Реформування агропромислового комплексу внесло значні зміни в економічні умови функціонування плодоовочевого підкомплексу, що призвело до принципово нових відносин між виробниками і споживачами продукції, зниження рівня споживання населення плодів, ягід і овочів. У статті проаналізовано розвиток плодоовочевого підкомплексу Республіки Білорусь, а також сформульовані основні вимоги до стійкого його розвитку.

Анотація наукової статті по сільському господарству, лісовому господарству, рибному господарству, автор наукової роботи - Бондарович Н.А.


ANALYSIS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF FRUIT AND VEGETABLE SUB-COMPLEX OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Reformation of agro-industrial complex has made a significant change in economic conditions of functioning of fruit and vegetable sub-complex, which led to a fundamentally new relationship between producers and consumers, and reduction of the level of consumption of fruits, berries and vegetables by households. The article analyzes the development of fruit and vegetable sub-complex in the Republic of Belarus, and formulates the main requirements for the sustainable development of it.


Область наук:

 • Сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство

 • Рік видавництва: 2015


  Журнал

  проблеми економіки


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ плодоовочевої підкомплекс АПК'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ плодоовочевої підкомплекс АПК»

  ?УДК 339: 63

  АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ плодоовочевої підкомплекс АПК

  Н. А. Бондарович, аспірант УО «Могильовський державний університет продовольства»

  ANALYSIS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF FRUIT AND VEGETABLE SUB-COMPLEX OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

  N. A. BONDAROVICH, postgraduate at Mogilev State University of

  Food

  Реформування агропромислового комплексу внесло значні зміни в економічні умови функціонування плодоовочевого підкомплексу, що призвело до принципово нових відносин між виробниками і споживачами продукції, зниження рівня споживання населення плодів, ягід і овочів. У статті проаналізовано розвиток плодоовочевого підкомплексу Республіки Білорусь, а також сформульовані основні вимоги до стійкого його розвитку.

  Reformation of agro-industrial complex has made a significant change in economic conditions of functioning of fruit and vegetable sub-complex, which led to a fundamentally new relationship between producers and consumers, and reduction of the level of consumption of fruits, berries and vegetables by households. The article analyzes the development of fruit and vegetable sub-complex in the Republic of Belarus, and formulates the main requirements for the sustainable development of it.

  Вступ. Розвиток плодоовочевого підкомплексу в сучасних умовах покликане зробити позитивний вплив на динаміку економіки країни, вирішення проблем не тільки плодоовочевого забезпечення, але і поліпшення якості харчування. Плодоовочевий подкомплекс АПК - найважливіший сектор економіки Республіки Білорусь, який покликаний забезпечити потреби населення в плодах, ягодах і овочах за доступними цінами. Підвищення конкурентоспроможності переробної промисловості, в тому

  числі плодоовощеконсервной, і нарощування експортного потенціалу є одним із пріоритетів модернізації АПК. У галузях переробної промисловості використовується значна частина морально застарілого обладнання, що знаходиться в експлуатації понад 10-15 років. Тільки близько чверті технологічного обладнання відповідає світовому рівню. Продуктивність праці в два-три рази нижче зарубіжних аналогів. У режимі автоматичних ліній працює приблизно 8-10% діючого обладнання, матеріаломісткість продукції на 20-25% вище, ніж в розвинених країнах [8].

  Аналіз джерел. Ряд питань, пов'язаних з визначенням напрямків розвитку і підвищення ефективності функціонування АПК знайшли відображення в працях вітчизняних вчених: В. А. Воробйова, Г. І. Гануша, В. Г. Гусакова, З. М. Ільїної і ін. [1-6 ].

  Методи дослідження. Методологія дослідження ґрунтується на системному підході, що застосовується до дослідження формування ефективного механізму розвитку організацій плодоовочевого АПК Республіки Білорусь з використанням загальнонаукових методів аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, групування та класифікації.

  Основна частина. Розглянемо основні показники виробництва овочів і картоплі, а також валовий збір плодів і ягід всіх категорій господарств Республіки Білорусь (табл. 1).

  Таблиця 1. Посівна площа і виробництво овочів і картоплі, а також валовий збір плодів і ягід в господарствах всіх категорій Республіки Білорусь

  Темп зростання, %

  Показники 2010 р 2011 р 2012 р 2013 р 2014 р 2014 г. / 2010 р 2014 г. / 2013 р.

  Сільськогосподарські про рганизации

  посівна

  площа, тис.

  гектарів:

  овочів, 15,6 17,2 13,6 11,7 10,7 68,6 91,5

  картоплі 50,6 59,4 55,4 43,9 44,7 88,3 101,8

  виробництво,

  тис. тонн:

  овочів 301,3 415,2 321,4 295,6 303,5

  картоплі 872,8 1211,0 1240,2 906,5 1002,7 114,9 110,6

  Селянські (фермерські) господарства

  посівна

  площа, тис.

  гектарів: овочів, 6,7 10,3 7,8 8,3 10,0 149,3 120,5

  картоплі 8,7 12,0 12,9 11,7 12,9 148,3 110,3

  виробництво,

  тис. тонн:

  овочів 142,1 254,2 210,2 225,0 265,1 186,6 117,8

  картоплі 153,8 241,2 267,8 260,0 307,3 199,8 118,2

  господарства населення

  посівна

  площа, тис.

  гектарів: овочів, 63,4 45,5 44,0 46,4 48,7 76,8 104,9

  картоплі 311,7 273,3 266,9 253,1 252,7 81,1 99,8

  виробництво,

  тис. тонн:

  овочів 1891,5 1146,7 1049,4 1107,8 1165,7 61,6 105,2

  картоплі 6804,4 5695,7 5402,7 4744,7 4969,8 73,0 104,7

  Господарства всіх категорій

  валовий збір

  плодів і ягід - всього, 799,2 301,7 630,4 456,1 628,7 78,7 137,8

  в тому числі:

  зерняткових 599,1 210,5 529,0 343,2 530,6 88,5 154,6

  кісточкових 132,7 33,4 25,1 50,0 26,1 19,7 52,2

  ягід 67,3 57,9 76,2 62,9 71,9 106,8 114,3

  Дані, наведені в табл. 1, показують, що в цілому в 2014 році в господарствах всіх категорій Республіки Білорусь вироблено 6280 тис. Тонн картоплі (106% до рівня 2013 року), 1734 тис. Тонн овочів (107%) і 628,7 тис. Тонн плодів і ягід (138%). У тому числі в сільськогосподарських організаціях і селянських (фермерських) господарствах отримано 1310 тис. Тонн картоплі (112% до рівня 2013 року), 568,6 тис. Тонн овочів (109%) [8].

  Мал. 1 Валовий збір і врожайність картоплі в сільськогосподарських

  організаціях

  У сільськогосподарських організаціях і селянських (фермерських) господарствах республіки видовий склад вирощуваних овочевих і плодово-ягідних культур становить понад 40 найменувань. Валовий збір і врожайність овочів в сільськогосподарських організаціях в динаміці за 2005-2014 роки наведено на рис. 2.

  Мал. 2 Валовий збір і врожайність овочів в сільськогосподарських організаціях

  Дані, наведені на рис. 2, показують, що в 2014 році у відкритому грунті отримано: 124,8 тис. Тонн капусти (111% до рівня 2013 року), 67 тис. Тонн столового буряка (111%), 178,8 тис. Тонн моркви (108% ), 62,3 тис. тонн цибулі ріпчастої (144%), 15,2 тис. тонн інших овочів (пекінська капуста, кабачки, цвітна капуста, кольрабі, брокколі і ін.). У захищеному грунті вироблено: 49,6 тис. Тонн огірків, 64,1 тис. Тонн томатів, 1 тис. Тонн інших овочевих і зеленних культур (баклажани, перець, цибуля зелена, салат, кріп, петрушка, щавель, кінза, рукола, базилік, селера та ін.) [7].

  Розширюються площі під малопоширеними плодово-ягідними культурами. Закладено плантації лохини високорослої на площі близько 400 гектарів, аронії (чорноплідна горобина) - понад 400 гектарів, журавлини великоплідної-близько 90 гектарів, винограду - 80 га та ін. Крім того, закладені грушеві сади на площі 300 га, сливові - близько 300 га , вишневі - 200 га.

  Отримані обсяги виробництва картоплі та плодоовочевої продукції в 2014 році дозволили забезпечити потреби: торгівлі (включаючи закладку в стабілізаційні фонди), громадського харчування, промислової переробки, а також мати вільні ресурси (в тому числі експортні поставки).

  В останні роки значно збільшуються обсяги розміщення картоплі і плодоовочевої продукції в спеціалізовані сховища сільськогосподарських організацій: картоплі - більше 500 тис. Тонн (в 2,5 рази більше відповідного періоду 2013 року), овочів - близько 100 тис. Тонн (в 2 рази більше) і плодів - близько 17 тис. тонн (на 45% більше).

  За останні роки в сільськогосподарських організаціях введені в експлуатацію виробничі потужності зі зберігання картоплі та овочів в сумі 437,3 тисяч тонн одночасного зберігання (табл. 2).

  Таблиця 2. Введення в експлуатацію виробничих потужностей зі зберігання картоплі та овочів

  коефіцієнт

  Найменування 2010 р 2011 р 2012 р 2013 р 2014 р зростання, раз 2014 г. / 2010 р.

  сховища картоплі,

  овочів і фруктів,

  тис. тонн едіновре-

  менного зберігання 51,2 175,7 92,5 53,5 64,4 1,26

  Теплиці, тис. М2:

  під склом 9,4 127,5 47,7 110,7 43,0 4,57

  плівкові 4,2 ​​3,9 11,3 7,9 22,7 5,41

  Дані, наведені в табл. 2, показують, що введені в експлуатацію як сховища, так і теплиці. Це дозволяє значно продовжити терміни реалізації продукції в міжсезонний період на внутрішньому ринку і збільшувати поставки продукції на експорт.

  Сільськогосподарські організації та селянські (фермерські) господарства здійснюють реалізацію виробленої плодоовочевої продукції через власні торговельні мережі, за допомогою маркетингових служб, а також за прямими договорами. У ряді сільськогосподарських та інших організацій республіки є обладнання з передпродажної підготовки плодоовочевої продукції і картоплі (очищення, сортування, калібрування, миття, сушіння, фасування в різні тари і ін.).

  Вітчизняна плодоовочева продукція і картопля затребувана як в республіці, так і за її межами. Республіканська асоціація «Картофельплодоовощ» сприяє сільськогосподарським організаціям в дослідженні ринків збуту, залучення потенційних покупців (Російська Федерація, Казахстан, Узбекистан та ін.). У 2014 році Головною державною інспекцією з насінництва, карантину та захисту рослин було видано фітосанітарних сертифікатів для поставки на експорт картоплі - 209,1 тис. Тонн (89% до рівня 2013 року), овочів - 196,4 тис. Тонн (130%) , яблук - 25,7 тис. тонн (в 4,6 рази більше).

  На даному етапі на ринку плодоовочевої продукції необхідно враховувати наступні напрямки:

  - широкий розвиток сегмента заморожених продуктів як напівфабрикатів для промислової переробки, так і напівфабрикатів для домашнього використання і страв високої кулінарної ступеня готовності. Тут важливо розвиток існуючих виробництв швидкозаморожених продуктів, а також створення виробництв по випуску блюд високого ступеня готовності в тарі, здатної витримувати високотемпературну навантаження;

  - промисловий випуск підготовлених овочевих напівфабрикатів, упакованих під вакуумом або в газомодіфіціро-ванною середовищі;

  - створення групи консервів овочі-гриль, технологія виробництва яких передбачає високу температурну обробку овочів без присутності масла;

  - переробка зелених культур на різні види песто. Пюре з шпинату використовуються як основа перших пюреобраз-них страв з високою харчовою цінністю за рахунок значного вмісту нативного білка;

  - освоєння випуску нових продуктів «здорового харчування»: смузі, рідкі фрукти і т.д. Ці продукти дуже популярні в країнах Європи, як реалізують концепцію «перекусів» або замінники повноцінних обідів в умовах поза домом. Пюреоб-різні консерви з додаванням інгредієнтів ягід, молочних продуктів, горіхів, меду та ін. Створюються як збалансовані продукти не тільки за смаковими характеристиками, але і по співвідношенню основних поживних речовин і біологічно активних компонентів [5].

  Динаміка виробництва плодоовочевих консервів, овочевих і фруктових соків в Республіки Білорусь приведена в табл. 3.

  Таблиця 3. Виробництво плодоовочевих консервів, овочевих і фруктових соків в Республіки Білорусь, тис. Тонн

  Темп зростання, %

  Найменування 2010 р 2011 р 2012 р 2013 р 2014 р 2014 г. / 2010 р 2014 г. / 2011 р 2014 г. / 2012 р 2014 г. / 2013 р.

  Плодоовочеві консер- 186,7 158,9 147,6 129,0 136,8 73,3 86,1 92,69 106

  ви

  Соки фруктові та 78,4 69,6 65,2 60,3 62,9 80,2 90,4 96,5 104,3

  овочеві

  Дані, наведені в табл. 3, показують, що в 2014 році виробництво плодоовочевих консервів виросло в порівнянні з 2013 роком на 6% і склало 136,8 тис. Тонн, і скоротилося в порівнянні з попередніми роками на 26,7%, 13,9% і 7,31 % відповідно. Виробництво фруктових та овочевих соків в 2014 році також збільшилася в порівнянні з 2013 роком на 4,3% і склало 62,9 тис. Тонн і знизилося на 19,8%, 9,6% і 3,5% відповідно [7].

  Одним з напрямків підвищення ефективності функціонування організацій плодоовочевого підкомплексу АПК є розширення сировинних зон. З створених власних сировинних зон на виробництво консервів в 2013 році направлено 14,8 тис. Тонн сировини, що склала 16% від загального обсягу заготівлі. Разом з тим рівень використання сировини з власних сировинних зон невисокий, а це значить, що фінансово-економічні показники і рівномірність завантаження підприємств в значній мірі залежать від стійкості договірних зв'язків з постачальниками сировини і кон'юнктури цін сировинного ринку.

  Важливим фактором підвищення ефективності функціонування організацій плодоовочевого підкомплексу АПК є вдосконалення системи збуту, тобто організація прямих зв'язків сільських товаровиробників з торгівлею, мережі фірмових і кооперативних магазинів в якості торгового ланки об'єднань виробників цієї продукції; формування оптово-роздрібних ринків, що функціонують постійно і функціонування великих оптово-роздрібних ринків в містах та примушує-

  ленних центрах, створюваних як на основі плодоовочевих оптових баз, так і шляхом будівництва нових з необхідною інфраструктурою. Напрямки розвитку системи збуту плодоовочевої продукції передбачають: вдосконалення системи економічних відносин, що складаються в процесі виробництва, обігу та розподілу овочів, плодів і ягід, для яких характерна свобода суб'єктів у виборі покупців і продавців, визначенні цін, формування та використання ресурсів; розвиток вільної заготовки за договірними цінами надлишків продукції у населення; організація прямих зв'язків сільських товаровиробників з торгівлею, мережі фірмових і кооперативних магазинів і функціонування великих оптово-роздрібних ринків в містах і промислових центрах, створюваних як на основі наявних баз зберігання, так і шляхом будівництва нових з необхідною інфраструктурою [8].

  Висновок. Основним завданням для підприємств, що входять плодоовочевої підкомплекс АПК, в даний час є завантаження існуючих виробничих потужностей, випуск затребуваної продукції, що має импортозамещающую і екс-портооріентірованную спрямованість, забезпечення окупності вкладених в модернізацію фінансових коштів. При цьому важливо використовувати такі принципи: вдосконалення організаційно-економічного механізму господарювання, формування матеріально-технічної бази, розвиток кооперації і інтеграції, оптимізація учасників ринку, розробка і освоєння ефективних, екологічно безпечних технологій, а також створення необхідних соціальних умов працівникам.

  Проведений аналіз показав, що для підвищення ефективності функціонування плодоовочевого комплексу АПК необхідна активізація інтеграційних та інвестиційних процесів, які сприяють зростанню обсягів виробництва і збуту плодоовочевої продукції, що забезпечить постійне постачання населення продукцією, а переробну промисловість - сировиною, а також дотримання екологічних нормативів та вимог при виробництві , переробці, зберіганні та споживанні даної продукції.

  Список літератури

  1. Воробйов, В. А. Агропродовольчий експорт і проблеми розвитку сільського господарства в Республіці Білорусь / В. А. Воробйов, А. М. Філіпця // Наукові праці Білорус. держ. екон. ун-ту; редкол. В.Н. Шимов [и др.]. - Мінськ: БГЕУ, 2013. - Вип. 6. - С. 66 - 73.

  2. Гануш, Г. І. Перспективи розвитку виробництва екологічно безпечних (органічних) продуктів харчування в Білорусі / Г. І. Гануш, І. Грибоєдова // Сталий розвиток сільського господарства Білорусі в нових умовах: матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. , Мінськ, 20 вересня 2012 року) / під ред. В. Г. Гу-Сакова. - Мінськ: Ін-т системних досліджень в АПК НАН Білорусі, 2013. -С. 41 - 45.

  3. Гусаков, В. Г. Економіка і організація сільського господарства в умовах становлення ринку: науковий пошук, проблеми, рішення / В. Г. Гусаков. - Мінськ: Білоруська наука, 2008. - 431 с.

  4. Ільїна, З. М. Регіональний продовольчий ринок. Теоретичні та методологічні аспекти / З. М. Ільїна, С. А. Кондратенко. - Мінськ: Ін-т системних дослідні. в АПК НАН Білорусі, 2010. - 218 с.

  5. Локис, З. В. Інноваційні технології виробництва продуктів здорового харчування / З. В. Ловкіс // Інноваційні технології в харчовій промисловості: матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. конф., (Мінськ, 1-2 жовтня 2014 г.) / РУП «Науково-практичний центр НАН Білорусі з продовольства»; редкол .: В. Г. Гусаков [и др.]. - Мінськ: ІОЦ Мінфіну, 2014. - С. 3 - 10.

  6. Продовольча безпека Республіки Білорусь. Моніторинг 2014: в контексті збалансованості розвитку продуктових ринків / В. Г. Гусаков [и др.]. - Мінськ: Ін-т системних дослідні. в АПК НАН Білорусі, 2015. - 229 с.

  7. Сільське господарство Республіки Білорусь: стат. збірник 2014 г. [Електронний ресурс] / Національний статистичний комітет Республіки Білорусь. -Мінськ, 2014. - 370с. Режим доступу: http://www.belstat.gov.by/bgd/-public_compilation/index_438. - Дата доступу: 02.09.2015.

  8. Удосконалення системи збуту в агропродовольчій сфері. Теорія, методологія, практика / В. Г. Гусаков [и др.]. - Мінськ: Ін-т системних досліджень в АПК НАН Білорусі, 2010. - 252 с.

  Інформація про автора

  Бондарович Наталія Олександрівна - аспірант кафедри економіки та організації виробництва установи освіти «Могильовський державний університет продовольства». Інформація для контактів: тел. служ. (0222) 48-2400, E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Матеріал надійшов до редакції 27.10.2015 р.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити