Наведено результати досліджень основних показників комфортності та зручності спеціального одягу для нафтовиків. Аналіз проведеного опитування працівників нафтової галузі Республіки Башкортостан виявив незадоволеність самопочуттям частини опитаних в процесі виконання ними основних робочих рухів протягом робочого часу. Оцінювалися комплекти спеціального одягу для різних професій. Результати досліджень дозволили обґрунтувати необхідність роботи по вдосконаленню конструкції і технології спеціального одягу із застосуванням високотехнологічних датчиків для оцінки температури і вологості в просторі під одягом.

Анотація наукової статті за технологіями матеріалів, автор наукової роботи - Каюмова Р.Ф., Будеева О.Н.


ANALYSIS OF CONVENIENCE AND COMFORT OF SPECIAL CLOTHES FOR OIL-INDUSTRY WORKERS

The results of research on the basic parameters of comfort and convenience of special clothes for oil-indusry workers are given in the paper. The survey conducted among the oil-industry workers of the Republic of Bashkortostan revealed the dissatisfaction with the state of health of some respondents during the performance of their basic workers 'moves during working time. The sets of special clothes for various professions were evaluated, and the results of the research enabled to justify the need to improve the design and technology of special clothing using high-tech sensors to assess the temperature and humidity in the space under the clothes.


Область наук:
 • технології матеріалів
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал
  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ КОМФОРТНОСТІ І УДОБСТВА спеціального одягу для нафтової промисловості'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ КОМФОРТНОСТІ І УДОБСТВА спеціального одягу для нафтової промисловості»

  ?DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.59.093 Каюмова Р.Ф.1, Будеева О.Н.2

  1ORCID: 0000-0001-9028-223Х, Кандидат технічних наук, доцент, Уфимський державний нафтової технічний університет

  2ORCID: 0000-0002-4447-9274, Кандидат історичних наук, Уфимський державний нафтової технічний університет АНАЛІЗ КОМФОРТНОСТІ І УДОБСТВА спеціального одягу для нафтової промисловості

  Анотація

  Наведено результати досліджень основних показників комфортності та зручності спеціального одягу для нафтовиків. Аналіз проведеного опитування працівників нафтової галузі Республіки Башкортостан виявив незадоволеність самопочуттям частини опитаних в процесі виконання ними основних робочих рухів протягом робочого часу. Оцінювалися комплекти спеціального одягу для різних професій. Результати досліджень дозволили обґрунтувати необхідність роботи по вдосконаленню конструкції і технології спеціального одягу із застосуванням високотехнологічних датчиків для оцінки температури і вологості в просторі під одягом.

  Ключові слова: спеціальний одяг для нафтовиків, виробництво спеціального одягу, комфортність спеціального одягу, температура і вологість під одягом, екологічний підхід до проектування спеціального одягу.

  Kayumova R.F.1, Budeeva O.N.2

  1ORCID: 0000-0001-9028-223Х, PhD in Engineering, Associate Professor, Ufa State Petroleum Technological University 2ORCID: 0000-0002-4447-9274, PhD in History, Ufa State Petroleum Technological University ANALYSIS OF CONVENIENCE AND COMFORT OF SPECIAL CLOTHES FOR OIL-INDUSTRY WORKERS

  Abstract

  The results of research on the basic parameters of comfort and convenience of special clothes for oil-indusry workers are given in the paper. The survey conducted among the oil-industry workers of the Republic of Bashkortostan revealed the dissatisfaction with the state of health of some respondents during the performance of their basic workers 'moves during working time. The sets of special clothes for various professions were evaluated, and the results of the research enabled to justify the need to improve the design and technology of special clothing using high-tech sensors to assess the temperature and humidity in the space under the clothes.

  Keywords: special clothes for oil workers, production of special clothes, comfort of special clothes, temperature and humidity under clothes, ecological approach to special clothes designing.

  Нафтовик - дуже широке поняття, воно включає в себе цілий ряд професій, від робочого на нафтопромислі або нафтопереробному заводі до менеджера глобальної корпорації. В даний час в нафтогазовій галузі налічують 6 областей діяльності, 26 видів трудової діяльності і близько 250 професій [1].

  Практично всі працівники нафтової галузі потребують спеціальному одязі. Виробництво спеціального одягу у всіх країнах є одним з найбільш стійких секторів швейної промисловості, в яку вкладаються матеріально-технічні ресурси. Аналіз діяльності підприємств індустрії моди в республіці Башкортостан з точки зору сучасних стратегічних підходів до управління асортиментом продукції показав наступне. Більшість підприємств швейної галузі (85%) працює за гарантованими замовленнями держави, окремих підприємств і установ на одяг спеціального призначення. Цей вид продукції забезпечує швидку оборотність вкладених коштів і стійкий прибуток [2, С. 77].

  Пріоритетними вимогами до спеціального одягу є комфортність і безпеку. Якість спеціального одягу багато в чому визначає самопочуття і працездатність людини [3, С. 7].

  Асортимент спеціального одягу постійно оновлюється і розширюється, що багато в чому визначається появою нових матеріалів, розроблених з використанням нанотехнологій. Важливою умовою є відповідність основних показників гігієнічних властивостей нормативним. Споживчі, зокрема, гігієнічні властивості нових матеріалів вивчені недостатньо, що призводить до зниження комфортності і погіршення самопочуття працюючих.

  Це підтверджує і аналіз проведених авторами маркетингових досліджень оцінки комфортності спеціального одягу працівниками нафтової галузі Республіки Башкортостан. Було опитано працівників 7 професій. Відповідно до проведених досліджень, 59% опитаних працівників нафтової галузі оцінюючи показник комфортності, вказують, що «є деякі незручності при експлуатації». А 12,5% опитаних працівників вказують, що в спеціальному одязі їм «незручно і некомфортно». Причому найбільше претензій з точки зору комфортності пред'являються до комплектів спеціального одягу, експлуатується в умовах знижених температур.

  Основне призначення спеціального одягу в умовах знижених температур полягає в забезпеченні нормального теплового балансу тіла людини при посиленому потовиділенні. Відповідно до нормативно-технічною документацією [4, С.146] спеціальний одяг нафтовиків різних спеціальностей для умов

  знижених температур являє собою багатошарове виріб з відсутністю природної вентиляції. Дана ситуація ускладнюється в костюмах для захисту від нафтопродуктів, де на основний матеріал нанесена спеціальне просочення.

  Відсутність природної вентиляції в утепленій спеціальному одязі призводить до наростання температури, відносної вологості та вмісту вуглекислоти в під одежні просторі, а це в свою чергу призводить до зниження комфортності. Свої тепло відчуття при експлуатації утепленій спеціального одягу опитані працюють оцінили як «жарко» (4%), «дуже тепло» (8%), тепло (35%). При цьому, для забезпечення нормального самопочуття при виконанні інтенсивної роботи працюючий повинен оцінювати свої тепло відчуття як «комфортно» і «прохолодно» [5, С. 137]. Крім того, 22,5% респондентів зазначили, що комплект спеціального одягу для захисту від знижених температур «занадто важкий», а 16% опитаних відзначили «посилене потовиділення».

  Відповідно до проведених опитувань, що працюють у нафтовій галузі проводять в спеціальному одязі без перевдягання 6-7 годин (45% опитаних), а 35% опитаних проводять в одязі цілу добу. У такій ситуації спеціальний одяг є для людини «переносним мікро житлом», в якому він проводить більшу частину свого часу.

  Попередній аналіз характерних трудових рухів і поз працюють у нафтовій галузі виявив їх різноманіття, що вимагає їх систематизації з метою обґрунтування функціональної і конструктивної доцільності моделей спеціального одягу різного призначення. Згідно з попереднім аналізом серед характерних рухів, виконуваних працюючими протягом робочого дня, переважають такі: «руки вперед» (32%), «руки вгору» (19%), присідання (14%), нахил вперед (11%) і «сидіння на корточках "(6%).

  Вибірковий візуальний огляд комплектів спеціального одягу для нафтовиків з виконанням ними характерних робочих рухів показав незадовільну посадку виробів на фігурі.

  Конструктивні недоліки призводять до незручностей, які виникають при експлуатації спеціального одягу. Так, 51% опитаних вказують, що комплект спеціального одягу «ускладнює руху», 5% респондентів відзначають, що виріб «тисне і тягне», і лише 28% опитаних впевнені, що спеціальний одяг не викликає ніяких незручностей при експлуатації.

  Ергономічна оцінка спеціального одягу випробуваними проводилася також з точки зору раціональності окремих конструктивних елементів. Було відзначено, що найбільші незручності при експлуатації викликали такі конструктивні елементи як застібки штанів і комбінезона (35% опитаних), бретелі комбінезона (20% опитаних) і кишені (16%). Відзначалася нестача внутрішніх кишень і незручність їх розташування. Найбільше нарікань викликав такий предмет спеціального одягу як комбінезон. Комбінезон, як зразок одягу закритого типу, забезпечує максимальний захист від холоду, але при цьому обмежує руху людини і викликає значні труднощі при виконанні гігієнічних і фізіологічних потреб.

  Для науково обґрунтованої оцінки комфортності спеціального одягу необхідно застосування новітніх компактних високотехнологічних пристроїв (датчиків температури і вологості в під одежні просторі). Також необхідний періодичний контроль тиску одягу на тіло людини при виконанні ним основних робочих рухів протягом робочого часу. Таким чином, необхідна оцінка динамічної відповідності спеціального одягу розмірам тіла піддослідних. Це в свою чергу вимагає оцінки таких показників як «ступінь обмеження рухів людини» і «напруженість ділянок одягу» [3, C. 16].

  В даний час ринок високотехнологічної «розумної» одягу активно розвивається. Відомо застосування електронних датчиків, що зчитують основні параметри фізичного стану людини, при виготовленні спортивної та побутової одягу [6, C. 62]. Однак до сих пір ринок спеціального одягу залишається відкритим для розробки екологічного підходу до формування комфортного мікроклімату під одягом.

  Таким чином, проведені авторами дослідження комфортності та зручності спеціального одягу для працівників нафтової галузі Республіки Башкортостан показали, що в ряді випадків має місце погіршення самопочуття і зниження комфортності людини в одязі. Також були відзначені деякі конструктивні і технологічні недоліки розглянутих комплектів спеціального одягу. Необхідне подальше вивчення, а також постійний моніторинг основних гігієнічних показників мікроклімату в під одежні просторі і ергономічних показників динамічного відповідності одягу з використанням високотехнологічних пристроїв і пристосувань. Це в свою чергу дозволить розробити науково обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення конструкції і технології виготовлення спеціального одягу для нафтовиків з метою підвищення її комфортності та зручності користування.

  Список літератури / References

  1. Перелік професій нафтогазової галузі [Електронний ресурс] -URL: http: //www.kazenergy.com/images/stories/Pravovaia_baza/perechen_professii_/Perechen_professii_neftegazovoi_otrasli. pd. (Дата звернення 04.03.2017).

  2. Каюмова Р. Ф. Формування асортиментної політики підприємств індустрії моди в Республіці Башкортостан. / Р. Ф. Каюмова // Дизайн і технології - 2011, - № 26 (68). - С. 75-80.

  3. Куликов Б. П. Гігієна, комфортність і безпеку одягу: Навчальний посібник / Б. П. Куликов, Н. А. Сахарова, Ю. А. Костін - Іваново: Ігтаїя, 2006.- 256 с.

  4. Засоби індивідуального захисту: Довідник - каталог. Том 1: Одяг / С. А. Бєляєва, Л. А. Егліте, Т. Г. Сібілёва і ін. - М .: Всеросійський центр охорони праці, 2002.- 364 с.

  5. Делль Р. А. Гігієна одягу: Навчальний посібник / Р. А. Делль, Р. Ф. Афанасьєва, З. С. Чубарова.- М .: Легпромбитіздат, 1991.- 160 с.

  6. Васильєва Р. О. Екологія і високі технології в формуванні мікроклімату одягу / Н. О. Васильєва, Е. А. Нечушкіна // Швейна промисловість - 2008. - № 3. - С. 60-65

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Peuschen professiy neftegazovoy otrasli [The list of professions of the oil and gas industry] [Electronic resource] - URL: http://www.kazenergy.com/images/stories/Pravovaia_baza/perechen_professii_/ Perechen_professii_neftegazovoi_otrasli.pd (accessed 04.03. 2017). [In Russian]

  2. Kayumova, R. F. Formirovanie assortimentnoy politiki predpriyatiy industrii modyi v Respublike Bashkortostan [Formation of assortment policy of enterprises of fashion industry in the Republic of Bashkortostan]. / R. F. Kayumova // Tehnologiya i dizayn [Technology and design] - 2011. - № 26 (68). - P. 75-80. [In Russian]

  3. Kulikov B. P. Gigiena, komfortnost i bezopasnost odezhdyi: Uchebnoe posobie [Hygiene, comfort and safety of clothing: a Training manual] / B. P. Kulikov, N .. Sakharov, Yu. A. Kostin. - Ivanovo: IGTA, 2006. - 256 p. [In Russian]

  4. Sredstva individualnoy zaschityi: Spravochnik - katalog. Tom 1: Odezhda [Personal protective equipment: Reference book - catalogue. Volume 1: Clothing] / S. A. Belyaeva, L. A. Eglite, T. G. SibilYova and others - M .: Vserossiyskiy tsentr ohranyi truda [All-Russian center of the labour safety], 2002.- 364 p. [In Russian]

  5. Dell R. A. Gigiena odezhdyi: Uchebnoe posobie [Hygiene of clothing: A Training manual] / R. A. Dell, R. F. Afanaseva, Z. S. Chubarova.- M .: Legprombyitizdat, 1991.- 160 p. [In Russian]

  6. Vasileva RO Ekologiya i vyisokie tehnologii v formirovanii mikroklimata odezhdyi [Ecology and high technology in the formation of the microclimate of clothing] / NO Vasileva, EA Nechushkina // Shveynaya promyishlennost [The garment industry] - 2008. - № 3. - P . 60-65. [In Russian]

  DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.59.058 Клебанов Я.М.1, Симаков А.І.2, Солдусова Е.А.3

  10RCID: 0000-0003-3638-4328, Доктор технічних наук, завідувач кафедри механіки, Самарський

  державний технічний університет, 20RCID: 0000-0001 -8830-0478, Аспірант кафедри механіки, Самарський державний технічний університет, 30RCID: 0000-0002-1621-5159, Кандидат технічних наук, доцент кафедри механіки, Самарський державний технічний університет Робота виконана за часткової фінансової підтримки Російського фонду фундаментальних досліджень і Уряду Самарської області, Проект № 16-41-630542 ВПЛИВ ПРУЖНИХ Деформації прецизійних ПОВОРОТНОГО СТОЛУ НА ПОГРІШНІСТЬ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ЗАГОТОВОК

  Анотація

  Розглядається статична задача визначення спотворення форми столу (деформації) впливають на точність даного столу. Досліджується випадок, коли на стіл дівоцтва навантаження від ваги заготовки і сили виникають при обробці заготовки. Виконується чисельний аналіз напружено-деформованого стану столу при різних положеннях корпусу столу. Визначається положення корпуса столу з максимальними спотвореннями форми. Всі розрахунки виконуються в пакеті звичайно-елементного моделювання CAE ANSYS.

  Ключові слова: пружні деформації, похибка, прецизійний стіл, звичайно елементна модель столу.

  Klebanov Y.M.1, Simakov A.I.2, Soldusova E.A.3

  1 ORCID: 0000-0003-3638-4328, PhD in Engineering, Head of the Mechanics Department,

  Samara State Technical University,

  2 ORCID: 0000-0001-8830-0478, Postgraduate Student of the Mechanics Department, Samara State Technical University,

  30RCID: 0000-0002-1621-5159, PhD in Engineering, Associate Professor of the Mechanics Department,

  Samara State Technical University The work was carried out with the partial financial support of the Russian Foundation for Basic Research and the Government of the Samara Region, Project No. 16-41-630542 INFLUENCE OF ELASTIC DEFORMATIONS OF MICROMETRIC TURN-OFF TABLE ON THE ERROR

  OF BLANK PARTS POSITIONING

  Abstract

  The paper considers the static problem of determining the distortion of the table shape (deformation) affecting its accuracy. It studies the case when the load on the weight of the work-piece and the forces arising during the machining of the work-piece are void on the table. Numerical analysis of the stress-strain state of the table is performed at different positions of the table body. The position of the table body with the maximum distortion of the shape is determined. All calculations are performed in the CAE ANSYS finite element model.

  Keywords: elastic deformations, error, micrometric table, of course, finite-element model table.

  Підвищення точності механічної обробки є одним з основних напрямків розвитку м ашіностроенія. Важливе місце у вирішенні цієї проблеми займає завдання забезпечення стабільності точностних характеристик безпосередньо в процесі обробки і, зокрема, завдання мінімізації пружних деформацій елементів верстата, оброблюваного вироби і пристосування, що виникають під дією змінних сил різання, ваги деталей і елементів устаткування, температурних полів та інших чинників. Поряд з іншими причинами зниження точності механічної обробки: зносом інструменту і елементів технологічного обладнання, що виникають при обробці похибками базування зазначені пружні деформації можуть вносити суттєві похибки в виготовляється деталь.


  Ключові слова: ECOLOGICAL APPROACH TO SPECIAL CLOTHES DESIGNING / TEMPERATURE AND HUMIDITY UNDER CLOTHES / COMFORT OF SPECIAL CLOTHES / PRODUCTION OF SPECIAL CLOTHES / SPECIAL CLOTHES FOR OIL WORKERS / ЕКОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЕКТУВАННЯ спеціального одягу / ТЕМПЕРАТУРА І ВЛАЖНОСТЬ ПІД одягом / КОМФОРТНІСТЬ спеціального одягу / ВИРОБНИЦТВО спеціального одягу / СПЕЦІАЛЬНА ОДЯГ ДЛЯ нафтовиків

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити