проведено дослідження по раціональності застосування тепловозів ЗТЕ10М в зоні узбецьких залізничних колій в напрямку Каттакурган Навої. Розглянуто особливості транспортування товарних поїздів, їх зупинки при проходженні станцій, роз'їздів, розділених пунктів. для аналізу наводяться таблиці і графіки базових характеристик транспортувальних робіт тепловозів даного типу.

Анотація наукової статті з механіки і машинобудування, автор наукової роботи - Аблялимов Олег Сергійович


ANALYSIS OF EXPLOITATION OF 3TE10M DIESEL LOCOMOTIVES ON KATTAKURGAN - NAVOI OF UZBEK RAILWAY SECTION

The article includes research results of analyzing and evaluating 3ТЕ10М diesel locomotives efficiency on Kattakurgan Navoi road section of Uzbek railways while hauling freight trains with stopping on through stations, passing places and division points. Main parameters of basic movement work of researched 3ТЕ10М diesel locomotives are shown as tabled values ​​and graphic dependencies.


Область наук:
 • Механіка і машинобудування
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Universum: технічні науки

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЇ тепловозів 3ТЕ10М НА ДІЛЯНЦІ Каттакурган - НАВОЇ УЗБЕЦЬКОЇ ​​ЗАЛІЗНИЦІ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЇ тепловозів 3ТЕ10М НА ДІЛЯНЦІ Каттакурган - НАВОЇ УЗБЕЦЬКОЇ ​​ЗАЛІЗНИЦІ»

  ?№ 12 (69)

  AuNi / ш. ті:

  UNIVERSUM:

  технічні науки

  грудень, 2019 р.

  АНАЛІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЇ тепловозів 3ТЕ10М НА ДІЛЯНЦІ Каттакурган - НАВОЇ УЗБЕЦЬКОЇ ​​ЗАЛІЗНИЦІ

  Аблялимов Олег Сергійович

  канд. техн. наук, старший науковий співробітник, в.о. професора кафедри «Локомотиви і локомотивне господарство»

  Ташкентський інститут інженерів залізничного транспорту,

  Узбекистан, Ташкент E-mail: о. ablyalimov @, gmail. com

  ANALYSIS OF EXPLOITATION OF 3TE10M DIESEL LOCOMOTIVES ON KATTAKURGAN - NAVOI OF UZBEK RAILWAY SECTION

  Oleg Ablyalimov

  doctor ofphilosophy, chief scientific worker, acting professor of the chair «Locomotives and locomotive economy»

  Tashkent institute of railway transport engineering,

  Uzbekistan, Tashkent

  АНОТАЦІЯ

  Проведено дослідження по раціональності застосування тепловозів ЗТЕ10М в зоні узбецьких залізничних колій в напрямі Каттакурган - Навої. Розглянуто особливості транспортування товарних поїздів, їх зупинки при проходженні станцій, роз'їздів, роздільних пунктів. Для аналізу наводяться таблиці і графіки базових характеристик транспортувальних робіт тепловозів даного типу.

  ABSTRACT

  The article includes research results of analyzing and evaluating 3ТЕ10М diesel locomotives efficiency on Kattakur-gan - Navoi road section of Uzbek railways while hauling freight trains with stopping on through stations, passing places and division points. Main parameters of basic movement work of researched 3ТЕ10М diesel locomotives are shown as tabled values ​​and graphic dependencies.

  Ключові слова: дослідження, результат, вантажний поїзд, рух, тепловоз, залізничну колію, ділянку, експлуатація, рухомий склад, аналіз, оцінка, станція, уявити, пункт, залежність, обгрунтування, якість, перегін, профіль.

  Keywords: research, result, freight train, movement, diesel locomotive, railway track, section, exploitation, rolling -stock, analysis, evaluation, station, present, point, dependence, substantiation, quality, station-to-station block, profile.

  На підставі результатів представленого дослідження проводиться обгрунтування доцільності та продуктивності вантажних локомотивів, що працюють на дизельному паливі, з ракурсу різних умов для виробленої транспортної діяльності. Воно служить логічним висновком досліджень наведених параметрів [1,2].

  Виходячи зі статистики, класифікуючи локомотиви по функціоналу і типу тяги [3], можна стверджувати, що на товарні локомотиви з дизельною і електротягою припадає близько 71% всього складу тягової ж / д техніки підприємства «Узбекистон ті-світ йуллари». Притому на вантажні тепловози ТЕ10М з дизелями 10Д100 з різним числом секцій припадає близько 68% [4] від усіх видів тепловозів, які використовуються в Узбекистані.

  Мета проведеного дослідження - обґрунтувати кінематичні характеристики пересування вантажних ешелонів і їх паливно-енергетичної ефективності при залученні поїзних вантажних тепловозів моделі ТЕ10М на певній ділянці залізничного полотна, що обслуговується АТ «Узбекистон Темір йуллари».

  Досягненню зазначеної мети будуть служити висновки по тяговим розрахункам з використанням початкових даних [5], а також теоретичних рекомендацій у сфері локомотивної тяги [6].

  У роботі будуть вивчені параметри руху і фінансові витрати на прикладі тепловозів 3ТЕ10М з 3 секціями та особливості проходження потягу по ж / д полотна зі випрямлення профілем в області Каттакурган - Навої, розділеному на 4 перегону, обмежених пунктами: Каттакурган, Роз'їзд №28, Зірабулак, Зіевуддін, Навої.

  Предмет досліджень - параметри транспортування і енерго-ефективності палива перерахованих моделей локомотивів з позиції кількості та фінансової доцільності їх роботи на певній частині залізничного полотна в Узбекистані.

  Метод дослідження - практико-аналітична методика, в основі якої лежить вивчення та аналіз параметрів, отриманих при водінні вантажних складів різного виду при однаковому осьовому оснащенні тепловозів ЗТЕ10М, проведеного без зупинок і з такими, виробленими в зазначених пунктах.

  Бібліографічний опис: Аблялимов О.С. Аналіз експлуатації тепловозів 3ТЕ10М на ділянці Каттакурган - Навої Узбецької залізниці // Universum: Технічні науки: електрон. наук. журн. 2019. N ° 12 (69). URL: http: // 7universum. com / ru / tech / archive / item / 83 76

  № 12 (69)

  AuNi / ш. ті:

  UNIVERSUM:

  технічні науки

  грудень, 2019 р.

  Дані таблиці 1 надають характеристики переміщення товарних складів і показники паливно-енергетичних параметрів ж / д шляхів в

  зоні Каттакурган - Навої, які перебувають у віданні компанії «Узбекистон Темір йуллари».

  Таблиця 1.

  Показники перевізної роботи тепловозів 3ТЕ10М на ділянці Каттакурган - Навої АТ «Узбекистон Темір йуллари»

  Умови перевізної роботи Час ходу поїзда, хв Витрата дизельного палива Витрати грошових коштів

  03 н * загальна питома

  маса складу р, т число осей т, осей технічна скорост руху Ут, км / год загальне, видання в режимі тяги, в режимі холостого ходу і гальмування, ^ за поїздку Е, кг натурного палива е, кг / 104ткм брутто умовного палива еу, кг / 104ткм брутто повні Ст, тис. сум питомі Ст, тис.сум / км

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  Рух по перегонам ділянки без зупинок, Ь = 78,75 км (79,332 км)

  2500 200 76,90 61,90 23,05 38,85 625,15 31,52 45,07 1106,8 13,951

  3000 200 76,40 62,30 24,00 38,30 648,46 27,25 38,96 1148,1 14,472

  3500 200 76,22 62,45 26,70 35,75 713,59 25,70 36,75 1263,4 15,925

  Середні значення 76,51 62,22 24,58 37,63 662,4 28,16 40,26 1172,77 14,783

  Рух по перегонам ділянки з зупинками, Ь = 78,75 км (79,332 км)

  2500 200 68,49 69,50 26,80 42,70 724,04 36,51 52,20 1281,9 16,158

  3000 200 65,29 72,90 29,50 43,40 792,88 33,31 47,64 1403,7 17,947

  3500 200 65,07 73,15 32,70 40,45 870,15 31,34 44,81 1540,5 19,419

  Середні значення 66,28 71,85 29,67 42,18 795,69 33,72 48,22 1408,07 17,841

  Середні значення за двома (обом) видам руху на ділянці Каттакурган - Навої

  Середні значення 71,39 67,03 27,12 39,90 729,04 30,94 44,24 1290,42 16,819

  Порівняльні характеристики доставки вантажів на поїздах моделі ЗТЕ10М безперервно і з зупинками розрізняються. Вивчивши подібні види рухів на однаковому відрізку дороги і стані шляхів, ми отримуємо, що при переміщенні з зупинками відбуваються такі зміни:

  • час поїзда на шляху збільшується на 9,63 хвилини, при цьому в розрахунок йде, що в кожному остановочном пункті поїзд затримується на 2,41 хвилину, технічна швидкість знижується на 10,23 км / год;

  • відсоток руху при активізації тяги 41,29%, на холостий хід і гальмування доводиться 58,71% рухової активно сті;

  • частина руху в тяговому режимі збільшується, параметри переміщення на холостому ходу і в процесі гальмування зменшуються майже на 1,8%.

  • паливні ресурси на тягу в одній поїздці витрачаються в більшій мірі, це стосується і повного, і питомої витрати, приблизно на 20,12 і 19,74% відповідно;

  • відбувається збільшення загальної витрати (повного і питомої) на одну зупинку в розмірі 33,32 і 1,39 кг / 104т км брутто;

  • умовне дизельне паливо для забезпечення тягової сили витрачається на 19,77% більше за 1 маршрут;

  • під час зупинки умовне дизельне паливо також витрачається в більшій кількості, надбавка становить майже 2 кг / 104 км брутто;

  • фінансові витрати у вигляді питомих і повних грошових витрат теж зростають більш ніж на 20%, перші на 3058 сум / км, другі на 235300 сум / км.

  № 12 (69)

  A, UNI

  / Ш. ті:

  UNIVERSUM:

  технічні науки

  грудень, 2019 р.

  Малюнок 1. Кінематичні параметри руху вантажних поїздів на ділянці Каттакурган - Навої

  | Е Ше Ш ст | Е "le 'Il't

  Малюнок 2. Параметри енергоємності досліджуваних тепловозів 3ТЕ10М на ділянці Каттакурган - Навої

  Малюнки 1 і 2, складені з досліджуваних даними [5], наочно показують, що характеристики пересування вантажних локомотивів з певною уніфікованої масою ^ 2 = 3000 т, т = 200 осей) і енерго-ефективність [7, 8, 9] поїздів ЗТЕ10М на даному етапі дороги знаходяться в безпосередній залежності, причому як для переміщення з зупинками, так і без них.

  Всі перегони від одного пункту досліджуваної зони до іншої по осі абсцис умовно позначаються цифрами:

  1. Каттакурган - Роз'їзд №2 8;

  2. Роз'їзд №28 - Зірабулак;

  3. Зірабулак - Зіёвуддін;

  4. Зіёвуддін - Навої.

  Малюнок 1 містить інформацію про технічну швидкості, з якою поїзд рухається безперервно - V і зупиняючись - V '; а також про час перебування транспорту в шляху: - на перегонах, ^ т, - використовуючи тягу, tХХ, т, ^ хх, т - при гальмуванні і холостому

  Під час. Де перше значення дається для невпинного прямування, а друге для дороги по перегонам із зупинками в граничних пунктах.

  Малюнок 2 включає дані про витрачання дизельних паливних запасів при проїзді непряму, не зупиняючись і зупиняючись в дорозі в зазначених місцях: загальний і питома витрата - Е, Е і е, е \ грошові витрати - Ст і с'т.

  Проаналізувавши вийшло характеристики з урахуванням зміни маси складів, наявності стоянок в дорозі, отримали такі результати:

  1) Механічна робота сил, що мають вплив на вантажний тепловоз, що переміщається в режимі тяги, впливає на час роботи силової установки і час пересування поїзда на холостому і гальмівному ходу. Чим менше механічна робота сил, тим менше доводиться задіяти по часу теплове енергетичне пристрій з навантаженням. При цьому час холостого ходу і гальмування

  № 12 (69)

  Д Ul \ li

  / Ш. ті:

  UNIVERSUM:

  технічні науки

  збільшується. Тим самим, вдається знизити витрати паливних матеріалів в розрахунку на 1 маршрут.

  2) Чим більше маса товарного складу і час роботи енергоустановки, коли необхідна тяга, тим більше витрачається палива на тягу поїзда.

  3) Якщо маса ешелону з тепловозом такого типу буде збільшуватися, будуть відповідно підвищуватися питома і повна вартості транспортування. Однак одночасно з тим, питома витрата дизельного палива під час тягового режиму буде зменшений.

  4) Існує прямий зв'язок між паливно-енергетичною ефективністю і обсягом робіт з перевезення. Зі збільшенням першої підвищиться і вто-

  грудень, 2019 р.

  раю. Крім того, знадобиться задіяти оптимальні позиції контролера машиніста з найвищим ККД при охопленні зміни швидкості, де її зниження на холостому ходу і з включенням гальм також враховуються.

  Підсумки проведеного аналізу актуальні для застосування на практиці. Вони корисні фахівцям «Узбекистон Темір йуллари»: машиністам, інструкторам з теплотехніки, службовцям локомотивного депо компанії, чия робота стосується організації транспортування вантажів по ж / д, розрахунків витрат дизельного палива і фінансових витрат за цією статтею витрат. Вони дозволять використовувати даний вид транспорту в економічно вигідному форматі.

  Список літератури:

  1. Аблялимов О. С. Дослідження експлуатації тепловозів 3ТЕ10М на ділянці Мароканд - Каттакурган АТ «Узбекистон Темір йуллари» [Текст] / О. С. Аблялимов // Матеріали IV - й Міжнародній науч. - техн. конф. «Локомотиви. XXI століття »/ Петербурзький держ. ун-т шляхів сполучення імператора Олександра I. - Санкт

  - Петербург, 2016. - С. 266 - 270.

  2. Аблялимов О. С. Оцінка ефективності використання дизельного тягового рухомого складу на холмисто - гірській ділянці залізниці [Текст] / О. С. Аблялимов // Науковий журнал «Транспорт Азіатсько -Тіхоокеанского регіону» / Далекосхідний держ. ун-т шляхів сполучення. - Хабаровськ, 2017. № 3 (12). - С. 6

  - 11.

  3. Аблялимов О. С. Аналіз ефективності використання локомотивної тяги на рівнинній ділянці залізниці [Текст] / О. С. Аблялимов // Науково - технічний журнал «Известия Транссибу» / Омський гос. ун-т шляхів сполучення. - Омськ, 2015. № 4 (24). - С. 2 - 9.

  4. Аблялимов О. С. Дослідження експлуатації тепловозів 3ТЕ10М на холмисто - гірській ділянці АТ «Узбекистон Темір йуллари» [Текст] / О. С. Аблялимов // Науково - технічний журнал «Известия Транссибу» / Омський гос. ун-т шляхів сполучення. - Омськ, 2016. № 2 (26). - С. 2 - 10.

  5. Аблялимов О. С. Дослідження експлуатації тепловозів 3ТЕ10М на ділянці Каттакурган - Навої АТ «Узбекистон Темір йуллари» [Текст] / О. С. Аблялимов // Міжнародний інформаційно - аналітичний журнал «Crede Experto: транспорт, суспільство, освіта, мова» / Іркутський філія Московського держ. тех. ун-ту цивільної авіації. - Іркутськ, 2019. № 1. - С. 52 - 64.

  6. Кузьмич В. Д., Теорія локомотивної тяги [Текст] / В. Д. Кузьмич, В. С. Руднєв, С. Я. Френкель // Підручник для вузів залізничного транспорту. - М .: Маршрут, 2005. - 448 с.

  7. Мерганов А.М. Вплив забезпеченості колійного господарства виробничим персоналом на бальну оцінку залізничної колії // Известия Петербурзького університету шляхів сполучення. 2012. №1 (30).

  8. Мерганов Аваз Мірсултановіч Визначення економічної ефективності в результаті збільшення терміну служби залізничних рейок в кривих // Universum: економіка і юриспруденція. 2019. №4 (61).

  9. Мерганов А.М. Регулювання перевезень на основі матричної системи з застосуванням логістичних інструментів // АсадуллінаН.Р., Мерганов А.М. Транспортна логістика, мультимодальні перевезення. Республіканська науково технічна конференція за участю зарубіжних вчених. 2016 р с.129 - 130


  Ключові слова: ДОСЛІДЖЕННЯ / РЕЗУЛЬТАТ / ВАНТАЖНИЙ ПОТЯГ / РУХ / ТЕПЛОВОЗ / ЗАЛІЗНИЧНА КОЛІЯ / ДІЛЯНКА / Експлуатація / РУХОМИЙ СКЛАД / АНАЛІЗ / ОЦІНКА / СТАНЦІЯ / ПОДАТИ / ПУНКТ / ЗАЛЕЖНІСТЬ / ОБГРУНТУВАННЯ / ЯКІСТЬ / ПЕРЕГОН / ПРОФІЛЬ / RESEARCH / RESULT / FREIGHT TRAIN / MOVEMENT / DIESEL LOCOMOTIVE / RAILWAY TRACK / SECTION / EXPLOITATION / ROLLING STOCK / ANALYSIS / EVALUATION / STATION / PRESENT / POINT / DEPENDENCE / SUBSTANTIATION / QUALITY / STATION-TO-STATION BLOCK / PROFILE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити