Область наук:
 • Механіка і машинобудування
 • Рік видавництва: +1997
  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки
  Наукова стаття на тему 'Аналіз геометрії зубів дискових почвозацепов'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз геометрії зубів дискових почвозацепов»

  ?Секція інженерної графіки

  дённая від однієї синусоїди, перетинає другу в точці, фаза якої буде інший і кут її перехрещення не буде прямим.

  УДК 514.182 .

  В.М Основіна АНАЛІЗ форма зубців дискових ПОЧВОЗАЦЕПОВ

  Дискові почвозацепи повинні досить легко входити в грунт, забезпечувати зчеплення з нею для отримання необхідного приводного моменту і забезпечувати очистку або їх самоочищення. Для збільшення зчеплення дискових почвозацепов з грунтом на їх вінці роблять зуби. Звідси виникає завдання аналізу геометрії форми зубів для задоволення цих досить суперечливих вимог. В роботі проведено аналіз форм передніх фронтів еубьев, їх орієнтації для отримання максимального упору від набігаючого потоку ґрунту, форм і глибин западин для отримання максимальної сумарної проекції поверхонь передніх фронтів на вертикальну діаметральну площину диска.

  УДК 514.181.2

  A.B. Завідскій ГЕОДЕЗИЧНІ ЛІНІЇ на еліптичній ПОВЕРХНЯХ

  Геодезичні .пініі знаходять широке застосування при вирішенні многкх інженерних задач, однією з яких є формування оболонок з композиційних матеріалів. При формуванні таких оболонок викладка скловолокна виробляється по геодезичним лініях. Однак побудови геодезичних ліній на поверхні представляють певні труднощі і виконуються зазвичай або графічно, методами нарисної геометрії, або методами обчислювальної математики.

  У даній роботі розглянуто питання вирішення диференціальних рівнянь геодезичної лінії на поверхні еліптичного конуса, рівняння якого задані в тріортогональной криволінійній системі координат. Для даного випадку доведено залежність кута між геодезичної і координатної лінією U.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити