В роботі представлені деякі аналітичні співвідношення, отримані в результаті досліджень, і розраховані розсіяні СВЧ електромагнітні поля відбивачів ретрансляторів, в тому числі циліндричних і напівциліндричних уголкових відбивачів. Зображені розраховані і отримані в результаті фізичних натурних випробувань картограми зовнішнього поля систем постійних магнітів динамічних генераторів. Показані фотографії експериментальних макетів динамічних генераторів на постійних магнітах.

Анотація наукової статті з електротехніки, електронної техніки, інформаційних технологій, автор наукової роботи - Огурцов Є. С., Якимова О. А.


The analysis of characteristics and constructive synthesis of repeaters for the telecommunication networks working from dynamic generators, reformative energy of the field of constant magnets

Some obtained analytical ratio are submitted as a result of researches and calculated dispelled SHF electromagnetic fields of reflectors of relays, including cylindrical and semicylindrical flashers. The cartograms of an external field of systems of permanent magnets of dynamic generators calculated and obtained as a result of physical fullscale tests are figured. Photos of experimental models of dynamic generators on permanent magnets are shown.


Область наук:
 • Електротехніка, електронна техніка, інформаційні технології
 • Рік видавництва: 2008
  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки
  Наукова стаття на тему 'Аналіз характеристик і конструктивний синтез ретрансляторів для телекомунікаційних мереж, що працюють від дінамогенераторов, що перетворюють енергію поля постійних магнітів'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз характеристик і конструктивний синтез ретрансляторів для телекомунікаційних мереж, що працюють від дінамогенераторов, що перетворюють енергію поля постійних магнітів»

  ?УДК 621.396.61

  Е.С. Огурцов, О.А. Якимова

  АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК І КОНСТРУКТИВНИЙ СИНТЕЗ ретранслятор для ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ВІД ДІНАМОГЕНЕРАТОРОВ, що перетворюють енергію ПОЛЯ ПОСТІЙНИХ МАГНІТІВ

  Дослідження в області синтезу автономних пасивних і напівактивна ретрансляторів, що працюють від дінамогенераторов на енергії поля постійних магнітів є актуальними [1-5]. На рис. 1 представлена ​​розроблена схема структурна електрична автономного полуактивного ретранслятора, що працює від дінамогенераторов на енергії поля постійних магнітів.

  Мал. 1. Автономний напівактивний ретранслятор

  Розв'язана задача розсіювання на циліндричній і напівциліндричний кутовий відбивач. Завдання вирішена строго методом інтегральних рівнянь на основі леми Лоренца. Для вирішення задачі використовуємо лему Лоренца в інтегральної формі:

  / {[№] - [YO2І,]} | (] ГЁ2 + Iм, стЙ2) + / (РстЙ, - 7ГЁ,) «IV. (!)

  8 V V

  Для складової І електромагнітних хвиль Й - поляризації отримаємо інтегральне рівняння:

  яг = щ (р) - К [YOпі м] - [YOміп]) а§ + | (Їм (рз, Р) розум (р) -Ём (р, рх) УЕ (р)) а§. (2)

  Б Б

  Знайдемо аналогічно інтегральне рівняння для складової Е2 електромагнітних хвиль Е - поляризації:

  е, = Е (р) - | ([ІпЁе] - [щЁп]) а§ + | (е; (р, Р) УЕ (р) -ум (р) Щ (Р, р))& (3)

  Б Б

  Після перетворень отримаємо розсіяні електромагнітні хвилі для Й - поляризації. Виділимо з нього нормовану діаграму розсіювання циліндричного відбивача:

  р зш (со80 + со80о) рр (1) п (^ п (ка) - и • 1п | (ка)) ео8 (п (ф - ф0) yo1 ° д ''<-СОВВ + совво'1

  (СО50 + ООБ ^ о) • д п = 0 5 = 0

  ІПТ '(ка) - и • г, • # "<2) (ка)

  (4)

  Знайдемо аналогічно нормовану діаграму розсіювання циліндричного відбивача для електромагнітних хвиль Е - поляризації:

  F _ sin (cosO + cosO0) (iyi (Jn (ka) - i • Zn | Jn (ka)) cos (n (j-j0)) ekoqd (cosO + cosOo)

  E _ (cosO + cosO0) • q П ^ ^ e Hn (2) (ka) -i • Zn • Hn (2, '(ka) <5)

  Аналогічно для полуціліндріческого уголкового відбивача отримаємо складову HzP розсіяного електромагнітного поля з імпедансною полуці-ліндріческой порожниною у вигляді:

  ?m | Jm (kr) • Jm (ka) • - ^ • (Jn (ka) - iJJn (ka))

  Hf _-H (- 0 (k | r + a |) + ?? --------------------. J (k)------------------------

  n_0 m_01 + (--o (k (r + a)) + -n.) • Jn (ka)) • (Jn (ka) - J-Jn (ka))

  J n (ka)

  • cos (n (j + jo))) • е'Ш ( "sO +" s °) (6)

  У табл. 1 наведені синтезовані відбивачі ретрансляторів.

  Таблиця 1

  напівактивний ретранслятор.

  На рис. 2 приведена функціональна схема автономного полуактивного ретранслятора. Електронне урядування ЕПР здійснюється за допомогою СВЧ діодів, керованих сигналами НЧ. Діоди (п.2., Рис.2) розташовані на одній грані кожного осередку радіолокаційного відбивача (п.1, рис. 2), що знаходиться під прозорим радіообтекателем (п.3, рис. 2). Сигнали управління НЧ надходять від підсилювача потужності (УМНЧ) (п. 4, рис. 2). На вхід УМНЧ подаються сигнали, одулірованние за допомогою цифрового модулятора (п. 5, рис. 2). Цифровий модулятор управляється мікропроцесорним блоком управління (МБУ) (п. 8, рис. 2). МБУ забезпечує роботу пристрою в ручному, напівавтоматичному програмному режимі, який відображається на моніторі (п. 9, рис. 2). У пристрої передбачений режим напівавтоматичного роботи з дистанційним управлінням в інфрачервоному (ІК) діапазоні за допомогою ІК пульта управління на основі ІК передавача і ІК приймача.

  Система має керовану ЕПР до 500 м2.

  Виконано моделювання на ЕОМ і проведена експериментальна відпрацювання макетів. Показано високу точність результатів моделювання і розрахунків на ЕОМ з використанням інформаційних технологій.

  Мал. 2. Функціональна схема автономного полуактивного ретранслятора

  На рис. 3 представлені результати розрахунку структури картограм поля систем магнітів.

  Мал. 3. Результати розрахунку структури картограм поля систем магнітів

  На рис. 4 представлені результати експериментальних досліджень поля магнітних структур.

  Мал. 4. Результати експериментальних досліджень поля магнітних структ

  На фото 1 представлений фізичний макет приводу динамічного пристрою з використанням одного полюса магнітів. На фото 2 представлений статор

  торцевого динамічного генератора. На рис. 5. (а, б, в) представлений ротор торцевого динамічного генератора.

  Мал. 5. Ротор торцевого динамічного генератора

  Висновки. Представлені деякі отримані аналітичні співвідношення, отримані в результаті досліджень. Розраховані розсіяні СВЧ - електромагнітні поля відбивачів ретрансляторів, в тому числі циліндричних і напівциліндричних уголкових відбивачів. Зображені розраховані і отримані в результаті фізичних натурних випробувань картограми зовнішнього поля систем постійних магнітів динамічних генераторів. Показані фотографії експериментальних макетів динамічних генераторів на постійних магнітах.

  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

  1. Савін В.І., Ашихмин В.Л., Юхан Ю.В., Огурцов Е.С. та ін. Заявка на винахід «Пристрій для вимірювання і калібрування діаграм спрямованості світловипромінюючих пристроїв в площині». Заявка № 2007119053 від 22.05.2007.

  2. Огурцов Е.С., Огурцов С.Ф. «Конструкційний синтез імпедансних циліндричних уголкових відбивачів». Вісник МГОУ. - № 4. - 2001 р.

  3. Огурцов Е.С., Огурцов С.Ф. Тези доповіді «Конструктивний синтез імпедансних кругових відбивачів». РГУПС, 2002.

  4. Огурцов Е.С., Огурцов С.Ф. Заявка на винахід 2004129506/09 від 06.10.2004 «Електродинамічне пристрій».

  5. Огурцов Е.С., Огурцов С.Ф. Заявка на винахід «Електродинамічне двухполюсное пристрій» Заявка № 2007114262 від 16.04.2007.

  УДК 004.658

  В.А. Солодов

  ТЕХНОЛОГІЇ доступ до баз даних ІНФОРМАЦІЙНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ

  Вступ. Проектування інформаційної інфраструктури енергетики є одним із пріоритетних напрямків в області високих технологій,


  Ключові слова: СИНТЕЗ / МАГНІТ / SYNTHESIS / MAGNET

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити