Область наук:
 • біологічні науки
 • Рік видавництва: 2010
  Журнал: Наукові відомості Бєлгородського державного університету. Серія: Природничі науки
  Наукова стаття на тему 'Аналіз інвазійних видів Середньої Росії'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз інвазійних видів Середньої Росії»

  ?УДК 5B. 072

  АНАЛІЗ інвазійних ВИДІВ СЕРЕДНЬОЇ РОСІЇ

  В. К. Тохтарь, Н. В. Мазур

  Стаття присвячена вивченню інвазійних видів рослин Середньої Росії. В результаті аналізу інвазійних видів Середньої Росії, виявлено характерні риси ідеального рослини-колоніста, що успішно впроваджується в природні фітоценози в Середньої Росії. У статті виділені біотипи рослин, характерні для найбільш активних інвазійних видів регіону.

  Бєлгородський

  державний

  університет, Росія, 308015,

  м Білгород, вул. Перемоги, 85

  Ключові слова: інвазійні види, Середня Росія, ідеальне рослина-колоніст

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Вступ

  Дослідження адвентивних флори Середньої Росії необхідно для пізнання процесів впровадження та натуралізації заносних видів в місцеву флору, а також для здійснення контролю адвентивних і карантинних видів рослин, які є потенційно небезпечними для регіону. За оцінками експертів збиток від інвазій адвентивних видів рослин в світовому масштабі становить мільярди доларів щорічно [1]. Локальні заходи вже не приносять позитивних результатів і вимагають зусиль міжнародних організацій. Експансія неаборигенних організмів відбувається поза всяких меж, проте для виявлення закономірностей поширення необхідний аналіз закономірностей формування регіональних адвентивних флор. Це дозволить визначити не тільки еколого-біологічні особливості інвазійних видів, а й чинники детермінують успішність інвазії як на регіональному рівні, так і в глобальному масштабі.

  В даний час до інвазійних видів Середньої Росії віднесений 51 таксон: Acer negundo L., Acorus calamus L., Amaranthus albus L., A. retroflexus L., Anisantha tec-tornm (L.) Nevski, Atriplex tatarica L., Heradeum sosnowskyi Manden., Ambrosia ar-temisiifolia L., Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch, Aster x salignus Willd., Bidens fron-dosa L., Cardaria draba (L.) Desv., Chamomilla suaveolens (Pursh.) Rydb. , Crataegus monogyna Jacq., Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen, Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray., Elaeagnus angustifolia L., Elodea canadensis Michx., Elsholzia ciliata (Thunb.) Hyl., Epilobium adenocaulon Hausskn., E. pseudorubescens A. Skvortsov, Erig-eron canadensis L., E. strigosus Muehl. ex Willd., Erucastrum gallicum (Willd.)

  0.E. Schulz, Euphorbia peplis L., Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina, Fraxinus pennsyl-vanica Marsh., Galinsoga ciliata (Rafin.) Blake., G. parviflora Cav., Helianthus tuberosus L. sl, Hippophae rhamnoides L., Hordeum jubatum L., Impatiens glandulifera Royle.,

  1. parviflora DC., Juncus tenuis Willd., Lepidium densiflorum Schrad., Lupinus polyphyllus Lindl., Oenothera biennis L., Oxalis stricta L., Poa supina Schrad., Populus alba L., Puccin-elia distans (L.) Parl ., Reynoutria x bohemica Chrtek et Chrtkova, R.japonica Houtt., Se-necio viscosus L., Solidago canadensis L., S. gigantea Ait., Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br., Symphytum caucasicum Bieb., Sisymbrium wolgense Bier. ex Fourn., Xanthium albinum (Widd) H.Scholz [2, 3].

  У 2009 р нами була створена база даних «Інвазійні види Середньої Росії», в якій дано характеристики цих видів по 10 ознаками: належність до сімейства; життєва форма (однолетник, двулетник, трав'янисті монокарпік, тра-

  Матеріали і методика дослідження

  вяністий поликарпики, чагарник, дерево); біотипи Раункиера (терофіт, гемікріптофіт, хамефіт, гемітерофіт, фанерофіт); характеристика надземних пагонів (без-розеткові, полурозеточние); характеристика підземних пагонів (каудексовий, без підземних пагонів, каудексово-короткокорневищний, дліннокорневіщноє, короткокорневищний, каудексовий); структура кореневої системи (стрижнева, кистевая, стержнекістевая); ставлення до родючості грунтів (оліготрофи, мезотроф, мегатроф, мегамезотроф); ставлення до водного режиму (ксеромезофіт, еумезофіт, гідромезофіт, мезоксерофіт, еуксерофіт); походження видів (північно-американський, американський, азіатський, європейський, середземноморський, середньоєвропейський).

  Результати та їх обговорення

  В результаті проведеного таксономічного і типологічного аналізу інвазійних видів була встановлена ​​структура инвазионного компонента флори Середньої Росії. Таксономічний аналіз (рис. 1.) дозволяє говорити про те, що провідними родинами в цій групі рослин є сем. Авіегасеае (8% від общегшо кількості видів); Роасеае (5%); Бгаввісасеае (4%), Р ^ оеасеае (2%) і Атагап ^ АСЕАН (2%) і ін.

  Мал. 1. Таксономічний аналіз Рис. 2. Типологічний аналіз

  інвазійних видів інвазійних видів

  Типологічний аналіз (рис. 2) свідчить про те, що більшість інвазійних рослин відноситься до однорічним видам (43.0%), які характеризуються швидким життєвим циклом розвитку, що забезпечує рослинам цієї життєвої форми конкурентну перевагу перед іншими при впровадженні в природні спільноти. Друге місце в спектрі біотипів займають трав'янисті поликарпики (25.О%). На дерева і трав'янисті монокарпики доводиться однакове процентне кількість інвазійних видів (по 10.7%), а на останньому місці знаходяться група видів-чагарників (7.1%).

  Згідно з аналізом життєвих форм Раункиера (рис. 3.) в групі інвазійних видів перше місце займають фанерофіти, на частку яких припадає 46,0% інвазійних рослин Середньої Росії. На другому місці знаходяться гемікрептофіти (23.О%). Далі йдуть фанерофіти (15.0%); гемітерофіти (12.0%). Найменша частка рослин доводиться на хамефіти (4.0%).

  Аналіз інвазійних видів за структурою надземних і підземних пагонів рослин (рис. 4, 5) дозволяє говорити про те, що більшість інвазійних рослин Середньої Росії є безрозеточнимі (70.4%), без підземних пагонів (59.3%); каудексовимі (18.5%). Далі вони розташувалися в такому порядку: полурозеточние (29.6%), короткокорневищний (11.10%); каудексовие, дліннокорневіщниє і каудек-сово - кореневищні (по3.7%).

  Аналіз структури кореневої системи інвазійних видів, проведений нами (рис. 6.) свідчить про те, що переважна більшість рослин (83.3%) відноситься до видів зі стрижневою кореневою системою. На види з кистьовий кореневою системою доводиться 12.5% ​​рослин, а стержнекістевой 4.2%.

  Мал. 3. Аналіз інвазійних рослин за життєвими формами Раункиера

  Мал. 4. Аналіз інвазійних рослин за типами надземних пагонів

  Мал. 5. Аналіз інвазійних видів за типами підземних пагонів

  90,00%

  80,00%

  70,00%

  60,00%

  50,00%

  40,00%

  30,00%

  20,00%

  10,00%

  0,00%

  83,30%

  12,50%

  4,20%

  стрижнева

  стержнекістевая

  Мал. 6. Аналіз інвазійних видів за типом кореневої системи

  Мал. 7. Аналіз інвазійних видів по відношенню до родючості грунтів

  Мал. 8. Аналіз інвазійних видів по відношенню до водного режиму

  0

  По відношенню до родючості землі (рис. 7) рослини діляться на: оліготрофи - рослини здатні рости на низькородючих грунтах (22.2%); мезотроф - види,

  які ростуть на середніх за ступенем родючості грунтах (63.0%), ме-гатрофи і мегамезотрофи - рослини віддають перевагу високородючі грунту (7.4%).

  Аналізуючи рослини по відношенню до водного режиму (рис. 8) можна відзначити, що більшість інвазійних видів Середньої Росії відноситься до ксеромезафітам (37.О%); еумезофітамі (33.3%), а так же ме-зоксерофіти (14.8%); гідромезофіти (7.4%); еуксерофіти (3.7%).

  За походженням (рис. 9) більшість інвазійних видів Середньої Росії відноситься до рослин північноамериканського походження (43.0%); на американські, середньоєвропейські і середземноморські види доводиться по 14.3% від загальної кількості видів, а на азіатські і європейські види - по 4.8%. Це свідчить про успішність поширення північноамериканських інвазійних видів в умовах Бєлгородської області.

  Мал. 9. Аналіз інвазійних видів Середньої Росії за походженням

  висновок

  Таким чином, всебічний аналіз інвазійних видів середньої Росії свідчить про те, що в цьому регіоні при впровадженні в природні фітоценози перевагу отримують адвентивні види-однорічники і трав'янисті Полікарп-ки, які стосуються родин Ае1егасеае, безрозеточние, без підземних пагонів, ті-рофіти зі стрижневою кореневою системою, мезотроф, ксеромезофіти і / або еуме-зофіти північноамериканського походження. Безсумнівно, що ці риси притаманні ідеальному рослині-колоністу територій Середньої Росії.

  Список літератури

  1. Борисова Е.А. Адвентивними флора верхневолжской регіону (автореферат). - М., 2008. - 40 с.

  2. Виноградова Ю.К., Майоров С.Р., Хорун Л.В. Перші підсумки реалізації проекту «Чорна книга» Середньої Росії // Флористичні дослідження в Середній Росії. - М., 2006. - С. 45-48.

  3. Тохтарь В.К., Грошенков С.А. Глобальні інвазії адвентивних видів рослин: проблеми та перспективи досліджень // Наукові відомості белгия. Серія Природничі науки. -2008. - № 7 (47). - Вип. 7 - С. 50-54.

  AN ANALYSIS OF INVASIVE PLANT SPECIES OF CENTRAL RUSSIA

  The paper deals with the investigation of the invasive species of plants in Central Russia.

  The analysis of invasive species of Central Russia allows to reveal the peculiarities of an ideal invasive plant-colonist which introduces itself successfully into the natural phytocoenoses of Central Russia. The paper singles out the biotypes of plants, characteristic of the most active invasive species in the region.

  Key words: invasive species, Central Russia, ideal plant-colonist.

  V.H. Тоkhtar ',

  N.fl. Mazur

  Belgorod State University, Pobedy St., 85, Belgorod, 308015, Russia

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


  Ключові слова: інвазійні види /середня росія /ідеальне рослина-колоніст

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити