Щорічно збільшується кількість зареєстрованих випадків захворювань пацієнтів на алергічний риніт (АР). У зв'язку з підвищеною актуальністю даної нозології, нами вивчено думку фармацевтичних працівників першого столу аптечних організацій про переваги пацієнтів з АР при виборі антигістамінних лікарських препаратів (ЛП). Виявлено основні критерії у виборі фармацевтичної заміни ЛП «ПЕРВОСТОЛЬНИК». Виявлено збіги і відмінності в думках провізорів і фармацевтів, а також респондентів з різним стажем роботи. Встановлено середню вартість найбільш затребуваною купівельної корзини антигістамінних препаратів до 300 руб. і найбільш популярні у пацієнтів лікарські препарати: супрастин, Еріус, Цетрин, Кларитин.

Анотація наукової статті з фундаментальної медицини, автор наукової роботи - Прокопенко В.В., Кабакова Т.І.


ANALYSIS OF OPINIONS OF THE WORKERS OF PHARMACEUTICAL ORGANIZATIONS OF CAUCASIAN MINERAL WATERS FOR OVER-THE-COUNTER RELEASE OF ANTIHISTAMINE MEDICINAL DRUGS

The number of registered cases of allergic rhinitis (AR) among patients increases annually. In connection with the increased relevance of this nosology, we studied the opinion of the pharmaceutical workers about the preferences of patients with AR when choosing antihistamine medicine (AM). The main criteria in the choice of pharmaceutical substitution of AM are revealed. Coincidences and differences in the opinions of pharmacists and chemists are found, as well as in the answers of respondents with different work experience. The average cost of the most popular shopping basket of antihistamines is set at 300 rubles. The most popular medicines among patients include "Suprastin," "Erius," "Cetrin," "Claritin."


Область наук:
 • фундаментальна медицина
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ДУМОК ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ аптечних ОРГАНІЗАЦІЙ КАВКАЗЬКИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД ПО БЕЗРЕЦЕПТУРОНОМУ відпустку антигістамінні ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ДУМОК ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ аптечних ОРГАНІЗАЦІЙ КАВКАЗЬКИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД ПО БЕЗРЕЦЕПТУРОНОМУ відпустку антигістамінні ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ»

  ?DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.63.074 Прокопенко В.В.1, Кабакова Т.І.2

  1ORCID: 0000-0003-4251-4694, Аспірант, 2ORCID: 0000-0001-6182-5637, Доктор фармацевтичних наук, доцент, П'ятигорський медико-фармацевтичний інститут-філія ФГБОУ ВО ВолгГМУ Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації в г.Пятігорск АНАЛІЗ ДУМОК ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ аптечних ОРГАНІЗАЦІЙ КАВКАЗЬКИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД ПО БЕЗРЕЦЕПТУРОНОМУ відпустку антигістамінні

  ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ

  анотація

  Щорічно збільшується кількість зареєстрованих випадків захворювань пацієнтів на алергічний риніт (АР). У зв'язку з підвищеною актуальністю даної нозології, нами вивчено думку фармацевтичних працівників першого столу аптечних організацій про переваги пацієнтів з АР при виборі антигістамінних лікарських препаратів (ЛП). Виявлено основні критерії у виборі фармацевтичної заміни ЛП «ПЕРВОСТОЛЬНИК». Виявлено збіги і відмінності в думках провізорів і фармацевтів, а також респондентів з різним стажем роботи. Встановлено середню вартість найбільш затребуваною купівельної корзини антигістамінних препаратів до 300 руб. і найбільш популярні у пацієнтів лікарські препарати: супрастин, Еріус, Цетрин, Кларитин.

  Ключові слова: антигістамінні лікарські препарати, провізори, фармацевти, опитування, анкетування, алергічний риніт

  Prokopenko V.V.1, Kabakova T.I.2

  1ORCID: 0000-0003-4251-4694, Postgraduate student, 2ORCID: 0000-0001-6182-5637, PhD in Pharmaceutics, Associate Professor, The Pyatigorsk medico-pharmaceutical institute branch FGBOU IN VOLGGMA of the Ministry of Health in Pyatigorsk ANALYSIS OF OPINIONS OF THE WORKERS OF PHARMACEUTICAL ORGANIZATIONS OF CAUCASIAN MINERAL WATERS FOR OVER-THE-COUNTER RELEASE OF ANTIHISTAMINE MEDICINAL

  DRUGS

  Abstract

  The number of registered cases of allergic rhinitis (AR) among patients increases annually. In connection with the increased relevance of this nosology, we studied the opinion of the pharmaceutical workers about the preferences of patients with AR when choosing antihistamine medicine (AM). The main criteria in the choice of pharmaceutical substitution of AM are revealed. Coincidences and differences in the opinions of pharmacists and chemists are found, as well as in the answers of respondents with different work experience. The average cost of the most popular shopping basket of antihistamines is set at 300 rubles. The most popular medicines among patients include "Suprastin," "Erius," "Cetrin," "Claritin."

  Keywords: antihistamine medicine, chemists, pharmacists, survey, questioning, allergic rhinitis.

  В період II кварталу 2017 року проведено анонімне анкетування 122 працівників першого столу аптечних організацій міст-курортів Кавказьких Мінеральних Вод (КМВ): Георгіївська, Єсентуки, Желєзноводськ, Кисловодськ, Лермонтов, Мінеральні Води, П'ятигорськ. Ці аптечні організації розташовуються як в курортній зоні, так і в спальних районах, тобто обслуговують відпочиваючих і місцеве населення. За даними статистики кількість зареєстрованих виявлених випадків АР неухильно зростає [1, С. 19], [2], [3]. Методами для проведення дослідження з'явилися соціологічний метод (анкетування), угруповання, порівняння та математичної обробки даних. Для вивчення думок фармацевтичних працівників нами була розроблена спеціальна анкета, що складається з 17 питань в тестовій формі, з яких 9 питань припускали 1 і / або більш відповідей, 4 питання тільки 1 відповідь, 2 питання для вільної форми відповіді і 2 питання - -твети в форматі таблиці.

  В даному дослідженні взяли участь фармацевтичні працівники муніципальних, мережевих і одиничних аптек індивідуальних підприємців з різною освітою (провізори / фармацевти) і різним стажем роботи (від 0 до 10 і більше років). За результатами анкетування 122 співробітників встановлено, що 70 респондентів (57,4%) мають вищу професійну освіту і кваліфікацію провізор; 52 (42,6%) - -реднее професійну освіту і кваліфікацію фармацевт. На момент анкетування співробітники мали різний стаж роботи: до 1 року - -5 (50%) провізорів; до 5 років - -7 (24,3%); до 10 років - -0 (14,3%); більше 10 років - - людина, що склало 11,4% всіх опитаних провізорів. З числа 52 фармацевтів, які пройшли анкетування, трудовий стаж до 1 року мали 12 (23,1%) співробітників; до 5 років - 1 (59,6%); до 10 років - - (11,5%); більше 10 років - - (5,7%) фармацевта.

  Згідно з результатами анкетування при виборі заміни лікарського препарату (ЛП) в разі його відсутності в аптеці провізори і фармацевти основоположних на доказовість ефективності: 78 респондентів, з яких 44 - -8,5% усіх провізорів і 34 - -5,38% всіх фармацевтів, що в сумі склало 63,93% від усіх учасників опитування. Спільними відгуками про ЛП керуються 40 учасників: 26 - -7,14% провізорів і 14 опитаних - -6,92% фармацевтів. На ціну орієнтуються 40 респондентів, з яких 20 провізорів (28,57%) і 20 фармацевтів (38,46%). Важливий фактор становить особистий досвід співробітників першого столу - -9 опитаних: 20 провізорів (28,57%) і 9 фармацевтів (17,3%). Найменш значимими є вигідне співробітництво з медичними представниками - -4 учасників анкетування (9 провізорів і 5 фармацевтів) і реклама ЛП в ЗМІ - -респондентов (3 провізора і 4 фармацевта).

  У таблиці 1 представлені результати опитування "п« рвостольніков "» різною освітою і стажем роботи (до 1 року, до 5 років, до 10 років і більше 10 років) про спосіб отримання необхідної в роботі інформації про ЛП.

  Таблиця 1 - Джерела отримання необхідної в роботі інформації про ЛП

  Показники До 1 року До 5 років До 10 років Понад 10 років В сумі, чол. Від кількості респондентів,%

  пр. ф. пр. ф. пр. ф. пр. ф. пр. ф. заг. пр. ф. заг.

  А 19 7 13 13 5 4 6 1 43 25 68 61,4 48,1 55,7

  Б 20 10 10 25 10 5 6 3 46 43 89 65,7 82,7 72,9

  В 18 6 6 18 5 5 5 1 34 30 64 48,6 57,7 52,4

  Г 8 2 4 17 6 ​​1 2 - 20 20 40 28,6 38,5 32,8

  Д 10 5 10 17 5 2 - - 25 24 49 35,7 46,1 40,1

  Е - - - - 1 - 1 - 2 - 2 2,8 - 1,6

  Примітка: пр. - -ровізори; ф. -армацевти; А -пеціалізірованние довідники про ЛП; Б -нструкціі ЛП; У -едіцінскіе і / або фармацевтичні лекції, семінари, конференції; Г -нтернет, телебачення; Д -іалогі з колегами та іншими фармацевтичними працівниками; Е - -ругое.

  Важливо відзначити, що незмінним "класичним" »посібник отримання інформації, незалежно від стажу та освіти співробітників, є вивчення інструкцій ЛП і спеціалізованих довідників про ЛП - 89% провізорів і 68% фармацевтів. Не менш результативним є відвідування медичних лекцій, семінарів і конференцій - 52,5% опитаних. Важливість діалогів з колегами відзначають 40,2% респондентів, з яких найбільш комунікативними, згідно з результатами анкетування, є фармацевти (17 осіб) з досвідом роботи до 5 років. Слід також підкреслити користь інтернету і телебачення на робочому місці у 40 (32,8%) респондентів, в більшій кількості яких 17 фармацевтів зі стажем до 5 років і 8 провізорів з досвідом роботи до 1 року. Відповідь "д" угое "» тметілі 2 респондента, вказавши у вільній формі медичні журнали і діалоги з лікарями.

  Інформування пацієнтів про можливі лікарські взаємодії завжди вважають важливим 49 респондентів, а 58 опитаних лише при наявності вільного часу. Крім того 17 співробітників першого столу вважають цю область компетенцією лікарів, лише 7 учасників анкетування ніколи не інформують пацієнтів про лікарські взаємодії. Про можливі побічні дії ЛП завжди обов'язковим вважають повідомити пацієнтові 55 учасників опитування, а 50 анкетованих посилаються на можливість інформування в разі наявності вільного часу. Виключно компетенцією лікарів вважають цей фактор 11 "п« рвостольніков "» 10 фармацевтичних працівників не згадують про побічну дію ніколи.

  У всіх аптеках, де проводилося анкетування 100% респондентів підтвердили наявність аналогових фармацевтичних замін ЛП, які використовуються для лікування АР. Попит на гомеопатичні засоби при лікуванні АР підтвердили 40 респондентів, що склало 32,8% всіх опитаних, а спростували 82 чол. (67,2%).

  На думку "п« рвостольніков "» аиболее часто пацієнти набувають протиалергічні ЛП займаючись самолікуванням - 81 відповідь (66,4%); другорядним є рада фармспеціалісти - -5 (36,9%) респондентів і лише на думку 20 (16,4%) опитаних співробітників антигістамінні ЛП купуються тільки за рекомендацією лікаря. При виборі пацієнтами протиалергічного ЛП найбільш значущим фактором є вартість ЛП - -6 (70,5%); 74 (60,6%) - -ічний досвід пацієнтів; важливе значення надає реклама лікарського засобу в ЗМІ -5 (53,3%), а рекомендації лікаря і рада фармспеціалісти відзначили 63 (51,6%) і 61 (50%) опитаних відповідно; найменш значущими є думка родичів і знайомих - -8 (23%) і ім'я фірми-виробника - -5 (12,3%). Важливо підкреслити, що пацієнти після первинного відвідування лікаря часто продовжують займатися самолікуванням [4] даної нозології за різними схемами лікування [5, С. 17], [6], [7].

  Нами встановлено, що попит на протиалергічні ЛП пацієнтами найбільш високий в таблетованій лікарській формі (ЛФ) і підтверджений 114 (93,44%) всіх респондентів. Покупці також набувають ЛП в лікарських формах краплі і спрей, що склало 51 (41,8%) і 29 (23,8%) відповідно. Найменш популярними серед пацієнтів з АР виявилися ЛП в формах сироп -7 (13,9%) і розчин - (3,3%). Результати анкетування показали, що в більшості випадків пацієнти не звертають уваги на ім'я фірми-виробника, так як вагомий вплив на попит надає ціна ЛП, що відзначили 60 співробітників першого столу. На сьогоднішній день, на думку 54 "п« рвостольніков "," інші пацієнти більше довіряють закордонним фірмам-виробникам. Тільки 23 фармацевтичних працівника відзначили попит на вітчизняні фірми-виробники протиалергічних ЛП. На думку 38 провізорів і 31 фармацевта, що в сумі склало 69 респондентів середня вартість найбільш затребуваною купівельної корзини при алергічних захворюваннях становить від 101 до 300 рублів. Також більшість пацієнтів згодні придбати протиалергічні ЛП в ціновій категорії від 301 до 500 рублів - -0 опитаних. Набагато рідше споживчим попитом користується купівельна корзина до 100 рублів - - відповідей і від 501 до 1000 рублів - - респондентів.

  На думку співробітників першого столу, що вказали в анкеті у вільній формі торгові найменування ЛП, найбільш затребуваних пацієнтами з алергічним ринітом, є такі протиалергічні ЛП: супрастин - -8 (18,8%), цетрин - -2 (16,5%), лоратадин - -6 (14,1%), еріус - -2 (8,6%), зодак - -1 (8,2%), кларитин - -8 (7,1%), зиртек - -6 (6 , 2%), діазолін - -3 (5,1%) і тавегіл - -1 (4,3%). Найменш затребувані населенням, згідно з анкетуванням, є цетиризин - (2,3%), а так само кетотифен, деза, фенистил і інші ЛП, масова частка яких склала не більше 3 (1,2%) і менше. Слід зазначити, що невиправданий підвищений попит на

  антигістамінні ЛП I покоління, що володіють седативний ефект [8, С. 230], [9, С. 20], можливий за рахунок високого рівня самолікування пацієнтів і досить низькою ціновою категорією ЛП (в середньому 130 рублів).

  Згідно з результатами анкетування, найбільш рекомендованими співробітниками першого столу є протиалергічні ЛП: еріус -9 (22%), з яких 22 провізора і 17 фармацевтів: цетрин -1 (17,4%), з яких 16 провізорів і 15 фармацевтів, кларитин - - 9 (10,7%): 9 провізорів і 10 фармацевтів, зиртек - -7 (9,6%): 11 провізорів і 6 фармацевтів, супрастин -3 (7,3%): 9 провізорів і 4 фармацевта і рупафін -1 (6,2%): 10 провізорів і 1 фармацевт. Найменш рідко рекомендуються деза - 8 чол. (4,5%), зодак - чол. (3,93%) і інші антигістамінні ЛП, рекомендації яких не перевищують 2,2%. Слід підкреслити, що деякі ЛП, рекомендовані "п« рвостольнікамі "» ходять в список життєво необхідних і найважливіших ЛП [10].

  Список літератури / References

  1. Лусс Л.В. Лікування респіраторних проявів алергії у дітей і дорослих / Л.В. Лусс, О.І.Сідоровіч // Астма та алергія. - -015. - №2. - -. 19-22.

  2. Офіційний сайт ВООЗ - -семірная Організація Охорони Здоров'я. Алергічний риніт і синусит. [Електронний ресурс] http://www.who.int/respiratory/other/Rhinitis_sinusitis/ru/ (дата звернення: 27.07.2017).

  3. Клінічна алергологія та імунологія. Керівництво для практикуючих лікарів / за ред. Л.А. Горячкіна, К.П. Кашкина. М .: Міклош, 2009. С. 351-362.

  4. Алергічний риніт: нове рішення старої проблеми // Ефективна фармакотерапія. 2016. Вип. 20. Пульмонологія і оториноларингология. № 1. С. 36-42.

  5. Косова І.В. Раціональна фармакотерапія алергічних захворювань в схемах і таблицях: навчальний посібник з клінічної фармакології / І.В. Косова, Л.В. Терехова. - -., 2016.- С.17-39.

  6. Вергелес І.В. Лікування алергічного риніту в Ставропольському крайовому алергологічному кабінеті / І.В. Вергелес // Вісник молодого вченого. - -015. - -.2. - № 9. - -. 44-47.

  7. Рязанцев С.В. Нові можливості в лікуванні алергічного риніту / С.В. Рязанцев, А.А.Крівопалов, Л.І. Крівопалова // Медична рада. - -015. - № 4. - -. 26-29.

  8. Білоусова Т.А. Антигістамінні препарати в клінічній практиці: оптимізація вибору з позицій фармакоекономіки / Т.А.Белоусова, М.В. Горячкіна, П.М. Пятілова // РМЗ. - -015. - -.23. - №4. - -.230-234.

  9. Фоміна Д.С. Вибір антигістамінні препарати з позиції доказової медицини / Д.С.Фоміна, Л.А.Горячкіна // Ефективна фармакотерапія. - -012. - № 6. - -.18-24.

  10. Перелік життєво необхідних і найважливіших лікарських препаратів для медичного застосування на 2015 рік. [Електронний ресурс] http://government.org.ua/media/files/u8akRanvTl4.pdf (дата звернення: 27.07.2017).

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Luss L.V. Lechenie respiratornyh projavlenij allergii u detej i vzroslyh [Treatment of respiratory displays of an allergy at children and adults] / L.V. Luss, O.I.Sidorovich // Astma i allergija [Asthma and allergy]. - -015. - №2. - -. 19-22. [In Russian]

  2. Oficial'n'j sajt VOZ - -semirnaja Organizacija Zdravoohranenija. Allergicheskij rinit i sinusit. [Official site of WHO --orld Health Organization. Allergic rhinitis and sinusitis.] [Electronic resource] http://www.who.int/respiratory/other/Rhinitis_sinusitis/ru/ (accessed: 27.07.2017). [In Russian]

  3. Klinicheskaja allergologija i immunologija. Rukovodstvo dlja praktikujushhih vrachej [Clinical allergology and immunology. The management for the practicing doctors] / edited by L.A. Gorjachkinoj, K.P. Kashkina. M .: Miklosh, 2009. P. 351-362. [In Russian]

  4. Allergicheskij rinit: novoe reshenie staroj pr ystem Jeffektivnaja farmakoterapija [Allergic rhinitis: new solution of an old problem // Effective pharmacotherapy.]. 2016. V. 20. Pul'm'nologija i otorinolaringologija [Pulmonology and otorhinolaryngology]. № 1. P. 36-42. [In Russian]

  5. Kosova I.V. Racional'n'ja farmakoterapija allergicheskih zabolevanij v shemah i tablicah: uchebnoe posobie po klinicheskoj farmakologii [Rational pharmacotherapy of allergic diseases in schemes and tables: the education guidance on clinical pharmacology] / I.V. Kosova, L.V. Terehova. - -., 2016.- P.17-39. [In Russian]

  6. Vergeles I.V. Lechenie allergicheskogo rinita v Stavropol's'om kraevom allergologicheskom kabinete [Treatment of an allergic rhinitis in the Stavropol regional allergological office] / I.V. Vergeles // Vestnik molodogo uchenogo [Bulletin of the young scientist]. - -015. - -.2. - № 9. - -. 44-47. [In Russian]

  7. Rjazancev S.V. Novye vozmozhnosti v lechenii allergicheskogo rinita [New opportunities in treatment of an allergic rhinitis] / S.V. Rjazancev, A.A.Krivopalov, L.I. Krivopalova // Medicinskij sovet [Medical council]. - -015. - № 4. - -. 26-29. [In Russian]

  8. Belousova T.A. Antigistaminnye preparaty v klinicheskoj praktike: optimizacija vybora s pozicij farmakojekonomiki [Antihistaminic medicines in clinical practice: optimization of the choice from pharmakoekonomika] / T.A.Belousova, M.V. Gorjachkina, P.M. Pjatilova // Russian medical journal. - -015. - -.23. - №4. - -.230-234. [In Russian]

  9. Fomina D.S. Vybor antigistaminnogo preparata s pozicii dokazatel'n'j mediciny [The choice of antihistaminic medicine from a position of evidential medicine] / D.S.Fomina, L.A.Gorjachkina // Jeffektivnaja farmakoterapija [Effective pharmacotherapy]. - -012. - № 6. - -.18-24. [In Russian]

  10. Perechen '' hiznenno neobhodimyh i vazhnejshih lekarstvennyh preparatov dlja medicinskogo primenenija na 2015 god [The list of vital and essential drugs for medical application for 2015]. [Electronic resource] http://government.org.ua/media/files/u8akRanvTl4.pdf (accessed: 27.07.2017). [In Russian]


  Ключові слова: АНТИГІСТАМІННІ Лікарські препарати / ANTIHISTAMINE MEDICINE / ФАРМАЦЕВТИ / Провізор / PHARMACISTS / ОПИТУВАННЯ / АНКЕТУВАННЯ / QUESTIONING / АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ / ALLERGIC RHINITIS / CHEMISTS / SURVEY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити