Область наук:

 • клінічна медицина

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал

  Кардиоваскулярная терапія і профілактика


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ короткій формі геріатричного ШКАЛИ ОЦІНКИ ДЕПРЕССИИ У ПАЦІЄНТІВ З СЕРЦЕВО-СУДИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ НА АМБУЛАТОРНОМУ ЕТАПІ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ короткій формі геріатричного ШКАЛИ ОЦІНКИ ДЕПРЕССИИ У ПАЦІЄНТІВ З СЕРЦЕВО-СУДИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ НА АМБУЛАТОРНОМУ ЕТАПІ»

  ?VIII МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ КАРДІОЛОГІВ і терапевт, 27-29 березня 2019 року

  Показник відношення ППдл / п корелює з тривалістю анамнезу ФП (r = 0,48, р = 0,009). При ФП визначалася прямий зв'язок для фільтрованої Р хвилі (Fi P) з ППдл, r = 0,59 (р = 0,001) і з ППП r = 0,43 (р = 0,022). У групі без ФП ці зв'язки не виявлені. У групі без ФП для dis P і ППдл / п r = - 0,44 (р = 0,01), при ФП цей зв'язок статистично не значима. Для лівого передсердя (ЛПдл / п) при ФП визначалася зворотну кореляцію з НЖЕ (r = -0,47, р = 0,011). У групі без ФП цей зв'язок статистично не значима.

  Висновок. При АГ зі зміною гемодинаміки змінюється геометрія 1111 та при ФП його форма більш витягнута. ППП, dis PQ, dis P корелюють з розмірами ПП. При ФП dis PQ і dis P більше, що вказує на уповільнення проведення. При цьому для ЛП дл / п визначається зворотна кореляція з НЖЕ при ФП. Таким чином, підвищення ектопічної активності в лівому передсерді на тлі уповільнення проведення в правому передсерді створює умови для виникнення ре-ентр.

  123 АНАЛІЗ короткій формі геріатричного ШКАЛИ ОЦІНКИ ДЕПРЕССИИ У ПАЦІЄНТІВ З СЕРЦЕВО-СУДИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ НА АМБУЛАТОРНОМУ ЕТАПІ Недоруб Е.А., Багмет А.Д., Єгоров В.М., Таютіна Т.В. Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої освіти «Ростовський державний медичний університет» Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації, м Ростов-на-Дону,

  Росія

  Мета дослідження: Провести аналіз короткої форми геріатричної шкали оцінки депресії у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями в умовах поліклініки.

  Матеріали і методи: У дослідження були включені 60 пацієнтів старше 67 років перебували на амбулаторному кардіологічному прийомі з травня по жовтень 2018 року. У всіх пацієнтів відзначалася гіпертонічна хвороба 1-2 ступеня, ішемічна хвороба серця, стенокардія напруги I-II функціональних класів. Оцінка депресії здійснювалася з використанням короткої форми геріатричної шкали, без участі лікаря. 0-5 балів - депресії, швидше за все, немає; 6-9 балів -Депресія можлива; 10-15 балів - депресія, швидше за все, присутня. Статистична обробка отриманих в ході дослідження даних проводилася з використанням пакету програм STATISTICA 6.0

  Результати: У 17 пацієнтів (28%) за результатами анкетування депресія не виявлено, у 39 пацієнтів (65%) - депресія можлива, швидше за все, присутня, у 4 пацієнтів (7%) - депресія, швидше за все, можлива.

  Висновки. Коротка форма геріатричної шкали оцінки депресії може використовуватися у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями для скринінгу депресивних розладів і повинна враховуватися в комплексному лікуванні на амбулаторному етапі.

  124 ПОШИРЕНІСТЬ СИНДРОМУ МАЛЬНУТРІЦІІ СЕРЕД

  ДОВГОЖИТЕЛІВ Некрасова Н.Ю., Григорович М.С. ФГБОУ ВО Кіровський ДМУ МОЗ Росії, Кіров, Росія

  Мета дослідження. Оцінити поширеність синдрому мальнутріціі серед довгожителів і особливості харчування в цій віковій групі.

  111

  Кардиоваскулярная терапія і профілактика. 2019; 18, додатковий випуск (березень)


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити