Виконано експериментальне дослідження і математичне моделювання процесу поступової перегонки суміші етанол-вода-н-гексан. Встановлено, що при використанні методу NRTL розроблена математична модель коректно прогнозує результати експерименту. На основі аналізу температур кипіння кубового залишку в процесі перегонки виявлено наявність трьох областей процесу: область практично постійної температури при отгонке н-гексану з гетерогенної рідини, перехідна область від двофазної рідини до однофазної з різкою зміною температури кипіння і область поділу гомогенної суміші. виконано аналіз кривих залишку на трикутних діаграмах.

Анотація наукової статті з хімічних технологій, автор наукової роботи - Черепов Е. В., Артамонова В. В., Константинов Е. Н., Короткова Т. Г.


Область наук:

 • хімічні технології

 • Рік видавництва: 2010


  Журнал: Известия вищих навчальних закладів. Харчова технологія


  Наукова стаття на тему 'Аналіз кривих залишку процесу поступової перегонки суміші етанол-вода-н-гексан методами фізичного та математичного моделювання'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз кривих залишку процесу поступової перегонки суміші етанол-вода-н-гексан методами фізичного та математичного моделювання»

  ?5. Savage S.B. Granular Flows down rough Inclines-Review and Extension // Mechanics of granular Materials. Elsevier Science Publishers. - Amsterdam, 1983. - P. 261-282.

  6. Hutter K., Scheiwiller T. Rapid plane flow of granular materials down a chut // Mechanics of granular materials. Elsevier Sience Publishers B.V. - Amsterdam, 1983. - P. 283.

  7. Denes B., Szepvolgy J., Bogner P., Folder T., Gyenis J.

  Computer Tomograph Measurements in Shear and Gravity Particle Flows

  EFFECTS OF SEPARATION AND MIXING NONUNIFORM PARTICLES IN LATERAL BLOW GRAVITY FLOWS OF GRANULAR MATERIALS

  A.N. KUDI, O.O. IVANOV, V.N. DOLGUNIN

  Tambov State Technical University,

  106, Sovetskaya st., Tambov, 392000; fax: (4752) 63-10-19, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  In order to reveal more accurately physical mechanisms of aeration influence on particle segregation in gravity flows the mathematical modeling of segregation dynamics was carried out. This modeling has taken into account the fluxes of nonuniform particles in consequence of convection, quasidiffusional mixing, segregation and quasidiffusional separation (migration). The results of the mathematical modeling were comprised with experimental data. The comparison has shown that these results are quite satisfactory. It is found out that the quasidiffusional separation (migration) is one more basic segregation mechanism in aerated gravity flows of granular materials.

  Key words: granular materials, gravity flow, the effects of separation and mixing, segregation, migration.

  // 4-th World Congress of Particle Technology, Full text of paper in CD-Rom. - Sydney, Australia, 2002.

  8. Dolgunin V.N., Ukolov A.A. Segregation modeling of particle rapid gravity flow // Powder Technology. -1995. -V. 83. - P. 95.

  9. Романків П.Г., Курочкіна М.І. Гідродинамічні процеси хімічної технології. - Л .: Хімія, 1974. - 288 с.

  Надійшла 19.05.08 р.

  663.551.4

  АНАЛІЗ кривих ЗАЛИШКУ процес поступового перегонки СУМІШІ ЕТАНОЛ-ВОДА-Н-ГЕКСАНМЕТОДАМІ ФІЗИЧНОГО І МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

  Е.В. Череп \ В.В. АРТАМОНОВА1, Е.Н. КОНСТАНТІНОВ2, Т.Г. КОРОТКОВА2

  1 Майкопський державний технологічний університет,

  352700, м Майкоп, вул. Першотравнева, 191; електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 2 Кубанський державний технологічний університет,

  350072, м Краснодар, вул. Московська, 2; електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Виконано експериментальне дослідження і математичне моделювання процесу поступової перегонки суміші етанол-вода-к-гексан. Встановлено, що при використанні методу NRTL розроблена математична модель коректно прогнозує результати експерименту. На основі аналізу температур кипіння кубового залишку в процесі перегонки виявлено наявність трьох областей процесу: область практично постійної температури при отгонке к-гексану з гетерогенної рідини, перехідна область від двофазної рідини до однофазної з різкою зміною температури кипіння і область поділу гомогенної суміші. Виконано аналіз кривих залишку на трикутних діаграмах.

  Ключові слова: криві залишку, поступова перегонка, потрійний гетероазеотроп, рівновагу пар-рідина-рідина, метод NRTL, математичне моделювання.

  У країнах з великими обсягами виробництва зерна в якості сировини для вироблення харчового спирту та біоетанолу використовуються злакові культури і круп'яні продукти. Перспективним є зерно сорго [1, 2], яке обробляється в Росії поки в обмежених обсягах. При виробленні біоетанолу з технологічної та економічної точок зору доцільно спільно піддавати процесу ректифікації спиртові і вуглеводневі суміші [3]. При цьому виходить Бензаноли з вмістом води близько 0,2% об. з низькою концентрацією в ньому етанолу - на рівні 7% об. Ця концентрація відповідає вимогам ГОСТ Р 52201-2004 «Етанольне моторне паливо для автомобільних двигунів з примусовим запалюванням. Бензаноли », згідно з яким в Бензаноли допускається концентрація етанолу від 5 до 10% об. одна-

  до з економічної точки зору краще концентрація 10% об. Підвищення вмісту етанолу до 10% об. без збільшення вмісту води можна досягти при використанні абсолютного спирту. Відома [4, 5] технологія отримання абсолютного спирту азеотропной ректифікацією з використанням бензолу. Математичне моделювання цього процесу забезпечує високу ступінь збіжності виробничого і розрахункового режимів [6]. Однак застосування бензолу небажано за умовами безпеки життєдіяльності. У зв'язку з цим становить інтерес дослідження питання про заміну бензолу на гексан-ву фракцію при отриманні абсолютного спирту. Розробці технології спільної ректифікації спиртових і вуглеводневих сумішей з одночасним отриманням в якості проміжного продукту абсолют-

  ного спирту передували експериментальне і теоретичне дослідження процесу поділу суміші етанол-вода-к-гексан шляхом поступової перегонки, оцінка точності моделювання процесу і аналіз виду кривих залишку.

  Криві залишку, отримані при поступової перегонці неідеальних потрійних сумішей, що утворюють азеотропа [7], так само як при ідеальної періодичної ректифікації [8] використовуються для оцінки областей складу одержуваного продукту.

  При виробленні абсолютного спирту на верхній тарілці дегидратационной колони і в конденсаторі потрійна гетероазеотропная суміш розшаровується [4, 5]. Для моделювання цього процесу необхідні надійні дані по рівноваги суміші етанол-по-да-до-гексан. Такі дані, отримані експериментально при розшаровуванні в системі рідина-рідина, наведені в роботі [9], для опису рівноваги в цій системі рекомендований метод ККТЬ.

  У даній роботі перевірена можливість застосування цього методу для системи пар-рідина-рідина процесу поступової перегонки суміші, що складається з до-гексану по ТУ 2631-003-05807999-98, дистильованої води по ГОСТ 6709-72 і ректифікованого спирту міцністю 96,7% об . по ГОСТ Р 51652-2000. Згідно Шрейнемакерсу, поступова перегонка виконується при умовах, що рідка і парова фази знаходяться в рівновазі, а відбір пара виробляється нескінченно повільно [7]. Максимально дотримуючись ці умови, перегонку проводили на типовий лабораторній установці, що складається з плоскодонної колби, каплеуловіте-ля, конденсатора-холодильника, алонжі і приймальні колби. Після змішування гексана, води і спирту (табл. 1) отримана вихідна суміш розшарувалася на дві фази: легку (гексаново) і важку (спирто-вод-ву). Перегонку вели повільно, двічі відбираючи по 50 см3 конденсату суміші і вимірюючи температуру кипіння кубового залишку (табл. 2). Склад кубового залишку і отриманих конденсатів пара після охолодження до 20 ° С і розшаровування аналізували на хроматографе Кристал 2000М в проблемно-дослідної лабораторії Північно-Кавказького науково-досліджень-

  Таблиця 1

  Компонент суміші Досвід 1 Досвід 2

  Кількість, см3 Концентрація,% об. Кількість, см3 Концентрація,% об.

  Етанол 96,7% об. 50 32,23 58 37,4

  Вода 50 34,44 47 32,6

  н-Гексан 50 33,33 45 30

  Всього 150 100 150 100

  Кількість кубового залишку, см3

  Температура кипіння, ° С

  150

  100

  50

  експеримент Розрахунок

  Досвід 1 Досвід 2 Досвід 1 Досвід 2

  57,5 57,5 ​​57,7 57,6

  74 76 57,7 64,2

  88,5 86,5 88,5 86,4

  нізації інституту садівництва і виноградарства Россельхозакадеміі (Краснодар). Результати аналізів в дослідах 1 і 2 наведені відповідно в табл. 3 і 4.

  Таблиця 3

  Кількість фази, см3 Компонент Вміст,% об. *

  Легка Важка Легка Важка

  Конденсат пара 50 мл (I фракція)

  47,5 2,5 Етанол Дістіллірован- 5,788 70,942

  ная вода 11,408 15,966

  н-Гексан 82,804 13,092

  Конденсат пара 50 мл (II фракція)

  2 48 Етанол Дістіллірован- 5,418 86,577

  ная вода 5,956 9,689

  н-Гексан 88,626 3,734

  кубовий залишок

  Чи не розшаровується, 50 Етанол 8,3456 / 7,942

  дистильований-

  ная вода 91,652 / 92,057

  н-Гексан 0,0024 / 0,001

  * Чисельник - аналіз 1, знаменник - аналіз 2.

  Таблиця 4

  Кількість фази, см3 Компонент Вміст,% об. *

  Легка Важка Легка Важка

  Конденсат пара 50 мл (I фракція)

  47,5 2,5 Етанол Дістіллірован- 7,191 50,639

  ная вода 8,538 37,151

  н-Гексан 84,271 12,210

  Конденсат пара 50 мл (II фракція)

  Чи не розшаровується, 50

  Чи не розшаровується, 50

  етанол

  Дистильована вода н-Гексан Кубовий залишок Етанол

  Дистильована вода н-Гексан

  74,435 / 78,251

  19,214 / 14,849

  6,351 / 6,900

  22,465

  76,345

  0,0119

  Таблиця 2

  * Чисельник - аналіз 1, знаменник - аналіз 2.

  Отримана при обробці дослідних даних і моделюванні залежність температури кипіння суміші від кількості кубового залишку задовільно описує дані досвіду (рис. 1). Температура кипіння вихідної суміші склала 57,5 ​​° С. При перегонці на кривій температур кипіння спостерігалося три ділянки. На першій ділянці температура кипіння, склади легкої і важкої рідких фаз залишалися майже незмінними. У зв'язку з цим створювалося враження, що процес протікає по ноді. Тим часом, як видно з трикутної діаграми (рис. 2), склад кубового залишку змінюється від точки «а» до точки «Ь», т. Е. Переходить від Ноди з температурою кипіння 57,6 ° С до ноді з температурою кипіння 57 , 63 ° С. При цьому кількість важкої фази змінюється незначно, а кількість

  Кількість кубового залишку, см3 1? - досвід 1; 2 • - досвід 2? • - експериментальні дані

  Мал. 1

  легкої фази зменшується суттєво за рахунок переважної відгону до-гексану.

  На другій ділянці при низькій концентрації к-гексану в діапазоні зміни кількості кубового залишку від 105 до 95 см3 відбувається різке підвищення температури кипіння. В кінці цієї ділянки спостерігалася однофазная бінарна суміш етанол-вода. Можна відзначити, що під час досвіду при кількості кубового залишку 100 см3 відбувалося різке збільшення температури кипіння суміші, причина якого стала зрозумілою за результатами математичного моделювання. Це пов'язано з переходом кубового залишку від двофазної рідкої суміші до однофазної етанол-вода. На третьому ділянці зміна температур кипіння характерно для бінарної суміші етанол-вода. Як видно з трикутної діаграми (рис. 2), на третьому ділянці зміна складу кубового залишку йде по межі бінарної суміші етанол-вода, що пов'язано з низькою розчинністю к-гексану в водяній фазі. В кінці поступової перегонки в кубовому залишку залишається вода. Можна відзначити, що склад парової фази в широкому діапазоні зміни концентрацій кубового залишку в гетерогенної області змінюється незначно і знаходиться поблизу складу потрійного гетероазеотропа (рис. 2).

  етанол,

  % мовляв.

  Нода з мінімальною температурою кипіння Г = 57,223 ° С "

  Бінодальная крива (ізобара при Р = 101,31 кПа)

  Гетеро- 70 азеотроп ^ Лінія складів парової фази

  Отримані в ході експерименту склади кубового залишку і температури кипіння задовільно узгоджуються з результатами математичного моделювання (рис. 3). Нами виконані розрахунки кривих залишку, що проходять через експериментальні дані в дослідах 1 і 2 (рис. 3, відповідно криві 1 і 2), з метою перевірки застосовності методу ККГЬ для опису рівноваги пар-рідина-рідина при зіставленні експериментальних і розрахункових даних. Моделювання процесу поступової перегонки проводили за алгоритмом з використанням методу чисельного інтегрування Ейлера (рис. 4).

  В якості вихідних даних прийняті кількість

  / ~ 10 - 0

  &см, склад вихідної суміші х {см і крок інтегрування за кількістю відібраної парової фази АТ. По складу суміші проводили розрахунок рівноваги пар-рідина-рідина. Частка рівноважних рідких фаз визначалася за методикою викладеною в роботі [10], температуру кипіння рівноважної рідкої фази? См і склад парової фази у, | розраховували за стандартним методом

  [11]. У моделі використовували раніше розроблений модуль трифазного рівноваги. Значення складів суміші х;, см, рівноважних рідких фаз х 'і х ", парової фази у, і температури кипіння суміші? См виводилися на друк. Потім розраховували на одному кроці інтегрування кількості компонентів, відганяють з парової фазою і залишилися в кубовому залишку, а також кількість і склад отриманого кубового залишку. Процедуру розрахунку повторювали до повного випаровування кубового залишку. Розрахунок коефіцієнтів активності проводили за методом ККГЬ по відомим параметрам бінарного взаємодії рідина-рідина.

  Особливістю представленої моделі був розрахунок розшаровування рідини і облік фазового рівноваги рідина-рідина і пар-рідина на кожному кроці інтегрування. З використанням методу ККГЬ можна розрахувати за середнім складом рідкої суміші склад рівномірного пара. Однак моделювання процесу поступової перегонки як системи пар-рідина призвело до значних похибок в ході розрахункових ліній кривих залишку. Раніше було показано

  [12], що навіть для бінарної суміші розрахунок без урахування рас-

  10 20 30 40 50 60 70 80 90

  про - експериментальні дані (досвід 2)

  Концентрація гексана, мовляв. дол. Експериментальні дані азеотроп суміші етанол - вода - н-гексан: 1 - етанол - вода; 2, 3 - етанол - н-гексан; 4, 5 - етанол - вода - н-гексан; 6 - н-гексан - вода; • | - власні експериментальні дані

  Мал. 2

  Мал. 3

  Мал. 4

  слаіванія призводить до розбіжностей теорії і експерименту. Це пояснюється тим, що на фазовій діаграмі у-х фактично є ділянка прямої лінії, так як суміш розшаровується, а розрахунковим шляхом виходить 5-подібна крива. Тому які б параметри бінарного взаємодії між компонентами не брались, рівновагу в системі пар-рідина без урахування розшаровування буде описано неточно.

  З малюнків 1, 2, 3 видно, що експериментальні точки якісно правильно узгоджуються з розрахунковими даними. Таким чином, експеримент зі зняття кривих залишку всередині бінодальной кривої підтверджує можливість застосування методу ККГЬ для розрахунку рівноваги в системі пар-рідина-рідина для сумішей з обмеженою взаємною розчинністю компонентів, яка має місце в сумішах етанол-по-да-вуглеводень при спільній ректифікації вуглеводневих і спиртових сумішей.

  На рис. 3 представлена ​​більш повна характеристика аналізованої суміші. Поряд з кривими залишку 1 і

  2 наведені азеотропа суміші етанол-вода-к-гексан

  [13], розрахункові криві залишку і експериментальні дані процесу поступової перегонки. Видно, що експериментальні значення азеотроп, в тому числі і потрійного (точки 4 і 5), мають великий розкид. Це свідчить про складність проведення експерименту по визначенню складу азеотропних сумішей. Наприклад, для розглянутої суміші етанол-вода-гексан в широкому діапазоні зміни концентрацій температура кипіння в гетерогенної області змінюється на 1-1,5 ° С (рис. 2). Тому точне визначення значень концентрацій, які відповідають мінімуму температур, важко.

  Розрахункове значення азеотропа добре вивченою суміші етанол-вода відповідає ректифікованого спирту фортецею 97% об., Що відрізняється від відомих літературних даних, але підтверджується даними ареометріческого визначення фортеці виробленого нами спирту на стендовій установці періодичної дії і в промислових умовах на ВАТ АПФ «Фанагорія» і ТОВ «КХ Схід».

  Наведені в даній роботі результати використовуються нами в подальших дослідженнях при моделюванні схем отримання абсолютного спирту з використанням к-гексану як компонента, що утворює потрійний гетероазеотроп з водою і спиртом, який може бути виділений в дегидратационной колоні як дистиляту, що забезпечить отримання абсолютного спирту в кубовому залишку.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Артамонова В.В. Обгрунтування технології глибокого очищення харчового спирту при переробці суміші злакових культур, що включає зерно сорго: Дис .... канд. техн. наук. - Краснодар: Куб-ГТУ, 2008. - 118 с.

  2. Ачегу З.А. Наукове обгрунтування і розробка нової технології отримання біоетанолу: Дис. ... канд. техн. наук. - Краснодар: КубГТУ, 2010. - 150 с.

  3. Пат. на ПМ 83015. Установка безперервної дії для отримання Бензаноли / О.М. Константинов, Т.Г. Короткова, З.А. Ачегу, А.В. Кикнадзе // БІПМ. - 2009. - № 14.

  4. Циганков П.С. Ректифікаційні установки спиртової промисловості: розрахунок, аналіз роботи, експлуатація. - М .: Легка і харчова пром-сть, 1984. - 336 с.

  5. Стабніков В.Н. Перегонка і ректифікація етилового спирту. - М .: Харчова пром-сть, 1969. - 456 с.

  6. Сіюхов Х.Р., Черепов О.В. Математичне моделювання технологічної схеми отримання абсолютного спирту азео-тропной ректифікацією з бензолом // Изв. вузів. Харчова технологія. - 2010. - № 4. - С. 106-108.

  7. Маленко Ю.І., Молоденков П.Я. Діаграми трикомпонентних азеотропних сістем.-Л .: Изд-во Ленінград. ун-ту, 1971. - 88 с.

  8. Короткова Т.Г. Основи межфазного рівноваги і моделювання поділу спиртово-вуглеводневих сумішей з подвійними і потрійними азеотропа // Изв. вузів. Харчова технологія. -2010. - № 4. - С. 77-81.

  9. Константинов Е.Н., Ачегу З.А., Кикнадзе А.В., Короткова Т.Г. Незвичайне явище стрибкоподібної інверсії фаз при моделюванні рівноваги в трикомпонентних спиртово-вуглеводневих сумішах // Изв. вузів. Харчова технологія. - 2008. - № 4. -С. 73-75.

  10. Константинов Е.Н., Короткова Т.Г., Ачегу З.А., Кік-надзе А.В. Специфіка термодинамічної аналізу і моделірова-

  ня рівноваги сумішей практично нерозчинних одна в одній Роткова, О.В. Мариненко, С.К. Чіч і ін. // Изв. вузів. Харчова тих-

  компонентів // Изв. вузів. Харчова технологія. - 2008. - № 4. - монолог. - 2007. - № 1. - С. 65-67.

  С. 96-98. 13. Черепов Є.В., Лобода А.В., Короткова Т.Г. техноло-

  11. Праусніц Дж. Машинний розрахунок парожідкостной рав- гия виробництва біоетанолу та абсолютного спирту для харчової та

  л / г V m-я Л1 / медичної промисловості // Изв. вузів. Харчова технологія. -

  новесія багатокомпонентних сумішей. - М .: Хімія, 1971. - 216 с.

  2010. - № 5-6. - С. 47-50.

  12. Моделювання нестабільного стану системи рідина-рідина багатокомпонентних спиртових сумішей / Т.Г. Ко- Надійшла 16.07.10 р.

  ANALYSIS OF RESIDUE CURVES PROCESS GRADUAL DISTILLATION ETHANOL-WATER-N-HEXANE IN THE PHYSICAL AND MATHEMATICAL MODELING

  E.V. CHEREPOV1, V.V. ARTAMONOVA1, E.N. KONSTANTINOV2, T.G. KOROTKOVA2

  1 Maikop State Technological University,

  191, Pervomaiskaya st., Maikop, 352700; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  2 Kuban State Technological University,

  2, Moskovskaya st., Krasnodar, 350072; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  The experimental study and mathematical modeling of the gradual distillation of a mixture of ethanol-water-n-hexane. Found that when using the NRTL developed a mathematical model correctly predicts the results of the experiment. Based on the analysis of a boiling liquid waste residue in the distilling process revealed the presence of three areas of: the area is practically constant temperature distillation of n-hexane from a heterogeneous fluid, the transition region from the two-phase liquid-phase to a sharp change in boiling point and the region of separation of a homogeneous mixture. The analysis of the residue curves on the triangular diagram.

  Key words: residue curves, the gradual distillation, triple heteroazeotrop, the equilibrium vapor-liquid-liquid, the method of NRTL, mathematic modeling.

  дисертаційної роботи

  Удосконалення технології виробництва натурального ароматизованої кави: Дис. ... канд. техн. наук (спец. 05.18.10) / Д.Є. Степанов; Куб-ГТУ. - 03.12.09 р.

  Теоретично обгрунтовано та розроблено технологію виробництва натурального ароматизованої кави шляхом внесення в нього ароматичних речовин до подрібнення з метою скорочення їх втрат; проведено кріоізмельченіе ароматизованої кави в середовищі азоту з отриманням цільового продукту; виявлені закономірності змін основних технологічних параметрів при обсмажуванні кави, що впливають на якість готового продукту; запропоновано оптимальні режими проведення процесу обсмажування зерен кави, при яких максимально зберігаються його нативні ароматичні речовини.

  Розроблено 5 нових товарних різновидів кави з використанням натуральних ароматизаторів: ванілі, коріандру, кардамону, кориці і какаовелли. На нові види продукції отримані санітарно-епідеміологічні висновки.

  Результати роботи впроваджені в лабораторії кавовій фабрики ТОВ ПФ «Кубань». Економічний ефект від впровадження і реалізації запропонованих різновидів кави складе 10373,331 р. на 1 т готової продукції. За рік при обсязі виробництва в 5000 т економічний ефект складе 51 866 550 р.

  Новизна технічних і технологічних рішень підтверджена 5 патентами РФ. результати досліджень-

  ний рекомендовані до впровадження на підприємствах РФ і країн СНД, які виробляють каву.

  Розробка технології отримання відновленого ароматизованого чаю: Дис .... канд. техн. наук (спец. 05.18.10) /Д.А. Бабич; КубГТУ. - 03.12.09 р.

  Теоретично обгрунтовано, експериментально підтверджена і розроблено нову технологію отримання ароматизованого відновленого чаю шляхом переробки відходів чайного виробництва, що утворюються в процесі сортування торгових сортів чаю; вперше визначено органолептичні і фізико-хімічні показники відновленого чаю, отриманого за розробленою технологією і ароматизованого СО2-екстрактами з листя глоду, брусниці, берези, плодів і квіток глоду.

  Дослідно-промислові випробування запропонованих купажів чаю апробовані в умовах ТОВ «ФК» (Краснодар). На нові торгові найменування чайної продукції отримані санітарно-епідеміологічні висновки.

  Результати роботи впроваджені у виробничій лабораторії підприємства ТОВ «Югсервис» (Краснодар). Освоєння нової технології в умовах підприємства дозволить заощадити 20 тис. Р. на 1 т виробленого чаю.

  Новизна технічних рішень підтверджена патентом РФ на корисну модель. Результати досліджень рекомендовані до впровадження на підприємствах РФ і країн СНД, що виробляють чай.


  Ключові слова: КРИВІ ЗАЛИШКУ /поступово ПЕРЕГОНКА /ТРОЙНОЙ ГЕТЕРОАЗЕОТРОП /РІВНОВАГА ПАР-РІДИНА-РІДИНА /МЕТОД NRTL /МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити