У статті представлені результати вивчення просторово-динамічних особливостей і виявлення закономірностей світового поширення віспи овець і кіз (ООіК) і чуми дрібних жуйних тварин (ЧМЖ). З цією метою проведено системний аналіз по ООіК і ЧМЖ в світі і дан епізоотологічний прогноз по цих хворобах для Російської Федерації та суміжних держав до 2020 р Матеріали і методи. У роботі використовували статистичні дані Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ), що відображають стан світової епізоотичної ситуації по ООіК і ЧМЖ за 1984-2014 рр., Економічному стану світового вівчарства і козівництва, дані Россільгоспнагляду і Департаменту ветеринарії Російської Федерації по особливо небезпечних хвороб тварин. Для ведення моніторингу використовували епізоотологічний метод дослідження. Для формування вибірок по реєстрації хвороб і їх спалахів в неблагополучних країнах, були розраховані показники напруженості епізоотичної ситуації індекс стаціонарності (ІС) і індекс инцидентности (ІІ), що характеризують частоту реєстрації хвороби в неблагополучній країні і частоту реєстрації нових спалахів в поголів'я тварин протягом року відповідно. Результати досліджень. Потенційний нозоареал по ООіК і ЧМЖ в межах Російської Федерації та суміжних держав по напруженості природних і соціально-економічних чинників-передумов диференційований на 4 зони ймовірності виникнення хвороб. Висновок. Таким чином, на період 2016-2020 рр. виникнення і поширення віспи і чуми дрібних жуйних тварин можливо на всій території Російської Федерації. Найбільш висока ймовірність виникнення цих хвороб прогнозується в Північно-Кавказькому, Південному і Кримському округах. З суміжних країн, з якими Росія має спільний кордон або тісні економічні зв'язки, найбільшу небезпеку становлять Таджикистан, Киргизія, Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, Вірменія, Грузія, Азербайджан, а також Монголія і Китай.

Анотація наукової статті по ветеринарним наук, автор наукової роботи - донизу А.В., Болгова М.В., ширяв С.В., Тураєв Р.А., Абдуллоев А.О.


SHEEP AND GOAT POX AND PESTE DES PETITS RUMINANTS: EPIZOOTICAL ANALYSIS AND FORECASTING POTENTIAL NOSOAREAS UP TO 2020

The report presents the results of studying sheep and goat pox (SGP) and peste des petits ruminants (PPR), its spatial and dynamic characteristics and identification of the infections global spread patterns. The aim of the work was carry out a systemic analysis on SGP and PPR spread on a worldwide scale and to provide a forecast of the epizootic situation on the both infections in the Russian Federation and the neighboring countries for the period up to 2020. Methods and materials: in this investigation, the statistical data of the International Office of Epizootics (OIE) on SGP and PPR worldwide epizootic situation on for the period from 1984 to 2014 and the global economy of sheep and goat production, and also the data of the Russian Federal Veterinary and Phytosanitation Service and the Federal Veterinary Department were used. For the infections monitoring an epizootological approach was used. For sampling the data on the infection cases and / or outbreaks registered in the infected countries the epizootic tension parameters including the index of stationary index (SI) and the incidence coefficient (IC) that indicate frequency rate of the infection registered in the infected countries and frequency rate for newly registered outbreaks in animal population within a year were calculated. The investigation results: basing on natural and / or socio-economic background factors the SGP and PPR potential nosoareas within the Russian Federation and in the neighboring countries can be classified into 4 zones of potential emergence. Conclusion: the performed studies showed the possibility of sheep and goat pox and / or peste des petits ruminants emergence and spread in the Russian Federation during 2016-2020. According to the forecast, North Caucasus, Southern and Crimean Federal Districts are the most susceptible for the infections emergence. Of the neighboring countries bordering with the Russian Federation and / or having close economic ties Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Armenia, Georgia and Azerbaijan, as well as Mongolia and China are the most susceptible.


Область наук:

 • ветеринарні науки

 • Рік видавництва: 2016


  Журнал

  Ветеринарний лікар


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ Епізоотична ситуація І МОДЕЛЮВАННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ нозоареалов віспи та ЧУМИ ДРІБНИХ ЖУЙНИХ ТВАРИН ДО 2020 РОКУ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ Епізоотична ситуація І МОДЕЛЮВАННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ нозоареалов віспи та ЧУМИ ДРІБНИХ ЖУЙНИХ ТВАРИН ДО 2020 РОКУ»

  ?інфекційна ПАТОЛОГІЯ

  УДК: 619: 616-036.22: 616.98: 578.831.

  аналіз епізоотичної ситуації та моделювання потенційних нозоареалов віспи і чуми дрібних жуйних тварин до 2020 року

  1А.В.Кнізе - кандидат біологічних наук, доцент; М.В.Болгова - кандидат ветеринарних наук, провідний науковий співробітник; 2С.В.Парілов - кандидат біологічних наук, доцент;

  3Р.А.Тураев - кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник;

  3А.О.Абдуллоев - кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник;

  1В.М.Балишев - доктор ветеринарних наук, професор, завідувач лабораторією.

  1ГНУ «Всеросійський науково-дослідний інститут ветеринарної вірусології і мікробіології» Россельхозакадеміі (шістсот одна тисяча сто двадцять-п'ять, Володимирська область, Петушинському р-н, сел.

  Вольгинский, вул.Академіка Бакулова, стр.1, e-mail: www.vniivvim.ru).

  2Научно-дослідний інноваційний центр мікробіології і біотехнології Ульяновської ГСХА (432026, г.Ульяновск, бульвар Західний, 27).

  3Ветерінарінарний інститут ТАСХН, Душанбе (734005, Республіка Таджикистан,

  Душанбе, ул.А.Каххарова, 43).

  У статті представлені результати вивчення просторово-динамічних особливостей і виявлення закономірностей світового поширення віспи овець і кіз (ООіК) і чуми дрібних жуйних тварин (ЧМЖ). З цією метою проведено системний аналіз по ООіК і ЧМЖ в світі і дан епізоотологічний прогноз по цих хворобах для Російської Федерації та суміжних держав до 2020 р Матеріали і методи. У роботі використовували статистичні дані Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ), що відображають стан світової епізоотичної ситуації по ООіК і ЧМЖ за 1984-2014 рр., Економічному стану світового вівчарства і козівництва, дані Россільгоспнагляду і Департаменту ветеринарії Російської Федерації по особливо небезпечних хвороб тварин. Для ведення моніторингу використовували епізоотологічний метод дослідження. Для формування вибірок по реєстрації хвороб і їх спалахів в неблагополучних країнах, були розраховані показники напруженості епізоотичної ситуації - індекс стаціонарності (ІС) і індекс инцидентности (ІІ), що характеризують частоту реєстрації хвороби в неблагополучній країні і частоту реєстрації нових спалахів в поголів'я тварин протягом року відповідно. Результати досліджень. Потенційний нозоареал по ООіК і ЧМЖ в межах Російської Федерації та суміжних держав по напруженості природних і соціально-економічних чинників-передумов диференційований на 4 зони ймовірності виникнення хвороб. Висновок. Таким чином, на період 2016-2020 рр. виникнення і поширення віспи і чуми дрібних жуйних тварин можливо на всій території Російської Федерації. Найбільш висока ймовірність виникнення цих хвороб прогнозується в Північно-Кавказькому, Південному і Кримському округах. З суміжних країн, з якими Росія має спільний кордон або тісні економічні зв'язки, найбільшу небезпеку становлять Таджикистан, Киргизія, Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, Вірменія, Грузія, Азербайджан, а також Монголія і Китай.

  Ключові слова: віспа овець і кіз, чума дрібних жуйних, епізоотологічний моніторинг, індекс стаціонарності, індекс инцидентности, прогноз.

  Віспа овець і кіз (ООіК) і чума дрібних жуйних тварин (ЧМЖ) - карантинні, особливо небезпечні хвороби домашніх і диких дрібних жуйних тварин, що представляють біологічну загрозу тваринництву, здатні до швидкого транскордонного поширення, епізоотії яких викликають великий економічний збиток [1]. Для своєчасного виявлення загрози виникнення і поширення особливо небезпечних транскордонних хвороб в Росії і суміжних країнах, необхідний моніторинг світової епізоотичної обстановки, що передбачає постійне вивчення ситуації, безперервний аналіз, моделювання та прогноз віз-

  нення, поширення та можливих масштабів ураження і втрат поголів'я [2].

  Характер ведення вівчарства і козівництва, пов'язаний з великою щільністю утримання тварин на обмежених територіях, створює сприятливі умови для виникнення і поширення цих хвороб, захворюваність і летальність яких досягає серед молодняка 50-100% [3].

  Проведеними раніше дослідженнями встановлено ймовірність виникнення і поширення ООіК і ЧМЖ в Російській Федерації та суміжних країнах, в зв'язку з чим епізоотична обстановка по цих хворобах повинна постійно відслідковуватися, під-

  інфекційна ПАТОЛОГІЯ

  Вергал контролю, коригуватися і екстраполюватися на конкретні періоди попередження. [4; 5; 6].

  Метою наших досліджень було провести системний аналіз по ООіК і ЧМЖ в світі і дати епізоотологічний прогноз по цих хворобах для Російської Федерації та суміжних держав до 2020 р.

  Матеріали та методи. Статистичні дані МЕБ і ФАО, що відображають стан світової епізоотичної ситуації по ООіК і ЧМЖ за 1984-2014 рр., Економічному стану світового вівчарства і козівництва [7; 8; 9; 10]. Дані Россельхоз-нагляду та Департаменту ветеринарії РФ по особливо небезпечних хвороб [11].

  Для ведення моніторингу по особливо небезпечним екзотичним хвороб тварин використовували епі-зоотологіческій метод дослідження, що включає комплекс: а) порівняльно-описових прийомів і способів; б) аналітичних прийомів формулювання і статистичної перевірки гіпотез, багатовимірного статистичного аналізу і моделювання, натурних і обчислювальних експериментів; в) прийомів синтезу і класифікації отриманих знань

  0 закономірності розвитку епізоотичної ситуації, причин і умов виникнення заразних хвороб, обґрунтування методів і засобів контролю епізоотичної обстановки [12].

  Для формування вибірок, що характеризують реєстрацію хвороб і їх спалаху по неблагополучним країнам за 1984-2014 рр., Були розраховані показники напруженості епізоотичної ситуації - індекс стаціонарності (ІС) і індекс инцидентности (ІІ) [12; 2; 13].

  Індекс стаціонарності характеризує частоту реєстрації хвороби в неблагополучній країні-відношення числа років реєстрації хвороби в країні до числа років спостереження (1984-2015 рр.). Значення ІС вимірюються в долях одиниці від 0 до 1,0.

  Індекс инцидентности оцінює частоту реєстрації нових спалахів в поголів'я тварин в неблагополучній країні протягом року.

  Диференціацію країн нозоареала проводили за розробленою нами методикою [12] у відповідності з наступною оціночною шкалою: категорія

  1 - 1 спалах в поголів'я від 100 до 1000 млн. Голів овець і кіз; категорія II - 1 спалах в поголів'я 10-100 млн. голів; категорія III - 1 спалах в поголів'я 1-10 млн.гол; категорія IV - 1 спалах в поголів'я 0,1-1 млн.гол; категорія V - 1 спалах в поголів'я 0,01-0,1 млн. голів.

  Математико-картографічне моделювання ймовірності виникнення хвороби і частоти регі-

  страції спалахів ООіК і ЧМЖ передбачає розрахунок таблиць каналів зв'язку - розпізнають систем, що відображають теоретичні, розрахункові значення ймовірності виникнення хвороби і частоти реєстрації спалахів в певних природних і соціально-економічних умовах країн нозоареала.

  Імовірність виникнення ООіК і ЧМЖ оцінювали в частках щодо одиниці. 0-0,2 - низька ймовірність; 0,2-04 - ймовірність нижче середнього рівня; 0,4-0,6 - середній рівень ймовірності; 0,6-0,8 - вище середнього рівня; 0,8-1 - високий рівень ймовірності.

  Результати досліджень. Встановлено наростання епізоотичної напруженості по ООіК, ЧМЖ в країнах Євразії і Африки за період 1984-2014 рр.

  Виражені підйоми по ООіК спостерігалися в 1989-1993, 1999-2005гг. Для ЧМЖ статистично значущі підйоми спостерігалися в1987-1989, 19931997, 2012-2013 рр. Виявлено схожість динаміки значень індексів частоти реєстрації спалахів по нозоареалов віспи і чуми дрібних жуйних (ймовірність помилки менше 5%). Автокорреляционная аналіз даних, що характеризують динаміку напруженості епізоотичної обстановки, дозволив виявити 12 річну циклічність для ООіК і 13-15 річну циклічність для ЧМЖ.

  В період 1984-2014 рр. ООіК була зареєстрована в 34 країнах африканського континенту (встановлено близько 21 тис. Спалахів) і 42 країнах Європи і Азії (більше 39 тис. Спалахів). Хвороба реєструвалася в межах РФ. Значення індексу стаціонарності для країни за 1984-2014 рр. було в межах 0,4 - 0,6. У період з 2010 по 2014 рр. на території країни віспа овець і кіз була в Приморському краї - 2 неблагополучні пункти, Амурської області - 2 неблагополучні пункти, в Забайкальському краї - 8 неблагополучних пунктів. У 2015 році зареєстровано 2 неблагополучні пункти в Дагестані і 1 в Калмикії.

  Сучасний нозоареал ЧМЖ охоплює країни Африки і Євразії, включаючи європейську частину Туреччини. ЧМЖ набула поширення в 57 країнах - 35 країнах Африки і 22 країнах Євразії. За даними МЕБ за 30 річний період 1984-2014 рр. було зареєстровано понад 45,5 тис. спалахів ЧМЖ. В Африці було виявлено понад 14 тис. Спалахів, в Азії більше 31 тис. Спалахів. У РФ ЧМЖ не реєструється, разом з цим її діагностували у Китаї, Казахстані і Таджикистані, з якими Росія має спільний кордон або тісні економічні зв'язки. У таблиці 1 наведені відомості по реєстрації ООіК і ЧМЖ в країнах світу.

  НАУКОВО-ВИРОБНИЧИХ ЖУРНАЛ

  № 1/2016

  12

  Таблиця 1

  поширення ооік і чмЖ в 1985-2014гг.

  Континент, субконтинент Віспа овець і кіз Чума дрібних жуйних тварин

  кількість неблагополучних країн кількість спалахів кількість неблагополучних країн кількість спалахів

  Африка 34 20956 35 14115

  Євразія: 42 39345 22 31430

  в т.ч. в Азії 38 38907 22 31430

  в т.ч.в Європі 4 438 0 0

  Всього в світі 76 60301 57 45545

  Для комплексного прогнозу ситуації по віспі і чумі дрібних жуйних до 2020 року була розрахована просторова модель за даними вибірки 19842006 рр. Моніторинг епізоотичної обстановки і факторів соціально-економічного фону з 2007 по 2014 рік, порівняння знову отриманих даних з даними просторової моделі показало її ефективність на період 2011-2015рр. [6]. Перевірка просторової моделі ймовірності виникнення ООіК, ЧМЖ показала, що в межах нозоареала, сформованого на 2014 р найбільш висока частота реєстрації хвороб була характерна для регіонів більш високу ймовірність виникнення цих нозоедініц. Емпіричне розподіл даних частоти реєстрації хвороб в країнах нозоареала в 2007-2014 рр. було близько теоретичним моделям при рівні значущості 0,01.

  Просторовий прогноз проводили шляхом екстраполяції і інтерполяції розрахункових даних ймовірності виникнення хвороби і частоти реєстрації спалахів на вільну від хвороби територію Європи, Азії та Африки, виходячи з кількісних і якісних характеристик факторів природного та соціально-економічного фону.

  Встановлено статистично достовірне територіальне збіг нозоареалов ООіК і ЧМЖ, схожість структур нозоареалов цих хвороб з ІВ і ІІ, а також по реєстрації спалахів хвороб. Середня напруженість по частоті реєстрації спалахів в нозоареалов ООіК і ЧМЖ оцінюється

  категорією IV (1 спалах в поголів'я 0,1-1,0 млн. голів), при значеннях 5 і вище, ситуація оцінюється як напружена.

  Для різних континентів регіонів і країн криві розподілу значень індексу частоти реєстрації спалахів статистично достовірно відрізнялися від загальних розподілів по нозоареалов, що обумовлено впливом факторів природного та соціально-економічного фону.

  Для проведення багатовимірного інформаційно-картографічного аналізу структури нозоареа-лов ООіК і ЧМЖ, нами були розроблені і адаптовані для проведення досліджень серії карт:

  -нозогеографіческіе карти, що відображають просторовий розподіл значень ІС і ШІ в неблагополучних країнах за 1984-2014 рр .;

  -карти природного фону, що враховують характер просторового розподілу типів географічних ландшафтів і зоогеографічне районування поширення диких дрібних жуйних тварин;

  -карти соціально-економічного фону розвитку країн світу, районування сільського господарства світу і тваринництва, зокрема, рівень ветеринарного обслуговування тваринництва і рівень економічного розвитку вівчарства і козівництва.

  Дані інформаційно-картографічного аналізу впливу систем природних і соціально-економічних чинників на частоту виникнення хвороби і частоту реєстрації епізоотичних спалахів за вибірками 1984-2014 рр. представлені в таблиці 2.

  Таблиця 2

  результати інформаційного аналізу структури нозоареала ооік і чмЖ

  Фактори Показник напруженості епізоотичної ситуації

  по ООіК по ЧМЖ

  індекс стаціонарності індекс инцидентности індекс стаціонарності індекс инцидентности

  Природний комплекс 0,55 0,4 0,42 0,48

  Соціально економічний комплекс 0,44 0,5 0,54 0,65

  Комплекс природних і соціально-економічних чинників 0,62 0,65 0,63 0,72

  Значимість впливу 0,05 0,05 0,05 0,05

  Значення інформаційного показника впливу систем природних і соціально-економічних чинників на показники напруженості епізоотичного процесу при цих хворобах варіювали від 0,4 до 0,72. Найбільші числові значення наведених в таблиці факторів свідчать про їх більш високий вплив на епізоду-отологічні показники. Отримані результати відповідають результатам аналізу структури

  нозоареала ООіК і ЧМЖ, проведеного раніше [6].

  Динамічним прогнозом до 2020 року передбачається тренд на посилення напруженості епізоотичної обстановки по ООіК і ЧМЖ в потенційно неблагополучних регіонах. У той же час, на тлі висхідного тренда існує можливість зниження напруженості в 2017-2020 рр., Обумовлена ​​циклічними коливаннями епізоотичної обстановки (рис.1 і 2).

  рис.1. Діаграма динаміки і модель епізоотичної ситуації по віспи овець і кіз в світі до 2020 року.

  Примітка: по горизонталі - роки; по вертикалі - індекс инцидентности.

  4,6

  1 а Г 1 1?> 1 1 з 1 1 про 1 [N 1 1-а- 1 ^ 1 1 оо Г 1 про 1 г ГЧ 1 1 тг 1 1 1 1 з 1 [про 1 1 ГЧ [1 1 1 45 Г 1 00 1 про

  02 СО оо СП 01 О! СП СП о о о о о 1-1 год-1 т-Ч г>|

  СТ1 СП О! 01 01 СП СП СП о о о о о о о о о о о

  тгЧ ТН ГЧ гол Сч1 ГЧ ГЧ Гч1 Гч1

  фактичний індекс инцидентности модель індексу инцидентности

  рис.2. Діаграма динаміки і модель епізоотичної ситуації по чумі дрібних жуйних тварин в світі до 2020 року.

  Примітка: по горизонталі - роки; по вертикалі - індекс инцидентности.

  НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ Н А Л № 1/2016

  На малюнку 3 представлений потенційний нозо- напруженості природних і соціально-економічних ареал по ООіК і чМж в межах Російської Феде- чинників-передумов цих хвороб диференціювання рації і суміжних держав, який по на- ваний на 4 зони.

  Мал. 3. потенційний нозоареал ооік і чмЖ на 2016-2020 рр.

  1 зона - ймовірність виникнення - 0,4-0,6, можлива частота реєстрації спалахів характеризується оціночними категоріями напруженості - 111 ^: Північно-Кавказький, Південний і Кримський федеральні округи Російської Федерації. Закавказький (Азербайджан, Вірменія, Грузія) і Середньоазіатський (Таджикистан, Туркменія, Узбекистан) регіони, Південно-Західна Азія (Туреччина, Іран, Афганістан, Пакистан), Південна Європа (Албанія, Греція, Македонія, Чорногорія).

  2 зона - ймовірність виникнення - 0,2-0,4, можлива частота реєстрації спалахів оцінюється категоріями напруженості Ш ^: степові зони Центрального, Приволзького, Уральського, Сибірського, Далекосхідного федеральних округів Росії, північного Казахстану, Монголії та Китаю.

  3 зона - ймовірність виникнення 0,2-0,4, можлива частота реєстрації спалахів оцінюється категоріями 11-М напівпустельні і пустельні зони Південного федерального округу Росії, Казахстану, Киргизії, Монголії, Китаю.

  4 зона - ймовірність виникнення - від 0 до 0,2, можлива частота виникнення хвороби оцінюється категоріями 1-111: лісові зони Північно-Західного, Центрального, Приволзького, Уральського, Сибірського, Далекосхідного федеральних окру-

  гов Російської Федерації. Країни Прибалтики, Центральної і Північної Європи.

  висновок. Таким чином, на період 20162020 рр. виникнення і поширення віспи і чуми дрібних жуйних тварин можливо на всій території Російської Федерації. Найбільш висока ймовірність виникнення цих хвороб прогнозується в Північно-Кавказькому (Дагестан, Інгушетія, Кабардино-Балкарія, Карачаєво-Черкесія, Північна Осетія і Чеченська Республіки, Ставропольський Край), Південному (Астраханська, Волгоградська та Ростовська обл., Калмикія, Адигея і Краснодарський край ) і Кримському (Республіка Крим) округах. З суміжних країн, з якими Росія має спільний кордон або тісні економічні зв'язки, найбільшу небезпеку становлять Таджикистан, Киргизія, Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, Вірменія, Грузія, Азербайджан, а також Монголія і Китай. Ці дані вказують на необхідність системного моніторингу епізоотичної обстановки по віспі і чумі дрібних жуйних тварин в країнах світу з розробкою прогнозів по цих хворобах і проведення на їх основі комплексу попереджувальних протиепізоотичних заходів, спрямованих на забезпечення санітарно-епізоотичного благополуччя тваринництва Російської Федерації.

  ЕГЕПШАРНИЙ

  лікар

  інфекційною патологією

  література

  1. Вірусні хвороби тварин / В.Н.Сюрін [и др.]. - М .: ВНІТІБП, 1998. - 743 с.

  2. Керівництво по загальній епізоотології / під ред. І.А.Бакулова, А.Д.Третьякова. - М .: Колос, 1979. - 429 с.

  3. Інфекційна патологія тварин. Т. 1 / А.Я.Самуйленко [и др.]. - М .: Академкнига, 2006. - 910 с.

  4. Аналіз світової епізоотичної ситуації по чумі дрібних жуйних тварин і оцінка ризику її виникнення і поширення в країнах Закавказзя, Середньої і Центральної Азії в 2015-2018 рр. / А.В.Кнізе [и др.] // Актуальні питання контролю інфекційних хвороб тварин. Ч. II / ГНУ ВНІІВВіМ. - Покров, 2014. - С. 375-386.

  5. Моніторинг світової епізоотичної ситуації по чумі дрібних жуйних тварин і прогноз її поширення в 2015-2018 рр. / А.В.Кнізе // Актуальні питання ветеринарної біології. - 2014. - № 4. - С. 15-20.

  6. ширяв С.В. Аналіз і прогноз світової епізоотичної ситуації по віспи овець і кіз та чумі дрібних жуйних тварин в 2011 -2015 рр .: [Електронний ресурс] / С.В.Парілов, А.В.Кнізе, В.М.Балишев // Науковий журнал КубГАУ . - 2011. - № 69 (05). - URL: http://ej.kubagro.ru/2011/05/pdf/21.pdf.

  7. Detailed country (ies) disease incidence Number of new outbreaks reported: [Електроннийресурс] / OIE. - URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/statusdetail.

  8. Disease timelines: [Електроннийресурс] / OIE. - URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/ Diseaseinformation / Diseasetimelines.

  9. Info by Country / Territory. Animal population Sheep / goats: [Електроннийресурс] / OIE. - URL: http: //www.oie. int / wahis_2 / public / wahid.php / Countryinformation / Animalpopulatiоn.

  10. Sheep pox and goat pox, Russia: [Електроннийресурс] / OIE. - URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid. php / Reviewreport / Review? page_refer = MapFullEventReport&reportid = 18931.

  11. Епізоотична ситуація в РФ / Россільгоспнагляд: [Електронний ресурс]. - URL: http://www.fsvps.ru/ fsvps / iac / rf /.

  12. Методичні рекомендації щодо ведення епізоотологічного моніторингу екзотичних особливо небезпечних і маловідомих хвороб тварин / І.А.Бакулов [и др.]; ГНУ ВНІІВВіМ. - Покров, 2007. - 79 с.

  13. Епізоотологічний словник-довідник / І.А.Бакулов [и др.]. - М .: Россельхозиздат, 1986. - 186 с.

  SHEEP AND GOAT POX AND PESTE DES PETITS RUMINANTS: EPIZOOTICAL ANALYSIS AND FORECASTING POTENTIAL NOSOAREAS UP TO 2020

  'Kneize A.V. - Candidate of Biology Sciences; 'Bolgova M.V. - Candidate of Veterinary Sciences;

  2Parilov S.V. - Candidate of Biology Sciences; 3Turayev R.A. - Candidate of Veterinary Sciences;

  3AbdulloevA.O. - Candidate of Veterinary Sciences;

  'Balyshev V.M. - Doctor of Veterinary Medicine, professor.

  1State Research Institution National Research Institute for Veterinary Virology and Microbiology of Russia (SRI NRIVVaMR) of Russian Academy of Agricultural Science (e-mail: www.vniivvim.ru).

  2Research Innovation Centre for Microbiology and Biotechnology Ulyanovsk State Academy of Agriculture.

  3Veterinary Institute of Tadjik Academy of Agricultural Sciences.

  Abstract. The report presents the results of studying sheep and goat pox (SGP) and peste des petits ruminants (PPR), its spatial and dynamic characteristics and identification of the infections global spread patterns. The aim of the work was carry out a systemic analysis on SGP and PPR spread on a worldwide scale and to provide a forecast of the epizootic situation on the both infections in the Russian Federation and the neighboring countries for the period up to 2020. Methods and materials: in this investigation, the statistical data of the International Office of Epizootics (OIE) on SGP and PPR worldwide epizootic situation on for the period from 1984 to 2014 and the global economy of sheep and goat production, and also the data of the Russian Federal Veterinary and Phytosanitation Service and the Federal Veterinary Department were used. For the infections monitoring an epizootological approach was used. For sampling the data on the infection cases and / or outbreaks registered in the infected countries the epizootic tension parameters including the index of stationary index (SI) and the incidence coefficient (IC) that indicate frequency rate of the infection registered in the infected countries and frequency rate for newly registered outbreaks in animal population within a year were calculated. The investigation results: basing on natural and / or socio-economic background factors the SGP and PPR potential nosoareas within the Russian Federation and in the neighboring countries can be classified into 4 zones of potential emergence. Conclusion: the performed studies showed the possibility of sheep and goat pox and / or peste des petits ruminants emergence and spread in the Russian Federation during 2016-2020. According to the forecast, North Caucasus, Southern and Crimean Federal Districts are the most susceptible for the infections emergence. Of the neighboring countries bordering with the Russian Federation and / or having close economic ties Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Armenia, Georgia and Azerbaijan, as well as Mongolia and China are the most susceptible.

  НАУКОВО-ВИРОБНИЧИХ ЖУРНАЛ

  № 1/2016

  KEYWORDS: sheep and goat pox, peste des petits ruminants, epizootological monitoring, stationarity index, incidence coefficient, prognosis.

  References

  1. Virusnye bolezni zhivotnyh [Animal viral diseases] / V.N.Syurin [et al]. - Moscow: VNITIBP, 1998. - 743 p.

  2. Rukovodstvo po obshhey epizootologii [A guideline on general epizootology] / edited by I.A.Bakulova and A.D.Tretyakova.- Moscow: Kolos, 1979. - 429 p.

  3. Infektsionnaya patologiya zhivotnyh T.1. [Infectious pathology of animals. Vol.1] / A.Ya.Samuylenko [et al]. -Moscow: Akademkniga, 2006. - 910 p.

  4.Analiz mirovoy epizootichesko situatsii po chume melkih zhvachnyh zhivotnyh i otsenka riska yeyo vozniknoveniya i rasprostraneniya v stranah Zakavkazya, Sredney Tsentralnoy Azii v 2015-2018 gg. [Analysis of the global epizooty on peste des petits ruminants and risk assessment for its emergence and spread in the countries of Transcaucasus and Middle and Central Asia for the period from 2015 to 2018] / AVKnize [et al.] // Aktualniye voprosy kontrolya infektsionnyh bolezney zhivotnyh Ch.II - Current issues of animal contagious diseases control. Part II. / GNU VNIIVViM. - Pokrov, 2014. - P. 375-386.

  5. Monitoring mirovoy epizooticheskoy situatsii po chume melkih zhvachnyh zhivotnyh i prognoz ee rasprostraneniya v 2015-2018 gg. [Monitoring of the global epizooty on peste des petits ruminants and its potential spread during 20152018.] / A.V.Knize // Aktualniye voprosy veterinarnoy biologii. - 2014. - Vol. 4. - P. 15-20.

  6. Parilov, S.V. Analiz i prognoz mirovoy epizooticheskoy situatsii po ospe ovets i koz i chume melkih zhvachnyh zhivotnyh v 2011 -2015 gg. [Analysis and forecast of the global epizooty on sheep and goat pox and peste des petits ruminants in 2011- 2015.] / S.V.Parilov, A.V.Knize, V.M.Balyshev [electronic resource] // Nauchny zhurnal KubGAU. -2011. - No 69 (05). - URL: http://ej.kubagro.ru/2011/05/pdf/21.pdf.

  7. Detailed country (ies) disease incidence Number of new outbreaks reported: [in electronic format] / OIE. URL: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/statusdetail.

  8. Disease timelines: [in electronic format] / OIE. URL: http: //www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/ Diseaseinformation / Diseasetimelines.

  9. Info by Country / Territory. Animal population Sheep / goats: [in electronic format] / OIE. URL: http://www.oie.int/ wahis_2 / public / wahid.php / Country information / Animalpopulation

  10. Sheep pox and goat pox, Russia: [in electronic format] / OIE. URL: http: //www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/ Reviewreport / Review? Page_refer = MapFullEventReport&reportid = 18931.

  11. Epizooticheskaya situatsiya v RF [The epizootic situation in the Russian Federation] / Rosselhoznadzor: [in electronic format]. URL: http://www.fsvps.ru/f svps / iac / rf /.

  12. Metodicheskiye rekomendatsii povedeniyu epizootologicheskogo monitoring ekzoticheskih osoboopasnyh i maloizvestnyh bolezney zhivotnyh [A guideline for epizootological monitoring of especially dangerous exotic animal diseases] / Bakulov I.A. [Et al.]; GNU VNIIVViM. - Pokrov, 2007. - 79 p.

  13. Epizootologicheskiy slovar-spravochnik [Epizootological comprehensive dictionary] / I.A.Bakulov [et al]. -Moscow: Rosselhozizdat, 1986. - 186 p.

  УДК 619: 616.98: 579.841.93: 615.371

  РОЗРОБКА, ВИПРОБУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ ЗАСОБІВ І СПОСОБІВ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКВІДАЦІЇ бруцельоз ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

  Г.М.Сафіна - кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник, А.М.Фомін - доктор ветеринарних наук, професор, гл.научний співробітник.

  ФГБНУ «Федеральний центр токсикологічної, радіаційної і біологічної безпеки», м.Казань (420075, м Казань Научнийгородок-2, тел. :( 843) 239-53-19, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

  Накопичений досвід проведення протиепізоотичних заходів при бруцельозі великої рогатої худоби свідчить про вирішальну роль специфічної профілактики в боротьбі з даним захворюванням. Метою наших досліджень була розробка, випробування і оцінка ефективності спеціальних ветеринарних заходів щодо профілактики і ліквідації бруцельозу великої рогатої худоби на заключному етапі боротьби з цією інфекцією, які забезпечують підтримку перманентного імунітету у тварин до бруцельозу без поствакцинальной серопозитивности у корів. Матеріали та методи. З метою визначення комплексу оздоровчих і профілактичних заходів провели епізоотологічний аналіз і розділили область на 3 зони. Для кожної зони розробили відповідні спеціальні протівобруцеллезного заходи. Результати досліджень. Аналіз епізоотичної ситуації по бруцельозу великої рогатої худоби в господарствах показав, що телиць в районі імунізували і реіммунізіровалі вакциною з штаму 82, корів також реіммунізіровалі


  Ключові слова: ВІСПА ОВЕЦЬ І КІЗ /SHEEP AND GOAT POX /ЧУМА ДРІБНИХ ЖУЙНИХ /PESTE DES PETITS RUMINANTS /епізоотологічний моніторинг /EPIZOOTOLOGICAL MONITORING /ІНДЕКС стаціонарних /STATIONARITY INDEX /ІНДЕКС Інцидентне /INCIDENCE COEFFICIENT /ПРОГНОЗ /PROGNOSIS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити