У даній роботі були проаналізовані та структуровані ключові фактори, що впливають на стан і розвиток туризму в Російській Федерації. Виділено пріоритетні напрямки для успішного розвитку туризму в країні.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Медведєва Вікторія Володимирівна, Слінкова Ольга Костянтинівна


Область наук:

 • Соціальна та економічна географія

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал

  E-Scio


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ І ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ І ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ»

  ?УДК 338

  економічні науки

  Медведєва Вікторія Володимирівна,

  магістрант, інститут економіки і управління, туризм, «ФГАОУВО« Бєлгородський державний університет »

  Слінкова Ольга Костянтинівна, науковий керівник, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародного туризму та соціально-культурного сервісу, НДУ «БєлДУ»

  АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ І ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

  Анотація: У даній роботі були проаналізовані та структуровані ключові фактори, що впливають на стан і розвиток туризму в Російській Федерації. Виділено пріоритетні напрямки для успішного розвитку туризму в країні.

  Ключові слова: туризм, розвиток туризму, Російська Федерація, сучасний стан туризму, розвиток туризму в країні.

  Abstract: The article deals with factors affecting the state and development of tourism in the Russian Federation. Highlighted priority areas for the comprehensive development of tourism in the country.

  Keywords: tourism, tourism development, Russian Federation, current state of tourism, tourism development in the country.

  Туризм є одним з найбільш активно розвиваються напрямків підприємницької діяльності в світі і в Російській Федерації. Займаючи власну нішу в загальній масі пропозицій сфери послуг, туризм тісно взаємопов'язаний з іншими видами підприємницької діяльності і має з

  ними багато спільного з принципами та методами організації та управління. Високий рівень популярності туризму перетворює його на серйозний чинник підтримки соціальної стабільності і формування міжнаціонального діалогу. Туризм в Росії виконує економічні, просвітницькі, освітні, духовні, соціальні та гуманітарні функції, сприяє культурному становленню нації, наповненню бюджету, створенню нових робочих місць.

  В сучасних умовах туристські регіони і організації активно конкурують між собою за залучення інвестицій, туристів, за зростання зайнятості та добробуту території. Успіх цієї боротьби прямо залежить не тільки від правильної адміністративної політики, а й від уміння знайти сильні та слабкі сторони, оцінити можливості розвитку і передбачити загрози і варіанти їх запобігання.

  Аналіз наукових джерел з даної проблематики свідчить про те, що існують вагомі теоретичні напрацювання з даного питання. Однак, незважаючи на активізацію дослідницьких зусиль, спрямованих на аналіз факторів і напрямків розвитку туризму в Російській Федерації, певні аспекти регулювання та розвитку цього напрямку залишаються недостатньо вивченими. Необхідно також відзначити потребу в розробці науково обґрунтованих практичних рекомендацій просування туристичного продукту на національному, федеральному і місцевому рівнях в рамках державно-приватного партнерства.

  Недостатня вивченість, актуальність, теоретична і практична значущість пріоритетних напрямків розвитку туризму в Російській Федерації визначили мету дослідження і його завдання.

  Мета дослідження - аналіз ключових факторів привабливості Російської Федерації як туристської дестинації, виділення пріоритетних проблем і перспективних напрямків розвитку вітчизняного туризму.

  У роботі були використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, які дозволяють комплексно вирішувати поставлені завдання

  обраного напрямку дослідження: логіко-діалектичного пізнання, системного підходу (для аналізу процесів функціонування туристичної сфери), методи статистичної угруповання, порівняння, та ін.

  Оцінку туристських ресурсів і потенціалу певних економічних територій традиційно здійснюють на основі характеристик ємності туристських ресурсів, обсягів матеріально-технічної бази, географічного розташування, ступеня привабливості для основної частини внутрішніх і зовнішніх туристів.

  При цьому необхідно зазначити, що наявність туристського потенціалу ще не визначає можливість функціонування підприємств туристського бізнесу. Для розвитку сфери туризму даний потенціал є необхідною, але не ключовим чинником. Потрібен також попит на туристські послуги, матеріальні та фінансові ресурси, транспортні комунікації, трудові ресурси та ін. Ефективне освоєння туристських ресурсів може бути успішним тільки при наявності всіх перерахованих факторів, тоді такі ресурси є передумовами для комплексного розвитку туризму і суміжних галузей.

  У даній роботі були проаналізовані та структуровані ключові фактори, що впливають на стан і розвиток туризму в Російській Федерації.

  1. Поява нових туристичних продуктів. За даними Барометра міжнародного туризму ЮНВТО, число міжнародних туристських прибуттів в 2017 році зросла на 3,9% і досягло 1,235 млрд .; кількість міжнародних туристів (ночують відвідувачів) збільшилася приблизно на 46 млн. чоловік у порівнянні з 2016 роком. 2017 рік став восьмим роком сталого зростання поспіль після глобальної фінансово-економічної кризи 2009 року, внаслідок чого в 2017 році число міжнародних туристів, які подорожують по світу, зросла на 300 млн. Чол. в порівнянні з докризовим показником 2008 року [1]. Спостерігається зростання попиту на диверсифікований туристський продукт: зростання популярності культурно-пізнавальна, етнографічного, подієвого, агротуризму; динамічний

  розвиток ринку СПА-послуг; збільшення популярності у громадян Росії гірськолижного відпочинку.

  2. Зростання вимог туристів до якості туристичних продуктів і сервісу. Російський споживач туристських послуг стає все більш поінформованим в області своїх прав, а побувавши в різних країнах і побачивши на власні очі, рівень якості аналогічних послуг за кордоном, висуває підвищені вимоги до якості послуг російського туризму.

  3. Зростання конкуренції за споживача на світовому туристичному ринку. Посилення конкурентної боротьби між регіонами Росії. Зростання конкуренції на світовому туристичному ринку відбувається в результаті дії ряду факторів:

  - появи все більшого числа країн з амбітними експансивними планами залучення туристів;

  - досягнення піку насичення деяких форм і видів туризму (наприклад - ринок пляжного відпочинку).

  Посилення конкурентної боротьби між регіонами Росії обумовлено зростанням попиту на внутрішній туристичний продукт, включенням Республіки Крим до складу РФ в 2014 році, розвитком туристичної інфраструктури в регіонах.

  4. Санкції і контрсанкціі, перспектива їх скасування. Складна геополітична ситуація, негативний образ Росії, що формується в ряді західних ЗМІ а також психологічний вплив санкцій, як на туроператорів, так і на туристів стримують зростання в'їзного турпотоку в країну.

  5. Зростання в'їзного туристичного потоку. За даними Російського союзу туріндустрії, в'їзний туристичний потік в Росію в 2016 році виріс до 2,9 млн. Чол., Що на 13,7% більше, ніж у 2015 році [2]. За даними Ростуризму, за 2017 року в'їзний турпотік в РФ збільшився на 6%. У зв'язку з санкціями, відбувається скорочення туристичного потоку з Європи і США, але спостерігається збільшення туристичного потоку з країн Азії.

  6. Відновлення турпотоку на курорти Туреччини і Єгипту. Закриття в листопаді 2015 року двох найпопулярніших у громадян Росії зарубіжних курортів - Єгипту і Туреччини справила значний (поряд зі зниженням доходів росіян і ослабленням рубля) вплив на динаміку виїзного туристичного потоку з Росії. 30 червня 2016 року президент підписав указ, який скасовує, зокрема, заборона на реалізацію турів до Туреччини. Однак, число російських туристів в Туреччині в 2016 році скоротилося на 76,26%. - до 866 тис. Чол., Що в кілька разів менше, ніж у 2015 році (3,65 млн. Осіб).

  МЗС Росії рекомендує враховувати високу загрозу терактів під час поїздок до Туреччини. Дана ситуація сприяла зростанню туристського потоку в Краснодарський край і Республіку Крим. Нормалізація ситуації з безпекою в Туреччині і Єгипті призведе до відновлення обсягу виїзного туристичного потоку з Росії і зниження кількості відпочиваючих на російських курортах (в зв'язку з їх недостатньою конкурентоспроможністю в порівнянні з турецькими і єгипетськими курортами).

  7. Зниження цінової привабливості виїзного туризму через ослаблення рубля. Процес ослаблення обмінного курсу рубля по відношенню до провідних світових валют, що почався з майже дворазового падіння курсу рубля в 2014 році, став причиною відповідного підвищення цін на закордонні тури, що призвело до істотного скорочення виїзного туристичного потоку в 2014-2018 роках. За інформацією Ростуризму за 2017 рік сумарні число російських туристів, що виїжджають за кордон, скоротилося на 8%. Раніше, в 2016 році, число закордонних туристичних поїздок росіян скоротилася на 31,3%. Разом з тим, завдяки зниженню курсу рубля щодо світових валют поїздки в Росію для іноземців стали дуже дешевими, що дозволило задовольнити інтерес багатьох іноземців до Росії [3].

  8. Зниження купівельної спроможності населення Росії. Зниження реальних доходів населення: реальні наявні доходи росіян в 2017 рік знизилися на 1,7% в порівнянні з 2016 роком, свідчать дані Росстату. Падіння спостерігається четвертий рік поспіль: у 2016 році реальні

  доходи росіян скоротилися на 5,8%, в 2015 році - на 3,2%, в 2014 році - на 0,7% [5].

  9. Недосконалість законодавства, що регулює туризм:

  - недосконалість законодавства в сфері організації проходження туристами митного і прикордонного контролю;

  - відсутність законодавства, яке регулює окремі види активного відпочинку (джипінг, рафтинг, дайвінг та інші).

  9. Адміністрування санаторно-курортного і туристського комплексу на федеральному рівні розподілено між кількома відомствами. В даний час адміністрування окремих видів діяльності, що входять в санаторно-курортний і туристичний комплекс здійснює Ростуризм, МОЗ Росії, Мінкультури Росії.

  11. Конкуренція за кваліфіковані кадри з іншими регіонами. Розвиток курортів суб'єктів Російської Федерації поряд із загостренням конкуренції за туристський потік і за інвестиційні ресурси також сприяє збільшенню конкуренції за кваліфікованих фахівців, що мають досвід роботи в області курортів і туризму.

  12. Освітні програми в сфері туризму слабо враховують сучасні тенденції та вимоги галузі. Освітні програми в ВУЗ-ах не узгоджуються повною мірою до потреб ринку, не застосовуються актуальні стандарти, які сьогодні враховуються роботодавцями при прийомі молодих фахівців на роботу. Крім того, спостерігається скорочення кількості навчальних закладів, які готують кадри для туріндустрії, об'єднання кафедр, скорочення числа бюджетних місць, скорочення комерційного набору.

  13. Зростання впливу розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та інновацій на сферу туризму. Глобальне поширення мережі «Інтернет» призвело до розвитку туристських інформаційних систем і онлайнових служб, що забезпечують прямі продажі туристичних послуг кінцевим споживачам і консультують їх з усіх питань,

  виникають при плануванні туристичних поїздок і подорожей. Відбулося збільшення кількості, підвищення зручності та ефективності онлайн-сервісів. З'явилися нові технології мобільності. Також спостерігається процес розвитку готельної та ресторанної техніки, а також розвиток індустрії розваг.

  14. Можливе погіршення екологічної ситуації. З ростом турпотоків, збільшуються негативні впливи на навколишнє середовище:

  - знищення рекреаційних ресурсів в результаті впливу антропогенного чинника і перевищення допустимої норми рекреаційних навантажень;

  - погіршення екологічного стану морської акваторії в результаті промислового, сільськогосподарського і міського (побутового) забруднення;

  - зростання антропогенного навантаження на навколишнє середовище, зниження екологічності регіонів;

  - зменшення площ щодо незайманих природних екосистем за рахунок подальшого господарського освоєння.

  На підставі системного аналізу були встановлені ключові проблемні фактори, що впливають на туристичну привабливість РФ.

  1. Недостатня глобальна конкурентоспроможність послуг (недостатній рівень сервісу при високій ціні, висока частка транспортної складової в ціні). Пляжний відпочинок в інших країнах більш привабливий для значної частини російських туристів у зв'язку з тим, що на більшості зарубіжних курортів пляжний сезон значно довші і туристські пропозиції в основному мають форму пакетних турів. Крім того, витрати на проїзд до курортів країни і назад з далеких регіонів Росії можуть складати до 70% суми витрат на відпочинок.

  2. Яскраво виражений сезонний характер турпотоку: пік в літній період і в новорічні свята.

  3. Недостатня ефективність системи управління туристичним комплексом:

  - висока частка неорганізованого туристського сектора, яка складає більше половини від загального турпотоку;

  - недостатня ефективність системи маркетингу та просування туристичного продукту;

  - недостатньо функціональний єдиний туристичний портал країни;

  - недостатня інформованість громадян Росії та іноземних громадян про туристичні можливості територій, в т.ч. - недостатня інформованість потенційної цільової аудиторії про видах туризму і відпочинку;

  - непоінформованість про можливості лікування і відпочинку на курортах країни в міжсезоння;

  - слабкі уявлення про курорти країни як розвинених центрах індустрії розваг і проведення великих подій культурного, громадського, спортивного життя країни;

  - недостатні вкладення в маркетинг і просування санаторно-курортного і туристського комплексу країни в порівнянні з ключовими зарубіжними туристичними регіонами-конкурентами [4].

  4. Відсутність комплексного туристичного продукту з цільовим сегментированием, а також відсутність системи детально опрацьованих комплексних туристських пропозицій / турів, що охоплюють різні туристичні ресурси регіону.

  5. Офіційна статистика не дає об'єктивну оцінку санаторно-курортного і туристського комплексів і результатів їх діяльності. З урахуванням значної частки неорганізованого туристського сектора і високого ступеня взаємопроникнення туризму і суміжних секторів, офіційна статистика не дозволяє на систематичній основі оцінювати обсяг туристського потоку і внесок санаторно-курортного і туристського комплексів в економіку країни.

  6. Брак кваліфікованих кадрів (в т.ч. менеджерів). Дане явище обумовлюється відсутністю ефективної системи підготовки та перепідготовки кадрів, в т.ч. додаткової освіти в рамках

  впровадження міжнародних стандартів обслуговування, що призводить до недостатнього рівня сервісу і недостатньо стабільній якості послуг, що надаються невеликими готелями і гостьовими будинками.

  7. Низький технологічний рівень турпродукту і сервісів в порівнянні із зарубіжними конкурентами, відсутність зручних і інформативних туристично-рекреаційних інформаційних ресурсів.

  Російська Федерація має потужний потенціал як для розвитку зовнішнього, так і внутрішнього туризму. Цьому сприяють: величезна територія, різноманітні ландшафти, унікальне історичне і соціально-культурну спадщину, а в ряді регіонів - природа, ще не підвладна антропогенному впливу. Можна помітити, що на сучасному етапі розвитку економіки туристкою галузі стало приділятися досить велика увага. Для подальшого розвитку російського туризму необхідно робити наступні кроки:

  - збільшувати будівництво туристських об'єктів, які повинні відповідати рівню світових стандартів;

  - створювати різні відомства на місцях з метою регулювання діяльності у сфері туризму;

  - продовжити роботу в галузі напрямів федеральної програми «Розвиток туризму в Російській Федерації», в якій відображені умови створення в Росії сучасного туристичного кластера, який буде конкурентоспроможним, ефективним і зможе задовольняти інтереси як вітчизняних, так і зарубіжних туристів.

  Для вирішення цих завдань, повинна бути розроблена цілеспрямована державна політика в галузі туризму, яка буде включати в себе:

  - формування умов для здійснення внутрішнього і в'їзного туризму на території Росії організаційного, економічного, правового характеру;

  - можливість розробки політики в області маркетингу для просування національного туристичного продукту на внутрішньому та зарубіжному туристичному ринках;

  - підвищення рівня і якості обслуговування туристів в сфері туризму.

  Таким чином, можна стверджувати, що формування і

  функціонування ринку туризму в Росії повинно базуватися на врахуванні особливостей політичних і економічних реалій держави. Для того щоб успішно розвивати туризм в Російській Федерації, важливо і доцільно концентрувати зусилля державних органів управління, приватного бізнесу та місцевих громад за такими ключовими напрямами

  [7]:

  - пріоритет віддавати розвитку внутрішнього туризму, так як попит на нього останнім часом і в наступних прогнозах зростає, в перспективі зберігається високий рівень затребуваності національних туристичних послуг серед громадян країни;

  - на основі комплексного аналізу існуючих тенденцій з в'їзного туризму необхідна орієнтація та переорієнтація на нові цільові ринки і напрямки, які представлені країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону зокрема, Китайською Народною Республікою;

  - посилити інформаційно-просвітницьку роботу в напрямку розвитку можливостей і переваг ринку внутрішнього і зовнішнього туризму відповідно до тих стереотипами, які існують в масовій свідомості населення Росії.

  У цьому випадку може бути отриманий потужний імпульс у розвитку регіонів і міст Російської Федерації, що, в кінцевому рахунку, буде сприяти підвищенню рівня і якості життя російських громадян. Крім цього, розвиток ринку туризму дозволить підвищити якість обслуговування в сфері туризму, створити сприятливі умови для інвестиційного клімату в країні, збільшити надходження до бюджетів усіх рівнів. У свою чергу, це

  призведе до збільшення внутрішніх туристичних потоків і сприятиме доступності туризму для населення всієї країни.

  Бібліографічний список:

  1. Федеральний закон «Про основи туристичної діяльності в Російській Федерації» від 24.11.1996 № 132-Ф3 (чинна редакція, 2016). - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http: // www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/ (дата звернення: 21.11.2018).

  2. Розвиток внутрішнього і в'їзного туризму в Російській Федерації (2011-2018 рр.): Федеральна цільова програма. Затв. постановою уряду №644 від 02.08.2011 р - [Електронний ресурс] Консорціум кодекс. - Режим доступу: http://www.russiatourism.ru/content / 2 / section / 28 / detail / 28 (дата звернення: 12.11.2018).

  3. Федеральна служба державної статистики [2018] [Електронний ресурс] / Офіційний сайт. - Режим доступу: http: // www.gks.ru (дата звернення: 01.11.2018).

  4. Федеральне агентство по туризму [2018] [Електронний ресурс] / Офіційний сайт - Режим доступу: http://www.gks.ru (дата звернення:

  03.11.2018).

  5. Інформаційне агенство «РБК» [2019] [Електронний ресурс] / Офіційний сайт. - Режим доступу: https: //www.rbc. ru / economics / 09/01/2019 / 5c357ce29a7947ee35399027 (дата звернення:

  03.01.2019).

  6. Александрова А. Ю. Структура туристського ринку [Текст] / А. Ю. Александрова. - М.: Прес-Соло, 2012. - 384 с.

  7. Аккерд Д. А. Створення сильних брендів :. - М. Изд. Д. Гребенщикова, 2012. - 158 с.

  8. Биржаков М. Б. «Введення в туризм: Підручник для студентів вузів», 8-е видання, перероблене і доповнене, СПб .: Изд-во «Невський фонд», ВД «Герда», 2015 - 396 с.

  9. Вахмістрів В. П. Правове забезпечення туризму: [навч. посібник з дисципліни спеціалізації спец. «Менеджмент організації»] / В. П. Вахмістрів, С. І. Вахмістрова; Балт. міжнар. інститут туризму. - СПб .: Михайлов, 2013. - 286 с.


  Ключові слова: TOURISM /TOURISM DEVELOPMENT /RUSSIAN FEDERATION /CURRENT STATE OF TOURISM /TOURISM DEVELOPMENT IN THE COUNTRY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити