В даний час зростаюче населення нашої країни визначає попит на пасажирські транспортні засоби, який можна задовольнити за рахунок використання високоякісних, справних і ефективних пасажирських транспортних засобів, що відповідають сучасним вимогам. автобуси «ISUZU» в даний час широко використовуються в Узбекистані, але вони, маючи свої позитивні якості, вимагають проте якісного технічного обслуговування і ремонту. З огляду на все це, у статті розглядаються умови роботи цих автобусів, відзначається низька надійність агрегатів і вузлів, пропонується, усунення цих недодстатков.

Анотація наукової статті з механіки і машинобудування, автор наукової роботи - Мамасаліева Мукаддас Ібадуллаевна, Худойбердієв Му? аммад Солі? Авло? Вул Ў? Чи


ANALYSIS OF POSSIBLE MALFUNCTIONS WHEN TRANSFERRING ISUZU BUS ENGINES TO GAS FUEL

Currently, the growing population of our country determines the demand for passenger vehicles, which can be met through the use of high-quality, serviceable and efficient passenger vehicles that meet modern requirements. ISUZU buses are currently widely used in Uzbekistan, but they, having their positive qualities, require nevertheless high-quality maintenance and repair. Taking all this into account, the article considers the working conditions of these buses, notes the low reliability of units and assemblies, and suggests the elimination of these shortcomings.


Область наук:
 • Механіка і машинобудування
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал: Universum: технічні науки

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ ПОШКОДЖЕНЬ ПРИ ПЕРЕХОДІ АВТОБУСНИХ ДВИГУНІВ «ISUZU» НА ГАЗОВА ПАЛИВО'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ ПОШКОДЖЕНЬ ПРИ ПЕРЕХОДІ АВТОБУСНИХ ДВИГУНІВ« ISUZU »НА ГАЗОВА ПАЛИВО»

  ?№ 1 (70)

  UNIVERSUM:

  ТЕХНІЧНІ НАУКИ

  січень, 2020 р.

  АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ ПОШКОДЖЕНЬ ПРИ ПЕРЕХОДІ АВТОБУСНИХ ДВИГУНІВ «КгаШ НА ГАЗОВА ПАЛИВО

  Мамасаліева Мукаддас Ібадуллаевна

  ст. преп. кафедри "Техніка надання послуг" Машинобудівного факультету Ташкентського державного технічного університету імені Ісламу Карімова,

  Узбекистан, м Ташкент

  Худойбердієв Му ^ аммад Солі% Авлокул вугілля

  асистент кафедри "Техніка надання послуг" Машинобудівного факультету Ташкентського державного технічного університету імені Ісламу Карімова,

  Узбекистан, м Ташкент

  ANALYSIS OF POSSIBLE MALFUNCTIONS WHEN TRANSFERRING ISUZU BUS ENGINES

  TO GAS FUEL

  Mukaddas Mamasalieva

  Senior Lecturer, Department of Service Engineering, Faculty of Machine building, Tashkent State Technical University after named Islam Karimov,

  Uzbekistan, Tashkent

  Muhammad Khudoyberdiev

  assistant of the Department of Service Engineering, Faculty of Machine building, Tashkent State Technical University after named Islam Karimov,

  Uzbekistan, Tashkent

  АНОТАЦІЯ

  В даний час зростаюче населення нашої країни визначає попит на пасажирські транспортні засоби, який можна задовольнити за рахунок використання високоякісних, справних і ефективних пасажирських транспортних засобів, що відповідають сучасним вимогам. Автобуси «ISUZU» в даний час широко використовуються в Узбекистані, але вони, маючи свої позитивні якості, вимагають проте якісного технічного обслуговування і ремонту. З огляду на все це, у статті розглядаються умови роботи цих автобусів, відзначається низька надійність агрегатів і вузлів, пропонується, усунення цих недодстатков.

  ABSTRACT

  Currently, the growing population of our country determines the demand for passenger vehicles, which can be met through the use of high-quality, serviceable and efficient passenger vehicles that meet modern requirements. ISUZU buses are currently widely used in Uzbekistan, but they, having their positive qualities, require nevertheless high-quality maintenance and repair. Taking all this into account, the article considers the working conditions of these buses, notes the low reliability of units and assemblies, and suggests the elimination of these shortcomings.

  Ключові слова: автобус, система харчування, арегати, експлуатація, муфта зчеплення, гальмівна система, технічне обслуговування та ремонт.

  Keywords: bus, power supply system, arahati, operation, clutch, brake system, maintenance and repair.

  Вироблені в Самарканді автобуси «^^ Ш і автомобілі цього типу є продукцією узбецьких і японських фахівців, вносячи величезний внесок в забезпечення внутрішнього ринку. Це підприємство в даний час випускає більше 10 видів легкових автомобілів, і в той же час колектив заводу проводить серйозні дослідження по створенню нових автобусів і вантажних автомобілів для автомобільної промисловості нашої країни, що відповідають сучасним,

  міжнародним екологічним стандартам, і ці дослідження дають свої результати.

  З метою подальшого підвищення рівня надійності автобусів проводиться ряд наукових досліджень. Одне з таких досліджень проводиться в Ташкентському державному технічному університеті імені Іслама Карімова на кафедрі "Техніка надання послуг". Проблеми, що виникають із-за дизельного палива в автобусах «^^ Ш, які в даний час

  Бібліографічний опис: Мамасаліева М.І., Худойбердієв М.С. Аналіз можливих несправностей при передачі автобусних двигунів «ISUZU» на газове паливо // Universum: Технічні науки: електрон. наук. журн. 2020. № 1 (70). URL: http: // 7universum. com / ru / tech / archive / item / 8686

  № 1 (70)

  UNIVERSUM:

  ТЕХНІЧНІ НАУКИ

  січень, 2020 р.

  експлуатуються, в даний час вивчаються, і шляхи їх вирішення.

  Використовувані в даний час автобуси використовуються на додаток до рідкого і газоподібного палива. Газові автобуси набувають все більшого значення, особливо в міських умовах. Зростаючий автопарк міста вимагає розробки способів зниження викидів від транспортних засобів. Ця проблема може бути частково вирішена шляхом перекладу автобусів на газоподібне паливо. У порівнянні з іншими транспортними засобами це паливо має ряд технічних, економічних, екологічних та санітарно-гігієнічних переваг. Коли автобуси працюють на газоподібному паливі,

  паливо повністю згоряє, вихлопні гази двигуна і споживання моторного масла зменшуються, а ресурс двигуна збільшується. Від частини це пов'язано з переходом від дизельного палива на газ для подальшого підвищення надійності, зведення до мінімуму деградації його компонентів і зменшення кількості викидів парникових газів [2]. Автобусні двигуни «^^ Ш призначені для роботи на дизельному паливі, але ці автобуси адаптовані для використання газу, щоб поліпшити свої екологічні та економічні показники. При перевірці автобусів «^^ Ш, використовуваних в цій газовій системі, в газовій системі є деякі дефекти. Нижче наведені деталі газової системи.

  Малюнок 1. Система подачі зрідженого газу

  1,2,3,4 - газові балони та баки; 5 - паливний бак, накопичувальний клапан і фільтр; 6 - накопичувальний клапан і теплової бункер; 7 -трубопровод високого тиску; 8 - гнучкий шланг; 9 - газорозподільний стовбур (магістраль); 10 - датчик розподілу; 11 - газові форсунки; 12 - двигун; 13 - хомут; 14 - клапан високого тиску; 15 - датчик тиску газу; 16 - редуктор високого тиску.

  В ході вивчення показників надійності автобусів «^^ і», експлуатованих на газовій системі, було встановлено, що в деталях автобуса, перекладеного на газове паливо, також виявлені деякі несправності. До цієї категорії дефектів відносяться: тріщини в голівці циліндра (рис.2), незначні тріщини в шийках колінчастого вала (рис.3). Це відбувається в більшості випадків через технологічні і часткових експлуатаційних причин. При переході

  з одного палива на інше важливо стежити за тим, щоб деталі оброблялися якісно, ​​одна з найбільших причин полягає в тому, що затискні свічки погано встановлені в голівці циліндрів, що двигун перегрівається, при нагріванні двигуна наливається холодна вода, і одна з найбільших причин - відсутність точного розрахунку ступеня стиснення. Вона не розрахована точно, верхня частина поршня не обробляється за допомогою токаря на нормальному рівні.

  Таблиця 1.

  Основні види відмов у вузлах і агрегатах автобусів ISUZU, що працюють на газі

  № Найменування агрегату або вузлів Кількість несправностей У порівнянні із загальним порушеннями,% Примітка

  1 Газова система 96 23.8 Головка блоку циліндрів, колінчастий вал, комп'ютерна система

  2 Гальмівна система 81 20.1 Накладка, поршень, манжети

  № 1 (70)

  UNIVERSUM:

  ТЕХНІЧНІ НАУКИ

  січень, 2020 р.

  3 Електрообладнання 77 19.1 Генератор, стартер, ремінь генератора

  4 Муфта зчеплення 62 15.3 Фрикційні диски

  5 Коробка передач 45 11.1 Трос коробки передач

  6 Інші деталі 42 10.4, система охолодження, рульове управління

  7 Всього 403 100% -

  Малюнок 2. Головка циліндра Малюнок 3. Колінчастий вал

  Зібрані статистичні дані були математично оброблені, і була побудована гістограма розподілу показників надійності

  (За кількістю несправностей), щоб надати більш детальну інформацію.

  Малюнок 4. Показники надійності (за кількістю несправностей) основних агрегатів автобусів марки

  «Ш ^ і», експлуатованих на газовому паливі:

  1 - газова система; 2 - гальмівна система; 3 - електричне обладнання; 4 - муфта зчеплення; 5 - коробка передач; 6 - кузов, система охолодження, рульове управління головка і інші комплектуючі

  частини

  З наведених вище даних видно, що автобуси, які експлуатуються на газовому паливі, найчастіше виходять з ладу такі агрегати, як 1-газова система; 2 - гальмівна система; 3 -електрооборудованіе; 4 - муфта зчеплення; 5 -коробка передач; 6 - система охолодження кузова, рульове управління. Спостереження показали, що рівень надійності використовуваних в даний час автобусів «К ^ і» багато в чому визначає газова система.

  З вищевикладених міркувань видно, що переклад автобусів «До ^ Ш на газ зручний у багатьох відношеннях і за багатьма показниками відповідає умовам міста. Однак для вирішення деяких проблем необхідні теоретичні і практичні дослідження, щоб знайти шляхи усунення проблем існуючих конструктивних і технологічних проблем з конверсією газу. Тому ми будемо використовувати наші майбутні дослідження для розробки заходів щодо усунення таких недоліків.

  № 1 (70)

  UNIVERSUM:

  ТЕХНІЧНІ НАУКИ

  січень, 2020 р.

  Список літератури:

  1. Базаров Б.І. Наукові основи енергоекологічної ефективності використання альтернативних моторних палив: Дисс. д-ра техн. наук. - Ташкент: Таді, 2006. - 302 с.

  2. Діагностика та технічне обслуговування машин: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / А.Д. Ананін і ін. - М ,: Изд. центр «Академія», 2008. - 152 с.

  3. Кодування С.А. Удосконалення експлуатації автобусів «ISUZU» з газовими двигунами: Дисс. на соіск. акад. ст. магістра, - Ташкент, 2014. - С. 36

  4. Мавланов А.В. Дослідження експлуатаційної надійності автобусів 0345 за гарантійний період експлуатації. - Ташкент, 2008. - 30-31 с.

  5. Савельєв Г.С., Кауров Е.Т., Шапкайц А.Д. Комерційна ефективність переобладнання тракторів для роботи на природному газі // Транспорт на альтернативному паливі. - 2008. - № 1. - С. 43.

  6. Сідікназаров КМ. Автомобіллар технік експлуатаціясі. - Ташкент, 2006. - 630с.


  Ключові слова: АВТОБУС / СИСТЕМА ХАРЧУВАННЯ / арегати / Експлуатація / МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ / ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА / ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ / BUS / POWER SUPPLY SYSTEM / ARAHATI / OPERATION / CLUTCH / BRAKE SYSTEM / MAINTENANCE AND REPAIR

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити