В роботі запропонований метод аналізу ходи пацієнтів з нормотензівной гідроцефалією, а також з низкою інших патологічних захворювань, що супроводжуються порушенням ходи, зокрема, таких як хвороби Паркінсона і Альцгеймера. З цією метою за допомогою далекоміра записується і аналізується залежність відстані, пройденого пацієнтом. Аналіз дозволяє визначити такі значущі параметри ходи, як загальний час, що витрачається на проходження дистанції, загальна кількість кроків, середня довжина кроку, середнє, мінімальне і максимальне значення маршової швидкості руху і середній час, що витрачається на один крок. Порівняння параметрів ходи до і після тап-тесту робить можливим оцінити перспективність проведення операції вентрикулоперитонеальное шунтування у пацієнта з нормотензівной гідроцефалією, а їх визначення після операції дозволяє зробити висновок про її ефективність. У разі ж хвороби Паркінсона позитивна динаміка при оцінці ходи описаним методом на тлі прийому леводопи дозволить провести диференціальну діагностику даного захворювання з нормотензівной гідроцефалією. В роботі показано, що до стану хворого нормотензівной гідроцефалією чутливі два параметра середнє значення швидкості, виміряний на всій дистанції руху та час, що витрачається на один крок.

Анотація наукової статті за медичними технологіями, автор наукової роботи - Гаврилов Гаспар Володимирович, Ястребов Сергій Гурович, Вчорашній Данило Борисович, Гайдар Борис Всеволодович, Свистов Дмитро Володимирович


Gait evaluation in patients with normotensive hydrocephalus using a hardware-software complex

We have developed a method for gait assessment that can be used in patients with normotensive hydrocephalus and a number of other pathological conditions associated with gait impairments, including Parkinson's and Alzheimer's diseases. We recorded and analyzed the distance passed by the patient using a distance meter. We analyzed the most important gait parameters, including total time to cover the distance, total number of steps, mean step length, mean, minimum, and maximum marching speed, and mean time per step. Evaluation of gait parameters before and after the tap test allows predicting the efficacy of ventriculoperitoneal shunting in patients with normotensive hydrocephalus. Postoperative gait evaluation can be used to assess the efficacy of surgery. In patients with suspected Parkinson's disease, positive dynamics in gait parameters in response to levodopa therapy can be used for differential diagnosis with normotensive hydrocephalus. Two gait parameters were found to correlate with the condition of patient suffering from normotensive hydrocephalus: Mean speed measured over the entire distance and mean time per step.


Область наук:

 • Медичні технології

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал

  Вісник медичного інституту «РЕАВІЗ»: реабілітація, лікар і здоров'я


  Наукова стаття на тему 'Аналіз ходи пацієнтів з нормотензівной гідроцефалією за допомогою апаратно-програмного комплексу'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз ходи пацієнтів з нормотензівной гідроцефалією за допомогою апаратно-програмного комплексу"

  ?Через 4-6 годин виникає почуття болю, різь в очах, світлобоязнь, сльозотеча набряк, ерозія рогівки, гіперемія повік і кон'юнктиви. Повністю явища зникають через 1-2 доби. При повторних і багаторазових опромінюваннях не виключено помутніння рогівки і кришталика.

  При правильно і своєчасно наданій допомозі рогівка повністю епітелізіруется. Висновок. Таким чином, при найрізноманітніших механізмах пошкодження рогової оболонки ока, критеріями оцінки для сприятливого прогнозу зору є, перш за все, глибина її пошкодження, а також локалізація ураження (оптична зона або периферія).

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1 Сидоренко Є.І. Вибрані лекції з офтальмології. - М .: ГЕОТАР-Медіа, 2013. - 192 с.

  2 Офтальмологія: підручник для вузів / під ред. Е.А. Єгорова. - М., 2010. - 240 с.

  3 Офтальмологія: навчально-методичний комплекс дисципліни / під ред. д.м.н., професора НОУ ВПО ЗМІ «РЕАВІЗ» А.А. Дев'яткіна. - Самара, 2009. - 196 с.

  4 Клінічні лекції з офтальмології: навчальний посібник / Е.А. Єгоров, С.Н. Басинський. - М .: ГЕОТАР-Медіа, 2007. - 288 с.

  5 Кансько Д. Клінічна офтальмологія. - М .: Логосфера, 2006. - 738 с.

  Рукопис отримана: 27 мая 2018 р Прийнята до публікації: 5 червня 2018 р.

  УДК 616-71, 616.8-089

  Аналізу ходи ПАЦІЄНТІВ З нормотензивной гидроцефалии ЗА ДОПОМОГОЮ АПАРАТНО-ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ

  © 2018 Г.В. Гаврілов1, С.Г. Ястребов2, Д.Б. Вчерашній2 '3, Б.В. Гайдар1, Д.В. Свістов1,

  С.В. Новосельцев4, В.Н. Круглов5

  1ФГБВОУ ВО «Військово-медична академія імені С.М. Кірова »Міністерства оборони Російської Федерації, Санкт-Петербург

  2ФГБУН «Фізико-технічний інститут ім. А. Ф. Іоффе »Російської академії наук, Санкт-Петербург

  3ФГБОУ ВО «Санкт-Петербурзький державний університет», Санкт-Петербург

  4Частная АНО ДПО «Північно-Західна академія остеопатії», Санкт-Петербург

  5Частное установа освітня організація вищої освіти «Медичний університет« РЕАВІЗ », Самара

  В роботі запропонований метод аналізу ходи пацієнтів з нормотензівной гідроцефалією, а також з низкою інших патологічних захворювань, що супроводжуються порушенням ходи, зокрема, таких як хвороби Паркінсона і Альцгеймера. З цією метою за допомогою далекоміра записується і аналізується залежність відстані, пройденого пацієнтом. Аналіз дозволяє визначити такі значущі параметри ходи, як загальний час, що витрачається на проходження дистанції, загальна кількість кроків, середня довжина кроку, середнє, мінімальне і максимальне значення маршової швидкості руху і середній час, що витрачається на один крок. Порівняння параметрів ходи до і після тап-тесту робить можливим оцінити перспективність проведення операції вентрикулоперитонеальное шунтування у пацієнта з нормотензівной гідроцефалією, а їх визначення після операції дозволяє зробити висновок про її ефективність. У разі ж хвороби Паркінсона

  позитивна динаміка при оцінці ходи описаним методом на тлі прийому леводопи дозволить провести диференціальну діагностику даного захворювання з нормотензівной гідроцефалією. В роботі показано, що до стану хворого нормотензівной гідроцефалією чутливі два параметра - середнє значення швидкості, виміряний на всій дистанції руху та час, що витрачається на один крок.

  Ключові слова: нормотензивна гідроцефалія, порушення ходи, хвороба Паркінсона, вентрікулопе-рітонеальное шунтування.

  Вступ. Своєчасна діагностика неврологічних захворювань важлива для вирішення завдань профілактики та оцінки ефективності лікування неврологічних захворювань, в ряду яких знаходиться нормотензивна гідроцефалія. В даний час одними з ефективних інструментів діагностики ступеня тяжкості цієї патології є аналіз ходи пацієнта, який проводиться або візуально, або з використанням дорогого устаткування.

  У даній статті описаний розроблений авторами мініатюрний прилад, що представляє собою ультразвуковий далекомір і наведено приклад його роботи.

  Хода людини являє собою картину руху його ніг під час його пересування по твердій основі. Крок є елементарний акт пересування, під час якого відбувається перенесення махової ноги на деяку відстань, зване довжиною кроку. Далі опора переноситься на махову ногу, яка відштовхується від твердої поверхні, забезпечуючи переміщення тіла на довжину кроку. Друга нога виноситься вперед і процес руху починається знову. В процесі відштовхування опорної ноги тіло набуває максимальну швидкість.

  Ходу можна охарактеризувати набором параметрів, таких як мінімальна і максимальна швидкості пересування, середня швидкість, частота кроків, довжина кроку, час, що витрачається на один крок.

  Оскільки в процесі руху задіяний мозок людини, то його патології можуть позначитися на параметри ходи, які, зокрема яскраво проявляються при хвороби Паркін-сона і гідроцефалії.

  При гідроцефалії відбувається зайве скупчення ліквору в шлуночках головного мозку і в субарахноїдальних просторах, що часто супроводжується збільшенням внутрішньочерепного тиску, за винятком випадків нормотензівной гідроцефалії, коли тиск ліквору не перевищує нормальних показників. Мабуть, ефект впливу, що ушкоджує на мозок ліквору при нормальному тиску пов'язаний з втратою еластичних властивостей мозку, а також зміною його проникності для ліквору [1]. Тому відбувається розширення внутрижелудочкового простору і деформація тканин мозку. Ця патологія супроводжується трьома симптомами, так званої класичної тріадою Хакіма-Адамса, основною складовою якої є порушення ходи [2]. Частота пересування ніг пацієнта значно відрізняється від її середнього значення через їх "подволаківанія" і спонтанних короткочасних зупинок на дистанції. У порівнянні з віковою нормою збільшується середній час, що витрачається на один крок, довжина кроку зменшується, зменшуються також швидкісні характеристики. Пацієнт скаржиться на невпевненість і уповільнення ходьби. Відзначимо, що порушення ходи наступають на ранніх стадіях хвороби, а при своєчасній діагностиці та імплантації шунта, розвиток патологічного процесу можна призупинити, не чекаючи прояву інших симптомів. Якщо не надати пацієнту своєчасної хірургічної допомоги, то його, в кінцевому рахунку, чекає важка інвалідизація.

  Відомо, що для діагностики нормотензівной гідроцефалії застосовується так званий тап-тест, при якому пацієнтові проводять люмбальна пункція, виводять досить велика кількість ліквору (30-60 мл), в результаті якої знижується тиск ліквору на мозок і стан пацієнта покращується, що, зокрема проявляється в поліпшенні ходи (остання стає ритмічніше, зменшується час проходження дистанції за рахунок збільшення швидкості) [3-8]. Нагадаємо, що для диференціального діагнозу з хворобою Паркінсона використовується навантаження пацієнта леводопою [9, 10], в результаті якої поліпшуються відмічені параметри ходи. На підставі позитивного впливу тап-тесту на ходу робиться висновок про перспективність проведення операції вентрікулоперітоне-ального шунтування, оскільки така операція, проведена на ранній стадії захворювання, нормалізує тиск ліквору на мозок, і виключає прогресування захворювання. Тому рання діагностика нормотензівной гідроцефалії дуже важлива для збереження здоров'я і поліпшення якості життя пацієнтів і збереження трудових ресурсів. У тому числі дуже важливою представляється диференціальна діагностика з хворобою Паркінсона [10].

  Більш того, контроль параметрів ходи також необхідний для супроводу пацієнта в післяопераційний період і для тонкої настройки параметрів роботи внешнерегуліруе-мого клапана шунтирующей системи.

  Однак в розпорядженні нейрохірургів практично відсутні дешеві і надійні прилади і методи об'єктивного контролю параметрів ходи, легко здійсненні в клінічних умовах.

  Відомо, що існуючі пристрої для аналізу ходи дозволяють здійснити контроль положення стоп пацієнтів в фіксованих точках, при цьому заявляються технічні рішення є дорогими і вимагають для установки спеціально обладнаного приміщення, а отриманий обсяг інформації в ряді випадків недостатній для діагностики порушень ходьби. Для аналізу застосовуються візуальні (вимірювання часу опори і перенесення секундоміром), електричні (з двома або більше контактами, з контактною доріжкою, п'єзоелектричні), оптичні методи отримання вимірювань. До недоліків відомих методів можна віднести високу вартість обладнання, а також значні трудовитрати кваліфікованого персоналу [11, 12]. Істотним недоліком є ​​неможливість мобільного використання комплексу в умовах клініки.

  Тому даний дослідження присвячене вирішенню цієї важливої ​​проблеми і описує приклад використання в клінічній практиці компактного переносного дешевого ультразвукового далекоміра для цієї мети.

  Оскільки розроблюваний метод запису характеристики руху планується застосовувати для діагностики неврологічного статусу пацієнтів, перевага була віддана ультразвуковому далекоміру через можливе нанесення шкоди лазерним випромінюванням органу зору пацієнтів і дослідника.

  Далекомір (рис. 1) складається з джерела і приймача зондуючого випромінювання. Джерело випускає короткий ультразвуковий імпульс, який відбивається від об'єкта і приймається сенсором. Робоча частота - 40 кГц. Відстань розраховується, виходячи з часу від випускання імпульсу до отримання луни. Зв'язок далекоміра з ноутбуком здійснювалася за допомогою контролера інтерфейсів.

  Мал. 1. Зовнішній вигляд приладу

  У даній статті ми описуємо випадок застосування приборно-апаратного комплексу у пацієнта С. до операції, при виконанні тап-тесту, після операції, а також в порівнянні з умовно здоровою людиною такого ж віку. Для оцінки ходи фіксувалося час роботи далекоміра і дистанція, пройдена хворим нормотензівной гідроцефалією (пацієнт С.) і здоровою людиною.

  Клінічний випадок. Пацієнт С., 75 років в лютому 2017 перебував на обстеженні і лікуванні в клініці нейрохірургії Військово-медичної академії ім. С.М. Кірова. Хворий пред'являв скарги на хиткість ходи і погіршення пам'яті. З анамнезу відомо, що дана симптоматика розвивалася протягом року і дебютувала з порушення ходи. В подальшому приєдналися когнітивні розлади. Діагностика включала неврологічний огляд, МРТ головного мозку, доплерографію судин голови та шиї. Виконана люмбальна пункція (тиск ліквору склало 150 мм водяного стовпа) з подальшим проведенням тап-тесту, результат якого, як буде показано нижче, був позитивним.

  Експеримент, дискусія і висновки. Залежність пройденого шляху від часу ми пропонуємо назвати «грессограмма» від латинського слова «gressus», що означає «крок, ходьба». Типові грессограмми для пацієнта з нормотензівной гідроцефалією до пункції, після пункції і після операції наведені на рис. 2. На цьому ж малюнку для порівняння наводиться грессограмма здорової людини.

  Лінійні ділянки на грессограмме, на яких відбувається поступове зростання пройденої відстані від часу можна назвати маршовими (позначені цифрою 3 на рис. 2), а ділянки, на яких відбувається слабка зміна швидкості від часу, відповідають області розгону і гальмування цифри 1 і 2 на рис . 2).

  З метою аналізу грессограмми розраховується швидкість руху, залежно швидкості від часу наведено на рис. 3. Число максимумів збігається з числом кроків, оскільки, як зазначалося вище, швидкість тіла максимальна між кроками, при відштовхуванні опор-

  ної ноги. Для здорової людини на маршовому ділянці шляху картина зміни швидкості руху є періодичною функцією.

  Мал. 2. Криві відстані (грессограмми): а - здорової людини; Ь - пацієнта з нормотензівной гідроцефалією після операції; з - пацієнта з нормотензівной гідроцефалією після тап-тесту; d -Пацієнти з нормотензівной гідроцефалією до тап-тесту

  Мал. 3. Залежність швидкості руху від часу: А - здорова людина; В - пацієнт С. після операції; З - пацієнт С. після тап-тесту; Б - пацієнт до тап-тесту

  На рис. 4 наведено середній розмір кроку пацієнта і здорової людини. Видно, що ця залежність не дає суттєвих відмінностей в ширині кроку до пункції, після неї і після операції, тому у даного пацієнта менш придатна для діагностики.

  Аналіз даних, представлених на малюнках, свідчить про поліпшення клінічно-значущих параметрів ходи пацієнта після тап-тесту і операції вертрікулопері-тонеального шунтування, оскільки ці параметри мають тенденцію до прагнення до таких для здорової людини.

  Мал. 4. Середня довжина кроку для різних станів пацієнта. Для порівняння наведені параметри здорової людини. Лінія проведена для зручності сприйняття

  Також, зазначене поліпшення ходи після тап-тесту, діагностоване за методикою викладеною вище, супроводжувалося у пацієнта С. регресом когнітивних порушень, що підтверджено проведенням нейропсихологічних тестів. Ці обставини дозволили встановити діагноз: нормотензивна гідроцефалія Хакіма-Адамса в стадії субкомпенсації.

  З урахуванням наявних даних клінічної картини, МРТ головного мозку, встановленого діагнозу хворому виконано оперативне втручання - вентрикулоперитонеальное шунтування із застосуванням внешнерегуліруемого клапана з антісіфоном. У післяопераційному періоді при оцінці результатів операції відзначена позитивна динаміка у вигляді поліпшення ходи (що доведено за допомогою розробленого приладу), а також зниження когнітивних порушень (за результатами нейропсихологічного тестування). Таким чином, відзначено типовий перебіг післяопераційного періоду після адекватної корекції НТГ, що ex juvantibus підтвердило діагноз основного захворювання.

  Більш того, як виявилося, саме середня швидкість руху пацієнта по дистанції і час, що витрачається пацієнтом на один крок, чутливі до стану пацієнта до операції, при тап-тесті і після лікворошунтірущей операції.

  Висновок: представлений прилад і розроблена методика аналізу отриманих з його допомогою кривих є ефективними для оцінки ходи у пацієнтів з нормотензия-ної гідроцефалією і можуть виявитися перспективними для їх широкого застосування в практиці роботи лікарів - неврологів і нейрохірургів.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1 Levine D.N. The pathogenesis of normal pressure hydrocephalus: a theoretical analysis // Bull Math Biol. 1999; Sep. 61 (5): p. 875-916.

  2 Adams R.D .; Fisher, C.M .; Hakim, S .; Ojemann, R. G .; Sweet, W. H. Symptomatic Occult Hydrocephalus with Normal Cerebrospinal-Fluid Pressure // New England Journal of Medicine. 1965. July15; 273 (3): p.117-126.

  3 Virhammar J, Cesarini KG, Laurell K. The CSF tap test in normal pressure hydrocephalus: evaluation time, reliability and the influence of pain // Eur J Neurol. 2012 Feb; 19 (2) p.271-6.

  4 Agostini V, Lanotte M, Carlone M, Campagnoli M, Azzolin I, Scarafia R, Massazza G, Knaflitz M. Instrumented gait analysis for an objective pre-postassessment of tap test in normal pressure hydrocephalus // Arch Phys Med Re-habil. 2015 Jul; 96 (7): p.1235-41.

  5 Ishikawa M., Yamada Sh., Yamamoto K. Early and delayed assessments of quantitative gait measures to improve the tap test as a predictor of shunt effectiveness in idiopathic normal pressure hydrocephalus // Fluids Barriers CNS. 2016 року; 13 (20): p.1-7.

  6 Bassar B.R., Lippa C. Idiopatic normal pressure hydrocephalus: a review for general practitioners // Gerontology and geriatric medicine. 2016 Volume 2: p.1-6.

  7 Shinoda N, Hirai O, Hori S, Mikami K, Bando T, Shimo D, Kuroyama T, Kuramoto Y, Matsumoto M, Ueno Y. Utility of MRI-based disproportionately enlarged subarachnoid space hydrocephalus scoring for predicting prognosis after surgery for idiopathic normal pressure hydrocephalus: clinical research // J Neurosurg. 2017 Feb 3: p.1-7.

  8 Cagnin A, Simioni M, Tagliapietra M, Citton V, Pompanin S1, Della Puppa A, Ermani M, Manara R. A Simplified Callosal Angle Measure Best Differentiates Idiopathic-Normal Pressure Hydrocephalus from Neurodegenerative Dementia // J Alzheimers Dis. 2015; 46 (4): p. 1033-8.

  9 D'Costa DF, Sheehan LJ, Phillips PA, Moore-Smith B. The levodopa test in Parkinson's disease // Age Ageing. 1995 May; 24 (3): p. 210-2.

  10 Stolze H., Kuhtz-Buschbeck J.P., Drucke H., Johnk K., Illert M., Deuschl G Comparative analysis of the gait disorder of normal pressure hydrocephalus and Parkinson's disease // J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2001; 70: p. 289-297.

  11 Kirtley Ch. Clinical Gait Analysis: Theory and Practice Elsevier, Oxford, 2006, 316 p.

  12 Kopf A, Pawelka S, Kranzl A. Clinical gait analysis-methods, limitations and possible applications // Acta Med Austriaca. 1998; 25 (1): p.27-32.

  Рукопис отримана 3 червня 2018 р Прийнята до публікації: 7 червня 2018 р.

  УДК 616.329-089 811/814: 381-072.1 + 366-089.85

  КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СУЧАСНОЇ СТРУКТУРИ ПОКАЗАНЬ І ПРОТИПОКАЗАНЬ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ЛІТНІХ ПАЦІЄНТІВ З аденоми простати

  © 2018 І.Г. Лещенко1,2, І.В. Шатохіна1,2, А.І. Акімов2, О.І. Братчіков3

  5Частное установа освітня організація вищої освіти «Медичний університет« РЕАВІЗ », Самара

  2НІІ Клінічної геронтології та реабілітації ветеранів війн медичного університету «РЕАВІЗ», Самара

  3ФБГОУ ВО «Курський державний медичний університет», Курськ

  В основу роботи покладено результати обстеження і лікування 639 хворих похилого віку з аденомою простати. Цим хворим виконали ізольовану аденомектомію, трансуретральную резекцію простати або симультанну операцію в умовах урологічного відділення Самарського обласного клінічного госпіталю ветеранів воєн з 2006 по 2015 роки. Серед них 187 (29,3%) хворим виконано симультанні операції. Впровадження в урологічну практику сучасної структури показань і протипоказань до хірургічного лікування цих пацієнтів у другому періоді (2007-2015 рр.) Дозволило знизити частоту післяопераційних ускладнень з 25,1% до 5,4% (р < 0,01) і відповідно летальних випадків з 8,1% до 0.

  Ключові слова: літні пацієнти, аденома простати, показання та протипоказання до хірургічного лікування.

  Вступ. У зв'язку зі збільшенням тривалості життя населення нашої країни і зростанням числа літніх і старих людей з аденомою простати (АП), одним з важливих науково-практичних напрямків поліпшення якості їхнього життя є розробка мето-


  Ключові слова: нормотензивной гидроцефалии /NORMOTENSIVE HYDROCEPHALUS /порушення ходи /GAIT IMPAIRMENT /ХВОРОБА ПАРКІНСОНА /PARKINSON ''S DISEASE /вентрикулоперитонеальное шунтування /VENTRICULOPERITONEAL SHUNTING

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити