Дослідження спрямовано на виявлення рівня онконастороженості як показника ефективності первинної профілактики раку молочної залози (РМЗ). Для його визначення були розроблені анкети, за допомогою яких проаналізовані наступні критерії: інформованість жінок про поширеність РМЗ, факторах ризику виникнення даної патології та фактори, що впливають на його зниження, частота відвідування жінками лікаря-акушера-гінеколога, і частота проходження мамографії. А також інформованість про техніку проведення самообстеження молочних залоз і регулярність його проведення. В опитуванні брало участь 107 жительок р Тюмені, професійна діяльність яких не пов'язана з медициною. Опитані були розділені на чотири групи за віковою ознакою. Виявлено низький рівень онконастороженості, тому велика частина жінок нерегулярно відвідують медичні огляди, рідко або не проводять зовсім самообстеження молочних залоз, а також частина з опитаних не здатна назвати чинники ризику виникнення РМЗ і способи його профілактики. Для підвищення інформованості мешканок міста про РМЗ була проведена санітарно-просвітницька робота.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Цепляєва Е. Ю., Акишеву А. Б., Самсонов Н. С.


ANALYSIS OF PREVENTION EFFICIENCY IN CASE OF ONCOLOGICAL WARNING AMONG TYUMEN CITIZENS ABOUT BREAST CANCER

The focus of study is about identifying the rate of cancer alertness as an indicator of primary prevention of breast cancer. To determine it, we developed questionnaires and analyzed the following criteria: the presence of a burdened anamnesis of breast cancer, the awareness of women about the prevalence of breast cancer, the risk factors for this pathology and the reducing factors, the frequency of obstetrician gynecologist 'visits, and the frequency of mammography. As well as the awareness of respondents about the technique of conducting an independent examination of mammary glands as one of the necessary criteria for early diagnosis of breast cancer and the regularity of self-examination. There were 107 residents of the city of Tyumen, whose professional activity is not related to medicine took part in ours survey. A low level of oncological awareness was revealed, as most of the women do not regularly attend medical examinations, rarely or do not conduct self-examination of the mammary glands, and some of the respondents are not able to name the risk factors for breast cancer and the ways to prevent it. To raise awareness among residents of the city about breast cancer, health education was carried out.


Область наук:
 • Науки про здоров'я
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал
  Colloquium-journal
  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ У ЧАСТИНИ онкологічна настороженість мешканка міста Тюмені ЩОДО раку молочної залози'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ У ЧАСТИНИ онкологічна настороженість мешканка міста Тюмені ЩОДО раку молочної залози»

  ?«C @ yl @ qyiym-j © yrmal» # 3iii), 2 © 2 © / medical sciences

  67

  УДК: 616.19-003-018.3

  Цепляєва Є.Ю., Акишеву А.Б., Самсонов Н.С.

  ФГБОУ ВО Тюменський ГМУМінздрава Росії DOI: 10.24411 / 2520-6990-2020-11303 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ У ЧАСТИНИ онкологічна настороженість мешканка міста Тюмені ЩОДО РАКУ

  молочної залози

  Cepljaeva E.Ju., Akisheva A.B., Samsonov N.S.

  Tyumen State Medical University

  ANALYSIS OF PREVENTION EFFICIENCY IN CASE OF ONCOLOGICAL WARNING AMONG TYUMEN CITIZENS ABOUT BREAST CANCER

  анотація

  Дослідження спрямовано на виявлення рівня онкологічної настороженості як показника ефективності первинної профілактики раку молочної залози (РМЗ). Для його визначення були розроблені анкети, за допомогою яких проаналізовані наступні критерії: інформованість жінок про поширеність РМЗ, факторах ризику виникнення даної патології та фактори, що впливають на його зниження, частота відвідування жінками лікаря-акушера-гінеколога, і частота проходження мамографії. А також інформованість про техніку проведення самообстеження молочних залоз і регулярність його проведення. В опитуванні брало участь 107 жительок р Тюмені, професійна діяльність яких не пов'язана з медициною. Опитані були розділені на чотири групи за віковою ознакою. Виявлено низький рівень онкологічної настороженості, тому що велика частина жінок нерегулярно відвідують медичні огляди, рідко або не проводять зовсім самообстеження молочних залоз, а також частина з опитаних не здатна назвати чинники ризику виникнення РМЗ і способи його профілактики. Для підвищення інформованості мешканок міста про РМЗ була проведена санітарно-просвітницька робота.

  Abstract

  The focus of study is about identifying the rate of cancer alertness as an indicator of primary prevention of breast cancer. To determine it, we developed questionnaires and analyzed the following criteria: the presence of a burdened anamnesis of breast cancer, the awareness of women about the prevalence of breast cancer, the risk factors for this pathology and the reducing factors, the frequency of obstetrician gynecologist 'visits, and the frequency of mammography. As well as the awareness of respondents about the technique of conducting an independent examination of mammary glands as one of the necessary criteria for early diagnosis of breast cancer and the regularity of self-examination. There were 107 residents of the city of Tyumen, whose professional activity is not related to medicine took part in ours survey. A low level of oncological awareness was revealed, as most of the women do not regularly attend medical examinations, rarely or do not conduct self-examination of the mammary glands, and some of the respondents are not able to name the risk factors for breast cancer and the ways to prevent it. To raise awareness among residents of the city about breast cancer, health education was carried out.

  Ключові слова: онкологічна настороженість, злоякісні новоутворення, рак молочної залози, рання діагностика, самообстеження молочних залоз.

  Key words: oncological alertness, malignant neoplasms, breast cancer, early diagnosis, examination of mammary glands.

  Актуальність даної теми полягає в тому, що рак молочної залози (РМЗ) є злободенною проблемою сучасної медицини, важливо виявити його на ранніх стадіях для збереження можливості проведення ефективного лікування. Для раннього виявлення РМЗ необхідний високий рівень онкологічної настороженості, який ми вибрали для дослідження серед мешканок м Тюмені, так як він є одним з показників ефективності первинної профілактики.

  Відповідно до даних Російського товариства акушерів-гінекологів захворюваність РМЗ

  росте і займає перше місце серед всіх злоякісних новоутворень у жінок [4, с.1]. За даними обласного популяційного канцер-регістру відносний показник захворюваності на злоякісні новоутворення молочної залози в Тюменський області за період 2017-2018 рр. виріс з 100,8 до 196,4 на 100 тис. середньорічного населення.

  Мета дослідження: виявити наявність і рівень онкологічної настороженості у мешканок м Тюмені щодо РМЗ.

  Завдання дослідження:

  68

  МББГСЛЬ 8С1Б] ЧСБ8 / <<е®УУШШШ = ^ ШШа11>># ШВДШ

  • Провести аналіз наукової літератури, законодавчо-нормативної документації по даній темі;

  • Розробити анкету і провести анкетування мешканок м Тюмені з метою з'ясування онкологічної настороженості і готовності жінок проводити самообстеження молочних залоз;

  • Здійснити статистичну обробку отриманих результатів.

  Матеріали і методи: Дослідження проводилося на базі: АТ «Тюменнефтегаз»; філія ФГБУ «ФКП Росреестра» по ТО; ФГБОУ УВО «ТГІК». В опитуванні брали участь 107 жительок р Тюмені, які отримують медичну допомогу в різних медичних організаціях.

  Результати. У дослідженні брало участь 107 жительок р Тюмені в віці від 36 до 63 років. Опитані розділені по групах відповідно до віку: група 1 (36-39 років - 23 чол.), Група 2 (4049 років - 45 чол.), Група 3 (50-59 років - 35 чол.), Група 4 (60-63 року - 4 чол.).

  Мешканки м Тюмені відповідали на 12 питань анкети, після чого з ними була проведена просвітницька робота за такими чинниками ризику розвитку РМЗ і способах ранньої діагностики даного захворювання.

  Серед опитаних жінок у одній (0,9%) є обтяжений анамнез по злоякісним новоутворенням молочної залози.

  96, 3% опитаних інформовані, що РМЗ є одним з найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок, але 3,7% дізналися про це вперше. Хотілося б відзначити, що велика частина (75%) з них відносяться до групи 1, решта 25% до групи 3.

  За рекомендацією Міністерства Охорони здоров'я, всім жінкам від 40 років і старше необхідно щороку проходити профілактичний медичний огляд [3, Пріложеніе№2], чого не роблять 13,3% жінок з 2 групи (40-49 років) і 11,4% з 3 групи (50-59 років). Також 1 людина (0,9% від числа всіх опитаних) відповів, що обстежується дуже рідко і нерегулярно, він відноситься до 2 групи.

  При відповіді на питання про фактори ризику виникнення РМЗ найбільшу кількість жінок здатні назвати наступні чинники: спадковість (83,2%), шкідливі звички (64,5%), вік (78,5%) і стреси (68,2%). 8,4% опитаних не можуть назвати жодного чинника ризику виникнення РМЗ. При цьому 35,5% жінок не знають жодного способу профілактики даного захворювання. Найбільше число відповіли (64,5%) відзначили важливість ведення здорового способу життя, а також 48,6% вказали, що ризик виникнення даного захворювання знижується після годування дитини грудьми.

  Незважаючи на те, що менше половини опитаних жінок відзначило цей спосіб профілактики, 100% ствердно відповіло на питання про годування грудьми своїх дітей. Слід зауважити, що, на думку експертів ВООЗ, після кожних пологів відносний ризик виникнення РМЗ знижується на

  7%, і на додаток на 4,3% після 12 місяців грудного вигодовування. Зниження ризику стійко зберігається протягом життя. Близько 52% мешканок м Тюмені, які брали участь в анкетуванні, годували грудьми менше 12 місяців.

  При питання анкети про регулярність проходження мамографії велика кількість жінок, для яких існують рекомендації по ранній діагностиці, не проходять її регулярно (38,2%), а також 2,8% опитаних не проходять її зовсім.

  Про техніку проведення самообстеження поінформоване 73,8% (79 чол.). З них, регулярно виконують його лише 6,3% (5 чол.) І виконують, але не регулярно 67% (53 чол.). Решта 26,6% (21 чол.) Жінок не проводять його зовсім. Це говорить про недостатню інформованість жінок про важливість проведення самостійного обстеження.

  висновки.

  1. Результати дослідження говорять про низький рівень онкологічної настороженості серед мешканок м Тюмені;

  2. 38,2% опитаних від 40 років і старше не проходять мамографію регулярно, а також 2,8% опитаних не проходять її зовсім.

  3. Велика частина жінок (74%), які беруть участь в анкетуванні, обізнані про техніку проведення самособследо-вання молочних залоз, але 67% з них не проводять його регулярно, а 27% не проводять зовсім;

  4. Багато жінок можуть назвати деякі фактори ризику виникнення РМЗ. Такі фактори ризику як спадковість (83,2%), шкідливі звички (64,5%), вік (78,5%) і стреси (68,2%) здатні назвати найбільшу кількість осіб. Близько 8,4% опитаних не можуть назвати жодного чинника ризику виникнення РМЗ

  5. При цьому 35,5% опитаних не можуть назвати жоден спосіб профілактики ризику виникнення даного захворювання;

  6. Незважаючи на те, що 51,4% опитаних жінок не інформовані про те, що годування грудьми знижує ризик виникнення РМЗ, 100% пройшли анкетування жінок годувало грудним молоком своїх дітей, але частина з них нетривалий час.

  Список літератури:

  1. Висоцька І. В., Летягін В. П., Черенков В. Г., Лактіонов К.П., Бубликів І. Д. Клінічні рекомендації Російського товариства онкомаммо-логів з профілактики раку молочної залози, диференціальної діагностики, лікування предопу- холевой і доброякісних захворювань молочних залоз. // Пухлини жіночої репродуктивної системи - 2016 - № 12 (3). - С. 43-52;

  2. Даутова Л. А., Галеев М. Г., Рамазанова Л. І. Грудне вигодовування в репродуктивному

  «C @ yl @ qyiym-j © yrmal» # 3iii), 2 © 2 © / medical sciences

  анамнезі жінок зі злоякісним захворюванням молочної залози. // Грудне вигодовування в сучасному світі: Матеріали II Всеросійської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м Москва, 12-14 жовтня 2016 р) / під ред. Абольян Л. В., Поліського В. А .; ФГБОУ ВО Перший МГМУ ім. І.М. Сеченова МОЗ Росії. - М .: Перший Московський державний медичний університет ім. І.М. Сеченова - 2016 - сс. 37-39.

  3. Наказ Міністерства охорони здоров'я РФ від 13 березня 2019 р № 124н «Про затвердження по-

  69_

  Порядку проведення профілактичного медичного огляду та диспансеризації певних груп дорослого населення »;

  4. Федоров В. Е., Чебуркаева М. Ю. Поширеність і чинники ризику раку молочної залози. // Фундаментальні дослідження. - 2018. -№ 1-2. - С. 414-419.

  5. Чинков А. В. Актуальні проблеми діагностики раку молочної залози на регіональному рівні. // Research'n Practical Medicine Journal -№S2 - 2017 - сс. 99.


  Ключові слова: онкологічна настороженість /злоякісні новоутворення /рак молочної залози /рання діагностика /самообстеження молочних залоз. /oncological alertness /malignant neoplasms /breast cancer /early diagnosis /examination of mam- mary glands.

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити