У статті проведено аналіз соціально-економічного розвитку сільських територій Краснодарського краю, виявлено ступінь їх готовності до перетворення в специфічну форму сільськогосподарського розвитку, яка є фундаментом для організації нового техніко-аграрного та соціокультурного укладу агроміста.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Прохорова Вікторія Володимирівна, Коломицев Оксана Миколаївна


ANALYSIS OF READINESS OF CONVERSION OF RURAL AREAS OF KRASNODAR REGION IN THE SPECIFIC FORM OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT AGRO-CITY

The article analyzes the socio-economic development of rural areas of the Krasnodar region, the degree of their readiness to transform into a specific form of agricultural development, which is the Foundation for the organization of a new technical, agricultural and socio-cultural way of life-the agro-city.


Область наук:

 • Соціальна та економічна географія

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал: Вісник Адигейського державного університету. Серія 5: Економіка


  Наукова стаття на тему 'Аналіз готовності сільських територій Краснодарського краю до перетворення в специфічну форму сільськогосподарського розвитку - агроміста'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз готовності сільських територій Краснодарського краю до перетворення в специфічну форму сільськогосподарського розвитку - агроміста»

  ?УДК 332.2 (470.620) ББК 65.32 (235.7) П 84

  В.В. Прохорова,

  доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри галузевого і проектного менеджменту Кубанського державного технологічного університету, м Краснодар. Тел .: + 7 (918) 355-08-80, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  О.Н. Коломицев,

  кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри галузевого і проектного менеджменту Кубанського державного технологічного університету, м Краснодар. Тел .: +7 (961) 530-67-39, e-mail: oksana.kolomytz @ yandex.ru

  АНАЛІЗ ГОТОВНОСТІ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ Краснодарського краю до перетворення у специфічній формі СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ - агроміст

  (Рецензувати)

  Дослідження виконано за фінансової підтримки РФФД і Краснодарського краю в рамках наукового проекту № 17-12-23019 Анотація. У статті проведено аналіз соціально-економічного розвитку сільських територій Краснодарського краю, виявлено ступінь їх готовності до перетворення в специфічну форму сільськогосподарського розвитку, яка є фундаментом для організації нового техніко-аграрного та соціокультурного укладу - агроміста.

  Ключові слова: сільські території, агроміста, соціально-економічний розвиток, аграрне виробництво, рівень розвитку.

  V.V. Prokhorova,

  Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Sectoral and Project Management, Kuban State Technological University, Krasnodar. Ph .: +7 (918) 355-08-80, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  O.N. Kolomyts,

  Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Sectoral and Project Management, Kuban State Technological University, Krasnodar. Ph .: +7 (961) 530-67-39, e-mail: oksana.kolomytz @ yandex.ru

  ANALYSIS OF READINESS OF CONVERSION OF RURAL

  AREAS OF KRASNODAR REGION IN THE SPECIFIC FORM OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT AGRO-CITY

  The study was carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research and the Administration of the Krasnodar Territory within

  the framework of the scientific project No. 17-12-23019 Abstract. The article analyzes the socio-economic development of rural areas of the Krasnodar region, the degree of their readiness to transform into a specific form

  of agricultural development, which is the Foundation for the organization of a new technical, agricultural and socio-cultural way of life-the agro-city.

  Keywords: rural areas, agricultural town, socio-economic development, agricultural production, level of development.

  В останні десятиліття як у світовій, так і у вітчизняній науці і практиці простежується тенденція збільшення інтересу до підвищення рівня соціально-економічного розвитку сільських утворень і їх стійкості.

  У порівнянні з іншими країнами Росію можна віднести до аграрній країні, оскільки% території країни є сільською місцевістю, а на частку сільській території припадає понад 90% всієї освоєної господарством площі.

  Поняття «сільські території» закріплено Концепцією сталого розвитку сільських поселень до 2020 року, відповідно до якої вони мають свою специфіку та особливості. У порівнянні з великими містами для них характерні: низька щільність населення, менша ступінь соціально-економічного розвитку, невеликий набір видів трудової діяльності, професійна, соціальна і національна однорідність населення [1]. При цьому велику роль відіграють традиції, громадська думка і соціальний контроль, особливо з боку старшого покоління.

  Згідно ФЗ № 131 «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації», сільське поселення - це один або кілька об'єднаних спільною територією сільських населених пунктів (селищ, сіл, станиць, сіл, хуторів, кишлаків, аулів та інших сільських населених пунктів), в яких місцеве самоврядування здійснюється населенням безпосередньо і (або) через виборні та інші органи місцевого самоврядування [2].

  Сільські території є специфічну сукупність суспільних відносин, включаю -них в себе безліч факторів:

  - екологічні - взаємозв'язок кліматичних, природних і біологічних факторів, що грають

  значну роль в сільськогосподарському виробництві, розвитку промисловості, а також сфери послуг;

  - економічні - специфічне використання земельних ресурсів, диверсифікація сільської економіки, переважне розвиток сільського господарства, інтенсивне використання природних ресурсів;

  - демографічні - проявляються в смертності, народжуваності, міграції, старінні і інших сторонах життя села;

  - соціальні і культурні -специфічні орієнтації людей, їх умови життя, ціннісні орієнтири людей, стереотипи поведінки, в тому числі особливості проживання, соціального партнерства та інше;

  - географічні - рельєф місцевості, розмір території, корисні копалини, пам'ятки роблять значний вплив на розвиток виробничих сил і виробничих відносин в сільській місцевості [3].

  У всіх країнах світу сільські території мають більш низькі, у порівнянні з містами, доходи і якість життя населення. Характерно це і для Кубані.

  Сільські території займають значну площу (понад 57%) Краснодарського краю, кількість проживаючих тут становить понад 2523 тис. Чол. (45% від усього населення регіону). Економіка сільських територій Краснодарського краю, як правило, моноспеціалізірована і пов'язана з сільським господарством, в зв'язку з чим необхідно відзначити їх диференціацію та значні відмінності за рівнем соціального і економічного розвитку, станом навколишнього середовища, наявності природних ресурсів і інтенсивності їх використання, а також по ряду інших характеристик.

  Для досягнення цілей і пріоритетних завдань сталого соціально-економічного зростання необхідно

  забезпечити умови розвитку сільських територій на новій основі, що забезпечує ефективність використання всього потенціалу, що обумовлює необхідність створення агроміст.

  Мета цього дослідження -Виявити муніципальні освіти Краснодарського краю, готові до перетворення в специфічну форму сільськогосподарського розвитку, яка є фундаментом для організації нового техніко-аграрного та соціокультурного укладу - агроміста.

  Дослідження проводилося по 37 муніципальних утворень на

  основі даних територіальних органів статистики Краснодарського краю за п'ятьма критеріями:

  - площа муніципальних утворень, кв. км;

  - щільність населення, чол. на 1 кв. км;

  - чисельність населення, тис. чол .;

  - розподіл населення на міське і сільське, тис. чол .;

  - природний приріст (спад).

  Площа муніципальних утворень і щільність що проживає в них населення наведені в табл. 1.

  Муніципальне утворення Територія, кв. км Щільність населення, осіб на 1 кв. км

  1 2 3

  Всього по краю 75489,4 73,8

  Абінський район 1624,1 59,6

  Апшеронський район 2443,2 41,5

  Белоглинский район +1494 20,5

  Білоріченський район 1326,6 82

  Брюховецький район 1376,2 37

  Виселківський район 1730,9 34,2

  Гулькевичский район 1394,5 71,1

  Дінської район 1352,0 104,6

  Єйський район 2120,3 63,9

  Кавказький район 1227,4 100,3

  Калінінський район 1499,5 34,1

  Канівської район 2485,8 41,7

  Кореновский район 1425,9 60,6

  Красноармійський район 1897,7 55,2

  Криловський район 1363,3 26,4

  Кримський район 1601,2 83,5

  Курганінський район 1538,9 68,5

  Кущевський район 2372,2 27,8

  Лабінський район 1870,7 52,7

  Ленінградський район 1416,2 45

  Мостовский район 3699,0 19,1

  Новокубанський район 1822,4 47,9

  Новопокровський район 2155,6 19,9

  Отрадненский район 2454,7 26,1

  Павловський район 1788,8 37,4

  Таблиця 1

  Площа муніципальних утворень Краснодарського краю [4]

  Продовження таблиці 1

  1 2 3

  Приморсько-Ахтарського району 2503,6 23,7

  Сіверський район 2122,0 56,1

  Слов'янський район 2198,6 60,3

  Старомінський район 1060,3 38,6

  Тбіліський район 991,7 49,1

  Темрюкский район 1956,4 63,4

  Тимашевский район 1506,4 74

  Тихорецкий район 1825,4 64,8

  Туапсинський район 2399,2 54,3

  Успенський район 1130,0 36,1

  Усть-Лабінський район 1511,0 72,5

  Щербинівський район 1377,1 26,2

  До особливостей сільських терри- недостатньою кількістю робочих торій можна віднести меншу пліт- місць і їх низькою привабливістю. ність населення, що обумовлено За досліджуваний період чисельність населення в муніципальних

  Таблиця 2

  Чисельність населення муніципальних утворень Краснодарського краю, тис. Чол. [4]

  Муніципальне утворення 2013 2014 2015 2016 2017 Абсолютне відхилення, +/- Темп зростання,%

  1 2 3 4 5 6 7 8

  Абінський район 93,6 94,9 95,8 96,3 96,9 3,3 104

  Апшеронський район 100 100,1 100,9 101,5 101,3 1,3 101

  Белоглинский район 30,7 30,6 30,5 30,5 30,6 -0,1 100

  Білоріченський район 106,2 106,8 107,6 108,3 108,7 2,5 102

  Брюховецький район 52,4 51,9 51,6 51,1 50,9 -1,5 97

  Виселківський район 60 60,1 59,8 59,6 59,2 -0,8 99

  Гулькевичский район 99,9 99,5 99,3 99 99,2 -0,7 99

  Дінської район 131 133,4 136,3 138,6 141,4 10,4 108

  Єйський район 138,8 137,9 137,6 136,7 135,5 -3,3 98

  Кавказький район 124,4 124 123,9 123,6 123,1 -1,3 99

  Калінінський район 50,8 50,9 51,1 51,2 51,1 0,3 101

  Канівської район 102,6 102,6 102,9 103,3 103,7 1,1 101

  Кореновский район 85,5 85,9 86,6 86,7 86,5 1 101

  Красноармійський район 103,5 104,1 104,3 104,6 104,8 1,3 101

  Криловський район 35,6 35,7 35,8 36 35,9 0,3 101

  Кримський район 133,8 134,1 133,7 133,6 133,7 -0,1 100

  Курганінський район 104,3 104,9 105,7 105,8 105,5 1,2 101

  Кущевський район 66,2 66 65,9 65,8 65,8 -0,4 99

  Лабінський район 100,6 99,2 98,9 98,4 98,5 -2,1 98

  Продовження таблиці 2

  1 2 3 4 5 6 7 8

  Ленінградський район 63,4 63,4 63,7 64,2 63,7 0,3 100

  Мостовский район 70,9 70,8 70,6 70,6 70,5 -0,4 99

  Новокубанський район 86,3 86,5 87,2 87,5 87,3 1 101

  Новопокровський район 43,6 43,3 43,1 43 42,9 -0,7 98

  Отрадненский район 64,4 64,2 64,4 64,2 64 -0,4 99

  Павловський район 67,5 67,4 67,1 66,9 66,9 -0,6 99

  Приморсько-Ахтарського району 59,5 59,2 59,5 59,5 59,4 -0,1 100

  Сіверський район 115,1 116,3 117,1 117,8 119 3,9 103

  Слов'янський район 130,6 131,2 131,7 132,2 132,5 1,9 101

  Старомінський район 40,8 40,6 40,6 40,7 40,9 0,1 100

  Тбіліський район 48,3 48,4 48,6 48,7 48,7 0,4 101

  Темрюкский район 119,8 120,7 121,8 122,9 124,1 4,3 104

  Тимашевский район 108,3 109,3 110,3 111,2 111,5 3,2 103

  Тихорецкий район 120,6 119,8 119,4 118,9 118,3 -2,3 98

  Туапсинський район 128 129,1 130,1 130,2 130,3 2,3 102

  Успенський район 41,1 40,9 40,9 40,9 40,8 -0,3 99

  Усть-Лабінський район 112,2 111,7 111,2 110,5 109,6 -2,6 98

  Щербинівський район 36,7 36,5 36,4 36,3 36,1 -0,6 98

  утвореннях змінилася незначи- підвищити рівень розвитку сільських

  кові (табл. 2). Природний приріст територій.

  і міграційний фактор не дозволяють Наступним критерієм для ви-

  значно збільшити чисельність і ділення сільських територій з усієї

  Таблица3

  Розподіл населення Краснодарського краю [4]

  Муніципальне утворення Все населення В тому числі В процентах до всього населення

  міське сільське міське сільське

  1 2 3 4 5 6

  Всього по краю 5542374 3018423 2523951 54,5 45,5

  Абінський район 96596 58541 38055 60,6 39,4

  Апшеронський район 101385 68139 33246 67,2 32,8

  Белоглинский район 30515 - 30515 - 100

  Білоріченський район 108490 52208 56282 48,1 51,9

  Брюховецький район 50993 - 50993 - 100

  Виселківський район 59417 - 59417 - 100

  Гулькевичский район 99090 48313 50777 48,8 51,2

  Дінської район 140024 - 140024 - 100

  Єйський район 136085 84726 51359 62,3 37,7

  Кавказький район 123370 79408 43962 64,4 35,6

  Калінінський район 51156 - 51156 - 100

  Канівської район 103490 - 103490 - 100

  Продовження таблиці 3

  1 2 3 4 5 6

  Кореновский район 86610 41850 44760 48,3 51,7

  Красноармійський район 104655 - 104655 - 100

  Криловський район 35951 - 35951 - 100

  Кримський район 133605 57219 76386 42,8 57,2

  Курганінський район 105649 48985 56664 46,4 53,6

  Кущевський район 65825 - 65825 - 100

  Лабінський район 98464 60777 37687 61,7 38,3

  Ленінградський район 63955 - 63955 - 100

  Мостовский район 70544 35757 34787 50,7 49,3

  Новокубанський район 87397 35439 51958 40,5 59,5

  Новопокровський район 42953 - 42953 - 100

  Отрадненский район 64129 - 64129 - 100

  Павловський район 66873 - 66873 - 100

  Приморсько-Ахтарського району 59468 31956 27512 53,7 46,3

  Сіверський район 118403 53919 64484 45,5 54,5

  Слов'янський район 132325 65913 66412 49,8 50,2

  Старомінський район 40809 - 40809 - 100

  Тбіліський район 48710 - 48710 - 100

  Темрюкский район 123496 39877 83619 32,3 67,7

  Тимашевский район 111365 52554 58811 47,2 52,8

  Тихорецкий район 118592 59139 59453 49,9 50,1

  Туапсинський район 130223 79413 50810 61,0 39

  Успенський район 40852 - 40852 - 100

  Усть-Лабінський район 110050 41539 68511 37,7 62,3

  Щербинівський район 36224 - 36224 - 100

  сукупності муніципальних утворень Краснодарського краю є частка населення, що проживає в сільських населених пунктах (табл. 3).

  При такому підході до сільських територій, в яких проживає лише сільське населення, увійшли 17 муніципальних утворень краю: Белоглинский, Брюховецький, виселити-ський, Дінської, Калінінський, Канівської, Красноармійський, Крилов-ський, Кущевський, Ленінградський, Новопокровський, Отрадненский, Павловський, Старомінський, Тбіліський, Успенський і Щербинівський райони.

  До муніципальних утворень, чисельність населення яких більше ніж на 50% сільське, відносяться

  Білоріченський, Гулькевичский, Ко-реновскій, Новокубанський, Північ-ський, Слов'янський, Темрюкский, Усть-Лабінський, Курганінський, Кримський, Тимашевский і Тихорецкий райони.

  У решти восьми муніципальних утвореннях (Абінський, Апшеронський, Єйський, Кавказький, Лабінський, Мостовський, Приморсько-Ахтарського і Туапсинський райони) переважає міське населення [5].

  Природний приріст (спад) населення Краснодарського краю з розбивкою по муніципалітетам наведені в табл. 4.

  За даними табл. 4 слід зазначити, що практично у всіх муніципальних утвореннях, за винятком Успенського, Дінського і

  Таблиця 4

  Природний приріст (спад) населення Краснодарського краю [4]

  Муніципальне утворення 2013 2014 2015 2016 2017 Абсолютне відхилення, +/- Темп зростання,%

  1 2 3 4 5 6 7 8

  Всього по краю -621 1584 3256 2739 1436 2057 -231

  Абінський район -216 -103 -227 -90 -204 12 94

  Апшеронський район -67 103 -18 -118 -279 -212 416

  Белоглинский район -163 -117 -149 -172 -102 61 63

  Білоріченський район 260 288 296 146 80 -180 31

  Брюховецький район -26 -112 -87 -107 -161 -135 619

  Виселківський район -142 -107 -151 -37 -88 54 62

  Гулькевичский район -165 -238 -219 -312 -377 -212 228

  Дінської район 46 24 163 58 17 -29 37

  Єйський район -543 -700 -567 -769 -725 -182 134

  Кавказький район -199 -249 -206 -201 -286 -87 144

  Калінінський район -41 38 -19 -47 -55 -14 134

  Канівської район -129 -73 -140 -243 -227 -98 176

  Кореновский район -91 -73 -100 -272 -190 -99 209

  Красноармійський район -67 -85 -69 -224 -357 -290 533

  Криловський район -36 -39 -30 -118 -82 -46 228

  Кримський район -217 119 43 49 -118 99 54

  Курганінський район -189 -74 -106 -231 -239 -50 126

  Кущевський район -177 -240 -176 -191 -243 -66 137

  Лабінський район -178 -137 -49 -209 -116 62 65

  Ленінградський район -208 -216 -268 -289 -415 -207 200

  Мостовский район -134 -43 -137 -175 -212 -78 158

  Новокубанський район -140 -144 -2 -80 -111 29 79

  Новопокровський район -115 -91 -123 -106 -168 -53 146

  Отрадненский район -105 -34 -74 -106 -138 -33 131

  Павловський район -223 -238 -276 -276 -262 -39 117

  Приморсько-Ахтарського району -316 -226 -225 -317 -386 -70 122

  Сіверський район -251 -72 -107 -169 -159 92 63

  Слов'янський район -36 -105 -168 -82 -213 -177 592

  Старомінський район -59 -50 -60 -119 -103 -44 175

  Тбіліський район 8 -53 -89 -89 -150 -158 -1875

  Темрюкский район -174 -236 -194 -239 -181 -7 104

  Тимашевский район -121 -122 -61 -24 -203 -82 168

  Тихорецкий район -344 -380 -340 -468 -578 -234 168

  Туапсинський район -41 7 68 -54 -159 -118 388

  Успенський район -4 11 17 11 36 40 -900

  Усть-Лабінський район -225 -225 -245 -195 -307 -82 136

  Щербинівський район -164 -108 -138 -182 -187 -23 114

  Белореченского районів, спостерігається спад населення.

  Для подальшого організаційно-економічного аналізу розвитку сільських територій Краснодарському-гокрая, осносиваясь на даних на-ціхнального рейтіасооогоаоорсстсо, Силі рхссмотреьо1іноекси, що характеризують лсуглнчнитаспектираз-вітіа нсслояуемихмунлціпалсаил утворень [6].

  Аналіз середніх значень індексів організаційно-економічного розвитку сельікіх територій дозволив виявити основні проблеми сільського охарітррій котсроім

  ооносятся: нитки інсгстіціонная октівносоь, незначний розвиток реольсьсо секторс окономікі, низ-сій арохенаразвітія системи зд-а-ооохрдненія, низький рівень доходів населення і незадовільний

  ОД 0,2 0,3

  I Індекс стану транспортної системи I Індекс інвестиційної активності

  Індекс стану системи освіти I Індекскае ссоажілісцньоуеповьш I Індекс стану ринку праці

  0,4 0,5 0,6 0,7

  | Індекс розвинена я реального сектора економіки

  | Індекс безпеки на території МО

  | Індекссостоянія системи охорони здоров'я гіндекс дкходовнасслеис

  | Індексдемографіческой ситуації

  Мал. L Середні значення індексів, .каікиснеешоуюок-ДЙ / жокем-кссі аспекти соціально-економічного разіітчя ссі'скіч ти ^ іторайКраснодарского краю

  Уст'-Лабінський р-н Успенський р-н

  Темрюкский р-н Тбіліський р-н Ста р о м і і ск і й р -н Слов'янський р-н Сіверський р-н Павловський р-н

  Отрадненский р-н

  Новопокровський р-н

  Новокубанський р-н

  Бел ОГЛ і якийсь р-н Щербинівський р-но, 45 Брюховецький р-н

  Виселківський р-н

  Гулькевичский р-н

  Дінекой р-н

  Калінінський р-н Канівський р-н Кореновский р-н Красноармійський р-н Криловський р-н

  Кримський р-н

  Курганінський р-н Кущевський р-н

  Ленінградський р-н

  Ріс.д. Значеніаіндекеаіомуаексногосоцііаіао-окономічссксеоонрсвітря исясскіх мунанонал'аиі і&йоновКрремкОарскогкктая

  стан культурно-дозвіллєвого сектора (рис. 1).

  Високими виявилися середні значення індексу демографічної ситуації, так як в сільських районах низька дитяча смертність, а також великий міграційний приріст, оскільки Краснодарський край привабливий для мігрантів.

  Проте, демографічна ситуація в сільських районах дуже складна. Пов'язано це з масовим відтоком молоді з сільської місцевості та структурою міграційного потоку. Відтік молоді веде до збільшення демографічного навантаження на працююче населення і зниження трудового потенціалу території. Крім того, без молодих трудових ресурсів неможливо впровадження нових технологій, які необхідні сільським підприємствам [8].

  У структурі мігрантів останні роки почали переважати представники неслов'янських національностей. Особливо збільшився в сільську місцевість краю приплив вихідців з Таджикистану, Узбекистану і Киргизії. Причому найближчим часом ця тенденція посилиться через спрощення отримання громадянства для цих категорій мігрантів. Тепер будуть приїжджати не чоловіки працездатного віку на тимчасову роботу, а цілі родини, які звикли до аграрного укладу, які зможуть купувати в сільських районах краю недороге житло. З їх традиційної

  многодетностью через 20-30 років можливе загострення соціальної напруженості на Кубані [3].

  Таким чином, для сільських муніципальних утворень в цілому характерний низький рівень соціально-економічного розвитку (рис. 2).

  Максимальне значення індексу комплексного соціально-економічного розвитку становить всього 0,46 (Виселківський район), а мінімальний - 0,29 (Новокубанський і Крилов-ський райони).

  На підставі проведеного аналізу організаційно-економічного розвитку сільських районів їх можна розділити на 3 групи.

  До групи лідерів серед сільських територій відносяться: висілки-ський, Сіверський, Тбіліський, Усть-Лабінський, Кримський, Кореновский і Брюховецький райони.

  До групи відстаючих входять Кри-Ловський, Новокубанський і Старомінський райони. Решта мають середній рівень соціально-економічного розвитку.

  Таким чином, створення агрого-пологів в Краснодарському краї послужить імпульсом розвитку аграрного виробництва, ринків збуту продукції, дозволить розширити можливості залучення нових інвестицій, більш ефективно використовувати ресурсний, науково-технічний і виробничий потенціал, як муніципальних утворень, так і регіону в цілому [9 ].

  Примітки:

  1. Концепція Федеральної цільової програми «Сталий розвиток сільських територій на 2014-2017 роки та на період до 2020 року» // Економіка сільського господарства Росії. 2012. № 12. С. 25-39.

  2. Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації: федер. закон від 24.10.2003 р № 131-ФЗ (ред. від 30.10.2018) // УПС КонсультантПлюс. М., 2018.

  3. Коломицев О.Н., Дьяков Е.Н. Проблеми і перспективи розвитку сільських територій аграрного регіону // Економіка і управління в сучасних умовах: проблеми і перспективи // Збірник наукових праць за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції / під наук. ред. А.А. Тамових. 2017. С. 43-46.

  4. Офіційний сайт територіального органу Федеральної служби державної статистики по Краснодарському краю і Республіці Адигея. URL: http://www.krsdstat.ru.

  5. Прохорова В.В., Коломицев О.Н. Ранжування агротерріторій Краснодарського краю за типами з метою виявлення агрозон інтенсивного розвитку в господарському просторі регіону // Вісник Адигейського державного університету, «Економіка». 2017. № 3 (205). С. 54-62.

  6. Дагбаева О.Д., Гармаева Е.Ц. Стратегічне відповідність людського капіталу як провідного елементу в складі нематеріальних активів регіону // Вісник БДУ. Сер. 2, Право і економіка. 2015. С. 81-88.

  7. Бган Ю.К. Потенціал сфери споживчих послуг і її місце в системі суспільного відтворення // Сфера послуг: інновації та якість. 2013. № 11. С. 1.

  8. Prospects of the agro-industrial complex development: economic diversification, business development, mono-industry town strengthening and expansion / V.V. Prokhorova, E.N. Klochko, O.N. Kolomyts, A.V. Gladilin // International Review of Management and Marketing. 2016. Т. 6, No. 6. Pp. 159-164.

  9. Коломицев О.Н. Типологизация сільських муніципальних утворень Краснодарського краю за рівнем ресурсного потенціалу та інтенсивності аграрного розвитку // Економіка і підприємництво. 2017. № 8-4 (85-4). С. 253-257.

  References:

  1. The concept of the Federal target program "Sustainable development of rural areas for 2014-2017 and for the period up to 2020" // Economics of Agriculture of Russia. 2012. No. 12. Pp. 25-39.

  2. On the general principles of the organization of local self-government in the Russian Federation: feder. Law of October 10, 2003 No. 131-FZ (as amended on 10/30/2018) // ConsultantPlus. M., 2018.

  3. Kolomyts ON, Dyakov E.N. Problems and prospects of development of rural areas of the agrarian region // Economy and management in modern conditions: problems and prospects // Collection of scientific papers based on the materials of the IV International Scientific and Practical Conference / under scientific. ed. A.A. Tamov. 2017. Pp. 43-46.

  4. The official site of the territorial body of the Federal State Statistics Service for the Krasnodar Territory and the Republic of Adygea. URL: http: // www. krsdstat.ru.

  5. Prokhorova V.V., Kolomyts O.N. The ranking of agroterritories of the Krasnodar Territory by type in order to identify agrozone intensive development in the economic space of the region // Bulletin of the Adyghe State University, series "Economics". 2017. No. 3 (205). Pp. 54-62.

  6. Dagbaeva, OD, Garmaeva, E.T. Strategic correspondence of human capital as a leading element in the composition of intangible assets of the region // Bulletin of BSU. Ser. 2, Law and Economics. 2015. Pp. 81-88.

  7. Bgane Yu.K. Potential of consumer services and its place in the system of social reproduction // Services: innovation and quality. 2013. No.11. P. 1.

  8. Prospects for the expansion and economic expansion of the economy. V.V. Prok-horova, E.N. Klochko, O.N. Kolomyts, A.V. Gladilin // International Review of Management and Marketing. 2016. V. 6, No. 6. Pp. 159-164.

  9. Kolomyts O.N. Typologization of rural municipalities of the Krasnodar Territory by the level of resource potential and intensity of agrarian development // Economy and Entrepreneurship. 2017. No. 8-4 (85-4). Pp. 253-257.


  Ключові слова: СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ /агроміст /СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК /АГРАРНЕ ВИРОБНИЦТВО /РІВЕНЬ РОЗВИТКУ /RURAL AREAS /AGRICULTURAL TOWN /SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT /AGRICULTURAL PRODUCTION /LEVEL OF DEVELOPMENT

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити