Представлені матеріали аналізу тактико-технічних характеристик і порівняльної оцінки ефективності застосування різних зразків засобів групової заправки пальним озброєння, військової та спеціальної техніки військ на марші.

Анотація наукової статті з хімічних технологій, автор наукової роботи - Пирогов Юрій Микитович, Шарикіна Федір Євгенович, Безручкін Володимир Володимирович, Шарикіна Георгій Євгенович


ANALYSIS OF EFFICIENCY APPLICATION OF MEANS GROUP REFUELLING OF ARMS BY FUEL, THE MILITARY AND SPECIAL TECHNICS ON THE MARCH

In article materials of the analysis of taktiko-technical characteristics and a comparative estimation of efficiency of application of various samples of means of group refuelling by fuel of arms, the military and special technics of armies on a march are presented.


Область наук:
 • хімічні технології
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Известия Тульського державного університету. Технічні науки

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ГРУПОВОЇ заправки пальним озброєння, ВІЙСЬКОВОЇ І СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ НА МАРШЕ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ГРУПОВОЇ заправки пальним озброєння, ВІЙСЬКОВОЇ І СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ НА МАРШЕ»

  ?2. Дослідження методів побудови призначених для користувача інтерфейсів [Електронний ресурс]. URL: http://www.bibliofond.org.ua/view.aspx? id = 515584 (дата звернення: 16.09.2019).

  3. Розробка користувальницьких інтерфейсів [Електронний ресурс]. URL: http://pandia.org.ua/text/78/247/74988.php (дата звернення: 16.09.2019).

  4. Андрєєва О.Г. Проектування ефективного призначеного для користувача інтерфейсу // Політехнічний молодіжний журнал МГТУ ім. Н.е. Баумана. М., 2016. Випуск №3 (3) [Електронний ресурс]. URL: http://masters.donntu.org/2017/fknt/raskidkin/library/article3 .htm (дата звернення: 16.09.2019).

  Хрустальов Віталій Ігорович, канд. техн. наук, доцент, khsukhsu @, mail. ru, Росія, Абакан, Хакаський державний університет ім. Н.Ф. Катанова

  COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF HUMAN-MACHINE INTERFACE

  TECHNOLOGIES

  V.I. Khrustalev

  The paper deals with the comparative analysis of the structure of human-machine interface technologies. The main stages of the algorithm for creating the user interface are given. The main blocks of the algorithm are described, as well as their sequence and peculiarity.

  Key words: human-machine interface, result-oriented approach, algorithm, information technology.

  Khrustalev Vitaliy Igorevich, candidate of technical sciences, docent, khsu-khsu @, mail.org.ua, Russia, Abakan, Katanov Khakas State University named after N.F. Katanof

  УДК 623.1.7

  АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ

  ГРУПОВОЇ заправки пальним ОЗБРОЄННЯ,

  ВІЙСЬКОВОЇ І СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ НА МАРШЕ

  Ю.Н. Пирогов, Ф.Е. Шарикіна, В.В. Безручкін, Г.Є. Шарикіна

  Представлені матеріали аналізу тактико-технічних характеристик і порівняльної оцінки ефективності застосування різних зразків засобів групової заправки пальним озброєння, військової і спеціальної техніки військ на марші.

  Ключові слова: заправка, пальне, озброєння, військова та спеціальна техніка, марш, польовий заправний пункт.

  Заправка озброєння, військової і спеціальної техніки (ВВСТ) є заключним і одним з найбільш відповідальних етапів комплексу заходів служби пального, спрямованих на підтримання високої бойової готовності військ у всіх видах їх діяльності [1].

  279

  Найбільш складною є заправка ВВСТ в колонах на марші в передбаченні введення в бій. У такій ситуації потреба в пальному може становити до 0,8 заправки підрозділів, а військові рухливі запаси для цієї мети використовувати недоцільно. Крім того, завдання ускладнюється жорсткими тимчасовими рамками, що не допускають зупинок і порушень похідного порядку, істотно підвищуючи ризик нанесення ударів противником.

  Заправка на марші із застосуванням штатних автомобільних паливозаправників (АТЗ) можлива тільки на привалах, що пов'язано з великими втратами часу і високою потребою в АТЗ через малої місткості їх цистерн [2 - 3]. Ця проблема успішно вирішується окремими ротами заправки пальним (орзг), укомплектованими засобами групової заправки - польовими заправними пунктами (ПЗП) [4 - 5].

  Існуючі ПЗП є комплекти збірно-розбірного устаткування, що забезпечує одночасну заправку великого числа ВВСТ, багаторазове застосування в різних умовах обстановки з відносно швидким розгортанням і згортанням. Засобами перекачування служать перекачують станції пального (ПСГ), мотонасосние установки (МНУ) або насоси автомобільних цистерн (АЦ). Для утримання необхідних запасів пального використовуються гумовотканинні (еластичні) резервуари або штатні АЦ орзг, які здійснюють підвезення пального. Основні тактико-технічні характеристики (ТТХ) існуючих ПЗП представлені в табл. 1 [6 - 7]. Варіанти їх конструктивно-компонувальних рішень відрізняються засобами перекачування, змісту і транспортування запасів пального, а також пристроями розподілу його видачі в ВВСТ.

  Таблиця 1

  Основні тактико-технічні характеристики існуючих польових заправних пунктов_

  Марка Базове шасі Кількість постів заправки, шт. Засіб перекачування Марка фільтра обсле жива розрахунок, чол.

  ПЗП-10 1-П-1,5 10 МНУГ-60 ФГН-60 1

  ПЗП-10А 1-П-1,5 10 АЦ-8,5-255Б ФГН-60 1

  ПЗП-14 1-П-1,5 14 АЦ-10-260 ФГН-120М 2

  ПЗП-20 2-ПН-4М 20 ПСГ-160 ФГН-60 2

  Одним з перших зразків, що з'явилися у військах, є ПЗП-20 (рис. 1), який збирається з серійно випускається технологічного обладнання, змонтованого на двовісні причепі.

  ПЗП-10 (рис. 2) від ПЗП-20 відрізняється тим, що замість ПСГ використовується МНУ, а технологічне обладнання (колектор з роздатковими рукавами і кранами, фільтр і лічильник) змонтовано на одноосьовому причепі. Для створення і утримання запасів, як і в ПЗП-20, використовуються резино-тканинні (еластичні) резервуари.

  Мал. 1. Польовий заправний пункт ПЗП-20

  У ПЗП-10А на відміну від ПЗП-10 засобами перекачування служать насоси АЦ, а їх ємності є засобами змісту запасів. У міру витрати пального в цистерні відбувається заміна звільнилися АЦ на заповнені.

  Мал. 2. Польовий заправний пункт ПЗП-10

  ПЗП-14 (рис. 3) від ПЗП-10А відрізняється кількістю точок заправки (14 замість 10), що було пов'язано на певному етапі зі збільшенням кількості танків в ротах з 10 до 14 одиниць. Для захисту обладнання від атмосферних опадів, пилу та механічних пошкоджень на раму встановлений оснащений вогнегасником і заземленням кузов.

  Основними недоліками перерахованих зразків вважаються значна трудомісткість і тривалість розгортання, а також необхідність у транспортному причепі, підвищує вимоги до кваліфікації і досвіду водіїв. Разом з тим, всі перераховані ПЗП прийняті на постачання понад 30 років тому і в даний час не виробляються.

  Мал. 3. Польовий заправний пункт ПЗП-14

  Автомобільні роти підвозу пального оперативного ланки тилу і орзг окремих бригад матеріально-технічного забезпечення в даний час оснащені АЦ на автомобільних базових шасі (АБШ) сімейства КамАЗ з колісною формулою 6х4, що обмежує їх можливості в умовах бездоріжжя. У зв'язку з цим планується заміна АБШ з колісною формулою 6х4 на автомобілі підвищеної прохідності з колісною формулою 8х8 (АЦ-14-63501) як в оперативному, так і у військовому ланках підвезення пального, включаючи штатні АЦ орзг. Основні ТТХ сучасних АЦ для пального представлені в табл. 2.

  Таблиця 2

  Основні тактико-технічні характеристики

  сучасних автоцистерн для горючего_

  Марка Базове шасі Місткість цистерни, л Насос

  подача, м3 / ч марка

  АЦ-14-63501 КамАЗ-63501 14000 90 СЦН-90/80-Б-У1

  АЦ-7-5350 КамАЗ-5350 7000 45 СЦЛ-20-24Г

  АЦ-7,5-4320 Урал-4320 7500 45 СЦЛ-20-24Г

  Принципово новим технічним рішенням завдання по груповій заправці ВВСТ на марші є застосування в складі орзг АТЗ класичної конструкції зі збільшеним числом постів заправки. В даний час прийнято на постачання Збройних Сил Російської Федерації АТЗ масової видачі АТЗ-12-10-63501 (рис. 4) на АБШ з колісною формулою 8х8, оснащений 10 роздатковими кранами, цистерною місткістю 12000 л і насосом з продуктивністю 90 м3 / год [ 8-9].

  Дослідна експлуатація АТЗ-12-10-63501, за результатами якої проведено ряд заходів з доопрацювання і модернізації систем і устаткування АТЗ, підтвердила відповідність їх ТТХ вимогам тактико-технічного завдання і наявність значних переваг перед існуючими зразками.

  Для порівняльної оцінки ефективності застосування орзг, укомплектованих різними засобами групової заправки, пропонується математична модель процесу з використанням методу статистичних випробувань для ситуацій, коли випадкові події наступають послідовно перетинаючись, що дозволяє визначити параметри розподілу складних подій, як суми середніх значень і дисперсій елементарних, статистичні значення параметрів розподілу яких відомі з досвіду [10].

  1

  Мал. 4. Автотопливозаправщик масової видачі АТЗ-12-10-63501

  Для обліку оперативно-тилових і тактико-технічних вимог призначення в якості вихідних даних математичної моделі процесу функціонування засобів групової заправки необхідно використовувати значення статистичних параметрів розподілу випадкових величин: кількості ВВСТ в колонах, розміру заправки і дозаправки підрозділи, щільності пального, приемистости баків ВВСТ, швидкості колон і дистанції між ними, часу під'їзду і від'їзду, подачі насоса і числа колон на маршруті.

  Середні значення випадкових величин і їх середньоквадратичні відхилення (СКО) розраховуються за відомими формулами математичної статистики. Якщо СКО випадкових величин не визначені статистично, то їх значення приблизно можуть бути розраховані з використанням прогнозних значень коефіцієнтів варіації.

  Моделювання процесу здійснюється послідовним визначенням основних параметрів заправки колон на марші (із застосуванням розрахункових залежностей, відомих з курсу теорії ймовірності та математичної статистики) [8 - 9].

  Отримані результати моделювання справедливі повністю, якщо в процесі заправки відсутні перерви з наявністю пального, що може мати місце, коли його запаси містяться в автотранспортних засобах. У таких випадках до обчисленого часу виконання заправки необхідно додати час на заміну (підключення) АЦ при експлуатації ПЗП-10А, ПЗП-14 і АТЗ-12-10-63501.

  Час на заміну порожніх АЦ заповненими має розраховуватися за умови забезпечення повної потреби в пальному на дозаправку колон.

  Кількість замін АЦ в розрахунку на 1 засіб групової заправки в комплекті орзг орієнтовно може бути визначено з залежності

  г \

  V

  + 0,95

  КАЦ =

  п | Жац

  (1)

  АЦ

  тоді загальну середню час на заміну АЦ розраховується:

  грзам _, заст ?? ^

  ТАЦ = * АЦ | До АЦ, (2)

  довірчий інтервал загального часу на заміну АЦ з ймовірністю, не менше 0,95, складе

  тзам ггзам

  грзам грзам _зам Г7? / оч

  ТАЦ = ТАЦ ± 2оАЦ 'у! КАЦ, (3)

  де 13щ - середньостатистичний час заміни АЦ, хв; Жац - вшити-

  мість АЦ, м3; озц - СКО середньостатистичного часу заміни АЦ,

  хв; V - розрахунковий обсяг дозаправки всіх колон, м3; п - кількість коштів груповий заправки в комплекті орзг, шт.

  Середнє значення і СКО повного часу заправки всіх колон на маршруті з урахуванням заміни АЦ складе:

  Тм = ТК |? + ТАЦЦ, (4)

  му = ^ О2 | г + (о3АЦ) 2 | Кац, (5)

  де Тк - середній час заправки 1 колони, хв; про - СКО середнього часу заправки 1 колони, хв; г - кількість колон на маршруті висунення, шт.

  Для ілюстрації викладеного підходу розглянуто варіант організації заправки пальним мотострілецької бригади (мсбр) на марші із застосуванням різних засобів групової заправки. Вихідні дані представлені в табл. 3. Для об'єктивності порівняння місткість АЦ і середня номінальна подача насосів взяті виходячи з фактичних ТТХ сучасних технічних засобів служби пального. Потреба в автотранспорті для ПЗП-10 і ПЗП-20 прийнята з умови підйому за 1 рейс обсягу пального, необхідного на дозаправку з'єднання.

  Будь-який варіант складу і ТТХ засобів групової заправки орзг повинен задовольняти загальним для всіх систем забезпечення вимогу: виконання поставленого завдання в повному обсязі і у встановлені терміни з ймовірністю, не нижче заданої при мінімальних витратах в тому чи іншому вираженні [9].

  Кількість ПЗП в складі орзг розраховувалося виходячи з умови, що заправка колони здійснюється не більше ніж за 1 під'їзд ВВСТ. Результати моделювання процесу групової заправки пальним мсбр на марші представлений в табл. 4 [4 - 5].

  Таблиця 3

  Вихідні дані для реалізації математичної моделі _групповой заправки мсбр на марші (варіант) _

  Найменування вихідних даних Тип засоби групової заправки

  ПЗП-20 ПЗП-10 ПЗП-10А ПЗП-14 АТЗ-12-10-63501

  Кількість постів заправки на 1 зразку, шт. 20 10 10 14 10

  Середня номінальна подача насоса, л / хв 3000 1500 1500 1500 1500

  Місткість засобів утримання запасів, м3 50 * 10 50 * 10 14 * 30 14 * 30 14 (12) * 32

  Потреба в АЦ (АЦ-14-63501), шт. 30 30 30 30 23

  Середній час розгортання 1 зразка, хв 60 40 10 10 5

  Потреба в особистому складі для розгортання 1 зразка, чол. 5 4 2 2 2

  Кількість особового складу, що забезпечує заправку ВВСТ, чол. 2 Будiвництво 1 1 1 + 1

  Середнє число колон, шт. 14

  Середня кількість ВВСТ в 1 колоні, шт. 87

  Середня маса заправки 1 колони, кг 25400

  Середній розмір дозаправки, заправок 0,7

  Середня щільність пального, кг / л 0,824

  Середня прийомистість баків ВВСТ, л / хв 150

  Середня дистанція між колонами, км 3

  Середня швидкість колон, км / год 20

  Середній час під'їзду (від'їзду) ВВСТ, хв 3

  Таблиця 4

  Результати моделювання процесу групової заправки з'єднання на марші (варіант) _

  Параметри процесу групової заправки Тип засоби групової заправки

  ПЗП- 20 ПЗП-10 ПЗП-10А ПЗП-14 АТЗ-12-10-63501

  Потреба орзг в засобах заправки, шт. 5 9 9 7 9

  Кількість операторів засобів заправки, чол. 10 9 9 14 9

  Потреба в особистому складі орзг *, чол. 40 39 39 44 32

  Трудомісткість розгортання 1 ком-ту. орзг, чол. ч 25 24 3 2,4 1,5

  Середній час заправки 1 колони, хв 9 9 9 9 9

  Середній час на заправку всіх колон, хв 126 126 126 126 126

  Мах (95%) час на заправку всіх колон, хв 136 136 136 137 136

  Мт (95%) час на заправку всіх колон, хв 117 117 117 116 117

  Середній час заміни АЦ, хв - - 24 30 24

  Середній час заправки всіх колон **, хв 126 126 150 156 150

  Мах (95%) час заправки всіх колон **, хв 136 136 164 172 164

  Мт (95%) час заправки всіх колон **, хв 117 117 137 141 137

  * - включаючи водіїв АЦ і операторів засобів групової заправки; ** - з урахуванням часу зміни АЦ або перекачування пального з АЦ в АТЗ

  З наведених у табл. 4 результатів моделювання випливає, що при заданих умовах за кількістю коштів груповий заправки в орзг, а також по місткості і подачі насосів АЦ час заправки мсбр на марші (без урахування часу розгортання, часу заміни АЦ) практично не залежить від типу застосовуваного засоби групової заправки. Для ПЗП несуттєвими є і відмінності в потреби в особовому складі.

  Необхідність заміни (підключення) АЦ при використанні ПЗП-10А, ПЗП-14 і АТЗ-12-10-63501 спричиняє збільшення часу заправки ВВСТ з'єднання на 20 ... 25%. Однак слід зазначити, що витрати часу на заміну АЦ можуть бути практично виключені при забезпе-

  285

  ванні можливості вільного під'їзду АЦ з пальним до резервних вузлів підключення насосів, число яких повинно бути не менше 2 у кожного засобу групової заправки.

  Використання АЦ для утримання і підвезення запасів пального істотно скорочує час і трудомісткість розгортання засобів групової заправки, підвищує мобільність орзг. Застосування АТЗ-12-10-63501, крім того, забезпечує скорочення потреби в особовому складі. У зв'язку з епізодичністю застосування орзг для заправки колон на марші представляється можливість використання її наливної автотранспорту для підвезення пального в оперативному ланці тилу. АТЗ-12-10-63501 в такі періоди можуть бути використані для заправки ВВСТ підрозділів окремих бригад матеріально-технічного забезпечення. В інтересах збільшення обсягу їх серійного виробництва і зниження собівартості такі АТЗ можуть використовуватися для укомплектування підрозділів Сухопутних військ [11].

  Отримані при розрахунках результати повинні бути проаналізовані на відповідність вимогам виконання завдання в нормативні терміни. Якщо при заданій довірчій ймовірності максимальний час заправки 1 колони більше допустимого, то необхідно збільшення дистанції між колонами на маршруті, або зниження швидкості їх руху. У разі, коли попереднє умова виконана, а час заправки всіх колон більше допустимого, то при неможливості скорочення часу заправки 1 колони, необхідно скорочення числа колон на маршруті (вчинення маршу по 2 і більше маршрутам або поділ потоків на декількох дільницях заправки).

  Вибір оптимального (раціонального) варіанти оснащення орзг засобами групової заправки визначається прийнятим критерієм, в якості якого можуть бути обрані мінімальні значення наступних показників:

  ціни закупівлі комплекту орзг, що включає засоби заправки, зберігання і транспортування, млн. руб .;

  приведених витрат на утримання комплекту орзг з особовим складом протягом життєвого циклу (операції), млн. руб .;

  потреби в обслуговуючому особовий склад комплекту орзг,

  чол.

  Найбільш об'єктивним критерієм ефективності може служити сума приведених витрат на утримання комплекту орзг протягом життєвого циклу, але його визначення пов'язане з накопиченням досвідчених статистичних даних, а також вирішенням ряду технічних і економічних завдань, що представляють собою окрему складну проблему.

  Визначення орієнтовної ціни закупівлі комплекту орзг, укомплектованого новими зразками технічних засобів служби пального, особливих труднощів не представляє, проте не дозволяє об'єктивно провести їх порівняння з раніше розробленими комплектами.

  З огляду на вимоги до скорочення чисельності особового складу тилових та інших обслуговуючих підрозділів, а також проблеми з їх укомплектуванням, критерій потреби орзг в обслуговуючому особовий склад в ряді випадків може розглядатися в якості основного. За даним критерієм переваги АТЗ-12-10-63501 очевидні, незважаючи на їх значну вартість.

  Список літератури

  1. Шарикіна Ф.Е., Коваленко В.П., Галко С.А. Проблеми і перспективи розвитку засобів заправки і транспортування пального // Матеріали міжвузівської науково-історичної конференції. Власюк, 2016. С. 410.

  2. Система загальних технічних вимог до видів озброєння і військової техніки. Технічні засоби служби пального. Загальні технічні вимоги: ОТТ 8.1.1.1-2010 // ФАУ «25 ДержНДІ хіммотологія Міноборони Росії». М. 2010.

  3. ГОСТ РВ 4930-002-2012. Технічні засоби служби пального. Автомобільні засоби заправки і транспортування пального. Загальні технічні вимоги. М .: Стандартинформ, 2013. 23 с.

  4. Збірник нормативів з бойової підготовки підрозділів матеріально-технічного забезпечення. М .: Воениздат, 2015. 296 с.

  5. Польові заправні пункти. Технічний опис та інструкція з експлуатації. М .: Воениздат, 1979. 28 с.

  6. Експлуатація засобів перекачування, заправки і транспортування ракетного палива і пального: підручник. М .: Воениздат, 1993. 376 с.

  7. Зайченко В.М., Зарумний В.І. Польові заправні пункти // Військово-економічний вісник, 2004. № 3. С. 37-47.

  8. Автотопливозаправщик масової видачі та моделі варіантів його застосування / Ю.М. Пирогов, Ф.Е. Шарикіна, В.В. Безручкін, Г.Є. Кулі-кін // Известия Тульського державного університету. Технічні науки. 2017. Вип. 5. С. 202 - 214.

  9. Аналіз досвіду застосування автомобільних засобів заправки загальновійськового призначення та оцінка їх відповідності сучасним вимогам призначення / Ю.М. Пирогов, Ф.Е. Шарикіна, В.В. Безручкін, Г.Є. Шарикіна // Известия Російської академії ракетних і артилерійських наук. 2017. № 4. С. 115 - 121.

  10. Пирогов Ю.Н. Математичне моделювання процесів функціонування об'єктів і технічних засобів забезпечення пальним. М .: Изд-во «Неограф», 2006. 228 с.

  11. Указ Президента Російської Федерації № 603 від 07 травня 2012 року «Про реалізацію планів (програм) будівництва і розвитку Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань, органів і модернізації оборонно-промислового комплексу» / Зборах законодавства Російської Федерації від 07 травня 2012 № 19, ст. 2340.

  Пирогов Юрій Микитович, канд. техн. наук, провідний науковий співробітник, 22otdel @, mail.org.ua, Росія, Москва, ФА У «25 ДержНДІ хіммотологія Міноборони Росії»,

  Шарикіна Федір Євгенович, старший науковий співробітник, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Росія, Москва, ФАУ «25 ДержНДІ хіммотологія Міноборони Росії»,

  Безручкін Володимир Володимирович, начальник лабораторії, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Росія, Москва, ФАУ «25 ДержНДІ хіммотологія Міноборони Росії»,

  Шарикіна Георгій Євгенович, начальник відділення комплектування, sarykin Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Росія, Санкт-Петербург, 5Гя брмто ЗВО

  ANALYSIS OF EFFICIENCY APPLICATION OF MEANS GROUP REFUELLING OF ARMS BY FUEL, THE MILITARY AND SPECIAL TECHNICS ON THE MARCH

  Y.N. Pirogov, F.E. Sharykin, V. V. Bezruchkin, G.E. Sharykin

  In article materials of the analysis of taktiko-technical characteristics and a comparative estimation of efficiency of application of various samples of means of group refuelling by fuel of arms, the military and special technics of armies on a march are presented.

  Key words: refuelling, fuel, arms, the military and special technics, a march, a field filling station.

  Pirogov Yurii Nikitich, candidate of technical science, the leading scientific employee, 22otdel @, mail.org.ua, Russia, Moscow, FAE «The 25-th State Research Institute of Himmotol-ogy, Ministry of Defence of Russian Federation»,

  Sharykin Fedor Evgenevich, senior scientific employee, fedor_rf @, mail. ru, Russia, Moscow, FAE «The 25-th State Research Institute of Himmotology, Ministry of Defence of Russian Federation»,

  Bezruchkin Vladimir Vladimirovich, chief of laboratory, 22otdel @, mail. ru, Russia, Moscow, FAE «The 25-th State Research Institute of Himmotology, Ministry of Defence of Russian Federation»,

  Sharykin Georgiy Evgenevich, chief of branch of acquisition, sarykin_1988 @ mail. ru, Russia, St.-Petersburg, 51st brigade of material support of the WMD


  Ключові слова: ЗАПРАВКА / ПАЛЬНЕ / ОЗБРОЄННЯ / ВІЙСЬКОВА І СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІКА / МАРШ / ПОЛЕВОЙ заправних пунктах / REFUELLING / FUEL / ARMS / THE MILITARY AND SPECIAL TECHNICS / A MARCH / A FIELD FILLING STATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити