Досліджено склад стоків, що утворюються в результаті функціонування свинарських підприємств, розташованих на території Тамбовської області. Виявлено високий вміст розчинених і зважених органічних речовин. На підставі співвідношення концентрацій азотовмісних речовин показано відсутність реалізації процесу аеробного окислення і, як наслідок, потенційна екологічна небезпека даних відходів для навколишнього середовища при відсутності систематичного екологічного контролю та недостатнього використання сучасних методів утилізації відходів тваринництва.

Анотація наукової статті з екологічних біотехнологій, автор наукової роботи - Рязанов А.В., Можаров А.В., Завершинський О.Н.


ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES OF ANIMAL PRODUCTION IN TAMBOV REGION

The article is dedicated to the study of the composition of waste formed as a result of the pig breeding enterprise operation located on the territory of the Tambov region. High content of dissolved and suspended organic substances was detected in waste. Based on the ratio of nitrogen-containing substances concentrations, it is shown that there is no realization of aerobic oxidation process and, as a consequence, these wastes are potentially dangerous for the environment. There is no systematic environmental monitoring of wastes. Modern methods for the utilization of livestock wastes are insufficient.


Область наук:
 • екологічні біотехнології
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал
  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА НА ТЕРИТОРІЇ Тамбовської області'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА НА ТЕРИТОРІЇ Тамбовської області»

  ?10. Sulin MA Obshhaja paradigma ocenki ob # ektov nedvizhimosti [The General paradigm of valuation of real estate] / MA Sulin, VA Pavlova // Izvestija Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta: SPbGAU [Bulletin of Saint-Petersburg state agrarian University: Spbgau] . - 2012. - № 27. - P. 242-245. [In Russian]

  11. Bykova E. N. Prestizhnost 'territorii i konceptual'nye polozhenija formirovanija ee kriteriev [The prestige of the territory and the conceptual provisions of formation of its criteria] / E. N. Bykova, Ju. I. Shabaeva // Izvestija Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta [Bulletin of Saint-Petersburg state agrarian University]. - 2014. -№37. - P. 181-186. [In Russian]

  12. Vinogradov D. V. Jekonomika nedvizhimosti: ucheb. posobie [Economy real estate: manual] / D. V. Vinogradov. -Vladimir: Vladimirskij gosudarstvennyj universitet, 2007. - 136 p. [In Russian]

  13. Dozhdeva EE Novye podhody k nalogooblozheniju dohodov fizicheskih lic ot sdachi v arendu imushhestva [New approaches to the taxation of incomes of physical persons from rent of property] / EE Dozhdeva, E. V Rodionova // Regional'noe razvitie: SGJeU [Regional development: SSEU]. - 2015. - № 3 (7). - P. 4. [in Russian]

  14. Zhuravleva T. A. Prognoz nalogovogo potenciala Respubliki Krym i g. Sevastopolja [The forecast of tax potential of the Republic of Crimea and Sevastopol] // Krymskij nauchnyj vestnik [Crimean scientific Bulletin]. - 2015. - № 4-1. - P. 1033. [in Russian]

  DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.60.046 Рязанов А.В.1, Можаров А.В.2, Завершинський А.Н.3 1,2,3Кандідат хімічних наук, Тамбовський державний університет імені Г. С. Сковороди .Р. Державіна АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА НА ТЕРИТОРІЇ

  Тамбовська область

  Анотація

  Досліджено склад стоків, що утворюються в результаті функціонування свинарських підприємств, розташованих на території Тамбовської області. Виявлено високий вміст розчинених і зважених органічних речовин. На підставі співвідношення концентрацій азотовмісних речовин показано відсутність реалізації процесу аеробного окислення і, як наслідок, потенційна екологічна небезпека даних відходів для навколишнього середовища при відсутності систематичного екологічного контролю та недостатнього використання сучасних методів утилізації відходів тваринництва.

  Ключові слова: свинарство, відходи тваринництва, стічні води, аеробне окислення, важкі метали.

  Ryazanov A.V.1, Mozharov A.V.2, Zavershynskiy A.N.3 1,2,3PhD in Chemistry, Tambov State University named after G.R. Derzhavin ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES OF ANIMAL PRODUCTION IN TAMBOV REGION

  Abstract

  The article is dedicated to the study of the composition of waste formed as a result of the pig breeding enterprise operation located on the territory of the Tambov region. High content of dissolved and suspended organic substances was detected in waste. Based on the ratio of nitrogen-containing substances concentrations, it is shown that there is no realization of aerobic oxidation process and, as a consequence, these wastes are potentially dangerous for the environment. There is no systematic environmental monitoring of wastes. Modern methods for the utilization of livestock wastes are insufficient.

  Keywords: pig breeding, livestock wastes, waste water, aerobic oxidation, heavy metals.

  На сучасному етапі розвитку людства, що виходить на стадію постіндустріальної цивілізації, з Єльська господарство, хоча вже не є основою існування і розвитку, але, тим не менш, виконує дуже важливу функції, з виробництва продуктів харчування і сировини для деяких галузей промисловості.

  З моменту проголошення в нашій країні тези про продовольчу безпеку, а пізніше про імпортозаміщення, Тамбовська область бере активну участь в різних проектах, спрямованих на збільшення виробництва як, рослинницької, так і тваринницької продукції, а також у розвитку окремих галузей харчової промисловості.

  Незважаючи на гадану безневинно для природного середовища сучасне індустріальне сільське господарство здатне завдавати істотної, часто непоправної шкоди природним об'єктам і екосистемам. У гідросферу разом зі стічними водами надходить велика кількість зважених і розчинених органічних і неорганічних речовин, які можуть чинити негативний вплив на поверхневі водойми. Крім того, на сільськогосподарських підприємствах може утворюватися значна кількість твердих відходів, часто вельми небезпечних для навколишнього природного середовища, незважаючи на відсутність токсичних речовин у виробничому циклі.

  Тамбовська область за підсумками 2016 року знаходилася на третьому місці серед регіонів Росії за показниками свинарства. За минулий рік в області було вироблено понад 120 тисяч тонн м'яса свинини в забійній вазі, що становить майже 120 відсотків до аналогічного періоду минулого року. Поголів'я свиней в регіоні збільшилася на три відсотки і нараховує понад 1 мільйона голів [1].

  Застосування сучасних способів вирощування свиней в комплексах великої продуктивності супроводжується утворенням значної кількості продуктів життєдіяльності (гній) на вельми обмеженій території. Так для свині, яку вирощують на м'ясо, ця цифра становить приблизно 1500 кг / рік. Відповідно при поголів'я на території області в 1000000 голів, отримуємо цифру 1500000 тонн в рік. при

  умови що вологість «кінцевого продукту» становить близько 90%, а в разі застосування гідрозмиву, його обсяг збільшується більш ніж в три рази, а відхід є розбавлену суспензію.

  В рамках комплексних досліджень, спрямованих на зниження екологічного ризик збільшується при подальшому зростанні продуктивності існуючих і будівництві нових свинокомплексів, був досліджений фізико-хімічний склад тваринницьких стоків ряду провідних свинарських комплексів регіону за показниками, які представляють найбільший інтерес з позиції зниження навантаження на природне середовище (Таблиця 1 ).

  Таблиця 1 - Значення ряду показників і концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах свинарських

  підприємств

  Оцінюваний показник Підприємство 1 Підприємство 2 Підприємство 3 Підприємство 4 Підприємство 5

  Зміст зважених і розчинених речовин, мг / л 9850 36600 29690 24020 23160

  рН 8,5 8 8 7,5 7,5

  Азот амонійний, КН4 +, мг / л 2900 2300 3000 1800 2170

  Азот нітратний, М03-, мг / л 200 150 85 47 21

  Азот нітритний, N0 ^, мг / л 2,7 2,2 1,93 1,72 1,64

  ГПК, МГО / л 1216 2900 1254 862 941

  Залізо загальне Реобщ, мг / л 2 1 1,7 16 10

  Незважаючи на наявні відмінності, пов'язані в першу чергу з чисельністю поголів'я свиней і використовуваними технологіями відгодівлі, у всіх досліджених зразках відзначається високий вміст зважених і розчинених речовин. Проте, даний показник є середнім для стоків даного типу [2, С. 4], так як вони характеризуються високим вмістом дрібнодисперсних зважених часток, які практично не піддаються очищенню за допомогою відстоювання або фільтрування з використанням дрібнопористих фільтруючих матеріалів. Крім того в них може міститися значна кількість органічних речовин, що становить загрозу для поверхневих водойм під час вступу до них подібних стоків. Значення хімічного споживання кисню, що є вираженням змісту органічних і легкоокислюваних неорганічних речовин, хоча і є надзвичайно високим, так само відповідає значенням, характерним для стоків даного типу. Високий вміст органічних сполук добре співвідноситься з виявленим значенням зважених і розчинених речовин.

  Величина рН досліджених зразків знаходиться в слабощелочной області, що пов'язано, з великим вмістом азотовмісних мінеральних речовин, зокрема іонів амонію.

  Співвідношення концентрацій різних сполук азоту дозволяє судити про ступінь реалізації аеробних процесів окислення, що зменшують крім того загальний вміст розчинених органічних речовин. У всіх досліджених зразках найбільша концентрація даних з'єднань відповідає азоту амонійного. Зміст азоту нітратного істотно нижче (приблизно в 10 разів), азот нітритний, що представляє собою з'єднання з проміжною ступенем окислення між амонійний та нітратних, присутній в незначній концентрації. Таким чином, співвідношення даних форм сполук азоту свідчить про недостатню ефективність процесів аеробного окислення [3, С. 58].

  Згідно з наявними літературними даними стоки тваринницьких підприємств в ряді випадків можуть містити значну кількість сполук важких металів. Проведені дослідження виявили значний вміст заліза. Іони інших важких металів, або відсутні, або їх концентрація знаходиться нижче межі чутливості використаних методів визначення. Високий вміст заліза може бути пов'язано з використанням для гідрозмиву гною і розведення опадів води з природно високим вмістом заліза, характерного для Тамбовської області [4, С. 141].

  Високий вміст сполук азоту, теоретично дозволяє використовувати подібні тваринницькі стоки в якості добрива. Однак, їх систематичне інтенсивне внесення на одні й ті ж поля, з беззмінним сівозміною порушує процеси саморегулювання і самовідновлення родючості грунтів, підсилює їх ерозію, викликає хімічне і біологічне забруднення. Надходження стоків тваринницьких підприємств у відкриті водойми безпосередньо або через ґрунтові води надає евтрофірующее дію, що різко погіршує якість води і робить її непридатною для використання.

  Крім стічних вод і твердих відходів, при функціонуванні тваринницьких підприємств утворюються токсичні газоподібні сполуки: меркаптани, крезоли, феноли, сірководень, аміак, метан та ін. Тому функціонування великих свинарських комплексів пов'язане з формуванням шлейфу неприємних запахів, позбутися яких украй складно, а в деяких випадках практично неможливо. При розміщенні подібних об'єктів необхідно ретельно підходити до вибору місця їх розміщення з урахуванням рози вітрів і розташування

  населених пунктів, що в нашому регіоні не завжди виконується. Причина цього в тому, що в більшості випадків, подібні підприємства споруджуються на умовах приватно-державного партнерства. Внесок регіону в цьому випадку зводиться до створення транспортної і енергетичної інфраструктури. І, щоб мінімізувати витрати, будівництво здійснюється на територіях вже володіють даною інфраструктурою - в безпосередній близькості від населених пунктів.

  Таким чином, незважаючи на очевидну користь для економіки і населення, інтенсивний розвиток свинарства в нашому регіоні може стати причиною ряду екологічних проблем. Більшість з яких можна вирішити, при наявності на те бажання, ще на стадії розробки проекту і вибору місця для його розташування. Дотримання екологічних нормативів і санітарних норм, з одного боку дозволить знизити екологічну шкоду, а з іншого зменшить соціально-екологічну напруженість.

  Список літератури / References

  1. Свинарство Росії в 2016 році, дані на 1 жовтня. [Електронний ресурс] - URL: http: //ab-centre.ru/news/svinovodstvo-rossii-v-2016-godu-dannye-na-1-oktyabrya (дата звернення: 12.05.2017)

  2. Безуглов В.Г. Екологічна обстановка на тваринницьких комплексах, птахофабриках і прилеглих до них територіях [Електронний ресурс] / В.Г. Безуглов // Електронний науково-виробничий журнал «АГРОЕКОІНФО» 2013, №1 (12). - URL: http: //agroecoinfo.narod.ru/journal/TEXT/RUSSIAN/2013/st_09_annot.html. (Дата звернення: 12.05.2017)

  3. Рязанов А.В. Аналіз ефективності роботи міських очисних споруд щодо ряду пріоритетних забруднюючих речовин. / А.В. Рязанов, А.В. Можаров, А.Н. Завершинський // Міжнародний науково-дослідний журнал. - 2014. - № 4-2 (23). С.58-59.

  4. Рязанов А.В. Екологія поверхневих вод Тамбовотой області / А.В. Рязанов, А.Н. Завершинський, А.Н. Можаров - Тамбов, ТГУ імені Г.Р. Державіна, 2010. - 147 с.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Svinovodstvo Rossii v 2016 godu, dannye na 1 oktjabrja. [Pig breeding in Russia in 2016, data for October 1] [Electronic resource] - URL: http: //ab-centre.ru/news/svinovodstvo-rossii-v-2016-godu-dannye-na-1-oktyabrya ( accessed: 12.05.2017) [in Russian]

  2. Bezuglov V.G. Jekologicheskaja obstanovka na zhivotnovodcheskih kompleksah, pticefabrikah i prilegajushhih k nim territorijah [Ecological situation on livestock complexes, poultry farms and adjacent territories] [Electronic resource] / V.G. Bezuglov // Jelektronnyj nauchno-proizvodstvennyj zhurnal «AGROJEKOINFO» [Electronic Scientific and Production Journal «AGROECOINFO»] 2013, №1 (12). -URL: http: //agroecoinfo.narod.ru/journal/TEXT/RUSSIAN/2013/st_09_annot.html. (Accessed: 12.05.2017)) [in Russian].

  3. Ryazanov A.V. Analiz jeffektivnosti raboty gorodskih ochistnyh sooruzhenij v otnoshenii rjada prioritetnyh zagrjaznjajushhih veshhestv [Analysis of the efficiency of enterprises by sorting and recycling municipal solid waste]. / A.V. Ryazanov, A.N. Zawershinskiy, A.V. Mozharov // Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal [International research journal]. - 2014. - № 4-2 (23). P.58-59. [In Russian]

  4. Ryazanov A.V. Jekologija poverhnostnyh vod Tambovskoj oblasti [Ecology of surface waters of Tambov region] / A.V. Ryazanov, A.N. Zawershinskiy, A.V. Mozharov / Tambov, TGU imeni G.R. Derzhavina [Tambov, TSU named after G.R. Derzhavin], 2010. - 147 p. [In Russian]


  Ключові слова: СВИНОВОДСТВО / PIG BREEDING / СТІЧНІ ВОДИ / ВІДХОДИ ТВАРИННИЦТВА / WASTE WATER / аеробного окислення / AEROBIC OXIDATION / ВАЖКІ МЕТАЛИ / HEAVY METALS / LIVESTOCK WASTES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити