Область наук:
 • нанотехнології
 • Рік видавництва: 2001
  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки

  Наукова стаття на тему 'Аналіз електронного енергетичного будови кремнієвих гетероструктур з різною товщиною металевого шару'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз електронного енергетичного будови кремнієвих гетероструктур з різною товщиною металевого шару»

  ?таким чином, взаємодією цих факторів, і в роботі отримані умови, коли другий з них виявляється вирішальним.

  Чисельні розрахунки підтверджують отриманий результат.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Красюк ІМ., Погоріле ЕМ. Взаємодія релятивістської зарядженої частинки з

  ,

  напрямку силової лінії поля магнітного // Изв. ТРТУ. 1999. №2. С.170.

  УДК 621.315; 539: 2

  АХ. Захаров, А.Б. Колпачев, Г.В. Арзуманян

  АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОННОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО БУДІВЛІ КРЕМНІЄВИХ гетероструктур З РІЗНОГО ТОВЩИНОЮ МЕТАЛЕВОГО ШАРУ

  Відсутність надійних даних про електронний енергетичному будову (ЕЕС) і розподілі потенціалу в гетероструктурах, що містять тонкі шари,, сформованих на основі таких структур, а отже, вибирати оптимальні режими їх формування і прогнозувати їх електрофізичні властивості.

  У даній роботі проведено порівняльний теоретичний аналіз ЕЕС і розподілу потенціалу в наступних гетероструктурах: кре мній-моноатомних шар вольфраму (100) -кремній, кремній-моноатомних шар титану

  (110) -кремній і кремній-дв а, чотири або шість монослое титану (111) -кремн ий.

  ,

  двох-трьох прилеглих до кордону розділу кремній-метал, атомних площин кремнію зазнає суттєвих змін, зокрема зона провідності і валентна зона перекриваються. У той же час ЕЕС атомів кремнію, що знаходяться на відстані >1,2А (а = 0,543 нм постійна решітки кремнію) від кордону розділу

  - , .

  ,

  досить складний вид. Атоми металу, що знаходяться поблизу кордону розділу

  -,

  . -

  атомів двох-трьох прилеглих до кордону розділу атомних площин кремнію виникає тонкий перехідний шар з підвищеним значенням потенціалу. У гетероструктурах кремній-чотири (шість) моношару титану (111) -кремній всередині потенційної ями виникає потенційний бар'єр висотою приблизно 0.15 еВ і 0.32 еВ відповідно.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити