У статті розглянуті найбільш популярні програмні продукти, що використовуються для вирішення завдань просторового проектування виробів електронної техніки (ВЕТ) різної складності і технологічного обладнання для їх складання. За результатами аналізу показників систем автоматизованого проектування (САПР) Запропоновано найбільш прийнятне програмне забезпечення (ПО) для проектування електронних макетів AutodeskFusion 360. Досвід проектування електронних макетів показав, що для більш детального опрацювання об'єктів просторового проектування з використанням AutodeskFusion 360 в якості координатного пристрою введення графічної інформації та роботи з графічним інтерфейсом програм доцільно користуватися маніпулятором типу «миша», а не сенсорними засобами введення даних.

Анотація наукової статті з комп'ютерних та інформаційних наук, автор наукової роботи - Журавльова Л.В., Захарова А.С., Корчагін А.І., Марікова Е.А., вузенькі Д.А.


ANALYSIS OF MANIPULATORS FOR SOLVING PROBLEMS OF SPATIAL DESIGN

The article considers the most popular software products used aimed to solve the problems of spatial design of electronic equipment (EE) of various complexity and technological equipment for their assembly. According to the results of the analysis of the characteristics of CAD systems, the most suitable software for designing electronic models of was proposed - AutodeskFusion 360. The designing experience of electronic models showed that for a more detailed study of objects of spatial


Область наук:

 • Комп'ютер та інформатика

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ маніпулятор ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ просторових ПРОЕКТУВАННЯ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ маніпулятор ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ просторових ПРОЕКТУВАННЯ»

  ?DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2018.69.026 Журавльова Л.В.1, Захарова А.С.2, Корчагін А.І.3, Марікова Е.А.4, вузенькі Д.А. 5

  1 Кандидат технічних наук, доцент, 2,3,4,5Бакалавр,

  1,2, з, 4,5московскій державний технічний університет ім.Н.Е.Баумана АНАЛІЗ маніпулятор ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ просторових ПРОЕКТУВАННЯ

  анотація

  У статті розглянуті найбільш популярні програмні продукти, що використовуються для вирішення завдань просторового проектування виробів електронної техніки (ВЕТ) різної складності і технологічного обладнання для їх складання. За результатами аналізу показників систем автоматизованого проектування (САПР) запропоновано найбільш прийнятне програмне забезпечення (ПО) для проектування електронних макетів AutodeskFusion 360. Досвід проектування електронних макетів показав, що для більш детального опрацювання об'єктів просторового проектування з використанням AutodeskFusion 360 в якості координатного пристрою введення графічної інформації і роботи з графічним інтерфейсом програм доцільно користуватися маніпулятором типу - «миша», а не сенсорними засобами введення даних.

  Ключові слова: САПР, маніпулятор, проектування.

  Zhuravleva LV1, Zakharova AS2, Korchagin AI3, Marikova EA4, Uzenkov DA5 1 PhD in Engineering, Associate professor, 2345Bachelor, 1,2,3,4,5Bauman Moscow State Technical University ANALYSIS OF MANIPULATORS FOR SOLVING PROBLEMS OF SPATIAL DESIGN

  Abstract

  The article considers the most popular software products used aimed to solve the problems of spatial design of electronic equipment (EE) of various complexity and technological equipment for their assembly. According to the results of the analysis of the characteristics of CAD systems, the most suitable software for designing electronic models of was proposed -AutodeskFusion 360. The designing experience of electronic models showed that for a more detailed study of objects of spatial

  Keywords: CAD, manipulator, design.

  Вступ

  Широке розповсюдження засобів інформаційного супроводу життєвого циклу виробів дозволило формалізувати й автоматизувати процеси просторового проектування об'єктів різного призначення і складності.

  Використання об'єднаної комп'ютерної системи, що складається з інструментів моделювання, 3D-візуалізації, аналітики і спільної роботи для одночасного створення певних продуктів і виробничого процесу, сприяло розвитку цифрового виробництва [1, С. 23-34], [2, С. 162-179] , [3, С. 189-192]. Цифрове виробництво розвивалося від виробничих ініціатив, таких як інтегральні методи забезпечення технологічності, комп'ютерне інтегроване виробництво, гнучке виробництво і бережливе виробництво, які наголошують на необхідності спільної розробки продукту і процесу, міжнародна ініціатива "Індустрія 4.0" і т.п. [4, С. 19-24], [5, С. 65-68], [6, С.23-27], [7, С. 62-64].

  Багато довгострокові вигоди від управління життєвим циклом продукту (ЖЦП) не можуть бути досягнуті без всеосяжної цифровий стратегії виробництва. Цифрове виробництво є ключовим моментом інтеграції між ЖЦП і цехами та обладнанням, що дозволяє обмінюватися інформацією про продукти між проектної та виробничої групами. Це дозволяє компаніям-виробникам досягати цільових показників часу виходу на ринок і обсягу, а також здійснювати економію коштів за рахунок скорочення дорогих змін в низхідному потоці [4, С. 19-24], [5, С. 65-68], [6 , С. 23-27], [7, С. 62-64].

  Перевагами цифрового виробництва є підвищення продуктивності праці при плануванні за рахунок використання таких засобів:

  - перегляд і обробка інформації про об'єкти проектування, технологічних операціях, підприємствах і ресурсах за допомогою САПР з послідовним і комплексним підходом до розробки продукції;

  - оптимізація окремих етапів виробництва в керованому середовищі для створення гнучких робочих інструкцій, здатних відображати інформацію про 2D / 3D деталях, а також інструкції по механічній обробці і оснастки;

  - зниження витрат на введення в експлуатацію за допомогою моделювання, фактично перевіряючи працездатність і програми автоматизації;

  - швидке створення заводських моделей і забезпечення їх оптимальної компоновки, витрати матеріалу і пропускної здатності до нарощування потужності;

  - обмін якісними даними шляхом створення повних, перевірених CAD-орієнтованих програм перевірки обладнання для координуючих вимірювальних машин і верстатів з числовим програмним управлінням (ЧПУ);

  - виконання виробничих процесів з доступом в реальному часі до даних життєвого циклу.

  Для забезпечення успішного і безперебійного функціонування цифрового виробництва використовуються різні інструментальні середовища автоматизованого проектування: AutodeskFusion 360, Компас 3D, SolidWorks 2018, T-FLEX CAD, IRONCAD 2018 і т.п. [8, С. 44-47].

  Короткий опис програмних продуктів для просторового проектування представлені в таблиці 1.

  Таблиця 1 - Короткий опис програмних продуктів для просторового проектування

  № п / п Програми Короткий опис

  1 Autodesk Fusion 360 Хмарний інструмент, розроблений компанією Autodesk для промислового дизайну і машинобудівного проектування - симбіоз Inventor, Simulation, Alias ​​та інших продуктів.

  2 SolidWorks 2018 Популярний інструмент для автоматизованого проектування, автоматизації робіт і технологічної підготовки виробництва. Використовується для проектування складних виробів різного призначення. Також можливе редагування файлів сторонніх САПР.

  3 Компас 3D v17 Система автоматизованого проектування, розробляється Російською компанією. Дозволяє оформляти документацію відповідно до стандарту ЕСКД. САПР дозволяє створювати тривимірні асоціативні моделі, генерувати технічну та конструкторську документацію.

  4 T-FLEX CAD САПР для параметричного проектування і креслення, дозволяє створювати програми для управління верстатами з ЧПУ, а також працювати з конструкторською документацією.

  5 IRONCAD 2018 Професійна система для тривимірного моделювання та двомірного проектування, останнього покоління. У програмі можна використовувати як параметричне проектування, так і інноваційний метод прямого проектування.

  Порівняльні характеристики САПР для просторового проектування представлені в таблиці 2.

  Для стабільного функціонування САПР Fusion 360 потрібно портативний комп'ютер, що володіє необхідними системними вимогами - 4 ГБ і більше оперативної пам'яті, 512 МБ і більше графічної пам'яті GDDR, а також не менше 3 ГБ вільного місця на диску під управлінням операційних систем Windows 7 з пакетом оновлень SP1 , 8.1 або 10 (тільки 64-розрядні) або macOSSierra 10.13, ElCapitan. До того ж ПК повинен мати ADSL або більш швидкісне підключення до інтернету, так як Fusion 360 є хмарної середовищем моделювання [2, С. 162-179].

  Таблиця 2 - Порівняльні характеристики САПР для просторового проектування

  № п / п Програм ми Вартість базової ліцензії, тис. Студенч еская ліцензія Наявність облачног про зберігали ща Створення відео послідовно ності складання виробу Аналіз физиче ських свойст в створенні е збірок системного перші требован ія Ступінь оптимізацією і вихідних алгоритмів

  1 Autodes k Fusion 360 18 | | | | | Мініма Патерналізм Висока

  2 Solid Works 2018 200 | | | | | Середні Висока

  3 Компас 3D v17 127 | - - | | Мініма Патерналізм Середня

  4 T-FLEX CAD 150 | | - | | Середні Середня

  5 IRONC AD 2018 84 - | - | - Середні Середня

  Для просторового проектування електронних макетів технологічного обладнання для збирання осередків електронних використовувалася САПР Fusion 360. Для збільшення об'єктивності аналізу проводилися аналогічні дії в САПР Solid Works 2018, Компас 3D v17.

  Оптимальне керування продуктами компаній Autodesk, АСКОН і Dassault Systemes має на увазі використання коштів «графічного» управління, до яких відносяться координатні пристрої вводу графічної інформації і роботи з графічним інтерфейсом програм - «маніпулятори». Види маніпуляторів представлені на малюнку 1. Сучасний ринок пропонує велику кількість видів конструктивних рішень пристроїв введення графічної інформації. Кожен вид має свої унікальні характеристики, що дозволяють успішно застосовувати його в тій чи іншій ситуації. Засоби реалізації Fusion 360 представлені на малюнку 2.

  вбудовані

  Комп'ютерні

  тачскрін

  Оптичні світлодіодні

  Індукційні «миші ^

  Оптичні лазерні

  Трекбол- «миші:

  миші

  вбудовані

  Гіроскопічні «ииші ^

  Мал. 1 - Види маніпуляторів

  Мал. 2 - Засоби реалізації Fusion 360

  Введення графічної інформації при проектуванні електронних макетів різних об'єктів здійснюється за допомогою пристроїв - маніпуляторів, які дозволяють вказувати місце введення даних на екрані монітора.

  Незважаючи на велику різноманітність варіантів реалізації пристроїв введення графічної інформації в САПР, що забезпечують зростання рівня технологій і продуктивності в області просторового проектування, функціональність і інші показники пристроїв - «маніпуляторів» за останні роки не збільшилися.

  При просторовому проектуванні ВЕТ виникає проблема вибору способу введення графічної інформації. Невдалий підбір пристрою веде не тільки до зниження продуктивності процесу проектування, а й може не забезпечити якість електронного макета. Це відбувається за рахунок неможливості повністю використовувати швидкодію САПР і забезпечувати розробнику підвищену швидкість роботи.

  Клавіатура - невід'ємна частина комп'ютера, може бути, як вбудованої, так і підключатися периферійно. Переносна клавіатура менш зручна в силу габаритів. Проблема її використання в якості маніпулятора для просторового проектування ВЕТ полягає в тому, що задавати координати курсору необхідно точно, вручну, розраховуючи і вводячи значення. Зручність використання клавіатури полягає в наявності гарячих клавіш, за допомогою яких з'являється можливість викликати функції швидше, ніж за допомогою комп'ютерної «миші», за допомогою контекстного меню [9]. Види клавіатур представлені на малюнку 3.

  Периферійні Рис. 3 - Узагальнена класифікація клавіатур

  Тачпад - сенсорна панель володіє всіма здібностями стандартної комп'ютерної миші, маючи при цьому розширений функціонал. За допомогою торкань і жестів задається розташування курсора. Жести застосовуються аналогічно гарячих клавішах клавіатури: зміна масштабу, поворот моделей. Зручність проявляється також у можливості вбудувати тачпад в клавіатуру портативного комп'ютера. Проте, периферійні тачпади займають менше місця, на відміну від комп'ютерних «мишей», при цьому маючи більш зручним форм-фактором. Основним недоліком подібних пристроїв є знижена точність розміщення курсора за рахунок площі торкання подушечкою пальця, а також апаратними недоліками тачпадів [10, С. 1-15]. Цей недолік є вирішальним при необхідності проектування об'єктів з більш детальним промальовуванням. Види тачпадів представлені на малюнку 4.

  Мал. 4 - Види тачпадів

  Тачскрін - сенсорний екран, що повністю повторює функціонал тачпада, працюючи з жестами і дотиками подушечок пальців, але реагує на тактильне вплив. Панель розташована безпосередньо над матрицею дисплея. Подібний спосіб взаємодії з САПР може призводити до складнощів при використанні сенсорних панелей діагоналлю менше 20 дюймів, так як палець закриває огляд моделі. Отже, в разі комфортного використання сенсорної панелі при просторовому проектуванні доводиться жертвувати портативністю. Тачскрін представлений на малюнку 5.

  дисплей

  Мал. 5 - Тачскрін

  Комп'ютерна «миша» - механічний маніпулятор, що перетворює механічне рух в рух курсору на екрані за рахунок переміщення на площині рухомого сенсорного кулі. За допомогою «миші» забезпечується взаємодія користувача з інтерфейсом програми САПР. Якість «миші» визначається її роздільною здатністю, яка визначає точність пересування її по екрану і вимірюється числом точок на дюйм (dpi - dot per inch). DPI для пристроїв середнього класу - 400 - 800 dpi. Узагальнена класифікація маніпуляторів типу «миша» представлена ​​на малюнку 6.

  індукційна

  Мал. 6 - Узагальнена класифікація маніпуляторів «миша»

  Клавіші та коліщатко комп'ютерної «миші» викликають певні дії, наприклад: активація зазначеного об'єкта, виклик контекстного меню. Найбільш використовувані - оптичні світлодіодні і лазерні «миші» в силу досягнення мінімуму співвідношення ціни і якості.

  Трекбол відрізняється від «миші» тим, що рухливий сенсорний шар, вбудований у верхню частину корпусу, користувач обертає рукою, переміщаючи курсор. Онболее функціональний за рахунок рухомого сенсорного кулі, передає фізичний вплив в рух курсору, і найчастіше використовуються замість «миші», особливо для роботи з графікою [11].

  Гіроскопічні «миші» включають в себе гіроскоп, який розпізнає рух не тільки поверхні, але і в просторі. Нею можна керувати в повітрі рухом кисті руки. Вони володіють низькою точністю, але дозволяють переміщати пристрої введення в трьох площинах. Їх використовують для управління «розумними» телевізорами.

  Індукційні миші - графічні планшети використовуються дизайнерами для промальовування електронних малюнків, але не уявляють цінності при просторовому проектуванні.

  В даний час комп'ютерні «миші» є найпоширенішим засобом взаємодії користувача з інтерфейсом тому, що вони є найбільш практичним, універсальним, довговічним і дешевим пристроєм введення інформації [12], [13], [14, С. 18-25]. При тому, що на ринку довгий час присутні принципово технологічно більш розвинені пристрої, САПР розробляються з розрахунком під комп'ютерну «мишу» [15, С. 107-111], [16, С. 67-72].

  В процесі розробки електронних макетів технологічного обладнання для складання ВЕТ використовувалися різні засоби введення графічної інформації. В результаті було практично встановлено, що використання сенсорних пристроїв введення не дозволяє візуалізувати найдрібніші деталі обладнання (рис. 7а). За допомогою комп'ютерної «миші» можна отримувати електронні макети з детальним промальовуванням всіх деталей установок (рис.7б).

  Фрагменти електронних макетів термошафи для сушки ВЕТ представлені на малюнку 7.

  Мал. 7 - Фрагменти електронних макетів термошафи для сушки ВЕТ а - з використанням сенсорних пристроїв введення; б - з використанням комп'ютерної «миші»

  Попри те, що в даний час спостерігається тенденція виробництва великої кількості пристроїв, за допомогою яких можлива процедура введення інформації (даних) і які, завдяки своєму нововведенню і вдосконалення, здатні відсунути на другий план такі всім звичні маніпулятори як "миша", проте , такий пристрій, як і раніше є незамінним і простим у використанні при просторовому проектуванні ВЕТ.

  Список літератури / References

  1. Арабов Д. І. Концепція цифрового інструментального виробництва (FAB LAB) для прототипування виробів електронної техніки / Д. І. Арабов, А. І. Власов, В. Н. Гриднев і ін. // Міжнародний науково -дослідний журнал. - 2016. - № 5-3 (47). - С. 23-34.

  2. Арабов Д. І. FAB-LAB-технології швидкого прототипування виробів електронної техніки / Д. І. Арабов, А. І. Власов, В. Н. Гриднев і ін. // Сучасні наукові дослідження: методологія, теорія, практика матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції. Центр сприяння розвитку наукових досліджень. - 2014. - С. 162-179.

  3. Арабов Д. І. Комплексне макетування вузлів обчислювальної техніки з використанням інфраструктури цифрового виробництва (FAB-LAB) в умовах наскрізного забезпечення якості / Д. І. Арабов, А. Ю. Верясова, В. Н. Гриднев // Праці міжнародного симпозіуму надійність і якість. - 2016. - № 1. - С. 189-192.

  4. Власов А. І. Системний аналіз "бережливого виробництва" інструментами візуального моделювання / А. І. Власов, Ю. М. Ганев, А. А. Карпунин // Інформаційні технології в проектуванні і виробництві. - 2015. -№ 4 (160). - С. 19-24.

  5. Власов А. І. Система 58-технологія створення ефективного робочого місця в концепції «Бережливого виробництва» / А. І. Власов, Ю. М. Ганев, А. А. Карпунин // Інформаційні технології в проектуванні і виробництві. - 2016. - № 1 (161). - С. 65-68.

  6. Власов А. І. Картування потоку створення цінностей в концепції «Бережливого виробництва» / А. І. Власов, Ю. М. Ганев, А. А. Карпунин // Інформаційні технології в проектуванні і виробництві. - 2016. - № 2 (162). - С. 23-27.

  7. Тупоршін А. Н. Експертна думка. Цифрове виробництво в Росії - нові пріоритети [Електронний ресурс] / А. Н. Тупоршін // Альманах «Управління виробництвом». - 2017. - № 2 (2). - С. 62-64. - URL: http://www.up-pro.ru/library/information_systems/production/cyfra-russia.html/ (дата звернення: 22.12.17)

  8. Сидорова М. Н. Системи автоматизованого проектування: огляд і аналіз / М. Н. Сидорова // Вісник освітнього консорціуму Среднерусский університет. Інформаційні технології. - 2017. - №1 (9). - С. 44-47.

  9. Сичов І. А. 12 епізодів з історії клавіатури [Електронний ресурс] / І. А. Сичов // Geektimes. - 2014. -URL: https://geektimes.ru/post/240688/ (дата звернення: 22.12.17)

  10. Білокопитов А. І. Основи комп'ютерної технології: навчальний посібник. / А. І. Білокопитов - Смоленськ: ФГТУ ВПО ССІ. - 2011. - С. 1-15.

  11. Клімов А. П. Тачпад - що це таке [Електронний ресурс] / А. П. Климов // База знань Composs - 2012. -URL: http://composs.ru/tachpad-chto-eto. (Дата звернення: 21.12.17)

  12. Паршина Л. І. Види комп'ютерних мишей [Електронний ресурс] / Л. І. Паршина // ПК мій друг - 2012. -URL: https://moydrygpk.ru/texnicheskie-voprosy/vidy-kompyuternyx-myshej.html . (Дата звернення: 22.12.2017)

  13. Єрмолівська С. А. Еволюція комп'ютерних мишей [Електронний ресурс] / С. А. Єрмолівська // Комп'ютерний портал F1CD.ru - 2008. - URL: http://www.f1cd.ru/input/arts/mouse_history. (Дата звернення: 22.12.17)

  14. Арабов Д. І. Проектування маніпуляторів для формування віртуальних зображень на матеріальній площині / Д. І. Арабов, М. А. Колесников, А. В. Юдін // Міжнародний науково-дослідний журнал. -2016. - № 6-2 (48). - С. 18-25.

  15. Власов А. І. Методи генераційні візуального синтезу технічних рішень в області мікро-наносистем / А. І. Власов, Л. В. Журавльова, Г. Г. Тимофєєв // Науковий огляд. - 2013. - № 1. - С. 107-111.

  16. Журавльова Л. В. Формалізація інформації по прототипам технологічної оснастки для складання електронної апаратури / Л. В. Журавльова, А. С. Лебедєв // Інформаційні технології в проектуванні і виробництві. - 2017. - № 2 (166). - С. 67-72.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Arabov DI Koncepciya cifrovogo instrumental'nogo proizvodstva (FAB LAB) dlya prototipirovaniya izdelij ehlektronnoj tekhniki [The concept of digital tool production (FAB LAB) for prototyping of products of the electronic equipment] / DI Arabov, AI Vlasov, VN Gridnev and others // Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal. [International research magazine] - 2016. - № 5-3 (47). - P. 23-34. [In Russian]

  2. Arabov DI FAB-LAB-tekhnologii bystrogo prototipirovaniya izdeliy elektronnoy tekhniki [FAB-LAB-technology for rapid prototyping of electronic products] / DI Arabov, AI Vlasov, VN Gridnev and others // Sovremennyye nauchnyye issledovaniya: metodologiya, teoriya, praktika materialy II Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Tsentr sodeystviya razvitiyu nauchnykh issledovaniy. [In the collection: Modern scientific research: methodology, theory, practice materials of the II International Scientific and Practical Conference. Center for the Promotion of Scientific Research] - 2014. -P. 162-179. [In Russian]

  3. Arabov DI Kompleksnoe maketirovanie uzlov vychislitel'noj tekhniki s ispol'zovaniem infrastruktury cifrovogo proizvodstva (FAB-LAB) v usloviyah skvoznogo obespecheniya kachestva [Complex prototyping of nodes of computer facilities with use of infrastructure of digital production (FAB-LAB) in the conditions of end-to-end quality assurance] / DI Arabov, A. Ju. Verjasova, V. N. Gridnev // Trudy mezhdunarodnogo simpoziuma Nadezhnost 'i kachestvo. [Works of the international symposium Reliability and quality] - 2016. - № 1. - P.189-192. [In Russian]

  4. Vlasov A. I. Sistemnyy analiz "berezhlivogo proizvodstva" instrumentami vizual'nogo modelirovaniya [System analysis of "lean production" visual modeling tools] / A. I. Vlasov, YU. M. Ganev, A. A. Karpunin // Informatsionnyye tekhnologii v proyektirovanii i proizvodstve. [Information technology in design and production.] - 2015. - № 4 (160). - P. 19-24. [In Russian]

  5. Vlasov A. I. Sistema 5S-tekhnologiya sozdaniya effektivnogo rabochego mesta v kontseptsii «Berezhlivogo proizvodstva» [System 5S-technology to create an effective workplace in the concept of "Lean Manufacturing"] / A. I. Vlasov, YU. M. Ganev, A. A. Karpunin // Informatsionnyye tekhnologii v proyektirovanii i proizvodstve. [Information Technologies in Design and Production.] - 2016. - № 1 (161). - P. 65-68. [In Russian]

  6. Vlasov A. I. Kartirovaniye potoka sozdaniya tsennostey v kontseptsii «Berezhlivogo proizvodstva» [Mapping the flow of creating values ​​in the concept of "Lean Manufacturing"] / A. I. Vlasov, YU. M. Ganev, A. A. Karpunin // Informatsionnyye tekhnologii v proyektirovanii i proizvodstve. [Information Technologies in Design and Production.] - 2016. - № 2 (162). - P. 23-27. [In Russian]

  7. Tuporshin A. N. Jekspertnoe mnenie. Cifrovoe proizvodstvo v Rossii - novye prioritety [Expert opinion. Digital production in Russia - new priorities] [Electronic resource] / A. N. Tuporshin // Al'manah «Upravlenie proizvodstvom» [Almanac "Production Management"] - 2017. - № 2 (2). - P. 62-64. - URL: http://www.up-pro.ru/library/information_systems/production/cyfra-russia.html/. (Accessed: 22.12.17) [in Russian]

  8. Sidorova M. N. Sistemy avtomatizirovannogo proyektirovaniya: obzor i analiz [Computer-aided design systems: review and analysis] / M. N. Sidorova // Vestnik obrazovatel'nogo konsortsiuma Srednerusskiy universitet. Informatsionnyye tekhnologii. [Vestnik of the educational consortium The Central Russian University. Information Technology.] - 2017. - №1 (9). - P.44-47. [In Russian]

  9. Sychev I. A. 12 jepizodov iz istorii klaviatury [12 moments in keyboard's history] [Electronic resource] / I. A. Sychev // Geektimes. - 2014 року - URL: https://geektimes.ru/post/240688/. (Accessed: 22.12.17) [in Russian]

  10. Belokopytov A. I. Osnovy komp'yuternoy tekhnologii: uchebnoye posobiye. [Fundamentals of computer technology: a tutorial.] / A. I. Belokopytov - Smolensk: FGOU VPO SSI. - 2011. - P.1-15. [In Russian]

  11. Klimov A. P. Tachpad - chto jeto takoe [Touchpad - What is it] [Electronic resource] / A. P. Klimov // Baza znanij Composs [The Knowledge Base Composs]. - 2012. - URL: http://composs.ru/tachpad-chto-eto. (Accessed: 21.12.17) [in Russian]

  12. Parshina LI Vidy komp'juternyh myshej [Kinds of computer mice] [Electronic resource] / LI Parshina // PK moj drug [PC is my friend] - 2012. - URL: https://moydrygpk.ru/texnicheskie-voprosy /vidy-kompyuternyx-myshej.html. (Accessed: 22.12.2017) [in Russian]

  13. Ermolovskiy SA Jevoljucija komp'juternyh myshej [Evolution of computer mice] [Electronic resource] / SA Ermolovskij // Komp'juternyj portal F1CD [Hi-Tech portal F1CD] - 2008. - URL: http: //www.f1cd. ru / input / arts / mouse_history. (Accessed: 22.12.17) [in Russian]

  14. Arabov D. I. Proyektirovaniye manipulyatorov dlya formirovaniya virtual'nykh izobrazheniy na material'noy ploskosti [Designing manipulators for the formation of virtual images on the material plane] / D. I. Arabov, M. A. Kolesnikov, A. V. Yudin // Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatel'skiy zhurnal. [International Scientific and Research Journal.] - 2016. -№ 6-2 (48). - P. 18-25. [In Russian]

  15. Vlasov A. I. Metody generatsionnogo vizual'nogo sinteza tekhnicheskikh resheniy v oblasti mikro- / nanosistem [Methods of generation of visual synthesis of technical solutions in the field of micro / nanosystems] / A. I. Vlasov, L. V. Zhuravleva, G. G. Timofeyev // Nauchnoye obozreniye. [Scientific review.] - 2013. - № 1. - P. 107-111. [In Russian]

  16. Zhuravleva L. V. Formalizatsiya informatsii po prototipam tekhnologicheskoy osnastki dlya sborki elektronnoy apparatury [Formalization of information on prototypes of technological equipment for the assembly of electronic equipment] / L. V. Zhuravleva, A. S. Lebedev // Informatsionnyye tekhnologii v proyektirovanii i proizvodstve. [Information technologies in design and production.] - 2017. - № 2 (166). - P. 67-72. [In Russian]


  Ключові слова: САПР /CAD /МАНИПУЛЯТОР /MANIPULATOR /ПРОЕКТУВАННЯ /DESIGN

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити