The basic aspects of modern fuel ecological problems of motor transport and future trends of oil fuels substitution by alternative ones, including composite energy carriers are considered. The results of vehicles 'tests according to the European driving schedule are presented and a complex analysis of vehicles' ecology economic indexes is given


Область наук:
 • Енергетика і раціональне природокористування
 • Рік видавництва: 2010
  Журнал: Автомобільний транспорт
  Наукова стаття на тему 'Аналіз ефективності використання нафтових і альтернативних палив в автомобільному транспорті'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз ефективності використання нафтових і альтернативних палив в автомобільному транспорті»

  ?ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

  УДК 669.85 / 86 + 502.7

  АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАФТОВИХ І АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПАЛИВ В автомобільному транспорті

  П.М. Каніло, професор, д.т.н., К.В. Костенко, асистент,

  Е.А. Почаїв, студентка, В.А. Бесєдіна, студентка, ХНАДУ

  Анотація. Розглянуто основні аспекти сучасної паливно-екологічної проблеми автомобільного транспорту та перспективи заміщення нафтових палив альтернативними, в тому числі композитними, енергоносіями. Наведено результати досліджень легкових автомобілів на Європейському міському їздовому циклі, дан комплексний аналіз екологоекономіческіх показників автомобілів.

  Ключові слова: автомобільний транспорт, палива, ароматичні вуглеводні, відпрацьовані гази, канцерогенні вуглеводні, екологічні показники.

  АНАЛІЗ ЕФЕКТІВНОСТІ Використання Нафтова ТА альтернативних паливо В автомобільному ТРАНСПОРТІ

  П.М. Каніло, професор, д.т.н., К.В. Костенко, асистент,

  Е.А. Почаї, студентка, В.А. Беседіна, студентка ХНАДУ

  Анотація. Розглянуто основні аспекти сучасної паливно-екологічної проблеми автомобільного транспорту та перспективи заміщення нафтових палив альтернативними, у тому чіслі композитний, енергоносіямі. Наведено результати ДОСЛІДЖЕНЬ легкових автомобілів на Європейському міському їздовому ціклі, подано комплексний аналіз еколого-економічних показніків автомобілів.

  Ключові слова: автомобільний транспорт, паливо, Ароматичні вуглеводні, відпрацьовані гази, канцерогенні вуглеводні, екологічні показатели.

  PERFORMANCE ANALYSIS OF APPLYING OF OIL AND ALTERNATIVE FUELS IN AUTOMOBILE TRANSPORT

  P. Kanilo, Professor, Doctor of Technical Science, K. Kostenko, assistant,

  E. Pochay, student, V. Besedina, student, KhNAHU

  Abstract. The basic aspects of modern fuel ecological problems of motor transport and future trends of oil fuels substitution by alternative ones, including composite energy carriers are considered. The results of vehicles 'tests according to the European driving schedule are presented and a complex analysis of vehicles' ecology economic indexes is given.

  Key words: motor transport, fuels, aromatic hydrocarbons, working gases, carcinogenic hydrocarbons, ecological indexes.

  Вступ

  В даний час паливно-енергетичні та екологічні проблеми є найбільш актуальними і глобальними. Вони пов'язані з браком і подорожчанням викопних енергетичних ресурсів. Саме исчерп-

  ня природних ресурсів за умов їх неефективного використання та погіршення якості навколишнього середовища (ОС) є найважливішими складовими сучасного паливно-екологічної кризи. Зростаючі потреби людства у виробництві енергії зумовлюють збільшення

  витрати природних ресурсів і рівнів забруднення ОС. Автомобільний транспорт споживає найбільш значну частку нафтопродуктів і одночасно є постійно діючим фактором шкідливого впливу на ОС. Максимальний екологічний збиток ОС заподіюється токсичними і канцерогенно-мутагенними сполуками, що викидаються з відпрацьованими газами (ОГ) двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) автомобілів [1, 2].

  Сьогодні в світі налічується приблизно 800 млн автомобілів з ДВС і їх виробництво стає дедалі більше. Найближчим 10 -20 років число автомобілів, в першу чергу легкових, зросте до 1 мільярда і паливно-екологічна проблема загостриться. Тому практично всіма країнами світу планується зниження споживання нафтових моторних палив, включаючи їх заміщення альтернативними енергоносіями [3, 4]. Перспективними альтернативними паливами є: природний газ, синтетичні моторні палива (СМП), в тому числі спиртові, і водень, який може використовуватися як основне паливо, так і в якості високоефективної добавки до горючих сумішей, а також - як необхідний компонент при виробництві СМТ [ 5 - 9].

  Аналіз паливно-ресурсної проблеми

  Згідно з прогнозами світові ресурси нафти обмежені, наприклад, для країн Європи, включаючи Російську Федерацію, - двома-трьома десятками років. Запасів природного газу в зазначених країнах (при сучасному рівні його споживання) передбачається вистачить приблизно на 60 років (табл. 1).

  Таблиця 1 Запаси ресурсів (Європа і СНД)

  Показники Невідновлювані ресурси

  нафту, млн т природний 3 газ, млрд м вугілля, млн т н. е.

  Ресурси 19000 64010 110000

  Видобуток за рік 845 1061 436

  Споживання за рік 960 1122 538

  Запас, роки 22 60 240

  Так як природний газ має відносно низьку енергетичну вартість, приблизно в 2 рази нижче вартості сучасних бензинів (табл. 2), то за наявними запасами і вартості його слід розглядати на

  найближчі десятиліття як найбільш перспективний паливо для автомобільного транспорту, особливо експлуатованого в великих містах [5].

  Таблиця 2 Експлуатаційні показники моторних палив

  Вид палива Параметри

  н Н, МДж / кг ОЧИ Агра Ціна, дол. / ГДж

  Бензин (Б) А80 (АУ ~ 35%) 44 80 0,7-1,1 > 23

  Бензин А-98 (АУ ~ 55%) 44 98 0,7-1,1 > 30

  Дизельне 43 - 0,9-5 > 25

  Метан (стиснений) 50 120 0,8-1,7 > 16

  Метанол 20 106 0,7-1,4 > 20 *

  Бензин А80 + 10% мас. Н2 54 98 0,7-2 > 25

  Водень (стиснений) 120 130 0,2-5 > 32 **

  Примітка: ОЧИ - октанове число, яке визначається по дослідницькому методу; * - вироблений з вугілля (при ціні вугілля 60 дол. / Т); ** -електролізний водень (при вартості електроенергії 0,25 грн / кВт-год).

  В даний час споживча вартість енергетичного вугілля (Цу) знаходиться на рівні 3 - 5 дол. / ГДж, що значно нижче вартості сучасних нафтових палив. Однак питома вартість виробництва синтетичного палива за традиційними технологіями поки вище енергетичної вартості природного газу.

  Світовий досвід застосування альтернативних палив на автомобільному транспорті

  У 60 країнах світу на природному газі працює приблизно 10 млн автомобілів. Світовим лідером є Аргентина (понад 1 млн автомобілів, що працюють на природному газі). Відповідно до планів Європейської економічної комісії ООН до 2020 року ~ 30 млн автомобілів в країнах ЄС будуть працювати на природному газі, головним чином, це міські автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі. Щорічне споживання природного газу такою кількістю машин складе більше 50 млрд. М3. Наприклад, в Німеччині до 2010 року кількість автомобілів, що працюють на природному газі, має зрости до 1 млн, а до 2020 - до 8 млн, що складе більше 30% від всього автопарку стра-

  ни. У деяких країнах Південної і Північної Америки, а також Європи, в двигунах з примусовим займанням горючої суміші широко використовуються бензометаноль-ні суміші (М-15, М-20). Провідними світовими автомобільними фірмами ( «Хонда», «Тойота», «Дженерал моторс», та ін.) Створені і випробовуються модельні зразки автомобілів, в тому числі з гібридними енергоустановками, включаючи використання та електрохімічних генераторів, що працюють на продуктах конверсії спиртових палив.

  Одним з найбільш вірогідних напрямків, здатних якісно змінити ситуацію, що склалася в світовій транспортній енергетиці, в багатьох країнах вважається перехід до водневого палива. Роботи з розвитку водневої енергетики в даний час активно ведуть багато країн світу, включаючи США, Японію, Китай, Індію, Канаду, Австралію, стани ЄС [6-8].

  За прогнозами американських фахівців, в разі успіху запланованих досліджень і впровадження нових технологій в 2020 р, автомобілі на водневих паливних елементах дозволять скоротити попит на нафту в США до 2040 р більш ніж на 11 млрд барелів в день. Воднева енергетика інтенсивно впроваджується в Німеччині. За підтримки уряду створюються нові компанії, покликані забезпечити лідерство Німеччини в області водневої енергетики. Уряд надає фонди для провідних проектів, що викликає приплив приватних інвестицій. На федеральному рівні на роботи з водневої енергетики виділяється понад 100 млн євро в рік. Автомобільні фірми Німеччини успішно беруть участь у світовій гонці за «водневий автомобіль».

  В даний час найбільш активна фірма Daimler Chrysler, яка створила ряд демонстраційних зразків автомобілів Necar і автобусів Nebus на паливних елементах. Інформація про водневих проектах надходить і з інших країн Євросоюзу. Так, в Іспанії управління міським транспортом Барселони в рамках європейського проекту «Clean urban transport for Europe» ( «Чистий міський транспорт для Європи») в порядку експерименту запустило в експлуатацію три лінії автобусів з водневими паливними елементами. Накопичений в цій області

  досвід представляє безперечний інтерес і для України як з точки зору можливих змін на світовому ринку традиційних енергоносіїв, так і в плані розробки власних програм розвитку водневої енергетики і транспорту.

  Аналіз моторних якостей альтернативних палив і енергетичної ефективності їх використання

  Слід особливо відзначити, що альтернативні палива, що володіють підвищеним водневим показником і високими антідетонаці-оннимі якостями (див. Табл. 2), найбільш ефективно можуть бути використані в ДВС з примусовим займанням збіднених горючих сумішей. Моторні якості метану, такі як високі теплотехнічні та детонаційні показники, широкий діапазон зміни концентраційних меж збідніння горючих сумішей, дозволяють в ДВС підвищити ступінь стиснення, реалізувати енергетично і екологічно високоефективне спалювання збіднених газоповітряних сумішей. Застосування в міському автотранспорті природного газу дозволяє забезпечити значний економічний ефект в результаті зниження витрат на паливо і на відшкодування екологічного збитку, знизити забруднення атмосфери міст особливо шкідливими інгредієнтами ОГ автомобілів, в першу чергу канцерогенними складовими [5].

  Досвід багатьох країн світу підтверджує доцільність використання спиртових палив в якості додаткового енергоносія. Так, добавка метанолу в кількості ~ 15% до бензину з октановим числом 72 підвищує октанове число до 82 і дозволяє ефективно використовувати таку бензометаноль-ву суміш в серійно застосовуваних двигунах з примусовим займанням горючих сумішей при її збіднення. Застосування метанолу (або іншого спиртового палива) в якості основного водородоносітеля може розглядатися як один з перспективних шляхів підвищення паливно-екологічних показників автомобільних двигунів.

  Це обумовлено перш за все тим, що за відгуками друзів газ (Конгаз), що утворюється в результаті конверсії метанолу, містить 67%

  про. водню і 33% об. оксиду вуглецю, що є екологічно чистими складаю-

  ські палива і дозволяють істотно збіднювати паливно-повітряну суміш і підвищувати паливну економічність двигуна, а також знижувати рівень викидів токсичних і канцерогенних речовин з ОГ автомобілів.

  Перспективним альтернативним паливом для автомобільного транспорту є водень, в тому числі в якості додаткового енергоносія [7 - 8].

  Встановлено, що в умовах міської експлуатації легкових автомобілів при використанні в ДВС збіднених бензоводородо-повітряних сумішей (частка водню gН2 «10% мас.) Забезпечується зменшення

  витрати бензину до 40% (за рахунок заміщення бензину воднем і підвищення експлуатаційної паливної економічності автомобілів), зниження викидів з ОГ: оксидів азоту (N0,0 - в п'ять разів, канцерогенних вуглеводнів (КУ) - на порядок і більше, а діоксиду вуглецю ( СО2) - приблизно на 40%.

  Аналіз впливу часткового заміщення бензину воднем на зміну питомих експлуатаційних витрат по паливної складової (рис. 1), виконаний за розробленою в ІПМаш НАНУ методикою оцінки паливно-економічної ефективності використання водню в якості додаткового енергоносія [7 - 8], показав, що економічно виправданим є використання бензоводородних палив (при gН2 = 10% мас.) навіть при подвійному збільшенні відносини енергетичних вартостей (дол. / ГДж) водню до бензину (Ц ').

  Мал. 1. Вплив часткового заміщення бензину ^ Б) воднем на зміну питомих експлуатаційних витрат по паливної складової, де: 1 - Ц '= 2,0; 2 - Ц '= 3,0; 3 - Ц '= 4,0

  Внаслідок істотного підвищення екологічної безпеки ДВС (як буде показано далі) додатково розширюється (за рахунок зниження рівнів екокомпенсацій) економічно доцільний діапазон використання водню в якості додаткового енергоносія.

  Аналіз екологічних проблем автомобільного транспорту

  Інтегральні екологохіміческіе показники автомобілів в значній мірі визначаються їх експлуатаційної паливною економічністю, параметричної надійністю і якістю використовуваних палив, в тому числі рівнями вмісту водню, ароматичних вуглеводнів (АУ), сірки і т.д. Аналіз забрудненості атмосфери міст з інтенсивним автомобільним рухом показав, що найбільш небезпечними за ступенем впливу на людину є N0, ^ і КУ. Їх частка при оцінці екологічної небезпеки автомобільних двигунів становить 95% і більше [1].

  Особливо небезпечні їх похідні - нітро-канцерогенні речовини, що володіють, як наслідок явищ синергізму, мутагенними властивостями. Саме бенз (а) пірен (БП), серед пріоритетною групи КУ, має найбільшу індексом канцерогенної агресивності (ІКА), і для нього встановлена ​​середньодобова гранично допустима концентрація в атмосфері міст [ЦДКБП] сс = 10 "6 мг / м3. Експериментально встановлено кореляційний залежність між питомими рівнями викидів з ОГ автомобілів БП (Тбп) і пріоритетною групою КУ (МКУ) з урахуванням їх ІКА: Е (МКУ-ІКА) = 1,3тБП, г / км. Одними з основних носіїв канцерогенів і нітроканцерогенов, причому істотно підсилюють їх агресивність, є ме кодісперсние ТЧ. Урядом ФРН була сформульована задача: в найближчі роки зменшити обумовлені автотранспортом викиди канцерогенів на 90% [10].

  Сильний вплив на екологічні показники автомобілів з ДВС надає використання нафтових палив з підвищеним вмістом АУ [2]. На рис. 2 і 3 наведені усереднені дані за рівнями викидів N0 ^ БП і ТЧ з ОГ легкових автомобілів з різними ДВС при їх випробуванні за

  Європейському міському їздовому циклу в залежності від рівня вмісту АУ в моторних паливах. Представлені дані вказують на те, що бензини і дизельне палива, що виготовляються з нафти за сучасними технологіями, характеризуються підвищеним вмістом АУ, що призводить при їх використанні до зростання рівнів викидів Кох, БП і ТЧ з ОГ двигунів.

  ттч,

  г / км

  * * * У

  2 /? *> Л

  \ \? ? X '1

  * * *

  4

  Тбп,

  мкг / км

  15

  10

  5

  0

  30

  40

  50 АУ,%

  Мал. 2. Залежність зростання рівнів викидів ТЧ (-) і БП (-) від збільшення вмісту АУ в дизельному паливі. Автомобілі: 1 - Oldsmobile Delta 88 diesel, 2 - Peugeot 505 D

  Тбп,

  мкг / км

  NO>; ? ? ? X * т ^ Г / / (

  / ^ БП

  * * *? ? ? ? *

  / ? ? ? ?

  ? ? г

  m

  NO x

  г / км

  1,5

  1,0

  0,5

  0

  0

  10 20 30 40 АУ,%

  Мал. 3. Вплив змісту АУ в моторних паливах на рівні викидів Кох і БП з ОГ легкових автомобілів типу ГАЗ: • - метан, ^ - бензин А-76, ^ - бензин АІ-93

  У табл. 3 наведені експериментальні дані за результатами досліджень ряду легкових автомобілів з ДВС типу ЗМЗ по Європейському міському їздовому циклу при використанні різних палив. З представлених результатів випливає, що використання альтернативних палив з підвищеним вмістом водню (природ-

  ний газ, бензоводородние суміші та ін.) призводить до зниження рівнів викидів Кох, БП і ТЧ з ОГ автомобілів.

  Таблиця 3 Експериментальні дані

  № п / п Моторні палива тсо ТСН т WNOx Тбп Х 10

  г / км

  1 Бензин АІ-93 6,7 2,3 2,4 8,9

  2 Бензин А-76 4,9 2,4 2,2 6,3

  3 Пропан-бутан 1,7 2,1 1,0 1,2

  4 Бензин А-76 + 30% метанолу 5,0 1,8 0,9 0,8

  5 Природний газ 1,3 1,0 1,0 0,6

  6 Бензин АІ-93 + 10% водню 1,2 0,4 0,5 0,8

  7 Метанол 0,8 1,1 0,8 0,6

  8 Водень - - 0,2 -

  Примітка. Частка КО / ИО * »0,1.

  На основі експериментальних даних запропоновано питома інтегральний показник екологохіміческой небезпеки (ЕХО) |

  легкових автомобілів і критерій відповідності їх інтегральних екологохіміческіх показників міжнародним нормам К = (ЕХО) / ​​[ЕХО] з урахуванням: санітарно-гігієнічних нормативів для токсичних і канцерогенних інгредієнтів [ПДК1] сс, а також сумарної канцерогенності ОГ. Для оцінки ефекту посилення поєднаного токсичного і канцерогенного дії ряду шкідливих речовин (ВВ) на людину в умовах міського середовища встановлені експертні коефіцієнти [2, 4, 7]: кМОх = 3; КБП = 4;

  ККУ = 4 -1,3 = 5,2. При цьому інтегральний показник (ЕХО) Б для ДВС з примусовим займанням горючих сумішей представлений таким чином:

  (ЕХО) б = 3

  (0,9т

  NOx

  0 1т ^

  NOx

  [NO] cc [NO2}

  -5,2- Тбп

  2-lcc J

  [БП] з

  Допустимий по Європейським нормам показник [ЕХО] Б оцінювався як

  [ЕХО] б = 3

  (0,9 [ТШХ] 0,1 [ТШХ]

  [NO] c,

  [NO2].

  + 5,2

  2-lcc J

  [Тбп]

  [БП] cc

  де т1, [тг-] - відповідно експериментально отримані і допустимі рівні викидів ВВ з ОГ автомобіля, г / км;

  6

  [ПДКко] сс = 0,06; [ПДКN0,] сс = 0,04; [ПДКБП] сс = 10-6 мг / м3.

  Допустимі рівні викидів БП [Тбп] Б визначалися (з урахуванням сумарної канцерогенної агресивності ОГ) за такою залежністю:

  (0,9 [т№0х] 0,1 [т№0х] ^

  [N0] c

  [N0,]

  : 5,2

  2 -1сс;

  [Тбп] Б

  [БП] СС

  Узагальнені екологохіміческіе показники і пайову участь,-х ВВ в екологохіміческой небезпеки досліджуваних легкових автомобілів при використанні різних палив представлені в табл. 4, з якої випливає, що частка (СО + СН) в розглянутому показнику не перевищує для використовуваних бензинів 2%, а для інших палив - не більше 6%. Розрахункові дані по граничним значенням [ЕХО] Б і [Тбп] Б, а також за критеріями екологохіміческой небезпеки (КБ) досліджуваних легкових автомобілів наведені в табл. 5.

  Таблиця 4 Екологохіміческіе показники досліджуваних автомобілів

  Моторні палива (см.табл.3) (ЕХО) б-Ю-3, нм3 / км (ЕХО), / (ЕХО) б,%

  С0 + СН N0 * БП

  1 176 2 72 26

  2 151 2 76 22

  3 62 5 85 10

  4 53 4 88 8

  5 17 6 ​​76 18

  6 15 4 68 28

  7 15 6 67 27

  8 3 - 100 -

  Таблиця 5 Граничні і відносні екологохіміческіе показники автомобілів

  Моторні палива (см.табл.3) Євро-II Євро-III Євро! У Євро-У

  [ЕХО] -10 3, нм3 / км / [даБП] -106, г / км

  27 / 2,5 17 / 1,5 9 / 0,8 6,7 / 0,6

  Кб = (ЕХО) б / [ЕХО] б

  1 6,5 10,4 19,6 26,3

  2 5,6 8,9 16,8 22,5

  3 2,3 3,6 6,9 9,3

  4 2,0 ​​3,1 5,9 7,9

  5 0,6 1,0 1,9 2,5

  6 0,6 0,9 1,7 2,2

  7 0,6 0,9 1,7 2,2

  8 0,1 0,2 0,3 0,4

  висновки

  На підставі результатів проведених досліджень легкових автомобілів можна зробити наступні висновки:

  1. При використанні в ДВС легкових автомобілів різних вуглеводневих палив найбільш шкідливими інгредієнтами, що викидаються з ОГ двигунів, є N0x і КУ, які в умовах міського середовища синтезують гранично небезпечні для людини нітроканцерогенние речовини, що володіють мутагенними властивостями. При цьому дрібнодисперсні ТЧ є їх носіями і істотно посилюють їх агресивність. Підвищений вміст АУ, характерне для сучасних нафтових палив, різко посилює цю закономірність.

  2. Виконання зазначеними вище легковими автомобілями міжнародних норм «Євро-11» (прийнятих в Україні) можливо при використанні: природного газу, спиртових моторних палив, а також водню в якості як основного, так і додаткового енергоносія.

  3. Для підвищення екологічної безпеки легкових автомобілів з ДВС необхідно:

  - використання збіднених Топлівновоздушная сумішей з підвищеним водневим показником і зниженим вмістом АУ, а також - сірки;

  - максимальне підвищення експлуатаційної паливної економічності двигунів, в тому числі підтримання високої параметричної надійності їх роботи, що сприятиме мінімізації рівнів викидів особливо небезпечних вуглець речовин (КУ, ТЧ), можливо навіть при деякому зростанні рівнів викидів N0 ,,;

  - для зниження викидів N0, з ОГ автомобілів раціональним є використання сучасних відновлювальних нейтралізаторів накопичувального типу;

  - здійснення електронно-керованої багатофазної подачі палива безпосередньо в циліндри двигунів, істотне підвищення якості сумішоутворення, застосування сучасних адаптивних систем

  регулювання якості робочих процесів, включаючи і їх екологохіміческіе показники.

  література

  1. Каніло П.М. Автомобіль і навколишнє

  середовище / П.М. Каніло, І.С. Бей, А.І. Ро-віденський. - Харків: Прапор, 2000. - 304 с.

  2. Каніло П.М. Інтегральні еколого-хі-

  етичні показники автомобілів з поршневими двигунами / П.М. Каніло, М.В. Сарапіна // Автомобільний транспорт: зб. науч. тр. - Харків: ХНАДУ. -2007. - Вип. 20. - С. 68-74.

  3. Стуруа Мелор. Життя після нафти: аль-

  тернатівние джерела енергії. [Електронний ресурс] / Мелор Стуруа,

  Ф. Чайка, С. Лесков // Известия науки. -22.03.2007. - С. 1 - 4.- Режим доступу до журн .: www.inaika.ru.

  4. Каніло П.М. Еколого-економічний ана-

  ліз ефективності використання газоподібних енергоносіїв в автомобільному транспорті / П.М. Каніло, К.В. Костенко, М.В. Сарапіна, М.А. Костиркін // Автомобільний транспорт: зб. науч. тр.

  - Харків: ХНАДУ. - 2007. - Вип. 21. -С.98-107.

  5. Каніло П.М. Природний газ - найбільш

  ефективний замінник нафтових палив на автотранспорті / П.М. Каніло, Ф.І. Абрамчук, А.П. Марченко, І.В. Пар-саданов // Автомобільний транспорт: зб. науч. тр. - Харків: ХНАДУ. - 2008.

  - Вип. 22. - С. 86 - 92.

  6. Кузик Б. Н. Росія: стратегія переходу до

  водневої енергетики / Б. Н. Кузик, Ю. В. Яковець. - К .: Ін. економ. страті -гій, 2007. - 400 с.

  7. Каніло П.М. Аналіз ефективності і

  перспектив застосування водню в автомобільному транспорті / П.М. Каніло, М.В. Шадріна // Проблеми машинобудування. - 2006. - Т.9, № 2. - С. 79-85.

  8. Каніло П.М. перспективи становлення

  водневої енергетики і транспорту / П.М. Каніло, К.В. Костенко // Автомоб. транспорт: зб. науч. тр. - Харків: ХНАДУ. - 2008. - Вип. 23 - С. 107-113.

  9. Степанов С.Г. Тенденції розвитку та але-

  ші інженерні рішення в газифікації вугілля / С.Г. Степанов // Вугілля. -2002. - № 11. - С. 87 - 92.

  10. Петров Р.Л. Німеччина: Екологічний

  рейтинг автомобілів / Р.Л. Петров // Автомоб. промисловість. - 2001. -№ 7. - С. 35-39.

  11. Дзвонів В. А. Оцінка і контроль викидів

  дисперсних частинок з відпрацьованими газами дизелів / В.А. Дзвонів, А.В. Козлов, Е.А. Симонова - М.: Прима-Прес-М, 2005. - 132 с.

  Рецензент: Ф.І. Абрамчук, професор, д.т.н., ХНАДУ.

  Стаття надійшла до редакції 10 вересня 2010 р.


  Ключові слова: автомобільний транспорт / палива / ароматичні вуглеводні / відпрацьовані гази / канцерогенні вуглеводні / екологічні показники / автомобільний транспорт / паливо / Ароматичні вуглеводні / відпрацьовані гази / канцерогенні вуглеводні / екологічні показатели / motor transport / fuels / aromatic hydrocarbons / working gases / carcinogenic hydro carbons / ecological indexes

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити