В системі лікувально-профілактичної допомоги населенню одне з провідних місць займає медична допомога. Створення необхідних гігієнічних умов в стаціонарах залежить не тільки від місця розташування установи в населеному пункті, земельної ділянки та його зонування, пристрої, але і планування та внутрішнього оздоблення будівель, санітарно-технічного благоустрою, обладнання та санітарно-гігієнічного режиму.

Анотація наукової статті за медичними технологіями, автор наукової роботи - мізерний Ярослав Олексійович


Область наук:
 • Медичні технології
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал
  E-Scio
  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА КЛІНІЧНОГО ГОСПІТАЛЮ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА КЛІНІЧНОГО ГОСПІТАЛЮ»

  ?УДК 624.19.05

  економічні науки

  Скудо Ярослав Олексійович, студент Осун ФГБОУ ВО «Національний дослідницький московський державний будівельний університет», Москва, Росія

  АНАЛІЗ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА

  КЛІНІЧНОГО ГОСПІТАЛЮ

  Анотація: У системі лікувально-профілактичної допомоги населенню одне з провідних місць займає медична допомога. Створення необхідних гігієнічних умов в стаціонарах залежить не тільки від місця розташування установи в населеному пункті, земельної ділянки та його зонування, пристрої, але і планування та внутрішнього оздоблення будівель, санітарно-технічного благоустрою, обладнання та санітарно-гігієнічного режиму.

  Ключові слова: Будівництво госпіталю, організація, будівництво, управління, нерухомість.

  Annotation: In the system of medical and preventive care for the population, one of the leading places is occupied by medical care. Creating the necessary hygienic conditions in hospitals depends not only on the location of the institution in the village, the land and its zoning, the device, but also the layout and interior decoration of buildings, sanitary facilities, equipment and sanitary hygiene.

  Keywords: Hospital construction, organization, construction, management, real estate.

  Архітектурно-планувальні і конструктивні рішення будівель і приміщень лікувальних і родопомічних стаціонарів повинні

  забезпечувати оптимальні санітарно-гігієнічні та протиепідемічні режими та умови для надання медичної допомоги населенню та створення оптимальних умов праці для медичного персоналу. Дуже важливо реалізувати інвестиційний потенціал установи охорони здоров'я (УОЗ).

  Структура закладу і планування його приміщень повинні виключати можливість перехрещення або зіткнення "чистих" і "брудних" технологічних потоків (при госпіталізації вагітних жінок перед пологами, наданні медичної допомоги, проведенні санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів).

  Склад і площі основних і допоміжних приміщень повинні визначатися завданням на проектування відповідно до вимог діючих нормативних документів.

  У лікарнях, пологових будинках та інших стаціонарах, є навчальними базами медичних вузів і училищ, інститутів удосконалення лікарів, а також науковими базами науково-дослідних інститутів системи охорони здоров'я, необхідно додатково передбачити навчальні приміщення для студентів і курсантів, кабінети для викладачів, допоміжні приміщення (роздягальні , туалети, комори та ін.), відокремлені від основних функціональних підрозділів лікувального закладу. Основною задачею є органічне включення УЗ в ситуацію міську інфраструктуру - для підвищення всіх основних характеристик адміністративного центру з максимальним використанням внутрішніх ресурсів міського простору при збереженні і посиленні значущості сформованих архетипів сформованої забудови. Застосовуються програми довгострокового поновлення і ресурсопорожденія середовища, відбувається доформування і розвиток цілісної системи суспільних районів, на обрану ділянку міста виключається деградаційних вплив від реалізації УЗ.

  Наступною основним завданням є синергія певних функцій в майбутньому УЗ. Цінність проектування підвищується, якщо продумується

  наявність елементів, що розвивають і доповнюють культурно-дозвільної функцію центру, якщо проведений облік оцінки можливості реального оперативного взаімовоздействія підсистем інфраструктури УЗ між собою, а також ступінь їх мобільного збалансованості (в частках або%), адже при правильному співвідношенні всіх складових УЗ стане сильним магнітом тяжіння , а потенційний прибуток зростає в рази. Основою є ієрархічність і комплексність послуг, що визначає ключові напрями опрацювання деталей функціонально-просторової структури будівлі. Вибудовування основних клієнтських «магнітів» і їх зв'язок один з одним, організація супутніх і додаткових послуг, розвиток віддачі в навколишнє середовище, кооперація допоміжних приміщень - все це спеціальні питання технологічного побудови багатофункціонального об'єкта.

  Слідом йде рішення задачі опрацювання архітектурного образу майбутнього УЗ. Тут доцільно використовувати сучасні прийоми організації тематичних комплексів. Всі об'єкти торгівлі, підприємства харчування, розважальні приміщення, виставкові та демонстраційні зали, зовнішнє середовище пасажів і прилеглої території, включаючи зупинки громадського транспорту, слід поєднувати з напрямком вихідних функціонально-семантичних символів, спільно з основним магнітом тяжіння УЗ. Просторові обмеження УЗ при проектуванні раціонально враховувати не тільки із зовнішньої, але і по внутрішній формам. Зовнішня диктується параметрами конфігурацією простору, принципами композиційних співвідношень і використанням образних ресурсів ситуації. Внутрішня вибудовується як підсумок нашарування безлічі можливостей узгодження і підпорядкування окремих складових частин об'єкта єдиної ідеї УЗ. Згідно архітектурному виконанню експерти застосовують розподіл на горизонтальні (різні функції в окремих приміщеннях, але об'єднані однією концепцією) і вертикальні (декількох функцій в одному архітектурному висотному обсязі). Вибір того чи іншого варіанта в процесі

  розробки проекту прямо залежить від розміру, конфігурації, обмежень і розташування земельної ділянки [1].

  Важливою задачею грамотного проектування є комплексність майбутнього УЗ. Ведеться облік різних ступенів обраної пов'язаності передбачуваних внутрішніх об'єктів (установ, приміщень, блоків) між собою:

  • мінімальна ступінь - потреба у виникненні УЗ і визначається планувальним єдністю, т. Е. Наявністю просторової інфраструктури;

  • друга ступінь - можливість організаційно-технологічних зв'язків кількома загальними блоками для використання різними установами, оскільки комплекс з єдиною організаційно-технологічною інфраструктурою матиме високий потенціал самоорганізації, розвитку, а також ресурсопорождающій імпульс збільшення вихідного функціонального потенціалу в процесі експлуатації;

  • вищий ступінь - забезпечення можливості проведення наскрізних програм з охопленням всіх функціонально-просторових блоків УЗ при поєднанні з набором програм буденного режиму функціонування.

  Наприклад, неможливо досягти надзвичайно комплексності без виділення спеціальним предметом проектування інформаційно -рекреаційний інфраструктури центру, тому при розробці проектувальники повинні керуватися атріумну типом простору. Вирішальна завдання - високий ступінь технологічної

  відповідальності майбутнього УЗ. Щоб проект втілився в реальність, необхідна ретельна розробка проектно - кошторисної документації з урахуванням обов'язковості проходження державної експертизи ПКД та отримання позитивного висновку. Розглядаються і опрацьовуються

  можливі раціональні проектні рішення: генерального плану, архітектури фасадів, конструктиву каркаса будівлі, інженерних і захисних систем, будівельно-монтажних робіт і пусконалагодження обладнання.

  Оскільки для об'єкта передбачається знаходження величезної кількості відвідувачів, майбутній УЗ повинен бути не тільки зручним, але і безпечним. Необхідна ефективна робота з ГПЗУ для ув'язки УЗ з містобудівними нормами, розмістити підземні парковки і трассіровать інженерні мережі. У внутрішньому конструктиві комплексу забезпечується незалежність функціональних процесів при єдиному об'ємно-планувальному рішенні з ергономічними взаємозв'язками при можливості їх спільного використання без архітектурних перешкод. Оскільки майбутній УЗ має в своєму складі різні функції, то проектування загального об'ємно-планувального рішення УЗ виконується за діючими різним окремим вимогам норм для кожного типу приміщень одночасно (конкретні норми для банків, конкретні норми для торгівлі і харчування, конкретні норми для готелів і т. д 2].

  Підвищена відповідальність будівлі передбачає виконання спеціальних розділів проекту. Ведеться облік різних категорій приміщень за вибухопожежною небезпекою. Згідно максимальному клієнтського потоку проводиться оцінка пожежних ризиків, грамотний прорахунок числа евакуаційних виходів, застосування сучасних автоматичних систем пожежогасіння, оповіщення та димовидалення, виділення протипожежних відсіків. Масштабність проекту передбачає утворення великої кількості відходів, тому рекомендується оцінка впливу на навколишнє середовище для врахування екологічних наслідків від реалізації. До сучасних багатопотоковим будівель пред'являються стандарти енергоефективності, що відбивається в прийнятих рішеннях сучасних інженерних систем за проектом.

  Після вирішення основного з вихідних задач проектування нового багатофункціонального загальноміського центру відбувається будівництво комплексу, а потім органічне включення його в ситуацію, що міську обстановку з урахуванням позитивного впливу мінімізацією розривів і

  підвищенням всіх основних характеристик обраного для реалізації адміністративного центру [3].

  Важливо пам'ятати, що після передпроектного аналізу та комплексного проектування важливо зберегти розроблену концепцію призначень будівлі. Далі йде етап створення проекту комерційного управління багатофункціональним комплексом з урахуванням ведення в ньому різних рівнів і форм обслуговування (унікальне, стандартне, попутне). Забезпечення сприятливих не тільки умов перебування пацієнтів, а й праці по шкідливості і небезпеки самих медичних працівників досягається дотриманням санітарно-протиепідемічних норм і правил, обладнання та експлуатації ЛПО. Невід'ємним елементом надання кваліфікованої спеціалізованої стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню у всіх ЛПО є виконання санітарно-епідемічних вимог, гігієнічних норм і правил щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій, ВЛІ.

  На підставі Закону РБ «Про санітарно-епідемічне благополуччя населення», адміністрація ЛПО зобов'язана створювати умови для підтримки і підвищення рівня здоров'я хворих і персоналу. Недотримання даного законодавства в ЛПО тягне за собою дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність. Громадяни РБ мають право на відшкодування шкоди в повному обсязі від шкоди, заподіяної його здоров'ю в період перебування і лікування в ЛПО. Відповідальність за виконання санітарно-протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів профілактичного спрямування несе адміністративна особа підрозділу і ЛПО. Важлива роль архітектурно-планувальних рішень на стадії запобіжного нагляду і правил експлуатації діючого ЛПО.

  Бібліографічний список:

  1. СанПин 2.1.3.1375-03 «Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та експлуатації лікарень, пологових будинків та інших лікувальних стаціонарів».

  2. Уряд РФ розпорядження від 7 серпня 2009 р N 1101-р «Стратегія розвитку фізичної культури і спорту в Російській Федерації на період до 2020 року».

  3. Ільїн Л. А., Кирилов В. Ф., Коренков І. П. Радіаційна гігієна: навч. для вузів. М .: ГЕОТАР - Медіа 2010.


  Ключові слова: HOSPITAL CONSTRUCTION / ORGANIZATION / CONSTRUCTION / MANAGEMENT / REAL ESTATE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити