Складно переоцінити значення нафти і природного газу в сучасному житті людства. Росія - одна з найвпливовіших держав в нафтовидобувній галузі, що є володарем найбільших резервів вуглеводневої сировини в світі. високий ступінь нефтеизвлечения тісно взаємопов'язана з процесами видобутку нафти і попутного газу. В даній статті проаналізовані методи одночасно-роздільної експлуатації (ОРЕ), виявлено позитивні якості використання даних процесів для ефективної видобутку нафти.

Анотація наукової статті з енергетики та раціонального природокористування, автор наукової роботи - Баязитова С.Р., Міннуліна А.Р.


ANALYSIS OF EFFICIENCY OF USING BOTTOM-HOLE AND ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMPS IN RUSSIA

The importance of oil and natural gas in the modern life of mankind can hardly be overestimated. Russia is one of the most influential states in the oil industry owning the largest reserves of hydrocarbon raw materials in the world. A high degree of oil recovery is closely interrelated with the processes of oil and gas production. In this article, we analyse methods of dual production time and identify positive qualities of using these processes for effective oil production.


Область наук:
 • Енергетика і раціональне природокористування
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал
  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НАСОСА 'ШГН + ЕЦН' В РОСІЇ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НАСОСА" ШГН + ЕЦН "В РОСІЇ»

  ?DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.62.099 Баязитова С.Р.1, Міннуліна А.Р.2

  1ORCID: 0000-0002-6412-0058, Студент, ФГБОУ ВО Уфимський державний нафтовий технічний університет, філія в м Жовтневому

  2ORCID: 0000-0001-5787-8891, Студент, ФГБОУ ВО Уфимський державний нафтовий технічний університет, філія в м Жовтневому АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НАСОСА «ШГН + ЕЦН» В РОСІЇ

  Анотація

  Складно переоцінити значення нафти і природного газу в сучасному житті людства. Росія - одна з найвпливовіших держав в нафтовидобувній галузі, що є володарем найбільших резервів вуглеводневої сировини в світі. Високий ступінь нефтеизвлечения тісно взаємопов'язана з процесами видобутку нафти і попутного газу. В даній статті проаналізовані методи одночасно-роздільної експлуатації (ОРЕ), виявлено позитивні якості використання даних процесів для ефективної видобутку нафти.

  Ключові слова: нафта, одночасно-роздільна експлуатація, ШГН, ЕЦН, нефтеізвлеченія, многопластовие родовища.

  Bayazitova S.R.1, Minnulina A.R.2

  1ORCID: 0000-0002-6412-0058, Student, 2ORCID: 0000-0001-5787-8891, Student, FSBEI of Higher Education "Ufa State Petroleum Technological University" (a branch in Oktyabrsky) ANALYSIS OF EFFICIENCY OF USING BOTTOM-HOLE AND ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMPS

  IN RUSSIA

  Abstract

  The importance of oil and natural gas in the modern life of mankind can hardly be overestimated. Russia is one of the most influential states in the oil industry owning the largest reserves of hydrocarbon raw materials in the world. A high degree of oil recovery is closely interrelated with the processes of oil and gas production. In this article, we analyse methods of dual production time and identify positive qualities of using these processes for effective oil production.

  Keywords: oil, dual production time, bottom-hole pump, electric submersible pump, oil recovery, multi-layer deposits.

  Складно переоцінити істотне значення нафти і природного газу в сучасному житті людства. Нафтогазова галузь не тільки сприяє міжнародним економічним відносинам, де використання і видобуток нафти визначає ступінь економічного розвитку і рівень життя населення країни, але і є одним з важливих критеріїв політичної взаємодії (як в мирний час, так і в умовах виникають військових конфліктів). Росія - одна з найвпливовіших держав в нафтовидобувній галузі, що є володарем найбільших резервів вуглеводневої сировини в світі. Високий ступінь нефтеизвлечения тісно взаємопов'язана з процесами видобутку нафти і попутного газу. Рівень складності видобутку нафти залежить від великої кількості параметрів: розміри і структурно-механічні властивості пластів-колекторів, стадії розробки місць скупчень вуглеводнів і багатьох інших факторів. А, отже, для збільшення коефіцієнта нафтовіддачі необхідно враховувати дані характеристики при експлуатації і розробки родовищ нафти, використовувати видобувне обладнання в найбільш ефективних режимах.

  В регіонах, де процес видобутку нафти і попутного газу складається на пізній стадії розробки, до яких відноситься Республіка Татарстан, нефтеізвлеченія ускладнюється погіршенням будови пластів, малими розмірами і високою виработанностью родовищ. Час, коли нафта легко і просто добувалася, в міжнародній видобутку залишається в минулому. Залишкові важкодобувані запаси, які є істотними, складаються в низькопроникних пластах, а їх роздільна розробка найчастіше економічно накладна. З метою найбільш повного вилучення запасів необхідно залучення в дослідження всіх існуючих об'єктів в розрізі однієї свердловини, що є не завжди допустимим згідно науково-технологічним і геологічним обставинам. Починаючи з 1950-х років в Поволзькому регіоні почали проводити роботи по збільшенню дебітів нафти в свердловинах. Цьому послужило спеціалізоване обладнання для одночасно-роздільної експлуатації пластів, метою якого була раціоналізація витрат, досягається в результаті поєднання експлуатаційних об'єктів за допомогою спеціально призначеного обладнання [1, C. 4]. Одночасно-роздільна експлуатація (ОРЕ) - це сукупність дій, здатних впливати через свердловини на пропластки для створення умов вироблення родовища в найбільш оптимизированном режимі. ОРЕ здійснюється одночасно фонтанні і глубіннонасосной методами згідно моделям "фонтан - насос" (нижній шар фонтанує) і "насос - фонтан" (верхній шар фонтанує). Устаткування дає можливість використовувати будь-який з об'єктів у власному встановленому режимі (витрата, забійні тиск), без поділу продукції пластів при підйомі і транспорті. Іншими словами, даний спосіб розрахований з метою одночасно-роздільної експлуатації двох, а то й понад пластів однією свердловиною. Завданнями ОРЕ є:

  - Збільшити дебіт свердловин за рахунок вибору оптимального режиму роботи пласта;

  - Забезпечення постійного коефіцієнта нефтеизвлечения експлуатованих пластів;

  - Підвищення доходу і зниження експлуатаційних витрат;

  - Освоєння многопластового родовища [2, C. 40].

  ОРЕ застосовується, перш за все, в тих свердловинах, які в розрізі мають великі відмінності фізико-хімічних властивостей об'єднуються пластів, в водонасичених свердловинах при значних перепадах тиску і в свердловинах з чималим відстанню між об'єктами. Багаторічні промислові обстеження підтверджують функціональність конструкції, і крім іншого здійсненність контролю і регулювання її характеристик.

  В ході удосконалення технологій одночасно-роздільної експлуатації двох і більше пластів було сформовано спеціалізоване обладнання, яке опускають в свердловину, що відкриває 2-3 пласта. Провідним складовим такого типу обладнання служить пакер, що відокремлює пласти один від одного і має окремі канали для виходу рідини на поверхню, а також штанговий насос з допоміжним клапаном.

  У міжнародній практиці є велика кількість різновидів установок для одночасно -роздільні експлуатації, і все без винятку вони мають переваги в життєдіяльності. Це такі як ПІМ + ОРД, ЕЦН + ШГН, УЕЦН, ШГН + ШГН, ШГН + клапан та ін. Ми ж розглянемо установки, які виробляються в ТОВ КК «Система-Сервіс» в місті Альмет'євськ республіки Татарстан. Саме там у 2007 році були винайдені установки, в яких продукція нижніх шарів видобувається занурювальним електроцентробежним насосом (ЕЦН), а верхніх -скважінним штанговим глибинним насосом (ШГН), і називається вихідна установка -ОРЕ ЕЦН + ШГН (Рис. 1), [3 , С. 93].

  СК УШГН *

  станція

  управління

  УЕЦН

  ,1

  Мал. 1 - ШГН + ЕЦН

  Принцип роботи такої установки є наступним: при переміщенні плунжера вгору спершу доставляється продукція нижнього шару, а в наслідку досягнення плунжером бокового клапана - продукція верхнього шару. Нафтопродукція нижнього шару крізь кожух надходить у вхідний вузол в відцентровий насос, з якого потім перекачується в колону НКТ. Нафтопродукція верхнього шару витягується нагнітається штанговим насосом, який повідомлений з міжтрубномупросторі бічним каналом. Проникаючи в колектор продукцій обох пластів, відбувається змішування, що веде до підняття по колоні НКТ. У конструкції ЕЦН ШГН кожух на низах лише на погружной електродвигун і замикається на вхідному вузлі ЕЦН, що не дає місця накопичуватися газу. Газ потрапляє за межі НКТ крізь вхідний пристрій. Якщо ж весь насос занурити в кожуха, то почне накопичуватися газ, який може порушити діяльність насоса, що не зовсім сприятливо вплине на видобуток продукції.

  Дана установка надає можливість експлуатувати окремо кожен з об'єктів на встановленому режимі, не розділяючи продукції пластів при підйомі. Тривалі аналізи обгрунтували як ефективність установки, так і допустимість контролювання і регулювання її основних параметрів.

  Ефективність впровадження одночасно-роздільної експлуатації ЕЦН + ШГН полягає в наступному: - Значне зменшення обсягів буріння за рахунок застосування стовбура однієї свердловини;

  - Експлуатація одночасно об'єктів з різними характеристиками і фізико-хімічними властивостями нафт;

  - Збільшення прибутковості окремих свердловин за рахунок приєднання інших об'єктів розробки або різних за властивостями пластів.

  - Отримання додаткової нафти за рахунок поділу пластів.

  Отже, технологія ОРЕ дозволяє значно зменшити витрати на видобуток нафти.

  В даний момент на об'єктах ВАТ «Татнефть» за участю ТОВ КК «Система-Сервіс» установка ОРЕ ЕЦН + ШГН введена більш ніж на 250 свердловинах [4, C. 85].

  Перевагами одночасно-роздільної експлуатації є, перш за все: зменшення майже в 2 рази витрачання коштів на побудову свердловин і підготовки родовищ, в розробку залучаються раніше невикористані резерви нафти, темпи введення місць скупчень вуглеводнів в розробку збільшуються, терміни буріння свердловини зменшуються. Елементарність конструкцій, розширення можливості регулювання дебіту, забезпечення підрахунку видобувається з кожного пласта і додатковий ріст видобутку нафти - все це робить установку ЕЦН + ШГН найбільш прибутковою, раціональної і практичною в експлуатації свердловини і видобутку нафти.

  Список літератури / References

  1. Хазіпов Р. Г. Ефективність застосування методів одночасно-роздільного видобутку нафти з каширских і ніжезалегающіх покладів на східному борту Мелекесской западини / Р. Г. Хазіпов, В. Г. Базаревская, К. М. Гаріфов // ГЕОРЕСУРСИ. - 2015. - № 3 (62). - С. 3-6.

  2. Заббар Р. Г. Розвиток одночасно-роздільної експлуатації свердловин / К. М. Тарифів, Н. Г. Ібрагімов, Р. Г. Заббар // Нафта і життя. - 2008. - № 3 (39). - С. 40-41.

  3. Сахнов Р. В. ОРЕ двох пластів з контролем депресії / Р. В. Сахнов // Нафтогазова Вертикаль. - 2011. - № 11. - С. 89-94.

  4. Демидов А. В. Розробка важко видобувних запасів: підходи до експлуатації двох пластів, зв'язаних по вертикалі проникним пропластками / А. В. Демидов // Вісник Пермського університету. - 2014. - № 3 (24). - С. 8087.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Khazipov R. G., Bazarevskaya V. G., Garifov K.M. Effektivnost primeneniya metodov odnovremenno-razdelnoy dobychi nefti iz kashirskikh i nizhezalegayushchikh zalezhey na vostochnom bortu melekesskoy vpadiny [The Effectiveness of Applying Dual Methods for Extracting Oil from Kashirskian and Underlying Deposits on the Eastern Board of Melekessky Depression] / Khazipov R.G. // Georesursyi [Georesources]. - 2015. - № 3 (62). - P. 3-6. [In Russian]

  2. Tarifov K. M., Ibragimov N. G., Zabbarov R. G., Razvitie odnovremenno-razdelnoy ekspluatatsii skvazhin [The development of Applying Dual Exploitation of wells] / Zabbarov R. G. // Neft I zhizn [Oil and live]. - 2008. - № 3 (39). -P. 40-41. [In Russian]

  3. Sakhnov R. V., ORE dvukh plastov s kontrolem depressii [The ADE two stratums with depressive control] / Sakhnov R. V. // Neftegazovaya vertical [Oil and Gaz vertical]. - 2011. - № 11. - P. 89-94 / [in Russian]

  4. Demidov A. V., Razrabotka trudnoizvlekayemyikh zapasov: podkhodyi k ekspluatatsii dvukh plastov, svyazannyikh po verticali pronitsayemyim proplastkom [Hard-to-recover Oil Reserves: Development Techniques for Two Oil-bearing Reservours with Permeable Layer between them] / Demidov A.V. // Vestnik Permskogo universiteta [Bulletin of Perm University]. - 2014. - № 3 (24). - P. 80-87 / [in Russian]


  Ключові слова: НАФТА / OIL / ОДНОЧАСНО-РОЗДІЛЬНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ / DUAL PRODUCTION TIME / ШГН / ЕЦН / нефтеізвлеченія / OIL RECOVERY / многопластового РОДОВИЩА / MULTI-LAYER DEPOSITS / BOTTOM-HOLE PUMP / ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити