Розглянуто тенденції екологічного менеджменту на підприємствах нафтогазової галузі, основні геоекологічні проблеми, пов'язані з видобутком нафти і газу на арктичних територіях на прикладі Ямало-Ненецького автономного округу, перспективи використання еколого-економічного моделювання для наукового обґрунтування підвищення ефективності розвитку нафтогазового комплексу регіону.

Анотація наукової статті з енергетики та раціонального природокористування, автор наукової роботи - Юркевич Наталія Вікторівна, Філімонова Ірина Вікторівна


ANALYSIS OF ECOLOGICAL BALANCE IN THE ARCTIC REGIONS OF OIL PRODUCTION ON THE EXAMPLE OF YANAO

The trends of environmental management at oil and gas enterprises, the main geo-environmental problems associated with oil and gas production in the Arctic territories are considered on the example of the Yamalo-Nenets Autonomous District, the prospects for using environmental-economic modeling for scientific justification for improving the development of the region's oil and gas sector.


Область наук:

 • Енергетика і раціональне природокористування

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Інтерекспо Гео-Сибір


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОГО БАЛАНСА В АРКТИЧНИХ РЕГІОНАХ нафтовидобутку на ПРИКЛАДІ НГК ЯНАО'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОГО БАЛАНСА В АРКТИЧНИХ РЕГІОНАХ нафтовидобутку на ПРИКЛАДІ НГК ЯНАО»

  ?УДК 338: 502.3

  DOI: 10.33764 / 2618-981 Х-2019-2-5-286-294

  АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОГО БАЛАНСА В АРКТИЧНИХ РЕГІОНАХ нафтовидобутку на ПРИКЛАДІ НГК ЯНАО

  Наталія Вікторівна Юркевич

  Інститут нафтогазової геології і геофізики ім. А. А. Трофимука СО РАН, 630090, Росія, Новосибірськ, пр. Академіка Коптюг, 3, кандидат геолого-мінералогічних наук, зав. лабораторії гідрохімії, тел. (383) 363-91-94, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Ірина Вікторівна Філімонова

  Інститут нафтогазової геології і геофізики ім. А. А. Трофимука СО РАН, 630090, Росія, Новосибірськ, пр. Академіка Коптюг, 3, доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник центру економіки надрокористування нафти і газу, тел. (383) 333-28-14, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Розглянуто тенденції екологічного менеджменту на підприємствах нафтогазової галузі, основні геоекологічні проблеми, пов'язані з видобутком нафти і газу на арктичних територіях на прикладі Ямало-Ненецького автономного округу, перспективи використання еколого-економічного моделювання для наукового обґрунтування підвищення ефективності розвитку нафтогазового комплексу регіону.

  Ключові слова: нафтогазовий комплекс, забруднення навколишнього середовища, моніторинг, еколого-економічне моделювання, екологічний збиток.

  ANALYSIS OF ECOLOGICAL BALANCE IN THE ARCTIC REGIONS OF OIL PRODUCTION ON THE EXAMPLE OF YANAO

  Nataliya V. Yurkevich

  Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS, 3, Prospect Аkademik Koptyug St., Novosibirsk, 630090, Russia, Ph. D., Head of Hydrochemistry Laboratory, phone: (383) 363-91-94, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Irina V. Filimonova

  Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS, 3, Prospect Аkademik Koptyug St., Novosibirsk, 630090, Russia, D. Sc., Professor, Leading Researcher of Center for the Economics of Oil and Gas Subsoil Use, phone: (383) 333-28-14, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  The trends of environmental management at oil and gas enterprises, the main geo-environmental problems associated with oil and gas production in the Arctic territories are considered on the example of the Yamalo-Nenets Autonomous District, the prospects for using environmental-economic modeling for scientific justification for improving the development of the region's oil and gas sector.

  Key words: oil and gas industry, environmental pollution, monitoring, environmental-economic modeling, environmental damage.

  Охорона навколишнього середовища (ОС) і підтримання екологічного балансу є найважливішими державними пріоритетами розвитку. питання

  екологічної політики тісно пов'язані з рівнем технологічного оснащення галузей економіки, стійким розвитком територій, соціальною політикою і спрямовані на забезпечення екологічної безпеки. Особливістю сучасного етапу розвитку економіки країни є посилення ролі видобувних галузей, насамперед нафтогазового комплексу. Розширення географії видобутку нафти і газу в напрямку північних і далекосхідних територій, освоєння нових територій (Східна Сибір, Арктика, Далекий Схід) зумовлюють підвищені вимоги до екологічної складової видобутку, переробки і транспортування сировини. Разом з тим комплексні міждисциплінарні дослідження антропогенних змін природних екосистем під впливом нафтогазового виробництва практично не проводяться [1].

  Метою даної роботи є аналіз екологічних проблем нафтогазової галузі і обгрунтування актуальності еколого-економічного моделювання процесів, що виникають в процесі нафтогазовидобутку (на прикладі об'єктів НГК Ямало-Ненецького автономного округу).

  Передумови розвитку екологічного моніторингу

  Видобуток вуглеводневої сировини супроводжується істотним збитком для ОС, оскільки практично жоден з нині діючих в Росії нафтогазових промислів не відноситься до так званих «безвідходних виробництв» [2]. Нафтогазова галузь РФ має ключове значення для національної економіки, але є однією з найбільш екологічно неблагополучною і «непрозорою» [3,4]. Системна криза 1990-х рр. привів до спаду виробництва в нафтогазовій галузі, увага до охорони ОС і інвестиції в розробки звелися до мінімуму, різко знизилася пріоритетність екологічних проблем [4,5]. В даний час економіка Росії характеризується високою природо-ємністю в результаті втрати найбільш високотехнологічних виробництв [6].

  наслідки забруднення

  Розвідка та експлуатація нафтових і газових родовищ супроводжуються спектром екологічних проблем: викиди газів в атмосферу при спалюванні попутного газу, водозабір, освіту і утилізація відходів, скиди забрудненої води в поверхневі водойми, розливи нафти, фізичні проблеми і хімічне забруднення грунтів і грунтів [2-4 , 7,8].

  Незважаючи на розвиток екологічного менеджменту в нафтогазовій галузі актуальними проблемами негативного впливу на ОС і раніше є викиди шкідливих речовин в атмосферу, скиди забруднених вод в поверхневі водойми, розливи нафти [3,7-9] через недосконалість технологічного розвитку підприємств галузі.

  У вітчизняній статистиці вплив нафтогазового комплексу (НГК) на ОС можна простежити у напрямку видобутку сирої нафти і природного газу і виробництва коксу та нафтопродуктів. Так, в процесі видобутку нафти і природного газу основний екологічний збиток пов'язаний з викидами в атмосферу, виробництво коксу і нафтопродуктів супроводжується забрудненням водних

  об'єктів. Основна частка забруднюючих атмосферу речовин припадає на оксид вуглецю (48%), що утворюється в основному внаслідок спалювання попутного нафтового газу (рис. 1).

  летючі органічно 'з'єднання

  діоксид сірки 10%

  оксиди

  (ЛОС)

  21%

  азоту

  6%

  вуглеводні

  (Без ЛОС) 15%

  Мал. 1. Викиди газоподібних і рідких речовин від стаціонарних

  джерел в нафтогазовому комплексі (видобуток сирої нафти і природного газу, виробництво коксу і нафтопродуктів) в 2017 р.

  За даними Росстату в період з 2005 р по 2017 рр. щорічне утворення відходів при видобутку паливно-енергетичних корисних копалин зросла більш, ніж в 2 рази [10]. У 2017 р при видобутку сирої нафти і природного газу в Росії утворено 8.84 млн. Т. Відходів, що на 14% вище за рівень 2016 р утилізації та знешкодження з них піддалося тільки 1.99 млн т [10], що на 4% вище за рівень 2016 р Рівень утилізації відходів в НГК в 2017 р склав 23%, а в 2016 р - 27%, що свідчить про те, що незважаючи на позитивну динаміку по утилізації відходів, темп зростання їх накопичення значно вище, тому в останні роки спостерігається скорочення рівня утилізації відходів в НГК (рис. 2).

  Накопичення відходів в нафтогазовій галузі зумовлено недосконалістю технологій видобутку, зносом обладнання, а також слабкою стійкістю ландшафтів до техногенних впливів [2]. З інтенсифікацією освоєння надр активізуються техногенні потоки розсіювання речовини, які мають негативний вплив на компоненти ОС [11-12]. В останні роки наслідки діяльності нафтогазових компаній на екологічно вразливих північних територіях, привертають особливу увагу.

  До недавнього часу нафтогазова галузь характеризувалася як одна з найбільш «закритих» і мало чутливих до вимог в області екологічної відповідальності та відкритості інформації [4], однак, ефективність екологічної політики компаній, є основою їх розвитку [3, 7-8]. Тому дослідження різних аспектів управління процесами відновлення природного середовища після техногенного впливу стають все більш актуальними.

  Екологічна відповідальність нафтогазових компаній

  Мал. 2. Утворення та утилізація відходів виробництва і споживання в нафтогазовому комплексі (видобуток сирої нафти і природного газу, виробництво коксу і нафтопродуктів) в 2017 р.

  У тому числі зростає необхідність створення методик оцінки екологічної відповідальності компаній [3-4]. Згідно з даними пілотного рейтингу [3], заснованому на аналізі показників діяльності російських нафтогазовидобувних компаній, найбільш складно піддається обробці кількісні критерії впливу на навколишнє середовище. Особливо відрізняються дані щодо відведення забруднених вод в поверхневі водойми і за питомими обсягами розлитої нафти [3], що обумовлює актуальність моніторингових досліджень в нафтовидобувних регіонах.

  Нафтогазові компанії є одними з лідерів за обсягом інвестицій в охорону ОС. У 2017 р нафтогазові компанії інвестували понад 54 млрд руб. або 35% від загальноросійського рівня в об'єкти охорони ОС і раціонального використання природних ресурсів (табл. 1). Основні напрямки інвестицій в охорону ОС нафтогазових компаній в області видобутку сировини -вложенія в охорону атмосферного повітря (69%), в області виробництва коксу та нафтопродуктів - раціональне використання водних ресурсів (62%) і атмосферного повітря (34%).

  У поточної виробничої діяльності нафтові компанії рівномірно розподіляють екологічні витрати при видобутку нафти між охороною атмосферного повітря (38%) і очищенням стічних вод (36%), а при виробництві коксу і нафтопродуктів основою вага припадає на охорону водних ресурсів, як і при інвестиційної діяльності ( табл. 2).

  Позитивну роль в забезпеченні екологічної відповідальності ряду російських організацій відіграє тісна взаємодія власників і менеджменту компанії з населенням регіонів [8], високі вимоги з боку світових інституційних інвесторів до якості менеджменту компаній.

  У трійці лідерів «екологічного» рейтингу опинилися компанії, в бізнес-стратегіях яких особлива увага приділяється газу ( «Сургутнефтегаз», «Сахалін Енерджі», «Газпром»). Саме газ є паливом «перехідного періоду» до енергетики без викопного палива [3].

  Таблиця 1

  Інвестиції в основний капітал, спрямовані на охорону ОС і раціональне використання природних ресурсів у 2017 році, млн руб.

  Показник Нафтогазовий комплекс (НГК) Росія, всього Частка НГК,%

  Видобуток сирої нафти і природного газу Виробництво коксу та нафтопродуктів Всього

  Всього, в тому числі: 37352 16900 54252 154042 35,2

  охорону і раціональне використання водних ресурсів 5479 10447 15926 66497 23,9

  охорону атмосферного повітря 25646 5758 31404 60200 52,2

  охорону і раціональне використання земель 1937 432 2369 10216 23,2

  охорону ОС від забруднення відходами виробництва і споживання 4133 178 4311 10942 39,4

  інші 159 84 243 6188 3,9

  Таблиця 2

  Поточні витрати на охорону ОС в 2017 р.

  Показник Нафтогазовий комплекс (НГК) Росія, всього Частка НГК,%

  Видобуток сирої нафти і природного газу Виробництво коксу та нафтопродуктів Всього

  Всього, в тому числі: 26710 26168 52878 320947 16,5

  на охорону атмосферного повітря і запобігання зміни клімату 10023 6256 16279 56906 28,6

  на збір та очистку стічних вод 9550 15861 25411 163261 15,6

  на поводження з відходами 2833 2390 5223 70041 7,5

  на захист та реабілітацію земель, поверхневих і підземних вод 3419 876 4295 15452 27,8

  на збереження біорізноманіття та охорону природних територій 10 2 12 422 2,8

  інші 875 783 1658 14865 11,2

  У Росії сформувалася тенденція до врахування екологічних ризиків і підвищенню відкритості діяльності нафтогазових компаній, що підтверджується динамікою утилізації попутного нафтового газу компаніями сектора і поступовим розвитком запевняє нефінансової звітності за сучасними міжнародними стандартами [3].

  Геоекологічний моніторинг стану природного середовища районів нафтогазовидобування ЯНАО

  Унікальна особливість ямало-Ненецького автономного округу (ЯНАО) -сосуществованіе в умовах вразливою і екстремальної арктичної середовища двох протилежних напрямків господарської діяльності: розробка найбагатших запасів надр і традиційне природокористування корінних нечисленних народів Півночі. За останні роки округ став центром газо- і нафтовидобутку, інтенсивне промислове освоєння території призвело до утворення значних осередків забруднення та деградації природного середовища [13]. Площа ліцензійних ділянок (ЛУ) досягає 270 тис. Км, т. Е. 37% території ЯНАО. Тому рівень техногенного впливу при освоєнні надр стає визначальним у формуванні екологічної обстановки на всій території округу [14].

  Актуальним завданням є геоекологічний моніторинг стану природного середовища районів нафтогазовидобування ЯНАО. Такими дослідженнями активно займаються колективи ЦКУ ЯНАО «Науковий центр вивчення Арктики» (Синицький А.Е., Агбалян Є.В., Колесніков Р.А., Шинкарук Е.В.), ІПОС СО РАН (Д.В. Московченко), СПбДУ (Опікунів О.Ю, Опекунова М.Г., Кукушкін С.Ю, Ганул А.Г.).

  Основні напрямки геоекологічних досліджень: застосування дистанційних методів зондування для моніторингу арктичних територій [15], температурний моніторинг криолитозони, біогеохімічні індикатори забруднення грунтів [16-17], особливості хімічного забруднення грунтів в районі нафтогазоконденсатних родовищ [18-19], вплив техногенних факторів на поверхневі води в районах нафтовидобутку [20-23], техногенна трансформація рослинного та грунтового покриву, донних відкладень річок і озер [24-25].

  Оцінка антропогенного навантаження при освоєнні родовищ ЯНАО

  Антропогенне навантаження при освоєнні НГКР ЯНАО, в першу чергу, обумовлена ​​проведенням бурових робіт. В ході досліджень з 1993 по 2017 рр. колективом авторів з Інституту наук про Землю СПбДУ (Санкт-Петербург) дана оцінка стану навколишнього середовища в районі розробки нефтегазоконден-Сатна родовищ півночі Західного Сибіру (ЯНАО) за змістом нафтових вуглеводнів, ПАУ і важких металів (Сі, 7п, Бе, РЬ, Се , N1, З, Сг, Ва, Се і Мп) в грунтах, природних водах, донних відкладах та в індикаторних

  видах рослин [26-28]. При слабкому забрудненні тундрових і лісотундрових ландшафтів, що характеризуються низькими швидкостями латеральної і вертикальної міграції речовин, найбільш згубним є засолення грунтів при скиданні міжпластовому вод і винесенні легкорозчинних хлоридів з шламових комор [29].

  У роботах [21, 30] розглянуті показники хімічного складу річок, що протікають через території нафтових родовищ. Відзначено практично повсюдне зростання концентрацій хлоридів, пов'язане з техногенними причинами (кількість пробурених свердловин, рівень аварійності) [21]. Виконано прогнозні розрахунки надходження нафтових вуглеводнів в річку при різного ступеня нафтової забрудненості водозборів її приток [30]. Максимальний рівень нафтового забруднення спостерігається нижче за течією від інтенсивно розроблюваних родовищ.

  Розвиваються методи біотестування для оцінки трансформації природного середовища при видобутку вуглеводнів [27-28], геоінформаційні системи і дистанційний екологічний моніторинг [15, 31].

  Однак, мало вивчені і актуальні питання комплексного аналізу геоекологічних і економічних проблем нафтогазової галузі Арктики, і ЯНАО зокрема. Потрібно відзначити, що численні геоекологічні дослідження наслідків впливу НГК на компоненти навколишнього природного середовища, що проводяться різними авторами, виявляються розрізненими, не мають узагальнюючих висновків. Крім того, не наводяться дані по оцінці екологічного збитку і вартості рекультиваційних заходів, що необхідно для розробки наукових рекомендацій щодо раціонального природокористування в регіоні.

  Таким чином, обгрунтовано і актуально використання комплексної еко-лого-економічної методики зіставлення екологічних збитків від впливу об'єктів НГК на компоненти навколишнього середовища і витрат на рекультивацію. Авторами в ході проведення попередніх досліджень розроблений програмний комплекс «IPGG Ecology». Комплекс може бути використаний для цілей оцінки екологічного збитку, утвореного в процесі видобутку, переробки або транспортування нафти і газу, а також оцінки економічної ефективності здійснення природоохоронних інвестицій або поточних витрат, пов'язаних з формуванням ліквідаційних фондів і рекультивації земель в результаті вироблення родовищ, утилізацією попутного нафтового газу.

  Робота виконана за підтримки проектів ФНІ № 0331-2019-0031 і РФФД №18-310-20010.

  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

  1. Кулакова С.А. Техногенна трансформація екосистем в районах нафтовидобутку: на прикладі Шагірто-Гожанского родовища нафти // автореф. діссерт. канд.геогр. наук. - 2007

  2. Дорожукова С. Л., Янін Є. П. Екологічні проблеми нафтогазовидобувних територій Тюменської області. - М. ІМГРЕ, 2004. - 56 с.

  3. Оцінка екологічної відповідальності нафтогазових компаній, що діють в Росії: рейтинговий підхід / Шварц, Е. А., Книжников, А. Ю., пахаль, А. М., & Шері-шева, М. Ю. // Вісник Московського університету. - 2015. - Серія 6: Економіка (5). -З. 46-67.

  4. Горбунова О. І., Каніцкая Л. В. Екологічний менеджмент в нафтогазових компаніях Росії: рейтинг екологічної відповідальності // Известия Байкальського державного університету. - 2017. - Т. 27. - №. 3. - С. 366-371.

  5. Нікітіна Ю. А. Економічні аспекти екологічної безпеки в нафтогазовій галузі (міжнародний досвід і російська практика): автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.14 / Ю. А. Нікітіна. - М., 2012. - 30 с.

  6. Бобильов С. Н. Економіка природокористування: підручник / С. Н. Бобильов, А. Ш. Ходжаєв. - М. Изд-во МГУ, 2003. - 567 с.

  7. Шварц Е. А., пахаль А. М., Книжников А. Ю. Рейтинг екологічної відповідальності нафтогазових компаній, що діють в Росії // Використання і охорона природних ресурсів в Росії. - 2015. - № 1 (140). - С. 49-53 .;

  8. Shvarts E. A., Pakhalov A. M., Knizhnikov A. Y. Assessment of environmental responsibility of oil and gas companies in Russia: the rating method // Journal of Cleaner Production. -2016. - Т. 127. - С.143-151.

  9. Булатов В. І. Нафта і екологія: наукові пріоритети у вивченні нафтогазового комплексу // Екологія. Серія аналітичних оглядів світової літератури. - 2004. - № 72. -С. 1-155.

  10. http://www.gks.rU/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment/#

  11. Гриценко О.І., Акопова Г.С., Максимов В.М. Екологія. Нафта і газ. - М. Наука, 1997. - 598 с.

  12. Піковський Ю.І. Геохімічні особливості техногенних потоків в районах нафтовидобутку // Техногенні потоки речовин і стан екосистем. - М. Наука, 1981. -С. 134-138.

  13. Стратегія соціально-економічного розвитку Ямало-Ненецького автономного округу Конторович / А. Е., Суслов В. І., брехунця А. М., Левінзон І. Л., Коржубаев А. Г., Харитонова В. Н., Чурашов В. Н. // Регіон: економіка і соціологія. - 2003. - № 3. - С. 3-38.

  14. Оцінка екологічного стану природного середовища районів видобутку нафти і газу в ЯНАО / Опікунів А. Ю., Опекунова М. Г., Кукушкін С. Ю., Ганул А. Г. // Вісник Санкт-Петербурзького університету. Науки про Землю. - 2012. - № 4. - С. 87-101.

  15. Космічний моніторинг арктичних і субарктичних територій Ямало-Ненецького автономного округу / Романов А.Н., Хвостов І.В., Уланов П.М., Ковалевська Н.М., Кирилов В.В., Плуталова Т.Г., Кобелєв В.О., Пєчкін А.С., Синицький А.І., Сисоєва Т.Г., Хворова Л.А. - Барнаул: Изд-во ТОВ «П'ять плюс», 2018. - 120 с.

  16. Московченко Д. В. Біогеохімічні особливості грунтів басейну річки Мессояха (Тазовский район Ямало-Ненецького автономного округу) // Вісник Тюменського державного університету. Екологія і природокористування. - 2016. - Т. 2. - №. 2. - С. 8-21.

  17. Московченко Д. В., Бабушкін А. Г. Фонове вміст рухомих форм металів в грунтах півночі Західного Сибіру // Вісник Тюменського державного університету. Екологія і природокористування. - 2015. - Т. 1. - №. 3. - С. 163-174.

  18. Опікунів А. Ю. та ін. До питання про гармонізацію біологічних і геохімічних результатів досліджень при моніторингу впливу нафтогазовидобутку // Сучасне ландшафтно-екологічний стан та проблеми оптимізації природного середовища регіонів. - 2018. - С. 339-341.

  19. Дослідження об'єктів накопиченого екологічного збитку на острові Вількіц-кого (Карське море) / Колесніков Р.А., Макєєв В.М., Романова О.М., Стурман В.І., Журк-на К.А. // Інженерні винаходи. - 2018. - № 12. - С. 32-41.

  20. Agbalyan E.V., Shinkaruk E.V. Evaluation of heavy metal concentrations, depending on the pH value in small lakes basin Nadym // International Journal of Applied and Basic Research. -2015. - № 6. - I. 3. - P. 457- 459.

  21. Московченко Д. В. Вплив техногенних чинників на склад поверхневих вод в районах нафтовидобутку Західного Сибіру // Вісник екології, лісознавства та ландшафтове-дення. - 2006. - №. 6. - С. 154-163.

  22. Особливості хімічного складу поверхневих вод Тазовского району ЯНАО / Юркевич М.В., Саїве О.П., Оленченко В.В., Синицький А.І. // Науковий Вісник ЯНАО. -2017 - № 3 (96). - С. 32-41.

  23. Юркевич М.В., Саїве О.П., Оленченко В.В., Синицький А.І. Оцінка геохімічного складу природних поверхневих вод Гиданський півострова // Інтерекспо ГеоСібірь. - 2017. - Т. 2. - №. 3. - С. 150-155

  24. Московченко Д. В. Особливості багаторічної динаміки рослинності бованіям-ковського родовища (півострів Ямал) // Вісник Тюменського державного університету. Екологія і природокористування. - 2013. - №. 12. - С. 57-66.

  25. Агбалян Є.В., Шинкарук Є.В. Рівень хімічного забруднення грунту в долині річки Лукияха Тазовского півострова // Науковий вісник ЯНАО. - 2015. - №4 (89). -З. 42-48.

  26. Кукушкін С. Ю., Опікунів А. Ю., Опекунова М. Г. Зміна мікроелементного складу донних відкладень малих річок і озер північних територій як індикатор антропогенного впливу при нафтогазовидобутку // https://pure.spbu.ru/ws/ files / 10029087 / _. pdf. -2017.

  27. Ефективність біоіндікаціонних методів для оцінки трансформації природного середовища при видобутку вуглеводнів / Опекунова М.Г., Арестова І.Ю., Кукушкін С.Ю., Нікітіна М. А., Опікунів А.Ю., Спаський В В. // сучасне ландшафтно-екологічний стан та проблеми оптимізації природного середовища регіонів. - 2018. - С. 226-228.

  28. Використання методів біоіндикації і біотестування в оцінці екологічного стану території газоконденсатних родовищ півночі Західного Сибіру / Опекунова М.Г., Опікунів А.Ю., Арестова І.Ю., Кукушкін, С.Ю., Спаський, В.В., Нікітіна, М.А., Недбаєв, І.С. // Вісник Санкт-Петербурзького університету. Науки про Землю. - 2018. -№ 63 (3). - С. 326-344.

  29. Опекунова М. Г., Опікунів А., Кукушкін С. Ю., Арестова І. Ю. Оцінка трансформації природного середовища в районах розробки вуглеводневої сировини на півночі Західного Сибіру // Сибірський екологічний журнал. - 2018. - № 25 (1). - С. 122-138.

  30. Хорошавін В. Ю., Моісеєнко Т. І. Винос нафтових вуглеводнів річками з територій нафтогазовидобувних районів півночі Західного Сибіру // Водні ресурси. -2014. - Т. 41. - №. 5. - С. 518-529.

  31. Алексєєва М. М., Ященко І. Г. Екологічний моніторинг нафтовидобувних територій на основі космічних знімків // Інтерекспо Гео-Сибір. - 2013. - № 4 (2).

  © Н. В. Юркевич, І. В. Філімонова, 2019


  Ключові слова: НАФТОГАЗОВИЙ КОМПЛЕКС /ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА /МОНІТОРИНГ /ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ МОДЕЛЮВАННЯ /ЕКОЛОГІЧНИЙ ЗБИТКИ /OIL AND GAS INDUSTRY /ENVIRONMENTAL POLLUTION /MONITORING /ENVIRONMENTAL-ECONOMIC MODELING /ENVIRONMENTAL DAMAGE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити