Наводяться дані 59-річних спостережень за кількістю лісових пожеж і пройденої ними площі в лісах Приобского водоохоронного сосново-березового лісогосподарського району Алтайського краю. проведено аналіз фактичної горимо лісів по роках і 5-річним періодам. Розраховані питома горимо і частота пожеж. Проведено порівняння показників фактичної горимо лісів лісогосподарського району з відповідними показниками лісів Алтайського краю.

Анотація наукової статті по сільському господарству, лісовому господарству, рибному господарству, автор наукової роботи - Шубін Д. А., Самсоненко С. Д.


The data of 59-years observation of the quantity of forest fires and their burnt area in the forest of By-Ob water-conservatory pine-birch forest farming area in the Altai territory, the analysis of factual forest burning ability is carried out for a year and 5-years periods of time, specific burning ability and fire frequency are calculated, the index of factual burning ability of the examined forest farming area is compared to the corresponding index in the Altai territory.


Область наук:
 • Сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство
 • Рік видавництва: 2009
  Журнал: Аграрний вісник Уралу

  Наукова стаття на тему 'Аналіз горимо лісів Приобского водоохоронного сосново-березового лісогосподарського району Алтайського краю'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз горимо лісів Приобского водоохоронного сосново-березового лісогосподарського району Алтайського краю»

  ?АНАЛІЗ горимо лісів Приобське водоохоронних соснових-БЕРЕЗОВОГО лісогосподарського РАЙОНУ Алтайського краю

  Д.А. ШУБІН (фото),

  інженер охорони, захисту і відтворення лісів, аспірант, Уральський ГЛТУ,

  С.Д. САМСОНЕНКО,

  виконавчий директор, ТОВ "Бобровський лісокомбінат", аспірант, Інститут лісу ім. В.Н. Сукачова СО РАН

  Ключові слова: лісова пожежа, кількість лісових пожеж, пройдена вогнем площа, середня площа пожежі, фактична горимо, частота пожеж, динаміка горимости.

  Таблиця 1

  Показники фактичної горимо лісів Приобского водоохоронного сосново-

  березового лісогосподарського району Алтайського краю з 1950 по 2008 рр.

  Рік Число пожеж, шт. Площа пожеж, га Середня площа пожежі, га Питома горимо,% Частота пожеж, шт. / 100 тис. Га

  1950 92 279,2 3,0 0,033 11,0

  1951 298 2048,7 6,9 0,245 35,5

  1952 193 483,5 2,5 0,058 23,0

  1953 110 893,4 8,1 0,107 13,1

  1954 38 116 3,1 0,014 4,5

  1955 259 1083,53 4,2 0,129 30,8

  1956 98 1115,4 11,4 0,133 11,7

  1957 117 432,7 3,7 0,052 13,9

  1958 43 84,66 2,0 0,010 5,1

  1959 46 376,89 8,2 0,045 5,5

  1960 46 100,88 2,2 0,012 5,5

  1961 57 85,01 1,5 0,010 6,8

  1962 181 195,9 1,1 0,023 21,5

  1963 116 151,1 1,3 0,018 13,8

  1964 46 10,66 0,2 0,001 5,5

  1965 159 106,62 0,7 0,013 18,9

  1966 125 51,08 0,4 0,006 14,9

  1967 128 261,78 2,0 0,031 15,2

  1968 116 50,67 0,4 0,006 13,8

  1969 36 8,53 0,2 0,001 4,3

  1970 41 3,76 0,1 0,000 4,9

  1971 116 549,43 4,7 0,066 13,8

  1972 50 44,77 0,9 0,005 6,0

  1973 87 129,18 1,5 0,015 10,4

  1974 259 532,6 2,1 0,064 30,8

  1975 74 55,89 0,8 0,007 8,8

  1976 105 195,83 1,9 0,023 12,5

  1977 38 105,31 2,8 0,013 4,5

  1978 48 43,91 0,9 0,005 5,7

  1979 84 69,02 0,8 0,008 10,0

  1980 213 243,93 1,1 0,029 25,4

  1981 271 215,62 0,8 0,026 32,3

  1982 175 145,8 0,8 0,017 20,8

  1983 58 11,88 0,2 0,001 6,9

  1984 47 10,43 0,2 0,001 5,6

  1985 47 24,4 0,5 0,003 5,6

  1986 48 25,43 0,5 0,003 5,7

  1987 67 19,01 0,3 0,002 8,0

  1988 124 91,2 0,7 0,011 14,8

  1989 271 2078,01 7,7 0,248 32,3

  1990 120 62 0,5 0,007 14,3

  1991 103 47,4 0,5 0,006 12,3

  Пріобскій водоохоронних сосновоберезовий лісогосподарський район розташований на берегах річки Обь в Бий-ському, Швидко-Істокском, Кам'янському, Косіхінском, Первомайському, Петропавлівському, Усть-майданчика біля пристані, Тальменс-ком, Троїцькому адміністративних районах Алтайського краю. Загальна площа лісового фонду даного лісогосподарського району - 837,7 тис. Га, що становить 24,1% від загальної площі лісів краю [4]. Ліси Приоб'я мають велике ресурсне та екологічне значення для Алтайського краю. До кінця минулого століття на території даного лісогосподарського району склалися умови для поширення пожеж, які стали набувати характеру катастрофічних [3].

  Ефективна організація охорони лісів від пожеж може бути забезпечена тільки при наявності об'єктивних даних про горимо лісів. Аналіз горимости дозволяє визначити райони підвищеної горимости, встановити основні причини виникнення лісових пожеж та інші показники для обгрунтування протипожежних заходів і оцінки рівня організації охорони лісів від пожеж.

  У лісах Приоб'я в середньому щорічно фіксується 178 випадків пожеж. Пройдена вогнем площа в окремі роки досягає 64779 га. Основною причиною високої горимости є переважання в сучасній структурі лісового фонду насаджень різнотравного і моховито-ягідних-кового типів лісу (48,8 і 41,4% відповідно) [4] з потужним шаром сухої трав'яної дрантя, що, безсумнівно, сприяє виникненню і швидкому поширенню пожеж.

  Для характеристики багаторічної динаміки горимо лісів Приоб'я Алтайського краю були проаналізовані кількість виниклих пожеж і пройдена вогнем площа на всій території даного лісогосподарського району за період з 1950 по 2008

  роки (табл. 1, рис. 1).

  Матеріали таблиці 1 свідчать, що загальна кількість пожеж за 59 років склало 10470. При цьому щорічно виникало 178 пожеж. У ле-

  Лісне господарство

  620100, г. Екатеринбург,

  Сибірський тракт, 37;

  тел. (343) 254-65-06, 8-9132275777;

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  (Й)

  660036, м Красноярськ, Академмістечко №50, стор. 28; тел. (391) 249-44-47, 8-9609470777

  Forest fire, quantity of forest fires, burnt area, average fire area, factual burning ability, fire frequency, the dynamics ability.

  110

  Аграрний вісник Уралу

  № 10 (64), 2009 р.

  роки

  Малюнок 1. Динаміка кількості лісових пожеж в Приобского водоохоронних сосново-березовому лісогосподарському районі Алтайського краю з 1950 по 2008 рр.

  сах Алтайського краю даний показник дорівнює 470 [5]. З цього випливає, що в середньому щорічно на Приоб'я припадає 38% від загальної кількості лісових пожеж на території Алтайського краю.

  Найбільша кількість пожеж (більше 300 шт.) Було зафіксовано в 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008 роках. Однак показники фактичної горимо лісів району в окремі роки варіювали в досить значних межах. Мінімальна кількість лісових пожеж було в 1993 році - 14, максимальне - в 1997 році (815 випадків). Звертає увагу збільшення кількості пожеж з 1996 року, що вимагає більш детального аналізу причин їх виникнення.

  Пройдена вогнем площа в досліджуваному лісогосподарському районі за аналізований період часу склала 151033,4 га, або 2560 га щорічно, що становить близько 4% від загальної площі лісових пожеж по Алтайському краю. Вище за середній багаторічний рівень площа пожеж була в 1997, 1999, 2006 роках. Слід зазначити, що саме в ці роки були зафіксовані великі лісові пожежі, а частка пройденої вогнем площі склала 84% від загальної площі лісових пожеж за аналізований період.

  Одним з важливих показників гори-мости і рівня організації охорони лісів від пожеж є щорічна середня площа однієї пожежі. На території Приоб'я за аналізований період цей показник становив 14,4 га, що на 1% перевищує середню площу одного лісової пожежі на території Алтайського краю в цілому. Найбільша середня площа однієї пожежі була зафіксована в 1997, 1999, 2006 роках. Ці роки за цим показником збігаються з роками, коли зафіксована найбільша кількість пожеж, що закономірно, так як велика кількість одночасно виникаючих пожеж ускладнює роботи по їх лока-

  лізації і призводить до збільшення площі пожеж.

  Питома (відносна) горимо - виражене у відсотках відношення площі лісів, пройдених лісовими пожежами за сезон, до загальної площі об'єкту, що охороняється [2] - по пріоб дуже варіює. В середньому за аналізований період часу вона склала 0,306%, що свідчить про сильному ступені горимо лісів відповідно до шкали оцінки горимо лісів по Г.А. Мокеева [2].

  Аналіз горимо лісів по кожному року ускладнює встановлення тенденцій в її динаміці, оскільки параметри, що характеризують горимо, схильні до вельми сильної мінливості. У зв'язку з цим становить інтерес можливість виявлення тенденцій в динаміці горимости по 5-річним періодам. Динаміка горимости ле-

  сов Приобского водоохоронного сосновоберезового району по 5-річним періодам представлена ​​в таблиці 2.

  Матеріали таблиці 2 свідчать, що за аналізований час як за кількістю пожеж, так і по пройденої вогнем площі різко виділяються три 5-річних періоду: 1995-1999, 2000-2004, 2005-2008 роки (рис. 2). У ці роки було зафіксовано 5490 випадків пожеж на площі 137304,96 га, що становить 52,3% по кількості і 90,9% за площею від загальних даних відповідних показників за аналізований період.

  Середньорічна кількість пожеж за останні три 5-річних періоду склало 392, що в 3,5 рази перевищує аналогічний показник за період з 1950 по 1994 роки.

  Таким чином, аналіз горимости за кількістю пожеж та пройденої

  Таблиця 2

  Показники фактичної горимо лісів Бобровського лісництва по 5-річним періодам

  Періоди Число лісових пожеж, шт. Пройдена вогнем площа, га Середня площа однієї пожежі, га Середньорічна кількість пожеж, шт.

  1950-1954 731 3820,8 5,23 146

  1955-1959 563 3093,18 5,49 113

  1960-1964 446 543,55 1,22 89

  1965-1969 564 478,68 0,85 113

  1970-1974 553 1259,74 2,28 111

  1975-1979 349 469,96 1,35 70

  1980-1984 764 627,66 0,82 153

  1985-1989 557 2238,05 4,02 111

  1990-1994 480 1196,86 2,49 96

  1995-1999 2357 86057,68 36,51 471

  2000-2004 1731 3702,93 2,14 346

  2005-2008 1402 47544,35 33,91 280

  Разом за 1950-1994 рр. 5007 13728,48 2,74 111

  Разом за 1994-2008 рр. 5490 137304,96 25,01 392

  Лісне господарство

  1950- 1955- 1960- 1965- 1970- 1975- 1980- 1985- 1990- 1995- 2000- 20051954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2008

  кількість

  площа

  Малюнок 2. Кількість лісових пожеж і пройдена ними площа по району дослідження по 5-річним

  вогнем площі дозволяє впевнено стверджувати про наявність стійкої тенденції різкого збільшення горимости в останні роки, що свідчить про необхідність посилення служби охорони лісів і створення більш ефективної системи протипожежного облаштування лісів [1].

  Середня площа однієї пожежі по 5-летіям, яка є показником масштабів горимо лісів, проте, характеризує рівень організації охорони лісів від пожеж на розглянутій території. Динаміка цього показника свідчить, що його найбільше значення доводиться на два періоди (1995-1999 та 2005-2008 роки), тобто відповідає років з великою кількістю пожеж та пройденої вогнем площею.

  У десяти 5-річних періодах (19501954, 1955-1959, 1960-1964, 1965-1969, 1970-1974, 1975-1979, 1980-1984, 19851989, 1990-1994, 2000-2004 роки) відзначається невисока середня площа однієї пожежі - в середньому 2,6 га. Згідно з дослідженнями В.В. Фуряева і ін. [5], даний показник по Алтайському краю в середньому дорівнює 11,6 га. Відповідно, середня площа одне-

  періодам го пожежі в ці періоди в Приобье в 4,5 рази менше, ніж в середньому по Алтайському краю, що свідчить про високий рівень організації охорони лісів від пожеж у ці періоди на даній території. У періоди з 1995 по 2009 рік і з 2004 по 2008 рік, що характеризувалися виключно високою горимо і великими лісовими пожежами, середня площа однієї пожежі - 35,2 га, що в 3 рази перевищує середній показник по Алтайському краю. Дана обставина свідчить про необхідність посилення рівня охорони лісів від пожеж, створення більш ефективної системи протипожежного облаштування лісів на даній території і більш поглибленого вивчення питань горимо-сти лісів.

  висновки

  Ліси Приобского водоохоронного сосново-березового лісогосподарського району Алтайського краю характеризуються надзвичайно високою варіабельністю показників фактичної горимо. Так, за період з 1950 по 2008 рік щорічно фіксувалося від 14 до 815 лісових пожеж.

  В середньому щорічно в Приобье віз-

  никает 178 лісових пожеж, що складає 38% від усієї кількості лісових пожеж на території Алтайського краю.

  Питома горимо по досліджуваного лісогосподарського району сильно варіює і в середньому за аналізований період становить

  0,306%, що свідчить про сильному ступені горимо лісів відповідно до шкали оцінки горимо лісів по Г.А. Мокеева.

  Аналіз горимости за кількістю пожеж та пройденої вогнем площі дозволяє впевнено говорити про наявність стійкої тенденції різкого збільшення горимости в останні 14 років.

  Періоди з 1995 по 2009 рік і з 2005 по 2008 рік характеризуються виключно високою горимо і великими лісовими пожежами. Середня площа однієї пожежі в 3 рази перевищує середній показник по Алтайському краю. Дана обставина свідчить про необхідність посилення рівня організації охорони лісів від пожеж, створення більш ефективної системи протипожежного облаштування лісів на даній території і більш поглибленого вивчення питань охорони лісів від пожеж.

  література

  1. Залєсов С. В. Лісова пірологія. Єкатеринбург: Баско, 2006. 312 с.

  2. Макєєв Г. А. Вплив природних і економічних умов на горимо лісів і охорону їх від пожеж // Сучасні питання охорони лісів від пожеж та боротьба з ними. М.: Лісова промисловість, 1965. С. 26-37.

  3. Парамонов Е. Г., Ішутін Я. М., Ананьєв М. Е. лесообразовательного процес на гарі. Барнаул: Изд-во Алт. ун-ту,

  2006. 160 с.

  4. Парамонов Е. Г., Ішутін Я. М., -саєти В. А., Ключников М. В., Маленко А. А. Лісовідновлення на Алтаї. Барнаул: Дельта, 2000. 311 с.

  5. Фуряев В. В., Заболоцький В. І., Черних В. А., Самсоненко С. Д., Злобіна Л. П. Проблеми лісових і степових пожеж в Алтай-Саянском екорегіони. Красноярськ: ІЛ СО РАН, 2007. 74 с.


  Ключові слова: Лісова пожежа / кількість лісових пожеж / пройдена вогнем площа / середня площа пожежі / фактична горимо / частота пожеж / динаміка горимости / Forest fire / quantity of forest fires / burnt area / average fire area / factual burning ability / fire frequency / the dynamics abilit

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити