фундаментальні та прикладні питання гірничих наук. - 2017. - Т. 4. - № 3. - С. 180-185.

  15. Kelly B. Stress analysis for boreholes on department of defense lands in the western United States: A study in stress heterogeneity // Proceedings, Thirty-Eighth Workshop on Geother-mal Reservoir Engineering. - Stanford University, Stanford, California, February 11-13. - 2013. -P. 139-150.

  16. Єременко А.А., Філіппов В.М., Конурін А.І., Хмелинин А.П., Баришніков Д.В., Хрістолюбов Е.А. Про параметри буровибухових робіт при системі розробки підповерхового обвалення на шерегешевском родовищі // Фундаментальні та прикладні питання гірничих наук. - 2017. - Т. 4. - № 3. - С. 126-131.

  17. Reiter K., Heidbach O. 3-D geomechanical-numerical model of the contemporary crustal stress state in the Alberta Basin (Canada) // Solid Earth, 5 (2). - 2014. - pp. 1123-1149.

  18. А.М. Фрейдин, А. А. Неверов, С. А. Неверов. Геомеханічна оцінка комбінованої системи розробки потужних пологих рудних покладів із закладкою і обваленням / ФТПРПІ. - № 5. - 2016. - С. 114-124.

  19. Балека А.Є. Управління гірським тиском при камерної системі розробки / ФТПРПІ. - 1988. - № 1. - С. 25-31.

  20. Барна Н.Г., Єременко В.О., Кондратенко А.С., Тімонін В.В. Обгрунтування параметрів геотехнологии освоєння корінних родовищ корунду в складних умовах високогір'я // Гірський журнал. - 2015. - № 11. - С. 42-47.

  21. Шапошник Ю.М., Неверов А. А., Неверов С. А., Нікольський А.М. Оцінка впливу накопичених пустот на безпеку доопрацювання Артемьевского родовища // ФТПРПІ. - № 3. - 2017. - С. 108-118.

  22. A.I. Konurin, S.A. Neverov, A.A. Neverov, M.I. Konurina. GEOMECHANICAL PARAMETRICIZATION OF ROCK MASSIF FOR SELECTION AND SUBSTANTIATION OF TECHNOLOGY OF UNDERGROUND WORKS. // 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM2018), Exploration and mining mineral processing, Vol II, Sofia, Bulgaria: Stef92 Technology Ltd., pp. 451-458. ISBN 978-619-7408-37-9, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593 / sgem2018 / 1.3.

  23. Рассказов І.Ю., Саксин Б.Г., Усіков В.І., Потапчук М.І. Геодинамічних стан масиву порід миколаївського полиметаллического родовища і особливості прояву удароопасности при його освоєнні // Гірський журнал. - 2016. - № 12. - С. 13-19.

  24. Іофіс М.А., Федоров О.В., Єсіна Е.Н., Мілетенко Н.А. Розвиток геомеханіки для вирішення проблем збереження земних надр // Гірський журнал. - 2017. - № 11. - С. 18-21.

  25. Турчанинов І. А. Основи механіки гірських порід / І. А. Турчанинов, М.А. Іофіс, Е.В. Каспарьян. - М .: Недра, 1989.

  26. Louchnikov V.N., Sandy M.P., Eremenko V.A. Ground support liners for underground mines: energy absorption capacities and costs // Eurasian Mining. - 2014. - № 1. - P. 54-62.

  27. Шапошник Ю.Н. Розробка геомеханической моделі масиву на Секісовском золоторудном родовищі // Фундаментальні та прикладні питання гірничих наук. -2015. - Т. 2. - № 2. - С. 181-186.

  28. A.A. Neverov, A.I. Konurin, S.A. Neverov, N.P. Medvedeva, D.P. Khmelinin. GEOMECHANICAL ANALYSIS OF EXTRACTION OF SUBCARDIAL RESERVES AT THE MAKMAL MINE. // 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM2018), Exploration and mining mineral processing, Vol II, Sofia, Bulgaria: Stef92 Technology Ltd., pp. 427-434. ISBN 978-619-7408-37-9, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593 / sgem2018 / 1.3.

  29. Правила охорони споруд і природних об'єктів від шкідливого впливу підземних гірничих розробок на вугільних родовищах. - СПБ., 1998. - 291 с.

  30. Правила охорони споруд і природних об'єктів від шкідливого впливу підземних розробок на родовищах руд чорних металів Уралу і Казахстану - Міністерство металургії СРСР - Інститут гірничої справи, Свердловськ, 1990 р.

  31. Правила охорони споруд і природних об'єктів від шкідливого впливу підземних гірничих розробок на вугільних родовищах. - М., Недра, 1981, 288 с.

  © С. А. Неверов, Ю. Н. Шапошник, А. М. Нікольський, 2019


  Ключові слова: ГІРСЬКИЙ МАСИВ /запобіжних ціликів /напруги /ДЕФОРМАЦІЇ /СТІЙКІСТЬ /Геотехнологія /БЕЗПЕКА /SOLID /PROTECTIVE PILLAR /STRESSES /STRAINS /STABILITY /GEO-TECHNOLOGY /SAFETY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити