У статті аналізується проведення акції «Обираю спорт» в Санкт-Петербурзі. Визначено цілі її відвідування батьками з дітьми, представлені результати ознайомлення зі спортивними організаціями. Наведено оцінки реалізації цільових орієнтирів при відвідуванні акції. Виявлено ступінь задоволеність респондентів від відвідування. Отримано результати відносини відвідувачів до підготовки та проведення акції підтверджують її ефективність.

Анотація наукової статті з соціологічних наук, автор наукової роботи - Смирнов Станіслав Ігорович


Analysis of effectiveness of action "I choose sport" to attract children to sports activities

The article analyzes the campaign "Choose sport" in St. Petersburg. It defined the purposes of its visiting by parents with children, it presents the results of the acquaintance with sports organizations. The estimates of the implementation of the targets when visiting the action are given. The degree of satisfaction of respondents from visiting is revealed. The results were received for the attitude of visitors to the preparation and conduct of the action, confirming its effectiveness.


Область наук:
 • соціологічні науки
 • Рік видавництва: 2018
  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 'ВИБИРАЮ СПОРТ' ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ДІТЕЙ ДО ЗАНЯТЬ СПОРТОМ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ" ВИБИРАЮ СПОРТ "ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ДІТЕЙ ДО ЗАНЯТЬ СПОРТОМ»

  ?УДК 796.062.4

  АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «ВИБИРАЮ СПОРТ» ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ДІТЕЙ ДО ЗАНЯТЬ СПОРТОМ

  Станіслав Ігорович Смирнов, кандидат педагогічних наук, Центр підготовки спортивних збірних команд Санкт-Петербурга

  анотація

  У статті аналізується проведення акції «Обираю спорт» в Санкт-Петербурзі. Визначено цілі її відвідування батьками з дітьми, представлені результати ознайомлення зі спортивними організаціями. Наведено оцінки реалізації цільових орієнтирів при відвідуванні акції. Виявлено ступінь задоволеність респондентів від відвідування. Отримано результати відносини відвідувачів до підготовки та проведення акції підтверджують її ефективність.

  Ключові слова: акція «Обираю спорт», батьки, діти, запис в секції, вибір спортивної організації, ефективність акції, задоволеність проведенням акції.

  ANALYSIS OF EFFECTIVENESS OF ACTION "I CHOOSE SPORT" TO ATTRACT CHILDREN TO SPORTS ACTIVITIES

  Stanislav Igorevich Smirnov, the candidate of pedagogical sciences, The centre ofpreparation of sports national teams of St. Petersburg

  Annotation

  The article analyzes the campaign "Choose sport" in St. Petersburg. It defined the purposes of its visiting by parents with children, it presents the results of the acquaintance with sports organizations. The estimates of the implementation of the targets when visiting the action are given. The degree of satisfaction of respondents from visiting is revealed. The results were received for the attitude of visitors to the preparation and conduct of the action, confirming its effectiveness.

  Keywords: action "I Choose sport", parents, children, record in section, choice of the sports organization, efficiency of the action, satisfaction with carrying out an action.

  Щороку в Санкт-Петербурзі, як і в інших містах Росії, проводиться громадська акція «Обираю спорт!». Відповідно до Положення, вона проводиться з метою:

  - всебічного і повноцінного інформування жителів Санкт-Петербурга про існуючі і знову відкриваються державних установах фізкультурно-спортивної спрямованості;

  - залучення дітей та підлітків до систематичних занять фізичною культурою і спортом;

  - пропаганди здорового способу життя, фізичної культури і спорту [1].

  Проведені щороку громадські акції «Обираю спорт» завоювали у петербуржців різного віку заслужену популярність, їх відвідують десятки тисяч людей. На найбільшій в місті виставковому майданчику конгрессно-виставковому центрі «Експофорум» була проведена XIII громадська акція «Обираю спорт!». В акції взяло участь більше 100 фізкультурно-спортивних організацій, серед яких - понад 40 провідних спортивних федерацій, державні освітні установи фізкультурно-спортивної спрямованості Санкт-Петербурга, понад 60 спортивних шкіл, районні центри фізичної культури, спорту і здоров'я. Завдання цих організацій полягала в демонстрації можливостей для занять спортом різних категорій населення міста і в першу чергу дітей і підлітків.

  В рамках заходу жителі Санкт-Петербурга отримали всебічну інформацію про міські програми розвитку фізичної культури, спорту і здорового способу життя, познайомилися з роботою спортивних шкіл та клубів, а також випробували себе в різних видах спорту, проводився запис дітей в установи фізкультурно-спортивної

  спрямованості.

  Пропагандистська спрямованість акції знайшла своє відображення у зустрічах з Олімпійськими чемпіонами та відомими тренерами. Відвідувачі спостерігали вшанування найсильніших спортсменів і виступ кращих творчих колективів міста.

  Для дорослих відвідувачів кваліфіковані фахівці і інструктори розповіли всі нюанси про роботу з населенням за місцем проживання та представили детальну інформацію про надання фізкультурно-оздоровчих послуг. Для дітей і підлітків був представлений широкий спектр інтерактивних майданчиків, на яких вони зазнали свої сили і можливості в численних спортивних дисциплінах, а ті, хто визначився з вибором, представники спортивних шкіл та клубів допомогли батькам записати юних талантів в найближчу спортивну секцію.

  В ході даного заходу традиційно проходили міжнародні змагання з танців на візках «Кубок континентів» і Всеросійські масові змагання з вуличного баскетболу «Помаранчевий м'яч». Вперше була проведена ділова програма, на якій обговорювалися питання реалізації в Санкт-Петербурзі ВФСК «Готовий до праці і оборони» і розвитку кластера спортивного кінематографа [1].

  З можливостями міського спорту за два вересневих дня ознайомилося близько 60 тисяч петербуржців, що стало абсолютним рекордом акції за всі роки її існування [2].

  Для подальшого вдосконалення цього важливого загальноросійського фіз-турне-спортивного заходу, а також для аналізу його ефективності було проведено анкетне опитування серед відвідувачів. Розроблена анкета за змістом включала чотири тематичні блоки, сукупність яких дозволяла визначити ефективність проведення акції. У перший блок увійшли соціально-демографічні характеристики дітей респондентів, другий блок включав питання, що дозволяли визначити цільові орієнтири батьків при відвідуванні акції, третій блок містив оцінки респондентів щодо реалізації цільових орієнтирів при відвідуванні акції, четвертий блок - оцінки респондентів організації і проведення акції.

  Всього було опитано 162 особи. Це батьки, які прийшли зі своїми дітьми на даний захід. У таблиці 1 наведені соціально-демографічні характеристики дітей респондентів.

  Таблиця 1 - Соціально-демографічні характеристики дітей респондентів (N = 162)

  № п / п Варіант відповіді%

  Стать

  1. Чоловік 64,8

  2. Жіночий 35,2

  Ступінь школи, на якій навчаються діти респондентів

  1. Початкова загальна освіта 45,1

  2. Основна загальна освіта 49,4

  3. Середня загальна освіту 5,5

  Заняття дитиною спортом в даний час

  1. Займається спортом 24,1

  2. Не займається спортом 75,9

  Як випливає зі змісту таблиці 1, на акцію разом з батьками прийшли 64,8% хлопчиків і 35,2% дівчаток. За рівнем загальної освіти 45,1% дітей представляли початкова загальна освіта, 49,4% - основна загальна освіта і 5,5% середню загальну освіту. Як видно основну частину склали діти, які навчаються на рівнях початкової та основної загальної освіти. Серед дітей, які прийшли на акцію, 75,9% не займаються спортом, так що це акція розрахована на них.

  У таблиці 2 наведені цільові орієнтири, які спонукали батьків з дітьми відвідати акцію «Обираю спорт!». Як випливає зі змісту таблиці, основною метою

  відвідування акції з'явився вибір виду спорту для занять дитиною. Такий вибір зробили 51,2% респондентів. Трохи більше чверті опитаних батьків зосередилися на виборі спортивної організації, в якій буде займатися дитина. Ще однією метою для відвідування акції послужило знайомство з розвитком фізичної культури і спорту в Санкт-Петербурзі. Для цього акцію відвідало 22,2% респондентів.

  Таблиця 2 - Цільові орієнтири батьків при відвідуванні акції

  № п / п Варіант відповіді%

  Мета відвідування респондентами акції

  1. Вибір виду спорту для своєї дитини 51,2

  2. Вибір спортивної організації для занять дитини 25,3

  3. Знайомство з розвитком спорту в Санкт-Петербурзі 22,2

  4. Інші причини 1,3

  Бажані цілі респондентів для занять спортом своїх дітей

  1. Зміцнення здоров'я дитини 52,5

  2. Організація позитивного дозвілля дитини 29,6

  3. Стати спортсменом 17,3

  4. Інша мета 0,6

  Переважний вибір респондентами спортивної організації для занять спортом своїх дітей

  1. Спортивна школа 38,3

  2. Спортивний клуб школи, де вчиться дитина 19,8

  3. Районний центр фізичної культури і спорту 19,1

  4. Підлітковий клуб за місцем проживання 14,8

  5. Фітнес-клуб 7,4

  6. Інші організації 0,6

  Як випливає з отриманих результатів, відвідувачі переслідують різні цілі, приходячи на акцію. Цю обставину слід брати до уваги її організаторам.

  Вибираючи той чи інший вид спорту, записуючи свою дитину в спортивну секцію, батьки переслідують певні цілі. Знання цих цілей допоможе організаторам акції запрошувати спортивні організації покликані реалізовувати ці цілі. Результати анкетного опитування свідчать про те, що більше половини респондентів (52,5%) бачать сенс занять спортом для зміцнення здоров'я своїх дітей. Майже третина батьків вважає за необхідне організацію позитивного дозвілля своїх дітей. І, нарешті, 17,3% респондентів вважають, що, займаючись спортом, дитина повинна стати спортсменом, досягти певних спортивних результатів. Наведені в таблиці 2 результати також, як і в попередньому випадку свідчать про наявність у респондентів різних цілей, що визначають бажання займатися спортом, що вимагає від організаторів запрошення для участі в акції різноманітних спортивних організацій міста.

  Як було зазначено вище, в акції брали участь різні фізкультурно-спор-тивні організації Санкт-Петербурга. Це дало можливість відвідувачам познайомитися з їх діяльність, вибрати одну з них для занять спортом. У таблиці 2 наведені результати опитування, які показують переваги респондентів при виборі спортивної організації для занять спортом для своїх дітей. Найбільший вибір респонденти заявили стосовно спортивної школи - 38,3%. Для занять спортом майже кожен п'ятий респондент вибрав спортивний клуб школи, де вчиться його дитина. Такі ж результати отримані при виборі для занять районного центру фізичної культури і спорту. Як показують отримані результати, у респондентів користується попитом підліткові клуби за місцем проживання, надають можливість займатися різними видами спорту. Отримані результати дають підставу зробити висновок, що фізкультурно-спортивні організації міста затребувані у дітей і підлітків для занять спортом. Їх різноманітність дозволяє вирішувати різні цілі занять.

  Оцінюючи ефективність проведення акції, необхідно знати, наскільки удовле -творени очікування батьків щодо реалізації цільових орієнтирів, які, прийшовши на

  акцію, вони для себе і своїх дітей сформулювали, і про які йшла мова вище. У таблиці 3 наведені результати дослідження, що увійшли до відповідного тематичний блок. В рамках програми акції дітям і підліткам була надана можливість пройти тестування для виявлення здібностей до того чи іншого виду спорту. Цією можливістю, як видно з таблиці 3, скористалися більше половини дітей опитаних батьків - 53,1%. Трохи більше третини опитаних - не бачили в цьому необхідності.

  Таблиця 3 - Оцінка респондентами реалізації цільових орієнтирів при відвідуванні акції

  № п / п Варіант відповіді%

  Проходження дитиною тестування для виявлення здібностей до того чи іншого виду спорту

  1. Так, тестування пройшов 53,1

  2. У цьому не було необхідності 33,9

  3. Ні, тестування не пройшов 13,0

  Оцінки респондентів отриманої інформації про обраному виді спорту для своєї дитини

  1. Так, отримали вичерпну інформацію 81,5

  2. Важко відповісти 18,5

  3. Ні, не отримали інформації про вибір спорту -

  Запис дитини в спортивну секцію

  1. Так, його записали в спортивну секцію 50,0

  2. Ні, але ми взяли повну контактну інформацію спортивної організації 38,9

  3. Ні, в цьому не було необхідності 11,1

  Оцінка респондентами умов розвитку фізичної культури і спорту в Санкт-Петербурзі для дітей і підлітків

  1. Задовільно 81,5

  2. Важко відповісти 13,6

  3. Посередньо, треба багато ще зробити 4,9

  Ще одним показником ефективності проведення даної акції є отримання інформації про спорт, яким хотіли б займатися діти та підлітки, які прийшли на акцію. Отримані результати, наведені в таблиці, свідчать, що переважна більшість респондентів (81,5%) таку інформацію отримали.

  Найважливішим показником ефективності проведеної акції є запис дитини в конкретну спортивну секцію. Як видно з таблиці, це зробили рівно половина учасників опитування. 38,9% респондентів відповіли, що вони не оформили свої стосунки зі спортивною організацією, але взяли всю необхідну інформацію, щоб це зробити.

  Завершував цей тематичний блок питання анкети, пов'язаний з оцінкою респондентів умов розвитку фізичної культури і спорту для дітей та підлітків міста. Як випливає зі змісту таблиці, більшість респондентів високо оцінили цю діяльність в Санкт-Петербурзі, 81,5% опитаних батьків задоволені рівнем розвитку фізичної культури і спорту для дітей. Тільки 4,9% респондентів вважають, що треба багато ще зробити в цьому напрямку.

  Таким чином, можна констатувати, що за результатами проведеного дослідження, основне завдання акції «Обираю спорт!» успішно виконується, переважна кількість відвідувачів не тільки вибрало вид спорту для занять свою дитину, а й записали його в конкретну спортивну організацію.

  Заключний тематичний блок анкети присвячений вивченню питань організації та проведення акції. Адже ефективність заходу не в останню чергу залежить саме від успішного вирішення зазначених питань. У таблиці 4 наведені результати дослідження по цій темі. В першу чергу потрібно відзначити широту соціальних каналів, через які респонденти дізнавалися про майбутню акцію. Вони відзначили, як найбільш значимий спосіб отримання інформації про акцію - це неформальний канал - «Знайомі». Він виявився затребуваним у 32,1% респондентів. Майже третина респондентів дізналися про майбутній захід з мережі Інтернет. Досить велика частка респондентів про акцію були поінформовані через різні ЗМІ. така різноманітність

  каналів з розповсюдження даної інформації дозволяє зробити висновок, що вона дійде до значної частини городян, і вони приймуть відповідне рішення про відвідини акції. Таблиця 4 - Оцінки респондентів підготовки та проведення акції «Обираю спорт!»

  № п / п Варіант відповіді%

  Соціальні канали отримання інформації респондентами про акцію «Обираю спорт!»

  1. Знайомі 32,1

  2. Учитель фізичної культури школи, де вчиться дитина 10,5

  3. Інформація з ЗМІ 26,5

  4. Інформація з мережі Інтернет 29,0

  5. Ще одне джерело 1,9

  Ступінь задоволеності респондентів організацією акції

  1. Так, цілком задоволений 87,7

  2. Важко відповісти 8,6

  3. Ні, не задоволені 3,7

  Побажання респондентів для вдосконалення акції

  1. Так 12,3

  2. немає 87,7

  У таблиці 4 наведені оцінки задоволеності респондентів організацією даної акції. Отримані результати свідчать про те, що переважна більшість опитаних батьків цілком задоволені її організацією - 87,7%.

  Проте, становить певний інтерес побажання, висловлені відвідувачами щодо вдосконалення організації та проведення акції. Їм була надана така можливість у вигляді відкритого питання анкети. Як видно з матеріалів таблиці на це питання відповіли 12,3%, висловивши свої побажання, які в основному зводилися до позитивних оцінок організації акції. У тих, хто не відповів, а їх більшість, мабуть, не було суттєвих зауважень. У зв'язку з цим можна зробити висновок, що опитаних відвідувачів рівень організації та проведення цілком влаштовує.

  ВИСНОВОК

  Отримані в дослідженні результати дозволяють констатувати наявність у респондентів різних цілей для відвідування акції "Обираю спорт!", Що було забезпечено організаторами запрошенням для участі в ній різних спортивних організацій міста. Встановлено, що заняття спортом пов'язане з різними цільовими орієнтирами, які вибирають опитані батьки разом зі своїми дітьми. Відвідування акції, як показали результати дослідження, в цілому отримали позитивні оцінки респондентів, оскільки їм вдалося в значній мірі реалізувати заявлені цільові орієнтири. Проведене дослідження свідчить, що переважна кількість респондентів задоволені організацією і проведенням акції "Обираю спорт!". Сукупність отриманих результатів дозволяє стверджувати про високу ефективність розглянутого заходу.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Громадська акція "Обираю спорт!" // URL: http://kfis.gov.spb.org.ua/press/vybirayu-sport/ (дата звернення: 11.08.2018).

  2. Рекорди громадської акції «Обираю спорт!» // URL: http://kfis.spb.org.ua/press/news/38099/ (дата звернення: 12.09.2018).

  REFERENCES

  1. Public action "Choose sport!" Available at: http://kfis.gov.spb.org.ua/press/vybirayu-sport/.

  2. Records public action "Choose sport!", Available at: http://kfis.spb.org.ua/press/news/38099/.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 11.12.2018


  Ключові слова: АКЦІЯ "ВИБИРАЮ СПОРТ" / БАТЬКИ / ДІТИ / ЗАПИС У СЕКЦІЇ / ВИБІР СПОРТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ / ЕФЕКТИВНІСТЬ АКЦІЇ / ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯМ АКЦІЇ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити