Дослідження проводилося з метою аналізу та оцінки рівня біологічних ризиків на території Рязанської області. На регіональному рівні проводився збір і аналіз інформації про епідеміологічну та епізоотологіческой ситуації в Рязанській області. Результати аналізу ризику застосовні для використання ветеринарними установами і підприємствами АПК регіону. Аналіз динаміки і рівня біологічних ризиків за десятирічний період дозволяє зробити висновок про те, що на регіональному рівні відповідно до епідеміологічної та епізоотичної обстановкою з 30 зареєстрованих за 10 років на території Рязанської області факторів біологічного ризику, значущих при виробництві та переробці продуктів харчування, дуже високий рівень мають 3,33% (мікобактерії туберкульозу), високий рівень ризику відсутня, середній рівень ризику мають 13,33% (Staphylococcus aureus, гельмінти підродини Echinococcine, Ascaris lumbricoides і Enterobius vermicularis). На підставі результатів аналізу рівня біологічних ризиків ветеринарними установами області розробляється комплекс заходів щодо їх мінімізації та контролю.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Новак А.І., Лящук Ю.О.


Analysis and assessment of the level of biological risks, significant in the production and processing of food, in the Ryazan region

The article presents the results of the analysis and assessment of the level of biological risks that are significant in the production and processing of food in the Ryazan region. The study was conducted to analyze and assess the level of biological risks in the region. At the regional level, we collect and analyze information on the epidemiological and epizootological situation in the Ryazan region. The results of risk analysis are applicable for use by veterinary institutions and agricultural enterprises of the region. An analysis of the dynamics and level of biological risks over a ten-year period allows us to conclude that at the regional level, in accordance with the epidemiological and epizootic situation, out of 30 biological risk factors recorded in 10 years in the Ryazan region 3.33% (Mycobacterium tuberculosis) have a very high level of biological risk; 13.33% have a high risk level (Staphylococcus aureus, helminths of the Echinococcine, Ascaris lumbricoides and Enterobius vermicularis). Based on the results of the analysis of the level of biological risks, the veterinary institutions of the region are developing a set of measures for their minimization and control.


Область наук:
 • Науки про здоров'я
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Технології харчової та переробної промисловості АПК - продукти здорового харчування

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ І ОЦІНКА РІВНЯ БІОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ, ВАЖЛИВИХ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ, НА ТЕРИТОРІЇ Рязанської області'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ І ОЦІНКА РІВНЯ БІОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ, ВАЖЛИВИХ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ, НА ТЕРИТОРІЇ Рязанської області»

  ?біохімічні ВИРОБНИЦТВО

  УДК 664.8.037

  Аналіз і оцінка рівня біологічних ризиків, які є значущими при виробництві та переробці продуктів харчування, на території Рязанської області

  Analysis and assessment of the level of biological risks, significant in the production and processing of food,

  in the Ryazan region

  Професор А.І. Новак, (Рязанський державний агротехнологічний університет імені П.А. Костичева) кафедра зоотехнії і біології, тел. +7 (4912) 35-88-31 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Доцент Ю.О. Лящук

  (Московський університет імені С. Ю. Вітте) кафедра бізнесу та управління, тел. +7 (4912) 7656-62

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Professor A.I. Novak,

  (Ryazan State Agrotechnological University named after P.A. Kostycheva, Chair of Animal Science and Biology, tel. +7 (4912) 35-88-31 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Associate Professor Y.O. Lyaschuk (Moscow University named after S.Y. Witte) Chair of Business and Management, tel. +7 (4912) 76-56-62

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Реферат. Дослідження проводилося з метою аналізу та оцінки рівня біологічних ризиків на території Рязанської області. На регіональному рівні проводився збір і аналіз інформації про епідеміологічну та епізоотологіческой ситуації в Рязанській області. Результати аналізу ризику застосовні для використання ветеринарними установами і підприємствами АПК регіону. Аналіз динаміки і рівня біологічних ризиків за десятирічний період дозволяє зробити висновок про те, що на регіональному рівні відповідно до епідеміологічної та епізоотичної обстановкою з 30 зареєстрованих за 10 років на території Рязанської області факторів біологічного ризику, які є значущими при виробництві та переробці продуктів харчування, дуже високий рівень мають 3,33% (мікобактерії туберкульозу), високий рівень ризику відсутня, середній рівень ризику мають - 13,33% (Staphylococcus aureus, гельмінти підродини Echinococcine, Ascaris lumbricoides і Enterobius vermicularis). На підставі результатів аналізу рівня біологічних ризиків ветеринарними установами області розробляється комплекс заходів щодо їх мінімізації та контролю.

  Summary. The article presents the results of the analysis and assessment of the level of biological risks that are significant in the production and processing of food in the Ryazan region. The study was conducted to analyze and assess the level of biological risks in the region. At the regional level, we collect and analyze information on the epidemiological and epizootological situation in the Ryazan region. The results of risk analysis are applicable for use by veterinary institutions and agricultural enterprises of the region. An analysis of the dynamics and level of biological risks over a ten-year period allows us to conclude that at the regional level, in accordance with the epidemiological and epizootic situation, out of 30 biological risk factors recorded in 10 years in the Ryazan region 3.33 % (Mycobacterium tuberculosis) have a very high level of biological risk; 13.33% have a high risk level (Staphylococcus aureus, helminths of the Echinococcine, Ascaris lumbricoides and Enterobius vermicularis). Based on the results of the analysis of the level of biological risks, the veterinary institutions of the region are developing a set of measures for their minimization and control.

  Ключові слова: біологічні ризики, біологічна безпека виробництва і переробки продуктів харчування, мікробіологічна безпека харчових продуктів.

  Keywords: biological risks, biological safety of food production and processing, microbiological food

  safety.

  © Новак А.І., Лящук Ю.О., 2019

  Для аналізу і оцінки біологічних ризиків на регіональному рівні проводиться збір і аналіз інформації про епідеміологічну та епізоотологіческой ситуації. Результати аналізу ризику на даному рівні застосовні для використання ветеринарними установами і підприємствами АПК регіону. Оцінка і аналіз ризику на регіональному рівні включають: аналіз динаміки епідеміологічної ситуації в регіоні; аналіз динаміки епізоотичної ситуації в регіоні; проведення сумарною оцінки ризику за всіма параметрами, і кореляційний аналіз залежності епідеміологічного та епізоотичного рівнів ризику.

  Таблиця 1

  Кількісна оцінка факторів біологічного ризику на регіональному рівні для підприємств АПК Рязанської області в 2018 р.

  Фактор ризику Епідеміологічний, Уепід Епізоотичний, Уепіз Регіональний рівень ризику, урегіт

  бали Група

  Hymenolepis nana 0,001 0,0 0,001

  Cryptosporidium parvum 0,001 0,0 0,001

  Listeria monocytogenes 0,001 0,0 0,001

  Entamoeba histolytica 0,002 0,0 0,002

  Strongyloides stercoralis 0,002 0,0 0,002

  Toxoplasma gondii 0,006 0,0 0,006

  Trichocephalus trichiuris 0,007 0,0 0,007

  Гельмінти роду Diphyllo-bothrium 0,008 0,0 0,008 Дуже низький

  Бактерії роду Campylo-bacter 0,009 0,0 0,009

  Бактерії роду Proteus 0,009 0,016 0,025

  Гельмінти роду Opisthor-chis 0,041 0,0 0,041

  Гельмінти роду Trichinella 0,003 0,047 0,050

  Taeniarhynchus saginatus 0,004 0,063 0,067

  Бактерії роду Shigella 0,539 0,0 0,539

  Вірус гепатиту А 0,695 0,0 0,695

  Бактерії роду Leptospira 0,031 1,402 1,433

  Бактерії роду Yersinia 2,000 0,0 2,000

  Taenia solium 2,006 0,013 2,019

  Бактерії роду Salmonella 1,999 0,301 2,300

  Вірус Norwalk 2,328 0,0 2,328

  Francisella tularensis 2,331 0,0 2,331 Низький

  Віруси роду Rotavirus 2,896 0,0 2,896

  Гельмінти роду Fasciola 0,00 3,619 3,619

  Діареегеннимі Е. coli і БГКП 3,085 1,045 4,130

  Lamblia (Giardia) intesti-nalis 4,510 0,0 4,510

  Продовження таблиці

  Гельмінти підродини Echinococcine 2,008 4,296 6,304 Середній

  Staphylococcus aureus 3,001 4,598 7,599

  Ascaris lumbricoides 8,419 0,0 8,419

  Enterobius vermicularis 9.232 0, 9.232

  M. tuberculosis, M. bovis, M. avium 18,960 11,917 30,87 7 Дуже високий

  Регіональний рівень ризику характеризується за наступною шкалою:

  до 1 бала - дуже низький;

  від 1 до 6 балів - низький;

  від 6 до 12 балів - середній;

  від 12 до 20 балів - високий;

  вище 20 балів - дуже високий.

  Як показує аналіз табл 1, на регіональному рівні відповідно до епідеміологічної та епізоотичної обстановкою з 30 зареєстрованих за 10 років на території Рязанської області факторів біологічного ризику, які є значущими при виробництві та переробці продуктів харчування, дуже високий рівень мають 3,33% (мікобактерії туберкульозу) , високий рівень ризику відсутня, середній рівень ризику мають - 13,33% (Staphylococcus aureus, гельмінти підродини Echinococcine, Ascaris lumbricoides і Enterobius vermicularis), низький рівень -33,34% о, дуже низький - 50% (рис. 1).

  Рис.1. Структура рівнів біологічного ризику на регіональному рівні на території Рязанської області в 2018 р.

  Для факторів з рівнем біологічного ризику вище середнього, зареєстрованих на території регіону, які є зооантропонозов, ми рекомендуємо провести кореляційний аналіз залежності епідеміологічного та епізоотичного рівнів ризику за допомогою автоматизованої програми розрахунку в Ехе1, оскільки зооантропонозов викликають хвороби, загальні для тварин і людини, і несуть небезпеку перехресного зараження споживача від тварин через продукцію АПК.

  Розглянемо детально цей процес на прикладі мікобактерій туберкульозу, регіональний рівень ризику яких є дуже високим і складаєте на даний момент 30,877. Для першого етапу аналізу нами була побудована графічна модель динаміки біологічного ризику (рис. 2). На підставі даних, наведених на рис.2 був зроблений розрахунок коефіцієнта кореляції г для показників епідеміологічного та епізоотологічного ризику для мікобактерій туберкульозу (табл. 2).

  Динаміки ризику зараження мікобактеріями туберкульозу

  7 б 5 4 3

  2 1 0

  Мал. 2. Графічна модель динаміки ризику зараження мікобактеріями туберкульозу на території Рязанської області за десятирічний період

  Розрахунок був проведений за такими формулами:

  х =? х1 / п,

  де х - проста середня арифметична величина епідеміологічного ризику; х1 - показник епідеміологічного ризику за конкретний рік; п - кількість років;

  у =? в1 / п,

  де у - проста середня арифметична величина епізоотичного ризику; в1 - показник епізоотичного ризику за конкретний рік; п - кількість років;

  Г = ^ Хау /

  де dx = х {- х; dу = у - у.

  Таблиця 2

  Динаміка рівня ризику зараження мікобактеріями туберкульозу на території Рязанської області за десятирічний період

  Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

  Епідеміологічний рівень ризику 2,609 2,568 2,852 1,386 1,943 1,641 1,554 1,336 1,302 1,769

  Епізоотичний рівень ризику 3,609 3,484 1,116 0,275 0,270 0,182 0,172 0,118 0,026 0,092

  На підставі даних табл 2 нами було проведено розрахунок середніх величин і коефіцієнта кореляції. Рівень кореляції оцінюється за допомогою шкали: х = (2,609 + 2,568 + 2,852 + 1,386 + 1,943 + 1,641 + 1,554 + 1,336 + 1,302 + 1,769) / 10 = 1,896; у = (3,609 + 3,484 + 1,116 + 0,275 + 0,270 + 0,182 + 0,172 + 0,118 + 0,026 + 0,092) / 10 = 0,9344; г = 5,655359 ^ 3,000752-17,9118564 = 0,561900981 ~ 0,56. Детальний розрахунок показників кореляції для епідеміологічного та епізоотичного рівнів ризику в Рязанській області представлений в табл 3.

  Таблиця 3

  Розрахунок показників кореляції для епідеміологічного та епізоотичного рівнів ризику в Рязанській області за десятирічний період

  Показники x у dx dу Ж2 Іу) 2 dxdу

  2008 2,609 3,609 0,713 2,6746 0,508369 7,15348516 1,90699

  2009 2,568 3,484 0,672 2,5496 0,451584 6,50046016 1,713331

  2010 2,852 1,116 0,956 0,1816 0,913936 0,03297856 0,17361

  2011 1,386 0,275 -0,51 -0,6594 0,2601 0,43480836 0,336294

  2012 1,943 0,270 0,047 -0,6644 0,002209 0,44142736 -0,031227

  2013 1,641 0,182 -0,255 -0,7524 0,065025 0,56610576 0,191862

  2014 1,554 0,172 -0,342 -0,7624 0,116964 0,58125376 0,260741

  2015 1,336 0,118 -0,56 -0,8164 0,3136 0,66650896 0,457184

  2016 1,302 0,026 -0,594 -0,9084 0,352836 0,82519056 0,53959

  2017 1,769 0,092 -0,127 -0,8424 0,016129 0,70963776 0,106985

  Пор. арифметична 1,896 0,9344

  Сума (^) 3,000752 17,9118564 5,655359

  Шкала оцінки кореляції: г < 0,5 - слабка взаємозв'язок (низький рівень небезпеки). Чи не становить загрози епідемії. Досить контролю процесів виробництва, транспортування і переробки сировини і готової продукції;

  0,5 < г < 0,75 - середня взаємозв'язок (середній рівень небезпеки). Чи не становить загрози епідемії на даний момент, але при прогресуючої динаміці може бути індикатором подальших спалахів захворюваності тварин в господарствах. Необхідний регулярний моніторинг даних про динаміку біологічного ризику як на переробному підприємстві, так і в господарствах-постачальниках сировинної продукції тваринного походження;

  0,75 < г < 1 - сильний взаємозв'язок (високий рівень небезпеки). Загроза епідемії. Необхідно провести аудиторську перевірку на переробному підприємстві і в господарствах-постачальниках. При підтвердженні загрози поширення повідомити в ветеринарні і епідеміологічекіе служби району або регіону;

  Значення r = 0,56 вказує на середню взаємозв'язок рівнів епідеміологічного та епізоотологічного ризику для мікобактерій туберкульозу в Рязанській області, що не становить загрози епідемії на даний момент, але при прогресуючої динаміці може бути індикатором подальших спалахів захворюваності, в тому числі з поширенням інфекції від тварин як при безпосередньому контакті, так і з продукцією АПК.

  Наша методика призначена для використання фахівцями по роботі з господарствами, менеджерами з закупівель, фахівцями з менеджменту якості та ризик-менеджерами переборювати підприємств, спеціалістами ветеринарної медицини господарств, ветеринарних станцій і інспекцій, фахівцями санітарно-епідеміологічного нагляду. Частота проведення аналізу рівня ризику варіативна. Аналіз може проводитися з періодичністю від 1 разу на місяць до 1 разу на рік.

  На підставі результатів аналізу рівня біологічних ризиків ветеринарними і медичними фахівцями розробляється комплекс заходів щодо їх мінімізації та контролю.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Лящук, Ю.О. Основні види ризиків якості і безпеки харчової продукції [Текст] / Ю.О. Лящук // Сб науч ста і доп. «Продовольча безпека: наукове, кадрове та інформаційне забезпечення». - Воронеж: ТОВ «РИТМ» - 2018. - С. 308 - 311.

  2. Новак, А.І. Аналіз і оцінка факторів ризику бактеріальної етіології, які є значущими при виробництві та переробці харчової продукції [Текст] / А.І. Но-вак, Ю.О. Лящук // Матеріали Всеросс науч-практ конф. «Сучасні аспекти біобезпеки продукції тваринництва». - Орел: Вид-во ФГБОУ ВО Орловський ГАУ, 2018. - С. 82-90.

  3. Соціально-економічні аспекти підвищення регіональної продовольчої безпеки (на матеріалах Рязанської області): монографія [Текст] / Ю.Б. Кострова, Ю.О. Лящук, О.Ю. Шібаршіна; Моск. ун-т ім. С.Ю. Вітте; ф-л Моск. ун-ту ім. С.Ю. Вітте в м Рязані. - М .: изд. «МУ ім. С.Ю. Вітте », 2018. -146 с.

  REFERENCE

  1. Lyaschuk, Y.O. The main types of risks to the quality and safety of food products [Text] / Y.O. Lyashchuk // Food security: scientific, personnel and informational support: a collection of scientific articles and reports - Voronezh: «RITM» - 2018. - p. 308 - 311. (Russian).

  2. Novak, A.I., Lyashchuk, Y.O. Analysis and assessment of risk factors of bacterial etiology, significant in the production and processing of food products [Text] / A.I. Novak, Y.O. Lyashchuk // Modern aspects of biosafety of livestock products: materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference on October 16, 2018. - Orel: Publishing house of Orel GAU, 2018. - p. 82-90. (Russian).

  3. Socio-economic aspects of increasing regional food security (on the materials of the Ryazan region): monograph [Text] / Y.B. Kostrova, Y.O. Lyaschuk, O. Y. Shibarshi-na; University of Moscow them. S.Y. Witte; filial University of Moscow them. S.Y. Witte in Ryazan. - M .: ed. «University of Moscow them. S.Y. Witte », 2018. - 146 p. (Russian).


  Ключові слова: BIOLOGICAL RISKS / BIOLOGICAL SAFETY OF FOOD PRODUCTION AND PROCESSING / MICROBIOLOGICAL FOOD SAFETY / БІОЛОГІЧНІ РИЗИКИ / БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ / МІКРОБІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити