Проведено детальний аналіз мікроструктури бутадієн-нітрильних каучуків з різним вмістом мономера нітрит акрилової кислоти 20 ... 50% методом ЯМР-спектроскопії. За допомогою 1H ЯМР-спектроскопії встановлено зміст [1,2] -, [1,4] -бутадіенових і акрилонітрильних ланок у ланцюзі полімеру. Зміст цис- [1.4] -бутадіенових ланок в каучуку оцінено з використанням 13С ЯМР-спектроскопії. Зміст акрилонітрилу додатково підтверджено елементним (С, H, N, S) аналізом.

Анотація наукової статті з хімічних технологій, автор наукової роботи - Машуков Василь Ігорович, Мастушкіна Ірина Володимирівна, Максимов Денис Олександрович, Казаков Юрій Михайлович, Єгоров Андрій Валентинович


The microstructure of butadiene-nitrile rubbers with different content of acrylonitrile monomer 20 ... 50% has been analyzed in details by the method of NMR-spectroscopy. The content of [1,2] -, [1,4] -butadiene (B) and acrylonitrile links in polymer chain was determined by the 1H NMR-spectroscopy. The content of cis- [1.4] -B links in rubber was estimated by the 13С NMR-spectroscopy. The content of acrylonitrile was additionally confirmed by the elemental (С, H, N, S) analysis.


Область наук:
 • хімічні технології
 • Рік видавництва: 2010
  Журнал: Известия Томського політехнічного університету. Інжиніринг ГЕОРЕСУРСИ

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ мікроструктури бутадієн-нітрильну каучуку МЕТОДАМИ 1H і 13C ЯМР-СПЕКТРОСКОПІЇ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ мікроструктури бутадієн-нітрильну каучуку МЕТОДАМИ 1H і 13C ЯМР-СПЕКТРОСКОПІЇ»

  ?Известия Томського політехнічного університету. 2010. Т. 31б. № 3

  УДК 543.42

  АНАЛІЗ мікроструктури бутадієн-нітрильну каучуку МЕТОДАМИ 1H і 13C ЯМР-СПЕКТРОСКОПІЇ

  В.І. Машуков, І.В. Мастушкіна, Д.А. Максимов, Ю.М. Казаков, А.В. Єгоров

  ТОВ «Науково-дослідницька організація СИБУР-Томскнефтехім», Томськ E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Проведено детальний аналіз мікроструктури бутадієн-нітрильних каучуків з різним вмістом мономера нітрит акрилової кислоти 20 ... 50% методом ЯМР-спектроскопії. За допомогою H ЯМР-спектроскопііустановлено зміст [1,2] -, [1,4] -бу-тадіенових і акрилонітрильних ланок у ланцюзі полімеру. Зміст цис- [1.4] -бутадіенових ланок в каучуку оцінено з використанням 13СЯМР-спектроскопії. Зміст акрилонітрилу додатково підтверджено елементним (C, H, N, S) аналізом.

  Ключові слова:

  Бутадієн-нітрильних каучук, ЯМР-спектроскопія, мікроструктура. Key words:

  Butadiene-nitrile rubber, NMR-spectroscopy, microstructure.

  Бутадієн-нітрильних каучук (БНК) - синтетичний полімер, продукт кополімеризації бутадієну з нітрили акрилової кислоти. До складу БНК входять чотири основних фрагмента: акрило-нітрильних (АН); [1,2] -, транс- [1,4] - і цис- [1,4] бутадієновий (Б). Відомо, що одновимірний склад бутадієн-нітрильних каучуків значно впливає на його фізико-механічні властивості і, отже, визначає властивості гумових сумішей і вулканізат на їх основі [1]. Найбільш інформативним методом дослідження даних об'єктів є ЯМР-спектро-скопия на ядрах 1Н і 13С, що дозволяє визначати не тільки одновимірний складу сополимера і мономірним изомерию, а й композиційну неоднорідність (мономерні послідовності) [2, 3]. Проте, в опублікованих роботах в основному наводяться віднесення сигналів в ЯМР-спектрах і немає розрахунків складу каучуку. У даній роботі запропоновані способи кількісного розрахунку складу БНК з використанням ЯМР-спектроско-ПІІ.

  експериментальна частина

  Об'єктами дослідження в даній роботі були зразки каучуку різних марок типу БНКС (зразки 1-5) з вмістом нітрілакрілата (НАК) в діапазоні масових часток 18 ... 55%, таблиця.

  ЯМР-спектри реєстрували на спектрометрі Bruker Avance Ill 400 МГц при температурі 20 ° С. Зразки готували розчиненням БНК в CDCl3 з масовою часткою 15 ... 20%. Для 1H спектрів як відносного сигналу використовували сигнал залишкового CHCl3 в CDCl3 на 7,23 м.д., для 13С використовувався сигнал CDCl3 на 77,00 М.Д.

  Елементний склад (C, H, N, S) визначали на приладі Elementar Vario Macro з використанням стандартних процедур.

  Результати та обговорення

  В спектрі 'І-ЯМР БНК (рис. 1) можна виділити області (^ -? 4), відповідні резонансам протонів різних фрагментів:? 1 (СН = СН-, СН = Сі2) = 5,70 ... 5 , 15 М.Д .; ? 2 (сі = СН2) = = 5,15 ... 4,75 М.Д .; 53 (-СІ2-СН (СМ) -) = 2,68 ... 2,45 М.Д .; ? 4 (-СН2 -) = 2,45 ... 0,95 м.д. відповідно [2].

  Склад БНК розраховувався відповідно до формул:

  АН (%) =

  s-is - 52) + f

  [1,4]-Б (%) =

  [1,2]-Б (%) =

  S1 - ^ 12

  s.-is- f-) + f

  • 100%;

  • 100%;

  S2

  s-Is1 - f) -f

  -• 100%.

  В якості додаткового підтвердження правильності обраного способу розрахунку порівнювалися теоретична і розрахункова інтегральна інтенсивність області? 4 аліфатичних протонів. У всіх випадках кількість протонів в алифатической області в межах похибки методу (5%) відповідало розрахованому з областей №-? 3) складу сополимера:

  4 розрахунок

  = 3 • ^ -4 • I s1 I-2 • s3.

  Розрахунковий мономірний склад досліджуваних зразків каучуку за даними ЯМР наведено в таблиці.

  Змісту НАК в зразках додатково підтверджувалося за допомогою елементного аналізу з масового вмісту азоту в зразку (таблиця).

  хімія

  Про г-

  1Л зі

  ю ^ г ю го ю см про «з

  см см

  1Л 1Л

  см см см

  СБС13

  Мал. 1.

  7 6 5 4 1 1 1 1 3 2

  'Н ЯМР-спектр зразка 2 в С0С / :: (діапазон спектру 7 ... 0 М.Д.)

  1Л ГЧ гН Г " 'З' см С1

  СП 00 1Л см І гН СУ | г-

  СП зі т п п СМ см

  1 1 1 1 V 1 + 1

  ррш

  Т

  Т

  Т

  Т

  Т

  Т

  Т

  Т

  Т

  Т

  44 42 40 38 36 34 32 30 28 26

  Мал. 2. ВС ЯМР-спектр зразка 2 в С0С / 3 (діапазон спектра 45 ... 25 М.Д.)

  РРТ

  Известия Томського політехнічного університету. 2010. Т. 316. № 3

  Таблиця. Розрахунковий склад БНК з різним масовим вмістом НАК

  Зразок АН,% [1,2]-Б,% [1,4]-Б,% цис- [1,4]-Б,% N,%

  1Н ЯМР 13С ЯМР C, H, N, S-аналіз

  1 21,6 11,6 66,8 11 21,4

  2 29,6 8,5 61,9 7 29,6

  3 34,4 6,8 58,9 9 35,0

  4 39,8 4,9 55,3 5 39,6

  5 52,3 <1 47,7 4 52,5

  Аналіз 'І ЯМР-спектрів не дозволяє оцінити кількість фрагментів цис- і транс-бутадієну в каучуку, тому додатково використовувалася 13С ЯМР-спектроскопія. Згідно з літературними даними [2] (рис. 2), сигнали в 13С ЯМР-спектрі СН2-груп (цис- [1,4]-Б) знаходяться в області ($ 5) 24 ... 28 М.Д., а сигнали (-СН2-, -СН-) АН в області ($ 6) 30,5 ... 31,8 М.Д. Таким чином, з урахуванням одина-

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Whelan A. Polymer Technology Dictionary. - London: Springer, 1994. - 576 p.

  2. Fang T. Characterization of carboxyl-terminated butadiene-acrylo-nitrile copolymers by two dimensional nuclear magnetic resonance // Macromolecules. - 1990. - № 23. - P. 2145-2152.

  кового впливу ефекту Оверхаузера на інтенсивності сигналів вуглецю [4], зміст цис- [1,4]-Б можна оцінити за такою формулою з використанням раніше встановленого процентного вмісту НАК:

  цис [1,4] Ц%) = S 'АН (%) -100%.

  S6

  Розраховане таким чином зміст цис- [1,4]-Б ланок (таблиця) в 5 ... 10 разів менше змісту транс- [1,4] -звеньев в каучуку.

  висновок

  Розроблено спосіб розрахунку складу бутадієн-нітрильних каучуків методом 1H ЯМР-спектроскопії, проведена оцінка цис- і транс-ізомерних [1,4] -бутадіенових фрагментів в каучуку методом 13С ЯМР-спектроскопії.

  3. Litvinov V.M. Spectroscopy of rubber and rubber materials. -Shropshire: Rapra technology LTD, 2002. - 638 p.

  4. Hatada K., Kitayama T. NMR spectroscopy of polymers. - Heidelberg: Springer-Verlag, Berlin, 2004. - 222 p.

  Надійшла 18.03.2010 р.


  Ключові слова: бутадієн-нітрильних каучук / ЯМР-спектроскопія / мікроструктура / butadiene-nitrile rubber / nmr-spectroscopy / microstructure

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити