Область наук:
 • Науки про здоров'я
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал: Російський кардіологічний журнал
  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ МОРФОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК плацентарної тканини У ЖІНОК З ранніми репродуктивних втрат зі звичним невиношуванням вагітності'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ МОРФОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК плацентарної тканини У ЖІНОК З ранніми репродуктивних втрат зі звичним невиношуванням вагітності»

  ?ЗБІРКА ТЕЗ

  009-010

  Мета. Оцінка інформованості лікарів-кардіологів і терапевтів різних лікувальних установ в питаннях призначення варфарину у пацієнтів з протезами клапанів серця.

  Матеріал і методи. До першої групи увійшли лікарі-кардіологи спеціалізованої кардіохірургічної клініки (п = 32), що займаються питаннями передопераційної підготовки та післяопераційного ведення хворих в умовах стаціонару та амбулаторного етапу реабілітації. Другу групу склали кардіологи медичних організацій (МО) м Кемерово (п = 64), третю - кардіологи МО міст і районів Кемеровської обрости (п = 60), четверту - терапевти МО р Кемерово і області (п = 48). У першій групі 10 (31,3%) лікарів були кандидатами медичних наук, що відрізняло цю групу від другої і третьої. Серед лікарів четвертої групи не було кандидатів медичних наук, при цьому в половині випадків, а саме у 28 (50,0%) терапевтів була відсутня лікарська категорія. Загальний рівень інформованості лікарів оцінювався за спеціально розробленою анкетою, де відрізнявся рівень інформованості: високий - 30-34 балів, середній - 20-29 і низький - менше 20 балів.

  Результати. У першій групі обстежуваних реєструвалися всі правильні варіанти відповідей, рівень інформованості відповідав максимальній оцінці (34 балів). Рівень інформованості становив: у другій групі 29,84 ± 4,62 балів, у третій - 25,46 ± 8,82 балів, в четвертій - 18,80 ± 5,95 балів. У першій групі рівень інформованості лікарів на 12,2% (р = 0,0027) перевищував рівень знань обстежуваних другої групи, лікарів кардіологів МО р Кемерово. Інформованість лікарів першої групи була вищою на 25,1% (р = 0,0000) і 44,7% (р = 0,0000), ніж в третій і четвертій групах, відповідно. Правильні відповіді з максимальною кількістю балів на питання по прийому варфарину і контролю МНО мали місце у кардіологів другої групи. Статистично значимі відмінності виявлені між другою і третьою групами по відповідності значень МНО ступеня гіпокоагуляції, корекції дози антикоагулянту. Статистично значимі відмінності були у відповідях на питання застосування Фармакогенетичні тестування. Найгірші статистично значущі результати отримані в четвертій групі лікарів-терапевтів. У дослідженні простежувалася тенденція (р = 0,0589) підвищення обізнаності лікарів зі стажем роботи 15-20 років, ніж лікарів з меншим або більшим стажем роботи.

  Висновок. Серед обстежуваних вік, стаж роботи, наявність наукового ступеня або вищої лікарської категорії є не стільки визначають, як спеціалізація професійної діяльності, що передбачає особисту відповідальність за прийняття рішень по веденню хворих в умовах кардіохірургічної клініки.

  009 АНАЛІЗ МОРФОЛОГІЧНИХ

  ХАРАКТЕРИСТИК плацентарної тканини У ЖІНОК З ранніми репродуктивних втрат зі звичним невиношуванням вагітності

  Гриневич Т. Н.

  УО "Гродненський державний медичний університет", Гродно, Республіка Білорусь

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Мета. Провести аналіз морфологічних характеристик плацентарної тканини у жінок з ранніми репродуктивними втратами зі звичним невиношуванням вагітності (ПНБ).

  Матеріал і методи. Матеріалом дослідження послужили зрізи архівних тканин плаценти 58 пацієнток з ПНБ з ранніми репродуктивними втратами (до 12 тижнів вагітності) в анамнезі, що склали основну групу, і 36 жінок з трьома і більше фізіологічними пологами в Анам-

  незе без істотних ускладнень, що склали контрольну групу. Для морфометрического дослідження використовували комп'ютерну систему аналізу зображень. Визначали площу поверхні об'єктів в пікселях і в процентах, результати вимірювань автоматично вносили в попередньо створену таблицю для подальшої статистичної обробки. Морфометрична оцінка включала вимір площі наступних структур плацентарної тканини: ворсин, строми, судин, трофобластического епітелію ворсин і інтервілезні простору. Патологічні зміни плацентарної тканини, такі як гостре повнокрів'я, тромбоз судин, набряк, склероз, дистрофічні зміни і наявність сінтіціальний нирок ворсин хоріона, крововиливи в межворсінчатом просторі, некрози і кальцинати, оцінювали напівкількісної (в балах від 0 до 3).

  Результати. Виявлено відмінності гістологічної будови трофобласта і ворсин хоріон у жінок з ПНБ в порівнянні з контролем. Так, слід зазначити переважання площі трофобласта (р<0,003) і зниження площі ворсин хоріона (р<0,04) в групі пацієнток з ПНБ в порівнянні з групою жінок без репродуктивних втрат в анамнезі.

  При оцінці морфологічних змін плацентарної тканини у пацієнток з ПНБ гостре повнокрів'я виявлено в 73,3% випадків; інтервілезні крововиливи - в 60,0%; синцитіальних нирки - в 86,7%; склероз ворсин хоріона - в 20,0%, тромбоз судин ворсин хоріона - в 80,0% (р = 0,001 у порівнянні з контролем); набряк і дистрофія ворсин - в 93,3%; некроз - в 93,3% (р = 0,001 у порівнянні з контролем), кальцинати - в 30,0% (р = 0,049 у порівнянні з контролем) випадків.

  Висновок. У жінок з ПНБ площа трофобласта плаценти значимо більше (р<0,003), а площа ворсин хоріона менше (р<0,04), ніж у представниць контрольної групи. Тромбоз судин хоріона, некрози і кальцинати в плаценті при ПНБ виявлені в 80,0% (р = 0,001), 93,3% (р = 0,001) і 30,0% (р = 0,049) випадків відповідно, що достовірно вище, ніж в групі порівняння.

  010 відстрочених іншими лікарськими ВЗАЄМОДІЯ АМІОДАРОНУ іварфарину

  Кадисева Е. Р. 1 *, Кулагіна Л. Ю.12, Хазіахметова В. Н.1,3, Нігмедзянова А. З.1,2, Максимов М. Л.1,2

  1ГАУЗ "Республіканська клінічна лікарня Міністерства охорони здоров'я Республіки Татарстан", Казань, Росія

  2КГМА-філія ФГБОУ ДПО РМАНПО МОЗ Росії, Казань, Росія

  3Казанскій федеральний університет, ІФМіБ, Казань, Росія

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Мета. Варфарин - це ефективний лікарський препарат, який використовується протягом багатьох років. Моніторинг реакції на дозу здійснюється з використанням міжнародного нормалізованого співвідношення (МНО), і важливо, щоб пацієнти залишалися у вузькому діапазоні (зазвичай від 2 до 3 МНО).

  Матеріал і методи. Ретроспективний аналіз медичної карти стаціонарного хворого.

  Результати. Пацієнт А., жінка, 75 років, діагноз: ішемічна хвороба серця. Порушення ритму - пароксизмальна форма фібриляції передсердь. Гіпертонічна хвороба III стадії Ризик 4 ступеня ХСН1ФК11. Первинний гіпотиреоз некомпенсований. Дислипидемия тип 2А. Надійшла в стаціонар по швидкій допомозі у зв'язку з гіпертонічним кризом і пароксіз-ною порушенням ритму - фібриляції передсердь. Призначено антикоагулянт непрямої дії варфарин в дозі 10 мг на добу. При виписці на амбулаторний етап в складі комплексної терапії рекомендований аміодарон 200 мг 3 рази на день протягом 5 днів, 2 дні перерва, потім 200 мг 2 рази на день протягом 5 днів, 2 дні перерва, потім постійно 200 мг 1 раз в день 1 місяць. Таким чином, пацієнтка приймала лікарський середовищ-

  6

  Російський кардіологічний журнал. 2020; 25, додатковий випуск (березень)


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити