Вивчено умови формування відкладень ачимовской горизонту неокома. Розглянуто особливості зміни фізичних властивостей (проникність, пористість) Ачимовских відкладень з глибиною в межах Алехінского родовища. Проведено аналіз змін фільтраційно-ємнісних властивостей нафтогазоносних відкладень ачимовской свити на території Ханти-Мансійського автономного округу - Югри. Встановлено, що представлені дрібнозернистими пісковиками і грубозернистими алевролитами породи ачимовской товщі володіють нерівномірними змінами фільтраційно-ємнісних властивостей, зумовленими складними геологічними умовами утворення відкладень.

Анотація наукової статті з наук про Землю і суміжних екологічних наук, автор наукової роботи - Гамідуллаева А.З., Романова Т.І.


ANALYSIS OF LITHOLOGICAL COMPOSITION AND COLLECTIVE PROPERTIES OF BREEDS OF ACHIMOVSKY HORIZON ROCK BEDS (ACh1, ACH2, ACh3) OF ALEKHINSKY PRODUCTION FIELD OF KHMAO-UGRA

The conditions of the formation of deposits of the Achimov Neocomian horizon are studied in the article. Specific features of the change in physical properties (permeability, porosity) Of Achimov deposits that come with the change of depth within the Alekhinsky deposit are considered. The analysis of changes in the formation reservoir properties of the oil and gas bearing deposits of the Achimov suite in the territory of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug, Yugra, is carried out. It is established that the rocks of the Achimov rock bed represented by compacted sand and coarse-grained siltstones exhibit uneven changes in the formation reservoir properties due to the complex geological conditions of the deposits formation.


Область наук:
 • Науки про Землю та суміжні екологічні науки
 • Рік видавництва: 2018
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ літологічного складу І колекторських властивостей ПОРОД ПЛАСТІВ ачимовской ГОРИЗОНТА (АЧ1, ач2, АЧ3) АЛЕХІНСКОГО РОДОВИЩА ХМАО-Югри'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ літологічного складу І колекторських властивостей ПОРОД ПЛАСТІВ ачимовской ГОРИЗОНТА (АЧ1, ач2, АЧ3) АЛЕХІНСКОГО РОДОВИЩА ХМАО-Югри»

  ?_ГЕОЛОГО-мінералогічних наук / GEOLOGY AND MINERALOGY_

  DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2018.75.9.015

  АНАЛІЗ літологічного складу І колекторських властивостей ПОРОД ПЛАСТІВ

  Ачимовской ГОРИЗОНТА (АЧЬ ач2, АЧ3) АЛЕХІНСКОГО РОДОВИЩА ХМАО-Югри

  Наукова стаття

  Гамідуллаева А.З.1, Романова Т.І.2 '*

  1 2 Югорський державний університет, Ханти-Мансійськ, Росія

  * Корреспондирующий автор (s_pavlova [at] mail.org.ua)

  анотація

  Вивчено умови формування відкладень ачимовской горизонту неокома. Розглянуто особливості зміни фізичних властивостей (проникність, пористість) ачимовских відкладень з глибиною в межах Алехінского родовища. Проведено аналіз змін фільтраційно-ємнісних властивостей нафтогазоносних відкладень ачимовской свити на території Ханти-Мансійського автономного округу - Югри. Встановлено, що представлені дрібнозернистими пісковиками і грубозернистими алевролитами породи ачимовской товщі володіють нерівномірними змінами фільтраційно-ємнісних властивостей, зумовленими складними геологічними умовами утворення відкладень.

  Ключові слова: поклад, нафту, породи-колектори, фільтраційно-ємнісні властивості, пористість, проникність.

  ANALYSIS OF LITHOLOGICAL COMPOSITION AND COLLECTIVE PROPERTIES OF BREEDS OF ACHIMOVSKY HORIZON ROCK BEDS (ACh1, ACH2, ACh3) OF ALEKHINSKY PRODUCTION FIELD OF

  KHMAO-UGRA

  Research article

  Gamidullaeva A.Z.1, Romanova T.I.2 '*

  1 2 Yugra State University, Khanty-Mansiysk, Russia

  * Corresponding author (s_pavlova [at] mail.org.ua)

  Abstract

  The conditions of the formation of deposits of the Achimov Neocomian horizon are studied in the article. Specific features of the change in physical properties (permeability, porosity) of Achimov deposits that come with the change of depth within the Alekhinsky deposit are considered. The analysis of changes in the formation reservoir properties of the oil and gas bearing deposits of the Achimov suite in the territory of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug, Yugra, is carried out. It is established that the rocks of the Achimov rock bed represented by compacted sand and coarse-grained siltstones exhibit uneven changes in the formation reservoir properties due to the complex geological conditions of the deposits formation.

  Keywords: deposit, oil, reservoir rock, formation reservoir properties, porosity, permeability.

  В даний час одним з основних завдань нафтогазового комплексу є відтворення мінерально-сировинної бази вуглеводневої сировини, підвищення ефективності розвідки, розробки і видобутку нафти і газу. При цьому велика увага приділяється освоєнню глибоко залягають горизонтів, які відносяться до важко запасів і, як правило, характеризуються складною геологічною будовою і низькими колекторськими властивостями. До таких складних об'єктах ставляться відкладення ачимовской свити нижнемелового віку, розташовані на території Ханти-Мансійського автономного округу - Югра в Західному Сибіру.

  Ачимовской нафтогазоносний комплекс, що залягає в основі розрізу неокома, є об'єктом геолого-геофізичного вивчення протягом тривалого часу [1, С. 4], [9, C. 71], [10, С. 228]. У ачимовских пластах в даний час відкрито понад 100 родовищ нафти, газу і конденсату, багато хто з них відносяться до великих [11, C. 196].

  На Алехінском родовищі в межах ачимовской горизонту виділено 3 продуктивних пласта: Ач1, ач2, Ач3, відкладення яких охарактеризовані керном в 14 свердловинах.

  На території більшої частини Західно-Сибірської плити формуванню ачимовской товщі протягом декількох мільйонів років передувала глибоководна морська обстановка [7, С. 12]: в умовах некомпенсованого седиментогенеза відкладалися глауконітові і бітумінозні глини георгіївською, баженовской світ. Надалі, як показали дослідження [1, С. 17-37], [7, С. 14-15], [9, C. 77], осадконакопление відбувалося або в умовах морського мілководдя, або піщано-алевритові пласти ачимовской товщі формувалися при бічному заповненні некомпенсованого морського басейну.

  В межах Алехінского родовища породи ачимовской горизонту представлені чергуванням піщано-алеврітових, карбонатних і глинистих прошарку, які поділяють відкладення на серію продуктивних пластів Ач1-Ач3. Пласти сформувалися у відносно глибоководної частини морського басейну і являють собою підводні конуси виносу на передньому схилі дельтовой платформи [8, C. 147]. Кожен із шарів складається з декількох окремих лінз або конусів виносу, відкладалися з деяким зміщенням відносно один одного. Освіта конусів виносу відбувалося при періодично виникаючих скидах накопичується на кромці дельтовой платформи теригенно матеріалу. Глинисті відклади представлені в основному відкладеннями каламутних потоків і нормальними геміпелагіческімі опадами. Надходження теригенно матеріалу протягом всього часу формування ачимовской товщі відбувалося з північного сходу. В цілому осадконакопление всій товщі, включаючи

  породи-колектора і глинисті різниці, відбувалося в подібних умовах, що зумовило близькість всіх пластів за своїми литологическим і Петрофизическое властивостями [8, С. 198-201].

  Проникні прошарки ачимовской комплексу представлені пісковиками дрібнозернистими і алевролітами грубозернистими, рідше дрібно-грубозернистими. Переважним розміром уламків в пісковиках є фракції в межах 0,10-0,14 мм, в алевролітах - 0,06-0,09 мм. Ступінь сортування уламкового матеріалу змінюється від середньої до гарної, але відзначаються прошарки з поганою сортуванням зерен. Породи світло-сірі і сірі, нефтенасищенной різниці з бурим відтінком, частіше з карбонатно-глинистим, рідше глинисто-карбонатних і глинистих цементом. Відзначено різноманітні типи шаруватості: горизонтально-шаруваті, лінзовідно-шаруваті, градаційні. Шаруватість обумовлена ​​зміною зернистості, наявністю лінзочек більш дрібнозернистого матеріалу, підкреслюється намиваннями слюдистого матеріалу. Характерні текстури зсуву і зім'яло осаду. Пісковики і алевроліти нерідко містять неокатанного або слабо окатанні уламки аргілітів. Зміст цементу в породах-колекторах змінюється від 5-7% до 10-12%. Найбільш поширені плівковий-порові і порово-плівковий типи цементу, локально має місце кварцовий конформно-регенераційні тип. По складу цемент глинистий хлоритові-каолінітової з домішкою карбонатного матеріалу. Для ачимовских порід характерним є заміщення пелітоморфних сидеритом біотитовими лусочок, при цьому лусочки слюди деформуються, розбухають і частково виконують прилягає поровое простір. Кількість аутигенного сідеріта досягає в окремих прошарку 16-17%.

  Родовища вуглеводнів локалізуються в породах, які відрізняються від інших підвищеним обсягом порового, тріщини або карстового простору. Їх фізичні параметри залежать від таких факторів як літологічний склад порід, пористість, проникність, температура, тиск і ін. [6, С. 104], [11, С. 197].

  Одними з головних фільтраційно-ємнісних властивостей порід-колекторів є пористість і проникність, так як пористість гірської породи - це наявність в ній пустот (пор, каверн, тріщин), не заповнених твердою речовиною, а для того щоб пористе середовище могла пропускати рідину або газ при перепаді тиску, вона повинна володіти проникністю. Фільтраційно-ємнісні властивості (ФЕС) пластів ачимовской комплексу Алехінского родовища представлені в таблиці 1.

  Таблиця 1 - Середні значення колекторських властивостей ачимовских відкладень Алехінского родовища

  Пласт Пористість,% Проникність, 10-3 мкм2 В одоудержівающая здатність,% Абсолютна відмітка глибини пласта, м

  Ач1 16,3 3,9 55 2671

  Ач2 16,5 5 56 2682

  Ач3 16 3,5 60 2694

  Явної залежності значень таких властивостей, як пористість і проникність, від глибини не виявлено, породи пласта ач2 володіють найвищими значеннями пористості і проникності, на відміну від пластів Ач! і Ач3. А водоутримуюча здатність порід, навпаки, пов'язана з глибиною прямою залежністю. Водоутримуюча здатність порід пласта Ач3, відповідно до низькими ФЕС, досить висока - 60%, це чітко свідчить про те, що якість колекторних властивостей товщі значно гірше і що більша частина порового простору в умовах пласта зайнята водою, розміри пір частіше невеликі, а глинистість вище, ніж у відкладеннях Ач1 і ач2.

  Породи ачимовской товщі на території ХМАО-Югри не мають бути широко розповсюдженим [3, С. 9], [10, С. 230], [8], зустрічаються в центральній і східній частинах округу (рис.1). Дослідження характеру змін фільтраційно-ємнісних властивостей ачимовской горизонту в межах Фролівській і Среднеобского нафтогазоносних областей з урахуванням даних по іншим родовищам округу показало [5], що глибина залягання досліджуваних відкладень збільшується з півдня на північ (табл.2).

  Мал. 1 - Карта нефтегазогеологіческого районування території Ханти-Мансійського автономного округу [8]: 1 - кордони ХМАО, 2 - кордону НГО, 3 - кордони НГР, 4 - площа родовища і його назва: I- Виінтойское, II- Західно-Котухтінское, III- Конітлорское, IV- Алехінское, V- Східно-Студене, VI- Західно-Каминское, VII- Приобское, VIII- Малобаликское, IX- Західно-Варьеганское

  Пористість порід пласта Ачьна розглянутих ділянках приблизно однакова і варіює в межах 15-16,5%, крім Конітлорского родовища (рис.2-а). На цьому родовищі відкладення ачимовской свити (Ачь ач2, Ач3) характеризуються максимальними значеннями пористості (рис.2-а, б, в), у порівнянні з іншими родовищами, рівні в середньому 19,1%. Явної залежності даного параметра від глибини залягання шарів не обнаружено.Максімальниміпоказателямі пористості мають пласти на ділянках Конітлорского (Ш), Малобаликского (VIII) і Східно-Студеного (V) родовищ (за зменшенням). Пласт Ач3 розташований глибше інших двох (Ачь ач2), а з глибиною осадового розрізу колекторські властивості погіршуються в результаті літіфікаціі. Так і на розглянутих нами ділянках породи пласта Ач3 володіють найнижчими показниками пористості (рис.2-в).

  Таблиця 2 - Колекторські властивості пластів ачимовской горизонту родовищ ХМАО

  Пласт Пористість,% Проникність, 10-3 мкм2 В одоудержівающая здатність,% Абсолютна відмітка глибини пласта, м

  1 2 3 4 5

  I - Виінтойское родовище

  Ач: 16,5 3,8 52,6 2873

  Ач2 17 1,8 53 2885

  Ач3 16 1,2 64 2905

  II - Західно-Котухтінское родовище

  Ач! 16,3 4 48,5 2806

  Ач2 17 5,5 56 2818

  Ач3 15,7 1,5 63 2830

  Ш-Конітлорское родовище

  Ач! 19 3,8 53 2386

  Ач2 20 1,8 55 2587

  Ач3 18,3 1,2 65 2615

  V - Східно-Студене родовище

  Ач! 16,9 4 51,9 2668

  Ач2 18 5,5 55,5 2727

  Ач3 16 1,5 65,4 2751

  Продовження таблиці 2 - Колекторські властивості пластів ачимовской горизонту родовищ ХМАО

  Пласт Пористість,% Проникність, 10-3 мкм2 В одоудержівающая здатність,% Абсолютна відмітка глибини пласта, м

  1 2 3 4 5

  VI - Західно-Каминское родовище *

  Ач! ! 5 2 53 2792

  Ач2! 6 2,5 55,7 28! 0

  Ач3 15,5! 63,8 2835

  VII - Приобское родовище

  Ач! 16,05 3,8 55 2632

  Ач2! 6 3,8 60,8 2687

  Ач3! 5,4!,! 9 62 2779

  VIII - Малобаликское родовище

  Ач! ! 6,9! 47,9 2595

  Ач2! 8 3 5! 2 2642

  Ач3! 6,5! 65,4 2696

  IX - Західно-Варьеганское родовище

  Ач! ! 5,9 3,8 50,8 2798

  Ач2! 7 3,8 56,5 2826

  Ач3! 6!,! 9 65,4 2856

  Примітка: дані взяті з [2, С.156-157].

  Проникність порід ачимовской комплексу непостійна. Максимальними показниками проникності (рис.2-г, д) характеризуються пласти Ач1 і ач2 на родовищах Західно-Котухтінское (II) і Східно-Студене (V). Проникність пласта Ач3 на всіх розглянутих ділянках приблизно однакова, її показники змінюються в межах 1-2%. Високі значення проникності порід, включаяАч3, спостерігаються в пластах ачимовской комплексу на Алехінском родовищі (IV), де середнє значення становить 4,1-10-3мкм-2 (рис.2-г, д, е). Як показали дослідження, найбільш проникними на півночі Среднеобского нафтогазової галузі є пласти Ач! і ач2 (табл. 2).

  В)

  Е)

  Мал. 2 - Пористість і проникність пластів Ач !, ач2, Ач3 на родовищах: | Виінтойское, II - Західно-Котухтінское, III -Конітлорское, IV - Алехінское, V - Східно-Студене, VI-західній-Каминское, VII - Приобское, VIII - Малобаликское, IX - Західно-Варьеганское

  На підставі вище сказаного можна відзначити, що продуктивні породи ачимовской товщі представлені дрібнозернистими пісковиками і грубозернистими алевролітами. В межах Алехінского (IV) родовища фільтраційно-ємнісні властивості змінюються нерівномірно. Однак, спостерігається певне зростання параметрів пористості і проникності відкладень ачимовской комплексу з півночі на південь до центральної частини загальної площі досліджень (відносний максимум відзначений на території Східно-Студеного (V) родовища), потім колекторські властивості погіршуються. Це обумовлено неоднозначними геологічними умовами залягання відкладень ачимовской товщі [4, C. 19-20], а саме косослоістую будовою порід, що утворюють протяжні субмеридіонально орієнтовані геологічні тіла, ускладнені диз'юнктивній тектоникой.

  87

  I

  Незважаючи на це, пісковики ачимовской комплексу є першою колекторської товщею на шляху міграції нафти і газу з нефтематерінскіх порід баженовской свити в шельфові комплекси неокома [5]. Отже, перспективи нафтогазоносності цієї товщі передбачаються високими [11, C. 199].

  Конфлікт інтересів Conflict of Interest

  Не вказано. None declared.

  Список літератури / References

  1. Бородкін В. Н. Модель формування та текстурні особливості порід ачимовской комплексу півночі Західного Сибіру / В.Н. Бородкін, А. Р. Курчик, А. В. Мельников та ін. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. - 84 с.

  2. Волков В. А. Атлас родовищ нафти і газу Ханти-Мансійського автономного округу - Югри. У 2 т. Т.1 / В. А. Волков, В. А. Шпільман і др.Тюмень-Ханти-Мансійськ: Изд-во «ІздатНаукаСервіс», 2013. - 236 с.

  3. Волков В. А. Атлас родовищ нафти і газу Ханти-Мансійського автономного округу - Югри. У 2 т. Т.2 / В. А. Волков, В. А. Шпільман і ін. Тюмень-Ханти-Мансійськ: Изд-во «ІздатНаукаСервіс», 2013. - 308 с.

  4. Жарков А. М. неантиклинального пастки вуглеводнів в нижнемеловой кліноформной товщі Західного Сибіру / А. М. Жарков // Геологія нафти і газу - 2001. №1. - C. 18 -23.

  5. Жарков А. М. Особливості геологічної будови і прогноз поширення покладів вуглеводнів ачимовской товщі Західного Сибіру [Електронний ресурс] / А. М. Жарков // Нафтогазова геологія. теорія та практика. - 2016.- Т. 11. - №4. - URL: http://www.ngtp.org.ua/rub/4/51_2016/pdf (дата звернення: 23.07 2018).

  6. Зелівянская О. Є. петрофізики: навчальний посібник / О. Є. Зелівянская. - Ставрополь: Вид-во СКФУ, 2015. - 111 с.

  7. Максимов Є. М. Будова та умови формування ачимовской товщі Західно-Варьеганского родовища / Є. М. Максимов, Ю. А.Тренін, Т. І.Романова // Геологія нафти і газу. - 1991. - № 2 - С.12-15.

  8. Проект розробки Алехінского родовища; Адмін .: С.В. Соколов [и др.]. - Тюмень, 2008. - 220 с.

  9. Ростовцев В. Н. ачимовской пачка південного сходу Західного Сибіру / В. Н. Ростовцев, С. Н. Резник // Известия Томського Політехнічного Університету - 2002. - Т. 305, вип.8. - С. 71-78.

  10. Салаватов С.Ю. Неокомских відкладення Західно-Сибірської нафтогазоносної провінції / С. Ю. Салаватов // Міжнародний науковий журнал «Молодий науковець» - 2017. - № 2 (136). - С. 228-230.

  11. Севастьянов А. А. Особливості будови і оцінка потенціалу ачимовских відкладень на території ХМАО -Югри / А. А. Севастьянов, К. В. Коровін, О.П. Зотова і ін. // Успіхи сучасного природознавства. - 2016. - №8. - С. 195-199.

  Список літератури англійською мовою / ReferencesinEnglish

  1. Borodkin V.N. Model formirivaniy i texturnye ossobennosty porod achimovskogo kompleksa severa Zapadnoy Sibiry [Formation model and textural features of breeds of an achimovsky complex of the North of Western Siberia] / Borodkin V.N., Kurchikov A. R., Melnikov A.V. and others // Tyumen: TyumGNGU [Tyumen: TSOGU] -2011. - 84 pages. [In Russian]

  2. Volkov V.A. Atlas mestorozhdeniy nefty i gaza Khanty-Mansiyskogo avtonomnogo okruga. [Atlas of oil and gas fields of Khanty-Mansi Autonomous Okrug.] / Edition: V.A. Volkov, V.A. Szpilman. Volume 1. // Tyumen - Khanty-Mansiysk: Izdatelstvo "IzdatNaukaCervis" [Tyumen-Khanty-Mansiysk: Izdatnaukaservice publishing house]. - 2013. - 236 pages. [In Russian]

  3. Volkov V.A. Atlas mestorozhdeniy nefty i gaza Khanty-Mansiyskogo avtonomnogo okruga. [Atlas of oil and gas fields of Khanty-Mansi Autonomous Okrug.] / Edition: V.A. Volkov, V.A. Szpilman. Volume 2. // Tyumen - Khanty-Mansiysk: Izdatelstvo "IzdatNaukaCervis" [Tyumen-Khanty-Mansiysk: Izdatnaukaservice publishing house]. -2013. - 308 pages. [In Russian]

  4. ZharkovA. M. Neantiklinalhyi lovushky uglevodorodov v nizhnemelovoy klinoformnoy tolche Zapadnoy Sibiri [Not anticlinal traps of hydrocarbons in Lower Cretaceous klinoforms thickness of Western Siberia] / A. M. Zharkov // Geologiya nefti i gaza [Geology of oil and gas] - 2001. №1. - P. 18 -23.

  5. Zharkov A. M. Osobennosty geologicheskogo stroeniya i prognoz rasprostraneniya zalezhey uglevodorodov achimovskoy tolchy Zapadnoy Sibiri [Features of a geological structure and forecast of distribution of hydrocarbons deposits to achimovsky thickness of Western Siberia] [Electronic resource] / A. M. Zharkov // Oil and gas geology. Theory and practice.- 2016. - V. 11. - №4. - URL: http://www.ngtp.org.ua/rub/4/51_2016/pdf (accessed: 23.07 2018). [In Russian]

  6. Zelivyanskaya O.E. Petrofisika: uchebnoe posobie [Petrophysicist: manual]. // Stavropol: Izdatelstvo SKFU [Stavropol: SKFU publishing house] - 2015. - 111 pages. [In Russian]

  7. Maximov E. M. Stroyeniye i usloviya formirovania achimovskoy tolchy Zapadno-Varyeganskogo mestorozhdenya [Construction and formation conditions of achimovsky thickness of the West Varyegansky field] / Maximov E. M., Trenin Yu. A., Romanova of T.I. // Geologiy nefty i gaza. No. 2 [Geology of oil and gas. No. 2 February] - 1991. - P. 12-15. [In Russian]

  8. Proekt razrabotki Alekhinskogo mestorozhdeniya. [Sokolov C.V., Kuznetsov A.E. Project of development of the Alekhinsky field]. - Tyumen - 2008.- 220 pages. [In Russian].

  9. Rostovtsev V.N. Achimovskaya pachka jugo-vastoka Zpadnoy Sibiri [Achimovskaya a pack of the southeast of Western Siberia] / V.N. Rostovtsev, S.N. Reznik // News of the Tomsk Polytechnic University - 2002. - V. 305 (8). - P. 71-78. [InRussian].

  10. SalavatovS. Yu. Neokomskie otlozheniya Zapadno-Sibirskoy neftegazonosnoy provincyi. [Neocomian deposits of the West Siberianoil-and-gasprovince] // Mezhenarodniy nauchniy zhurnal "Molodoy ucheny" No2 (136) yanvar 2017. [International scientific magazine "Molodoy Ucheny" No. 2 (136), January 2017]. - P. 228-230. [In Russian]

  11. Sevastyanov A. A. Osobennosty ctroeniya i ocenka potenciala achimovkih otlozheniy na territory HMAO-Ugry [Features of a structure and assessment of capacity of achimovsky deposits in the territory of KhMAO - Yugra] / A.A. Sevastyanov, K.V. Korovin, and others. // Achievements of the modern natural sciences. - 2016. - No. 8. - P. 195-199. [In Russian]


  Ключові слова: поклади / DEPOSIT / НАФТА / OIL / ПОРОДИ-КОЛЕКТОРИ / Фільтраційні-ЄМНІСНІ властивості / FORMATION RESERVOIR PROPERTIES / пористий / POROSITY / ПРОНИКНІСТЬ / PERMEABILITY / RESERVOIR ROCK

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити