проаналізовано зміну структури витрат при товарному вирощуванні риби в установках із замкнутим водовикористання. кормові витрати є одним з основних елементів загальної структури витрат, частка яких протягом майже трьох десятиліть знаходиться в незмінному діапазоні. Подальшого істотного підвищення ефективності товарного вирощування за рахунок зниження витрат на придбання кормів очікувати не слід. Як варіант підвищення ефективності товарного вирощування риби запропоновано розглянути застосування маркетингових механізмів управління.

Анотація наукової статті по сільському господарству, лісовому господарству, рибному господарству, автор наукової роботи - Мовсесова Наталія Віталіївна, Жігін Олексій Васильович


Analysis of possibility to reduce forage costs for commodity fish farming in closed systems of water circulation

Costs structure of commodity fish farming in closed systems of water circulation is analyzed. One of the main portions of the costs is the cost for forage. Its percentage remains stable high in almost three last decades, so there is hard to expect any significant increasing of the fish breeding efficiency at the expense of forage costs reducing. Application of marketing technologies is offered as a way for enhancing the fish farming effectiveness.


Область наук:
 • Сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство
 • Рік видавництва: 2009
  Журнал: Известия ТІНРО (Тихоокеанського науково-дослідного рибогосподарського центру)

  Наукова стаття на тему 'Аналіз можливості зниження кормових витрат при товарному вирощуванні риби в установках із замкнутим водовикористання'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз можливості зниження кормових витрат при товарному вирощуванні риби в установках із замкнутим водовикористання»

  ?Известия ТІНРО

  2009 Том 157

  ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

  УДК 639.371 + 639.3.043.2

  Н.В. Мовсесова, А.В. Жігін *

  ЗАТ "КК Тунайча", 123458, г. Москва, 607-й проїзд, 30

  АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ЗНИЖЕННЯ КОРМОВИХ ВИТРАТ ПРИ товарного вирощування РИБИ У УСТАНОВКАХ із замкнутим водовикористання

  Проаналізовано зміну структури витрат при товарному вирощуванні риби в установках із замкнутим водовикористання. Кормові витрати є одним з основних елементів загальної структури витрат, частка яких на протязі майже трьох десятиліть знаходиться в незмінному діапазоні. Подальшого істотного підвищення ефективності товарного вирощування за рахунок зниження витрат на придбання кормів очікувати не слід. Як варіант підвищення ефективності товарного вирощування риби запропоновано розглянути застосування маркетингових механізмів управління.

  Ключові слова: циркуляційні установки, структура витрат, кормові витрати, маркетинг.

  Movsessova N.V., Zhigin A.V. Analysis of possibility to reduce forage costs for commodity fish farming in closed systems of water circulation // Izv. TINRO. - 2009. - Vol. 157. - P. 308-311.

  Costs structure of commodity fish farming in closed systems of water circulation is analyzed. One of the main portions of the costs is the cost for forage. Its percentage remains stable high in almost three last decades, so there is hard to expect any significant increasing of the fish breeding efficiency at the expense of forage costs reducing. Application of marketing technologies is offered as a way for enhancing the fish farming effectiveness.

  Key words: closed water circulation system, structure of costs, forage costs, marketing.

  Отримало в останні роки інтенсивний розвиток товарне рибництво в замкнутих системах з багаторазовим використанням води, яка в процесі циркуляції піддається механічної та біологічної очистки, терморегуляції, знезараженню, насичення киснем, дозволяє різко скоротити витрати водних і земельних ресурсів і вирощувати екологічно чисту продукцію при практично безвідходної технології.

  На жаль, в науковій літературі відомості про економічні результати вирощування риби в установках із замкнутим водовикористання (УЗВ)

  * Мовсесова Наталія Віталіївна, головний спеціаліст, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Жігін Олексій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, заступник генерального директора, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  носять дуже обмежений і роз'єднаний характер. В основному такі дослідження стосувалися рибництва в ставках, а також в басейнових та Садковий господарствах індустріального типу, в тому числі використовували скидні теплі води промислових і енергетичних підприємств. Серед них слід відзначити роботи Т.П. Міхелес (1976а, б, 1978, 1981), А.С. Сулімова з співавторами (1978), Л.С. Кулешовой (1980), М.А. Керашева, Д.Х. Казанова (Керашев, Казанов, 1981; Казанов, Керашев, 1983), Ю.І. Орлова, Л.Н. Ричагова (1985), В.Є. Федяєва, Н.П. Надєїн (1985), А.Ф. Орлова зі співавторами (1987).

  Основним досліджуваним елементом служили витрати, пов'язані з використанням рибних комбікормів. Це пояснюється тим, що при вирощуванні товарної рибопродукції стаття кормових витрат є однією з основних в структурі собівартості, і пошуки шляхів їх зниження в товарному рибництві найбільш актуальні.

  Інші статті витрат (споживання електроенергії, водних і теплових ресурсів, кисню), на відміну від циркуляційних систем, для індустріальних господарств інших типів мали другорядне значення і дослідниками не вивчались. Слід зазначити, що досліджувалися в основному результати вирощування коропа (Сулімов і ін., 1978) і форелі, так як до середини 80-х рр. минулого століття ці види риб були основними об'єктами культивування в нашій країні. Вирощування інших видів риб (осетрові, тіляпія, канальний і африканський соми та ін.), Досить поширених в сучасній аква-культурі, знаходилося в зародковому стані.

  Результати досліджень (Міхелес, 1976а, б; Керашев, Казанов, 1981) показали, що в 1970-1980-і рр. частка кормових витрат в різні періоди коливалася в діапазоні від 25 до 48%. На зміну даного показника впливали рецептура, вид і спосіб роздачі кормів, норми годування, що визначають витрати корму на одиницю приросту іхтіомасси (кормової коефіцієнт), ціни на них.

  Багато дослідників (Керашев, Казанов, 1981), посилаючись на перевищення фактичних витрат кормів над нормативами, "строкатість в рівні даного показника", робили припущення про резервах "більш кращого, економного витрачання кормів і на цій основі підвищення ефективності", вважаючи одним з таких резервів використання високобілкових сухих гранульованих кормів (Міхелес, 1976б).

  Для економічної оцінки витрат кормів дослідниками застосовувалися деякі вартісні показники - питомі витрати кормів на одиницю товарної продукції, витрати на 1 карбованець товарної продукції та ін.

  Так, наприклад, питомі витрати кормів в період з 1971 по 1974 р в рибгоспі "Східної" становили відповідно 59,07, 69,56, 77,78, 183,40 руб.

  Нам стало цікаво, чи змінилася частка витрат на придбання кормів в загальній структурі за минулі три десятиліття, наскільки сильно вплинуло широке застосування гранульованих кормів на частку їхніх витрат в нових умовах індустріального рибництва.

  Особливістю структури витрат при вирощуванні риби в замкнутих системах водовикористання на відміну від ставкового, Садковий і басейнового вирощування риби є поява таких витрат, як споживання електроенергії, підживлювальної води, тепла, кисню, відведення відпрацьованої води. Одночасно зі структури витрат зникли витрати на меліоративні роботи, вапнування і внесення добрив у ставки.

  Як об'єкт дослідження нами використані дані по експлуатації рибоводних підсобних цехів Калузького турбінного заводу, Верх-Исетском-го, Новолипецького і Челябінського металургійних комбінатів, московського заводу "Електрощит", ЛНПО "Союз", ТЕЦ-22 АТ "Мосенергопром", ПО "Лат -рибпром ", установки" Компакт ". В цілому досліджені та узагальнені матеріали по 9 підприємствам, зібрані з різних літературних источни-

  ков (Орлов, Важелів, 1985), відомості, повідомлені доповідачами на всесоюзних нарадах у ВНІІПРХ з аквакультури в УЗВ (1985, 1986, 1988 рр.), і збережена первинна бухгалтерська документація.

  Узагальнені дані щодо зміни структури витрат товарного вирощування риб представлені в таблиці.

  Узагальнена динаміка основних видів річних витрат по вирощуванню риби в УЗВ,% Generalized annual circuit of the main costs on fish breeding in closed systems of water circulation,%

  В Роки

  Вид витрат 1980_е 1990.е 2001 2008

  Посадковий матеріал 0,5- 1,0 2, 7 2,5 3,0 8,0- 18,0

  Водоспоживання 0,05- 0,20 1,0- 1,30 1,50- -1,80 1,60- 2,50

  Скидання виробничих стоків 0,4- -0,6 1,0 3,0 2,0 4,0 1,4 2,5

  Споживання тепла 3,0- 3,5 3,0 4,0 9,0- 10,0 1,3- 2,9

  Споживання кормів 25- 45 36 40 40 36 50

  Споживання електроенергії 20 30 15 20 13 18 6 12

  Споживання кисню 30 35 12 14 8- 10

  Заробітна плата з нарахуваннями 25 30 25 25 40

  Результати досліджень показали, що зміни частки кормових витрат не відбулося. Вона як і раніше коливається на рівні 36-50%. Причин цьому може бути, як ми вважаємо, кілька.

  По-перше, зміни в самій структурі витрат на вирощування товарної риби (внутрішні). Однак протягом досліджуваного періоду зміни стосувалися всіх показників, так що можна говорити про загальну динаміку значень всіх показників.

  По-друге, зміни ціни і якості закуповуваного корми (зовнішні). В абсолютних одиницях витрата кормів у вартісному вираженні на 1 т товарної риби становить для коропа - 52,41 тис. Руб .; форелі - 60,76; осетра - 68,68; тиляпии - 57,53; кларієві сома - 44,81 тис. руб.

  На жаль, відсутність інформації по даному показнику за попередні роки не дозволяє провести порівняльний аналіз його зміни з плином часу. Відзначимо лише, що завдяки вдосконаленню рецептури і якості кормів (з'явилися сухі гранульовані корми), методів їх згодовування відбулося зниження кормового коефіцієнта, в результаті чого кількість споживаного корму скоротилося. Однак ціни на сухі гранульовані продукційні корми досить високі. Так, 1 кг згаданих вище кормів варто для коропа від 21 до 25 руб .; форелі - від 39 до 55; для осетрових - від 40 до 60 руб. У зв'язку з цим підприємству як і раніше необхідно витрачати значну суму коштів на придбання кормів. У той же час зменшення обсягу (маси) закуповуються кормів позитивно вплинуло на величину транспортних і складських витрат.

  Вважаємо, що споживання кормів і надалі матиме найбільшу частку в структурі витрат по вирощуванню товарної риби. Іншими словами, щоб риба швидко досягала товарної навішування, її треба годувати відповідно до фізіологічною потребою. Виробник же вправі самостійно вибирати, які корми йому використовувати: сухі гранульовані імпортного виробництва, необхідні в меншій кількості, але в силу своєї якості мають більш високу вартість, або більш дешеві вітчизняні корми гіршої якості або корму з наявного місцевої сировини (відходів м'ясо- і рибопереробки , рослинних компонентів), які споживаються рибою в більшій кількості через їхню меншу поживну цінність, але значно дешевші, ніж гранульовані.

  На наш погляд, є певний резерв зниження споживання кормів при вирощуванні тиляпии. З огляду на, що в практиці вирощування зазначеного виду риби застосовують коропові корми, можна припустити, що використання спеціалізованих кормів дозволить знизити вартість вирощування даного виду риби. А це в свою чергу сприятливо позначиться на загальному обсязі витрат.

  На підставі наведених даних вважаємо, що кардинального зниження витрат на придбання кормів при виробництві риби в індустріальній аква-культурі за рахунок вдосконалення їх складу і методів згодовування очікувати не слід. Резерви цих складових досягли своїх меж.

  Виробникам в пошуках шляхів підвищення ефективності виробництва товарної риби необхідно звернути особливу увагу на маркетингові механізми управління, а саме: налагодити канали збуту готової продукції, інформувати споживачів про якість, екологічну чистоту, корисності ще недостатньо відомих видів риб - кларієві сома, тиляпии і інших нових об'єктів розведення індустріальної аквакультури.

  Список літератури

  Казанов Д.Х., Керашев М.А. Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності ставкових господарств Української РСР в 1981 р: ОИ / ЦНІІТЕІРХ. Риб. госп-во. Сер. Огляди в пом. економ. утворений. спец-тов. - 1983. - 82 с.

  Керашев М.А., Казанов Д.Х. Економічний аналіз виробничої діяльності ставкових господарств Української РСР в 1978 році: ОИ / ЦНІІТЕІРХ. Риб. госп-во. Сер. Огляди в пом. економ. утворений. спец-тов. - 1981. - 56 с.

  Кулешова Л.С. Шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в ставковому рибництві // Підвищення ефективності товарного рибництва: техн.-економ. зб. ЦНІІТЕІРХ. - М., 1980.

  Міхелес Т.П. Деякі питання підвищення економічної ефективності використання комбікормів в товарному рибництві // Изв. ГосНІОРХ. - 1976а. - Т. 106. - С. 34-41.

  Міхелес Т.П. Економічний аналіз використання кормів в форелеводства // Изв. ГосНІОРХ. - 1976б. - Т. 117. - С. 124-131.

  Міхелес Т.П. Економічна ефективність використання повноцінних комбікормів при виробництві коропа промисловими методами на теплих водах // Зб. науч. тр. ГосНІОРХ. - Л., 1981. - Вип. 176. - С. 58-71.

  Міхелес Т.П. Економічна ефективність виробництва та використання спеціалізованих комбікормів для товарного рибництва // Зб. науч. тр. ГосНІОРХ. - 1978. - Вип. 22. - С. 59-64.

  Орлов А.Ф., Федяєв В.Є., Казанов Д.Х. Економічний аналіз стану товарного рибництва Мінрибгоспу СРСР в 1986 році: ОИ / ЦНІІТЕІРХ. Риб. госп-во. Сер. Огляди в пом. економ. утворений. спец-тов. - 1987. - 78 с.

  Орлов Ю.І., Важелів Л.Н. Підсобні рибоводні господарства промислових підприємств: ОИ / ЦНІІТЕІРХ. Сер. Рибохоз. использ. внутрен. водойм. - 1985. - Вип. 3. - 72 с.

  Сулимів А.С., Крупкін В.З., Черевко К.П. Садковий вирощування товарного коропа в теплих водах Костромської ГРЕС // Рибогосподарське вивчення внутрішніх водойм, біотехнологія Садковий рибництва: зб. науч. тр. ГосНІОРХ. - 1978. - Вип. 22. - С. 43-47.

  Федяєв В.Є., Надеина Н.П. Про шляхи скорочення собівартості вирощування риби в індустріальному рибництві // Зб. науч. тр. ВНІІПРХ. - 1985. - Вип. 46. ​​- С. 147-153.

  Надійшла до редакції 6.02.09 р.


  Ключові слова: циркуляційні системи / СТРУКТУРА ВИТРАТ / Кормові ВИТРАТИ / МАРКЕТИНГ / CLOSED WATER CIRCULATION SYSTEM / STRUCTURE OF COSTS / FORAGE COSTS / MARKETING

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити