В даний час перед нафтовою галуззю стоїть важливе завдання по видобутку спочатку неізвлекаемой запасів нафти. У даній статті розглядається конкретний об'єкт родовища «Х», його литологические особливості; аналізується ефективність застосування нестаціонарного заводнення (НЗ), а також НЗ в сукупності з технологією закачування потокоотклоняющіх складів (ПОС) на відібраних ділянках в різні періоди експлуатації. У висновку зроблені висновки за результатами дослідно-промислових випробувань та наведено рекомендації щодо доцільності застосування даного методу в подальшому для підвищення кінцевого коефіцієнта вилучення нафти (КІН).

Анотація наукової статті з енергетики та раціонального природокористування, автор наукової роботи - Нанішвілі О.А., Пермін Д.Д., Самойлов В.Р.


EFFECTIVENESS ANALYSIS OF COMPLEX EFFECTS OF UNSTEADY WATER-FLOODING COMBINED WITH PROCESSING OF WATER INJECTION WELLS BY FLOW DIVERTING COMPOSITIONS AT THE "X" FIELD

For now, the oil industry is facing an important task of extracting initially non-recoverable oil reserves. This article discusses the specific object of the "X" deposit, its lithological features; analyzes the effectiveness of unsteady water-flooding (UWF), as well as UWF combined with the technology of injection of flow-diverting compositions (FDC) on selected sites in different periods of operation. The authors present their conclusions from the results of pilot tests and give their recommendations on the feasibility of using this method in the future to increase the final oil recovery ratio (ORR).


Область наук:
 • Енергетика і раціональне природокористування
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал
  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ВПЛИВУ НЕСТАЦІОНАРНОГО заводнення В ПОЄДНАННІ З обробки нагнітальних свердловин ПОТОКООТКЛОНЯЮЩІМІ складу на РОДОВИЩІ 'Х''

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ВПЛИВУ НЕСТАЦІОНАРНОГО заводнення В ПОЄДНАННІ З обробки нагнітальних свердловин ПОТОКООТКЛОНЯЮЩІМІ складу на РОДОВИЩІ" Х "»

  ?DOI: https://doi.Org/10.23670/IRJ.2019.82.4.014

  АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ВПЛИВУ НЕСТАЦІОНАРНОГО заводнення В ПОЄДНАННІ З обробки нагнітальних свердловин ПОТОКООТКЛОНЯЮЩІМІ

  Склав на РОДОВИЩІ «Х»

  Наукова стаття

  Нанішвілі О.А.1 '*, Пермін Д.Д.2, Самойлов В.Р.3

  1, 2, 3 ФГБОУ ВО «Югорський державний університет», Ханти-Мансійськ, Росія

  * Корреспондирующий автор (olgayugu [at] yandex.ru)

  Анотація

  В даний час перед нафтовою галуззю стоїть важливе завдання по видобутку спочатку неізвлекаемой запасів нафти. У даній статті розглядається конкретний об'єкт родовища «Х», його литологические особливості; аналізується ефективність застосування нестаціонарного заводнення (НЗ), а також НЗ в сукупності з технологією закачування потокоотклоняющіх складів (ПОС) на відібраних ділянках в різні періоди експлуатації. У висновку зроблені висновки за результатами дослідно-промислової випробувань та наведено рекомендації щодо доцільності застосування даного методу в подальшому для підвищення кінцевого коефіцієнта вилучення нафти (КІН).

  Ключові слова: методи збільшення нафтовіддачі, нестаціонарне заводнення, потокоотклоняющіе склади, обводненность, коефіцієнт вилучення нафти.

  EFFECTIVENESS ANALYSIS OF COMPLEX EFFECTS OF UNSTEADY WATER-FLOODING COMBINED

  WITH PROCESSING OF WATER INJECTION WELLS BY FLOW DIVERTING COMPOSITIONS AT THE "X" FIELD

  Research article

  Nanishvili O.A.1 *, Permin D.D.2, Samoilov V.R.3

  1 2 3 Ugra State University, Khanty-Mansiysk, Russian Federation

  * Corresponding author (olgayugu [at] yandex.ru)

  Abstract

  For now, the oil industry is facing an important task of extracting initially non-recoverable oil reserves. This article discusses the specific object of the "X" deposit, its lithological features; analyzes the effectiveness of unsteady water-flooding (UWF), as well as UWF combined with the technology of injection of flow-diverting compositions (FDC) on selected sites in different periods of operation. The authors present their conclusions from the results of pilot tests and give their recommendations on the feasibility of using this method in the future to increase the final oil recovery ratio (ORR).

  Keywords: enhanced oil recovery methods, unsteady waterflooding, flow-diverting compositions, water-cut, oil recovery factor.

  Родовище «Х» розташоване в Західно-Сибірської нафтогазоносної провінції. Промислова нафтоносність родовища встановлена ​​практично по всьому розрізу крейдових і юрських відкладень. [1]

  До теперішнього часу всі високопродуктивні запаси (85 покладів нафти з 154) вже введені в розробку.

  Верхнеготерів-барремскій нафтогазоносний комплекс об'єднує відкладення верхньої частини ванденской свити і нижню частину алимской свити. Основні продуктивні пласти комплексу - АВ1-3.

  Пласт АВ3 представлений піщаними колекторами прибережно-морського походження і повсюдно розвинений по площі.

  Продуктивний пласт АВ1-2 представлений товщею пісковиків і глин мілководне-морського генезису, в колекторських різницях представлений по всій площі родовища. [2]

  Пласти групи АВ1-3 характеризуються нестриманістю ефективних товщин. Явно вираженої закономірності в розподілі товщин по площі не спостерігається. Однак, в складі пласта АВ1-2 одна зона підвищених значень ефективних товщин (більше 20 м) майже в субширотном напрямку перетинає центральну частину поклади. Пласт АВ3 знаходиться безпосередньо під основним пластом родовища АВ1-2 і відділяється глинистими різницями від нього, а на віддалених ділянках зливається з ним.

  Експлуатаційний об'єкт АВ1-3 є одним з основних об'єктів розробки родовища. Технологічні показники розробки об'єкта в значній мірі визначають динаміку розробки родовища в цілому. В об'єкт розробки об'єднані два пласта АВ1-2 і АВ3. Площа нафтоносності пласта АВ3 істотно менше площі нафтоносності пласта АВ1-2.

  На частку об'єкта доводиться 64% геологічних і 67% видобутих запасів промислових категорій, 49% поточної і 74% накопиченої видобутку нафти родовища. Розробка об'єкта ведеться з 1983 року. [1]

  Об'єкт АВ1-3 характеризується шаруватою і зональної неоднорідністю, і тому в процесі розробки залишаються застійні тупикові зони і малодреніруемие ділянки, включення яких в роботу можливо при проведенні гідродинамічних МУН.

  Застосування нестаціонарного впливу (НЗ) на родовищі почалося в 2007 році. Динаміка застосування в 2009-2015 роки наведена на малюнку 1.

  Мал. 1 - Динаміка застосування методів нестаціонарного впливу на пластах родовища «Х» в 2009-2015

  роках

  Нестаціонарне заводнення, що поєднує циклічну закачування води зі зміною напрямку фільтраційних потоків, дозволяє підвищити коефіцієнти витіснення нафти по потужності пласта і охоплення пласта заводнением [3], [4], [5].

  У міру збільшення відборів видобутих запасів нафти і зростання обводнення продукції відзначається зниження ефекту від проведення НЗ (2014 г.), також знижується кількість свердловин-операцій спрямованих на збільшення КІН шляхом зміни напрямку фільтраційних потоків і підключення в роботу застійних, що не дренованих зон пласта.

  За результатами розрахунку технологічної ефективності відзначається неоднозначність в додаткової видобутку нафти при впливі на пласти НЗ, для об'єктів родовища характерні як високоефективні, так і низько ефективні результати.

  Максимальна кількість заходів по НЗ проведено на об'єкті АВ1-3 - 80 скв.-операцій. Слід зазначити, що на об'єкті АВ1-3 при проведенні НЗ скоротився видобуток води на 25,4 (2013) і 39,5 (2014 г.) тис. М3. З цього випливає, що на об'єкті АВ1-3 в процесі проведення НЗ залучаються до розроблення слабодреніруемие запаси нафти.

  На родовищі в 2013 і 2014 роках проводили комплексну дію НЗ в поєднанні з адресними обробками нагнітальних свердловин потокоотклоняющімі складами (ПОС).

  На пізніх стадіях розробки родовищ через промивання пір високопроніцаемие ділянки стають основними шляхами руху нагнітається води до видобувних свердловин. Тому основна мета застосування потокоотклоняющіх складів в поточний момент - це стабілізація або зниження темпів зростання обводнення продукції, що видобувається. [6], [7], [8].

  У 2013 році на першій ділянці НЗ в нагнітальні свердловини проводилися закачування гелеутворюючого складу ДОС-1 (АС) за 2 місяці до початку реалізації НЗ, на другій ділянці НЗ в нагнітальні свердловини проводилися обробки ДОС за 5 місяці до початку реалізації НЗ. На третьому ділянці НЗ в нагнітальні свердловини закачування ДОС за 3 місяці до початку реалізації НЗ і в одній свердловині після проведення НЗ. Схема розподілу ділянок НЗ і адресних обробок потокоотклоняющімі складами по роках приведена на малюнку 2.

  2013 рік I

  Мал. 2 - Схема розташування ділянок реалізації НЗ і адресних обробок потокоотклоняющімі складами (ПОС)

  в 2013 році, об'єкт АВ1-3

  У 2014 році на першій ділянці НЗ в нагнітальні свердловини проводилися закачування потокоотклоняющего складу за 3 місяці до початку реалізації НЗ (див. Малюнок 3).

  Приемистость нізкопроніцаемих інтервалів зменшується сильніше, ніж високопроникних. При зниженому тиску закачування (на десятки атмосфер нижче гирлового тиску при нагнітанні в пласт рідини) нізкопроніцаемие (нефтенасищенной) пропластки перестають приймати закачувати воду. Для того, щоб закачується біополімерного композиція потрапила переважно в промиту водонасиченню зону, закачування композиції в пласт проводиться при тиску на 5-10 атмосфер нижче тиску в лінії ППД [9].

  Мал. 3 - Схема розташування ділянок реалізації НЗ і адресних обробок ПОС в 2014 році, об'єкт АВ1.3

  Зниження обводнення і зростання показників роботи свердловин (дебіт нафти) по реагує свердловинах на ділянці комплексного впливу, почався саме після закінчення реалізації НЗ.

  В період проведення НЗ в поєднанні з адресними обробками свердловин потокоотклоняющімі складами, відзначається тенденція до зниження обводнення в 96% видобувних свердловинах. Обробка нагнітальних свердловин потокоотклоняющімі складами позитивно відбивається на роботі оточуючих видобувних і дозволяє знизити і стабілізувати обводненість продукції (див. Малюнок 4).

  Мал. 4 - Динаміка показників роботи видобувних свердловин в період проведення нестаціонарного заводнення і

  ПОС на першій ділянці НЗ родовища «Х», об'єкт АВ1-3

  Додатковий видобуток нафти за рахунок обробки нагнітальних свердловин ПОС на ділянках НЗ склала 15,4 тис. Т в 2013 році і 1,7 тис. Т в 2014 році. За рахунок проведення НЗ - 6,6 тис. Т в 2013 р і 0,24 тис. Т в 2014 р.

  Аналіз показав, що при проведенні адресних обробок нагнітальних свердловин ДОС за 3 -6 місяців до початку НЗ, в період проведення НЗ відбувається зниження обводнення, а збільшення дебітів нафти відбувається в період після проведення НЗ (див. Рисунок 5).

  Низька ефективність відзначається при проведенні заходів, спрямованих на цілеспрямоване тампонування потокоотклоняющімі складами високопроникних і обводнених пропластков, в період зупинок нагнітальних свердловин за програмою НЗ, так як неможливо підтримувати тиск на рівні, що виключає утворення техногенної тріщинуватості. Зміна фільтраційних потоків викликає знакозмінні, по величині і напрямку дії, навантаження на що сформувався в пористої середовищі гель. Це, в свою чергу, призводить до знеміцнення структурних зв'язків між кластерами молекул гелю, зниження адгезійних сил зчеплення гелю з гірською породою, до значним зрушенням деформацій тіла гелю. [10]

  Мал. 5 - Залежність тривалості ефекту і додаткового видобутку нафти від часу проведення адресних

  обробок нагнітальних свердловин ГОС на ділянках НЗ

  Високі показники розробки нафтових родовищ і кінцевий КІН можна отримати тільки при ефективному регулюванні процесу фільтрації. Регулювання за допомогою ПОС забезпечується перерозподілом фільтраційних потоків всередині пласта. Такий вплив призводить до залучення в процес витіснення «застійних» зон, не охоплених процесом фільтрації. До позитивних результатів проведення заходів відносяться також істотне скорочення обсягу закачується і попутно-видобутої води. [9]

  Виходячи з вищевикладеного, з метою регулювання процесу фільтрації і залучення раніше недреніруемие зон пласта, в подальшому необхідно проводити заходи по обробці свердловин нагнетательного фонду потокоотклоняющімі складами для підвищення рівня видобутку нафти і, відповідно, кінцевого КІН.

  Конфлікт інтересів Conflict of Interest

  Не вказано. None declared.

  Список літератури / References

  1. Атлас «Геологія і нафтогазоносність Ханти-Мансійського автономного округу» / Ред. Е.А. Ахпателов, В.А. Волков, В. М. Гончарова. - Єкатеринбург: ІздатНаукаСервіс, 2004. - 148 с.

  2. Гавура В.Є. Геологія і розробка нафтових і газонафтових родовищ / В.Є. Гавура. - М .: ВНІІОЕНГ, 1995. - 496 с.

  3. Апасов Т.К. Методи інтенсифікації видобутку нафти і підвищення нафтовіддачі для родовищ Західного Сибіру: навчальний посібник / Т.К. Апасов, Р.Т. Апасов, Г.Т. Апасов. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2015. - 187с.

  4. Рузін Л.М. Методи підвищення нафтовіддачі пластів (теорія і практика): навчальний посібник / Л.М. Рузін, О.А. Морозюк. - Ухта: УГТУ, 2014. - 127с.

  5. Ільїна Г.Ф. Методи і технології підвищення нафтовіддачі для колекторів Західного Сибіру: навчальний посібник / Г.Ф. Ільїна, Л.К. Алтунина. - Томськ: Вид-во ТПУ, 2006.-166с.

  6. Лушанков С.С. Ефективність застосування фізико-хімічних методів збільшення нафтовіддачі при розробці родовищ Сургутского району [Електроннийресурс] / С.С. Лушанков // European Student Scientific Journal. - 2018. - № 3 - URL: http://sjes.esrae.ru/ru/article/view?id=430 (дата звернення: 26.03.2019)

  7. Лисенко В.Д. Інноваційна розробка нафтових родовищ / В.Д. Лисенко. - М .: ТОВ «Надра-Бизнесцентр», 2000. - 516с.

  8. Казаков А.Л. Прогноз обводнення і нафтовіддачі пластів на пізній стадії розробки / А.Л. Казаков, B.C. Орлов. - М .: ВНІІОЕНГ, 2007. - 51с.

  9. РД 39-3-507-80. Керівництво по вирівнюванню фронту нагнітається води і регулювання вироблення пластів за рахунок застосування циклічного заводнення і зміни напрямку фільтраційних потоків. - Введ. 1981-11-06. -Главтюменнефтегаз, 1980. - 22с.

  10. Алтунина Л.К., Кувшинов В.А .. Застосування термотропних гелів для підвищення нафтовіддачі // нафтовіддачі, 2002 № 5 с. 28-35.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Geologiya i neftegazonosnost 'Khanty-Mansiyskogo avtonomnogo okruga [Atlas "Geology and Oil and Gas Potential of the Khanty-Mansiysk Autonomous Region] / Ed. By EA Akhpatelov, VA Volkov, VN Goncharova. - Ekaterinburg: IzdatNaukaService, 2004. - 148 p. [In Russian]

  2. Gavura V.E. Geologiya i razrabotka neftyanykh i gazoneftyanykh mestorozhdeniy [Geology and Development of Oil and Gas and Oil Fields] / V.E. Gavura. - M .: VNIIOENG, 1995. - 496 p. [In Russian]

  3. Apasov T.K. Metody intensifikatsii dobychi nefti i povysheniya nefteotdachi dlya mestorozhdeniy Zapadnoy Sibiri: uchebnoye posobiye [Oil Production Intensification Methods and Enhanced Oil Recovery for Fields in Western Siberia: Study Guide] / T.K. Apasov, R.T. Apasov, G.T. Apasov. - Tyumen: Tsogu, 2015. - 187 p. [In Russian]

  4. Ruzin L.M. Metody povysheniya nefteotdachi plastov (teoriya i praktika): uchebnoye posobiye [Enhanced Oil Recovery Methods (Theory and Practice): Study Guide] / L.M. Ruzin, O.A. Morozyuk. - Ukhta: USTU, 2014. - 127 p. [In Russian]

  5. Ilyina G.F. Metody i tekhnologii povysheniya nefteotdachi dlya kollektorov Zapadnoy Sibiri: uchebnoye posobiye [Enhanced Oil Recovery Methods and Technologies for Collectors of Western Siberia: a Tutorial] / G.F. Ilyina, L.K. Altunina. - Tomsk: TPU publishing house, 2006. - 166 p. [In Russian]

  6. Lushankov S.S. Effektivnost 'primeneniya fiziko-khimicheskikh metodov uvelicheniya nefteotdachi pri razrabotke mestorozhdeniy Surgutskogo rayona [Efficiency of Physico-chemical Methods Application in Increasing Oil Recovery in the Development of Fields in the Surgut District [Electronic resource] / S.S. Lushankov // European Student Scientific Journal [European Student Scientific Journal]. - 2018. - No. 3 - URL: http://sjes.esrae.ru/en/article/view?id=430 (accessed: 26.03.2019) [In Russian]

  7. Lysenko V.D. Innovatsionnaya razrabotka neftyanykh mestorozhdeniy [Innovative Development of Oil Fields] / V.D. Lysenko. - M .: LLC Nedra-Business Center, 2000. - 516 p. [In Russian]

  8. Kazakov A.L. Prognoz obvodneniya i nefteotdachi plastov na pozdney stadii razrabotki [Forecasting of Watering and oil Recovery at the Late Stage of Development] / A.L. Kazakov, B. C. Orlov. - M .: VNIIOENG, 2007. - 51 p. [In Russian]

  9. RD 39-3-507-80. Rukovodstvo po vyravnivaniyu fronta nagnetayemoy vody i regulirovaniyu vyrabotki plastov za schet primeneniya tsiklicheskogo zavodneniya i peremeny napravleniya fil'tratsionnykh potokov [Guidance on Alignment of the Front of Injection Water and the Regulation of Reservoir Generation through the Use of Cyclic Flooding and Changing the Direction of Filtration Flows] - Introd. 1981-11-06. - Glavtyumenneftegaz, 1980. - 22 p. [In Russian]

  10. Altunina, L.K., Kuvshinov, V.A. Primeneniye termotropnykh geley dlya povysheniya nefteotdachi [Use of Thermotropic Gels for Enhanced Oil Recovery], Nefteotdacha, 2002 - No. 5, - p. 28-35. [In Russian]


  Ключові слова: МЕТОДИ ЗБІЛЬШЕННЯ НАФТОВІДДАЧІ / нестаціонарних заводнення / ПОТОКООТКЛОНЯЮЩІЕ сКЛАДИ / обводнених / КОЕФІЦІЄНТ ВИЛУЧЕННЯ НАФТИ / ENHANCED OIL RECOVERY METHODS / UNSTEADY WATERFLOODING / FLOW-DIVERTING COMPOSITIONS / WATERCUT / OIL RECOVERY FACTOR

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити