Матеріали статті включають в себе аналіз даних по використанню і впровадженню альтернативних джерел енергії, таких як, сонячна і вітряна електростанції, міні гідроелектростанції та інші поновлювані джерела енергії, а також майбутні перспективи альтернативної енергетики в Росії.

Анотація наукової статті з енергетики та раціонального природокористування, автор наукової роботи - Махова Анна Володимирівна, Неліпа Алеся Віталіївна


Article materials include data analysis of using and introducing alternative energy sources such as solar and wind energy power stations, mini hydroelectric power stations and other renewable energy sources, and also future prospects of alternative power engineering in Russia.


Область наук:

 • Енергетика і раціональне природокористування

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал: Євразійський Союз Вчених


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В РОСІЇ В 2014 - 2024 ГГ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В РОСІЇ В 2014 - 2024 ГГ»

  ?УДК 311: 621.32_

  АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ _ІСТОЧНІКОВ ЕНЕРГІЇ В РОСІЇ В 2014 - 2024 ГГ._

  Махова Анна Володимирівна

  канд. екон. наук, доцент доцент кафедри соціально-економічних дисциплін ФГБОУ ВО «Кубанський державний університет» філія в м Слов'янськ-на-Кубані Неліпа Алеся Віталіївна студентка філії ФГБОУ ВО «Кубанський державний університет»,

  в м Слов'янськ-на-Кубані

  Анотація: Матеріали статті включають в себе аналіз даних по використанню і впровадженню альтернативних джерел енергії, таких як, сонячна і вітряна електростанції, міні гідроелектростанції та інші поновлювані джерела енергії, а також майбутні перспективи альтернативної енергетики в Росії.

  Annotation: Article materials include data analysis of using and introducing alternative energy sources such as solar and wind energy power stations, mini hydroelectric power stations and other renewable energy sources, and also future prospects of alternative power engineering in Russia.

  Ключові СЛОВА: поновлювані джерела енергії (ВДЕ), сонячна електростанція (СЕС), вітряна електростанція (ВЕС), міні гідроелектростанція (Міні ГЕС), МВт, кВт.

  Keywords: renewable energy sources (RES), solar power station (SPS), wind power station (WPS), mini hydroelectric power station (mini HEPS), MW, kW.

  За останні 100 років кількість корисних копалин дуже сильно скоротилося, тому перед людством гостро стоїть проблема енергетичної кризи, ця проблема була частково вирішена за допомогою поновлюваних або альтернативних джерел енергії. Тому по всьому світу держави починають облаштовувати сонячні і вітряні електростанції, також давно практикуються морські гідроелектростанції

  2017 р

  і Міні ГЕС, які можна встановити на невеликих річках і навіть в будинках. До іншим поновлюваних джерел енергії відносяться геотермальні електростанції, які функціонують на основі теплової енергії термальних джерел, спалювання біологічного палива і навіть грозова енергетика є альтернативним джерелом енергії.

  ? міні ГЕС

  ? СЕС

  ? ВЕС

  2016 р

  2015 р

  2014 р

  0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000

  Мал. 1. Граничні величини капітальних витрат на зведення 1 кВт встановленої потужності генеруючого обсягу, який функціонує на основі енергії вітру (ВЕС), на основі фотоелектричного перетворення енергії сонця (СЕС) і на основі Міні ГЕС в руб. за період 2014

  - 2017 рр.

  Для того щоб звести 1 кВт встановленої потужності, який функціонує на основі енергії вітру в 2014 р знадобилося 65 762 руб., В 2015 р - 110 000 руб., В 2016 р - 109 890 руб., А в 2017 р. -

  109 780 руб. Можна відзначити, що в 2014 р був найнижчий показник витрат на зведення 1 кВт потужності, в 2015 р показник був найвищим, але в 2016 р витрати знизилися на 110 руб., А в 2017 р на 220 руб. Витрати на зведення 1 кВт

  потужності, що функціонує на перетворенні енергії сонця треба було: в 2014 р - 116 451 руб., в 2015 р - 114 122 руб., 2016 р - 111 839 руб. 2017 р - 109 602 руб. Витрати на зведення 1 кВт потужності сонячної енергії з кожним роком знижується, найвища ціна була в 2014 р, а в 2017

  м найнижча. Витрати на зведення 1 кВт потужності, що функціонує на основі енергії води з 2014 - 2017 рр. залишається незмінним - 146 000 руб.

  2024 г 2023 г 2022 р

  ? міні ГЕС

  ? СЕС

  ? ВЕС

  Мал. 2. Майбутні граничні величини капітальних витрат на зведення 1 кВт встановленої потужності генеруючого обсягу, який функціонує на основі енергії вітру (ВЕС), на основі фотоелектричного перетворення енергії сонця (СЕС) і на основі Міні ГЕС в руб. за період 2018

  - 2024 рр.

  Заплановані витрати на зведення 1 кВт потужності, що функціонують на енергії вітру в 2018 р складуть 109 670 руб., В 2019 р - 109 561 руб., В 2020 р - 109 451 руб., В 2021 р - 109 342 руб ., у 2022 р - 109 232 руб., в 2023 р - 109 123 руб. і в 2024 р - 109 014 руб. Слід зазначити, що з кожним роком держава планує знижувати витрати на зведення 1 кВт потужності, в середньому на 111 - 109 руб. Плановані витрати на зведення

  1 кВт потужності, що функціонує на основі перетворення енергії сонця в 2018 р - 107 410 руб., В 2019 р - 105 262 руб., В 2020 р - 103 157 руб. Можна відзначити, що з кожним роком витрати знижуються. Заплановані витрати на зведення 1 кВт потужності функціонуючого на основі енергії води з 2018 - 2020 рр. залишається незмінними і складають 146 000 руб.

  2014 р

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  0

  Мал. 3. Цільові показники обсягів введення встановленої потужності генеруючих обсягів, що функціонують на основі енергії вітру (ВЕС) і фотоелектричного перетворення енергії сонця

  (СЕС), МВт за період 2014 року - 2017 рр.

  У 2014 р введені в роботу сонячні електростанції виробляли 120 МВт, в 2015 р - 140 МВт, в 2016 р - 200 МВт, а в 2017 р - 250 МВт. Вітряні електростанції в 2015 р почали виробляти 51 МВт електроенергії, в 2016 р - 50 МВт, а в 2017 р - 200 МВт. Можна зробити висновок про те, що сонячна енергетика в Росії розвивається стабільно, адже з 2014 р по 2017 року виробництво зросло на 130 МВт. Трохи по-іншому йдуть

  I

  2017 р

  2016 р

  2015 р

  2014 р

  справи з енергетикою, що функціонує на основі енергії вітру. У 2015 року виробництво склало 51 МВт, а в 2016 р виробництво електроенергії знизилося на 1 МВт. Однак в 2017 році відбувся різкий стрибок в цій області, виробництво зросло на 150 МВт. Можна зробити висновок, що ця галузь енергетики розвивається добре.

  ? ВДЕ

  ? міні ГЕС

  г

  0 100 200 300 400 500 600 700

  Мал. 4. Цільові показники обсягів введення встановленої потужності генеруючих обсягів менше 25 МВт, що функціонують на основі енергії вод (Міні ГЕС) і основі інших поновлюваних джерел

  енергії (ВДЕ), МВт за період 2014 року - 2017 рр.

  Обсяги введення встановленої потужності, що функціонує на основі енергії вод з 2014 по 2016 рр. зростають. У 2014 р виробництво склало 18 МВт енергії, в 2015 р - 26 МВт, а в 2016 р спостерігається різкий стрибок на 98 МВт і становить 124 МВт. Однак в 2017 р виробництво залишилося на тому ж рівні, що і в 2016 р - 124 МВт. Можна зробити висновок, що галузь розвивалася з 2014 по 2016 рр., Але в 2017 р залишилася на колишньому

  рівні. Обсяги виробництва інших поновлюваних джерел енергії з кожним роком підвищуються. Так в 2014 р виробництво склало 138 МВт енергії, в 2015 р - 217 МВт, в 2016 р - 374 МВт, а в 2017 р - 574 МВт. Можна зробити висновок про те, що саме інші поновлювані джерела енергії розвиваються стабільніше серед інших галузей альтернативних джерел енергії.

  2024 г

  2023 г

  2022 р

  2021 г

  2020 р

  2019 р

  2018 р

  СЕС ВЕС

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  0

  Мал. 5. Плановані цільові показники введення встановленої потужності генеруючих обсягів, що функціонують на основі енергії вітру (ВЕС) і фотоелектричного перетворення енергії сонця

  (СЕС), МВт за період 2018 - 2024 рр.

  Держава планує виробити певну кількість МВт за допомогою вітряних електростанції в 2018 р - 400 МВт, з 2019 р по 2023 р -500 МВт щорічно, а в 2024 р - 399 МВт. Тобто, можна зробити висновок, що протягом 6 років, уряд планує збільшити виробництво енергії за допомогою вітряних електростанцій, але в 2024

  м знизити виробництво на 101 МВт енергії. Виробництво енергії за допомогою сонячних електростанцій держава планує підняти на 20 МВт, в порівнянні з 2017 р і складе 270 МВт. Цей рівень виробництва планується підтримувати з 2018 року по 2020 р.

  2024 г

  2023 г

  2022 р

  2021 г

  2020 р 2019 р 2018 р

  ВДЕ? міні ГЕС

  200

  400

  600

  800

  1000

  0

  Рис.6. Плановані цільові показники обсягів введення встановленої потужності генеруючих обсягів менше 25 МВт, що функціонують на основі енергії вод (Міні ГЕС) та інших відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), МВт за період 2018 - 2024 рр.

  Плановані показники обсягів введення встановленої потужності функціонуючої на основі енергії вод будуть підвищуватися. Так в 2018 році планується провести 141 МВт, а в 2019 р в 2020 р залишити на колишньому рівні, який становить 159 МВт енергії. Досить високий рівень виробництва енергії держава довіряє іншим поновлюваних джерел енергії. Так в 2018 р виробництво складе 811 МВт, в 2019 р в 2020 р - 929 МВт. Однак з 2021 року виробництво скоротиться і дорівнюватиме 500 МВт, у 2022 року і в 2023 року виробництво залишиться на колишньому рівні - 500 МВт. На жаль, в 2024 р генерування енергії знизитися ще більше і складе 399 МВт.

  Аналітичне дослідження перспектив використання і розвитку альтернативних джерел енергії в Росії з 2014 - 2024 рр. дозволяє зробити висновок про те, що ці види енергетичної галузі функціонують в Росії дуже недовго і поки не принесли помітних результатів. Адже для того щоб висвітлити Москву потрібно 203 293 267 кВт на добу, а це 203 293,267 МВт. На жаль, альтернативна енергетика Росії поки не може виробляти стільки енергії. Однак, майже неможливо, та й не потрібно коштувати в Заполяр'ї атомну електростанцію. Міста і села цілком забезпечуються морськими гідроелектростанціями та сонячними батареями. У майбутньому наша держава планує витратити великі гроші на те, щоб ця галузь розвивалася, це допоможе Росії впоратися з багатьма проблемами. В першу чергу

  буде вирішена проблема з безперебійним надходженням електроенергії в усі куточки нашої країни, створяться тисячі робочих місць, а також скоротяться витрати вичерпних джерел енергії.

  Список літератури

  1.Альтернатівная енергетика. [Електронний ресурс] - URL: - https: //ru.wikipe-dia. org / wiki / Альтернативна енергетика

  2.Возобновляемие джерела енергії. [Електронний ресурс] - URL: -https: //minenergo.gov.ru/node/489

  3.Історіческая розвилка. Чи буде розвиватися відновлювальна енергетика в Росії? [Електронний ресурс] - URL: -http: //www.forbes.ru/biznes/3 57551 -istoricheskaya-razvuka-budet-H-razvivatsya-vozobnovlyaemaya-energetika-v-rossii

  4.Міністерство енергетики Росії. [Електронний ресурс] - URL: - https://minenergo.gov.ru

  5.Потенціал використання поновлюваних джерел енергії в процесі переходу на «невуглеводневі» енергетику. [Електронний ресурс] - URL: - https://load.amosov.org.ua/www/science/3/potentsial-ispolzovaniya-vozobnovlyaemyh-istochnikov-energii-v-protsesse-perehoda-na-neuglevodorodnuyu-energetiku

  6. Розвиток альтернативних джерел енергії в вирішенні глобальних енергетичних проблем. [Електронний ресурс] - URL: -https: //load.amosov.org.ua/www/science/3/razvitie-alternativnyh-istochnikov-energii-v-reshenii-globalnyh-energeticheskih-problem


  Ключові слова: ПОНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ (ВДЕ) /RENEWABLE ENERGY SOURCES (RES) /СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ (СЕС) /SOLAR POWER STATION (SPS) /Вітряні електростанції (ВЕС) /WIND POWER STATION (WPS) /МІНІ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ (МІНІ ГЕС) /МВТ /MW /КВТ /KW /MINI HYDROELECTRIC POWER STATION (MINI HEPS)

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити