У статті наведено аналіз ефективності і безпеки вакцин для профілактики кліщового енцефаліту (КЕ), дозволених для застосування на території Російської Федерації. Показано, що використовуються в даний час вакцини КЕ вітчизняного і зарубіжного виробництва забезпечують високу імуногенність, безпеку і епідеміологічну ефективність в регіонах з масовим охопленням вакцинацією. Всі зареєстровані вакцини відповідають основним принципам взаємозамінності за показаннями до застосування з урахуванням вікових обмежень, переліком медичних протипоказань, схемами вакцинації, складу вакцин, а також показниками безпеки, імунологічної активності і ефективності. Своєчасних заходів специфічної профілактики призводять до зниження захворюваності КЕ в ендемічних регіонах.

Анотація наукової статті з фундаментальної медицини, автор наукової роботи - Козлова Т.Ю., Хантімірова Л.М., Рукавишников А.В., Шевцов В.А.


Analysis of Efficacy and Safety of Tick-Borne Encephalitis Vaccines

This article provides a review on efficacy and safety of tick-borne encephalitis vaccines licensed in the Russian Federation. It highlights that both Russian and imported tick-borne encephalitis vaccines demonstrate high immunogenicity, safety and epidemiological effectiveness in regions with high vaccine coverage. All licensed tickborne encephalitis vaccines meet interchangeability criteria in terms of indications for use (with due regard to age limits), medical contraindications, vaccination schedules, vaccine composition, as well as safety, immunological activity and efficacy parameters. Timely and specific prophylaxis help reduce the incidence of tick-borne encephalitis in endemic regions.


Область наук:

 • фундаментальна медицина

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал: Біопрепаратів. Профілактика, діагностика, лікування


  Наукова стаття на тему 'Аналіз ефективності і безпеки вакцин для профілактики кліщового енцефаліту'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз ефективності і безпеки вакцин для профілактики кліщового енцефаліту»

  ?УДК 615.371 + 578.7 + 612.017.1 ШИФР СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

  DOI: 10.30895 / 2221-996Х-2018-18-1-33-41 03.02.02 Вірусологія

  14.01.09 Інфекційні хвороби

  Аналіз ефективності і безпеки вакцин для профілактики кліщового енцефаліту

  * Т. Ю. Козлова, Л. М. Хантімірова, А. В. Рукавишников, В. А. Шевцов

  Федеральне державне бюджетна установа «Науковий центр експертизи засобів медичного застосування" Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації, Російська Федерація, 127051, Москва, Петровський бульвар, д. 8, стор. 2

  У статті наведено аналіз ефективності та безпеки вакцин для профілактики кліщового енцефаліту (КЕ), дозволених для застосування на території Російської Федерації. Показано, що використовуються в даний час вакцини КЕ вітчизняного і зарубіжного виробництва забезпечують високу імуногенність, безпеку і епідеміологічну ефективність в регіонах з масовим охопленням вакцинацією. Всі зареєстровані вакцини відповідають основним принципам взаємозамінності за показаннями до застосування з урахуванням вікових обмежень, переліком медичних протипоказань, схемами вакцинації, складу вакцин, а також показниками безпеки, імунологічної активності і ефективності. Своєчасних заходів специфічної профілактики призводять до зниження захворюваності КЕ в ендемічних регіонах.

  Ключові слова: кліщовий енцефаліт; вакцинопрофілактика; імуногенність; реактогенність; ефективність; безпеку; взаємозамінність

  Для цитування: Козлова ТЮ, Хантімірова ЛМ, Рукавишников АВ, Шевцов ВА. Аналіз ефективності і безпеки вакцин для профілактики кліщового енцефаліту. Біопрепаратів. Профілактика, діагностика, лікування 2018; 18 (1): 33-41. DOI: 10.30895 / 2221-996Х-2018-18-1-33-41 * Контактна особа: Козлова Тетяна Юріївна; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Analysis of Efficacy and Safety of Tick-Borne Encephalitis Vaccines

  * T. Yu. Kozlova, L. M. Khantimirova, A. V. Rukavishnikov, V. A. Shevtsov

  Federal State Budgetary Institution

  «Scientific Centre for Expert Evaluation of Medicinal Products»

  of the Ministry of Health of the Russian Federation,

  8/2 Petrovsky boulevard, Moscow 127051, Russian Federation

  This article provides a review on efficacy and safety of tick-borne encephalitis vaccines licensed in the Russian Federation. It highlights that both Russian and imported tick-borne encephalitis vaccines demonstrate high immu-nogenicity, safety and epidemiological effectiveness in regions with high vaccine coverage. All licensed tick-borne encephalitis vaccines meet interchangeability criteria in terms of indications for use (with due regard to age limits), medical contraindications, vaccination schedules, vaccine composition, as well as safety, immunological activity and efficacy parameters. Timely and specific prophylaxis help reduce the incidence of tick-borne encephalitis in endemic regions.

  Key words: tick-borne encephalitis; preventive vaccination; immunogenicity; reactogenicity; efficacy; safety; interchangeability

  For citation: Kozlova TYu, Khantimirova LM, Rukavishnikov AV, Shevtsov VA. Analysis of Efficacy and Safety of Tick-Borne Encephalitis Vaccines. BlOpreparations. Prevention, Diagnosis, Treatment 2018; 18 (1): 33-41. DOI: 10.30895 / 2221-996X-2018-18-1-33-41

  * Contact person: Kozlova Tatyana Yuryevna; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Кліщовий енцефаліт (КЕ) - найбільш поширене і важке природно-осередкове інфекційне захворювання, що викликається вірусами кліщового енцефаліту, що передається трансмісивним (через укуси іксодових кліщів) і аліментарним шляхом (при вживанні в їжу молока інфікованих вірусом тварин), клінічно проявляється інфекційно-токсичним синдромом з переважним ураженням центральної і периферичної нервової системи.

  Незважаючи на інтенсивні і багаторічні дослідження методів профілактики, епідеміології і терапії КЕ, дане захворювання залишається проблемою для охорони здоров'я країн Центральної та Східної Європи, Росії, а також Китаю, Монголії та Японії [1]. Захворюваність КЕ реєструється в 34 країнах [2, 3]. За даними наукових публікацій, ареал поширення КЕ щорічно розширюється, випадки КЕ відзначаються на неендемічних раніше територіях (райони Німеччини, Литви, Росії та Швейцарії) [1, 4, 5].

  За даними ВООЗ, щорічно у всьому світі реєструється 10-12 тис. Випадків захворювань КЕ, з них в Російській Федерації - близько 3000 випадків [5, 6]. Ендемічними по КЕ є 44 з 85 суб'єктів Російської Федерації. Найбільше число хворих КЕ реєструється в Сибірському федеральному окрузі (49,9% всіх випадків) [7].

  Актуальність боротьби з кліщовим вірусним енцефалітом обумовлена ​​його медико-соціальною значущістю, високою питомою вагою важких форм захворювання, інвалідизації та смертей [1, 8]. Особливу тривогу викликає захворюваність КЕ дитячого населення, і в першу чергу дітей у віці до трьох років [9].

  Різноманітність клінічних випадків КЕ пояснюється генетичною варіабельністю вірусу кліщового енцефаліту. Три підтипу (генотипу) викликають захворювання людини КЕ:

  - 1-й генотип або далекосхідний (східний) - поширений в східній частині Російської Федерації, в Китаї і Японії (вперше виявлений в 1931 році в Приморському та Хабаровському краях);

  - 2-й генотип або європейський (західний) - переважає в західній, північній, центральній та східній частинах Європи (виявлено в 1931 р в Австрії, на території СРСР в 1930-1950-і роки на європейській частині території Росії і Білорусії);

  - 3-й генотип або сибірський (урало-сибірський) - зустрічається у всіх районах Російської Федерації (перші штами вірусу виділені в 1930-і роки).

  На території Російської Федерації протягом останніх десятиліть відбувається заміщення далекосхідного підтипу сибірським генотипом вірусу КЕ [10, 11].

  Найбільш широке поширення сибірського генотипу вірусу КЕ було виявлено при використанні молекулярно-генетичних методів на території Росії на початку XXI століття.

  Далекосхідний варіант (генотип 1) викликає найбільш важкі осередкові форми захворювання КЕ з ураженням ЦНС, менинго- або поліенцефаломіелітом, високий рівень летальності [12].

  Для європейського варіанту (генотип 2) характерно більш легкий перебіг захворювання з гарячковими і менінгеаль-ними формами. Летальні результати реєструються рідко [13].

  Захворювання, що викликається сибірським варіантом вірусу КЕ (3-й генотип), протікає менш важко, при цьому залишаючись дуже небезпечним і важковиліковним. Переважають гарячкові і менінгеальні прояви хвороби. Летальність становить не більше 2,4% [14].

  Противірусні препарати для лікування КЕ відсутні [1]. Єдиним ефективним методом захисту від захворювання є своєчасна вакцинопрофілактика [3].

  Вакцинопрофілактику проти КЕ проводять цілий рік відповідно до національного календаря профілактичних щеплень за епідемічними показаннями [15]. Масова вакцинація населення природних вогнищ КЕ сприяє зниженню рівня захворюваності.

  Обов'язкову вакцинацію підлягає не менше 95% дитячого та дорослого населення, яке проживає на територіях ендемічних (ензоотичних) по КЕ, а також особи, схильні до професійного ризику зараження, за родом занять пов'язані з перебуванням в природних станціях, особи, які виїжджають на ендемічні з КЕ території [ 15].

  Метою роботи є аналіз результатів порівняльних досліджень імунологічної ефективності та безпеки вакцин в профілактиці кліщового енцефаліту для застосування у дітей і дорослих, розгляд питань взаємозамінності вакцин, а також перехресної захисту щодо гетерологичних генотипів вірусу.

  Вакцини для профілактики КЕ

  Перша вакцина для профілактики КЕ була розроблена в Радянському Союзі незабаром після виділення та первинного вивчення вірусу в 1937 р.

  «Мозгова» (перша) інактивована вакцина, отримана на основі 5% суспензії тканини мозку мишей, інфікованих вірусом КЕ (штам Софьин), була ефективна, проте при розширенні застосування цього препарату виявилися серйозні побічні ефекти (висока реактогенність: кількість поствакцинальних реакцій в окремі роки досягало 1: 20000 щеплених) [16]. Згодом, в 1960-і роки, в НДІ поліомієліту була розроблена культуральная інактивована вакцина проти КЕ (антиген вірусу КЕ (штам Софьин) репродукований в культурі клітин курячого ембріона). Під керівництвом М.П. Чумакова і Д.К. Львова в Кемеровській області, високоендемічних по КЕ, вперше були проведені розширені клінічні дослідження: безпека застосування, імунологічна та епідеміологічна ефективність. Були отримані задовільні результати: вакцина КЕ (культуральна, неочищена і неконцентрированная) володіла низьку реактогенність, високим рівнем безпеки і імунологічної ефективністю зі статистично значущим зниженням захворюваності КЕ серед щеплених в порівнянні з групами осіб, які не отримували цю вакцину. При подальшому масовому застосуванні були виявлені випадки поствакцинальних реакцій. Крім того, для створення захисного імунітету у щеплених було потрібно введення великої дози вакцини (дорослим і дітям по 1,0 мл підшкірно). Схема первинної вакцинації складалася з 4 щеплень, ревакцинація - щорічно. Для усунення вищевказаних недоліків в 1980-і роки в СРСР і за кордоном (Австрія і Німеччина) були розроблені і впроваджені вакцини нового покоління, виробництво яких включає етапи очищення і концентрування инактивированного вірусного антигену, отриманого при реакторному або роллерного культивуванні вірусу КЕ. Це дозволило отримати більш безпечний препарат, змінити схему вакцинації та дозування [17].

  Сучасні вакцини являють собою культуральні очищені концентровані інактивовані сорбованих вакцини.

  Вакцини для профілактики КЕ виробляються чотирма підприємствами, два з яких знаходяться в Росії (ФДУП «НВО« Мікроген »і ФГБНУ« ФНЦІРІП ім. М.П. Чумакова

  РАН »), а також« Бакстер АГ »в Австрії і« ГСК Вакцінс ГмбХ »в Німеччині (табл. 1).

  Технологія виробництва вітчизняних і зарубіжних вакцин проти КЕ практично ідентична і складається з декількох етапів [18].

  1. Підготовка і ведення виробничого штаму вірусу КЕ.

  2. Підготовка та ведення культури клітин курячого ембріона (зваженої або монослойной).

  3. Зараження клітинної культури, репродукція вірусу і отримання вірусного збору.

  4. Інактивація вірусного збору формальдегідом.

  5. Проведення очищення і концентрування вакцинного вірусного антигену.

  6. Стабілізація антигену, отримання готової форми вакцини; сорбція рідкого антигену або його лиофилизация.

  Доза вакцини містить специфічний инактивирован-ний антиген КЕ - активний компонент, а також допоміжні речовини (вміст розрахункове), склад і кількість яких на дозу вакцини вказують в нормативної документації та інструкції по застосуванню.

  Сучасні вакцини КЕ виробляються з штамів далекосхідного (Софьин, 205) або європейського (Нейдорфл, К-23) генотипів [19]. Вакцинні штами, які використовуються при виготовленні вакцин проти КЕ, представлені в таблиці 1.

  Репродукцію вакцинного штаму при виробництві вакцин проти КЕ здійснюють тільки в первинних культурах клітин курячих ембріонів. Слід зазначити, що в даний час проходять клінічні дослідження вакцини, що розробляється на новому, більш стандартизованном субстраті (перещеплюваної лінії клітин Vero).

  Способи очищення і концентрування вакцин для профілактики КЕ відрізняються у різних виробників: наприклад, градиентное ультрацентрифугирование - для вакцини ФСМЕ-Іммун®, гель-фільтрація на макропористі склі - для вакцини КЕ культуральної очищеної концентрованої інактивованої сухої (далі - КЕ-Москва) і ЕнцеВір®.

  В якості сорбенту в усіх препаратах застосовується гель алюмінію гідроксиду [1].

  При отриманні готової форми вакцини може застосовуватися стабілізатор активності очищеного концентрованого вакцинного антигену - 10% або 20% розчин альбуміну крові людини і сахарози.

  Слід зазначити, що в складі вакцин Енцепур® і Енцепур® дитячий відсутня стабілізатор - альбумін крові людини. Стабілізація вакцинного антигену досягається при використанні досить великої кількості сахарози, яка в складі інших вакцин відсутня або використовується в менших концентраціях [20]. У всіх вакцинах для профілактики КЕ як російського, так і зарубіжного виробництва відсутня консервант [16].

  Титр антигену у вакцині КЕ повинен бути не менше 1: 128 при використанні методу ІФА. Можливо визначення кількості антигену вірусу КЕ, виражене в микрограммах на 1 мл [18].

  Імунологічна ефективність і безпеку

  вакцин для профілактики КЕ

  Основним критерієм ефективності вакцин є їх здатність індукувати специфічний імунітет (імунологічна ефективність). Імунологічна ефективність вакцин для профілактики КЕ оцінюється шляхом використання методів ІФА, реакції нейтралізації або реакції гальмування гемаглютинації (РГГА) для виявлення специфічних антитіл до вірусу КЕ на різних етапах вакцинації і ревакцинації.

  Головним і найважливішим критерієм якості і застосування вакцин є їх безпеку, тобто відсутність негативної дії на функції організму людини і ризику заподіяння шкоди його здоров'ю [21]. Реактогенність імунобіологічних лікарських препаратів (ИЛП) відноситься до так званим очікуваним реакцій, тобто властивість

  Таблиця 1. Вакцини для профілактики кліщового енцефаліту, зареєстровані в Російській Федерації

  № п / п Торговельне найменування Виробничий штам Доза, мл Вміст антигену вірусу КЕ, мкг / доза Виробник

  1 Вакцина кліщового енцефаліту культуральна очищена концентрована інактивована суха / ліофілізат для приготування суспензії для внутрішньом'язового введення Софьин 0,5 Титр не менше 1: 128 ФГБНУ «ФНЦІРІП ім. М.П. Чумакова РАН », Росія

  2 ЕнцеВір® Нео дитячий / суспензія для внутрішньом'язового введення 205 0,25 0,3-1,5 «Мікроген», НВО ФГУП МОЗ Росії, Росія

  3 ЕнцеВір® / суспензія для внутрішньом'язового введення 205 0,5 0,6-3,0 «Мікроген», НВО ФГУП МОЗ Росії, Росія

  4 Кліщ-Е-Вак / суспензія для внутрішньом'язового введення Софьин 0,25 або 0,5 Титр не менше 1: 128 ФГБНУ «ФНЦІРІП ім. М.П. Чумакова РАН », Росія

  5 Енцепур® дитячий / суспензія для ін'єкцій К-23 0,25 0,75 «ГСК Вакцінс ГмбХ», Німеччина

  6 Енцепур® дорослий / суспензія для ін'єкцій К-23 0,5 1,5 «ГСК Вакцінс ГмбХ», Німеччина

  7 ФСМЕ-Іммун® Джуніор / суспензія для внутрішньом'язового введення Нейдорфл 0,25 1,19 «Бакстер АГ», Австрія

  8 ФСМЕ-Іммун® / суспензія для внутрішньом'язового введення Нейдорфл 0,5 2,38 «Бакстер АГ», Австрія

  препарату викликати місцеві або загальні реакції організму. Кількісні показники очікуваних реакцій оцінюються за результатами клінічних досліджень, інформація вноситься в інструкцію для медичного застосування ИЛП [21].

  Для інактивованих вакцин реактогенність визначається насамперед ступенем очищення від чужорідних білків. Білкові компоненти в вакцині КЕ представлені специфічним білком (антигеном вірусу КЕ) і баластними білками (гетерологічним білком курячого ембріона і гомологічним сироватковим альбуміном). Вимоги до якості вакцинних препаратів щодо змісту білкових домішок постійно підвищуються. Слід зазначити, що реактогенність вакцини проти КЕ може бути обумовлена ​​не тільки баластними білками, але також і самим антигеном вірусу КЕ [22]. Проте в даний час прямого зв'язку між кількісними показниками очікуваних реакцій, представленими в інструкціях по застосуванню зареєстрованих вакцин, від змісту антигену вірусу КЕ в дозі вакцини не виявлено.

  Слід зазначити, що зміст антигену вірусу КЕ в вакцинах вітчизняного виробництва для застосування у дітей варіює від 0,3 до 1,5 мкг / доза, у дорослих - від 0,6 до 3,0 мкг / доза. Світовий досвід вакцинації дітей проти КЕ показує, що для зменшення реактогенності і ризику розвитку поствакцинальних реакцій слід використовувати зменшену дозування щодо тієї, яка застосовується для вакцинації дорослих. Допустима частота загальних (системних) реакцій (підвищення температури тіла, лихоманка) для вакцин представлена ​​в таблиці 2. Схема вакцинації препаратами для профілактики КЕ представлена ​​в таблиці 3.

  Дані систематичного огляду і мета-аналізу численних клінічних досліджень [23] свідчать про те, що всі сучасні зареєстровані вакцини проти КЕ забезпечують високий профіль безпеки і імунологічну ефективність.

  В даний час на території Російської Федерації зареєстровано 8 вакцин для профілактики КЕ для застосування у дорослих і дітей (табл. 1).

  Таблиця 2. Допустима частота загальних реакцій і імуногенність (за показником серопротекціі) вакцин проти кліщового енцефаліту (згідно з чинними Інструкцій для медичного застосування препаратів)

  № п / п Торговельне найменування Вік вакцініруемих Зміст антигену вірусу КЕ, мкг / доза Допустима частота для загальних реакцій (підвищення температури тіла, лихоманка) Імуногенність (сіро конверсія),% Джерело літератури

  1 Вакцина кліщового енцефаліту культуральна очищена концентрована инактивирован-ва суха / ліофілізат для приготування суспензії для внутрішньом'язового введення З 3 років і старше Титр не менше 1: 128 375 ° С і вище; не більше 7% У дітей - 96-98; у дорослих - 84-93 [27] [32]

  2 ЕнцеВір® Нео дитячий / суспензія для ін'єкцій Від 3 до 17 років включно 0,3-1,5 37,5 ° С і вище; не більше 4% При планової схемою - 91,6; при експрес-схемі - 100 [29]

  3 ЕнцеВір® / суспензія для ін'єкцій З 18 років 0,6-3,0 37,5 ° С і вище; не більше 7% При планової схемою - 82-89; при експрес-схемою - 98 [33]

  4 Кліщ-Е-Вак / суспензія для ін'єкцій Від 1 року до 16 років (доза 0,25 мл); від 16 років і старше (доза 0,5 мл) Титр не менше 1: 128 Від 1 року до 16 років: від 37,5 до 38,5 ° С; часто (> 1/100, < 1/10); від 16 років і старше: від 37,5 до 38,5 ° С; не часто (> 1/1000, < 1/100) У дітей: при плановій схемою - 63,64-75,86; при експрес-схемі - 30,0-36,67. У дорослих (показник серопротекціі,%) - 90-100 [30] [36]

  5 Енцепур® дитячий / суспензія для ін'єкцій З 12 місяців до 11 років 0,75 > 38 ° С; часто (1-10%) 94,0-97,8 [30]

  6 Енцепур® дорослий / суспензія для ін'єкцій З 12 років і старше 1,5 Вище 38 ° С; часто (1-10%) 99,3 [30]

  7 ФСМЕ-Іммун® Джуніор / суспензія для ін'єкцій Від 1 року до 16 років 1,19 У дітей 3-15 років 38-39 ° С у 6,8%; часто (> 1/100, < 1/10) 95,7-100 [30]

  8 ФСМЕ-Іммун® / суспензія для ін'єкцій Від 16 років і старше 2,38 Часто > 1/100, < 1/10 99,5 [30]

  Таблиця 3. Схема вакцинації препаратами для профілактики кліщового енцефаліту

  Вакцина Первинний повний курс: планова вакцинація (1 доза - 0 день) Первинний повний курс: екстрена вакцинація (1 доза - 0 день) Перша бустерна доза (рік) Друга бустерна доза (рік)

  2-я доза (місяць) 3-тя доза (місяць) 2-я доза 3-тя доза 4-я доза (місяць)

  Вакцина кліщового енцефаліту культуральна очищена концентрована інактивована 1-7 12 - - - 3 3

  Енцевір® 5-7 12 21-35 діб 42-70 діб 6-12 3 3

  Кліщ-Е-Вак 1-7 12 14 діб 12 міс. - 3 3

  ФСМЕ-Іммун® 1-3 5-12 14 діб 5-12 міс. - 3 5

  Енцепур® 1-3 (14 діб) 9-12 7 діб 21 діб 12-18 3 5

  Примітка. Таблиця адаптована з роботи [35].

  Ефективність та безпечність вакцин

  для профілактики КЕ для застосування у дорослих

  Перша інактивована вакцина для застосування у дорослих - вакцина кліщового енцефаліту культураль-ва очищена концентрована інактивована суха (ФГБНУ «ФНЦІРІП ім. М.П. Чумакова РАН», Росія) (далі - КЕ-Москва) була зареєстрована на території СРСР в 1984 р після проведення порівняльних клінічних досліджень імунологічної ефективності і безпеки. Випробування проводилися в Бурятії згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я СРСР (МОЗ СРСР) бригадою фахівців - лікарів епідеміологів, вірусологів і клініцистів ГИСК ім. Л.А. Тарасевича і НДІ поліомієліту і вірусних енцефалітів. У дослідженні на контингенті 1500 здорових пацієнтів однієї статі (чоловіки) і одного віку (18-20 років) порівнювали два препарати: комерційну культу-ральную неконцентрированную неочищену вакцину КЕ виробництва НДІ поліомієліту і вірусних енцефалітів АМН СРСР і новий препарат (КЕ-Москва) - культуральне концентровану очищену інактивовану суху вакцину з розчинником. Групи пацієнтів прищеплювали по первинній схемі в дозуванні, прийнятої для комерційного препарату, або за новою схемою - два щеплення з інтервалом два місяці в двох дозах - 1,0 і 0,5 мл. Групи пацієнтів і отриманий сироватковий матеріал були зашифровані. За результатами, отриманими в цих дослідженнях, новий препарат не поступався комерційної вакцині по імунологічної ефективності та рівню безпеки, що дозволило рекомендувати нову вакцину КЕ за схемою з інтервалом 1-7 міс. (Переважно 0-2 міс.) В дозі 0,5 мл для дорослих і дітей з трьох років. Вакцина НДІ поліомієліту і вірусних енцефалітів (КЕ-Москва) на підставі проведених досліджень була зареєстрована і з успіхом застосовується до теперішнього часу в Російській Федерації.

  Вакцина ЕнцеВір® (ФГУП «НВО« Мікроген », Росія) була розроблена і впроваджена в медичну практику в 2001 р.

  Порівняльне дослідження безпеки та імунологічної ефективності вакцини КЕ-Москва і Енцевір® було проведено в 2003 р ГИСК ім. Л.А. Тарасевича. У дослідженні взяли участь 400 дорослих. Обидві вакцини мали високу імуногенність (табл. 2) і добре переноситься [24].

  Дані клінічних досліджень вакцин ЕнцеВір® і ФСМЕ-Іммун® (Австрія) показали, що при вакцинації по екстреної схемою вакцина ЕнцеВір® не поступається препарату порівняння - вакцині ФСМЕ-Іммун® по імунологічної ефективності та безпеки [25].

  У 2009 р ФГБНУ «ФНЦІРІП ім. М.П. Чумакова РАН »був освоєний випуск препарату« Кліщ-Е-Вак ». У клінічному рандомізованому порівняльному сліпому контрольованому дослідженні вакцини Кліщ-Е-Вак було показано, що дворазова вакцинація з інтервалом 14 або 30 діб приводила до формування вираженого імунної відповіді, при цьому відмінності в рівні серопротекціі і титрах противірусних антитіл при плановій і екстреної схемах вакцинації були статистично недостовірні. Кореляції між розвитком у реципієнтів симптомів місцевих і загальних реакцій і імунологічної ефективністю вакцин виявлено не було. Дані про ре-актогенності і імуногенності у початково серопозитивних реципієнтів значно не відрізнялися від даних у початково серонегатівних реципієнтів. Як препарат порівняння використовували вакцину ЕнцеВір®. Показано, що випробувана вакцина і препарат порівняння володіли слабкою реактогенність-стю. Не було виявлено статистично достовірних відмінностей в реактогенності вакцин після першої і другої ін'єкції, а також залежно реактогенності від статі реципієнтів [26].

  У мультицентровом рандомізованому порівняльному дослідженні вакцин ФСМЕ-Іммун® і Енцепур®, який включав 3705 чоловік у віці від 16 до 65 років, було встановлено, що вакцина ФСМЕ-Іммун® (2,4 мкг / доза) має високу імуногенність і низьку реактогенність. Слід зазначити, що при введенні вакцини ФСМЕ-Іммун® був виявлений незначний рівень фебрильних реакцій (0,8%) в порівнянні з препаратом Енцепур® (5,6%).

  Небажані реакції, які виникали після вакцинації бустерний дозами, вивчалися серед дорослих (вік 18-67 років). Добровольці в якості первинного курсу отримували перші дві дози або вакцини ФСМЕ-Іммун®, або Енцепур® для дорослих, а 3-ю дозу - тільки в ін'єкції ФСМЕ-Іммун®. Побічні дії були переважно незначними і нечастими [27]. Згідно з іншим дослідженням, друга бу-Стерн доза Енцепур®, введена через три роки після першої дози, добре переносилася всіма добровольцями. Імуно-генность вакцини ФСМЕ-Іммун® за рівнем специфічних

  антитіл була вищою в порівнянні з препаратом Енцепур® [26]. Аналогічні дані за профілем безпеки представлені і для вакцин, призначених для застосування у дітей [28].

  Ефективність та безпечність вакцин

  для профілактики КЕ для застосування у дітей

  Перша вакцина для застосування у дітей - вакцина КЕ-Москва (ФГБНУ «ФНЦІРІП ім. М.П. Чумакова РАН») була зареєстрована в Російській Федерації в 1999 р Вакцина ЕнцеВір® для застосування у дітей віком трьох років і старше була зареєстрована в Росії в 2001 р Порівняльне дослідження безпеки та ефективності вакцини КЕ-Москва і вакцини Енцевір® (ФГУП «НВО« Мікроген », Росія) було проведено в 2003 р ГИСК ім. Л.А. Тарасевича. У дослідження було включено 325 дітей і підлітків у віці від 3 до 18 років. Імуногенність досліджуваних вакцин при дворазової вакцинації була однаковою: відзначений чотириразовий приріст титрів сироваткових антитіл [29, 30]. Дані по ним-муногенності (за показником сероконверсии) представлені в таблиці 2. При оцінці місцевої і системної реактогенності вакцин КЕ-Москва і Енцевір® не з'являлися важких побічних явищ, обидві вакцини мали помірною реакторів-генностью.

  До 2011 р вакцина ЕнцеВір® для профілактики КЕ у дітей застосовувалася в дозуванні 0,5 мл. Виходячи зі світового досвіду профілактики КЕ, було розглянуто питання можливості застосування вакцини ЕнцеВір® у дітей в дозуванні 0,25 мл. У 2011-2012 рр. в НДІ дитячих інфекцій ФМБА Росії було проведено відкрите порівняльне рандомізоване дослідження вакцини кліщового енцефаліту ЕнцеВір® Нео дитячий (ФГУП «НВО« Мікроген », Росія) в дозі 0,25 мл за двома схемами - планової та екстреної - у дітей у віці 3-17 років. Як препарат порівняння використовувалася вакцина ФСМЕ-Іммун® Джуніор ( «Бакстер АГ», Австрія). У дослідження було включено 50 дітей у віці від 3 до 17 років, які були розподілені на чотири групи. Випробувана і референтна вакцини вводилися внутрішньом'язово дворазово з інтервалом 14 (екстрена схема) або 60 діб (планова схема). Результати проведеного клінічного дослідження вакцини ЕнцеВір® в дозі 0,25 мл підтвердили низький рівень реактогенності та сприятливий профіль безпеки. Реєструвалися місцеві реакції слабкої ступеня вираженості у вигляді хворобливості в місці введення вакцини. Поствакцинальні ускладнення були відсутні. Вакцина ЕнцеВір® Нео показала високий рівень імуногенності незалежно від схеми введення препарату [31]. Дані по сероконверсии представлені в таблиці 2.

  Вакцина Кліщ-Е-Вак (ФГБНУ «ФНЦІРІП ім. М.П. Чумакова РАН», Росія) для застосування у дітей була зареєстрована в 2009 р рандомізованому порівняльному сліпому контрольованому клінічному дослідженні вакцини Кліщ-Е-Вак було показано, що при двократному внутрішньом'язовомувведенні однієї прищеплювальної дози (0,25 мл) з інтервалом 30 (планова вакцинація) і 14 діб (екстрена вакцинація) препарат добре переноситься дітьми у віці від 1 до 16 років. У клінічному дослідженні взяло участь 212 дітей. Як препарат порівняння була обрана вакцина ФСМЕ-Іммун® Джуніор ( «Бакстер АГ», Австрія) в обсязі 025 мл. Методом випадково-вибіркового розподілу діти були розподілені на три групи [32]:

  - діти у віці 5-16 років, щеплені вакциною Кліщ-Е-Вак і вакциною порівняння ФСМЕ-Іммун® Джуніор за плановою схемою вакцинації (інтервал введення вакцини 30 діб);

  - діти у віці 1-4 роки, щеплені вакциною Кліщ-Е-Вак і вакциною порівняння ФСМЕ-Іммун® Джуніор за плановою схемою вакцинації;

  - діти у віці 1-16 років, щеплені вакциною Кліщ-Е-Вак і вакциною порівняння ФСМЕ-Іммун® Джуніор по екстреної схемою вакцинації (інтервал введення вакцини 14 діб).

  Результати дослідження безпеки довели, що обидва препарати малореактогенни. Прояв загальних реакцій, таких як порушення сну, відчуття фізичного дискомфорту, підвищення температури тіла, і місцевих - хворобливість, набряк / гіперемія у місці введення, були кваліфіковані як очікувані поствакцинальні реакції слабкої та помірної ступеня вираженості.

  Частота місцевих та загальних реакцій на введення вакцини Кліщ-Е-Вак як за плановою, так і по екстреної схемами імунізації у дітей не відрізнялася від такої при застосуванні вакцини ФСМЕ-Іммун® Джуніор. Показники серопротекціі і сероконверсии при вакцинації за плановою і екстреної схемами можна порівняти для двох вакцин [32]. Дані представлені в таблиці 2.

  Перехресна захист вакцин для профілактики КЕ

  Можливість застосування перелічених вище вакцин для профілактики КЕ проти штамів далекосхідного і європейського генотипу вірусу КЕ була доведена російськими, а також австрійськими та німецькими фахівцями. У ряді робіт показано, що вакцини для профілактики КЕ забезпечують перехресну імуногенність відносно всіх трьох підтипів вірусу [33-35]. Є дані про те, що вакцини на основі європейського підтипу формують захисний імунітет не тільки по відношенню до гомологичного штаму вірусу, але також і щодо гетерологічних (далекосхідного і сибірського підтипів) [1]. Доклінічні дослідження показали, що вакцини на основі далекосхідного і європейського підтипів сприяють виробленню у мишей вируснейтрализующие-чих антитіл до сибірського підтипу вірусу КЕ - Лісопарк-11 і ЕК-328. Середньогеометричні титр антитіл, які визначаються в реакції ІФА і РГГА, був вищим у мишей, імунізованих вакциною ЕнцеВір®, ніж при імунізації іншими вакцинами КЕ [36]. Встановлено здатність вакцини ФСМЕ-Іммун® індукувати перехресну вируснейтрализующие активність антитіл у здорових донорів до штамів-гібридам європейського підтипу - і К-23, далекосхідного підтипу - Sofjin-HO і Oshhima, сибірського підтипу - Vasilchenko [37]. Результати порівняльного вивчення імуногенності вакцин проти КЕ показали високу імунологічну активність всіх вакцин. Високі показники напруженості імунної відповіді свідчать про взаємозамінність застосовуваних вакцин [38].

  Взаємозамінність вакцин для профілактики КЕ

  Постановою Уряду Російської Федерації від 28.10.2015 № тисячі сто п'ятьдесят чотири «Про порядок визначення взаємозамінності лікарських препаратів для медичного застосування» врегульовані питання визначення взаємозамінності лікарських препаратів для медичного застосування, яка встановлюється в процесі державної реєстрації препарату на підставі порівняння з референтним за параметрами, вказаними в статті 27.1 федерального закону від 12.04.2012 № 61-ФЗ «Про обіг лікарських засобів». Взаємозамінність біоаналогового (біоподобні) препарату (біоаналогів) визначається з урахуванням отриманих за результатами досліджень даних про відсутність у нього клі-

  ническом значущих відмінностей безпеки, ефективності та імуногенності в порівнянні з референтним препаратом.

  В офіційних керівних документах з імунопрофілактики деяких зарубіжних країн терміном «взаємозамінність» (interchangeability) позначають практику переходу від вакцини одного виробника до препарату аналогічного призначення іншого виробника. Так, відповідно до основних принципів взаємозамінності вакцин в Канаді (директива Health Canada), взаємозамінні вакцини повинні мати однакові показання до застосування з урахуванням вікових обмежень, перелік медичних протипоказань, схеми застосування, склад антигенів, показники безпеки, реак-тогенності, імуногенності та ефективності.

  Згідно з пунктом 6.11 Санітарно-епідеміологічних правил «СП 3.3.2352-08. Профілактика кліщового вірусного енцефаліту », затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря Російської Федерації від 07.03.2008 № 19 (ред. Від 20.12.2013), все протівоклещевие вакцини взаємозамінні, при зміні одного препарату на інший інтервал між вакцинацією і ревакцинацією, а також між щепленнями при ревакцинації повинен відповідати терміну, зазначеного в інструкції препарату, яким проведена остання щеплення.

  Прямим доказом можливості взаємозаміни вакцин КЕ може бути схожість технології виробництва всіх препаратів, схожість складу вакцин і, найголовніше, схожість специфічної активності вакцин при імунізації лабораторних тварин і показників імунологічної активності при вакцинації людей.

  Аналіз пропонованих схем вакцинації (згідно з інструкціями по застосуванню) свідчить про те, що вакцини можуть бути взаємозамінними за схемами щеплень. Важливо підкреслити, що в даний час дозволена вакцинація в літній період року, тобто в період епідсезону КЕ, що відкриває нові можливості по організації вакцинальних кампаній, особливо міського населення регіонів, ендемічних по КЕ.

  висновок

  Кліщовий вірусний енцефаліт залишається найбільш важкою нейроинфекцией. Наслідки захворювання: від повного одужання до порушень здоров'я, що призводять до інвалідності та смерті. Специфічне противірусне лікування КЕ відсутня, вакцинопрофілактика має велике медико-соціальне значення для ендемічних територій Російської Федерації і залишається найефективнішим засобом профілактики. Високий рівень епідеміологічної ефективності вакцинопрофілактики КЕ досягається при охопленні щепленнями не менше 70% населення.

  Результати численних клінічних та постмаркетингових досліджень свідчать про безпеку та епідеміологічної ефективності вакцин для профілактики КЕ.

  Схеми застосування представлених на російському ринку вакцин ідентичні і забезпечують високу ефективність (високий титр вирусспецифических антитіл не менше ніж у 90% щеплених).

  Всі зареєстровані в Російській Федерації вакцини для профілактики КЕ взаємозамінні і забезпечують формування перехресного імунної відповіді до різних за генотипом антигенів вірусу КЕ [33].

  Високий рівень охоплення щепленнями проти КЕ в останні 10 років сприяв значному зниженню захворюваності в Російській Федерації (в 2016 р зареєстровано 2035 випадків КЕ в порівнянні з 2007 р, коли було зарегистр-

  ровано 3094 випадки захворювання), що показує високу ефективність вакцинопрофілактики.

  Інформація про відсутність конфлікту інтересів.

  Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів, що вимагає розкриття в даній статті.

  Література / References

  1. WHO. Vaccines against Tick-Borne Encephalitis: WHO Position Paper. WER 2011 року; 86 (24): 241-256. Available from: http://www.who.int/wer/2011/wer8624.pdf?ua=1

  2. ECDC Technical Report. Epidemiological Situation of TickBorne Encephalitis in the European Union and European Free Trade Association Countries. Stockholm; 2012. Available from: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/ media / en / publications / Publications / TBE-in-EU-EFTA.pdf

  3. Amicizia D, Domnich A, Panatto D, Lai PL, Cristina ML, Avio U, et al. Epidemiology of Tickborne Encephalitis (TBE) in Europe and Its Prevention by Available Vaccines. Hum Vaccin Immunother. 2013; 9 (5): 1163-71.

  4. Kollaritsch H, Krasilnikov V, Holzmann H, Karganova G, Barrett A, Suss J, et al. Background Document on Vaccines and Vaccination against Tick-Borne Encephalitis. Geneva; 2011. Available from: http://www.who.int/immunization/ sage / 6_TBE_backgr_18_Mar_net_apr_2011.pdf

  5. WHO. Tick-Borne Encephalitis. 2014. Available from: http: // www.who.int/immunization/diseases/tick_encephalitis/en/

  6. Державний доповідь «Про стан санітарно-епідеміологічного благополуччя населення в Російській Федерації в 2016 році». [State Report «About Sanitary and Epidemiologic Wellbeing of the Population in the Russian Federation in 2016» (In Russ.)] Available from: http://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/0b3/ gosudarstvennyy-doklad-2016. pdf

  7. Про епідеміологічну ситуацію по інфекцій, що передаються кліщами, на території Російської Федерації в 2015 році і прогнозі на 2016 рік. [About Epidemiological Situation of Tick-Borne Infections in the Russian Federation in 2015 and the Forecast for 2016 (In Russ.)] Available from: http://rospotrebnadzor.ru/upload/ iblock / a02 / ob-epid.-situatsii- po-infek.-pered.-kleshchami-v-2015 g.-na-terr.-rf.pdf

  8. Аитов КА, Малов ІВ, Злобін ВІ, Бурданова ТМ. Характеристика кліщового енцефаліту в Іркутській області. Національні пріоритети Росії 2014; 3 (13): 18-20. [Aitov KA, Malov IV, Zlobin VI, Burdanova TM. Characteristic of Tick-Borne Encephalitis in the Irkutsk Region. National Priorities of Russia 2014; 3 (13): 18-20 (In Russ.)]

  9. Конькова-Рейдман АБ, Злобін ВІ. Клініко-епідемії-логічна характеристика кліщового енцефаліту на Південному Уралі. Сибірський медичний журнал 2011 року; 103 (4): 92-5. [Konjkova-Reidman AB, Zlobin VI. Clinical and Epidemiologic Al Characteristics of Tick-Borne Encephalitis in the Southern Urals. Sibirskij Medicinskij Zurnal 2011 року; 103 (4): 92-5 (In Russ.)]

  10. Demina TV, Dzhioev YP, Verkhozina MM, Kozlova IV, Tkachev SE, Plyusnin A, et al. Genotyping and Characterization of the Geographical Distribution of Tick-Borne Encephalitis Virus Variants with a Set of Molecular Probes. J Med Virol. 2010 року; 82 (6): 965-76.

  11. Погодіна ВВ, Левіна ЛЗ, Скринник СМ, Травіна НС, Карань ЛЗ, Коляснікова НМ та ін. Кліщовий енцефаліт з блискавичним перебігом і летальним результатом у багато разів вакцинованого пацієнта. Питання вірусології 2013; 58 (2): 33-7. [Pogodina VV, Levina LS, Skrynnik SM, Travina NS, Karan LS, Kolyasnikova NM, et al. Tick-Borne Encephalitis with Fulminant Course and Lethal Outcome in Patients After Plural Vaccination. Vopr Virusol. 2013; 58 (2): 33-7 (In Russ.)]

  12. Зуєва ЛП, Яфаев ВВ, Дударєва ВВ. Загальні аспекти імунопрофілактики. Епідеміологія і ВАКЦ-

  нопрофілактіка 2002; 2: 6-7. [Zueva LP, Yafaev VV, Dudareva VV. General Aspects of Immunoprophylaxis. Epidemiology&Vaccinal Prevention. 2002; 2: 6-7 (In Russ.)]

  13. Вотяков ВІ, Злобін ВІ, Мішаева НП. Кліщів енцефаліти Євразії. Питання екології, молекулярної епідеміології, нозології, еволюції. Новосибірськ: Наука; 2002. [Votyakov VI, Zlobin VI, Mishaeva NP. TickBorne Encephalitis of Eurasia. Issues of Ecology, Molecular Epidemiology, Nosology, Evolution. Novosibirsk: Nauka; 2002 (In Russ.)]

  14. Gritsun TS, Lashkevich VA, Gould EA. Tick-Borne Encephalitis. Antiviral Res. 2003; 57 (1-2): 129-46.

  15. Санітарно-епідеміологічні правила СП 3.1.3.235208 «Профілактика кліщового вірусного енцефаліту». [Sanitary-Epidemiological Rules SP 3.1.3.2352-08 «Prevention of Tick-Borne Encephalitis» (In Russ.)] Available from: http://docs.cntd.ru/document/902094567

  16. Воробйова МС, Меркулов ВА, Ладижинська ІП, Рукавишников АВ, Шевцов ВА. Історія створення і оцінка якості сучасних вакцин кліщового енцефаліту вітчизняного і зарубіжного виробництва. Відомості Наукового центру експертизи засобів медичного застосування 2013; (3): 40-4. [Vorobieva MS, Merkulov VA, Ladyzhenskaya IP, Rukavishnikov AV, Shevtsov VA. The History and Quality Evaluation of Tick-Borne Encephalitis Vaccine. The Bulletin of the Scientific for Expert Evaluation of Medicinal Products 2013; (3): 40-4 (In Russ.)]

  17. Воробйова МС, Расщепкіна МН, Павлова ЧИ, Бистриць-кий ЛД, Ставицька НХ, Ільченко ТЕ і ін. Вакцінопро-філактіка кліщового енцефаліту на сучасному етапі та препарати для її реалізації. Бюлетень сибірської медицини 2006; 5 (S1): 63-72. [Vorob'eva MS, Rash ^ epkina MN, Pavlova LI, Bystritsky LD, Stavitskaya NH, Iltchenko TE, et al. The Present Vaccinoprophilaxis of TickBorne Encephalitis and Vaccines for Its Provision. Bulletin of Siberian Medicine 2006; 5 (S1): 63-72 (In Russ.)]

  18. Фармакопейна стаття 3.3.1.0031.15. Вакцина кліщового енцефаліту культуральна очищена концентрована інактивована рідка сорбированная або суха в комплекті з розчинником алюмінію гідроокис-сіда. Державна фармакопея України. XIII вид. Т. 3. М .; 2015. [Monograph 3.3.1.0031.15. The Cultured Purified Concentrated Inactivated Liquid Sorbed or Dry Tick-Borne Encephalitis Vaccine, Complete with an Aluminum Hydroxide Solvent. State Pharmacopoeia of the Russian Federation. 13th ed. V. 3, Moscow; 2015 (In Russ.)] Available from: http://www.femb.ru/feml

  19. Chernokhaeva LL, Rogova YuV, Vorovitch MF, Romanova LIu, Kozlovskaya LI, Maikova GB, et al. Protective Immunity Spectrum Induced by Immunization with a Vaccine from the TBEV Strain Sofjin. Vaccine. 2016 року; 34 (20): 2354-61.

  20. Воробйова МС, Расщепкіна МН. Історія створення і розвиток виробництва вакцини кліщового енцефаліту в Росії і за кордоном. Далекосхідний журнал інфекційної патології 2007; 11: 21-6. [Vorob'jova MS, Rasshhepkina MN. The History of the Development and Production of a Tick-Borne Encephalitis Vaccine in Russia and Abroad. Dal'nevostochnyj Zhurnal Infekcionnoj Patologii 2007; 11: 21-6 (In Russ.)]

  21. Миронов АН, ред. Керівництво по проведенню клінічних досліджень лікарських засобів (імунобіологічні лікарські препарати). Ч. II. М .: Гриф і К; 2012. [Mironov AN, ed. Guideline on Conduct of Clinical Trials of Medicines (Immunobiological Drugs). Part Two. Moscow: Grif and K; 2012 (In Russ.)]

  22. Леонова ГН, Крилова НВ, Павленко ЕВ, Майстрів-ська ОС. Вплив реактогенності вакцин проти кліщового енцефаліту на імунну відповідь у вакцинованих людей. Бюлетень сибірської медицини 2006; 5 (S1): 72-8. [Leonova GN, Krylova NV, Pavlenko YeV, Maystrovskaya OS. Influence of the Reactogenity of the

  Tick-Borne Encephalitis Vaccines on the Immune Response in Vaccinated People. Bulletin of Siberian Medicine 2006; 5 (S1): 72-8 (In Russ.)]

  23. Domnich A, Panatto D, Arbuzova EK, Signori A, Avio U, Gasparini R, et al. Immunogenicity against Far Eastern and Siberian Subtypes of Tick-Borne Encephalitis (TBE) Virus Elicited by the Currently Available Vaccines Based on the European Subtype: Systematic Review and Meta-Analysis. Hum Vaccin Immunother. 2014; 10 (10): 2819-33.

  24. Красильников ІВ, Міщенко ІА, Шарова ОІ, Била-лову ДП, Ставицька НХ, Воробйова МС і ін. Вакцина «Енцевір»: розробка та впровадження в практику. Біопрепаратів. Профілактика, діагностика, лікування 2004; 2 (14): 21-4. [Krasilnikov IV, Mischenko IA, Sharova OI, Bilalova GP, Atavitskaya HC, Vorob'eva MS, et al. Vaccine «EnceVir»: Development in Implementaiton in Practical Use. BIOpreparations. Prevention, Diagnosis, Treatment 2004; 2 (14): 21-4 (In Russ.)]

  25. Шутова НА, Шкуратова ОВ, Рузавіна ЕВ, Власова НМ, Ставицька НХ, Воробйова МС і ін. Вивчення імунологічної активності і реактогенності вакцини «ЕНЦЕВІР®» при імунізації дорослих по експрес-схемі. Сибірський медичний журнал 2009 року; 24 (2-2): 30-3. [Shoutova NA, Shkouratova OV, Rouzavina YeV, Vla-sova NM, Stavitskaya NKh, Vorobyova MS, et al. Studying Immunologic Activity and Reactogeneity of «Encevir» Vaccine During Immunization Using Express-Scheme. Sibirskij Medicinskij Zurnal 2009 року; 24 (2-2): 30-3 (In Russ.)]

  26. Ворович МФ, Майкова ГБ, Чернохаева ЛЛ, романів-ко ВВ, Анкудінова АВ, Хапчаев ЮХ і ін. Імунологічна ефективність і безпеку вакцини «Кліщ-Е-Вак»: «доросла» форма. Питання вірусології 2017; 62 (2): 73-80. [Vorovitch MF, Maikova GB, Chernokhaeva LL, Romanenko VV, Ankudinova AV, Khapchaev YuKh, et al. Immunogenicity and Safety of the Adult the Vaccine «Tick-E-Vac». Vopr Virusol. 2017; 62 (2): 73-80 (In Russ.)]

  27. Loew-Baselli A, Poellabauer EM, Pavlova BG, Fritsch S, Firth C, Petermann R, et al. Prevention of Tick-Borne Encephalitis by FSME-IMMUN® Vaccines: Review of a Clinical Development Programme. Vaccine. 2011 року; 29 (43): 7307-19.

  28. Wittermann C, Schondorf I, Gniel D. Antibody Response Following Administration of Two Paediatric Tick-Borne Encephalitis Vaccines Using Two Different Vaccination Schedules. Vaccine. 2009 року; 27 (10): 1661-6.

  29. Павлова БГ, Ставицька ІВ, Горбунов МА, штукатур-ва ОВ, Помогаева АП, Стронин ОВ та ін. Характеристика вітчизняних концентрованих інактивованих вакцин проти кліщового енцефаліту при імунізації дітей і підлітків. Біопрепаратів. Профілактика, діагностика, лікування 2003; (1): 24-8. [Pavlova BG, Stavitskaya IV, Gorbunov MA, Shtukaturova OV, Pomogayeva AP, Stronin OV, et al. Immunization of Children and Adolescents with Inactivated Vaccines against TickBorne Encephalitis. BIOpreparations. Prevention, Diagnosis, Treatment 2003; (1): 24-8 (In Russ.)]

  30. Kollaritsch H, Paulke-Korinek M, Holzmann H, Hombach J, Bjorvatn B, Barrett A. Vaccines and Vaccination against Tick-Borne Encephalitis. Expert Rev Vaccines. 2012; 11 (9): 1103-19.

  31. Харитина СМ, ​​Рулева АА, Фрідман ІВ, Начарова ЕП, Алексєєва ЛА, Васильєва ГА та ін. Результати відкритого рандомізованого порівняльного клінічного дослідження з оцінки реактогенності, безпеки та імуногенності вакцини Енцевір у дітей у віці від 3-х до 17 років. Епідеміологія і вакцінопрофілакті-ка 2015; 14 (2): 66-72. [Kharit SM, Ruleva AA, Fridman IV, Nacharova EP, Alekseeva LA, Vasil'eva GA, et al. The Results of an Open, Randomized Comparative Clinical Study to Assess the Reactogenicity, Safety and Immunogenicity of the Vaccine EntseVir in Children Aged 3 to 17 Years.

  Epidemiology&Vaccinal Prevention. 2015; 14 (2): 66-72 (In Russ.)]

  32. Анкудінова АВ, Романенко ВВ, Ворович МФ, Ковтун ОП, Єсюніна МС, Киктенко АВ і ін. Результати клінічного дослідження з оцінки безпеки і иммуноген-ності вакцини «Кліщ-Е-Вак» в обсязі 0,25 мл (дитяча доза) . Вісник Уральської медичної академічної науки 2014; 5 (51): 64-9. [Ankudinova AV, Romanenko VV, Vorovich MF, Kovtun OP, Esyunina MS, Kiktenko AV, et al. Results of a Clinical Immunogenicity and Safety Trial of Tick-E-Vac 0.25 ml Vaccine (Pediatric Dosage). The Vestnik Uralskoi Meditsinskoi Akademicheskoi Nauki 2014; 5 (51): 64-9 (In Russ.)]

  33. Leonova GN, Ternovoi VA, Pavlenko EV, Maistrovskaya OS, Protopopova EV, Loktev VB. Evaluation of Vaccine Encepur Adult for Induction of Human Neutralizing Antibodies against Recent Far Eastern Subtype Strains of Tick-Borne Encephalitis Virus. Vaccine. 2007; 25 (5): 895-901.

  34. Афоніна ОС, Бархалева ОА, Саркісян КА, Воробйова МС, Мовсесянц АА, Олефір ЮВ і ін. Вивчення про-тектівних властивостей вакцин проти вірулентних штамів вірусу кліщового енцефаліту трьох генотипів: європейського, далекосхідного і сибірського (експериментальне дослідження). Епідеміологія і вакцінопрофі-лактики 2017; 1 (92): 62-7. [Afonina OS, Barkhaleva OA, Sarkisyan KA, Vorobieva MS, Movsesyants AA., Olefir YuV. The Study of Protective Properties of Vaccines against Virulent Strains of the Virus Tick-Borne Encephalitis Three Genotypes: European, Far Eastern and Siberian (Experimental Research). Epidemiology&Vaccinal Prevention. 2017; 1 (92): 62-7 (In Russ.)]

  35. Leonova GN, Pavlenko EV. Characterization of Neutralizing Antibodies to Far Eastern of Tick-Borne Encephalitis Virus Subtype and the Antibody Avidity for Four Tick-Borne Encephalitis Vaccines in Human. Vaccine. 2009 року; 27 (21): 2899-904.

  36. Афоніна ОС, Терьохіна ЛЛ, Бархалева ОА, Ладижинська ІП, Саркісян КА, Воробйова МС і ін. Експериментальне вивчення перехресного імунної відповіді на антигени штамів вірусу кліщового енцефаліту різних генотипів у мишей BALB / c, імунізованих різними варіантами вакцини кліщового енцефаліту. Епідеміологія і вакцинопрофілактика 2014; 5 (78): 88-96. [Afonina OS, Terekhina LL, Barkhaleva OA, Ladyzhenskaya IP, Sarkisyan KA, Vorobieva MS, et al. Experimental Studies Cross Immune Response to Antigens of the Virus Strains of Tick-Borne Encephalitis Different Genotypes in Balb / C Mice, Immunized with Various Embodiments of Tick-Borne Encephalitis Vaccine. Epidemiology&Vaccinal Prevention. 2014; 5 (78): 88-96 (In Russ.)]

  37. Orlinger KK, Hofmeister Y, Fritz R, Holzer GW, Falkner FG, Unger B, et al. А Tick-Borne Encephalitis Vaccine Based on the European Prototype Strain Induced Broadly Active Cross-Neutralization Antibodies in Humans. Journal of Infectious diseases 2011 року; 203: 1556-64.

  38. Павленко ЕВ, Леонова ГН, Майстровская ОС. Порівняльне вивчення імуногенності вакцин проти кліщового енцефаліту. Далекосхідний журнал інфекційної патології 2007; 11: 56-62. [Pavlenko EV, Leonova GN, Majstrovskaja OS. Comparative Study of the Immunogenicity of Vaccines against Tick-Borne Encephalitis. Dal'nevostochnyj Zhurnal Infekcionnoj Patologii 2007; 11: 56-62 (In Russ.)]

  про авторів

  Федеральне державне бюджетна установа «Науковий центр експертизи засобів медичного застосування" Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації, Російська Федерація, 127051, Москва, Петровський бульвар, д. 8, стор. 2

  Козлова Тетяна Юріївна. Експерт 1-ї категорії управління експертизи противірусних МІБП Центру експертизи та контролю МІБП

  Хантімірова Лейсан Маратовна. Аналітик управління експертизи противірусних МІБП Центру експертизи та контролю МІБП

  Рукавишников Андрій Володимирович. Заступник начальника управління експертизи противірусних МІБП Центру експертизи та контролю МІБП, канд. біол. наук

  Шевцов Володимир Олександрович. Начальник управління експертизи противірусних МІБП Центру експертизи та контролю МІБП, канд. мед. наук

  Надійшла 09.10.2017 Прийнята до публікації 08.02.2018

  Authors

  Federal State Budgetary Institution «Scientific Centre for Expert Evaluation of Medicinal Products» of the Ministry of Health of the Russian Federation, 8/2 Petrovsky boulevard, Moscow 127051, Russian Federation

  Tatyana Yu. Kozlova. 1st Professional Category Expert of the Division for Evaluation of Antiviral Medicinal Immunobiological Products of the Centre for Evaluation and Control of Medicinal Immunobiological Products

  Leysan M. Khantimirova. Analyst of the Division for Evaluation of Antiviral Medicinal Immunobiological Products of the Centre for Evaluation and Control of Medicinal Immunobiological Products

  Andrei V. Rukavishnikov. Deputy Head of the Division for Evaluation of Antiviral Medicinal Immunobiological Products of the Centre for Evaluation and Control of Medicinal Immunobiological Products. Candidate of Biological Sciences

  Vladimir A. Shevtsov. Head of the Division for Evaluation of Antiviral Medicinal Immunobiological Products of the Centre for Evaluation and Control of Medicinal Immunobiological Products. Candidate of Medicinal Sciences

  Received 9 October 2017 Accepted 8 February 2018


  Ключові слова: КЛІЩОВИЙ ЕНЦЕФАЛІТ /вакцинопрофілактика /імуногенність /реактогенність /ЕФЕКТИВНІСТЬ /БЕЗПЕКА /Взаємозамінність /TICK-BORNE ENCEPHALITIS /PREVENTIVE VACCINATION /IMMUNOGENICITY /REACTOGENICITY /EFFICACY /SAFETY /INTERCHANGEABILITY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити