Сучасні умови розвитку електроенергетики підвищують вимоги в галузі технічних умов і надійності, зокрема ряд західних країн проводить реструктуризацію електричних мереж на базі безпечних, екологічних та надійних композитних опор. У статті проаналізовані структура, конструкції і методи спорудження повітряних ліній електропередачі з більш перспективними, в порівнянні з традиційними, композитними опорами. Розглянуто властивості, основні якості і переваги матеріалів для виробництва опор зі склопластику і деревини. Зіставлені переваги і недоліки композитних і дерев'яних стійок і показано, що переважній більшості вимог, що пред'являються до опор повітряних ліній електропередачі, відповідають саме композитні опори. Встановлено, що існуючі і перспективні рішення, що дозволяють ефективно застосовувати композитні опори при спорудженні повітряної лінії, досить різноманітні. В даний час в електричних мережах західних країн найбільш поширені конструктивні моделі зведення повітряної лінії з чергуванням композитних і дерев'яних опор в певній послідовності. Запропоновано оптимальний варіант застосування композитних опор разом з дерев'яними в пропорції: чотири композитні стійки на одну дерев'яну (метод споруди «4/1»). Представлені переваги подібного способу споруди лінії електропередачі: значне підвищення механічної міцності конструкції опор і проводів, безпеки їх обслуговування. Зроблено техніко-економічний розрахунок, який підтверджує перевагу зведення розподільної лінії 10 кВ за схемою «4/1». впровадження композитних опор в електричних мережах Республіки Білорусь в довгостроковій перспективі дозволить отримати відчутний фінансовий ефект за рахунок скорочення витрат на експлуатацію повітряної лінії та значного терміну експлуатації композитних стійок, що є безсумнівним плюсом в умовах сучасної ринкової економіки.

Анотація наукової статті з електротехніки, електронної техніки, інформаційних технологій, автор наукової роботи - Фурсанов М.І., Сазонов П.А.


Analysis of the Efficiency of Composite Supports in Electric Networks of the Republic of Belarus

Modern conditions for the development of the electric power industry increase the requirements in the field of technical conditions and reliability; thus, in a number of Western countries electric networks are being restructured on the basis of safe, environmentally friendly and reliable composite supports. The article analyzes the structure, design and methods of construction of overhead power lines with composite supports that are more promising than traditional ones. The properties, main characteristics and advantages of materials for the production supports of fiberglass and of wood are considered. The advantages and disadvantages of composite and wooden racks are compared and it is shown that most of the requirements for the supports of overhead power lines are met by composite supports. It is discovered that the existing and promising solutions that enable effective use of composite supports in the construction of an overhead line are quite diverse. Currently, in the electrical networks of Western countries, the most common structural model of the construction of an overhead line is the one the one that alternates composite and wooden supports in a certain sequence. The best option of the use of composite supports along with wood ones is the following ratio: four composite supports to one wooden one (method of construction "4/1"). The advantages of this method of construction of the power line are presented, viz. a significant increase in the mechanical strength of the structure of supports and wires as well as the safety of their maintenance. The results of technical and economic calculation that confirm the advantage of constructing a 10 kV distribution line according to the "4/1" scheme are presented. The implementation of composite supports in the electric networks of the Republic of Belarus in the long term will allow obtaining a tangible financial effect by reducing the cost of operation of the overhead line and because of a significant period of operation of composite racks, which is an undoubted advantage in conditions of the modern market economy.


Область наук:
 • Електротехніка, електронна техніка, інформаційні технології
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Енергетика. Известия вищих навчальних закладів та енергетичних об'єднань СНД

  Наукова стаття на тему 'Аналіз ефективності застосування композитних опор в електричних мережах Республіки Білорусь'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз ефективності застосування композитних опор в електричних мережах Республіки Білорусь»

  ?Енергетика. Изв. вищ. навч. закладів та енерг. об'єднань СНД. Т. 62, № 1 (2019), с. 15-23 Energetika. Proc. CIS Higher Educ. Inst. and Power Eng. Assoc. V. 62, No 1 (2019), pp. 15-23 15

  https://doi.org/10.21122/1029-7448-2019-62-1-15-23 УДК 621.311.1

  Аналіз ефективності застосування композитних опор в електричних мережах Республіки Білорусь

  М. І. Фурсанов1 *, П. А. Сазонов1 *

  '^ Білоруський національний технічний університет (Мінськ, Республіка Білорусь)

  © Білоруський національний технічний університет, 2019 Belarasian National Technical University, 2019

  Реферат. Сучасні умови розвитку електроенергетики підвищують вимоги в галузі технічних умов і надійності, зокрема ряд західних країн проводить реструктуризацію електричних мереж на базі безпечних, екологічних і надійних композитних опор. У статті проаналізовані структура, конструкції і методи спорудження повітряних ліній електропередачі з більш перспективними, в порівнянні з традиційними, композитними опорами. Розглянуто властивості, основні якості і переваги матеріалів для виробництва опор зі склопластику і деревини. Зіставлені переваги і недоліки композитних і дерев'яних стійок і показано, що переважній більшості вимог, що пред'являються до опор повітряних ліній електропередачі, відповідають саме композитні опори. Встановлено, що існуючі і перспективні рішення, що дозволяють ефективно застосовувати композитні опори при спорудженні повітряної лінії, досить різноманітні. В даний час в електричних мережах західних країн найбільш поширені конструктивні моделі зведення повітряної лінії з чергуванням композитних і дерев'яних опор в певній послідовності. Запропоновано оптимальний варіант застосування композитних опор разом з дерев'яними в пропорції: чотири композитні стійки на одну дерев'яну (метод споруди «4/1»). Представлені переваги подібного способу споруди лінії електропередачі: значне підвищення механічної міцності конструкції опор і проводів, безпеки їх обслуговування. Зроблено техніко-економічний розрахунок, який підтверджує перевагу зведення розподільної лінії 10 кВ за схемою «4/1». Впровадження композитних опор в електричних мережах Республіки Білорусь в довгостроковій перспективі дозволить отримати відчутний фінансовий ефект за рахунок скорочення витрат на експлуатацію повітряної лінії та значного терміну експлуатації композитних стійок, що є безсумнівним плюсом в умовах сучасної ринкової економіки.

  Ключові слова: електрична мережа, конструктивне виконання, композитні опори, надійність, оптимізація

  Для цитування: Фурсанов, М. І. Аналіз ефективності застосування композитних опор в електричних мережах Республіки Білорусь / М. І. Фурсанов, П. А. Сазонов // Енергетика. Изв. вищ. навч. закладів та енерг. об'єднань СНД. 2019. Т. 62, № 1. С. 15-23. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2019-62-1-15-23

  Адреса для листування

  Фурсанов Михайло Іванович Білоруський національний технічний просп. Незалежності, 65/2 220013, м.Мінськ, Республіка Білорусь Тел: +375 17 292-65-82 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Address for correspondence

  Fursanov Mishail I.

  Belarusian National Technical University 65/2 Nezavisimosty Ave., 220013, Minsk, Republic of Belarus Tel .: +375 17 292-65-82 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Analysis of the Efficiency of Composite Supports in Electric Networks of the Republic of Belarus

  M. I. Fursanov1), P. A. Sazonov1)

  1) Belarusian National Technical University (Minsk, Republic of Belarus)

  Abstract. Modern conditions for the development of the electric power industry increase the requirements in the field of technical conditions and reliability; thus, in a number of Western countries electric networks are being restructured on the basis of safe, environmentally friendly and reliable composite supports. The article analyzes the structure, design and methods of construction of overhead power lines with composite supports that are more promising than traditional ones. The properties, main characteristics and advantages of materials for the production supports of fiberglass and of wood are considered. The advantages and disadvantages of composite and wooden racks are compared and it is shown that most of the requirements for the supports of overhead power lines are met by composite supports. It is discovered that the existing and promising solutions that enable effective use of composite supports in the construction of an overhead line are quite diverse. Currently, in the electrical networks of Western countries, the most common structural model of the construction of an overhead line is the one the one that alternates composite and wooden supports in a certain sequence. The best option of the use of composite supports along with wood ones is the following ratio: four composite supports to one wooden one (method of construction "4/1"). The advantages of this method of construction of the power line are presented, viz. a significant increase in the mechanical strength of the structure of supports and wires as well as the safety of their maintenance. The results of technical and economic calculation that confirm the advantage of constructing a 10 kV distribution line according to the "4/1" scheme are presented. The implementation of composite supports in the electric networks of the Republic of Belarus in the long term will allow obtaining a tangible financial effect by reducing the cost of operation of the overhead line and because of a significant period of operation of composite racks, which is an undoubted advantage in conditions of the modern market economy.

  Keywords: electric network, structural design, composite supports, reliability, optimization

  For citation: Fursanov M. I., Sazonov P. A. (2019) Analysis of the Efficiency of Composite Supports in Electric Networks of the Republic of Belarus. Energetika. Proa CIS Higher Educ. Inst. and Power Eng. Assoc. 62 (1), 15-23. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2019-62-1-15-23 (in Russian)

  Вступ

  Енергетична галузь активно розвивається, тому постійно зростають вимоги, що пред'являються до надійності електропостачання, що вимагає розробки і впровадження принципово нових, відповідних сучасним стандартам технічних рішень. Одна зі структур електричних мереж - повітряні лінії електропередачі (ВЛЕП). Застосування нових технологій при спорудженні повітряних ліній (ПЛ) - це зменшення витрат на будівництво та експлуатацію лінії: зниження термінів і трудомісткості будівельно-монтажних робіт, підвищення термінів служби, надійності, зниження параметрів потоку відмов і шкоди від недоотпуска електроенергії [1-5].

  Спорудження високонадійних повітряних ліній електропередачі -пріорітетная завдання для енергетики будь-якої держави, так як саме від електричних мереж залежить якість продукту, який отримають до-

  кінцевих споживачів, і фінансові кошти, необхідні для утримання каналів електропередачі [6-10].

  В даний час для спорудження, експлуатації та ремонту живлять і розподільних ліній електропередачі часто застосовуються конструкції на базі композитних опор ВЛЕП [6, 7]. Композитні опори це будівельні конструкції, основним матеріалом для виробництва яких є склопластики, призначені для утримання проводів і грозозахисних тросів на заданій відстані від землі і один від одного. Склопластик - пластичний матеріал, в основу якого покладено скловолокно (кварцове або скляне волокно) і сполучна речовина (термопластичні полімери) [2]. Композитні опори являють собою новий тип конструкцій, що набув поширення при спорудженні та реконструкції повітряних ліній електропередачі в США і Канаді (рис. 1) в 2000-і рр. і успішно застосовується в даний час. У США композитні опори часто використовуються для заміни пошкоджених або прийшли в непридатність традиційних металевих, дерев'яних опор або їх частин.

  Мал. 1. Лінія 110 кВ із застосуванням композитних опор (Канада) Fig. 1. 110 kV line with the application of the composite supports (Canada)

  Основна частина

  Головними перевагами композитних опор ПЛ є компактність, легкість, висока швидкість монтажу, що дозволяють значно прискорити відновлення електропостачання при пошкодженні або руйнуванні опор, в тому числі і в важкодоступній місцевості. Електрофізичні параметри композитних стійок близькі до дерев'яних, тому в розподільних мережах західні енергокомпанії використовують їх для заміни дерев'яних опор.

  У розвинених країнах опори фірми RStandard ефективно застосовуються в мережах середньої напруги. В [1] автори показують достатність чергування композитних і дерев'яних опор в певній послідовності при спорудженні повітряних ліній електропередачі, що в значній мірі підвищує експлуатаційні характеристики лінії.

  За рахунок застосування як передових, так і перевірених часом матеріалів в пропорції чотири композитні опори на одну дерев'яну (метод споруди «4/1») забезпечується максимально доступна надійність на сьогоднішній день при помірних витратах на спорудження лінії.

  Підвищені експлуатаційні характеристики композитних опор, в порівнянні з традиційними, пояснюються властивостями склопластику, з якого вони виготовляються. Склопластики мають високі фізико-механічними характеристиками при малій щільності [2, с. 27]. При використанні певних смол і армуючих матеріалів можна отримати склопластики, що перевершують по міцності сплави кольорових металів і сталь. Фізико-механічні властивості різних матеріалів наведені в табл. 1.

  Таблиця 1

  Фізико-механічні властивості різних матеріалів Physical and mechanical properties of various materials

  Показник Склопластик Залізобетон Сталь Алюміній

  Щільність, т / м3 1,6-2,0 2,5 7,8 2,7

  Руйнівна напруга при розтягуванні, МН / м2 410-1180 В 10 разів менше, ніж на стиск 410-480 80-430

  Межа міцності при вигині, МН / м2 690-1240 5,2 400 275

  Модуль пружності при розтягуванні, ГПа 21-41 0,07 210 70

  Коефіцієнт лінійного розширення, Хю-6 м / град 5-14 12-15 11-14 22-23

  Коефіцієнт теплопровідності, Вт / (м-К) 0,30-0,35 1,5-2,0 46 140-190

  Механічні властивості склопластику визначаються переважно характеристиками наповнювача і міцністю його зв'язку з матеріалом. Склопластики з орієнтовано розташованими безперервними волокнами мають найбільші показники міцності і жорсткості. Подібний склопластик поділяють на перехресний і спрямований. У першому випадку волокна розташовані під кутом один до одного, кут може змінюватися для регулювання механічних характеристик конструкції, у другому - паралельно. В умовах виробництва склопластики добре фарбуються в будь-який колір, при використанні стійких барвників можуть зберігати його необмежений час (рис. 2). Також застосування склопластику дозволяє виготовити конструкцію будь-якої форми, що в перспективі може підвищити естетичну складову [2, с. 31].

  Високі експлуатаційні характеристики ВЛЕП залежать від достоїнств елементів, що входять в неї.

  Мал. 2. Пофарбований склопластик Fig. 2. Colored fiberglass

  Переваги композитних стійок [3]:

  • хороші діелектричні властивості. За своїм ізоляційним характеристикам склопластикові опори практично аналогічні дерев'яним. Ізоляційні властивості матеріалу дозволяють застосовувати нові рішення по захисту ліній від грозових перенапруг, в тому числі засновані на збільшенні електричної міцності фазной ізоляції;

  • мала маса. Композитні опори мають вагу на порядок менший, ніж традиційні аналоги із залізобетону або металу;

  • простота зберігання, транспортування. Опора складається з порожнистих секцій, які можна зберігати, транспортувати одна в іншій (рис. 3);

  Мал. 3. Принцип зберігання і транспортування композитних стійок Fig. 3. The principle of storage and transportation of composite racks

  • довговічність. Проведені випробування показали, що термін служби стійок становить приблизно 70 років;

  • пружність. Завдяки еластичності (гнучкості) стійки витримують великі вітрові та ожеледні навантаження. Висока еластичність композитних конструкцій дозволяє уникнути залишкової деформації;

  • мінімальне обслуговування. Висока стабільність матеріалу дозволяє експлуатувати композитні опори в суворих кліматичних умовах;

  • Фізичні властивості. Композитні опори не схильні до гниття і корозії, впливу птахів (дятлів) і комах, мають високу вогнестійкість і можуть стати абсолютно негорючими, якщо їх покрити декількома шарами вогнестійкого кошти;

  • модульна конструкція дозволяє змінювати висоту опор, використовуючи різну кількість і набір модулів, а також застосовувати окремі мо-

  дулі в ремонтних роботах. Наприклад, компанія Southern California Edison використовувала окремі композитні модулі для відновлення дерев'яних опор, зламаних на висоті від 1,5 до 2,4 м над рівнем землі, але за всіма іншими параметрами перебували в чудовому стані;

  • спрощення робіт з монтажу. Для спорудження ліній із застосуванням композитних стійок не потрібно важкої техніки і складного монтажного обладнання, що веде до зниження витрат на будівництво ВЛЕП;

  • екологічність. Токсичні компоненти не застосовуються при виробництві і не виділяються в навколишнє середовище в процесі експлуатації. Використання композитних опор не тягне за собою забруднення навколишнього середовища і проблем, подібних до тих, які виникають з просоченими креозотом дерев'яними опорами.

  Недолік у композитних стійок один - висока вартість. В даний час виробництво подібних опор в Республіці Білорусь відсутній.

  Для виробництва дерев'яних опор необхідної якості для спорудження повітряних ліній електропередачі за методом «4/1» необхідні хвойні породи деревини. Кращим варіантом по співвідношенню механічні властивості / ціна є сосна, просочена антисептиками при строгому дотриманні технології обробки.

  Переваги дерев'яних стійок [5]:

  • простота в обслуговуванні - електромонтер легко і безпечно піднімається на опору і спускається з неї, що сприяє скороченню виробничого травматизму і часу на обслуговування ВЛ;

  • не вимагають дбайливого звернення (в допустимих, природно, не більше) при перевезенні, розвантаженні, складуванні, установці в котловани;

  • для збільшення терміну служби можна виробляти додаткове ан-тісептірованіе в місцях, схильних до більш інтенсивного гниття: місця установки траверс і переходів «земля - ​​повітря»;

  • просочені антисептиком опори (без порушення технологічного циклу і технічних умов) можуть служити 40 років і більше;

  • низька вартість в порівнянні з залізобетонними стійками і металевими аналогами.

  Ряд переваг дерев'яних опор аналогічний переваг композитних стійок: хороші діелектричні властивості, механічна міцність і пружність матеріалу, мала вага, відсутність ефекту «Доміно», коли важка опора, наприклад залізобетонна, падає і захоплює за собою всі опори в анкерному прольоті. Легкі композитні опори будуть утримуватися на натягнутих проводах, що скорочує число аварійних відключень і витрати на ремонт і обслуговування повітряної лінії електропередачі.

  Застосування однієї дерев'яної опори на чотири композитні при використанні стійок до 14 м дозволяє додати жорсткості конструкції в разі значних вертикальних перевантажень: ураган, ДТП і т. Д. Також це значно знижує капіталовкладення в спорудження повітряної лінії електропередачі.

  Застосування композитних опор дозволяє зменшити напругу в матеріалі проводу при ожеледного і вітрової навантаженнях за рахунок того,

  що опори «дихають» під механічним навантаженням: працюють на вигин. Чим менше механічне навантаження в матеріалі проводу, тим більше його термін служби і менше ймовірність обриву в екстремальних погодних умовах. Систематичний розрахунок проводу наведено в табл. 2 для методу споруди «4/1» і традиційного із застосуванням залізобетонних опор. Розрахунок актуальний, якщо при спорудженні лінії застосовувати композитні стійки канадського виробництва (фірми RStandard).

  Таблиця 2

  Результати розрахунку напружень в матеріалі і стріли провисання проводів для повітряних ліній, споруджених методом «4/1» і з застосуванням традиційних залізобетонних опор

  The results of the calculation of tensions in the material and a sag of a conductor for overhead lines constructed by the "4/1" method using traditional concrete supports

  Марка дроти Lra6, м? Вагу, м / гол, м / вітер, м / +, м / -, м ° гол, даН / мм2 ^ вітер, даН / мм2 даН / мм2 даН / мм2

  Метод споруди «4/1»

  СИП-3 94 112 2,90 1,32 2,9 1,11 0,29 0,169 5,95 4,86

  АС 73 87 0,23 0,31 0,9 0,17 10,07 7,410 2,55 12,00

  залізобетонні опори

  СИП-3 94 112 2,81 1,29 2,9 1,11 0,310 0,175 5,95 4,86

  АС 73 87 0,22 0,30 0,9 0,17 10,775 7,706 2,55 12,00

  Ціна на композитні опори вище, ніж на традиційні. Високу ціну компенсують низькі витрати при експлуатації ПЛ: догляд за механічною частиною не потрібно, необхідно обслуговувати виключно трасу. Перехід до такої схеми можна робити поступово, замінюючи пошкоджені залізобетонні опори на композитні.

  Як відомо, термін служби залізобетонних опор 20-25 років, причому гарантія на подібні опори не поширюється. У композитних опор заявлений заводом-виготовлювачем термін служби складає 100 років. Тому введемо таку економічну характеристику, як середній показник собівартості. Середній показник собівартості проекту - це відношення капітальних витрат в спорудження лінії до її терміну експлуатації

  До

  п Т '

  де Рп - середній показник собівартості проекту, біл. руб. / рік; К - капіталовкладення в спорудження лінії електропередачі, біл. руб .; Т - термін експлуатації лінії, років.

  Техніко-економічні показники для лінії 10 кВ протяжністю 34,1 км, спорудженої за методом «4/1» із застосуванням композитних і дерев'яних опор, а також для аналогічної лінії, спорудженої із застосуванням традиційних залізобетонних опор, наведені в табл. 3.

  Обидва варіанти споруди електричної мережі мають позитивний показник рентабельності і чистий дисконтований дохід, що свідчить про економічну доцільність спорудження повітряної

  лінії електропередачі за двома схемами. Однак традиційні показники у схеми із застосуванням залізобетонних опор трохи вище. Це пояснюється прагненням окупити лінію якомога швидше. Якщо враховувати довгострокову перспективу (композитні опори мають термін служби, заявлений заводом-виробником, в п'ять разів більше, ніж залізобетонні), також варто брати до уваги значно менші витрати на технічне обслуговування лінії з композитними і дерев'яними стійками з урахуванням, що вартість проекту на композитних стійках більше в 1,784 рази.

  Таблиця 3

  Техніко-економічні показники лінії електропередачі Technical and economic indicators of the power transmission line

  Показник Метод споруди «4/1» Залізобетонні опори

  Капітальні витрати на закупівлю опор

  повітряної лінії, в тому числі вартість проводів, біл. руб. 889989,92 380756,19

  Витрати на спорудження лінії, біл. руб. 120750 185850

  Щорічні витрати, біл. руб. 16318,32 12482,70

  Наведені витрати, біл. руб. 238815,80 107671,74

  Собівартість передачі електроенергії, біл. руб ./ (кВт-ч) 0,000475 0,000363

  Питомі капітальні витрати, біл. руб. / кВт 119,493 51,121

  Чиста поточна вартість 13079,592 32762,386

  Рентабельність 1,0183 1,107

  Середній показник собівартості, біл. руб. / рік 549,30 2299,53

  Тривалість будівництва, дні 115 177

  Розрахунок введеного середнього показника собівартості свідчить про те, що експлуатація та подальша амортизація мережі з композитними опорами протягом всього терміну служби стійок набагато вигідніше, ніж у випадку з залізобетонними стійками: 549,30 проти 2299,53 біл. руб. / рік.

  Схема «4/1» підвищує надійність механічної частини повітряної лінії електропередачі і електропостачання споживачів у важких погодних умовах, скорочує витрати на експлуатацію. Також пропонована конструкція дозволяє значно прискорити зведення ВЛ. При можливому пошкодженні стійок лінія може продовжувати функціонування в нормальному режимі до усунення бригадою електромонтерів дефектів. Дозволяє забезпечити надійне електропостачання споживача при актах вандалізму на лінії за рахунок застосування дерев'яних опор.

  На підставі позитивного досвіду виконання конструкторських робіт західних фахівців, а також досвіду використання композитних опор можна судити про необхідність впровадження схем із застосуванням композитних опор і в Білорусі.

  ВИСНОВОК

  Пропонований метод спорудження повітряних ліній електропередачі може бути застосований в електричних мережах Республіки Білорусь як для зведення нових повітряних ліній, так і для ремонту пошкоджених

  ділянок трас ліній. Впровадження цього методу знизить показник потоку відмов і шкоди від недоотпуска електроенергії, відповідно підвищить надійність електропостачання споживачів.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Колтарп, С. Стоячи в повний зріст наперекір погоді. Сувора погода підтверджує рішення мережевої компанії встановити склопластикові опори / С. Колтарп, Т. Вайд // Повітряні лінії. 2015. № 1. C. 60-64.

  2. Преображенський, А. І. Склопластики - властивості, застосування, технології / А. І. Преображенський // Головний механік. 2010. № 5. С. 27-36.

  3. Боков, Г. С. Розподільні електричні мережі. Оптимізація технологічних і технічних умов розвитку / Г. С. Боков, А. Н. Жулев // Новини електротехніки. 2012. Вип. 76. С. 22-25.

  4. Перелигін, Л. М. Деревинознавство / Л. М. Перелигін. М .: Лісова промисловість, 1971. 82 с.

  5. Бірюков, Н. П. Опори для повітряних ліній 0,4-10 кВ. Думка експлуатування / Н. П. Бірюков // Новини електротехніки. 2003. Вип. 24. С. 57-59.

  6. Дубина, А. А. Нові конструкції полімерних стійок для опор ПЛ в РФ і Україні /

  A. А. Дубина // Повітряні лінії. 2011. № 3. С. 27-31.

  7. Бочаров, Ю. Н. До питання про композитних опорах повітряних ліній / Ю. М. Бочаров,

  B. В. Жук // Праці Кольського наукового центру РАН. Енергетика. 2012. Вип. 4-1.

  C. 78-85.

  8. Файбисович, Д. Л. Довідник з проектування електричних мереж / Д. Л. Файбисович, І. Г. Карапетян, І. М. Шапіро. М .: ЕНАС, 1985. 303 с.

  9. Готвянскій, В. В. Типові технологічні карти на установку вільностоячих портальних проміжних опор типу ПБ 330-7Н, ПБ 500-5Н і ПБ 500-7Н і модифікації базової конструкції / В. В. Готвянскій // Повітряні лінії. 2011. № 3. С. 16-18.

  10. Крюков, К. П. Конструкції та механічний розрахунок ліній електропередачі / К. П. Крюков, Б. П. Новгородцев. Л .: Енергія, 1979. 312 с.

  Надійшла 28.05.2018 Підписано до друку 11.09.2018 Опублікована онлайн 30.01.2019

  REFERENCES

  1. Koltarp S., Waid T. (2015) Standing Tall Against the Weather. Severe Weather Justifies the Decision of the Network Company to Install Fiberglass Poles. Vozdushnye Liniii [Overhead Lines], (1), 60-64 (in Russian).

  2. Preobrazhenskii A. N. (2010) Fiberglass: Properties, Applications, Technologies. Glavnyi Mekhanik = Chief Mechanical Engineer, (5), 27-36 (in Russian).

  3. Bokov G. S., Zhulev A. N. (2012) Distribution Electrical Networks. Optimization of Technological and Technical Conditions of Development. Novosti Elektrotekhniki = Electrical Engineering News, (76), 22-25 (in Russian).

  4. Perelygin L. M. (1971) Wood Science. Moscow, Lesnaya Promyshlennost 'Publ. 82 (in Russian).

  5. Biryukov N. P. (2003) Supports for Overhead Lines of 0.4-10 kV. Operator's Opinion. Novosti Elektrotekhniki = Electrical Engineering News, (24), 57-59 (in Russian).

  6. Dubina A. A. (2011) New Designs of Polymeric Racks for Poles of Overhead Lines in the Russian Federation and Ukraine. Vozdushnye Liniii [Overhead Lines], (3), 27-31 (in Russian).

  7. Bocharov Yu. N., Zhuk V. V. (2012) Towards the Problem of Composite Overhead Line Supports. Trudy Kol'skogo Nauchnogo Tsentra RAN. Energetika [Proceedings of the Kola Science Center of the Russian Academy of Sciences. Power Engineering], (4-1), 78-85 (in Russian)

  8. Faibisovich D. L., Karapetyan I. G., Shapiro I. M. (1985) Reference Book for the Design of Electrical Networks. Moscow, ENAS Publ. 303 (in Russian).

  9. Gotvyanskii V. V. (2011) Typical Process Charts for the Installation of Free-Bearing Portal Intermediate Supports of PB 330-7H, PB 500-5N and PB 500-7H Type as Well as the Modification of the Basic Structure. Vozdushnye Liniii [Overhead Lines], (3), 16-18 (in Russian).

  10. Kryukov K. P., Novgorodtsev B. P. (1979) Constructions and Mechanical Calculation of Power Lines. Leningrad, Energiya Publ. 312 (in Russian).

  Recеived: 28 May 2018 Accepted: 11 September 2018 Published online: 30 January 2019


  Ключові слова: ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЖА / КОНСТРУКТИВНЕ ВИКОНАННЯ / КОМПОЗИТНІ ОПОРИ / НАДІЙНІСТЬ / ОПТИМІЗАЦІЯ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити