Проведено аналіз даних управління Росспоживнагляду по Кіровської області і звітів антирабічної служби за останні 10 років. У 2008 році в Кіровської області зберігається напружена ситуація по сказу серед диких і домашніх тварин. природне вогнище сказу розташований на півдні області. У епізоотичний процес залучені лисиці, а також домашні і сільськогосподарські тварини. На території області організовано проведення заходів щодо запобігання захворювання людей сказом.

Анотація наукової статті по ветеринарним наук, автор наукової роботи - Бондаренко А. Л.,. Опаріна Л.В., Любезнова О. Н., Мельникова Л. В.


Область наук:
 • ветеринарні науки
 • Рік видавництва: 2010
  Журнал: Вятський медичний вісник

  Наукова стаття на тему 'Аналіз епідеміологічної ситуації щодо сказу в Кіровській області'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз епідеміологічної ситуації щодо сказу в Кіровській області»

  ?A.JI. Бондаренко \ JI.B. Опаріна2, O.H. Любезнова \

  JI.B. Мельнікова2

  АНАЛІЗ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ зі сказу в Кіровській області

  A.L. Bondarenko \ L.V. Oparina 2, O.N. Lyubeznova \ L. V. Melnikova 2 ANALYSIS OF EPIDEMIOLOGICAL SITUATION IN RABIES IN KIROV REGION

  кировская державна медична академія 2Управленіе Росспоживнагляду по Кіровській області e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Проведено аналіз даних управління Росспоживнагляду по Кіровської області і звітів антирабічної служби за останні 10 років. У 2008 році в Кіровській області зберігається напружена ситуація щодо сказу серед диких і домашніх тварин. Природне вогнище сказу розташований на півдні області. У епізоотичний процес залучені лисиці, а також домашні і сільськогосподарські тварини. На території області організовано проведення заходів щодо запобігання захворювання людей на сказ.

  Ключові слова: сказ, епідеміологія, Кіровська область

  The authors dissect data provided by the department of Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Welfare in Kirov region and reports of antirabic department for the last 10 years. In 2008 the situation in Kirov region for rabies among wild and domestic animals remains difficult. Natural center of rabies is situated in the south of Kirov region. Epizootic process involves foxes and also domestic and agricultural animals. Measures to prevent rabies among people in Kirov region are being organized.

  Key words: rabies, epidemiology, Kirov region.

  Сказ - зоонозное захворювання, яке вражає всіх теплокровних тварин (включаючи птахів) і є абсолютно смертельним для людини з моменту розвитку клінічних проявів.

  Незважаючи на прогрес епідеміологічного контролю, захворюваність на сказ на земній кулі залишається високою. Щорічно в світі помирає від сказу 40-70 тис. Чоловік (переважно в густонаселених країнах Азії і Африки) і близько 10 млн. Чоловік щорічно отримують антирабічною допомогу [4].

  На жаль, клініцисти приділяють сказу мало уваги, так як в Росії захворювання зустрічається досить рідко. Поодинокі випадки хвороби не дозволяють проводити будь-яких серйозних наукових розробок з достовірними результатами.

  На території Російської Федерації в 2006 і 2007 роках ситуація зі сказу була відносно спокійна (4 і 8 випадків сказу відповідно). Однак в 2008 році ми спостерігаємо збільшення захворюваності в 2 рази (рис.1).

  I I число хворих --Поліноміальний (число захворілих)

  Рис.1 Захворюваність на сказ в Російській Федерації в 1999-2008 рр.

  Це відбувається на тлі зниження числа осіб, покусаних тваринами, і свідчить про те, що в їх середовищі збільшується число особин, хворих на сказ. Захворювання поширене на всій території Росії, особливо в Центральному, Волго-Вятському, Уральському регіонах.

  Метою нашого дослідження було вивчення епідеміологічної ситуації щодо сказу в Кіровській області.

  Нами було проведено аналіз даних управління Росспоживнагляду по Кіровської області і звітів антирабічної служби за останні десять

  У 2008 році в Кіровській області зберігалася напружена ситуація щодо сказу серед диких і домашніх тварин. На півдні області активно проявляв себе природне вогнище лисячого сказу з залученням в епізоотичний процес домашніх і сільськогосподарських тварин. Така локалізація вогнища пояснюється тим, що в сусідніх з областю регіонах є несприятлива епідеміологічна ситуація щодо сказу. Так, в Нижньогородській області і республіці Удмуртія знаходяться активні осередки сказу серед лисиць, в Татарстані зареєстровано сказ серед вовків. Останнім часом в нашій області заходи по боротьбі з гризунами, які є прокормителями лисиць, були недостатніми. Все це призвело до збільшення кормової бази на території Кіровської області і сприяло розмноженню лисиць, а також міграції тварин з сусідніх регіонів. [2].

  Традиційно найбільш несприятливими щодо сказу серед тварин в Кіровській області є Малмижський, Уржумський і Вятскополянскій райони. У 2008 році вперше було зафіксовано розширення меж природного вогнища на територію Лебяжского району. Це пов'язано з тим, що в 2007 році в неблагополучних районах масовий

  відстріл лисиць не проводився, що призвело до їх міграції в суміжні райони і розширення ареалу інфекції.

  З 1999 по 2008 роки в Малмижская районі зареєстровано 18 лабораторно підтверджених випадків сказу серед тварин, в Вятскополянском - 10, в Лебяжском -5, в Уржумському - 3.

  Показники захворюваності на сказ тварин в Кіровській області почали погіршуватися з 2006 року, коли було зареєстровано 9 хворих тварин. До цього часу випадків хвороби або не було, або вони були одиничними. У 2007 році інфекція була підтверджена у 14 тварин, в 2008 - у 10. (рис.2)

  | I Число тварин --- Логарифмический (Число тварин)

  Рис.2 Захворюваність на сказ тварин в Кіровській області в 1999-2008 рр.

  Отже, в останні три роки ми спостерігаємо активізацію природних вогнищ сказу на території Кіровської області.

  В даний час основним джерелом інфекції є лисиці (ріс.З). За останні три роки вони склали три чверті всіх тварин, у яких лабораторно було підтверджено сказ. Особливу тривогу викликає захворюваність на сказ домашніх і сільськогосподарських тварин. Це є вкрай несприятливим чинником, так як в цьому випадку збільшується ризик захворювання людини і зростають економічні втрати.

  собака; 3,3% борсук; 3,3%

  ведмідь; 3,3% ^ корова; 3,3%

  |овца; 3,3%

  кішка; 10,1%

  лисиця; 73,4%

  Мал. 3. Основні джерела сказу на території Кіровської області в 2006-2008 рр.

  Щорічно на території Кіровської області за медичною допомогою звертається близько 4-4,5 тис осіб, покусаних дикими і домашніми тваринами. У 2008 році від контакту з тваринами постраждало 4400 осіб (308,2 на 100 тис. Населення), в тому числі з дикими - 59. У порівнянні з

  2007 роком ми відзначаємо зниження показників на 6,6% (рис.4).

  5000

  4500

  4000

  3500

  3000

  2500

  2000

  1500

  1000

  500

  0

  4400

  4149

  2421

  тисячі вісімсот шістьдесят два

  2230 "

  1608

  518

  541

  2007 рік

  2008 рік

  ? число які звернулися

  ? число осіб, які отримали призначення на вакцинацію

  ? число осіб, які отримали вакцинацію

  ? самостійно припинили щеплення

  Мал. 4 Антирабічна допомогу в 2007-2008 роках

  Близько 10% від загального числа покусаних становлять жителі неблагополучних щодо сказу районів. Небезпечна ситуація складається в новому для сказу районі - Лебяжском. У ньому, в порівнянні з минулим роком, відзначається зростання постраждалих від укусів тваринами на 50%.

  Призначення на вакцинацію антирабічною вакциною після укусу тварини в 2007 році отримали лише 55% звернулися, в 2008 - 53,7%. Ці цифри вказують на низьку настороженість щодо сказу серед лікарів. Також недостатні знання про сказ і серед населення. Лише 77% і 72% осіб, які отримали призначення на вакцинацію в 2007 і

  2008 роках відповідно, вакцина була введена. Покусані відмовляються робити щеплення, посилаючись на те, що собака або кішка знайома або була щеплена. Приблизно третина осіб, у яких розпочато вакцинацію, самостійно переривають курс (в 2007 - 27,8%, в 2008 - 33,6%). Подібна ситуація складається в деяких регіонах Росії і Казахстану [1,3,4].

  У 2007 році несприятлива ситуацію по наданню антирабічної допомоги склалася в Уржумському районі. За допомогою звернулося 10 осіб, які постраждали від тварин з встановленим діагнозом сказ. Всі отримали призначення на вакцинацію, проте прийшли на щеплення тільки 7 чоловік (70%), з них троє самостійно перервали курс щеплень. Тобто повноцінну вакцинацію отримали лише 40% постраждалих. В районі була проведена організаційна та санітарно-просвітницька робота, і в 2008 році був зареєстрований 100% охоплення нужденних антирабічною допомогою.

  У зв'язку з напруженою епідситуацією зі сказу, управлінням Росспоживнагляду по Кіровській області спільно з управлінням Россільгоспнагляду і департаментом охороною здоров'я Кіровської області організовано проведення заходів щодо запобігання захворювання людей на сказ. Проводяться епізоотії-епідеміологічні розслідування в осередках інфекції з виявленням кола осіб, які зазнали ризику інфікування. У 2008 році в результаті прямого контакту з хворими тваринами постраждали 15 осіб, яким призначено курс профілактичного антирабічного лікування. У неблагополучних щодо сказу населених пунктах здійснені подвірні обходи для виявлення хворих, перевірки умов утримання домашніх та сільськогосподарських тварин.

  Активно в області проводиться імунізація проти сказу домашніх та диких тварин. У 2008 році щеплено 50992 собаки і кішки, 556 коней, 75908 голів великої і 15843 дрібної рогатої худоби. Це на 7,9% більше ніж у попередньому. У чотирьох найбільш небезпечних (Вятскополянском, Малмижская, Уржумському, Лебяжском) і трьох, прилеглих до них (Кільмезском, Радянському, Нолінському) районах, проведена розкладка оральної вакцини проти сказу диких тварин в кількості 149,2 тисяч доз.

  У муніципальних утвореннях Вятско-Полянського та Малмижская районів, розташованих на території природних вогнищ, створені тимчасові бригади по відлову бездоглядних тварин. На жаль, в інших районах незадовільно здійснюється дана діяльність, що призвело до повсюдного зростання бродячих тварин.

  З метою підвищення ефективності роботи з профілактики

  сказу прийнято постанову уряду Кіровської області від 13.02.2007 № 84/55 «Про попередження випадків захворювання на сказ людини і тварин на території Кіровської області». Відповідно до постанови затверджено комплексний план заходів щодо запобігання випадків захворювань на сказ людини і тварин на території Кіровської області.

  Профілактика сказу проводиться спільно органами охорони здоров'я, ветеринарною службою, працівниками комунальної служби, управліннями мисливськими господарствами.

  Однак зараз дуже гостро стоїть ряд проблем.

  Перша - в сучасних умовах господарювання дуже важко вирішується питання обліку домашніх тварин (собак і кішок). Через відсутність достовірного числа собак і кішок на місцях складно прогнозувати ситуацію по залученню людини в епізоотії-епідемічний процес при виникненні сказу. Є позитивні приклади з обліку, але їх дуже мало. Ветеринарна служба недостатньо уваги приділяє даному профілактичному напрямку. В результаті чого вакцинується менше половини всіх собак і кішок. Щорічно збільшується число бездоглядних тварин, які можуть бути джерелом інфекції як для людини, так і для домашніх вихованців.

  Друга проблема - це факти виявлення скажених лисиць на подвір'ях сільських жителів і в межах міст, що пов'язано зі збільшенням їх числа і з недостатністю вжитих заходів з регулювання чисельності диких м'ясоїдних тварин в природі. Необхідно зниження популяції лисиць шляхом продовження терміну полювання на них.

  Ще однією проблемою є недостатня підготовка медичних працівників з питань надання антирабічної допомоги та проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань сказу.

  Таким чином, на території області зберігається неблагополучна обстановка по захворюваності на сказ тварин, обумовлена ​​широким розповсюдженням природного сказу і збільшенням чисельності бездоглядних тварин. З боку державного санітарно-епідеміологічного нагляду, лікувально-профілактичних установ, ветеринарної служби, органів державного і місцевого самоврядування потрібно постійну увагу до даної інфекції і достатнє фінансування заходів, необхідних для зниження числа осіб, травмованих тваринами і піддаються ризику захворювання.

  висновок:

  Епізоотії-епідеміологічна ситуація щодо сказу в Кіровській області відносно спокійна і стримується проведеної профілактичної роботою, але, з огляду на збільшення кількості тварин з підтвердженим сказом протягом останніх трьох років, можна очікувати підйом захворюваності серед тварин і зростання небезпеки передачі

  інфекції людині.

  Список літератури

  1. Васильєва JI.X. Ситуація зі сказу в Саратовській області // На здоров'я. 2008. №1. С. 5-6.

  2. Макаров В.В. Сказ // Ветеринарний консультант. 2003. №6. З.

  3-4.

  3. Мусабеков A.A., Сапаров Т.Т., Альжанова К.А. та ін. Сказ в Актюбінської області республіки Казахстан // Епідеміологія та інфекційні хвороби. 2005. №4. С. 46-47.

  4. Ющук Н.Д., Климова Е.А., Кареткина Г.Н. та ін. Клініка і епідеміологія сказу в Москві і Московській області // Епідеміологія та інфекційні хвороби. 2003. №6. С. 10-15.


  Ключові слова: СКАЗ / Епідеміологія / КІРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити