В умовах оперативного подовження вродженої кукси передпліччя з метою підготовки до протезування верхньої кінцівки за допомогою аналізатора шкіри (ASA-4) проведено аналіз динаміки механо-акустичного стану покривних тканин. У клініці РНЦ «СОТ» 19 пацієнтам у віці від 4 до 18 років з допомогою апарату Ілізарова виконували остеосинтез кукси передпліччя і остеотомії однієї або обох кісток. Приріст довжини кукси становив 4,3 ± 1,1 см (від 3 до 6 см), а за кілька етапів (2 чол.) Величина подовження досягала 12 см. Встановлено, що коефіцієнт неоднорідності A (z, x) при тестуванні покривних тканин в усі періоди подовження був нижче аналогічного параметра на интактном передпліччя. Його мінімальні значення становили 1,1; максимальна величина не перевищувала 1,3. Ступінь акустичної неоднорідності в шкірі передньої поверхні кукси мала вузький діапазон змін. У шкірі торця кукси при замірах в різних напрямках виявлено, що найбільший приріст цього показника відбувався в дистракційний періоді при поперечної і діагональної орієнтації. На основі неінвазивної експрес-діагностики структурно-механічної адаптації шкіри кукси при подовженні визначено підходи до прогнозування можливого перерастяжения м'яких тканин, перфорації торця кукси подовженою кісткою і розвитку трофічних розладів.

Анотація наукової статті з клінічної медицини, автор наукової роботи - Гребенюк Людмила Олександрівна, Гребенюк Євген Борисович, Гофман Федір Федорович


The analysis of the dynamics of mechanic-and-acoustic state of forearm congenital stump integumentary tissues for surgical lengthening according to Ilizarov

The analysis of the dynamics of integumentary tissue mechanic-and-acoustic state has been made under the conditions of forearm congenital stump surgical lengthening using a skin analyzer (ASA-4) for the purpose of preparation to upper limb prosthetics. Osteosynthesis of forearm stump and osteotomy of one or both bones were performed in RISC "RTO" clinic in 19 patients at the age of 4-18 years using the Ilizarov fixator. The increase of stump length amounted to 4,3 ± 1,1 cm (range: from 3 to 6 cm), and the amount of lengthening reached 12 cm by several stages (2 subjects). Heterogeneity coefficient A (z, x) for integument tissue testing in all the periods of lengthening was established to be below the similar parameter of intact forearm. Its minimal values ​​amounted to 1,1; maximal value did not exceed 1,3. A narrow range of changes was noted for acoustic heterogeneity degree in the skin of stump front surface. As for stump face skin in making measurements in different directions, it was revealed that the greatest increase of this value took place in distraction period in case of transverse and oblique diagonal orientation. On the basis of the non-invasive express-diagnostics of stump skin structural-and-mechanical adaptation for lengthening the approaches have been determined to predicting possible soft tissue overextension, stump face perforation with lengthened bone and development of trophic disorders


Область наук:

 • клінічна медицина

 • Рік видавництва: 2009


  Журнал: геній ортопедії


  Наукова стаття на тему 'Аналіз динаміки механо-акустичного стану покривних тканин вродженої кукси передпліччя при оперативному подовженні по Ілізарова'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз динаміки механо-акустичного стану покривних тканин вродженої кукси передпліччя при оперативному подовженні по Ілізарова»

  ?© Група авторів 2009

  УДК 616.715.5 / 6-007.21-053.1: 616.71-001.5-089.227.84: 534.75

  Аналіз динаміки механо-акустичного стану покривних тканин вродженої кукси передпліччя при оперативному подовженні по Ілізарову

  Л.А. Гребенюк, Є.Б. Гребенюк, Ф.Ф. Гофман

  The analysis of the dynamics of mechanic-and-acoustic state of forearm congenital stump integumentary tissues for surgical lengthening according to Ilizarov

  L.A. Grebeniuck, E.B. Grebeniuck, F.F. Hofman

  Федеральна державна установа «Російський науковий центр" Відновлювальна травматологія та ортопедія "ім. академіка Г. А. Ілізарова Росмедтехнологій », м Курган (генеральний директор - заслужений діяч науки РФ, член-кореспондент РАМН, д.м.н., професор В.І. Шевцов)

  В умовах оперативного подовження вродженої кукси передпліччя з метою підготовки до протезування верхньої кінцівки за допомогою аналізатора шкіри (ASA-4) проведено аналіз динаміки механо-акустичного стану покривних тканин. У клініці РНЦ «СОТ» 19 пацієнтам у віці від 4 до 18 років за допомогою апарату Ілізарова виконували остеосинтез кукси передпліччя і остеотомії однієї або обох кісток. Приріст довжини кукси становив 4,3 ± 1,1 см (від 3 до 6 см), а за кілька етапів (2 чол.) Величина подовження досягала 12 см. Встановлено, що коефіцієнт неоднорідності A (z, x) при тестуванні покривних тканин в усі періоди подовження був нижче аналогічного параметра на интактном передпліччя. Його мінімальні значення становили 1,1; максимальна величина не перевищувала 1,3. Ступінь акустичної неоднорідності в шкірі передньої поверхні кукси мала вузький діапазон змін. У шкірі торця кукси при замірах в різних напрямках виявлено, що найбільший приріст цього показника відбувався в дистракційний періоді при поперечної і діагональної орієнтації. На основі неінвазивної експрес-діагностики структурно-механічної адаптації шкіри кукси при подовженні визначені підходи до прогнозування можливого перерастяжения м'яких тканин, перфорації торця кукси подовженою кісткою і розвитку трофічних розладів.

  Ключові слова: подовження, вроджена культя передпліччя, механо-акустичне тестування, апарат Іліза-рова.

  The analysis of the dynamics of integumentary tissue mechanic-and-acoustic state has been made under the conditions of forearm congenital stump surgical lengthening using a skin analyzer (ASA-4) for the purpose of preparation to upper limb prosthetics. Osteosynthesis of forearm stump and osteotomy of one or both bones were performed in RISC "RTO" clinic in 19 patients at the age of 4-18 years using the Ilizarov fixator. The increase of stump length amounted to 4,3 ± 1, 1 cm (range: from 3 to 6 cm), and the amount of lengthening reached 12 cm by several stages (2 subjects). Heterogeneity coefficient A (z, x) for integument tissue testing in all the periods of lengthening was established to be below the similar parameter of intact forearm. Its minimal values ​​amounted to 1,1; maximal value did not exceed 1,3. A narrow range of changes was noted for acoustic heterogeneity degree in the skin of stump front surface. As for stump face skin in making measurements in different directions, it was revealed that the greatest increase of this value took place in distraction period in case of transverse and oblique diagonal orientation. On the basis of the non-invasive express-diagnostics of stump skin structural-and-mechanical adaptation for lengthening the approaches have been determined to predicting possible soft tissue overextension, stump face perforation with lengthened bone and development of trophic disorders. Keywords: lengthening, congenital forearm stump, mechanic-and-acoustic testing, the Ilizarov fixator.

  Вроджена культя передпліччя - відносно рідкісна аномалія розвитку верхньої кінцівки. Відмінною особливістю її є виражене вкорочення сегмента при збереженій функції ліктьового суглоба, хоча можливо поєднання даної патології з вродженим анкілозом ліктьового суглоба. В результаті соціальної дезадаптації захворювання приносить глибокі страждання пацієнтам. Сучасним підходом для вирішення питання медичної реабілітації дітей з вродженою куксою передпліччя є оперативне подовження кукси з раннього дитячого віку

  Як показує аналіз літератури, в даний час при оперативному подовженні передпліччя пацієнтів з вродженою аномалією розвитку передпліччя перевага віддається методу чреско-стного остеосинтезу з використанням апарату Ілізарова [9, 11, 16]. Метод Ілізарова високоефективний також з метою підготовки кукси передпліччя до протезування [7, 8, 14, 15, 16].

  Слід зазначити, що незважаючи на широке використання в лікуванні вродженої патології передпліччя дистракции м'яких тканин, зокрема з метою виведення з порочного положення кисті, об'єктивна оцінка зміни їх хутра-

  но-біологічного стану практично не здійснюється [11, 18]. Раніше проводилися дослідження порогових значень больовий, температурної чутливості і нейро-судинної реактивності шкіри куксою [4], здійснювалося акустичне тестування шкіри при підготовці її до аутодермопластики при лікуванні синдактилії [6]. Методологічно аспекти дослідження механо-акустичного стану покривних тканин в умовах їх дефіциту і екстремальних впливів (дистракція) вимагають подальшого свого розвитку, оскільки

  Об'єкт иссл

  У клініці РНЦ СОТ 19 пацієнтам у віці від 4 до 18 років за допомогою апарату Ілізарова виконували остеосинтез кукси передпліччя і остеотомії однієї або обох кісток. Приріст довжини кукси становив 4,3 ± 1,1 см (від 3 до 6 см), а за кілька етапів (2 чол.) Величина подовження досягала 12 см. Застосування механо-акустичного тестування за допомогою аналізатора шкіри - А8А-4 (Росія і Югославія) дозволяло оцінювати ступінь деформування покривних тканин на невеликих ділянках куль-

  лікування таких пацієнтів, як правило, багатоетапний, пов'язане з відставанням ураженої кінцівки в зростанні і розвитку і проводиться з раннього дитячого віку [12]. У літературі є мізерні відомості про результати моніторингу ступеня розтягування м'яких тканин при подовженні куксою сегментів кінцівок.

  Метою роботи став аналіз динаміки ме-Ханоя-акустичного стану покривних тканин вродженої кукси передпліччя в умовах оперативного подовження з метою підготовки до протезування верхньої кінцівки.

  ІМ І МЕТОДИ

  ти - її передній поверхні і торці за допомогою розробленої нами методики [5]. Діапазон швидкостей звукової хвилі становив 15300 м / с, частот - 103-10 Гц, зусилля притиснення датчика до шкіри не перевищувало 1,5-2,5 Н. Заміри проводили в передопераційному і дистракційний-ном періодах, при фіксації кінцівки апаратом і після його зняття. Датчик мали в чотирьох стандартних напрямках - поперечно, поздовжньо по відношенню до анатомічної осі кінцівки і під кутом 45 і 135 град.

  РЕЗУЛЬТАТИ І ОБГОВОРЕННЯ

  Проведені дослідження показали, що швидкість звуку в шкірі вродженої кукси передпліччя в процесі оперативного подовження змінюється в широкому діапазоні. До операції швидкість звуку в шкірі кукси в різних напрямках становила від 37-67 м / с. В процесі подовження швидкість в сусідніх областях суміжного з подовжує куксою плечем зростала до 68-171 м / с, причому цей параметр, також як в початковому стані, відрізнявся великою варіабельністю. Оскільки м'яким біологічним тканинам властива анізотропія (оптична, структурна, біомеханічна), особливий інтерес представляло співвіднести отримані показники з іншими параметрами, отриманими при різної орієнтації відносно сагітальної площини, зокрема, у взаємно перпендикулярних напрямках [5]. Такий підхід оцінки відносних показників дає всебічну картину деформування покривних тканин. Тому для вивчення акустичної неоднорідності, як важливого властивості, яка властива всім біологічним тканинам, оцінювали відносні параметри механо-акустичного стану покривних тканин на основі скалярних величин швидкості звуку. Для цього рассчітивлі коефіцієнти неоднорідності. Так, коефіцієнт неоднорідності А ^, х) визначали як відношення показника швидкості в поздовжньому напрямку до параметру в поперечної орієнтації, інший коефіцієнт і В (діаг.) - як відношення швидкості звуку при діагональної орієнтації 45 град. , до

  значенням швидкості в напрямку 135 градусів, декартової системи координат. Встановлено, що А (7, х) при тестуванні покривних тканин по передній поверхні кукси в усі періоди подовження був нижче аналогічного параметра на интактном передпліччя (рис. 1). Його мінімальні значення становили 1,1; максимальна величина не перевищувала 1,3; тобто ступінь акустичної неоднорідності в шкірі передньої поверхні кукси мала вузький діапазон змін. Відповідний показник на интактном передпліччя на 16,723,1% був вище і досягав 1,29-1,6.

  Коеф. неоднор. А (г / г) вр. кукси

  НБоЗетікс? Інзетікс

  Мал. 1. Динаміка коефіцієнта акустичної неоднорідності

  Аналізуючи особливості акустичної неоднорідності в продольнопоперечном напрямку,

  відзначимо, що незважаючи на збільшення поздовжніх розмірів кукси істотних змін в обстеженій групі виявлено не було. Виявлено лише її недостовірне зростання після завершення лікування. Факторами, що впливають на динаміку механо-акустичних властивостей шкіри подовжується кукси є: вроджена анатомічна аномалія дистальних відділів кінцівки (порушення їх зростання і розвитку), вплив дозованої тракції, розвиток гіпергідратації. Раніше було описано, що у хворих з закритими переломами кісток гомілки і відсутністю нерівності довжини сегментів, незважаючи на виражений приріст швидкості звуку в шкірі, в покривних тканинах спостерігалася акустична изотропия [3]. Це доводить вплив гипергидратации в зазначених умовах на біомеханічне стан шкірного покриву.

  Коефіцієнт акустичної неоднорідності В (діаг.), Що відображає деформування шкіри в діагональних напрямках в шкірі кукси обстежених пацієнтів не перевищив 1,0 (рис. 2). Отже, незважаючи на прикладені дистракція-ційні зусилля і збільшення анатомічної довжини вродженої кукси передпліччя, в діагональному напрямку в покривних тканинах подовжує кукси механо-акустичне стан характеризується як изотропное.

  Мал. 2. Ступінь неоднорідності в покривних тканинах передньої поверхні кукси передпліччя в процесі подовження (п = 10). Нижній графік (коса штрихування) - кукса, верхній (сіра заливка) - інтактен-ве передпліччя

  Як приклад результатів тестування покривних тканин кукси приведена діаграма динаміки швидкості звуку пацієнта П., 15 років, в різні періоди подовження вродженої кукси в поздовжньому і поперечному напрямках (рис. 3). Як випливає з представленого графіка, перевищення показника швидкості звуку в поздовжньому напрямку щодо значень при поперечної орієнтації датчика в дист-ракціонном періоді становило 22,4%, в періоді фіксації - 32,8%, а в найближчий термін після завершення лікування - 18,1 %.

  Періодлеченія

  Мал. 3. Динаміка швидкості звуку в шкірі передньої поверхні кукси хворого П., 15 років, до операції (1), в процесі дистракції (3, 4), фіксації (6, 7) і після зняття апарату. Стовпці з горизонтальною штрихуванням - швидкість при поздовжньої орієнтації, білі стовпці - в поперечному напрямку

  Оперативне подовження вродженої кукси передпліччя має важливе значення для вирішення питання про подальше протезуванні [16]. Досягти оптимальної анатомічної довжини кісток кукси для протезування недостатньо, оскільки іншим лімітуючим фактором в лікуванні є стан її м'яких тканин [15, 16]. При вродженої культі передпліччя не виключається ризик стоншування розтягнутої шкіри, необоротне зниження її пружно-еластичних властивостей і, як наслідок, перфорація торця подовженою кісткою м'яких тканин. В цьому випадку континуум лікування і подальший реабілітаційний період вимагають, крім обліку суб'єктивних відчуттів пацієнта (наявність болю) і візуальної оцінки стану покривних тканин кукси і її торця, кількісного аналізу ступеня розтягування шкіри сегмента.

  На малюнку 4 представлені діаграми показників швидкості звуку в шкірі торця вродженої кукси при різних орієнтаціях датчика пацієнта П., 15 років. Дистракція (34 дн.) І її завершення характеризуються близькими за формою акустичними полями, а в процесі релаксації тканин (при фіксації і після зняття апарату) спостерігалася зміна конфігурації полів з округлою (найближчий термін після зняття апарату) в еліптичну (у віддаленому періоді).

  Звертає на себе увагу збереження реакції шкірного покриву торця кукси при максимальному згинанні в ліктьовому суглобі, як це показано на рис. 4 (діаграма 6). Форма акустичного поля трансформувалася в багатокутник, орієнтований в діагональному напрямку, показник швидкості звуку в цьому напрямку знизився в 1,5 рази. Це відображає зміну щільності тканини при різному куті згинання в смеж-

  ном суглобі. Після зняття апарату хворий П. успішно користувався протезом і результатом лікування був задоволений. У аналізованої групі лікувалися пацієнтів з вродженою куксою передпліччя ускладнень в механо-біологічний стан покривних тканин не спостерігалося.

  За даними різних авторів, досягнуте відносне подовження кукси може становити від 40-60% [16, 10]. А при наявності короткої кукси і її повторному подовженні проблема реадаптації покривних тканин, збереження їх трофіки і структурно-механічних властивостей, своєчасна діагностика перерастяжения

  тканин залишається актуальною. Раніше відзначалася взаємозв'язок ступеня приросту швидкості звуку в шкірі з величиною подовження [2, 3, 12].

  Представляло інтерес простежити динаміку механо-біологічного стану шкіри торця кукси у пацієнтів раннього дитячого віку, оскільки кінцівки ще не досягли своїх дефінітивних розмірів. Динаміка швидкості звуку в шкірі торця кукси іншої пацієнтки А., 3 л. представлена ​​таблиці 1, а форми огинають кривих, побудованих на кінцях векторів швидкостей - на малюнку 5.

  Мал. 4. Діаграми швидкостей звуку в шкірі торця вродженої кукси пацієнта П., 15 років в різні періоди подовження: 1 - 34 дн. дистракции ;. 2 - 2 дня фіксації; 3 - 14дн. після зняття апарат; 4, 5 - 74 дня і 2,5 м після зняття апарату відповідно; 5, 6 - при розігнути і зігнутому ліктьовому суглобі відповідно

  Мал. 5. Динаміка акустичних властивостей в шкірі торця кукси пацієнтки А., 3 років. Діагноз: вроджена культя правого передпліччя. Досягнуто подовження 4 см (50% від початкової): 1 - до лікування; 2 - 10 дн. дистракции; 3 - 21 д. Дистракции; 4 - 3 дн. фіксації; 5 - 25 дн. фіксації; 6 - 26 дн. після зняття апарату

  Крім оцінки форми огинають кривих проаналізовано динаміку приросту показника швидкості поширення звукової хвилі в шкірі торця кукси в різних напрямках щодо анатомічної осі кінцівки. Встановлено, що найбільший приріст цього показника відбувався в дистракційний періоді при поперечної і діагональної орієнтації 45 град. Величина приросту швидкості звуку в поперечному напрямку досягав 43, 6% (10 дн.) І 37,3% (21 дн. Дистракции) (табл. 1). Отже, незважаючи на слабо виражену акустичну неоднорідність в шкірі торця кукси передпліччя в процесі лікування спостерігається перехід покривних тканин в напружено-деформований стан, про що свідчить величина приросту швидкості звуку.

  Раніше при лікуванні пацієнтів з посттравматичними куксами робилися спроби використовувати методику визначення граничних значень больової і температурної чутливості за допомогою алгезіметріческого приладу [4]. Оцінювалася також нейросудинне

  реактивність шкіри куксою за допомогою електрофорезу сімпатікотропних і парасимпатика-тропних препаратів [4]. Однак, як правило, зазначені процедури проводилися протягом досить тривалого часу (30 хв.) І вимагали спеціальних умов проведення, що є неприйнятним при обстеженні пацієнтів раннього і середнього дитячого віку.

  У нашому дослідженні на основі експрес-аналізу механо-акустичного стану шкіри куксою в різні періоди лікування виявлено особливості неоднорідності покривних тканин подовжує кукси передпліччя, простежено динаміку швидкості звуку в шкірі її торця. Отримані результати механо-акустичного стану шкіри торця кукси і передньої поверхні кукси передпліччя дозволяють в режимі on line прогнозувати терміни структурно-механічних адаптації шкіри кукси, вчасно попереджати можливі ускладнення у вигляді перфорації торця кукси подовженою кісткою і розвитку трофічних розладів.

  Таблиця 1

  Швидкість звуку в шкірі торця вродженої кукси передпліччя пацієнтки А., 3 роки, в процесі її оперативного подовження

  Період Термін (дн.) ZБо Приріст від вих. (Z)% ХБО Приріст від вих. (Х)% A (z / x) Діаг. 45 ° Приріст при 45 ° Діаг. 135 ° Приріст при 135 ° B (діаг.)

  До лікування 64,5 55 1,17 53 72 0,73

  Дістрак-ція 10 75 16,28 79 43,6 0,95 74 39,6 91,5 27,8 0,81

  21 69 6,98 75,5 37,3 0,91 69,5 31,1 72 0 0,97

  Фіксація 3 67 3,88 68,5 24,5 0,98 66 24,5 67 - 6,9 0,99

  25 64 - 0,8 70 27,3 0,91 60,5 14,2 63 - 12,5 0,96

  Після лікування 26 56 - 13,2 55 0 1,02 54 1,9 55 - 23,6 0,98

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Гребенюк, Л. А. Оперативне подовження вроджених куксою передпліччя і об'єктивний контроль реакції покривних тканин за допомогою велосімметріі / Л. А. Гребенюк, Е. А. бідкання, Е. Б. Гребенюк // Високі технології в травматології та ортопедії: організація , діагностика, лікування, реабілітація, освіта: матеріали 1-го з'їзду травматологів-ортопедів Ур.ФО. - Єкатеринбург, 2005. - С. 193.

  2. Лікування синдактилії кисті у дітей по Ілізарову: клініка, біомеханіка, морфологія / М. Г. Знаменська, Н. К. Чікоріна, Л. А. Гребенюк, Г. Р. Ісмайлов // Геній ортопедії. - 1999. - № 4. - С. 48-52.

  3. Акустичні кореляти дозованого розтягування шкірного покриву при білокальном подовженні стегна у хворих з врожденно-укороченою нижньою кінцівкою / А. В. Попков ,, Л. А. Гребенюк, С. А. Аборін, С. А. Мурадісінов // Геній ортопедії. - 2002. - № 4. - С. 50-53.

  4. Підвищення функціональних властивостей м'язів кукси передпліччя до і після операції розщеплення / В. В. Петелина [и др.] // Протезування і протезобудування: зб. тр. ЦНІІПП. - М., 1977. - Вип. 43. - С. 27-33.

  5. Утенькін, А. А. Методика дослідження акустичної анізотропії шкіри людини / А. А Утенькін, Л. А. Гребенюк // Фізіологія людини. - 1994. - Т. 20, №5. - С. 137-141.

  6. Оперативне лікування хворих з патологією першого пальця кисті і моніторинг біомеханічного стану покривних тканин / В. І. Шевцов, Г. Р. Ісмайлов, Л. А. Гребенюк, Д. А. Шабалін // YII з'їзд ортопедів-травматологів Росії: тез доп. -Новосибірськ, 2002. - Т. 2. - С. 318.

  7. Шведовченко, І. В. Рентгенанатоміческіе особливості вроджених куксою передпліч у дітей / І. В. Шведовченко, А. А. Корюков // Актуальні проблеми дитячої травматології та ортопедії: матеріали наук.-практ. конф. дет. травматологів-ортопедів Росії з міжнар. участю. - Єкатеринбург; СПб., 2007. - С. 293-294.

  8. Lengthening of congenital below-elbow amputation stumps by the Ilizarov technique / C. Alekberov [et al.] // J. Bone Jt. Surg. - 2000. -Vol. 82-B, No 2. - P. 239-241.

  9. Bagatur, A. E. Correction of deformities and length discrepancies of the forearm in children by distraction osteogenesis / A. E Bagatur, A. Dogan, G. Zorer // Acta Orthop. Traumatol. Turc. - 2002. - Vol. 36, No 2. - P. 111-116.

  10. Bernstein, R. M. The lengthening of short upper extremity amputation stumps / R. M Bernstein, H. G. Watts, Y. Setoguchi // J. Pediatr. Orthop. - 2008. - Vol. 28, No 1. - P. 86-90.

  11. Soft-tissue distraction with a ring external fixator before centralization for radial longitudinal deficiency / C. A. Goldfarb [et al.] // J. Hand Surg. - 2006. - Vol. 31-A, No 6. - P. 952-959.

  12. Grebenyuk, L. A. Influence of dosed traction on mechanical-acoustic properties of skin of human extremities // Human Physiology. -

  2004. - Vol. 30, No. 3. - P. 353-357.

  13. Lengthening of congenital forearm stumps / B. Jasiewicz [et al.] // J. Pediatr. Orthop. - 2006. - Vol. 15, No 3. - P. 198-201.

  14. Kour, A. K. Combined free flap, Ilizarov lengthening and prosthetic fitting in the reconstruction of a proximal forearm amputation - a case report / A. K. Kour, J. S. Seo, R. W. Pho // Ann. Acad. Med. Singapore. - 1995. - Vol. 24, Suppl. 4. - P. 135-137.

  15. Mertens, P. Short amputation stump lengthening with the Ilizarov method: risks versus benefits / P Mertens, J. Lammens // Acta Orthop. Belg. - 2001. - Vol. 67, No 3. - P. 274-278.

  16. Lengthening of short stumps for functional use of prostheses / H. Orhun [et al.] // Prosthet. Orthot. Int. - 2003. - Vol. 27, No 2. - P. 153-157.

  17. Stricker, S. J. Ilizarov lengthening of a posttraumatic below elbow amputation stump. A case report / S. J. Stricker // Clin. Orthop. Relat. Res. - 1994. - No 306. - P. 124-127.

  18. Sabharwal, S. Pre-centralization soft tissue distraction for Bayne type IV congenital radial deficiency in children / S. Sabharwal, A. L. Finuoli, F. Ghobadi // J. Pediatr. Orthop. - 2005. - Vol. 25, No 3. - P. 377-381.

  19. Taghinia, A. H. Preoperative soft-tissue distraction for radial longitudinal deficiency: an analysis of indications and outcomes / A. H. Taghinia, A. A. Al -Sheikh, J. Upton // Plast. Reconstr. Surg. - 2007. - Vol. 120, No 5. - P. 1305-1312.

  Рукопис надійшла 15.09.08. Відомості про авторів:

  1. Гребенюк Людмила Олександрівна - старший науковий співробітник наукового клініко-експериментального відділу фізіології ФДМ «РНЦ« СОТ »ім. акад. Г.А. Ілізарова », к.б.н.

  2. Гребенюк Євген Борисович - лікар травматолог-ортопед ортопедичного відділення № 3 ФДМ «РНЦ« СОТ »ім. акад. Г.А. Ілізарова ».

  3. Гофман Федір Федорович - лікар травматолог-ортопед ортопедичного відділення № 3 ФДМ «РНЦ« СОТ »ім. акад. Г.А. Ілізарова ».

  Пропонуємо вашій увазі

  В.І. Шевцов, А.П. Шеїн, А.А. Скрипніков, Г.А. Криворучко

  РЕАКТИВНІСТЬ І ПЛАСТИЧНІСТЬ кори головного мозку В УМОВАХ вазоактивними КРАНІООСТЕОПЛАСТІКІ

  Курган: Дамм, 2006. - 124 с .: іл. 22.

  У монографії проаналізовано основні тенденції в зміні якісних, кількісних електроенцефалографічні і електронейроміографіческіх характеристик функціонального стану хворих з наслідками інсульту і важкої черепно-мозкової травми в процесі лікування за методикою вазоактивної краніоостеопластікі, розробленої в Російському науковому центрі «Відновна травматологія та ортопедія» імені академіка Г.А . Ілізарова. Вивчено специфічні особливості реакції центральної нервової системи на вазоактів-ву краніоостеопластіку у пацієнтів в залежності від віку, етіології і тяжкості вихідного ураження пірамідних структур головного мозку, а також сформульовані уявлення про стадійність і механізмах реактивних перебудов в корі головного мозку під впливом вазоак-нормативної краніоостеопластікі у хворих зазначених нозологічних груп. Крім того, авторами представлений новий спосіб оцінки вираженості центрального геміпарезу за даними електро-нейроміографія - методика розрахунку цереброспинального індексу, а також на основі застосування даного критерію - технологія картування моторних зон кори великих півкуль головного мозку.

  Книга призначена для нейрофізіологів, нейрохірургів, реабілітологів.


  Ключові слова: ВИДОВЖЕННЯ /Вроджені культ ПРЕДПЛЕЧЬЯ /МЕХАНО-акустичний ТЕСТУВАННЯ /апарата Ілізарова /LENGTHENING /CONGENITAL FOREARM STUMP /MECHANIC-AND-ACOUSTIC TESTING /THE ILIZAROV FIXATOR

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити