У статті наведені результати експериментальних досліджень з оцінки ефективності реалізації в рукопашній сутичці різних тактичних варіантів її ведення. науково обгрунтований принцип силового домінування, який реалізує активну наступальну спрямованість ведення сутички.

Анотація наукової статті по наукам про освіту, автор наукової роботи - Ашкіназі Сергій Максимович, Кочергін Андрій Миколайович


THE ANALYSIS OF EFFICIENCY OF VARIOUS TACTICAL VARIANTS OF CONDUCTING HAND-TO-HAND FIGHT

The article contains the results of experimental researches of the efficiency estimation of realization of various tactics in hand-to-hand fighting. The principle of power domination is scientifically proved, which brings active offensive orientation of fight conducting into effect.


Область наук:
 • Науки про освіту
 • Рік видавництва: 2008
  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта

  Наукова стаття на тему 'Аналіз ефективності різних тактичних варіантів ведення рукопашного бою'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз ефективності різних тактичних варіантів ведення рукопашного бою»

  ?АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РІЗНИХ ТАКТИЧНИХ ВАРІАНТІВ ВЕДЕННЯ РУКОПАШНОГО БОЮ

  Сергій Максимович Ашкіназі, доктор педагогічних наук, професор, Андрій Миколайович Кочергін, аспірант Санкт-Петербурзький державний університет фізичної культури ім.

  П.Ф. Лесгафта (СПбГУФКім. П.Ф.Лесгафта)

  анотація

  У статті наведені результати експериментальних досліджень з оцінки ефективності реалізації в рукопашній сутичці різних тактичних варіантів її ведення. Науково обгрунтований принцип силового домінування, який реалізує активну наступальну спрямованість ведення сутички.

  Ключові слова: рукопашний бій, тактика ведення рукопашної сутички, принцип силового домінування

  THE ANALYSIS OF EFFICIENCY OF VARIOUS TACTICAL VARIANTS OF CONDUCTING HAND-TO-HAND FIGHT

  Sergey Maksimovich Ashkinazi, the doctor of pedagogical sciences, the professor, Andrey Nikolaevich Kochergin, the post-graduate student the St.-Petersburg state university ofphysical training of a name ofP.F. Lesgafta

  Abstract

  The article contains the results of experimental researches of the efficiency estimation of realization of various tactics in hand-to-hand fighting. The principle of power domination is scientifically proved, which brings active offensive orientation of fight conducting into effect.

  Keywords: hand-to-hand fight, tactics of hand-to-hand fight conducting, principle of power domination

  Для оцінки ефективності використання різних тактичних варіантів ведення рукопашної сутички ми з досить великої різноманітності цих варіантів (Кочергін О.М., 2002; Ашкіназі С.М., Климов К.В., 2007) вибрали два найбільш відрізняються - це дії «першим номером »і дії« другим номером ». Перший варіант передбачає прояв вміння застосовувати свій арсенал технічних дій, постійно активно наступаючи на противника, безперервно проводячи атаки різного виду. Другий - передбачає прояв вміння застосовувати свій технічний арсенал у відповідь на атаку супротивника, тобто захиститися і ефективно контратакувати його.

  Для досліджень (експеримент проводився у 2000 році) було відібрано 33 курсанта Військового інституту фізичної культури (по 11 осіб з 1-го, 2-го і 3-го курсів навчання, які не є єдиноборці), які відвідали не менше ніж 75% навчальних занять по рукопашного бою і спортивних єдиноборств.

  Перевірка була комплексною і охоплювала три різновиди рукопашних сутичок: 1) бій неозброєних супротивників; 2) бій супротивників, озброєних ножами; 3) багнетною бій. Всі поєдинки проводилися в сертифікованому захисному спорядженні фірми «Рей-спорт», в якому проводяться змагання по армійському рукопашного бою. Для штикового бою використовувалися пенополіпропіленовие макети автомата АКМ, розроблені С.М. Ашкіназі (1989). Для ножового бою використовувалися дерев'яні макети ножів. При цьому шолом на голову додатково зміцнювався спеціальною накладкою на шию для уникнення травм.

  Поєдинки проводилися за коловою системою, тобто кожен курсант брав участь в 10 вільних боях по черзі з усіма курсантами відібраної групи свого курсу як 1 номера і в 10 боях - як 2 номери. Технічні дії листи-

  ков не обмежувалися, тому можна вважати, що були створені умови, наближені до бойових. За результатами цих боїв у кожного курсанта оцінювалися вміння ефективно атакувати (коли він працював першим номером) і ефективно захищатися і контратакувати (коли він працював другим номером), а також ряд інших показників результативності та ефективності дій в сутичках, які будуть розкриті нижче.

  В основу критеріїв оцінки дій випробовуваних в сутичках нами покладено ймовірносно-статистичний підхід (Ашкіназі С.М., 1989). Як підсумок кожного бою фіксувався один з наступних результатів:

  а1 - «перемога 1-го номера», якщо він вражав противника в голову, груди або шию прямим або бічним ударом ножем, багнетом в результаті ефективної атаки.

  а2 «перемога 2-го номера», якщо він відбивав напад 1 номера і вражав противника в голову, груди або шию прямим або бічним ударом ножем, багнетом в результаті ефективної контратаки.

  Бої неозброєних оцінювалися за правилами змагань з армійському рукопашного бою. Потім підсумки боїв кожного виду підсумовувалися і ми отримували:

  А1 = Еа1 - загальна кількість перемог «1-х номерів»;

  А2 = Еа2 - загальна кількість перемог «2-х номерів».

  Таким чином, було проведено 600 боїв (по 200 боїв серед курсантів кожного курсу). Це дозволило в подальшому розрахувати наступні ймовірності:

  1) p = д / (Л1 + Л2), де Рі - ймовірність перемоги, якщо військовослужбовець діє

  1-м номером;

  2) Р2 = Л2 / (Л + Л), де Р2 - вірогідність перемоги, якщо військовослужбовець діє

  2-м номером.

  Отримані результати відображені в табл. 1.

  Таблиця 1

  Показники результативності дій військовослужбовців _________________ в рукопашних боях _______________________________

  Імовірність ефективних дій (перемоги) Курс навчання (кількість годин на навчання)

  1-й курс (20) 2-й курс (60) 3-й курс (140)

  Імовірність перемоги при діях 1-м номером: в сутичці без зброї Р1 (%) 81 77 64

  Імовірність перемоги при діях 2-м номером: в сутичці без зброї Р2 (%) 19 23 36

  Імовірність перемоги при діях 1-м номером: в сутичці з ножем Р1 (%) 89 82 71

  Імовірність перемоги при діях 2-м номером: в сутичці з ножем Р2 (%) 11. 18 29

  Імовірність перемоги при діях 1-м номером: в сутичці на автоматах Р1 (%) 75 69 63

  Імовірність перемоги при діях 2-м номером: в сутичці на автоматах Р2 (%) 25 31 37

  Усереднені значення для Р1 (%) 81,7 76 66

  Усереднені значення для Р2 (%) 18.3 24 34

  Обговорення результатів

  Як видно з результатів, представлених в таблиці 1, ймовірність перемоги при діях першим номером, тобто при активних, агресивних атакувальних діях, значно перевищує аналогічний показник, якщо військовослужбовець чекає атаку супротивника, щоб контратакувати. Так, на 1-му курсі навчання (після 20 годин занять) в середньому по всіх видах сутичок Р1 перевищує Р2 в 4,5 рази. На 2-му курсі навчання (після 60 годин занять) цей показник становить 3,2 рази. На 3-му курсі (після 140 годин занять) він знижується до 1,9 рази. Таким чином, отримані результа-

  ти свідчать про стійкість двох тенденцій. По-перше, ймовірність досягнення перемоги в рукопашній сутичці істотно вище у того військовослужбовця, який реалізує активну, агресивно-наступальну тактику ведення бою. По-друге, перевага наступальної тактики ведення поєдинку знижується в міру підвищення рівня навченості. Отримані нами результати в цілому узгоджуються з результатами експериментальних досліджень, проведених поруч авторів. Наприклад, С.М. Ашкіназі (2001) виявив, що атакуючий потенціал у тих, хто навчається рукопашному бою, особливо на початковому етапі, значно перевищує захисний та захисно-відповідний. А.О. Циганок (2003) в своїх дослідженнях за участю курсантів вузів Міністерства оборони підтвердив цю тенденцію. Ю.В. Захарова, А.А. Половинкин (2006), вивчаючи техніку і тактику ножового бою і боротьби проти озброєного ножем, чітко зазначили, що, ведучи сутичку проти озброєного супротивника, необхідно самому постійно атакувати його, не дозволяючи реалізувати перевагу в наявності зброї.

  Результати проведених експериментів з вивчення ефективності різних тактик ведення рукопашного поєдинку свідчать про стійкість двох тенденцій. По-перше, ймовірність досягнення перемоги в рукопашній сутичці істотно вище у того військовослужбовця, який реалізує активну, агрессівнонаступательную тактику ведення бою. По-друге, перевага наступальної тактики ведення поєдинку поступово знижується в міру підвищення рівня навченості противника.

  Все вищесказане наочно свідчать про те, що в методиці навчання рукопашному бою військовослужбовців і співробітників правоохоронних структур повинна бути реалізована активна наступальна спрямованість ведення сутички, вміння з перших секунд захопити ініціативу у супротивника, безперервно атакувати і не дати йому жодних шансів самому провести ефективні атакуючі дії. Ми вважаємо, що ця спрямованість може бути сформульована як принцип силового домінування. Реалізація цього принципу описана в одній з наших робіт (Кочер-гін А.Н., 2002) і буде розроблятися в наших подальших дослідженнях і публікаціях.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Кочергін, А.Н. Котрі але такіноборі рю. Введення в школу бойового карате / О.М. Кочергін. - СПб. : Изд-во «Лекс Стар», 2002. - 139 с.

  2. Ашкіназі, С.М. Техніко-тактична підготовка спортсменів в комплексних єдиноборствах: монографія / С.М Ашкіназі, К.В. Клімов; С.-Петерб. держ. ун-т фіз. культури ім. П.Ф.Лесгафта. - СПб. : [Б.и.], 2007. - 104 с.

  3. Ашкіназі, С. М. Ймовірносно-статистичний підхід до оцінки підготовленості військовослужбовців з рукопашного бою / С.М. Ашкіназі // Тези доп. підсумок. науч. конф. ад'юнктів і здобувачів ін-ту за 1988 р / ВДКІФК. - Л.: [б.и.], 1989. - С. 3-4.

  4. Ашкіназі, С.М. Питання теорії і практики рукопашного бою в Збройних Силах Російської Федерації: монографія / С.М. Ашкіназі; Воен. мн-т фіз. культури. - СПб. : [Б.и.], 2001. - 241 с.

  5. Захарова, Ю.В. Шляхи вдосконалення методик підготовки до захисту від холодної зброї військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів / Ю. В. Захарова, А. А. Половинкин // Сучасні технології спорту вищих досягнень в професійній підготовці співробітників силових відомств: матеріали міжнародного конгресу. Москва 2-4 лютого 2006 г. / РГУФКСТ. - М., 2006. - С. 100106.

  6. Циганок, А.О. Підготовка курсантів вузів з рукопашного бою: дис. ... канд. пед. наук / Циганок А.О. ; Воен. ін-т фіз. культури. - СПб., 2003. - 224 с.


  Ключові слова: РУКОПАШНИЙ БІЙ / ТАКТИКА ВЕДЕННЯ рукопашній сутичці / ПРИНЦИП СИЛОВОГО ДОМІНУВАННЯ / HAND-TO-HAND FIGHT / TACTICS OF HAND-TO-HAND FIGHT CONDUCTING / PRINCIPLE OF POWER DOMINATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити