Область наук:

 • соціологічні науки

 • Рік видавництва: 2001


  Журнал: Радіація і ризик (Бюлетень Національного радіаційно-епідеміологічного регістру)


  Наукова стаття на тему 'Аналіз медико-дозиметричної інформації з основної бази даних і подрегістров РГМДР'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз медико-дозиметричної інформації з основної бази даних і подрегістров РГМДР»

  ?2. Аналіз медико-дозиметричної інформації з основної бази даних і подрегістров РГМДР

  Загальна інформація. Реєстрація та проходження диспансеризації

  За даними на 1 грудня 2000 року в Російському державному медікодозіметріческом регістрі (РГМДР) на державному рівні зареєстровано 571135 осіб. Додатково в 1999 році було зареєстровано 21059 осіб, що склало 3,8% (таблиця Т1 в розділі Т аблічние вихідні форми РГМДР).

  Розподіл зареєстрованих в РГМДР осіб по групах первинного обліку (ГПУ) приведено в таблиці 2.1 (рис. 2.1).

  Таблиця 2.1

  Розподіл зареєстрованих в РГМДР по групах первинного обліку

  Група первинного обліку Число зареєстрованих на 01.12.2000 р Відсоток до загальної кількості Додатково зареєстровано в 1999 р (% до початку року)

  1 - ліквідатори 184175 32,2 4252 (2,4%)

  2 - евакуйовані 9634 1,7 1 (0,01%)

  3 - проживають 336309 58,9 12610 (3,9%)

  4 - діти ліквідаторів 1986-1987 рр. 27310 4,8 3131 (12,9%)

  5 - відселені 13707 2,4 1065 (8,4%)

  Мал. 2.1. Розподіл зареєстрованих в РГМДР осіб по групам обліку.

  максимальне число

  • ліквідаторів зареєстровано в Центральному регіоні - 29300 (15,9%), в Північнокавказького регіону - 29049 (15,8%), в Уральському регіоні - 22776 (12,4%);

  • евакуйованих - в Північно-Кавказькому регіоні - 1764 (18,3%), в Центральному регіоні -1635 (17,0%), в Північно-Західному регіоні - 1310 (13,6%);

  • проживаючих - в Брянській області - 214328 (63,7%), в Калузькій області - 52088 (15,5%), в Тульській області - 45958 (13,7%);

  • дітей ліквідаторів 86-87 рр. (Без урахування найбільш забруднених областей) - в Центральному регіоні - 4463 (16,3%), в Північно-Кавказькому регіоні - 4186 (15,3%), в Уральському регіоні - 3385 (12,4%);

  • відселених - в Центральному регіоні - 4595 (33,5%), в Північно-Кавказькому регіоні -2758 (20,1%), в Північно-Західному регіоні - 1412 (10,3%).

  Усередині регіональних центрів:

  • максимальний відсоток ліквідаторів зареєстрований в МО РФ (100%), ГНЦ РФ - ІБФ (85,2%) і Уральському регіоні (83,6%);

  • максимальний відсоток евакуйованих в Східно-Сибірському (12,6%), Далекосхідному (9,6%) і Північно-Західному (9,0%) регіонах;

  • максимальний відсоток проживають в Брянській (98,3%), Калузької (93,2%) і Тульської (93,3%) областях;

  • максимальний відсоток дітей ліквідаторів 1986-87 рр. в Волго-Вятському (17,4%), Центрально-Чорноземному (16,2%), і Центральному (без найбільш забруднених областей) (14,9%) регіонах;

  • максимальний відсоток відселених в Далекосхідному регіоні (23,2%).

  Розподіл зареєстрованих в РГМДР осіб серед регіональних центрів наведено в таблиці 2.2 (таблиця Т1).

  Практично половина всього контингенту РГМДР зареєстрована в Брянській (38,2%) і Калузької (9,8%) областях.

  Серед найбільш забруднених областей найбільше число зареєстрованих осіб відносяться до III групі первинного обліку (проживають): в Брянській області - 98,3%, в Калузької -93,4%, в Орловській - 90,2% і в Тульській - 93,3%.

  Серед регіональних центрів, утворених за територіально-адміністративним поділом, найбільше число зареєстрованих - ліквідатори (I група первинного обліку): в Північному регіоні - 74,6%, в Північно-Західному - 72,1%, в Центральному (без забруднених областей) - 68,3%, в Волго-Вятському - 77,2%, в Центрально-Чорноземному - 75,5%, в Поволзькому -82,7%, в Північно-Кавказькому - 78,1%, в Уральському - 84,1% , в Західно-Сибірському - 80,5%, в Східно-Сибірському - 67,1% і в Далекосхідному - 43,5%.

  Таблиця 2.2

  Розподіл чисельності зареєстрованого в РГМДР контингенту по регіональним центрам і відомчим регістрів

  РЕГІОН Число зареєстрованих Відсоток від загального числа зареєстрованих

  ПІВНІЧНИЙ регіон 8158 1,4%

  ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ регіон 14531 2,5%

  ЦЕНТРАЛЬНИЙ без "загр." регіон 29947 5,2%

  Брянська область 218137 38,2%

  Калузька область 55895 9,8%

  Орловська область 17803 3,1%

  Тульська область 49250 8,6%

  Волго-Вятського регіон 12431 2,2%

  Центрально-Чорноземний регіон 12673 2,2%

  ПОВОЛЗЬКИЙ регіон 25076 4,4%

  ПІВНІЧНО-КАВКАЗЬКИЙ регіон 37793 6,6%

  УРАЛЬСКИЙ регіон 27250 4,8%

  ЗАХІДНО-Сибірський регіон 12654 2,2%

  СХІДНО-Сибірський регіон 3670 0,6%

  Далекосхідна регіон 2693 0,5%

  МВС РФ 8923 1,6%

  МО РФ 5138 0,9%

  ФСБ РФ 1489 0,3%

  МПС РФ 3492 0,6%

  ГНЦ РФ - ІБФ 24132 4,2%

  Статево-віковий склад зареєстрованого контингенту РГМДР на 1 грудня 2000 р наступний (таблиця Т2):

  Чоловіки - 362698 (63,5%);

  Жінки - 208437 (36,5%);

  Діти - 91796 (16,1%);

  Підлітки - 20339 (3,5%);

  Дорослі - 439 695 (80,4%).

  В цілому по регістру осіб чоловічої статі в 1,74 рази більше жінок, серед ліквідаторів число чоловіків (178253) перевершує число жінок (5922) в 30,1 рази. Серед проживають найбільш забруднених областей жінок (177131) більше чоловіків (159178) в 1,1 рази. Серед дітей ліквідаторів 1986-87 рр. на частку хлопчиків припадає 14248 (52,2%), дівчаток - 13062 (47,8%).

  5

  З

  X

  .0

  X

  X

  сі

  їй

  про

  а

  а

  Н

  Про

  | _

  Ф

  а

  сі

  зі

  про

  з

  про

  Т

  80000

  70000

  60000

  50000

  40000

  30000

  20000

  10000

  0

  ? ?

  0 - 4 5 - 9 10 -14

  15 -19

  20 - 25 -24 29

  30 - 35 - 40 -34 39 44

  45 - 50 -49 54

  55 -59

  60 - 65 -64 69

  70 -74

  75 -79

  80 -84

  85+

  Вік, років

  Мал. 2.2. Віковий розподіл зареєстрованих в РГМДР осіб на 01.12.2000 р.

  У віковому розподілі зареєстрованого в РГМДР контингенту (рис. 2.2) спостерігається два піки: перший у віці 10-14 років і другий у віковому діапазоні 40-49 років. Це пояснюється тим, що основна увага в регістрі переважно приділяється дітям, народженим від ліквідаторів та проживають на забруднених територіях, а також ліквідаторам у всіх регіональних центрах Росії (таблиці Т3.1-Т3.22).

  Серед ліквідаторів в цілому по Росії максимальне число осіб 53154 (28,9%) припадає на віковий діапазон 45-49 років. 98,2% ліквідаторів знаходяться у віці від 30 до 64 років. У всіх вікових діапазонах більшість ліквідаторів - чоловіки. Число жінок-лик-відаторов в цілому становить 3,2%. Найбільше число чоловіків-ліквідаторів - 52251 (29,3%) припадає на віковий діапазон 45-49 років, більшість жінок-ліквідаторів - 959 (16,2%) знаходяться у віці 50-54 роки (таблиця Т4).

  У І-й і в V-й ГПУ найбільший відсоток зареєстрованих в цілому по Росії припадає на віковий діапазон від 10 до 49 років - 7572 (78,6%) і 10931 (79,7%) відповідно. Частка дітей у І-й ГПУ становить 10,3%, в Ш-й - 17,9% і в V-й - 24,7% (таблиця Т3.1).

  По інших регіональним центрам віковий розподіл серед груп первинного обліку практично не відрізняється від такого в цілому по Росії, хоча в залежності від числа зареєстрованих є свої особливості.

  Серед ліквідаторів відсоток осіб до встановленої дозою зовнішнього опромінення від загального числа зареєстрованих в! -Й ГПУ по регіонах коливається від 39,3% до 83,9%. Максимальний відсоток осіб до встановленої дозою зареєстрований в Західно-Сибірському (83,9%), МО РФ (83,5%) і Східно-Сибірському (82,8%) регіонах. Мінімальний відсоток в регістрі МПС РФ -39,3% (таблиця Т7.1).

  В цілому по Росії найбільше число чоловіків-ліквідаторів з встановленої дозою зовнішнього опромінення мають дозу від 0 до 5 сГр (34,3%), 25,9% осіб мають дозу від 5 до 10 сГр,

  17,6% знаходяться в дозової групі від 20 до 25 сГр. Найменше ліквідаторів в дозової групі понад 25 сГр - 2,2% (рис. 2.3).

  Як вже говорилося вище, в більшості регіональних центрів серед дозових груп (з кроком через 5 СГ р) максимум припадає на групу від 0 до 5 СГ р, але зустрічаються і відмінності від цього правила, наприклад, в Північно-Західному, Центральному та Центрально- Чорноземному регіонах найбільше число осіб потрапляють в групу від 20 до 25 сГр, а в Східно-Сибірському, Західно-Сибірському і Далекосхідному регіонах в групу від 5 до 10 СГ р.

  ? 0 - 5

  ? 5 - 10 '

  ? 10 - 15 '

  ? 15 - 20

  ? 20 - 25

  ? 25+

  Мал. 2.3. Розподіл чоловіків-ліквідаторів з встановленої дозою зовнішнього опромінення по дозовим групам.

  У Центральному регіоні відзначається найбільший в порівнянні з іншими регіонами відсоток осіб з дозою від 15 сГр і вище: в дозової групі 15-20 сГр - 14,2% і понад 25 сГр -4,0%. У Центрально-чорноземний регіоні - з дозою 20-25 СГ р - 29,0% Найбільший відсоток осіб з дозами від 0 до 15 сГр спостерігається в ГНЦ РФ - ІБФ: 0-5 СГ р - 69,2%, 5-10 сГр - 12,6% і 10-15 СГ р - 6,6% (таблиця Т7.2).

  Проходження диспансеризації

  У 1999 році в! -Й ГПУ РГМДР з 165615 стоять на обліку чоловіків-ліквідаторів диспансеризацію пройшли 110274 чоловік, що складає 66,6%. З 1996 року число осіб, які перебувають на обліку, постійно зростало і за чотири роки збільшилася на 4,9%. При цьому відсоток які пройшли диспансеризацію постійно варіював. У 1996 р він становив 71,9%, в 1997 - 70,9%, в 1998 -66,6% і в 1999 - 66,6% (рис. 2.4).

  Тут необхідно зазначити, що максимальну частину інформації про проходження оглядів в 1999 р відомчі регістри, і в першу чергу регістр ГНЦ РФ - ІБФ, отримують в основному до кінця 2000 р, тому на державному рівні РГМДР дані ще не були отримані (таблиця Т8 ).

  180000

  160000

  140000

  120000

  ц 100000 про

  і 80000

  т

  60000

  40000

  20000

  0

  У регістрі МВС РФ число стоять на обліку зросла з 1996 р на 6,8%, а відсоток диспансеризації знизився з 47,9 в 1996 р до 12,9% в 1998 р.

  У регістрі МО РФ число стоять на обліку не змінюється з 1996 р Відомостей про проходження диспансеризації на державний рівень РГМДР не надходило.

  У регістрі ФСБ РФ число стоять на обліку дещо зросла: з 934 чоловік в 1996 р до 984 в 1999 р Відсоток які пройшли диспансеризацію в 1999 р знизився і склав 55,8%.

  У регістрі МПС РФ з 1996 до 1999 рр. число які перебувають на обліку зросла на 12,7%. Відсоток диспансеризації виріс з 41,1 до 76,8%.

  У регістрі ГНЦ РФ - ІБФ число стоять на обліку дещо зросла: з 16676 чоловік в 1996 р до 16725 в 1999 р Відсоток які пройшли диспансеризацію був досить високим весь період.

  По регіонах відсоток які пройшли диспансеризацію чоловіків-ліквідаторів незначно варіював:

  У Північному регіоні число які перебувають на обліку з 1996 р зросла на 2,4%, досягнувши 5364 осіб в 1999 р Відсоток диспансеризації протягом усього періоду був на рівні 70%.

  У Північно-Західному регіоні перебуває на обліку 9313 осіб, що на 4,9% вище в порівнянні з 1996 р Відсоток проходження диспансеризації досить стабільний, але в 1999 р знизився до 68,9%.

  У Центральному регіоні перебуває на обліку 27966 осіб. Приріст з 1996 р склав 8,5%. Диспансеризацію пройшли в 1999 р 63,7% ліквідаторів (1998 г. - 61,6%).

  У Волго-Вятському регіоні перебуває на обліку 8632 людини, що на 3,3% вище в порівнянні з 1996 р Диспансеризацію пройшли 82,5% ліквідаторів (1998 г. - 78,7%).

  І І I

  1996 1997 1998 1999

  роки

  Мал. 2.4. Динаміка проходження диспансеризації чоловіками-ліквідаторами в 1996-1999 рр.

  У Центрально-чорноземний регіоні перебуває на обліку 8928 осіб. У порівнянні з 1996 р приріст склав 10,1%. Диспансеризацію пройшли 76,1% ліквідаторів (1998 г. - 76,9%).

  У Поволзькому регіоні перебуває на обліку 18102 людини, що на 5,1% вище, ніж у 1996 р Диспансеризацію пройшли 77,6% ліквідаторів (1998 г. - 70,4%).

  У Північно-Кавказькому регіоні перебуває на обліку 25926 осіб, що на 3,8% вище в порівнянні з 1996 р Диспансеризацію пройшли 81,0% ліквідаторів (1998 г. - 75,5%).

  В Уральському регіоні перебуває на обліку 20463 людини, що на 2,3% вище в порівнянні з 1996 р Диспансеризацію пройшли 88,9% ліквідаторів, що трохи нижче, ніж у 1998 р (90,5%).

  У Західно-Сибірському регіоні перебуває на обліку 9381 осіб, що на 7,8% вище, ніж у 1996 р Диспансеризацію пройшли 31,3% (1998 року - 18,3%).

  У Східно-Сибірському регіоні перебуває на обліку дві тисячі сто тридцять одна людина, що на 6,1% вище, ніж у 1996 р Диспансеризацію пройшли 58,5% (1998 року - 60,8%).

  У Далекосхідному регіоні перебуває на обліку 1045 осіб, що на 13,1% вище, ніж у 1996 р Диспансеризацію пройшли 57,4%, в 1997 р - 59,9% (таблиця Т8).

  Серед проживають в чотирьох найбільш забруднених радіонуклідами територіях (Брянська, Калузька, Орловська і Тульська області) на обліку в РГМДР в 1998 р складалося 310003 людини, що на 8,9% більше в порівнянні з 1996 роком. Диспансеризацію в 1999 р пройшли 136 714 проживають в чотирьох областях. Відсоток диспансеризації трохи виріс в 1999 р (до 44,1%).

  Основна частина проживають в Брянській, Калузькій, Орловській і Тульській областях, була зареєстрована в РГМДР до 1996 р Потім приріст зареєстрованих був менш вираженим.

  У Калузькій області протягом чотирирічного періоду відсоток диспансеризації був стабільним: 55,5% в 1996 р і 56,9% в 1999 р У Тульській і Орловській областях диспансеризацією за 1999 р в Ш-й ГПУ було охоплено 46,1% і 63,5% відповідно. У Брянській області ситуація з проходженням диспансеризації найгірша. Огляди в 1999 р були проведені лише у 39,4% проживають (таблиця Т9.1).

  Було проведено порівняння рівня проходження диспансеризації в різних вікових групах проживають. Максимальний відсоток огляду на протязі досліджуваного періоду спостерігається серед дитячого населення - від 64,2 до 63,2%, підлітків оглядали нерівномірно по всіх областях, а серед дорослого населення лише в Орловській області в 1999 р відсоток диспансеризації досяг 55,1, а в Брянської, Калузької і Тульської областях знову спостерігається зниження відсотка диспансеризації до 33,5, 54,5 і 37,9% відповідно. Необхідно відзначити, що найкращим чином робота по проведенню щорічних оглядів мешкають в усіх вікових групах поставлена ​​в Тульській області (таблиці Т9.2-Т9.4).

  Серед дітей ліквідаторів 1986-1987 рр. з 26996 чоловік, які перебували на обліку в РГМДР, диспансеризацію в 1999 р пройшли 21421, що становить 79,3%. Це скільки ж, скільки і в

  1998 (таблиця Т10).

  Звертає на себе увагу той факт, що по всіх регіонах відсоток диспансеризації дітей ліквідаторів досить високий протягом усього досліджуваного періоду.

  Розподіл контингентів РГМДР по групах здоров'я

  За підсумками диспансеризації 1999 року розподіл за групами здоров'я (ГЗ) було таким (табл. 2.3, рис. 2.5):

  Таблиця 2.3

  Розподіл які пройшли диспансеризацію в 1999 р по групах здоров'я

  Г рупа здоров'я Весь контингент Ліквідатори проживають Діти ліквідаторів

  1 17,6% 4,2% 27,8% 22,5%

  2 27,2% 20,2% 29,0% 49,6%

  3 55,2% 75,6% 43,3% 27,9%

  80,00%

  До

  ? 70,00%

  Про

  а

  § 60,00%

  0 х

  з 50,00%

  З

  >

  а

  !"40,00%

  ой

  0>

  1 30,00% а

  3

  х 20,00%

  Про

  Про

  4 10,00%

  0,00%

  Мал. 2.5. Розподіл які пройшли диспансеризацію в 1999 р по групах здоров'я.

  У порівнянні з даними 1998 року частка осіб з 1-й, 2-й і 3-й ГЗ практично не змінилася. Звертає на себе увагу великий відсоток осіб з 3-й ГЗ ( "хворі"), який повільно зростає (50,7% в 1996 р, 53,0% в 1997 році, 53,5% в 1998 р і 55 , 2% в 1999 р).

  Весь контингент Ліквідатори проживають Діти ліквідаторів

  Група первинного обліку

  При порівнянні по регіонах максимальний відсоток "здорових" осіб (з 1-й ГЗ) відзначений в МПС РФ (28,1%), мінімальний - в Уральському регіоні (1,8%). Частка хворих була найменшою в Центральному регіоні (45,4%), найбільше осіб з 3-й ГЗ виявлено в Далекосхідному регіоні (77,5%) (таблиця Т11.1).

  Серед ліквідаторів в 1999 р відзначений найнижчий серед всіх ГПУ відсоток здорових осіб (4,3%) і найвищий - хворих (75,6%). У 1998 р 1-ю ГЗ мали 5,1% ліквідаторів, 3-ю -72,3%. При порівнянні по регіонах максимальний відсоток здорових осіб відзначений в північно-західному регіоні (12,9%), мінімальний - в Уральському регіоні (1,3%). Частка хворих ліквідаторів була найменшою в Північному регіоні (60,4%), найбільше осіб з 3-й ГЗ виявлено в Поволзькому регіоні (85,6%) (таблиця Т11.2).

  Серед проживають в найбільш забруднених радіонуклідами областях при порівнянні з

  1998 року частка осіб з 1-й ГЗ знизилася на 1,6%, а з 3-й ГЗ - підвищилася на 1,4%. У Тульській області максимальне число здорових (39,0%). У Калузькій області мінімум осіб з 1-й ГЗ (12,4%). Максимум з 3-й ГЗ (46,2%) - в Брянській області. Найменше "хворих" в Орловській області. Серед проживають дітей в цілому по всім областям при порівнянні даних 1998 і

  1999 гг. відзначається стабільне розподіл по групах здоров'я (таблиці Т11.3, Т11.4).

  Серед дітей ліквідаторів 1986-1987 рр. в цілому по Росії в 1999 р відзначений найнижчий відсоток хворих осіб (22,5%). У 1999 р 1-ю ГЗ мали 22,4% дітей, 2-ю - 46,9%. При порівнянні по регіонах максимальний відсоток здорових дітей відзначений в Північно-Західному регіоні (54,3%), мінімальний - в Уральському регіоні (4,8%). Частка хворих дітей була найменшою в Північно-Західному регіоні (5,3%), найбільше осіб з 3-й ГЗ виявлено в Далекосхідному регіоні (50,0%) (таблиця Т11.5).

  Розподіл контингентів РГМДР по групах інвалідності

  За підсумками диспансеризації 1999 року розподіл по групах інвалідності (ГІ) було таким (табл. 2.4, рис. 2.6):

  Таблиця 2.4

  Розподіл які пройшли диспансеризацію в 1999 р по групах інвалідності

  Г рупа інвалідності Весь контингент Ліквідатори проживають Діти ліквідаторів

  1 3,0% 1,9% 9,0% 25,5%

  2 49,9% 48,3% 64,6% 17,8%

  3 47,1% 49,8% 26,4% 31,5%

  5

  н

  про

  про

  X

  4

  5 З

  та

  ш

  X

  5

  г

  та

  з

  з

  про

  з

  Група первинного обліку

  Мал. 2.6. Розподіл які пройшли диспансеризацію в 1999 р по групах інвалідності.

  У порівнянні з даними 1998 року частка осіб з 1-й ГІ збільшилася на 0,1%, з 2-й - знизилася на 0,3%, а з 3-й ГІ - зросла на 0,1%. Звертає на себе увагу поступове зниження числа осіб з 2-й ГІ і зростання числа осіб з 3-й ГІ з часом (відповідно 51,7% і 45,0% в 1996 р, 50,5% і 46,3% в 1997 року, і 50,2% і 46,5% в 1998 р, 49,9% і 46,6% в 1999 р).

  При порівнянні по регіонах максимальний відсоток осіб з 1-й ГІ відзначений в регістрі ФСБ РФ (6,8%), мінімальний - в МО РФ (0,0%). Частка осіб з 2-й ГІ була найбільшою в Центральному регіоні (58,4%), а найменшою - в Поволзькому регіоні (38,6%), найбільше осіб з 3-й ГІ виявлено в Поволзькому (58,7%), найменше - в Далекосхідному регіоні (34,7%) (таблиця Т12.1).

  Серед ліквідаторів в 1999 р відзначений найнижчий серед всіх ГПУ відсоток осіб з 1-й ГІ

  - 1,9%. У 1998 р 1-ю ГІ мали 1,7% ліквідаторів, 2-ю - 46,3 і 3-ю - 51,9%. При порівнянні по регіонах максимальний відсоток осіб з 1-й ГІ відзначений в регістрі ФСБ РФ (7,1%), мінімальний

  - в МО РФ і МПС РФ (0,0%). Частка ліквідаторів з 2-й ГІ була найбільшою в північнокавказьких і Далекосхідному регіонах (54,5%), найменшою - в Поволзькому регіоні (38,0%). Найбільше осіб з 3-й ГІ виявлено в Поволзькому регіоні (60,1%), найменше - в регістрі ФСБ РФ (37,1%) (таблиця Т12.2).

  Серед проживають в найбільш забруднених радіонуклідами областях при порівнянні з 1998 р частка осіб з 1-й ГІ знизилася на 0,4%, з 2-й - знизилася на 1,3% і 3-й ГІ зросла на 3,5%. В Орловській області відзначається максимальний відсоток осіб з 1-й ГІ - 15,4%. Серед проживають дітей в цілому по всім областям при порівнянні даних 1998 і 1999 рр. відзначає-

  70,00%-

  60,00%-

  50,00%-

  40,00%-

  30,00%-

  20,00%-

  10,00%

  0,00%

  Весь контингент Ліквідатори проживають Діти ліквідаторів

  ся зниження частки дітей з 1-й ГІ - 7,9% (8,6% в 1998 г.). В Орловській області не були представлені дані про інвалідність дітей (таблиці Т12.3-Т12.4).

  Серед дітей ліквідаторів 1986-1987 рр. в цілому по Росії в 1999 р відзначений найвищий серед усіх ГПУ відсоток осіб з 1-й ГІ (25,5%) і найнижчий - з 2-й ГІ (17,8%). У 1998 р 1ю ГІ мали 24,3% дітей, 2-ю ГІ - 17,9% і 3-ю - 32,2%. При порівнянні по регіонах максимальний відсоток дітей з 1-й ГІ відзначений в Центральному регіоні (32,5%), мінімальний - в Далекосхідному регіоні (0,0%). Практично у всіх регіонах (крім ГНЦ РФ - ІБФ, північнокавказьких і Східно-Сибірського регіонів) відзначається високий відсоток дітей інвалідів, у яких група інвалідності проставлена.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити