У статті розглядаються питання, пов'язані з аналізом змісту Інтернет-спільнот людей з обмеженими можливостями по зору. В соціальної мережі ВКонтакте проведено пошук і дослідження діючих Інтернет-спільнот людей з обмеженими можливостями по зору. За допомогою сервісу аналітики постів і сторінок в соціальних мережах Posters проаналізовано змісту цих спільнот, виявлені найбільш актуальні теми для даної категорії громадян. Найбільша кількість користувачів зареєстровано в спільнотах, заповненням контенту якого займаються самі користувачі. Тематика постів цих Інтернет-спільнот різноманітна. Найбільший відгук користувачів припадає на пости, які стверджують традиційні життєві принципи: співчуття, допомогу, подолання труднощів. Матеріали статті становлять практичну цінність для фахівців, що займаються проблемами соціалізації та соціальної адаптації людей з обмеженими можливостями по зору.

Анотація наукової статті з соціологічних наук, автор наукової роботи - Гончарова Інна Володимирівна, Прончев Геннадій Борисович, Прончева Надія Геннадіївна


ANALYSIS OF INTERNET COMMUNITIES OF PEOPLE WITH VISUAL IMPAIRMENTS (ON THE EXAMPLE OF VKONTAKTE SOCIAL NETWORK)

The paper deals with content analysis of Internet communities of people with visual impairments. Retrieving and analyzing of the existing Internet communities of people with visual impairments are conducted in social network Vkontakte . Using the analytics service for posts and pages in Posters social networks, the content of these communities is analyzed, the most relevant topics for this category of citizens are identified. The largest number of users is registered in communities, the content of which is filled by users themselves. The topics of the posts of these online communities are diverse. The most user response is in posts that advance traditional life principles: compassion, help, overcoming challenges. The materials of the article are of practical value for specialists involved in the problems of socialization and social adaptation of people with visual impairments.


Область наук:
 • соціологічні науки
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал
  Освіта і право

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ІНТЕРНЕТ-СПІЛЬНОТ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ПО ЗОРУ (НА ПРИКЛАДІ СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ВКОНТАКТЕ)»

  ?DOI 10.24411 / 2076-1503-2020-10106 ГОНЧАРОВА Інна Володимирівна,

  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методології соціологічних досліджень Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова,

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  ПРОНЧЕВ Геннадій Борисович,

  кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент, заступник завідувача кафедри методології соціологічних досліджень соціологічного факультету Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова,

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  ПРОНЧЕВА Надія Геннадіївна

  кандидат фізико-математичних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту прикладної математики ім. М.В. Келдиша РАН,

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  АНАЛІЗ ІНТЕРНЕТ-СПІЛЬНОТ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ПО ЗОРУ (НА ПРИКЛАДІ СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ВКОНТАКТЕ)

  Анотація. У статті розглядаються питання, пов'язані з аналізом змісту Інтернет-спільнот людей з обмеженими можливостями по зору. У соціальній мережі ВКонтакте проведено пошук і дослідження діючих Інтернет-спільнот людей з обмеженими можливостями по зору. За допомогою сервісу аналітики постів і сторінок в соціальних мережах Posters проаналізовано змісту цих спільнот, виявлені найбільш актуальні теми для даної категорії громадян. Найбільша кількість користувачів зареєстровано в спільнотах, заповненням контенту якого займаються самі користувачі. Тематика постів цих Інтернет-спільнот різноманітна. Найбільший відгук користувачів припадає на пости, які стверджують традиційні життєві принципи: співчуття, допомогу, подолання труднощів. Матеріали статті становлять практичну цінність для фахівців, що займаються проблемами соціалізації та соціальної адаптації людей з обмеженими можливостями по зору.

  Ключові слова: зір, люди з обмеженими можливостями по зору, Інтернет-спільноти, соціальні мережі, ВКонтакте.

  GONCHAROVA Inna Vladimirovna,

  Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor; Associate Professor of the Department of Sociological Research Methodology at Faculty of Sociology of Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

  PRONCHEV Gennadi Borisovich,

  Candidate of Physics and Mathematics, Associate Professor; Associate Professor, Deputy Head of the Department of Sociological Research Methodology at the Faculty of Sociology of Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

  PRONCHEVA Nadezhda Gennadievna,

  Candidate of Physics and Mathematics, Associate Professor, Senior Research Scientist of Keldysh Institute of Applied Mathematics of Russian Academy of Sciences, Associate Professor, Deputy Head of the Department of Mathematical Modeling and Applied Mathematics of Moscow Institute of Physics and Technology, Moscow, Russia

  ОСВІТА І ПРАВО № 1 • 2020

  ANALYSIS OF INTERNET COMMUNITIES OF PEOPLE WITH VISUAL IMPAIRMENTS (ON THE EXAMPLE OF VKONTAKTE SOCIAL NETWORK)

  Annotation. The paper deals with content analysis of Internet communities of people with visual impairments. Retrieving and analyzing of the existing Internet communities of people with visual impairments are conducted in social network Vkontakte. Using the analytics service for posts and pages in Posters social networks, the content of these communities is analyzed, the most relevant topics for this category of citizens are identified. The largest number of users is registered in communities, the content of which is filled by users themselves. The topics of the posts of these online communities are diverse. The most user response is in posts that advance traditional life principles: compassion, help, overcoming challenges. The materials of the article are of practical value for specialists involved in the problems of socialization and social adaptation of people with visual impairments.

  Key words: vision, people with visual impairments, Internet communities, social networks, VKontakte.

  За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я близько 1,3 млрд. Чоловік у всьому світі в даний час живуть з тією чи іншою формою порушення зору [1]. Легкі порушення зору «вдалину» відзначаються у 188,5 млн. Грн осіб, помірні і тяжкі порушення зору «вдалину» - у 217 млн. Чоловік [2]. Порушеннями зору «зблизька» виявлено у 826 млн. Чоловік [3]. Близько 36 млн. Чоловік - повністю сліпі [2].

  Очевидно, що разом зі старінням населення, яке спостерігається в даний час, буде зростати ризик того, що порушення зору будуть розвиватися у дедалі більшої кількості людей. Особливо це актуально для нашої країни. За даними проведених досліджень [4] населення Росії старіє швидше, ніж в середньому в світі. Характерний для похилого віку набір хвороб у жителів нашої країни зазвичай є вже до 59 років. По початку старіння населення Росія займає 160-е місце серед 192 вивчених країн.

  Сучасний рівень розвитку інформаційно-комунікаційних технології "дозволяє створювати віртуальні соціальні середовища з наперед заданими властивостями [5], які допомагають людям з обмеженими можливостями по зору інтегруватися в цивільне суспільство [5; 6; 7], при цьому віртуальні середовища можна розглядати як інструмент для розширення замкну-

  тієї соціокультурного середовища даної категорії громадян [8].

  Для вирішення широкого спектра соціальних завдань людей з обмеженими можливостями по зору створюються віртуальні соціальні мережі за інтересами (Інтернет-спільноти). Проблемам фізичної доступності цих Інтернет-спільнот для людей з обмеженими можливостями по зору присвячено достатню кількість робіт і включає в себе як рішення проблем технічної оснащеності персонального комп'ютера: клавіатура на основі шрифту Бра-іля, програмне забезпечення, синтезатор мови і т.д. [6], проблем підготовки персоналу для навчання інвалідів [7; 9], так нормативно-правове регулювання існуючих проблем [10].

  Дана робота присвячена пошуку і дослідженню діючих Інтернет-спільнот для людей з обмеженими можливостями по зору, аналізу змісту цих спільнот з метою виявлення найбільш актуальних тем для даної категорії громадян.

  На першому етапі дослідження був проведений пошук Інтернет-спільнот для людей з обмеженими можливостями по зору в соціальній мережі ВКонтакте (https://vk.com, Режим доступу 28.01.2020). У Таблиці 1 представлені результати пошуку по найбільш популярним запитам.

  Таблиця 1.

  Запит в пошуковому рядку Кількість спільнот, шт. (На 28.01.2020) Примітка

  «Слабозорі» 80

  «Інваліди по зору» 12

  ОСВІТА І ПРАВО № 1 • 2020

  «Сліпі» тисячі тридцять дві 84 спільноти задовольняють проблематики людей з обмеженими можливостями по зору

  «Тіфлоцентр» 1

  «Незрячі» 137

  «Люди з обмеженими можливостями по зору» -

  За даними авторів.

  Загальна кількість спільнот, зареєстрованих в соціальній мережі ВКонтакте на 28.01.2020, одно 517119. Отримані дані свідчать про те, що частка спільнот для людей з обмеженими можливостями по зору становить менше одного відсотка (точніше -0,06%). При цьому необхідно зауважити, що серед учасників спільнот є як люди з обмеженими можливостями по зору, так і здорові.

  Отримані дані свідчать про те, що Інтернет-спільноти представляють громадські організації (17,5%), державні служби (9,8%), комерційні структури (7,2%), але, в основному, це - призначений для користувача контент (65, 5%).

  Громадські та державні організації представлені публічними бібліотеками, фондами підтримки незрячих і слабозорих, школами-інтернатами та іншими освітніми структурами.

  Комерційні структури розміщують на сторінках своїх спільнот інформацію про комп'ютерному обладнанні і програмному забезпеченні для людей з вадами зору.

  Теми користувацького контенту: новини, дозвілля, освіта, культура, охорона здоров'я.

  Дале були проаналізовані відкриті спільноти з найбільшим числом передплатників (від 500 осіб). Отримані результати представлені в Таблиці 2.

  Таблиця 2

  № Назва Інтернет-спільноти Кількість участн. Наповнювач контенту Тематика

  1. Бібліотека для сліпих і слабозорих, СПб https://vk.com/gbsspb 3394 Державна структура Державна бібліотека

  2. Тактильні книги (для незрячих дітей) https://vk.com/living_books 2438 користувача Освіта, культура, виховання

  3. au-books.com - аудіобібліотеку для незрячих https://vk.com/au_books 2405 користувача Освіта, культура

  4. Масаж мануальна терапія незрячий спец СПб https://vk.com/manualterapia 2351 користувача Здоров'я

  5. Екскурсії з незрячим гідом «Відчутний Петербург» https://vk.com/2feelspb 1818 користувача Культура

  6. Типовий незрячий https://vk.com/tipicalblind 1622 користувача Освіта

  7. Камерата https://vk.com/tiflocentr 1565 Громадська організація Різноспрямованість

  8. Всеросійське товариство сліпих - Санкт-Петербург https://vk.com/spbvos 1374 Громадська організація Різноспрямованість

  ОСВІТА І ПРАВО № 1 • 2020

  9. Молодіжний Рух інвалідів по зору https://vk.com/ya.ksrk тисячі двісті вісімдесят чотири Громадська організація Різноспрямованість

  10. Незрячий масажист. Севастополь https://vk.com/club169449753 1197 користувача Здоров'я

  11. Барахолка для незрячих і слабозорих. https://vk.com/blindmarket 1451 користувача Соціально-економічна сфера (ринок)

  12. Проблеми незрячих користувачів сайту vk.com https://vk.com/vkblind тисячі двадцять п'ять користувача Техніка, освіту, ІКТ

  13. Guide - пристрій для сліпих і слабозорих https://vk.com/public141616009 1017 користувача Інноваційні технології

  14. Праця незрячих https://vk.com/trudvos 991 Громадська організація Працевлаштування

  15. Все про електроніку для незрячих https://vk.com/ellektronika_nuse_help 999 Призначений для користувача Наука і техніка

  16. Недарма - допомога незрячим людям https://vk.com/nezryaproject 871 Комерційна організація Освіта

  17. BlindDroid «Мир Android очима незрячих» https://vk.com/blinddroid 796 Призначений для користувача ІКТ

  18. Меми для слабозорих https://vk.com/memes15678 760 Призначений для користувача Розваги

  19. Мануальна медицина Незрячі масажисти https://vk.com/club21772478 651 Призначений для користувача Здоров'я і медицина

  20. Група для сліпих і слабозорих. Я все можу https://vk.com/club100122284 581 Призначений для користувача ІКТ, освіту

  За даними авторів.

  Для подальшого аналізу було залучено сервіс аналітики постів і сторінок в соціальних мережах Posters (https://popsters.ru, Режим доступу

  28.01.2020). Методика дослідження описана в нашій роботі [11]. Використовувалися різні метрики ресурсу (див. Таблицю 3).

  Таблиця 3

  Ім'я метрики Опис

  ER (англ. Engagement Rate) ERpost ERday коефіцієнт залучення користувачів в публікується контент (пости);

  коефіцієнт залучення користувачів у конкретного поста ERpost = (лайки + репости + коментарі [+ дізлайкі для YouTube]) / к-ть передплатників

  коефіцієнт залучення користувачів сумарно у всіх опублікованих записів за день

  ОСВІТА І ПРАВО № 1 • 2020

  ERview середній ERpost середній ERview середній ERday коефіцієнт залучення у конкретного поста в перерахунку на кількість переглядів (для ВКонтакте, YouTube, Coub і Flickr) ERview = (лайки + репости + коментарі [+ дізлайкі для YouTube]) / к-ть переглядів публікації

  середнє арифметичне ERpost всіх публікацій за проаналізований період

  середнє арифметичне ERview усіх посад

  середнє арифметичне ERday за весь проаналізований період

  LR (англ. Love Rate) коефіцієнт привабливості (тільки «лайки») LR = (Сума лайків) / к-ть передплатників / к-ть публікацій за аналізований період

  TR (англ. Talk Rate) коефіцієнт комунікабельності (тільки коментарі) TR = (Сума коментарів) / к-ть передплатників / к-ть публікацій за аналізований період

  За даними Інтернет-ресурсу https://popsters.ru.

  Інтернет-спільноти були проаналізовані окремими групами по основним творцям контенту.

  Державні структури і громадські організації

  У Таблиці 4 представлені результати досліджень державних структур і громадських організацій за період 04.2011 - 01.2020 (станом на 31.01.2020)

  Таблиця 4

  Метрики ресурсу Posters Праця незрячих Молодіжний рух інвалідів по зору Всеросійське товариство сліпих - Санкт-Петербург Камерата Бібліотека сліпих і слабозорих, СПб

  Передплатників 993 1285 1374 1565 3394

  Всього лайків 2900 6470 38976 22120 20395

  Всього репоста 935 4517 5361 4740 4283

  Всього коментарів 447 202 1056 1585 662

  Всього переглядів 209690 184137 634044 406164 719842

  Всього записів 2823 4270 4059 2519 3065

  ERday,% 0,185 0,312 1,325 0,543 0,249

  ERpost,% 0,153 0,204 0,814 0,722 0,244

  ERwiew,% 1,423 2,768 6,161 5,776 2,343

  LR.% 0,103 0,118 0,699 0,561 0,196

  TR,% 0,016 0,004 0,019 0,040 0,006

  Лайків загалом 1 2 10 9 7

  Фортеця в середньому 0 у середньому 1 1 2 1

  ОСВІТА І ПРАВО № 1 • 2020

  Коментарів 0 0 0 1 0

  в середньому

  Переглядів 74 43 156 161 235

  в середньому

  За даними авторів.

  Інтернет-спільнота «Всеукраїнське товариство сліпих - Санкт-Петербург» є не найчисленнішим за кількістю передплатників, однак, показує найбільшу залученість користувачів і привабливість з точки зору подачі матеріалу. За комунікабельності дане співтовариство поступається «Камераті». Найбільша кількість записів спостерігається у спільноти «Молодіжний рух інвалідів по зору», а максимальне число переглядів - у спільноти «Бібліотека сліпих і слабозорих, СПб».

  При аналізі стрічки постів всіх спільнот за кількістю лайків можна виділити три поста спільноти Камерата: «Мій рудий помічник» (20.03.2018, 310 лайків) - пост про смартфон і його освоєння, «В'ячеслав Померанцев. Світ в моїх очах »(05.08.2019, 229 лайків) - робота на творчий конкурс,« Проект Пильно одне лише серце »(15.07.2018, 165 лайків) - проект спрямований на створення комфортних умов для навчання студентів з інвалідністю по зору в Чуваському державному педагогічному університеті.

  За кількістю репоста можна виділити пост про добірці художніх фільмів з тіфлокомментаріем спільноти Камерата (10.06.2017, 50 репоста), пост про музичному вечорі «Великі романтики. Сергій Рахманінов і Едвард Гріг »музикознавця Лариси Воронцовской в ​​співтоваристві« Бібліотека сліпих і слабозорих СПб »(02.10.2013, 49 репоста) і пост спільноти Камерата про гарячу лінію з питань невізуальних (без допомоги зору) використання смартфонів і планшетів« Універсальний мобільний помічник » (13.11.2019, 43 репоста).

  За коментарями виділяються три поста спільноти Камерата: «Знову прийшов Повний ПІ» - пост про допомогу роботи в соціальних мережах, а саме про вивантаження фотографій і т.д. (15.01.2020, 66 коментарів), пост «Виконуйте Свій борг» - психологічна підтримка в спілкуванні з людьми і ставлення до незрячим (20.11.2019, 47 коментарів), пост «Повний ПІ, Провідник Істини» -опитування, інформація про нову рубриці (13.11.2019, 45 коментарів).

  За кількістю переглядів лідирують два поста спільноти Камерата: «Мій рудий помічник» (20.03.2018, 6956 переглядів) - пост про

  ОСВІТА І ПРАВО № 1 • 2020

  смартфон і його освоєння і «Проект" Пильно одне лише серце "» (15.07.2018, 6947 переглядів), спрямований на створення комфортних умов для навчання студентів з інвалідністю по зору в Чуваському державному педагогічному університеті. Далі йдуть пости Бібліотеки сліпих і слабозорих, СПб «Зробити планету чистіше стало на один крок простіше! На Стрельнін-ської, 11 в конференц-залі бібліотеки з'явився екобокс для прийому батарейок! Тепер ви можете заглядати до нас частіше, брати більше книг і рятувати природу! » (09.08.2017, 4939 переглядів) і «В Петербурзі відкрили сенсорний сад для незрячих дітей» (04.09.2019, 5268 переглядів).

  За залученості в пост аналітичний ресурс Popsters вибирає на початку три поста спільноти «Бібліотеки сліпих і слабозорих, СПб». Перший пост - про цикл занять міського науково-практичного семінару, присвяченого технологій взаємодії з особливими читачами в культурно-освітньому просторі: «Перше заняття було присвячене питанням девіантної поведінки. Лекцію з проблеми буллінг як формі девіантної поведінки прочитала кандидат педагогічних наук, доцент кафедри виховання та соціалізації інституту педагогіки РГПУ ім. А. І. Герцена Федорова Галина Григорівна »(31.01.2020, ERpost 0.000%, ERview 0.000%). Другий пост - «Розмовний клуб англійською мовою« Зустрічі у Біг-Бена »Тема:« Техніка »» (26.12.2019, ERpost 0.000%, ERview 0.000%). Третій пост - про фінансування: «На 14,5% збільшиться фінансування забезпечення інвалідів засобами реабілітації, склавши по 35,5 мільярда рублів в рік в найближчі три роки. Про це сказала віце-прем'єр Росії Тетяна Голікова під час зустрічі з представниками громадських організацій інвалідів. У цьому році на технічні засоби реабілітації було виділено 31 мільярд рублів »(18.12.2019, ERpost 0.000%, ERview 0.000%).

  Тематику обраних спільнот можна простежити за кількістю постів з тим чи іншим хештегом серед усіх проаналізованих записів. На Рис. 1 представлені результати, отримані з різних хештегом за період 04.2011 -01.2020 (станом на 31.01.2020).

  Мал. 1. Тематика Інтернет-спільнот за кількістю постів з різними хештег за період 04.2011 - 01.2020 (станом на 31.01.2020).

  Призначений для користувача контент

  В Таблицях 5 -7 представлені метрики ресурсу Posters для Інтернет-спільнот з поль-

  зовательскім контентом за період 11.2020 -02.2020 (станом на 2.02.2020)

  Таблиця 5

  Метрики ресурсу Posters

  № Назва Інтернет-спільноти Число передплатників Всього лайків Всього репоста Всього коментарів Всього переглядів Всього записів

  1. Тактильні книги (для незрячих дітей) 2438 12028 832 753 2138916 298

  2. au-books.com - аудіобіблії-набряку для незрячих. 2405 6838 582 177 836 931 14595

  3. Масаж мануальна терапія незрячий спец Спб 2351 1966 1018 25 141173 765

  4. Екскурсії з незрячим гідом «Відчутний Петербург» 1818 2007 404 58 81805 341

  5. Типовий незрячий 1622 14797 2169 1417 332813 184

  6. Незрячий масажист. Севастополь 1197 1687 446 70 113359 130

  ОСВІТА І ПРАВО № 1 • 2020

  7. Барахолка для незрячих і слабозорих. 1451 3358 680 1060 332450 1800

  8. Проблеми незрячих користувачів сайту vk.com 1025 1017 110 3030 8794 734

  9. Guide - пристрій для сліпих і слабозорих 1017 11 2 6 1771 3

  10 Все про електроніку для незрячих 999 4941 511 6667 230235 1420

  11. BlindDroid «Мир Android очима незрячих» 796 471 68 516 3081 4041

  12. Меми для слабозорих 760 1590 55 165 76920 110

  13. Мануальна медицина незрячі масажисти 651 471 68 516 3081 404

  14. Група для сліпих і слабозорих. Я все можу 581 368 2 82 220 358

  За даними авторів.

  Таблиця 6.

  № Метрики ресурсу Posters

  ERday,% ERpost,% ERwiew,% LR,% TR,% Лайко в середньому Репос-тов в середньому Коментарів середньому Переглядів в середньому

  1. 0,600 1,874 2,273 1,656 0,104 40 3 3 7178

  2. 0,135 0,022 0,854 0,019 0,001 0 0 0 57

  3. 0,043 0,167 2,364 0,109 0,001 3 1 0 185

  4. 0,095 0,398 1,344 0,324 0,009 6 1 0 240

  5. 2,271 6,160 5,303 4,958 0,475 80 12 8 1809

  6. 0,393 1,416 1,871 1,084 0,045 13 3 1 872

  7. 0,286 0,195 1,080 0,129 0,041 2 0 1 185

  8. 0,156 0,553 4,352 0,135 0,403 1 0 4 12

  9. 0,011 0,623 1,080 0,361 0,197 4 1 2 590

  10. 0,769 0,853 4,736 0,348 0,469 3 0 5 162

  11. 0,060 0,327 6,516 0,146 0,160 1 0 1 8

  12. 1,895 2,171 3,021 1,907 0,198 1 0 0 1

  13. 0,060 0,327 6,516 0,146 0,160 1 0 1 8

  14. 0,048 0,217 1,364 0,177 0,039 14 3 0 577

  За даними авторів.

  Найбільше число переглядів та зазначених лайків у постів спільноти «Тактильні книги (для незрячих дітей)». Кількість коментарів і залученість в свої повідомлення відрізняє співтовариство «Типовий незрячий».

  ОСВІТА І ПРАВО № 1 • 2020

  При аналізі стрічки постів всіх спільнот за привабливістю (кількістю лайків) виділяється пост спільноти «Типовий незрячий», повз якого неможливо пройти і не відгукнутися, про сліпого хлопчика, від якого виявилася мама і йому шукають сім'ю (26.10.2019, 404 лайка).

  «Самотність гірше сліпоти. Нам багато надсилають запитів опублікувати якісь оголошення, рекламу тощо. Зазвичай ми не погоджуємося. Але бувають ситуації, коли відмовитися неможливо. І ця історія - одна з них. Малюка, якого ви бачите на фотографіях, звуть Саша, він незрячий. Але це не прохання зібрати грошей на лікування або щось таке. У цього крихти є проблема, в кілька разів перевищує за серйозності відсутність зору. У малюка немає мами. Вона, звичайно, є, але вона від нього відмовилася. Ми не маємо права її судити, але ми можемо зробити все, що в наших силах, щоб допомогти малюкові знайти сім'ю ... ». Також виділяються два поста Олександра Федорченко в Інтернет-співтоваристві «Тактильні книги для незрячих дітей», в которихм він розповідає і показує, як можна самостійно виготовити тактильні книги (23.10.2019, 299 лайків), (25.10.2019, 266 лайків).

  За репост лідирують пост спільноти «Типовий незрячий» про сліпого хлопчика, від якого виявилася мама і йому шукають сім'ю (26.10.2019, 166 репоста). «Самотність гірше сліпоти, пост спільноти« Барахолка для незрячих »про продаж смартфонів (05.04.2017, 86 репоста) і пост спільноти« Тактильні книги для незрячих дітей »Олександра Федорченко (16.07.2017, 66 репоста).

  За коментарями найпопулярнішими є пост Інтернет-спільноти «Проблеми незрячих» про проблеми незрячих соціальної мережі ВКонтакте (15.08.2017, 116 коментарів), пропозиція Інтернет-спільноти «Барахолка» про надання послуги віддаленої допомоги при роботі на

  комп'ютері (06.08.2018, 103 коментаря) і пост Інтернет-спільноти «Типовий незрячий» Медичні альтернативи (22.02.2019, 73 коментаря).

  За результатам пошуку найпопулярнішими є три пости про тактильних книгах спільноти «Тактильні книги для незрячих дітей» (25.10.2019, 412694 переглядів), (29.03.2018, 195985 переглядів), (23.10.2019, 149458 переглядів).

  За залученості в пост аналітичний ресурс Popsters вибирає на початку стрічки три поста спільноти «Типовий незрячий»: «Самотність гірше сліпоти» про сліпого хлопчика, якого залишила мама (26.10.2019, ERpost 35.327%, ERview 4.840%), пост «Прагнення вперед» молодої людини, який втратив зір, але не впав духом і відкритого для спілкування і моральної підтримки інших (03.06.2019, ERpost 18.866%, ERview 4.785%) і пост «Моє розвиток, або дорога до успіху» молодої дівчини, яка втратила зір і слух ( 24.01.2020, ERpost 18.126%, ERview 10.781%)

  комерційні організації

  Згідно Таблиці 2, серед найбільш популярних Інтернет-спільнот була виявлена ​​тільки одне Інтернет-спільнота, контент якого визначає комерційна організація - «Недарма - допомога незрячим людям». На Рис. 2 представлені результати дослідження цього Інтернет-співтовариства. Період дослідження 04.2017 - 02.2020 станом на 02.02.2020.

  л за хештегом

  Мал. 2. Метрики ресурсу Posters для Інтернет-спільноти «Недарма - допомога незрячим людям» за період 04.2011 - 01.2020 (станом на 02.02.2020).

  ОСВІТА І ПРАВО № 1 • 2020

  За кількістю лайків в стрічці найбільш популярні наступні пости: «Екскурсії по місту, створюю тактильні квести в бібліотеках, організую тимбилдинг« Відчутне довіру »для молодих підприємців, бізнесменів, студентів. Також начитую дитячі казки для малюків, допомагаю батькам незрячих дітей в питаннях виховання і розвитку »(10.10.2018, 224 лайків); пост про семінари з вивчення Брайля (08.04.2019, 129 лайків); пост про компанії LEGO, що представила конструктор Braille Bricks для незрячих і слабозорих дітей (14.05.2019, 94 лайків); пост - Головоломка «Кубик Рубіка» для людей з вадами зору (25.12.2018, 81лайк).

  За репост найбільшу кількість набрав пост про семінари з вивчення Брайля (10.10.2018, 69 репост), пост про компанії LEGO, що представила конструктор Braille Bricks для незрячих і слабозорих дітей (14.05.2019, 25 репост), пост волонтерів про заняття для людей з вадами зору « покажи мені світ »(15.04.2017, 25 репост).

  За коментарями найбільш популярні два поста про семінари з вивчення Брайля (28.10.2018, 15 коментарів), (10.10.2018, 11 коментарів), пост про програму «Брайль за 30 хвилин» (10.12.2018, 8 коментарів).

  За результатам пошуку найбільш популярні пост про семінари - тренінги з вивчення Брайля (10.10.2018, 11146 результатам пошуку), пост про успішного бізнесмена (08.04.2019, 7082 переглядів), семінари волонтерів «Покажи мені світ» (15.04.2017, 6147просмотров).

  За залученням найбільш популярні пост про семінари - тренінги з вивчення Брайля (10.10.2018, ERpost 34.783%, ERview 2.727%); пост про успішного бізнесмена (08.04.2019, ERpost 16.819%, ERview 2.076%); пост про компанії LEGO, що представила конструктор Braille Bricks для незрячих і слабозорих дітей (14.05.2019, ERpost 14.073%, ERview 4.846%).

  Таким чином, можна констатувати, що розвиток інформаційно-комунікаційних технологій сприяє соціалізації та інтеграції людей з обмеженими можливостями по зору в громадянське суспільство. У соціальній мережі ВКонтакте зареєстровані Інтернет-спільноти різної спрямованості. В даний час найбільша кількість користувачів бере участь у спільнотах, заповненням контенту якого займаються самі користувачі. Тематика, що цікавить користувачів цих Інтернет-спільнот різноманітна. Проте, головні життєві принципи традиційного суспільства: співчуття, допомогу, подолання труднощів, пов'язаних зі страшною недугою, цікавить більше число Інтернет-користувачів і знаходять у них живий відгук.

  ОСВІТА І ПРАВО № 1 • 2020

  Список літератури:

  [1] Порушення зору і сліпота / Інтернет-ресурс «Всесвітня організація охорони здоров'я». [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/ blindness-and-visual-impairment (дата звернення: 15.01.2020).

  [2] Bourne R.R.A., Flaxman S.R., Braithwaite T. et al. Magnitude, temporal trends, and projections of the global prevalence of blindness and distance and near vision impairment: a systematic review and meta-analysis // Lancet Glob Health. 2017. V. 5 (9). - P. e888 - e897. http://dx.doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30293-0 (дата звернення: 15.01.2020).

  [3] Fricke T.R., Tahhan N., Resnikoff S. et al. Global Prevalence of Presbyopia and Vision Impairment from Uncorrected Presbyopia: Systematic Review, Meta-analysis, and Modelling // Ophthalmology. - 2018. - V. 125 (10). - P. 1492 -1499. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2018.04.013 (дата звернення: 15.01.2020).

  [4] Chang A.Y., Skirbekk V.F., Tyrovolas S. et. al. Measuring population ageing: an analysis of the Global Burden of Disease Study 2017 // Lancet Public Health. - 2019. V. 4 (3). - P. e159 - e167. http: //dx.doi. org / 10.1016 / S2468-2667 (19) 30019-2 (дата звернення: 15.01.2020).

  [5] Прончев Г.Б., Монахов Д.Н., Прончева Н.Г. Інформаційно-комунікаційні технології як причина соціальної нерівності // Політика і суспільство. 2018. № 2. - С. 1-10. http: // dx.doi.org/10.7256/2454-0684.2018.2.25516 (дата звернення: 15.01.2020).

  [6] Гончарова І.В., Прончев Г.Б. Віртуальні соціальні середовища для людей з порушенням зору // Політика і суспільство. 2015. № 5. - С. 586 - 590. http://dx.doi.org/10.7256/1812-8696.2015.5.15324 (дата звернення: 15.01.2020).

  [7] Гончарова І.В., Прончев Г.Б. Про підтримку людей з обмеженими можливостями по зору в сучасному Російському суспільстві // Політика і Товариство. 2016. № 11. - C. 1479-1485. http://dx.doi.org/10.7256/2454-0684.2018.2.25516 (дата звернення: 15.01.2020).

  [8] Гончарова І.В., Прончев Г.Б., Прончев К.Г., Крічевер Є.І. Інформаційно-комунікаційні технології як інструмент розширення соціокультурної сфери для людей з обмеженими можливостями здоров'я // Вісник Краснодарського державного інституту культури. -2018. № 1 (14). URL: vestnikkguki.esrae.ru/16-302 (дата звернення: 15.01.2020).

  [9] Прончев Г.Б., Гончарова І.В. Про навчання інвалідів по зору роботі з сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями // Право та освіта. 2016. № 5. - С. 58-64.

  [10] Гончарова І.В., Прончев Г.Б., Крічевер Є.І. Нормативно-правове забезпечення доступності віртуальних соціальних середовищ для інвалідів по зору // Сучасне право. 2016. № 4.

  - С. 62 - 67.

  [11] Pronchev G.B., Goncharova I.V., Pronchev K.G., Krichever E.I. Russians 'attitude to distance learning: a runet survey // International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 2019. V. 18 (11). - P. 370-384. http://dx.doi.org/10.26803/ ijlter.18.11.22 (дата звернення: 15.01.2020).

  Spisok literatury:

  [1] Narusheniya zreniya i slepota / Internet-resurs «Vsemirnaya organizaciya zdravoohraneniya». [Elektronnyj resurs]. - Rezhim dostupa: https: // www. who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/blind-ness-and-visual-impairment (data obrashcheniya: 15.01.2020).

  [2] Bourne R.R.A., Flaxman S.R., Braithwaite T. et al. Magnitude, temporal trends, and projections of the global prevalence of blindness and distance and near vision impairment: a systematic review and meta-analysis // Lancet Glob Health. 2017. V. 5 (9).

  - P. e888 - e897. http://dx.doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30293-0 (data obrashcheniya: 15.01.2020).

  [3] Fricke T.R., Tahhan N., Resnikoff S. et al. Global Prevalence of Presbyopia and Vision Impairment from Uncorrected Presbyopia: Systematic Review, Meta-analysis, and Modelling // Ophthalmology. - 2018. - V. 125 (10). - P. 1492 - 1499. https: // doi.org/10.1016/j.ophtha.2018.04.013 (data obrashcheniya: 15.01.2020).

  [4] Chang A.Y., Skirbekk V.F., Tyrovolas S. et. al. Measuring population ageing: an analysis of the Global Burden of Disease Study 2017 // Lancet Public Health. - 2019. V. 4 (3). - P. e159 - e167. http: // dx.doi.org/10.1016/S2468-2667(19)30019-2 (data obrashcheniya: 15.01.2020).

  [5] Pronchev G.B., Monahov D.N., Proncheva N.G. Informacionno-kommunikacionnye tekhnologii kak prichina social'nogo neravenstva // Politika i obshchestvo. 2018. № 2. - S. 1-10. http: //dx.doi. org / 10.7256 / 2454-0684.2018.2.25516 (data obrashcheniya: 15.01.2020).

  [6] Goncharova I.V., Pronchev G.B. Virtual'nye social'nye sredy dlya lyudei s narusheniem zreniya // Politika i obshchestvo. 2015. № 5. - S. 586 - 590. http://dx.doi.org/10.7256/1812-8696.2015.5.15324 (data obrashcheniya: 15.01.2020).

  [7] Goncharova I.V., Pronchev G.B. O podder-zhke lyudej s ogranichennymi vozmozhnostyami po zreniyu v sovremennom Rossijskom obshchestve // ​​Politika i Obshchestvo. 2016. № 11. - C. 1479-1485. http://dx.doi.org/10.7256/2454-0684.2018.2.25516 (data obrashcheniya: 15.01.2020).

  [8] Goncharova I.V., Pronchev G.B., Pronchev K.G., Krichever E.I. Informacionno-kommunikacion-nye tekhnologii kak instrument rasshireniya sociokul'turnoj sfery dlya lyudej s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya // Vestnik Krasnodar-skogo gosudarstvennogo instituta kul'tury. - 2018. № 1 (14). URL: vestnikkguki.esrae.ru/16-302 (data obrashcheniya: 15.01.2020).

  [9] Pronchev G.B., Goncharova I.V. Ob obuche-nii invalidov po zreniyu rabote s sovremennymi infor-macionno-kommunikacionnymi tekhnologiyami // Pravo i obrazovanie. 2016. № 5. - S. 58-64.

  [10] Goncharova I.V., Pronchev G.B., Krichever E.I. Normativno-pravovoe obespechenie dostupnosti virtual'nyh social'nyh sred dlya invalidov po zreniyu // Sovremennoe pravo. 2016. № 4. - S. 62 - 67.

  [11] Pronchev G.B., Goncharova I.V., Pronchev K.G., Krichever E.I. Russians 'attitude to distance learning: a runet survey // International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 2019. V. 18 (11). - P. 370-384. http://dx.doi.org/10.26803/ ijlter.18.11.22 (data obrashcheniya: 15.01.2020).

  юркомпанії

  ^^ www.law-books.ru

  Юридичне видавництво «юркомпанії» видає наукові журнали:

  • Науково-правовий журнал «Освіта і право», рекомендований ВАК Міністерства науки і вищої освіти Росії (спеціальності 12.00.01,12.00.02), виходить 1 раз на місяць.

  • Науково-правовий журнал «Право і життя», що рецензується (РИНЦ, Е-ИЬгагу), виходить 1 раз в 3 місяці.

  f

  ОСВІТА І ПРАВО № 1 • 2020


  Ключові слова: зір / люди з обмеженими можливостями по зору / Інтернет-спільноти / соціальні мережі / ВКонтакте / vision / people with visual impairments / Internet communities / social networks / VKontakte.

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити